دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/mohamed-ayoub.jpg  تلاوت های محمد ایوب mohamed ayoub

دانلود یکجا

دانلود با کیفیت بالا

 

لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد محمد ایوب – به تفکیک سوره

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت دوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت سوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت چهارم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت پنجم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت ششم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 توبه ۴۶ تا ۵۹ ۰۵:۴۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 احزاب ۱ تا ۱۷ ۰۶:۴۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۵۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه بقره ۰۲:۲۳:۳۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۳۲:۳۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نساء ۰۱:۲۳:۵۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مائده ۰۱:۰۷:۵۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه انعام ۰۱:۲۱:۲۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه اعراف ۰۱:۲۵:۱۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه انفال ۳۶:۳۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه توبه ۰۱:۰۳:۰۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه یونس ۴۳:۲۷
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه هود ۴۸:۳۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه یوسف ۴۵:۰۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه رعد ۲۱:۰۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ابراهیم ۲۳:۲۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نحل ۵۱:۰۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه اسراء ۳۲:۱۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مریم ۱۹:۴۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه طه ۲۹:۵۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه انبیاء ۳۲:۲۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه حج ۳۰:۱۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مؤمنون ۲۶:۰۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نور ۳۵:۵۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فرقان ۱۸:۲۷
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه شعراء ۳۸:۱۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نمل ۳۰:۲۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قصص ۰۶:۲۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه عنکبوت ۲۴:۳۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه روم ۲۰:۴۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه لقمان ۱۲:۵۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه سجده ۱۱:۰۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه احزاب ۳۴:۰۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه سبأ ۲۲:۲۷
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فاطر ۱۷:۱۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه یس ۱۷:۴۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه صافات ۲۴:۱۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ص ۱۸:۰۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه زمر ۲۶:۰۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه غافر ۲۷:۴۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فصلت ۲۱:۰۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه شوری ۲۲:۴۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه زخرف ۲۰:۴۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه دخان ۰۹:۵۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه جاثیه ۱۰:۵۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه احقاف ۱۵:۰۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۲:۴۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فتح ۱۲:۳۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه حجرات ۰۹:۳۷
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ق ۰۸:۲۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه طور ۰۸:۵۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نجم ۰۸:۴۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قمر ۰۸:۵۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه الرحمن ۱۲:۴۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه واقعه ۱۳:۰۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه حدید ۱۵:۰۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مجادله ۱۱:۰۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه حشر ۱۱:۳۷
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ممتحنه ۰۹:۱۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه صف ۰۵:۲۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه جمعه ۰۴:۱۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه منافقون ۰۴:۲۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه تغابن ۰۵:۴۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه طلاق ۰۶:۱۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه تحریم ۰۶:۰۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ملک ۰۷:۲۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قلم ۰۷:۵۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه حاقه ۰۶:۳۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه معارج ۰۵:۳۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نوح ۰۵:۰۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه جن ۰۵:۵۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مزمل ۰۴:۳۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مدثر ۰۶:۵۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قیامه ۰۴:۱۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه انسان ۰۶:۳۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مرسلات ۰۵:۴۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نبأ ۰۵:۰۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نازعات ۰۴:۴۷
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه عبس ۰۴:۰۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه تکویر ۰۳:۰۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه انفطار ۰۲:۲۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مطففین ۰۵:۱۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه انشقاق ۰۲:۴۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه بروج ۰۲:۵۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه طارق ۰۱:۳۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه اعلی ۰۱:۵۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه غاشیه ۰۲:۲۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فجر ۰۳:۳۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه بلد ۰۱:۵۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه شمس ۰۱:۲۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه لیل ۰۱:۵۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ضحی ۰۱:۱۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه شرح ۰۰:۴۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه تین ۰۱:۰۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه علق ۰۱:۴۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قدر ۰۰:۴۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه بینه ۰۲:۲۳
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه زلزله ۰۱:۰۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه عادیات ۰۱:۱۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قارعه ۰۱:۰۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه تکاثر ۰۱:۰۱
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه همزه ۰۱:۰۰
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فیل ۰۰:۴۹
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه قریش ۰۰:۴۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ماعون ۰۰:۵۸
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه کوثر ۰۰:۲۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه کافرون ۰۰:۵۶
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه نصر ۰۰:۳۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه مسد ۰۰:۴۲
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۲۴
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه فلق ۰۰:۳۵
تلاوت های محمد ایوب musicdl1046 سوره مبارکه ناس ۰۰:۵۲
شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
۱ فاتحه   برای دانلود کلیلک کنید
۲ بقره   برای دانلود کلیلک کنید
۳ آل عمران   برای دانلود کلیلک کنید
۴ نساء   برای دانلود کلیلک کنید
۵ مائده   برای دانلود کلیلک کنید
۶ أنعام   برای دانلود کلیلک کنید
۷ أعراف   برای دانلود کلیلک کنید
۸ أنفال   برای دانلود کلیلک کنید
۹ توبه   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰ یونس   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱ هود   برای دانلود کلیلک کنید
۱۲ یوسف   برای دانلود کلیلک کنید
۱۳ رعد   برای دانلود کلیلک کنید
۱۴ إبراهیم   برای دانلود کلیلک کنید
۱۵ حجر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۶ نحل   برای دانلود کلیلک کنید
۱۷ إسراء   برای دانلود کلیلک کنید
۱۸ کهف   برای دانلود کلیلک کنید
۱۹ مریم   برای دانلود کلیلک کنید
۲۰ طه   برای دانلود کلیلک کنید
۲۱ أنبیاء   برای دانلود کلیلک کنید
۲۲ حج   برای دانلود کلیلک کنید
۲۳ مؤمنون   برای دانلود کلیلک کنید
۲۴ نور   برای دانلود کلیلک کنید
۲۵ فرقان   برای دانلود کلیلک کنید
۲۶ شعراء   برای دانلود کلیلک کنید
۲۷ نمل   برای دانلود کلیلک کنید
۲۸ قصص   برای دانلود کلیلک کنید
۲۹ عنکبوت   برای دانلود کلیلک کنید
۳۰ روم   برای دانلود کلیلک کنید
۳۱ لقمان   برای دانلود کلیلک کنید
۳۲ سجده   برای دانلود کلیلک کنید
۳۳ أحزاب   برای دانلود کلیلک کنید
۳۴ سبأ   برای دانلود کلیلک کنید
۳۵ فاطر   برای دانلود کلیلک کنید
۳۶ یس   برای دانلود کلیلک کنید
۳۷ صافات   برای دانلود کلیلک کنید
۳۸ ص   برای دانلود کلیلک کنید
۳۹ زمر   برای دانلود کلیلک کنید
۴۰ غافر   برای دانلود کلیلک کنید
۴۱ فصلت   برای دانلود کلیلک کنید
۴۲ شورى   برای دانلود کلیلک کنید
۴۳ زخرف   برای دانلود کلیلک کنید
۴۴ دخان   برای دانلود کلیلک کنید
۴۵ جاثیه   برای دانلود کلیلک کنید
۴۶ أحقاف   برای دانلود کلیلک کنید
۴۷ محمد   برای دانلود کلیلک کنید
۴۸ فتح   برای دانلود کلیلک کنید
۴۹ حجرات   برای دانلود کلیلک کنید
۵۰ ق   برای دانلود کلیلک کنید
۵۱ ذاریات   برای دانلود کلیلک کنید
۵۲ طور   برای دانلود کلیلک کنید
۵۳ نجم   برای دانلود کلیلک کنید
۵۴ قمر   برای دانلود کلیلک کنید
۵۵ رحمن   برای دانلود کلیلک کنید
۵۶ واقعه   برای دانلود کلیلک کنید
۵۷ حدید   برای دانلود کلیلک کنید
۵۸ مجادله   برای دانلود کلیلک کنید
۵۹ حشر   برای دانلود کلیلک کنید
۶۰ ممتحنه   برای دانلود کلیلک کنید
۶۱ صف   برای دانلود کلیلک کنید
۶۲ جمعه   برای دانلود کلیلک کنید
۶۳ منافقون   برای دانلود کلیلک کنید
۶۴ تغابن   برای دانلود کلیلک کنید
۶۵ طلاق   برای دانلود کلیلک کنید
۶۶ تحریم   برای دانلود کلیلک کنید
۶۷ ملک   برای دانلود کلیلک کنید
۶۸ قلم   برای دانلود کلیلک کنید
۶۹ حاقه   برای دانلود کلیلک کنید
۷۰ معارج   برای دانلود کلیلک کنید
۷۱ نوح   برای دانلود کلیلک کنید
۷۲ جن   برای دانلود کلیلک کنید
۷۳ مزمل   برای دانلود کلیلک کنید
۷۴ مدثر   برای دانلود کلیلک کنید
۷۵ قیامه   برای دانلود کلیلک کنید
۷۶ إنسان   برای دانلود کلیلک کنید
۷۷ مرسلات   برای دانلود کلیلک کنید
۷۸ نبأ   برای دانلود کلیلک کنید
۷۹ نازعات   برای دانلود کلیلک کنید
۸۰ عبس   برای دانلود کلیلک کنید
۸۱ تکویر   برای دانلود کلیلک کنید
۸۲ انفطار   برای دانلود کلیلک کنید
۸۳ مطففین   برای دانلود کلیلک کنید
۸۴ انشقاق   برای دانلود کلیلک کنید
۸۵ بروج   برای دانلود کلیلک کنید
۸۶ طارق   برای دانلود کلیلک کنید
۸۷ أعلى   برای دانلود کلیلک کنید
۸۸ غاشیه   برای دانلود کلیلک کنید
۸۹ فجر   برای دانلود کلیلک کنید
۹۰ بلد   برای دانلود کلیلک کنید
۹۱ شمس   برای دانلود کلیلک کنید
۹۲ لیل   برای دانلود کلیلک کنید
۹۳ ضحى   برای دانلود کلیلک کنید
۹۴ شرح   برای دانلود کلیلک کنید
۹۵ تین   برای دانلود کلیلک کنید
۹۶ علق   برای دانلود کلیلک کنید
۹۷ قدر   برای دانلود کلیلک کنید
۹۸ بینه   برای دانلود کلیلک کنید
۹۹ زلزله   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۰ عادیات   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۱ قارعه   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۲ تکاثر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۳ عصر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۴ همزه   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۵ فیل   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۶ قریش   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۷ ماعون   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۸ کوثر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۹ کافرون   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۰ نصر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۱ مسد   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۲ إخلاص   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۳ فلق   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۴ ناس   برای دانلود کلیلک کنید
ترتیل قرآن کریم شیخ محمد أیوب ( طول )  
متن سوره السوره الفاتحه ۱
متن سوره السوره البقره ٢
متن سوره السوره آل عمران ٣
متن سوره السوره النساء ۴
متن سوره السوره المائده ۵
متن سوره السوره الانعام ۶
متن سوره السوره الاعراف ٧
متن سوره السوره الانفال ٨
متن سوره السوره التوبه ٩
متن سوره السوره یونس ۱٠
متن سوره السوره هود ۱۱
متن سوره السوره یوسف ۱٢
متن سوره السوره الرعد ۱٣
متن سوره السوره ابراهیم ۱۴
متن سوره السوره الحجر ۱۵
متن سوره السوره النحل ۱۶
متن سوره السوره الاسراء ۱٧
متن سوره السوره الکهف ۱٨
متن سوره السوره مریم ۱٩
متن سوره السوره طه ٢٠
متن سوره السوره الانبیاء ٢۱
متن سوره السوره الحج ٢٢
متن سوره السوره المؤمنون ٢٣
متن سوره السوره النور ٢۴
متن سوره السوره الفرقان ٢۵
متن سوره السوره الشعراء ٢۶
متن سوره السوره النمل ٢٧
متن سوره السوره القصص ٢٨
متن سوره السوره العنکبوت ٢٩
متن سوره السوره الروم ٣٠
متن سوره السوره لقمان ٣۱
متن سوره السوره السجده ٣٢
متن سوره السوره الاحزاب ٣٣
متن سوره السوره سبأ ٣۴
متن سوره السوره فاطر ٣۵
متن سوره السوره یس ٣۶
متن سوره السوره الصافات ٣٧
متن سوره السوره ص ٣٨
متن سوره السوره الزمر ٣٩
متن سوره السوره غافر ۴٠
متن سوره السوره فصلت ۴۱
متن سوره السوره الشورى ۴٢
متن سوره السوره الزخرف ۴٣
متن سوره السوره الدخان ۴۴
متن سوره السوره الجاثیه ۴۵
متن سوره السوره الاحقاف ۴۶
متن سوره السوره محمد ۴٧
متن سوره السوره الفتح ۴٨
متن سوره السوره الحجرات ۴٩
متن سوره السوره ق ۵٠
متن سوره السوره الذاریات ۵۱
متن سوره السوره الطور ۵٢
متن سوره السوره النجم ۵٣
متن سوره السوره القمر ۵۴
متن سوره السوره الرحمن ۵۵
متن سوره السوره الواقعه ۵۶
متن سوره السوره الحدید ۵٧
متن سوره السوره المجادله ۵٨
متن سوره السوره الحشر ۵٩
متن سوره السوره الممتحنه ۶٠
متن سوره السوره الصف ۶۱
متن سوره السوره الجمعه ۶٢
متن سوره السوره المنافقون ۶٣
متن سوره السوره التغابن ۶۴
متن سوره السوره الطلاق ۶۵
متن سوره السوره التحریم ۶۶
متن سوره السوره الملک ۶٧
متن سوره السوره القلم ۶٨
متن سوره السوره الحاقه ۶٩
متن سوره السوره المعارج ٧٠
متن سوره السوره نوح ٧۱
متن سوره السوره الجن ٧٢
متن سوره السوره المزمل ٧٣
متن سوره السوره المدثر ٧۴
متن سوره السوره القیامه ٧۵
متن سوره السوره الانسان ٧۶
متن سوره السوره المرسلات ٧٧
متن سوره السوره النبا ٧٨
متن سوره السوره النازعات ٧٩
متن سوره السوره عبس ٨٠
متن سوره السوره التکویر ٨۱
متن سوره السوره الانفطار ٨٢
متن سوره السوره المطففین ٨٣
متن سوره السوره الانشقاق ٨۴
متن سوره السوره البروج ٨۵
متن سوره السوره الطارق ٨۶
متن سوره السوره الاعلى ٨٧
متن سوره السوره الغاشیه ٨٨
متن سوره السوره الفجر ٨٩
متن سوره السوره البلد ٩٠
متن سوره السوره الشمس ٩۱
متن سوره السوره اللیل ٩٢
متن سوره السوره الضحى ٩٣
متن سوره السوره الشرح ٩۴
متن سوره السوره التین ٩۵
متن سوره السوره العلق ٩۶
متن سوره السوره القدر ٩٧
متن سوره السوره البینه ٩٨
متن سوره السوره الزلزله ٩٩
متن سوره السوره العادیات ۱٠٠
متن سوره السوره القارعه ۱٠۱
متن سوره السوره التکاثر ۱٠٢
متن سوره السوره العصر ۱٠٣
متن سوره السوره الهمزه ۱٠۴
متن سوره السوره الفیل ۱٠۵
متن سوره السوره قریش ۱٠۶
متن سوره السوره الماعون ۱٠٧
متن سوره السوره الکوثر ۱٠٨
متن سوره السوره الکافرون ۱٠٩
متن سوره السوره النصر ۱۱٠
متن سوره السوره المسد ۱۱۱
متن سوره السوره الاخلاص ۱۱٢
متن سوره السوره الفلق ۱۱٣
متن سوره
کانال تلگرام زهرامدیا
6823 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی