دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://askdin.com/gallery/images/8087/1_mogadam92.jpg

 

کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – از دنیا دلگیرم نفس نفس که میزنی میمیرم (زمینه جدید)۵:۲۰
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – دلم ای یار شده زخمی (زمینه جدید)۶:۳۸
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا (شور)۳:۰۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – بوی حرم بوی حسین (شور جدید)۴:۰۸
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – تا که پرچم اباالفضل بالاست (شور جدید)۱:۳۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – دارم راه میرم به زیر بارون (شور جدید)۱:۲۹
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – دلم بی روضه آشوبه (شور جدید)۱:۳۶
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – گره هایی که وا شده با دستت (شور زیبا)۱:۰۶
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – رفاقت خوبه با رفیقای امام حسینی (شور)۰۰:۵۷
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – حسین اصلا اسم تو آدم و دیوونه تر میکنه (شور جدید)۲:۰۱
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – یه خواهشی دارم ازت، نرو بمون کنار من (واحد جدید)۶:۳۹
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – بی تو جهانم الف نداره (واحد جدید)۴:۳۹
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – گفتم دلیل خلقت آدم رقیه است (شعرخوانی)۷:۰۹
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – زور بازوی علی حیدر کراری (تک جدید)۳:۳۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – حرم آرامشی داره (شور)۹:۳۱
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – تصور کن الان رو به روی گنبد اربابی (شور جدید)۱:۲۴
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – رامسر – گفتم به بلبلی که علاج فراق چیست (شعرخوانی)۳:۲۷
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – دارم راه میرم به زیر بارون (شور جدید)۰۲:۵۹
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – گره هایی که وا شده با دستت (شور جدید)۰۴:۵۴
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – دل من غرق غم زهرا (زمینه جدید)۰۳:۵۰
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه دوم ۹۵ – بوی حرم بوی حسین (شور جدید)۰۴:۲۷
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه دوم ۹۵ – مادر سینه زنا یا زهرا (واحد جدید)۰۴:۵۸
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه دوم ۹۵ – صفای سینه هامان از صفای فاطمه ست (شعر خوانی)۰۶:۱۱
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه دوم ۹۵ – این صفای سینه هامان از صفای فاطمه است (تک جدید)۰۴:۲۸
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه دوم ۹۵ – تصور کن ، الان رو به روی گنبد اربابی (شور جدید)۰۹:۵۸
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه دوم ۹۵ – دست رو دست نزار و از جا پا شو (زمینه جدید)۰۸:۱۵
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – اونیکه دلواپسمه همه کار و کَسمه (زمینه جدید)۶:۰۹
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – بی همگان به سر شود (شور)۱:۲۳
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – بوی حرم بوی حسین (شور جدید)۸:۱۵
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – زور بازوی علی حیدر کراری (تک جدید)۳:۰۲
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – بی تو جهانم الف نداره (واحد جدید)۷:۱۱
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – گفتم دلیل خلقت آدم رقیه است (شعر خوانی)۶:۲۸
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – دلم بی روضه آشوبه کنار تو حالم خوبه (شور جدید)۶:۰۴
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه دوم ۹۵ – سهم من از نوکری محبت مادرم حضرت فاطمه است (شور جدید)۶:۱۷
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – پرستوی زخمی حیدر کجا میری (زمینه جدید)۶:۳۵
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – تا که پرچم ابالفضل بالاست (شور جدید)۵:۳۰
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – دلبر حسینیه یل حیدر حسینیه (شور جدید)۱:۱۴
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – حسین اصلا اسم تو آدم و دیوونه تر میکنه (شور جدید)۶:۰۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – گره هایی که باز شده با دستت (شور جدید)۱:۳۰
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – پر از منت خواهشم خراب اون نگاهشم (شور جدید)۱:۳۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – کربلا اکسیر مستی و جنونه (شور زیبا)۱:۲۰
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – به تار مویی بنده کارم (شور جدید)۴:۴۶
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – چرا مادر رنگ پاییز گو‌شه ی چشمات (واحد جدید)۶:۰۵
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – دلدارم حسینه دار و ندارم حسین (واحد جدید)۱۲:۵۵
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – زور بازوی علی حیدر کراری، علمداری (تک جدید)۳:۵۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – همه گفتن دل بکن تو (شور جدید)۱:۴۰
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – نبض لبم کرببلا خواب شبم (شور جدید)۴:۵۲
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه (شور)۷:۵۳
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – کربلا خونمه از چی دل بکنم (شور)۳:۳۰
کربلایی جواد مقدم – ایام فاطمیه دوم ۹۵ – کاشان – از علی خواهم نمک پاشی کند (مدح)۴:۱۱
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – پرستوی زخمیِ حیدر کجا میری (زمینه جدید)۷:۳۷
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود (شور)۲:۵۳
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – تا که پرچم اباالفضل بالاست (شور جدید)۵:۵۵
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – باشه ارباب منه بی تاب می‌مونم (شور جدید)۵:۱۲
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – سلام آقای مهربون بازم گدای خونه ‌تون (واحد جدید)۷:۲۳
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – تو پادشاه کشور حسنی و با مرام (شعر خوانی)۴:۴۱
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – زور بازوی علی حیدر کراری علمداری (تک جدید)۵:۱۲
کربلایی جواد مقدم – شب سوم فاطمیه دوم ۹۵ – از وقتی که عشقم شدی (شور جدید)۴:۴۲
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – چشمام صدقه سر نگاهش (شور ترکیبی جدید)۴:۲۵
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – رفاقت خوبه با رفیقای امام حسینی (شور جدید)۷:۵۶
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – گره هایی که باز شده با دستت (شور جدید زیبا)۳:۲۷
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – چرا مادر رنگ پاییز گو‌شه ی چشمات (واحد جدید)۳:۰۵
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – دلدارم حسین دار و ندارم حسین (واحد جدید)۳:۴۹
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – گر کربلا نبود زمین عزتی نداشت (شعرخوانی)۴:۲۱
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – جانم حسین حسین جانم حسین (شور)۲:۴۶
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – خوشبخت منم که با حسینم (شور جدید)۱۳:۳۰
کربلایی جواد مقدم – شام دهم فاطمیه اول ۹۵ – شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست (مدح)۴:۴۳
کربلایی جواد مقدم – شب شهادت حضرت زهرا (س) فاطمیه اول ۹۵ – صلی الله علیک یا ابا عبدلله (نغمه و شور)۰۱:۳۶
کربلایی جواد مقدم – شب شهادت حضرت زهرا (س) فاطمیه اول ۹۵ – میریم حرم طرفه عین (شور ترکیبی)۰۸:۰۰
کربلایی جواد مقدم – شب شهادت حضرت زهرا (س) فاطمیه اول ۹۵ – جانم حسین(شور)۰۲:۲۴
کربلایی جواد مقدم – شب شهادت حضرت زهرا (س) فاطمیه اول ۹۵ – همیشه قبر تو تو سینه من (زمینه)۰۶:۵۵
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – حسین اصلا اسم تو آدم رو دیوونه تر میکنه (شور جدید)۳:۵۴
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – چشمام صدقه سر نگاهشه (شور جدید)۲:۱۸
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – دلدارم حسینه دار و ندارم حسینه (واحد جدید)۷:۵۲
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – ایمان به تو آورد حتی (شور جدید)۳:۳۲
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه (شور زیبا)۸:۱۳
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – هر جای روضه تو باشه بوی پیرهنت رو میده (شور)۲:۵۶
کربلایی جواد مقدم – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – گره هایی که باز شده با دستت (شور جدید)۴:۰۷
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ -خوشبخت منم که با حسینم (شور جدید)۰۶:۴۷
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ -ما را گدای حضرت زهرا نوشته اند (شعر خوانی)۰۶:۵۴
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ -دلدارم حسینه دار و ندارم (واحد جدید) – سبک محمدزاده۰۴:۳۸
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ -ای مهربون آروم جون (واحد جدید)۰۴:۳۷
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ -چشمام صدقه سر نگاشه (شور جدید) – سبک محمدزاده۰۵:۲۵
کربلایی جواد مقدم – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ -از وقتی که عشقم شدی (زمینه جدید)۰۴:۱۱
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – حرم آرامشی داره ، دوای چشم کم سومه (شور زیبا)۰۵:۴۹
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – بی همگان به سر شود (شور زیبا)۰۴:۰۶
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – ای روح عشق ، معنی خلد برین حسین (شعرخوانی)۰۵:۲۲
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – هر شب و روز واسه تو میخونم آقا (واحد جدید)۰۴:۴۶
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – تو کل زندگیم آقا ، تو تنها همدمم هستی (واحد جدید)۰۸:۳۹
کربلایی جواد مقدم – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – حسین اصلا اسم تو آدم و (شور جدید) سبک محمد زاده

 

1129 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار