دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/152999358200451742175618125017763821844.jpg سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری 152999358200451742175618125017763821844

 

 

واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مقدمه قسمت اول ۳:۴۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نقد تعریف جاهلیت ۱ ۵:۱۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نقد تعریف جاهلیت ۲ ۵:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 یهود و پیغمبر آزاری ۳:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 منافقان و خودپرستان ۵:۳۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مال اندیشی عامل انحراف ۳:۲۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مجاهدین دیروز، طلبکاران امروز ۳:۱۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 بدعت گذاری نتیجه انحراف ۳:۰۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 علل استقبال مردم از حضرت علی ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پذیرش حکومت ۲:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تحلیل خطبه حضرت علی ۱ ۴:۰۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تحلیل خطبه حضرت علی ۲ ۲:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نخبگان سیاسی قبل از حکومت امام ۵:۳۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 غربالگری مبنای حکومت علی ۳:۳۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 روزهای آغازین حکومت ۴:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مدیریت بیت المال ۵:۱۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 برخورد شدید با رانت خواری ۱ ۴:۳۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 برخورد شدید با رانت خواری ۲ ۵:۵۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 انتخاب استانداران و مخالفت با معاویه ۵:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ماجرای طلحه و زبیر ۵:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 هوشمندی امام در انتخاب استانداران ۲:۲۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سوء استفاده از همسران پیامبر ۴:۴۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سیاست ورزی و سیاست کاری ۲:۵۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 گفتگوی عایشه و ام سلمه ۵:۱۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تحقق سخن پیامبر اکرم در مورد عایشه ۴:۳۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 فتنه بنی امیه ۴:۳۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اهانت عایشه به امیرالمومنین ۲:۰۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام و ابوموسی اشعری ۴:۴۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 حق و باطل قابل جمع نیست ۳:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 برنامه های حضرت در آغاز حکومت ۲:۴۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نامه معاویه به زبیر ۴:۵۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نامه امام به معاویه ۳:۳۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اختلاف افکنی، هدف معاویه ۴:۲۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تغییر موضع عایشه درباره عثمان ۳:۳۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اضلاع خونخواهی عثمان ۱ ۵:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اضلاع خونخواهی عثمان ۲ ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پیمان شکنی سران جمل ۴:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 لطافت رفتاری عثمان بن حنیف ۳:۰۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 صحبت عاطفی امام با زبیر ۱ ۵:۴۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 صحبت عاطفی امام با زبیر ۲ ۴:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تردید و تحیّر زبیر ۱ ۵:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تردید و تحیّر زبیر ۲ ۳:۲۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عاقبت زبیر ۴:۳۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عاقبت طلحه بن عبیدالله ۴:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نقش مروان بن حکم ۰۰:۵۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نکاتی در واقعه جمل ۴:۵۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 بیان امام در رابطه با سران جمل ۴:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تعریف فتنه و اهالی فتنه ۵:۳۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل پیدایش فتنه ۱ ۴:۱۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل پیدایش فتنه ۲ ۵:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 افت سنجش حق با افراد ۲:۲۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 یک نکته مهم ۵:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل ایجاد فتنه از نگاه امام ۲:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۱ ۵:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۲ ۶:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۳ ۴:۰۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مروری بر بحث جلسه گذشته ۱:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جنگ صفین، دنباله فتنه سبز اموی ۵:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 شخصیت عمار یاسر ۵:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 حقانیت عمار به اعتبار علی ۵:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اشعث بن قیس در جبهه نفاق ۴:۳۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مظلومیت امام علی در برابر جبهه نفاق ۱:۲۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ولایت پذیری مالک اشتر ۳:۳۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مسئله حکمیت ۲:۰۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 انذار پیامبر اکرم از واقعه حکمیت ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تنظیم پیش نویس توافقنامه ۵:۱۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تفاهم نامه حول ۴ موضوع ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نتیجه حکمیّت ۲:۵۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عدم تدبیر خوارج و آزار رسانی به امام ۳:۵۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پروژه تکفیر امام و ترور وفاداران به امام ۴:۴۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 خوارج نهروان ۳:۳۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سخنان امام علی به مردم ۴:۳۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 فاسئلونی قبل عن تفقدونی ۴:۰۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 واکاوی فتنه در کلام امام علی ۴:۲۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 فتنه بنی امیه، مخوفترین فتنه ۳:۴۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 خطبه قاصعه ۵:۴۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۱ ۳:۵۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۲ ۴:۲۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۳ ۵:۵۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جایگاه امام ۳:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 حقیقت حضرت علی علیه السلام ۴:۳۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سختی پذیرفتن امر امام ۱:۲۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام علی در کلام پیامبر ۱ ۵:۳۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام علی در کلام پیامبر ۲ ۴:۵۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جبهه های مقابل پیامبر ۳۳:۰۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 استراتژی حکومت حضرت علی ۲۳:۵۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اقدامات اصلاحی امیرالمومنین ۳۴:۰۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ریشه های بروز فتنه ۳۱:۵۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پروژه قتل عثمان ۲۹:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جنگ جمل، آغاز فتنه ۱ ۳۱:۳۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جنگ جمل، آغاز فتنه ۲ ۳۲:۱۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین ۲۳:۳۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 معرکه صفین ۳۰:۵۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ماجرای حکمیت ۳۰:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام علی از فتنه می گوید ۲۲:۱۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امامت و ولایت حضرت علی ۳۴:۳۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جبهه های مقابل پیامبر ۳۲:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 استراتژی حکومت حضرت علی ۲۳:۴۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 اقدامات اصلاحی امیرالمومنین ۳۳:۵۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 ریشه های بروز فتنه ۳۱:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 پروژه قتل عثمان ۲۹:۴۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جنگ جمل، آغاز فتنه ۱ ۳۱:۲۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جنگ جمل، آغاز فتنه ۲ ۳۲:۰۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین ۲۳:۳۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 معرکه صفین ۳۰:۴۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 ماجرای حکمیت ۳۰:۳۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 امام علی از فتنه می گوید ۲۲:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 امامت و ولایت حضرت علی ۳۴:۲۳

واکاوی زندگی سیاسی امام حسین

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت هجدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین ۴۱:۱۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت هفدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین ۴۰:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت شانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۸:۴۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت پانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۸:۵۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت دوازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۹:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت چهاردهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۴۱:۰۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت سیزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۴۰:۴۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت دهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۸:۴۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت یازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۸:۴۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۹:۱۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت هشتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۸:۵۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۴۳:۰۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت ششم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۴۱:۰۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۹:۰۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۹:۲۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت سوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۷:۳۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت دوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۰۱:۰۲:۴۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) ۳۶:۰۶

  تاریخ اسلام

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مقدمه قسمت اول ۳:۴۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نقد تعریف جاهلیت ۱ ۵:۱۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نقد تعریف جاهلیت ۲ ۵:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 یهود و پیغمبر آزاری ۳:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 منافقان و خودپرستان ۵:۳۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مال اندیشی عامل انحراف ۳:۲۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مجاهدین دیروز، طلبکاران امروز ۳:۱۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 بدعت گذاری نتیجه انحراف ۳:۰۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 علل استقبال مردم از حضرت علی ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پذیرش حکومت ۲:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تحلیل خطبه حضرت علی ۱ ۴:۰۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تحلیل خطبه حضرت علی ۲ ۲:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نخبگان سیاسی قبل از حکومت امام ۵:۳۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 غربالگری مبنای حکومت علی ۳:۳۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 روزهای آغازین حکومت ۴:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مدیریت بیت المال ۵:۱۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 برخورد شدید با رانت خواری ۱ ۴:۳۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 برخورد شدید با رانت خواری ۲ ۵:۵۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 انتخاب استانداران و مخالفت با معاویه ۵:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ماجرای طلحه و زبیر ۵:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 هوشمندی امام در انتخاب استانداران ۲:۲۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سوء استفاده از همسران پیامبر ۴:۴۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سیاست ورزی و سیاست کاری ۲:۵۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 گفتگوی عایشه و ام سلمه ۵:۱۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تحقق سخن پیامبر اکرم در مورد عایشه ۴:۳۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 فتنه بنی امیه ۴:۳۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اهانت عایشه به امیرالمومنین ۲:۰۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام و ابوموسی اشعری ۴:۴۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 حق و باطل قابل جمع نیست ۳:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 برنامه های حضرت در آغاز حکومت ۲:۴۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نامه معاویه به زبیر ۴:۵۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نامه امام به معاویه ۳:۳۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اختلاف افکنی، هدف معاویه ۴:۲۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تغییر موضع عایشه درباره عثمان ۳:۳۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اضلاع خونخواهی عثمان ۱ ۵:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اضلاع خونخواهی عثمان ۲ ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پیمان شکنی سران جمل ۴:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 لطافت رفتاری عثمان بن حنیف ۳:۰۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 صحبت عاطفی امام با زبیر ۱ ۵:۴۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 صحبت عاطفی امام با زبیر ۲ ۴:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تردید و تحیّر زبیر ۱ ۵:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تردید و تحیّر زبیر ۲ ۳:۲۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عاقبت زبیر ۴:۳۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عاقبت طلحه بن عبیدالله ۴:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نقش مروان بن حکم ۰۰:۵۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نکاتی در واقعه جمل ۴:۵۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 بیان امام در رابطه با سران جمل ۴:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تعریف فتنه و اهالی فتنه ۵:۳۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل پیدایش فتنه ۱ ۴:۱۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل پیدایش فتنه ۲ ۵:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 افت سنجش حق با افراد ۲:۲۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 یک نکته مهم ۵:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل ایجاد فتنه از نگاه امام ۲:۲۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۱ ۵:۱۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۲ ۶:۳۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۳ ۴:۰۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مروری بر بحث جلسه گذشته ۱:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جنگ صفین، دنباله فتنه سبز اموی ۵:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 شخصیت عمار یاسر ۵:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 حقانیت عمار به اعتبار علی ۵:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اشعث بن قیس در جبهه نفاق ۴:۳۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مظلومیت امام علی در برابر جبهه نفاق ۱:۲۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ولایت پذیری مالک اشتر ۳:۳۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 مسئله حکمیت ۲:۰۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 انذار پیامبر اکرم از واقعه حکمیت ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تنظیم پیش نویس توافقنامه ۵:۱۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 تفاهم نامه حول ۴ موضوع ۵:۱۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 نتیجه حکمیّت ۲:۵۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 عدم تدبیر خوارج و آزار رسانی به امام ۳:۵۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پروژه تکفیر امام و ترور وفاداران به امام ۴:۴۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 خوارج نهروان ۳:۳۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سخنان امام علی به مردم ۴:۳۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 فاسئلونی قبل عن تفقدونی ۴:۰۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 واکاوی فتنه در کلام امام علی ۴:۲۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 فتنه بنی امیه، مخوفترین فتنه ۳:۴۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 خطبه قاصعه ۵:۴۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۱ ۳:۵۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۲ ۴:۲۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۳ ۵:۵۲
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جایگاه امام ۳:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 حقیقت حضرت علی علیه السلام ۴:۳۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 سختی پذیرفتن امر امام ۱:۲۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام علی در کلام پیامبر ۱ ۵:۳۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام علی در کلام پیامبر ۲ ۴:۵۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جبهه های مقابل پیامبر ۳۳:۰۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 استراتژی حکومت حضرت علی ۲۳:۵۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 اقدامات اصلاحی امیرالمومنین ۳۴:۰۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ریشه های بروز فتنه ۳۱:۵۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 پروژه قتل عثمان ۲۹:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جنگ جمل، آغاز فتنه ۱ ۳۱:۳۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جنگ جمل، آغاز فتنه ۲ ۳۲:۱۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین ۲۳:۳۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 معرکه صفین ۳۰:۵۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 ماجرای حکمیت ۳۰:۴۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امام علی از فتنه می گوید ۲۲:۱۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری videodl147 امامت و ولایت حضرت علی ۳۴:۳۰
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جبهه های مقابل پیامبر ۳۲:۵۴
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 استراتژی حکومت حضرت علی ۲۳:۴۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 اقدامات اصلاحی امیرالمومنین ۳۳:۵۳
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 ریشه های بروز فتنه ۳۱:۴۵
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 پروژه قتل عثمان ۲۹:۴۷
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جنگ جمل، آغاز فتنه ۱ ۳۱:۲۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جنگ جمل، آغاز فتنه ۲ ۳۲:۰۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین ۲۳:۳۱
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 معرکه صفین ۳۰:۴۸
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 ماجرای حکمیت ۳۰:۳۶
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 امام علی از فتنه می گوید ۲۲:۰۹
سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 امامت و ولایت حضرت علی ۳۴:۲۳

 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری musicdl418 امام حسین علیه السلام و فتنه ۳۸:۴۹

 

دانلود یکجای مجموعه سخنرانی از دکتر حشمت الله قنبری – تاریخ اسلام   (حجم: ۸۱ مگابایت)

نمایش فایل ها

دانلود مجموعه سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری(تاریخ اسلام) سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

                موضوع سخنرانی و دانلود              

size

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۱

۷.۵۳ MB 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

 تاریخ اسلام۲

۵.۴۵ MB 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۳

 7.75 MB

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۴

 7.27 MB

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۵

 6.82 MB

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۶

۷.۱۹ MB 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۷

 7.34 MB

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

 تاریخ اسلام۸

۵.۳۸ MB 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۹

۷.۰۵ MB 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۱۰

۷.۰۰ MB 

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۱۱

 5.07 MB

سخنرانی های شنیدنی دکتر حشمت الله قنبری D8 AD D8 B4 D9 85 D8 AA D8 A7 D9 84 D9 84 D9 87 D9 82 D9 86 D8 A8 D8 B1 DB 8C

تاریخ اسلام۱۲

۷.۸۷ MB

 

کانال تلگرام زهرامدیا
28049 بازدید ۴۰ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. علي اكبر حجاري زاد گفت:

  با سلام و تشکر و آرزوی توفیق لطفا فایل صوتی گفتگوی ویژه خبری در مورد انتخابات در تاریخ ۲۶خرداد و نیز فایل های صوتی حقیقت مظلوم را نیز قرار دهید . با تشکر

 2. نورزاده گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  برادر یا برادران عزیز مجری سایت وزین زهرا مدیا
  این سایت به این قشنگی نباید یه قسمت تماس با ما داشته باشه!؟؟؟
  این ملت دربدر چطوری با شما در ارتباط باشن. لااقل یه ایملی درج بفرمایید
  شاید کسی کار خصوص داره میخواد به شما بزنگه عزیزم.
  البته من نیاز به سی دی های آقای ضیایی در حوزه طب سنتی دارم. چون با این اینترنت یک سال طول میشکه تا دانلود کنیم اگر بفرمایید چطوری ممنون میشیم
  یا علی

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   نیاز چندانی به قسمت تماس با ما نیست هر کس هرکاری داره معمولا توی نظرات مینویسه
   والا خودمم هیچ کدوم از سخنرانی های آقای ضیایی رو ندارم فقط گشتم توی نت هرچی سخنرانی ازش بوده جمع کردم یه جا چون دیدم خیلی طرفدار داره ولی چون خودم علاقه زیادی به طب و این چیزا ندارم تا حالا هیچ کدومو نگرفتم چون محدودیت حجم هم دارم زیاد نمیتونم دانلود کنم
   اگه جایی برای فروش پیدا کردم لینکشو بهت میدم بری بخری

 3. احمد گفت:

  سلام با آرزوی عاقبت به خیری لطفا سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری که در شب احیا بیست وسوم از شبکه خبر پخش شد رودر وب سایت قرار دهید.

 4. zahra گفت:

  سلام ممنون از سایت باخوبتون یه پیشنهاد دارم میشه سخنرانی های استاد مرتضی خاتمی خوانساری هم سخنرانی بذارید ؟

 5. zahra گفت:

  سلام من ۱۲ قسمت حقیقت مظلوم دکتر قنبری رو گرفتم حالا داشتم این صفحه رو از واکاوی زندگی امام میگرفتم که دیدم اینها هم همون حقیقت مظلوم هست فقط تیکه تیکه شده اش هست به من بگید تمام سخنرانی های این صفحه حقیقت مظلوم ۱۲ قسمتی هست؟

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   نه همشون نیست اگه دقت کنی بعد از زندگی امام علی که فایلاش زیرش هست اینو نوشته:
   واکاوی زندگی سیاسی امام حسین
   بعدشم که موضوعات دیگه هست که قبلا نگرفتی
   ضمن اینکه در مورد زندگی امام علی هم اگه فایلای آخریو ببینی اکثرا بالای ۳۰ دقیقه هست که تکه تکه نشدن ولی نمیدونم جزو حقیقت مظلوم هست یا نه چون خودمم گوش ندادم

 6. حميد گفت:

  لطفا سخنرانی اخیر دکتر پیرامون شخصیت حضرت زینب که از کانال سه پخش شد را در سایت وزین خود قرار دهید.

 7. علی گفت:

  تو رو خدا فایلهلی صوتی دکتر قنبری رو بزارید بیشتر اینها تصویری و پر حجمند…

 8. وحيد اباذري گفت:

  من برای هیچ سایتی پیام نمیزارم اما دیدم انقدر خوب کار کردید که حیفم اومد که یک خسته نباشید به شما برادران و خواهران گلم نگم … ممنون از شما

 9. اسماعیل شکوهی گفت:

  لطفا فایل صحبت های دکتر قنبری دربرنامه مصباح ۱۴ فروردین شبکه سه رادر سایت قرار دهید

 10. رضا گفت:

  باسلام وادای احترام
  بسیار خشنودم از زیارت این مجموعه نفیس.
  سپاس ودرود اینجانب را پذیرا باشید وبرایتان ارزوی توفیقات بیشمار دارم.جناب قنبری از مفاخر هستند وحقیر با تمام ادعا در درک مطالب در محضر ایشان چون شاگردی مشتاق وتشنه هستم.خدا به ایشان عمر با برکت عنایت کند.سخنرانی اخرین ایشان پیرامون حضرت ام ابیها که از تلویزیون پخش شد را دارید.موفق باشید

 11. reza nemati گفت:

  خدا اجرت بده…..

 12. علی گفت:

  سلام بسیار عالی خداوند نگهدار اقای قنبری
  لطفا صحبتهای شب بیست سوم از شبکه دو به صورت مشخص قراردهید

 13. فاطمه گفت:

  سلام.طاعات قبول.اگرممکنه راهنمایی بفرماییدمجموعه سخنرانیهای دکترقنبری راازکجامیتوانم تهیه کنم.ساکن کرج هستم.ممنون

 14. zafar گفت:

  سلام. با تشکر از زحمات شما عزیزان. میشه فیلم برنامه ی کوی محبت در شبهای قدر ماه مبارک رمضان ۱۳۹۳ با حضور دکتر قنبری رو هم توی سایتتون بذارین تا بتونیم دانلودش بکنیم؟؟؟ بسیار ممنون می شم.

 15. مجتبي گفت:

  باتشکر از زحمات شما امیدوارم همیشه موفق باشید

 16. سلام
  مدتیه هرچی میگردم نمیتونم پیداش کنم
  چی ؟
  آبجی ، داداش یه روضه
  یه نفس حقی مثه دکتر حشمت ا… قنبری توی برنامه رضوان اربعین ۹۲ در مورد حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد(ع) زدند اونا رو میخوام

  نیست آقا نیست
  کمکم کنید متن ، تصویر ، صوت این برنامه رو پیدا کنم
  کم فهمیدم و دریافت داشتم ازش
  میشه کمک کنید و به ایمیلم خبر بدید؟

 17. صغرا حسین زاده گفت:

  با سلام از کجا می شود سی دی های سخنرانی دکتر قنبری را خریداری کرد؟

 18. تقی پورمحمد گفت:

  سلام داداش من میخواستم نقد برسی اقای حشمت الله رو در باره مختار ابن ثقفی که صحبت کرده رو بزارید تا دانلود کنیم.ممنون میشم وقتی پیدا کردی از طریق ایمیل به من خبر بدید / بازم ممنون

 19. محمد حسن بیکی گفت:

  سلام
  لازم بود زودتر از اینها ازتون بخاطر زحمتی که کشیدید تشکر کنم
  الان نهایت سپاسگزاری رو از شما دارم

 20. دکتر محمدعلی جوافشانی گفت:

  سلام علیکم . انشاالله زحمات شما مقبول درگاه حضرت احدیت و امام زمان علیه السلام قرار گیرد. در برنامه باران در سیمای قرآن جمعه ۲۱ فروردین جاری جناب آقای دکتر قنبری سخنان مهمی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان فرمودند اگر ممکن شد در سایت قرار دهید.متشکرم

 21. اصغر شارعی گفت:

  با سلام و خستع نباشید…
  واقعا دستتون درد نکنه مطالب جامع و بی حرف و حدیث است.
  من افتخار میکنم که یک شیعه و ایرانی هستم و کسانی مثل دکتر قنبری در ایران وجود داره…

 22. بهار گفت:

  سلام لطفا راهنمایی فرمایید مجموعه سخنرانی های دکتر قنبری در ماه مبارک رمضان امسال را چگونه می توانم دانلود کنم.

 23. سیدمسعود گفت:

  باسلام ایابرداشتی اززندگی۵تن میشود داشته باشید؟

 24. علی گفت:

  ضمن خسته نباشید مطالب سایتتون خبلیخوبه ولی یک ایرادی که داره طراحی سایت هست که به لحاظ جذب مخاطب خیلی مهمه . لذا هم در طراحی سایت و هم در تایپ و نوع رنگ و فونت دقت کنید . در امان حضرت حق

 25. محمد گفت:

  باسلام لطفا برنامه افتاب در مصاف با موضوع ولایت فقیه افتاب بی غروب با حضور دکترو توسایت بزارید

 26. منتظر گفت:

  سلام
  چرا نمیشه دانلود کرد؟؟
  آموزش دانلود رو هم خوندم چیزی سر در نیاوردم!!!!
  لطفا راهنمایی کنید.

 27. حمید کاظم لو گفت:

  سلام عرض شد
  بنده یه سوالی داشتم از محضر استاد چطور میتون با ایشون یا وب سایت مستقیم ایشون ارتباط برقرار کنم؟

دسته بندی