دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.shiaupload.ir/images/79284775822880490420.png

آیت الله کریمی جهرمی – فضائل و سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام – (تصویری – جلسه اول) ۲۸:۱۸
آیت الله کریمی جهرمی – فضائل و سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام – (صوتی – جلسه دوم) ۳۴:۴۲
آیت الله کریمی جهرمی – فضائل و سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام – (تصویری – جلسه دوم) ۳۴:۴۲
آیت الله کریمی جهرمی – فضائل و سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام – (صوتی – جلسه سوم) ۲۸:۱۹
آیت الله کریمی جهرمی – فضائل و سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام – (تصویری – جلسه سوم) ۲۸:۱۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – ولادت حضرت علی علیه السلام – من مست می عشقم (شور) ۲:۳۶
دانلود درس هایی از قرآن با موضوع اختصاصات حضرت علی علیه السلام – ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ۲۸:۵۸
مقام معظم رهبری-ویژگی های امیر المؤمنین علیه السلام ۰۳:۰۸
حجت الاسلام عالی-چهار ویژگی یاری‌دهندگان امیرالمؤمنین علیه‌ السلام ۰۵:۴۷
حجهالاسلام حائری زاده-فضائل حضرت امیر المومنین(ع) (اخلاق و تقوی) ۳۸:۰۰
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه نهم ۲۶:۴۶
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه هشتم ۴۳:۵۴
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه هفتم ۴۶:۱۶
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه ششم ۴۹:۲۰
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه پنجم ۴۵:۳۰
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه چهارم ۴۰:۰۸
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه سوم ۳۲:۱۲
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه دوم ۴۵:۱۰
حجه الاسلام قرنی-کتاب زندگی امیرالمومنین علیه السلام (رمضان۱۳۹۲-مهدیه تهران)-جلسه اول ۴۴:۲۸
حجه الاسلام صدیقی-جاذبه های امیرالمومنین علی علیه السلام ۲۹:۱۴
حجت الاسلام راشد یزدی-شناخت امیرالمومنین (ع) و انسان شناسی مسجد امام حسین (ع)-دبی) ۳۵:۱۵
آیت الله سبحانی-جلسه پرسش و پاسخ با محوریت امیر المومنین علی (ع) ۵۵:۴۳
حجه الاسلام انصاریان-محبت حضرت علی علیه السلام ۰۷:۵۷
حجه الاسلام عبدوس: درسهای زندگی-شناخت شخصیت امیرالمومنین(ع)۱ (مسجد النبی-میدان نبوت تهران) ۲۶:۱۲
حجه الاسلام عبدوس: درسهای زندگی-شناخت شخصیت امیرالمومنین(ع)۲ (مسجد النبی-میدان نبوت تهران) ۲۶:۳۲
حجه الاسلام عبدوس: درسهای زندگی-شناخت شخصیت امیرالمومنین(ع)۳ (مسجد النبی-میدان نبوت تهران) ۲۶:۲۵
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی-عبادت امیر المومنین(ع)-تصویری ۰۱:۴۱
حجت الاسلام صدیقی-(شخصیت امیر المومنین(ع)) ۳۶:۱۵
حجت الاسلام صدیقی-(اعمال-انا مدینه العلم و علی بابها) ۴۰:۲۴
حجت الاسلام دارستانی-(ذکر محبت امیر المومنین(ع)) ۰۱:۰۱:۲۳
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(فضائل امام علی (ع)) ۰۱:۰۵:۵۹
استاد فاطمی نیا – تکلم خداوند با صدای علی (ع) در معراج پیامبر (ص) ۰۳:۲۷
مکارم خوبان-اوصاف حضرت علی علیه السلام(آیت الله روحانی) ۲۹:۴۱
مکارم خوبان-مردم از دیدگاه حضرت علی علیه السلام(آیت الله روحانی) ۲۹:۴۱
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۱) ۲۹:۳۷
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۲) ۲۸:۲۴
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۳) ۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۴) ۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۵) ۲۸:۵۱
طرحی برای فردا_امام علی علیه السلام و ناشیعیانش _ تصویری ۵۹:۰۰
طرحی برای فردا_ امام علی علیه السلام و ناشیعیانش _ صوتی ۵۹:۰۰
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۵۹:۵۸
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۴۵:۱۳
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۰۱:۲۸:۵۳
بررسی ابعاد شخصیت حضرت علی (ع) در نهج البلاغه ۲۹:۵۵
شخصیت حضرت علی (ع) – بخش دوم ۲۶:۰۷
شخصیت حضرت علی، بخش ۱ ۵:۱۲
شخصیت حضرت علی، بخش ۲ ۵:۴۴
شخصیت حضرت علی، بخش ۳ ۵:۰۷
شخصیت حضرت علی، بخش ۴ ۵:۰۱
شخصیت حضرت علی، بخش ۵ ۵:۵۰
شخصیت حضرت علی، بخش ۶ ۵:۲۳
شخصیت حضرت علی، بخش ۷ ۶:۰۸
شخصیت حضرت علی ۳۸:۵۲
جلسه دوم ۱:۰۳:۲۹
جلسه دوم ۱:۰۴:۳۸
جلسه سوم ۱:۱۴:۳۰
استاد هاشمی نژاد – فضائل امام علی (ع) ۱ ۵۹:۲۷
استاد هاشمی نژاد – فضائل امام علی (ع) ۲ ۵۰:۰۷
استاد هاشمی نژاد – فضائل امام علی (ع) ۳ ۵۹:۴۱
برنامه این شبها سیزدهم رجب (میلاد امیر المومنین علیه السلام) ۴۶:۵۲
استاد فاطمی نیا – امام علی علیه السلام – مظلومیت امام علی ( ع ) ۵۴:۴۴
استاد فاطمی نیا – امام علی علیه السلام – شب قدر و امام علی ( ع ) ۵۲:۴۳
استاد ازغدی – چگونگی تشکیل وتعریف حکومت علوی ۱ ۱:۲۰:۰۳
استاد ازغدی – چگونگی تشکیل وتعریف حکومت علوی ۲ ۱:۰۸:۵۷
استاد ازغدی – چگونگی تشکیل وتعریف حکومت علوی ۳ ۱:۱۳:۴۲
استاد ازغدی – چگونگی تشکیل وتعریف حکومت علوی ۴ ۱:۲۲:۰۹
دانلود درس هایی از قرآن با موضوع اختصاصات حضرت علی علیه السلام – ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ۲۸:۵۸
مقام معظم رهبری-ویژگی های امیر المؤمنین علیه السلام ۰۳:۰۸
حجت الاسلام عالی-چهار ویژگی یاری‌دهندگان امیرالمؤمنین علیه‌ السلام ۰۵:۴۷
حجهالاسلام حائری زاده-فضائل حضرت امیر المومنین(ع) (اخلاق و تقوی) ۳۸:۰۰
حجه الاسلام صدیقی-جاذبه های امیرالمومنین علی علیه السلام ۲۹:۱۴
آیت الله سبحانی-جلسه پرسش و پاسخ با محوریت امیر المومنین علی (ع) ۵۵:۴۳
حجه الاسلام عبدوس: درسهای زندگی-شناخت شخصیت امیرالمومنین(ع)۱ (مسجد النبی-میدان نبوت تهران) ۲۶:۱۲
حجه الاسلام عبدوس: درسهای زندگی-شناخت شخصیت امیرالمومنین(ع)۲ (مسجد النبی-میدان نبوت تهران) ۲۶:۳۲
حجه الاسلام عبدوس: درسهای زندگی-شناخت شخصیت امیرالمومنین(ع)۳ (مسجد النبی-میدان نبوت تهران) ۲۶:۲۵
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی-عبادت امیر المومنین(ع)-تصویری ۰۱:۴۱
حجت الاسلام صدیقی-(شخصیت امیر المومنین(ع)) ۳۶:۱۵
مکارم خوبان-اوصاف حضرت علی علیه السلام(آیت الله روحانی) ۲۹:۴۱
مکارم خوبان-مردم از دیدگاه حضرت علی علیه السلام(آیت الله روحانی) ۲۹:۴۱
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۱) ۲۹:۳۷
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۲) ۲۸:۲۴
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۳) ۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۴) ۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۵) ۲۸:۵۱
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۵۹:۵۸
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۴۵:۱۳
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۰۱:۲۸:۵۳
جلسه دوم ۱:۰۳:۲۹
جلسه دوم ۱:۰۴:۳۸
جلسه سوم ۱:۱۴:۳۰
استاد هاشمی نژاد – فضائل امام علی (ع) ۱ ۵۹:۲۷
استاد هاشمی نژاد – فضائل امام علی (ع) ۲ ۵۰:۰۷

 

 

 

 

 

مطالب مشابه

2285 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. اسماعیل گفت:

  وفقکم الله فی خدمتکم ایها الاخوانی العزیز

  [پاسخ]

 2. سلام دوست عزیز شما که وبلاگ پر بازدیدی دارید لطفا این متن و کامل بخونید .(درآمد مادام العمر بدون یک ریال هزینه )

  شما از طریق این لینکی که من گذاشنتم در سیستم همکاری در فروش ما ثبت نام کنید و بنر های تبلیغاتی این سایت رو در وبلاگتون قرار بدید و با فروش این محصولات ازسود قابل توجهی برخوردار شوید(پورسانت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد)

  فقط چند روز امتحان کنید

  اگر سوالی دارید ایمیل بزنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۰۸:

  سلام دستت درد نکنه ولی علاقه ای به کسب درامد ندارم شرمنده

  [پاسخ]

 3. یا علی
  ممنون از زحمتی که بابت این محتوا در شرح فضائل مر مردان نوشته اید.

  [پاسخ]

 4. OMID گفت:

  سلام چند تا سخنرانی از دکتر حبشی در مورد اموزش جنسی کودکان گذاشته بودین توی سایت لطفا لینکشو برام بذارین

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۱۹:

  سلام
  http://www.zahra-media.ir/?p=84376

  [پاسخ]

 5. بهاره گفت:

  دمت گررررررررررررررررررم

  [پاسخ]

 6. با سلام
  ممنون از سایت خوبتون.

  [پاسخ]

 7. با سلام
  ممنون از سایت خوب و مطالب آموزندتون.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت