دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTp8jZxEli4e9RqEJ0bJHieIk39G-Sx33H2NsO6pqwi5A-sX4xGqQ

 

.

مجموعه ۲۹ سخنرانی از شهید دکتر بهشتی

دانلود یکجای مجموعه سخنرانی از شهید دکتر بهشتی

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱)

 

موضوع :  تفسیر سوره حج

 

حجم :  ۷٫۹۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲)

 

موضوع :  تفسیر سوره حج

 

حجم :  ۹٫۰۳  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۳)

 

موضوع :  حدود آزادی

 

حجم :  ۹٫۷۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۴)

 

موضوع :  آزادی در اجتماع

 

حجم :  ۱۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۵)

 

موضوع :  آزادی

 

حجم :  ۱۰٫۳  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۶)

 

موضوع :  ضرورت مکتب

 

حجم :  ۱۳٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۷)

 

موضوع :  انسان و تاریخ

 

حجم :  ۶٫۹۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۸)

 

موضوع :  عدل و اخلاق

 

حجم :  ۹٫۰۷  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۹)

 

موضوع :  برداشت انحرافی

 

حجم :  ۱۳٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۰)

 

موضوع :  هویت اسلام

 

حجم :  ۱۱٫۸  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۱)

 

موضوع :  عدالت اجتماعی

 

حجم :  ۱۱  مگابایت

 

—————————————————

 

 

شهید بهشتی

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۲)

 

موضوع :  عدالت اجتماعی

 

حجم :  ۱۲٫۸  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۳)

 

موضوع :  نظام سیاسی

 

حجم :  ۱۰٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۴)

 

موضوع :  هدایت و عدالت

 

حجم :  ۱۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۵)

 

موضوع :  برداشت یک بعدی

 

حجم :  ۱۶٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۶)

 

موضوع :  مکتب گرایی

 

حجم :  ۱۰٫۹  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۷)

 

موضوع :  روحانیت و مردم

 

حجم :  ۹٫۴۷  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۸)

 

موضوع :  حاکمیت حق

 

حجم :  ۱۳٫۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۹)

 

موضوع :  هدایت و عدالت

 

حجم :  ۱۱٫۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۰)

 

موضوع :  سیمای امام حسین (ع)

 

حجم :  ۱۵  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۱)

 

موضوع :  حماسه کربلا

 

حجم :  ۸٫۷۸  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۲)

 

موضوع :  رسالت دانشجو

 

حجم :  ۱۵٫۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۳)

 

موضوع :  مناظره

 

حجم :  ۱۷  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۴)

 

موضوع :  مناظره

 

حجم :  ۸٫۲۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۵)

 

موضوع :  استقلال

 

حجم :  ۱۵٫۵  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۶)

 

موضوع :  وحدت

 

حجم :  ۱۱٫۳  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۷)

 

موضوع :  معلم در اجتماع

 

حجم :  ۱۵٫۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۸)

 

موضوع :  مستضعفان

 

حجم :  ۱۵٫۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۹)

 

موضوع :  ایدئولوژی

 

حجم :  ۱۴٫۳  مگابایت

 

مناظره شهید بهشتی باسازمان مجاهدین خلق (منافقین)

 

تحلیل تاریخی واقعه کربلا

تبعیض اقتصادی

مدعیان دروغین آزادی

برداشت تک بعدی از اسلام

پیامبر اکرم (ص)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت ۱ ۴,۶۲۰ ۰:۱۹:۴۰ درباره پیامبر اکرم (ص)
۲ دانلود قسمت ۲ ۶,۱۰۷ ۰:۲۶:۰۱
۳ دانلود قسمت ۳ ۳,۱۳۸ ۰:۱۳:۲۱
۴ دانلود قسمت ۴ ۲,۶۹۸ ۰:۱۱:۲۸
۵ دانلود قسمت ۵ ۴,۶۱۴ ۰:۱۹:۳۸

 

 

 

 

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی (ره) پیرو راستین پیامبر اکرم (ص) ۵۹:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – اسلام دین واقع بین ۵۵:۰۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – هدف آفرینش ۵۵:۲۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۱ ۵۹:۰۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۲ ۴۳:۵۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۳ ۵۲:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۴ ۵۶:۳۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حزب جمهوری اسلامی ۱:۰۲:۴۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خاتمیت و امامت ۱ ۱:۱۴:۱۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خاتمیت و امامت ۲ ۱:۰۹:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خاتمیت و امامت ۳ ۵۷:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تشکل سیاسی ۱ ۳۱:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تشکل سیاسی ۲ ۳۲:۰۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – دیکتاتوری به شکل جدید ۰۱:۳۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۱ ۲۲:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۲ ۲۳:۳۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۳ ۲۴:۰۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۴ ۲۲:۲۴

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی(ره) و رهبری نظام ۲ (پیروزی ملت ایران با تمسک به رهبری امام امت و مکتب امامت) ۱۹:۲۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی(ره) و رهبری نظام ۳ (پیروزی ملت ایران با تمسک به رهبری امام امت و مکتب امامت) ۲۲:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب اسلامی۱ (مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ها و جنبش های پیش از آن) ۲۲:۳۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب اسلامی۲ (مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ها و جنبش های پیش از آن) ۳۱:۴۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب اسلامی۳ (مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ها و جنبش های پیش از آن) ۲۲:۵۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عدالت ۱ (اهمیت عدالت در نبوت امامت و رهبری اجتماع) ۱۹:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عدالت ۲ (اهمیت عدالت در نظام اسلامی و تسریع در اجرای آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب) ۲۱:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عدالت ۳ (اهمیت عمل صالح و فضیلت آن بر سخن گفتن و حرف زدن) ۲۱:۲۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی و شرایط آن در اسلام۱ ۲۵:۱۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی و شرایط آن در اسلام۲ ۳۱:۴۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی در اسلام ۱ ۲۰:۳۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی در اسلام ۲ ۱۵:۰۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی در اسلام ۳ ۱۸:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برکات انقلاب اسلامی از جمله معنویت و اخلاق ۱۶:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برکات انقلاب اسلامی در عرصه سیاست و اقتصاد وقضاوت و جنگ ۳۴:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پرسش و پاسخ درباره موضوعات مختلف مانند شایعات درباره شخص آیت الله بهشتی، روزنامه جمهوری اسلامی، شهید مطهری، حزب جمهوری اسلامی ۲۸:۱۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پرسش و پاسخ درباره موضوعات مختلف مانند غائله آذربایجان، ارتباط روحانیت با روشنفکران، جلال الدین فارسی ۳۹:۰۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پویائی فقه شیعه ۱ ۴۲:۱۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پویائی فقه شیعه ۲ ۱۵:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسائل سیاسی پیرامون آن ۱۲:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خداشناسی و راه میانبر حق ۳۲:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – رهروان راه حسین ۱ ۲۰:۱۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – رهروان راه حسین ۲ ۲۲:۵۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – رهروان راه حسین ۳ ۲۱:۴۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – زندگی به عشق است ۱:۵۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شاخصه های مسئولان نظام اسلامی ۱ ۱۸:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شاخصه های مسئولان نظام اسلامی ۲ ۲۱:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شاخصه های مسئولان نظام اسلامی ۳ ۲۱:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت فارغ از مباحث فلسفی ۱ ۱۹:۲۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت فارغ از مباحث فلسفی ۲ ۲۱:۴۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت فارغ از مباحث فلسفی ۳ ۱۷:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به خود شناخت ۱ ۲۹:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به خود شناخت ۲ ۲۴:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به تجربه و روش تجربی ۱ ۲۴:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به تجربه و روش تجربی ۲ ۲۶:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به تجربه و روش تجربی از منظر اسلامی ۱۳:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوع دیالکتیک ۳۰:۲۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره شناخت و موضوع دیالکتیک ۱۹:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره ماده و انرژی و مباحث پیرامون آنها ۳۷:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت عالم و جهان ماده ۱ ۲۶:۰۵

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت عالم و جهان ماده ۲ ۲۴:۰۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – صداقت در زمامداری ۱ ۳۱:۲۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – صداقت در زمامداری ۲ ۱۷:۴۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عبادات مالی در اسلام ۲۷:۱۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – قوه قضائیه و نقش آن در انقلاب اسلامی ۷:۰۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۱ ۲۳:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۲ ۲۰:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۳ ۱۸:۲۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۴ ۲۰:۱۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۵ ۲۳:۰۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۶ ۲۲:۴۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۷ ۲۳:۳۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۸ ۱۹:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۹ ۱۹:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۱۰ ۱۹:۱۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۱۱ ۳۰:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۱ ۴۱:۴۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۲ ۲۸:۲۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – همه چیز درباره شورای انقلاب ۱ ۲۹:۳۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – همه چیز درباره شورای انقلاب ۲ ۱۶:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شهید بهشتی از دیدگاه دیگران (آیت الله یزدی) ۱:۵۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شهید بهشتی از دیدگاه دیگران (همسر شهید) ۰۰:۵۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شهید بهشتی از دیدگاه دیگران (آیت الله مکارم شیرازی) ۱:۲۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تهمتها و توهینها به شهید مظوم بهشتی و پاسخ ایشان ۰۳:۰۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۱ ۴۳:۱۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۲ ۱:۰۰:۴۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۳ ۱:۰۰:۵۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۴ ۵۸:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۵ ۱:۰۱:۳۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۶ ۳۰:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۷ ۱۳:۳۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – روزه ۳۳:۱۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تجاوز به حق اجتماع ۴۳:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شفاعت ۱ ۳۹:۲۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شفاعت ۲ ۳۴:۲۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – غدیر و ولایت علی علیه السلام الگوی ما ۱ ۵۰:۲۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – غدیر و ولایت علی علیه السلام الگوی ما ۲ ۱:۰۰:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب مردمی ۳۰:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – ولایت و امامت ۱ ۲۹:۱۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – ولایت و امامت ۲ ۲۴:۳۷

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – شوراهای اسلامی ۳۰:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – وحدت امت و قوا ۱:۰۳:۰۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – قسط و عدل ۱:۰۱:۳۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۵ ۲۳:۵۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۶ ۲۳:۰۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – فلسفه آفرینش ۱۶:۲۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۱ ۳۰:۳۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۲ ۱۶:۰۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۳ ۱۹:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۴ ۱۵:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۱ (غدیر و مسأله ولایت) ۱۵:۲۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۲ (غدیر و مسأله ولایت) ۱۶:۰۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۳ (غدیر و مسأله ولایت) ۱۴:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۴ (غدیر و مسأله ولایت) ۱۵:۲۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۵ (غدیر و مسأله ولایت) ۱۴:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۶ (غدیر و مسأله ولایت) ۸:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۷ (غدیر و مسأله ولایت) ۱۵:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تبیین جمهوری اسلامی ایران ۲۹:۵۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – احزاب۱ (آیا تحزب موجب تفرقه در جامعه اسلامی میشود؟) ۲۹:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – احزاب۲ (آیا تحزب موجب تفرقه در جامعه اسلامی میشود؟) ۲۰:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – ارتباط روحانیت و روستائیان ۲۸:۳۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – اقدامات شورای انقلاب ۰۹:۱۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی(ره) و رهبری نظام ۱ (پیروزی ملت ایران با تمسک به رهبری امام امت و مکتب امامت) ۳۵:۰۰

 

مطالب مشابه

24116 بازدید ۷ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. جواد گفت:

  سلام
  با عرض تشکر فراوان از اقدام بجای شما در نصب فایل های صوتی این بزرگان .
  خدا خیرتون بده .
  خیلی لازمه که جوونها با مسائل زیر بنائی از زبان مسئولان انقلاب آشنا بشن.
  حتما سعی کنید موارد دیگه رو هم بذارید .
  مجددا ممنون از همه شما عزیزان . دعاگویتان هستیم .

  [پاسخ]

 2. حامد گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  نمیدانم چه نظری بدهم که پاسخگوی زحمات شما باشد.فقط میتوانم بگویم که خداد میداند این کار شما چه اندازه پاداش در نزد خداوند دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

 3. علی گفت:

  خیلی ممنون از زحمات شما فقط سخنرانی زندگی به عشق است رو اشتباه گداشتین چیز دیگه است اصلاحش کنین من پیداش نکردم.

  [پاسخ]

 4. علی شفیعی گفت:

  یکی از مظلوم ترین انسان های تاریخ. شهید بهشتی از دیدگاه من حتی از پیامبران صاحب شریعت هم بالاتر بود چون اونها این موهبت از وحی داشتند اما شهید بهشتی خیر.

  [پاسخ]

 5. floya گفت:

  من دنبال سخنرانی های شهید بزرگوار,ایت…بهشتی بودم,واقعا ازتون ممنونم,اجرتون با اباعبدلله

  [پاسخ]

 6. میثم گفت:

  با سلام
  دستتنون درد نکنه
  خسته نباشید

  [پاسخ]

 7. حمید گفت:

  خیلی ممنون با اجازه من این فایل هارو تو پیجم میذارم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت