دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/Saeedian_korsi.jpg

 سال تولد : ۱۳۴۴
دکترای علوم قرآن و حدیث
نفر اول مسابقات بین‌المللی قرائت قرآن در سال ۱۳۶۶ ایران
مسافرتهای خارجی جهت تبلیغ: آمریکا – آلمان – فرانسه – سوئیس – اتریش – ترکیه – برزیل – آرژانتین – عربستان – سوریه – روسیه – نامیبیا – تانزانیا – آفریقای جنوبی – مالزی – اندونزی – تایلند – فیلیپین – سریلانکا – هند – پاکستان و کشورهای دیگر
داوری در مسابقات بین‌المللی ایران – سوریه – مسکو
جلسه قرآن ایشان: حسینیه فاطمیون – شنبه‌ها بعد ازظهر ساعت ۷ شب
متولد تهران

 

 

تفکیک جز

musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱ ۵۴:۴۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲ ۵۶:۲۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۳ ۵۶:۴۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۴ ۵۴:۴۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۵ ۵۱:۲۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۶ ۵۸:۰۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۷ ۵۷:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۸ ۵۶:۵۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۹ ۵۷:۰۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۰ ۴۶:۴۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۱ ۵۲:۰۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۲ ۵۲:۴۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۳ ۵۷:۱۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۴ ۵۰:۰۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۵ ۵۳:۵۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۶ ۵۳:۰۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۷ ۵۰:۴۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۸ ۵۴:۲۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۹ ۵۸:۵۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۰ ۵۶:۳۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۱ ۵۸:۲۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۲ ۵۸:۳۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۳ ۵۶:۳۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۴ ۵۱:۱۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۵ ۵۹:۵۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۶ ۵۳:۱۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۷ ۵۷:۵۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۸ ۵۶:۰۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۹ ۵۹:۱۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۳۰ ۵۷:۰۹

تفکیک سوره

musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حمد ۰۰:۴۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بقره ۰۲:۱۰:۰۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره آل عمران ۰۱:۱۶:۰۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نساء ۰۱:۱۸:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مائده ۰۱:۰۲:۴۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انعام ۰۱:۰۳:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اعراف ۰۱:۱۴:۵۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انفال ۲۷:۱۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره توبه ۴۷:۲۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره یونس ۳۶:۲۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره هود ۳۷:۰۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره یوسف ۳۶:۴۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره رعد ۱۸:۰۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ابراهیم ۱۹:۲۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حجر ۱۴:۱۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نحل ۳۵:۵۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اسراء ۳۲:۲۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره کهف ۳۰:۱۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مریم ۱۸:۵۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طه ۲۵:۱۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انبیا ۲۵:۰۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حج ۲۵:۳۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مومنون ۲۱:۱۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نور ۲۷:۳۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فرقان ۱۸:۲۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شعرا ۳۰:۴۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نمل ۲۵:۲۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قصص ۳۱:۲۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عنکبوت ۲۲:۲۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره روم ۱۹:۰۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره لقمان ۱۱:۲۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره سجده ۰۸:۱۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره احزاب ۲۹:۲۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره سبأ ۱۸:۴۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فاطر ۱۶:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره یس ۱۵:۴۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره صافات ۱۹:۵۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ص ۱۵:۳۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره زمر ۲۳:۱۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره غافر ۲۴:۰۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فصلت ۱۶:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شوری ۱۸:۱۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره زخرف ۱۹:۵۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره دخان ۰۸:۱۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره جاثیه ۱۰:۲۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره احقاف ۱۳:۰۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره محمد ۱۱:۰۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فتح ۱۱:۱۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حجرات ۰۷:۰۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ق ۰۷:۳۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ذاریات ۰۷:۵۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طور ۰۷:۱۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نجم ۰۷:۳۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قمر ۰۷:۴۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره الرحمن ۰۹:۲۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره واقعه ۰۹:۱۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حدید ۱۲:۰۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مجادله ۱۱:۳۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حشر ۰۹:۰۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ممتحنه ۰۷:۳۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره صف ۰۴:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره جمعه ۰۳:۲۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره منافقون ۰۳:۵۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تغابن ۰۵:۰۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طلاق ۰۵:۴۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تحریم ۰۵:۱۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ملک ۰۶:۵۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قلم ۰۶:۵۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حاقه ۰۶:۰۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره معارج ۰۴:۵۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نوح ۰۴:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره جن ۰۵:۴۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مزمل ۰۴:۱۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مدثر ۰۵:۳۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قیامه ۰۳:۳۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انسان ۰۵:۴۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مرسلات ۰۴:۴۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نبأ ۰۴:۲۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نازعات ۰۴:۲۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عبس ۰۳:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تکویر ۰۲:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انفطار ۰۲:۰۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مطففین ۰۴:۲۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انشقاق ۰۲:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بروج ۰۲:۲۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طارق ۰۱:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اعلی ۰۱:۴۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره غاشیه ۰۲:۱۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فجر ۰۳:۲۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بلد ۰۱:۵۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شمس ۰۱:۲۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره لیل ۰۱:۴۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ضحی ۰۱:۰۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شرح ۰۰:۳۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تین ۰۰:۵۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره علق ۰۱:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قدر ۰۰:۴۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بینه ۰۲:۰۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره زلزله ۰۰:۵۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عادیات ۰۰:۵۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قارعه ۰۰:۵۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تکاثر ۰۰:۴۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عصر ۰۰:۲۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره همزه ۰۰:۴۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فیل ۰۰:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قریش ۰۰:۳۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ماعون ۰۰:۴۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره کوثر ۰۰:۱۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره کافرون ۰۰:۴۳
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نصر ۰۰:۲۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مسد ۰۰:۳۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اخلاص ۰۰:۱۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فلق ۰۰:۲۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ناس ۰۰:۳۸

تصویری

videodl1 دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۵۳ تا ۷۰، قدر ۰۰:۲۱:۰۶
videodl1 دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره نور آیات ۳۵ تا ۳۸، شمس ۰۰:۱۶:۲۷
videodl1 دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | آل عمران آیات ۱۹۴ و ۱۹۵، نصر ۰۰:۰۶:۳۹
videodl1 دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۵۳ تا ۷۰، قدر ۰۰:۲۱:۰۶
videodl1 دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره نور آیات ۳۵ تا ۳۸، شمس ۰۰:۱۶:۲۷
videodl1 دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | آل عمران آیات ۱۹۴ و ۱۹۵، نصر ۰۰:۰۶:۳۹

متفرقه

musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طور ۱۷ تا ۲۸ ۰۵:۵۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره آل عمران ۲۶ تا ۳۲ ۰۸:۱۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بقره ۱۱۹ تا ۲۲۸ ۱۱:۲۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بقره ۲۲۹ تا ۲۳۵ ۱۵:۲۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۵۸ تا ۱۶۳ ۰۵:۰۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۸۷ تا ۱۸۹ ۱۷:۳۹
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان اسراء ۷۸ تا ۸۹ ۰۷:۵۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سبأ ۱۰ تا ۱۴ ۰۵:۵۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان روم ۱۲ تا ۲۵ ۰۸:۵۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان زمر ۱ تا ۱۷ ۱۶:۱۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان فرقان ۱ تا ۲۰ ۰۵:۳۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان مجادله ۱ تا ۱۰ ۱۴:۰۶
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان نساء ۸۵ تا ۹۱ ۰۹:۳۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان نساء ۵۱ تا ۵۷ ۰۶:۴۰
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۵۰ تا ۶۸ ۱۷:۲۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۶۹ تا ۸۳ ۱۲:۲۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۱۷ تا ۳۵ ۱۶:۵۸
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان یوسف ۸۰ تا ۹۲ ۱۰:۴۵
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان انفال ۱ تا ۲۱ ۰۷:۳۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۲۴۶ تا ۲۵۲ ۱۲:۳۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۹۶ تا ۲۰۳ ۱۲:۴۴
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۹۶ تا ۲۰۷ ۱۲:۴۷
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۳۶ تا ۴۹ ۱۳:۲۲
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۹۵ تا ۸۴ ۱۲:۴۱
musicdl دانلود قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ی مبارکه ی صافات آیات ۸۳ تا ۱۱۱ ۱۰:۰۳

 

9396 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت