هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2012/02/0886572a-5fef-4b1d-a1f6-c9f8b7b0a3f0.jpg

 

لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد هانی الرفاعی – به تفکیک سوره

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد هانی الرفاعی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت دوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد هانی الرفاعی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت سوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد هانی الرفاعی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت چهارم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد هانی الرفاعی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت پنجم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد هانی الرفاعی ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فاتجه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۶:۰۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۹:۲۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۲:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۱:۲۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۲:۴۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۲:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۴:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۵۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۱:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۴۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۰۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۰۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۲:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۳:۰۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۰۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۵۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۳:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۳:۰۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۱۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۳:۴۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۱۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۱۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۶:۰۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۰۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۱۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۴۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۵۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۵۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۳۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۱:۱۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۱۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۰۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره زخزف ۰۰:۱۶:۴۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۱۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۵۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره محمّد صلّ الله علیه و آله ۰۰:۱۰:۴۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۰۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۳۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۵۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۳۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۴۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۴۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۴۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ممتجنه ۰۰:۰۶:۵۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۲۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۵۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مُلک ۰۰:۰۶:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۰۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۲۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۲۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مرتبط

10492 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. حسین گفت:

  کاشکی جزء به جزء هم داشتین.

  [پاسخ]

 2. میثم گفت:

  ویروسیه دانلود نمیشه شمام با این قران گذاشتنتون……..

  [پاسخ]

  محمدرضا پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷:

  مشکلی نداره برادر

  [پاسخ]

 3. سلام دوست عزیز؛
  از زحمتی که در راه اشاعه ی فرهنگ قرآنی می کشید و کشیدید بسیار ممنونم.. ببخشید لینکها ایراد پیدا کرده و بنده این ترتیل را شدیدا لازم دارم..
  بیزحمت در صورت درست کردن لینکها به وبلاگم اطلاع بدید.. تشکر و قدردانی دوست عزیز و قرآنی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۲۴:

  سلام ممنون
  لینکها همه سالم هستن با سرعت بالا هم دانلود میشن
  کافیه روی آیکون آبی رنگ کنار هر سوره کلیک کنی

  [پاسخ]

 4. محمدرضا گفت:

  با سلام و تشکررررررررررررررررررررررر بسیار عالیییییییییییییییی بود
  اجرتان با خدا

  [پاسخ]

دسته بندی