دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://mobareze.ir/main/wp-content/uploads/2013/08/96_96_1.jpg  شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه 96 96 1

 

شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 حجه الاسلام دکتر رفیعی-شرح حکمت ۳۸ نهج البلاغه-نادانی و حماقت ۲۹:۵۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۱- عقل ، اولین مخلوق ۰۰:۲۷:۳۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۲- وهم، ظلمتی عقل‌نما ۰۰:۳۱:۲۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۳- عقل،واقعیتی مستقل ومتعالی ۰۰:۳۱:۱۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۴- ادبارعقل یارؤیت‌وحدت‌درکثرت ۰۰:۲۳:۰۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۵- عقل وجهل درتکوین وتشریع ۰۰:۳۱:۱۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۶-طینت‌شیعه وطینت‌کفار ۰۰:۲۸:۱۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۷- معنی ادبارعقل ۰۰:۲۸:۱۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۸- ادبارعقل همان اقبال‌است ۰۰:۲۸:۴۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۰۹- رؤیت حق‌درحجاب‌وماوراء حجاب ۰۰:۳۰:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰- عبادت شیطان نیزعصیان‌است ۰۰:۲۷:۵۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱- تبدیل صفات شیطانی به انسانی ۰۰:۲۸:۳۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲- آزادی ازمفاهیم ، شرط شهود ۰۰:۳۱:۰۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳- ادب سیر از ظاهربه باطن ۰۰:۲۹:۴۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴- عقل و جهل در بالقوگی وبالفعلی ۰۰:۳۱:۱۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵- خیر و معنی آن ۰۰:۲۸:۵۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 جنود عقل و جنود جهل ۰۰:۲۹:۲۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ضرورت اصلاح نفس ۰۰:۳۱:۲۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۸- ایمان، عامل‌کشف‌همه‌واقعیت‌غیبی ۰۰:۳۱:۲۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۹- باورهای‌عقلی‌مقدمه‌ایمان ۰۰:۰۳۰:۵۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۰- چگونگی ایمان ۰۰:۲۸:۰۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 علم درراستای ایمان ۰۰:۳۱:۲۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 چگونگی حصول ایمان ۰۰:۳۱:۲۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۳- تلقین‌تنزیه و توحید به‌قلب ۰۰:۲۵:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۴- تلقین توحید به قلب ۰۰:۳۱:۱۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۵- تصدیق و جحود ۰۰:۳۱:۲۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۶- عوامل رشدتصدیق حق ۰۰:۳۱:۰۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۷- مقصد ذکرو اعمال قالبیه ۰۰:۳۰:۱۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۸- مبنای رجاء و یأس ۰۰:۲۸:۴۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۲۹- فرق رجاء باغرور ۰۰:۳۱:۲۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۰- تعظیم حضرت حق، نیاز قلب ۰۰:۳۱:۱۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۱- توازن بین خوف و رجاء ۰۰:۳۱:۱۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۲- تعادل، عامل پذیرش هدایت‌الهی ۰۰:۳۰:۵۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۳- عدالت‌درقلب‌وعقیده‌واخلاق ۰۰:۲۸:۱۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۴-حکمت، عدالت، عفت، شجاعت ۰۰:۲۹:۲۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۵- چگونگی‌یافتن فضیلت عدالت ۰۰:۲۷:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 آثار توسل به ائمه (ع) ۰۰:۳۰:۲۹
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 رضایت خالق از مخلوق ۰۰:۲۹:۵۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۸- مبادی مقام رضا ۰۰:۱۹:۱۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۳۹- بلا، سبب اصلاح نفوس ۰۰:۳۰:۰۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۰- رضا در عین سختی و مقام صدّیقین ۰۰:۲۸:۰۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۱- معنی شکرو موانع آن ۰۰:۲۸:۳۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۲- شکر و وسعت آن ۰۰:۳۱:۱۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 تفاوت طمع و یاس ۰۰:۲۹:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 آثار یاس برزندگی افراد ۰۰:۲۹:۲۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۵- مراحل نیل به توکل ۰۰:۳۰:۳۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۶- توکل ۰۰:۲۷:۱۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۷- توکل و نتایج آن ۰۰:۳۱:۲۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۸- توکل و حقیقت توحید ۰۰:۲۹:۵۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۴۹- اربعین، ظهور نتایج توکل و یقین ۰۰:۳۱:۰۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۰- توکل و نتایج آن ۰۰:۲۹:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۱- امام‌خمینی‌،نمونه‌ای ازتوکل‌و پیروزی ۰۰:۳۱:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۲- توکل، منشاء همه قدرتها ۰۰:۳۱:۰۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۳- توکل، عامل کشتن حرص ۰۰:۲۳:۱۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۴- توکل ۰۰:۳۱:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۵- جایگاه رأفت و رحمت درهستی ۰۰:۲۹:۱۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 رافت و رحمت نشانه حکومت عقل است. ۰۰:۳۱:۵۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۷- رحمت به خلق، زمینه ارتباط باحق ۰۰:۳۱:۲۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 مسئله رحمت از نظر روایات ۰۰:۲۹:۱۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۵۹- غضب مقدس ۰۰:۳۱:۳۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۰- جایگاه غضب ۰۰:۳۱:۳۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۱- برکات حاکمیت برغضب ۰۰:۳۱:۴۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۲- بهشت بی‌غضبی ۰۰:۲۶:۰۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۳- آثار منفی غضب ۰۰:۳۱:۲۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۴- نقش‌حبّ‌دنیادرمحرومیت‌ازمعنویات ۰۰:۳۱:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۵- تفاوت‌علم‌حقیقیوغیرحقیقی ۰۰:۳۱:۵۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۶- علم‌حقیقی‌وفنای‌تعینات درآن ۰۰:۳۱:۳۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۷- نقش نورعلم محمدی ۰۰:۳۱:۴۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۸- علم حقیقی، دریچه واقعی برای ارتباط باخدا ۰۰:۳۱:۰۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۶۹- راه نجات ازحمق ۰۰:۲۹:۴۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۰- عفت مقام، تعادل درشهوت ۰۰:۳۱:۵۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۱- نقش اعمال درایجادصورملکوتی ۰۰:۲۸:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۲- مبنای ایجادباطن انسانی ۰۰:۳۱:۵۹
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۳- راه نجات ازتهمت ۰۰:۳۱:۲۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۴- راههای تحقق و نگهداری عفت ۰۰:۲۹:۰۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۵- مراتب و معنی زهد ۰۰:۳۱:۴۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۶- معنی و راه مشاهده جمال پروردگار ۰۰:۳۰:۰۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۷- معنی زهد ۰۰:۲۸:۲۹
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۸- نتایج زهد ۰۰:۲۰:۰۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۷۹- زهد ونتایج آن ۰۰:۳۱:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۰- برکات رفق ومدارا ۰۰:۳۱:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۱- خوف ودرجات آن ۰۰:۲۹:۵۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۲- چگونگی ایجادخوف خدادرقلب ۰۰:۳۲:۲۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۳- راههای ورود کبرو نجات ازآن ۰۰:۳۱:۰۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۴- تواضع و حقیقت آن ۰۰:۳۱:۰۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۵- طریق تحصیل تواضع ۰۰:۳۱:۰۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۶- برکات تواضع ۰۰:۲۷:۱۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۷- خطرات کبر ۰۰:۳۰:۱۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۸- شتاب‌زدگی وبی‌ثمری ۰۰:۲۹:۳۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۸۹- برکات تعادل و آرامش ۰۰:۳۱:۴۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۰- راه تحصیل آرامش و طمأنینه ۰۰:۲۹:۴۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۱- غضب و جنبه‌های مثبت آن ۰۰:۳۱:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۲- عوامل تحریک غضب و راه کنترل آن ۰۰:۲۸:۲۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۳- برکات حلم ۰۰:۲۸:۲۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۴- برکات سکوت ۰۰:۳۱:۳۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۵- سکوت عامل افاضه ازعالم ملکوت ۰۰:۳۱:۱۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۶- محل صحیح سکوت و کلام ۰۰:۳۱:۰۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۷- سکوت زمینه تهذیب نفس ۰۰:۲۸:۲۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۸- بیماری عدم پذیرش حق ۰۰:۳۰:۳۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۹۹- برکات تسلیم ۰۰:۳۰:۴۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۰- توحید، نتیجه تسلیم دربرابر بلا ۰۰:۳۱:۴۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۱- تسلیم ، مقام وصول به توحید ناب ۰۰:۲۸:۲۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۲- برکات صبردرمعصیت ۰۰:۳۱:۳۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۳- فوائدصبربرطاعت و دقایق آن ۰۰:۳۱:۵۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۴- برکات صبردرمعصیت ۰۰:۳۱:۵۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۵- معنی صبرعن الله ۰۰:۲۸:۵۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۶- برکات بی‌حساب صبر ۰۰:۲۹:۲۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۰۷- گذشت، بالاترین تشبه به خدا ۰۰:۲۳:۱۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 آثار عفو و بخشش در زندگی انسان ۰۰:۲۴:۲۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 خیر دنیا و آخرت در چیست ؟ ۰۰:۲۷:۵۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۰- برکات غنای بالله ۰۰:۲۳:۵۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۱- راههای رهایی از سرگردانی ۰۰:۲۵:۵۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۲- یادِ حق ، عامل رفع حجاب ۰۰:۲۴:۵۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۳- نتایج ذکر ۰۰:۲۷:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۴- چگونگی ذکر قلبی ۰۰:۲۵:۴۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۵- حفظ و نسیان ۰۰:۲۲:۴۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۶- عطوفت ، عامل شناخت واقعیت ۰۰:۲۸:۱۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۷- برکات قناعت و آفات حرص ۰۰:۲۷:۳۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۸- مودّت به مؤمنین ، عامل اتصال به عالَم قدس ۰۰:۲۷:۰۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۰ – سلامتی و مقام ارتباط با عالَم عقل ۰۰:۲۵:۴۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۱۹- از خضوع تا فنا ۰۰:۲۷:۱۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۱- نتایج صدق و پیروی از حق ۰۰:۲۷:۱۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۲- برکات رعایت امانت ۰۰:۲۸:۰۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۳- نتایج حفظ امانت و اخلاص ۰۰:۲۶:۴۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۴- برنامه ریزی جهت اخلاص ۰۰:۲۷:۱۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۵- کم دقتی، راه ورود شیطان ۰۰:۲۸:۰۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۶- برکات مدارا ۰۰:۲۱:۴۵
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۷- آثار منفی مکر و پرده‌دری ۰۰:۲۳:۰۹
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۸- اقامه صلوت واقعی، عامل اتصال با عالم عقل ۰۰:۲۸:۳۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۲۹- روزه ۰۰:۲۶:۵۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۰- حج ۰۰:۲۸:۴۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۱-حج و رازهای آن ۰۰:۲۸:۳۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۲- سخن‌چینی، عامل بازماندن از سلوک ۰۰:۲۸:۴۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۳- زنده نگه‌داشتن روحیه جهاد ۰۰:۲۷:۵۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۴- برکات احسان به والدین ۰۰:۲۷:۱۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۵- خطرات ریا، برکات حقیقت ۰۰:۲۸:۵۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۶- ملکه گرایش به معروف و ستر و دوری از منکر و تبرّج ۰۰:۲۶:۲۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۷- تقیه و معنی آن ۰۰:۲۶:۰۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۸- انصاف، عامل رفع حجاب ۰۰:۲۶:۲۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۱- قصد و میانه‌روی ۰۰:۲۵:۴۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۳۹- نظافت دینی و نظافت وَهمی ۰۰:۲۶:۱۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۰- برکات حیا و آفات خجالت ۰۰:۲۶:۰۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۲- تلازم تعب با جهل و شیطان ۰۰:۲۷:۴۷
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۳- نتایج سهولت و برکت ۰۰:۲۶:۱۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۴- عافیت و قناعت ۰۰:۲۴:۳۱
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۵- نتایج حکمت و وقار ۰۰:۲۶:۵۲
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۶- معنی سعادت حقیقی و راه رسیدن به آن ۰۰:۲۷:۳۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۷- مراتب توبه ۰۰:۲۶:۴۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۸- فلسفه استغفار ۰۰:۲۴:۳۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۴۹- برکات محافظت عبادات ۰۰:۲۸:۲۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵۰- دعا، عامل توجه به منِ برتر ۰۰:۲۸:۵۳
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵۱- نشاط حقیقی و نشاط کاذب ۰۰:۲۷:۰۴
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵۲- تفاوت نشاط حقیقی و نشاط کاذب ۰۰:۲۶:۴۸
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵۳- عقل، عامل الفت ۰۰:۲۶:۳۶
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵۴- سخاوت، راه ورود به بهشت ۰۰:۲۲:۵۰
شرح حدیث عقل و جهل - استاد طاهر زاده - 155 جلسه musicdl 293 ۱۵۵- برکات سخاوت و آفات بخل ۰۰:۲۶:۵۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرام زهرامدیا
602 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. محمد هادی گفت:

    بسیار عالی بود ممنون از زحمات شما عزیزان…

دسته بندی