دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2012/02/IMAGE634284526380007500.jpg

 

سوره فاتحه ۰:۴۷
سوره بقره ۲:۱۷:۲۶
سوره آل عمران ۱:۲۲:۲۰
سوره نساء ۱:۲۴:۱۶
سوره مائده ۱:۰۲:۱۰
سوره انعام ۱:۰۴:۵۸
سوره اعراف ۱:۱۶:۳۷
سوره انفال ۲۸:۵۳
سوره توبه ۵۵:۵۷
سوره یونس ۳۸:۵۶
سوره هود ۴۲:۰۶
سوره یوسف ۳۷:۱۵
سوره رعد ۱۸:۱۳
سوره ابراهیم ۱۷:۵۳
سوره حجر ۱۳:۵۰
سوره نحل ۳۷:۰۶
سوره اسراء ۳۲:۳۹
سوره کهف ۳۲:۳۲
سوره مریم ۱۹:۵۱
سوره طه ۲۷:۲۱
سوره انبیاء ۲۵:۴۰
سوره حج ۲۷:۳۷
سوره مومنون ۲۲:۱۴
سوره نور ۲۷:۲۳
سوره فرقان ۱۸:۴۵
سوره شعراء ۲۸:۰۲
سوره نمل ۲۴:۰۳
سوره قصص ۲۹:۵۴
سوره عنکبوت ۲۰:۵۴
سوره روم ۱۶:۳۰
سوره لقمان ۱۰:۲۱
سوره سجده ۷:۲۵
سوره احزاب ۲۶:۲۱
سوره سبأ ۱۶:۱۰
سوره فاطر ۱۵:۱۷
سوره یس ۱۵:۱۶
سوره صافات ۱۸:۵۱
سوره ص ۱۴:۳۹
سوره زمر ۲۳:۳۱
سوره غافر ۲۴:۲۶
سوره فصلت ۱۶:۴۶
سوره شوری ۱۸:۱۹
سوره زخرف ۱۷:۴۹
سوره دخان ۷:۳۶
سوره جاثیه ۱۰:۱۲
سوره احقاف ۱۳:۲۴
سوره محمد ۱۰:۳۸
سوره فتح ۱۰:۵۹
سوره حجرات ۶:۵۹
سوره ق ۷:۲۷
سوره ذاریات ۷:۲۳
سوره طور ۶:۴۲
سوره نجم ۶:۵۶
سوره قمر ۹:۰۰
سوره رحمن ۸:۵۶
سوره واقعه ۸:۵۶
سوره حدید ۱۲:۱۲
سوره مجادله ۱۰:۰۰
سوره حشر ۹:۰۴
سوره ممتحنه ۷:۳۵
سوره صف ۴:۲۰
سوره جمعه ۳:۲۵
سوره منافقون ۳:۵۶
سوره تغابن ۵:۰۱
سوره طلاق ۵:۵۴
سوره تحریم ۵:۵۴
سوره ملک ۷:۰۸
سوره قلم ۶:۳۷
سوره حاقه ۵:۴۲
سوره معارج ۴:۵۰
سوره نوح ۴:۴۲
سوره جن ۵:۳۵
سوره مزمل ۴:۵۹
سوره مدثر ۴:۵۹
سوره قیامه ۳:۲۰
سوره انسان ۵:۴۲
سوره مرسلات ۴:۴۱
سوره نبأ ۴:۱۴
سوره نازعات ۴:۰۳
سوره عبس ۳:۱۳
سوره تکویر ۲:۱۷
سوره انفطار ۱:۴۹
سوره مطففین ۳:۵۷
سوره انشقاق ۲:۱۳
سوره بروج ۲:۲۱
سوره طارق ۱:۲۲
سوره اعلی ۱:۳۲
سوره غاشیه ۱:۵۶
سوره فجر ۲:۵۶
سوره بلد ۱:۴۰
سوره لیل ۱:۴۳
سوره ضحی ۰:۵۳
سوره اخلاص ۰:۱۸
سوره شمس ۱:۱۸
سوره شرح ۰:۳۵
سوره تین ۰:۴۸
سوره علق ۱:۳۱
سوره قدر ۰:۳۵
سوره بینه ۱:۵۶
سوره زلزله ۰:۵۱
سوره عادیات ۰:۵۴
سوره قارعه ۰:۴۹
سوره تکاثر ۰:۴۳
سوره عصر ۰:۲۱
سوره همزه ۰:۴۲
سوره فیل ۰:۳۴
سوره قریش ۰:۲۸
سوره ماعون ۰:۳۹
سوره کوثر ۰:۱۸
سوره کافرون ۰:۳۱
سوره نصر ۰:۲۹
سوره مسد ۰:۲۸
سوره فلق ۰:۲۶
سوره ناس ۰۰:۴۰

 

جزء ۱ ۵۸:۰۸
جزء ۲ ۵۸:۲۲
جزء ۳ ۵۹:۲۴
جزء ۴ ۵۹:۴۸
جزء ۵ ۵۸:۰۶
جزء ۶ ۵۷:۱۲
جزء ۷ ۵۷:۲۶
جزء ۸ ۵۸:۳۶
جزء ۹ ۵۸:۲۰
جزء ۱۰ ۵۴:۰۴
جزء ۱۱ ۵۷:۴۹
جزء ۱۲ ۵۹:۳۳
جزء ۱۳ ۵۴:۴۲
جزء ۱۴ ۵۰:۵۶
جزء ۱۵ ۵۶:۰۷
جزء ۱۶ ۵۶:۳۳
جزء ۱۷ ۵۳:۱۷
جزء ۱۸ ۵۵:۲۹
جزء ۱۹ ۵۴:۵۸
جزء ۲۰ ۵۴:۲۸
جزء ۲۱ ۵۱:۴۵
جزء ۲۲ ۵۲:۲۷
جزء ۲۳ ۵۴.۳۸
جزء ۲۴ ۵۱:۴۲
جزء ۲۵ ۵۷:۲۰
جزء ۲۶ ۵۲:۴۴
جزء ۲۷ ۵۵:۰۹
جزء ۲۸ ۵۵:۰۵
جزء ۲۹ ۵۷:۱۸
جزء ۳۰ ۵۲:۰۷
هود ۷ تا ۱۱ ۰۴:۴۶
بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷ ۰۴:۲۵
بقره ۲۳۸ تا ۲۴۵ ۰۵:۴۰
بقره ۲۵۴ تا ۲۵۷ ۰۵:۱۸
دهر ۵ تا ۲۲ ۰۶:۵۳
مجادله ۱۸ تا آخر ۰۷:۵۵
کهف ۸۳ تا آخر و مریم ۱ تا ۱۱ ۱۹:۱۹
هود ۱ تا ۸ ۰۷:۳۱
سوره مبارکه اسراء آیات ۷۰ تا ۸۴ ۰۹:۳۹
سوره مبارکه عصر ، قصص آیات ۵ تا ۸ و نبأ آیات ۳۱ تا آخر ۱۱:۵۶
سوره مبارکه ق و ذاریات آیات ۱ تا ۳۰ ۲۶:۱۸
محمدحسین سبز علی- تحدیر سوره مبارکه یس ۰۹:۴۳
محمدحسین سبز علی-تلاوت تحدیر سوره مبارکه یس ۰۹:۴۳
محمد حسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و فجر (تصویری) ۱۱:۰۵
محمد حسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و فجر (صوتی) ۱۱:۰۵
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات ۱۵-۳۰ در محضر رهبر انقلاب (تصویری) ۱۵:۳۰
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات ۱۵-۳۰ در محضر رهبر انقلاب (صوتی) ۱۵:۳۰
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات ۱-۳۰ – تصویری ۰۶:۱۱
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات ۱-۳۰ – صوتی ۰۶:۱۱
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات ۱۵-۳۰ (تصویری) ۰۵:۴۵
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات ۱۵-۳۰ (صوتی) ۰۵:۴۵
محمدحسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر ۰۶:۰۰
محمد حسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره نباء آیات ۳۱-۴۰ ۱۲:۲۸
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات ۱-۱۹ ۰۴:۰۳
محمدحسین سبزعلی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات ۱-۱۹ ۰۴:۰۳
محمد حسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره نباء آیات ۳۱-۴۰ ۱۲:۲۸
محمدحسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر ۰۶:۰۰

 

مطالب مشابه

13348 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. محمد گفت:

  التماس دعاوخسته نباشید

  [پاسخ]

 2. مهدی گفت:

  دانلود نشد ترتیل استاد سبز علی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۴۸:

  سلام
  آره خراب شده بی زحمت از اینجا بگیر
  http://www.zahra-media.ir/?p=13492

  [پاسخ]

 3. صادق گفت:

  ممنون خیلی عالی بود . خدا خیرتون بده

  [پاسخ]

 4. مهدی گفت:

  سلام و با تشکر
  یه مناجات دارن استاد سبزعلی که بعضی وقت‌ها رادیو و بعضی وقت‌ها tv میگذاره ، اگر دارید لطف میکنین آپ کنین ؟ ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۲ ۱۹:۲۴:

  سلام
  ندارم والا

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت