دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2012/02/rmp3tmm.jpg تلاوت های ماهر المعیقلی rmp3tmm

 

لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد ماهر المعیقلی – به تفکیک سوره

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد ماهر المعیقلی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت دوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد ماهر المعیقلی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت سوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد ماهر المعیقلی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت چهارم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد ماهر المعیقلی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

 

musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه بقره ۰۱:۴۷:۵۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۰۰:۱۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره¬ی مبارکه نساء ۰۱:۰۴:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مائده ۴۹:۰۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه انعام ۵۰:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه اعراف ۵۸:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه انفال ۲۱:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه توبه ۴۳:۰۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه یونس ۳۰:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه هود ۳۲:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه یوسف ۲۹:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه رعد ۱۴:۰۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ابراهیم ۱۳:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه حجر ۱۰:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نحل ۳۳:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه اسراء ۲۵:۵۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه کهف ۲۳:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مریم ۱۷:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه طه ۲۳:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه انبیاء ۲۰:۱۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه حج ۲۲:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مؤمنون ۱۸:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نور ۲۵:۲۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فرقان ۱۵:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه شعراء ۲۴:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نمل ۲۰:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قصص ۲۵:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه عنکبوت ۱۵:۴۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه روم ۱۳:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه لقمان ۰۸:۴۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه سجده ۰۶:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه احزاب ۲۲:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه سبأ ۱۴:۴۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فاطر ۱۳:۲۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه یس ۱۱:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه صافات ۱۵:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ص ۱۲:۲۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه زمر ۱۸:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه غافر ۲۰:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فصلت ۱۴:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه شوری ۱۴:۲۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه زخرف ۱۵:۵۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه دخان ۰۶:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه جاثیه ۰۹:۱۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه احقاف ۱۱:۰۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۰۹:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فتح ۰۹:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه حجرات ۰۶:۱۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ق ۰۶:۲۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ذاریات ۰۶:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه طور ۰۵:۴۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نجم ۰۵:۵۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قمر ۰۶:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه الرحمن ۰۷:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه واقعه ۰۸:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه حدید ۰۹:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مجادله ۰۸:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه حشر ۰۸:۵۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ممتحنه ۰۶:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه صف ۰۴:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه جمعه ۰۳:۰۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه منافقون ۰۳:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه تغابن ۰۴:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه طلاق ۰۵:۰۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه تحریم ۰۴:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ملک ۰۵:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قلم ۰۵:۳۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه حاقه ۰۵:۰۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه معارج ۰۴:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نوح ۰۳:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه جن ۰۴:۴۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مزمل ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مدثر ۰۴:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قیامه ۰۲:۵۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه انسان ۰۴:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مرسلات ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نبأ ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نازعات ۰۳:۱۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه عبس ۰۲:۵۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه تکویر ۰۱:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه انفطار ۰۱:۲۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مطففین ۰۳:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه انشقاق ۰۱:۵۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه بروج ۰۱:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه طارق ۰۱:۰۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه اعلی ۰۱:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه غاشیه ۰۱:۳۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فجر ۰۲:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه بلد ۰۱:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه شمس ۰۱:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه لیل ۰۱:۲۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ضحی ۰۰:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه شرح ۰۰:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه تین ۰۰:۴۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه علق ۰۱:۱۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قدر ۰۰:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه بینه ۰۱:۳۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه زلزله ۰۰:۴۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه عادیات ۰۰:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قارعه ۰۰:۴۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه تکاثر ۰۰:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه همزه ۰۰:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فیل ۰۰:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه قریش ۰۰:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ماعون ۰۰:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه کوثر ۰۰:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه کافرون ۰۰:۳۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه نصر ۰۰:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه مسد ۰۰:۳۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۱۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه فلق ۰۰:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی تلاوت های ماهر المعیقلی musicdl533 سوره مبارکه ناس ۰۰:۳۰

 

کانال تلگرام زهرامدیا
76832 بازدید ۷۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. ZAM گفت:

  سلام وخسته نباشید….آهنگ فراق علی ع که روی سایت گذاشتین خیلی خیلی خیلییییییییییییی قشنگه ممنون!!!!

 2. امیر گفت:

  سلام خیلی خوب بود .

 3. سعید گفت:

  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود مرسی .

 4. وحید گفت:

  سلام،سپاس فراوان از شما،بسیار زیبا بود

 5. si گفت:

  سلام خسته نباشید قسمت دوم دانلود نمیشه و سوره ها دانلود شده در قسمتهای سوم وچهارم باز نمیشن میشه راهنمایی کنید. ممنون

 6. مصطفی خدایی گفت:

  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود مرسی

 7. فاطمه گفت:

  سلام سوره ها ی قسمت ۳ و۴ دانلود شدن اما باز نمیشن لطفا رسیدگی کنید

 8. فاطمه گفت:

  اگه میشه لطفا سریعتر رسیدگی کنید-خیلی ممنون

 9. فاطمه گفت:

  قسمت ۳ فقط باز نمیشه ۴رو باز کرد

 10. امیر گفت:

  سلام. ممنون از کار زیباتون.
  صدای استاد صدای آسمونیه،خیلی گیراست.

 11. سجاد گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من عاشق صدای استاد ماهر هستم…
  بازم ممنووووووووووووووووووون

 12. مهران گفت:

  خدا رو شاکرم که ادمی با این صدا و مهم تر از همه این همه اخلاص رو خلق کرده

  خوشا به حالش که مسلمان حقیقیه

 13. احمدرضا از اصفهان گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام خدمت همه عزیزان
  وقتی صدای استاد ماهر را گوش میکنم روحم زنده میشه .خدا حفظش کنه .واقعا بی نظیر میخونه -صداش صدای آسمانیه -چندین مرتبه قسمت شد پشت سر ایشون نماز بخونم در مسجد الحرام-ا-

  • محدثه گفت:

   سلام قبول که صداش آسمانیه ولی شیعه نی و این باعث شده ازش خوشم نیاد و هیچ وقت دلم نخواد پشته سره همچین آآدمی نماز بخونم

   • عبدالله گفت:

    این یعنی تعصب محض. عقل رو ضایع میکنه و به کینه بدل میشه

   • حسن گفت:

    سلام دوست عزیز توی کناب خدا نوشته ان اکرما عند الله اتقاکم پس خدا کاری نداره کسی سونی توشیبا یا مارک دیگه ای باشه مهم انسانیت و خضوع در پیشگاه خداست .

   • محمودی گفت:

    بسیاری از سنی ها پدری هستند همنگونه که بسیاری از شیعه ها پدری هستند یعنی چون در خانواده سنی متولد شده اند سنی شده اند باید ببینیم اگر شما هم درخانواده سنی بزرگ شده بودید آیا ما باید بشما کم محلی می کردیم مرحوم بروجردی مرجع عالی قدر و بی همتای زمان خود با علمای الازهر مصر رابطه داشتند ومتقابلا بیکدیگر احترام میگذاشتندپنجاه سال است صدای ملکوتی عبدالباسط درحجله های شهدا واموات ومراسم مذهبی ما پخش می شود وحق بگردن ما دارد .البته حساب تند رو ها ووهابی ها وتکفیری ها جداست

 14. سارا گفت:

  سلام،من اولین باره که اومدم این سایت خیلی عالیه اجرکم عندالله…

 15. مهدی گفت:

  با سلام اجرکم عند الله هرچقدر برایتان میسر بود قران بخوانید .لذت میبرم از صدای این عزیز با قران محشور شود ان شاالله

 16. احمد جاوید نیکزاد گفت:

  من عاشق صدا وتلفظ مقبول استاد محترم هستم واز خداوند منان اجر عظیم بر ایشان میخواهم.

 17. زهرا گفت:

  سلام لطفا ترتیل ماهر را به تفکیک جزء هم برای دانلود قرار بدید

 18. جاسم از اهواز گفت:

  باعرض سلام دستون درد نکنه بهترین قاری بهترین صدا ولی مشاری العفاسی رو بهتون معرفی میکنم بهترین مرتل جهان ممنون.اجرکم عندالله بحق آل بیت الرسول(ع)

 19. رشیدی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا بفرمایید دانلود صفحات ترتیل شیخ ماهر المعقلی رو از کدوم سایت میشه دانلود کرد

 20. اسماعیل گفت:

  سلام. فقط میتونم بگم عالی بود و اینکه ای کاش میشد ترتیل استاد ماهر رو یکجا دانلود کرد.

 21. مصطفی گفت:

  سلام
  ترتیل جناب ماهرالمعیقلی، به تفکیک صفحه:
  https://archive.org/details/Quran–maher-almeaqli—604-part
  البته توصیه می کنم به جای شنیدن ترتیل امثال المعیقلی و العفاسی و …، ترتیل استاد منشاوی و خلیل الحصری رو گوش بدین که صدها برابر زیباتر و دلنشین تر خوندن.

 22. سامي بابلايي گفت:

  باسلام – امام صادق علیه السلام می فرمایند :خداوند ۳ تا ناموس دارد. قران – کعبه و اهل بیت علیه السلام. تعرض به هر یک از سه ناموس خداوند عذاب شدید الهی و ابدی را بهمراه دارد. سنی یا شیعه بودن مهم نیست بدانید با ناموس خداوند چگونه برخورد کرده ایم . توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!!

 23. فاطمه گفت:

  سسسسسسسسسسسسسسسلام خیییییییییییییییییییییییلی عالییییییییییییییییییییییییییییییی واقعا قشنگ بود…

 24. سارا گفت:

  با سلام و تشکر بی نهایت از این مجموعه بی نظیر .
  واقعا عالی بود ..
  بیائیم تعصبات محض را کنار بگذاریم شیعه و سنی بودن مهم نیست ملاک انسانیت و تقوا و عمل صالح هر مسلمانیست . هر کس به طریقی خدا رو شکر میگه و همه انسانها در وجود خود ایمان دارند به اینکه خدایی هست و این دنیا و انسان بیهوده خلق نشده .. دنیا محل گذر است باید گذاشت و گذشت ..
  ازین مجموعه واقعا تشکر میکنم .. بهشت ابدی نصیبتان .. الله حافظ و پشتیبانتان

 25. عالیه گفت:

  باسلام
  باتشکر از سایت خوبتون…
  خدا انشاا… هممون رو عاقبت بخیر کنه…
  تنها گوش کردن ما کافی نیست کنار تلاوت عمل کردن گواراتر هست…

 26. http://tartilquran.blogfa.comسلام ترتیل استاد ماهر رو به تفکیک صفحه و جزء که برای اولین بار در فضای مجازی منتشر شده است رو تو وبلاگ یاد شده می تونید دانلود کنید

 27. شیعه علی (ع) گفت:

  سلام به همه اونایی که میگن شیعه یا سنی بودن مهم نیست حضرت رسول (ص) دو چیز را در بین امت اسلامی به امانت گذاشتن قرآن و اهل بیت ایشان بر طبق حدیث کسا اهل بیت ایشان چه کسانی هستند ، حالا داشته باشید من بگم اهل بیت حضرت رسول قبول دارم ولی قرآن را نه به نظر شما اون دنیا کارم گیر هست یا نه حالا برعکسش چه طوره بشم سنی به نظرتون اون دنیا کسی که حق علی (ع) را رعایت نکرده به جایی می رسه ؟
  یه کم فکر کنید کجای دنیا وایسادید و به کجا می خواهید برید و خدا خودش راه رسیدن را چی گفته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  به قرآن هم رجوع کنید در بعضی آیات قرآن بعد از اسم خدا نام حضرت رسول آورده شده که این جایگاه ایشان را نشان می ده و بر حق بودن ایشان را
  اگر قرآن را قبول دارید ، حالا اگه حضرت رسول بر حق ، به ما چی گفته ، شان نزول چند آیه درباره حضرت علی (ع) ؟؟؟؟؟
  وقتی تعصب بچه شیعه همین قدر باشه ، پس شاید حقمونه که سنی فکر می کنه بر حق و حرف خودشو به کرسی نشونده ،اینطور رشد می کنه تا دنیا رو بگیره همچنان شیعه بیشتر و بیشتر تنها میشه و مظلوم تر…

 28. hadi گفت:

  سلام یک آرشیو جدید هست از استاد معیقلی که اومده هیچ جا تا حالا پیداش نکردم اگه زحمتشو بکشید ممنون میشم.به سایت قرآن آنلاین مراجعه کنین متوجه میشید…بازم ممنون…..

 29. سعید گفت:

  این ۴ تا لینکی که گذاشتید اول همشونو چشم بسته دانلود کردم اینا که همشون یکی ان همشون هم کامل اند

 30. بنیامین گفت:

  من هرچی نگاه میکنم بحث سنی شییه میکنند چه ربطی داره مهم اینه یکی از مولوی های سنی در راه خودشو داده تو مکه بری همشون ینی نودونه نیم در صد سنی هستند تو مسجد النبی موذن سنی من خودم سنیم اونجا بودم تو به خدا ایمان داری نماز خودتونو بخونید به اونا کار نداشته باشید ممنون از این سایت خوبتون تشکر

 31. سامی گفت:

  استاد ماهـــــر با تلاوت دلنشینشون خشوع خاصی به شنونده میبخشه خدا حفظشون کنه
  سایت شما بسیار زیباست

 32. محمد علیزاده گفت:

  عالی مرسی

 33. احمدرضا گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  من شیعه ام و افتخار میکنم و خدا را شکرم که به ولایت علی (ع)ایمان دارم وشیعه ام ولی اهل سنت برادران من هستند و اهل تشیع واقعی با اهل تسنن واقعی متحدند و من هم به اهل سنت احترام می گذارم و بنا بر فتوای مرجع تقلیم که امام خامنه ای است مکلفم که برای حفظ وحدت پشت سر اهل تسنن عزیز نماز بخونم و ما همه مسلمانیم و برادر و این تفاوت های فقهی از تعصب جداست و نمیتونه ما برادران را از هم جدا کنه و ما باهم تا به اخر متحدیم
  صل الله علیک یا رسول الله

 34. طوبی گفت:

  یا الله :باسلام و ارزوی سلامتی و سرافرازی وصالح بودن همه مسلمانان بخصوص شیعه های عزیزم صدای قاری ماهر …. واقعا دلنشین است و دوست دارم صدایش را بار دیگر در مکه هنگام نماز بشنوم و امام زمانم مهدی(عج) هم حضور داشته باشد . ولی کار سردمداران عربستان رو اصلا قبول ندارم و دعا میکنم به زیبایی الله که نابود وبرچیده شوند تا ….*با تشکر از همگی .

 35. محمد گفت:

  خیلی عالللللللللللللللللللللللللی بود

 36. حسن گفت:

  دمتون گرم دعا کنید بتونم ختم قران کنم برا اولین بار

 37. عبداله گفت:

  با سلام و احترام
  بی نهایت سپاسگزارم – خداوند به شما هر لحظه خیر لامتناهی در هر دو دنیا عنایت فرماید.

 38. عليرضا گفت:

  با تشکر فراوان از اینکه این فایل کامل صوتی را در اختیار ما قرار دادید
  ممنون

 39. محبوبه گفت:

  از صبح هزار دفعه گوش کردم سوره هاشونو…بی نظیر صداش…حالمو واقعا عوض میکنه،انگار به خدا نزدیک میشم…ای کاش ایرانی و شیعه بودن

 40. محبوبه گفت:

  از صبح هزار دفعه گوش کردم سوره هاشونو…بی نظیر صداش…حالمو واقعا عوض میکنه،انگار به خدا نزدیک میشم…ای کاش ایرانی و شیعه بودن…هرچند اهل سنت هم برای ما شیعه ها عزیز و محترم هستن

 41. معصومه گفت:

  سلام صداشون فوق العادست
  ممنونم ازتون

 42. بنده ی گناهکار گفت:

  خدا خیرتون بده…خیلی خوبه

 43. علی گفت:

  خیلی خوب بود

 44. سمیه گفت:

  سلام
  خیلی خیلی ازتون ممنونم.من خیلی وقته که دنبال این ترتیل میگشتم ولی پیداش نمیکردم
  خدا خیرتون بده

 45. زهره گفت:

  سلام علیکم,
  روزی مولاعلی علیه السلام و یکی از یاران ایشان از پشت منزلی رد شدند صدای صوت قرآن زیبایی از درون خانه به گوش آن صحابی رسید,ایستادو گوش داد…
  حضرت فرمودند:تعجب نکن از صوت زیبایش که او روزی در مقابل من به جنگ می ایستد و از خوارج است…

  عاقلان و یک اشاره….

  یاعلی مدد

 46. محمد عموری گفت:

  نمی دونم چرا وقتی به صداش گوش میدم خیلی گریه می کنم

 47. شیعه گفت:

  کدام احمقی می گوید شیعه یا سنی بودن مهم نیست؟؟

 48. ذبیح گفت:

  سلام خیلی خیلی خوب بود تشکر

 49. جعفر گفت:

  سلام خیلی متشکرم خدا هر چه خیر است برشما عطا کند انشاا…

 50. عباس گفت:

  با سلام
  تشکر از دست اندر کاران سایت
  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود و از شما سروران گرامی بسیار تشکر و قدردانی میکنم بابت زحمتات شما
  با تشکر

 51. دانش گفت:

  ممنون .عالی بود.صوت استاد معیقلی بسیار دلنشین است.

 52. هانی گفت:

  سلام
  خیلی وقت بود که دنبال تلاوت استاد ماهر بودم
  صدای ایشون بسیار ملکوتی،و اسمانی هست
  ولذت تلاوت قران رو چندین برابر میکنه
  خداوند خیر دنیا واخرت رو نصیب شما بگردانه
  ان شاءالله

 53. توحید گفت:

  سلام . سایتتون واقعا بینظیره خیلی ممنون از زحماتتون . خدا قوت

 54. سعید گفت:

  السلام و علیکم

  از این که این تلاوت هارو گذاشتید بسیار ممنونم.
  به نظر بنده سوره زخرف توی قران کریم نداریم لطفا غلط تایپی رو درستش کنید

 55. محمدرضا گفت:

  سلام
  سپاس از شما – بسیار زیبا و دلنشین بود

 56. زکریا "زاهد" گفت:

  الله مغفرت کند بسیار زیبا ودلنیشن صوت شیزین دارد الله ما ودوستان مارا هدایت کند

 57. امین گفت:

  سلام… من آشنایی با قاریان قران ندارم چند وقت پیش یه ترتیل توی یکی از صفحات اینستاگرام شنیدم خیلی آرامشبخش بود ولی متاسفانه نشد بفهمم قاری کیه… خنده داره ولی لطفا اگه امکانش برا کسی هست، اینستاگرام صفحه adam batirov که یه کشتی گیر روس مسلمون هست یکی از پستاش که عکسش یه پیرهن سفید استخونی در کنار کناب قرآن و یه شیشه عطر هست…اسم قاری رو بهم بگه

 58. محمد علی گفت:

  این بنده خدا تا جایی که من میدونم وهابی هست

  اصلا مسلمون حساب نمیشه

 59. malak گفت:

  سلام لطفا صفحه به صفحه آر استاد رو هم بذارین لینک مستقیم رو .خیلی سخته بخابم دانلود کنیم

دسته بندی