دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

13033530913 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط 13033530913

 

ترتیل کامل پخش شده از رادیو

ترتیل با حجم ۲ گیگ

ترتیل با کیفیت متوسط

تجوید با کیفیت متوسط

تجوید با حجم ۳۰ گیگ

ترتیل با حجم کم

musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فاتحه ۰:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره آل عمران ۱:۲۲:۴۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نساء ۱:۲۲:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مائده ۱:۰۳:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انعام ۱:۱۶:۲۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اعراف ۲۹:۲۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انفال ۲۵:۱۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره توبه ۵۰:۰۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره یونس ۳۷:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره هود ۳۸:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره یوسف ۳۴:۱۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره رعد ۱۶:۰۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ابراهیم ۱۵:۲۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حجر ۱۲:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نحل ۳۸:۱۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اسراء ۳۴:۳۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره کهف ۳۶:۲۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مریم ۲۲:۰۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طه ۳۱:۰۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انبیاء ۲۹:۱۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حج ۳۰:۲۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مومنون ۲۴:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نور ۲۷:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فرقان ۱۶:۰۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شعراء ۲۹:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نمل ۳۰:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قصص ۳۶:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عنکبوت ۲۳:۳۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره روم ۱۸:۴۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره لقمان ۱۰:۱۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره سجده ۷:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره احزاب ۲۵:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره سبأ ۱۷:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فاطر ۱۶:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره یس ۱۴:۴۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره صافات ۱۹:۰۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ص ۱۵:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بقره ۲:۳۲:۳۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره زمر ۲۸:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره غافر ۲۹:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فصلت ۱۹:۱۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شوری ۲۱:۱۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره زخرف ۲۱:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره دخان ۸:۵۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره جاثیه ۱۰:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره احقاف ۱۶:۰۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره محمد ۱۳:۴۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فتح ۱۳:۳۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حجرات ۸:۴۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ق ۸:۳۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ذاریات ۸:۳۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طور ۷:۳۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نجم ۶:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قمر ۸:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره الرحمن ۱۰:۱۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره واقعه ۱۰:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حدید ۱۳:۰۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مجادله ۱۰:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حشر ۱۱:۱۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ممتحنه ۹:۲۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره صف ۵:۱۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره جمعه ۴:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره منافقون ۴:۲۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تغابن ۵:۴۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طلاق ۶:۵۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تحریم ۶:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ملک ۸:۱۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قلم ۷:۳۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حاقه ۶:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره معارج ۵:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نوح ۵:۴۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره جن ۶:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مزمل ۴:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مدثر ۶:۳۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قیامه ۴:۰۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انسان ۵:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مرسلات ۴:۳۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نبأ ۴:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نازعات ۴:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عبس ۳:۲۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تکویر ۲:۲۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انفطار ۱:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مطففین ۴:۰۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انشقاق ۲:۲۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بروج ۲:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طارق ۱:۲۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اعلی ۱:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره غاشیه ۲:۰۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فجر ۳:۰۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بلد ۱:۵۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شمس ۱:۲۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره لیل ۱:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ضحی ۱:۰۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شرح ۰:۳۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تین ۰:۴۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره علق ۱:۳۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قدر ۰:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بینه ۱:۵۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره زلزله ۰:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عادیات ۰:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قارعه ۰:۵۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تکاثر ۰:۴۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عصر ۰:۲۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره همزه ۰:۴۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فیل ۰:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قریش ۰:۳۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ماعون ۰:۳۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره کوثر ۰:۱۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره کافرون ۰:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نصر ۰:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مسد ۰:۳۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اخلاص ۰:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فلق ۰:۲۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ناس ۰:۳۳

همراه ترجمه

videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره بقره آیه ۲۷۱-ایثار و بخشش در خفا ۰۳:۰۶
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره بقره آیه ۲۶۹-حکمت عطیه ای از جانب حق ۰۲:۲۵
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره بقره ۲۶۵ الی ۲۶۶-اهل انفاق جه کسانی هستند ۰۶:۲۵
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره بقره آیه ۲۶۸-خدا به فضل می خواند شیطان به رزل ۰۲:۴۵
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره کهف آیه ۲۶-امید به توشه آخرت یا دل بستن به دنیا ۰۲:۳۸
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره نور آیه ۲۱- ملاکی برای انتخاب همسر ۰۳:۳۱
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره صف آیات ۱۰ تا ۱۲-معامله ای نیکو با خدا ۰۴:۳۹
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره بقره آیات ۲۶۱ تا ۲۶۴-انفاق در راه خدا و حفظ اثر آن ۰۹:۲۵
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره بقره آیات ۲۶۱ تا ۲۶۴-انفاق در راه خدا و حفظ اثر آن ۰۹:۲۵
videodl93 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط videodl93 سوره نور آیات ۲۷تا ۲۹-آداب معاشرت اجتماعی ۰۵:۵۳

تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره

musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حمد ۰۱:۱۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بقره ۰۳:۳۶:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره آل عمران ۰۲:۰۲:۳۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نساء ۰۲:۰۷:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مائده ۰۱:۳۷:۲۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انعام ۰۱:۴۴:۰۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اعراف ۰۱:۵۸:۰۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انفال ۴۳:۲۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره توبه ۰۱:۲۷:۲۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره یونس ۰۱:۰۲:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره هود ۰۱:۰۹۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره یوسف ۰۱:۰۲:۵۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره رعد ۳۰:۰۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ابراهیم ۳۰:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حجر ۲۶:۳۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نحل ۰۱:۰۷:۲۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اسراء ۵۳:۰۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره کهف ۵۳:۳۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مریم ۳۲:۲۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طه ۴۴:۳۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انبیاء ۴۴:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حج ۴۴:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مومنون ۳۹:۰۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نور ۵۰:۴۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فرقان ۳۳:۵۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شعرا ۵۳:۲۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نمل ۴۱:۱۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قصص ۵۱:۰۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عنکبوت ۳۷:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره روم ۲۸:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره لقمان ۱۷:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره سجده ۱۲:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره احزاب ۴۶:۱۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره سبأ ۳۰:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فاطر ۲۶:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره یس ۲۶:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره صافات ۳۷:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ص ۲۷:۲۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره زمر ۴۲:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره غافر ۴۴:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فصلت ۲۹:۱۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شوری ۲۹:۴۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره زخرف ۳۲:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره دخان ۱۴:۱۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره جاثیه ۱۷:۴۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره احقاف ۲۴:۰۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره محمد ۱۹:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فتح ۲۰:۱۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حجرات ۱۳:۵۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ق ۱۳:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ذاریات ۱۳:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طور ۱۲:۲۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نجم ۱۳:۰۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قمر ۱۲:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره الرحمن ۱۶:۵۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره واقعه ۱۷:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حدید ۲۲:۵۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مجادله ۱۷:۵۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حشر ۱۷:۵۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ممتحنه ۱۴:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره صف ۰۸:۰۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره جمعه ۰۶:۲۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره منافقون ۰۶:۴۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تغابن ۰۹:۰۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طلاق ۱۰:۴۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تحریم ۱۱:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ملک ۱۱:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قلم ۱۲:۰۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره حاقه ۰۹:۵۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره معارج ۰۸:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نوح ۰۷:۳۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره جن ۰۹:۴۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مزمل ۰۶:۵۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مدثر ۰۹:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قیامه ۰۵:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انسان ۰۹:۱۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مرسلات ۰۹:۰۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نبأ ۰۷:۱۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نازعات ۰۶:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عبس ۰۵:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تکویر ۰۴:۰۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انفطار ۰۳:۱۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مطففین ۰۷:۱۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره انشقاق ۰۴:۰۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بروج ۰۴:۲۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره طارق ۰۲:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اعلی ۰۲:۵۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره غاشیه ۰۳:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فجر ۰۵:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بلد ۰۳:۰۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شمس ۰۲:۲۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره لیل ۰۳:۱۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ضحی ۰۱:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره شرح ۰۱:۱۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تین ۰۱:۲۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره علق ۰۲:۴۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قدر ۰۰:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره بینه ۰۳:۱۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره زلزله ۰۱:۳۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عادیات ۰۱:۴۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قارعه ۰۱:۳۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره تکاثر ۰۱:۲۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره عصر ۰۰:۳۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره همزه ۰۱:۲۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فیل ۰۱:۰۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره قریش ۰۰:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ماعون ۰۱:۲۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره کوثر ۰۰:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره کافرون ۰۱:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره نصر ۰۰:۵۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره مسد ۰۰:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره اخلاص ۰۰:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره فلق ۰۰:۵۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 سوره ناس ۰۱:۰۲

  تحقیق قرآن کریم به تفکیک جزء

musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۲ ۰۱:۳۳:۱۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱ ۰۱:۳۱:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲ ۰۱:۳۰:۱۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۳ ۰۱:۳۳:۰۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۴ ۰۱:۲۷:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۵ ۰۱:۳۶:۲۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۶ ۰۱:۱۷:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۷ ۰۱:۳۴:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۸ ۰۱:۳۲:۱۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۹ ۰۱:۲۷:۰۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۰ ۰۱:۲۳:۴۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۱ ۰۱:۳۱:۵۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۲ ۰۱:۳۷:۳۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۳ ۰۱:۳۳:۲۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۴ ۰۱:۳۳:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۵ ۰۱:۳۲:۰۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۶ ۰۱:۳۱:۵۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۷ ۰۱:۲۹:۱۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۸ ۰۱:۴۰:۰۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۱۹ ۰۱:۴۱:۵۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۰ ۰۱:۳۲:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۱ ۰۱:۳۰:۱۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۳ ۰۱:۴۲:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۴ ۰۱:۳۱:۵۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۵ ۰۱:۳۹:۵۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۶ ۰۱:۳۷:۴۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۷ ۰۱:۴۲:۲۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۸ ۰۱:۴۲:۲۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۲۹ ۰۱:۳۹:۴۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 جزء ۳۰ ۰۱:۲۵:۰۳

سوره زخرف به تفکیک آیه

musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 تکویر و طارق و غاشیه ۸ تا آخر و بلد و شمس و ضحی و تین و اخلاص و ناس و حمد و بقره ۱ تا ۵

۰۱:۰۲:۱۹

 

 متفرقه

musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره های هود ۳۶ تا ۴۹ و غاشیه ۱ تا ۱۳ ۲۲:۳۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره واقعه ۱۰ تا ۷۰ ۲۳:۰۲
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره های نباء ۳۱ تا آخر و انفطار ۱۴:۲۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره ابراهیم ۱۰ تا ۴۱ ۴۳:۳۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره های نصر و اخلاص و فلق و و ناس و حمد ۰۷:۳۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره بقره ۲۵۲ تا ۲۴۷ ۵۸:۱۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 اخلاص-فلق-ناس ۰۲:۴۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 مریم ۱ تا ۳۶ ۲۸:۲۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 طارق و فجر و بلد و ضحی و شرح و تین ۲۹:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 مائده ۲۰ تا ۳۵ و نباء ۳۱ تا آخر و شمس ۵۱:۳۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قمر ۴۹ تا آخر و الرحمن ۱ تا ۲۷ و شمس و تین ۲۷:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حشر ۱۸ تا آخر و تکویر و انسان ۲۷ تا آخر ۲۴:۱۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 ق ۳۱ تا آخر و بلد و نصر ۵۲:۳۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حمد و بقره ۱ تا ۵ ۰۸:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 یوسف ۱ تا ۲۹ ۴۶:۵۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حج ۲۳ تا ۴۱ و بلد ۱ تا ۱۸ ۴۵:۴۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حشر ۱۸ تا آخر ۱۰:۵۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حج ۱ تا ۲۹ ۲۹:۳۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 فصلت ۳۰ تا ۴۶ ۲۲:۰۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره تکویر ۰۶:۲۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت آیاتی از سوره های قمر و الرحمن ۰۷:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 آل عمران ۹۳ تا ۱۱۲ ۲۶:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 انبیاء ۸۳ تا آخر ۲۶:۴۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 انعام ۱۵۱ تا آخر ۱۹:۳۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 توبه ۱۸ تا ۲۹ ۲۶:۵۶
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حج ۱ تا ۲۹ ۲۹:۴۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 حشر ۱۸ تا آخر ۱۴:۴۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قرائت سوره شمس ۰۰:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 فتح ۲۷ تا آخر ۰۹:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 فجر ۲۶ تا آخر ۰۲:۵۳
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 نبأ ۳۱ تا آخر ۰۶:۱۸
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قمر ۴۹ تا آخر و الرحمن ۱ تا ۲۷ ۱۸:۳۵
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 یس ۷۷ تا ۸۳ ۰۴:۳۴
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 قصص ۵ تا ۲۴ ۱۹:۴۰
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 لا اقسم بهذاالبلد ۰۰:۴۹
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 مریم ۲ تا ۳۶ ۲۷:۰۱
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 و السماء و بناها و الارض و ما طحها … ۰۱:۱۷
musicdl939 دانلود قرائت های بسیار زیبای استاد عبدالباسط تلاوت های استاد عبدالباسط musicdl939 الا الی الله تصیر الامور ۰۰:۲

قرائت ترتیل کل قرآن با صدای استاد عبدالباسط با تفکیک ۱۱۴ سوره برای دانلود با لینک مستقیم از سرور اسلام دانلود آماده شده است .

دانلود بصورت یکجا در ۴ بخش

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

۱٫ سوره الفاتحه
۲٫ سوره البقره
۳٫ سوره آل عمران
۴٫ سوره النساء
۵٫ سوره المائده
۶٫ سوره الأنعام
۷٫ سوره الأعراف
۸٫ سوره الأنفال
۹٫ سوره التوبه
۱۰٫ سوره یونس
۱۱٫ سوره هود
۱۲٫ سوره یوسف
۱۳٫ سوره الرعد
۱۴٫ سوره إبراهیم
۱۵٫ سوره الحجر
۱۶٫ سوره النحل
۱۷٫ سوره الإسراء
۱۸٫ سوره الکهف
۱۹٫ سوره مریم
۲۰٫ سوره طه
۲۱٫ سوره الأنبیاء
۲۲٫ سوره الحج
۲۳٫ سوره المؤمنون
۲۴٫ سوره النور
۲۵٫ سوره الفرقان
۲۶٫ سوره الشعراء
۲۷٫ سوره النمل
۲۸٫ سوره القصص
۲۹٫ سوره العنکبوت
۳۰٫ سوره الروم
۳۱٫ سوره لقمان
۳۲٫ سوره السجده
۳۳٫ سوره الأحزاب
۳۴٫ سوره سبأ
۳۵٫ سوره فاطر
۳۶٫ سوره یس
۳۷٫ سوره الصافات
۳۸٫ سوره ص
۳۹٫ سوره الزمر
۴۰٫ سوره غافر
۴۱٫ سوره فصلت
۴۲٫ سوره الشورى
۴۳٫ سوره الزخرف
۴۴٫ سوره الدخان
۴۵٫ سوره الجاثیه
۴۶٫ سوره الأحقاف
۴۷٫ سوره محمد
۴۸٫ سوره الفتح
۴۹٫ سوره الحجرات
۵۰٫ سوره ق
۵۱٫ سوره الذاریات
۵۲٫ سوره الطور
۵۳٫ سوره النجم
۵۴٫ سوره القمر
۵۵٫ سوره الرحمن
۵۶٫ سوره الواقعه
۵۷٫ سوره الحدید
۵۸٫ سوره المجادله
۵۹٫ سوره الحشر
۶۰٫ سوره الممتحنه
۶۱٫ سوره الصف
۶۲٫ سوره الجمعه
۶۳٫ سوره المنافقون
۶۴٫ سوره التغابن
۶۵٫ سوره الطلاق
۶۶٫ سوره التحریم
۶۷٫ سوره الملک
۶۸٫ سوره القلم
۶۹٫ سوره الحاقه
۷۰٫ سوره المعارج
۷۱٫ سوره نوح
۷۲٫ سوره الجن
۷۳٫ سوره المزمل
۷۴٫ سوره المدثر
۷۵٫ سوره القیامه
۷۶٫ سوره الإنسان
۷۷٫ سوره المرسلات
۷۸٫ سوره النبأ
۷۹٫ سوره النازعات
۸۰٫ سوره عبس
۸۱٫ سوره التکویر
۸۲٫ سوره الإنفطار
۸۳٫ سوره المطففین
۸۴٫ سوره الإنشقاق
۸۵٫ سوره البروج
۸۶٫ سوره الطارق
۸۷٫ سوره الأعلى
۸۸٫ سوره الغاشیه
۸۹٫ سوره الفجر
۹۰٫ سوره البلد
۹۱٫ سوره الشمس
۹۲٫ سوره اللیل
۹۳٫ سوره الضحى
۹۴٫ سوره الشرح
۹۵٫ سوره التین
۹۶٫ سوره العلق
۹۷٫ سوره القدر
۹۸٫ سوره البینه
۹۹٫ سوره الزلزله
۱۰۰٫ سوره العادیات
۱۰۱٫ سوره القارعه
۱۰۲٫ سوره التکاثر
۱۰۳٫ سوره العصر
۱۰۴٫ سوره الهمزه
۱۰۵٫ سوره الفیل
۱۰۶٫ سوره قریش
۱۰۷٫ سوره الماعون
۱۰۸٫ سوره الکوثر
۱۰۹٫ سوره الکافرون
۱۱۰٫ سوره النصر
۱۱۱٫ سوره المسد
۱۱۲٫ سوره الإخلاص
۱۱۳٫ سوره الفلق
۱۱۴٫ سوره الناس

قرائت تحقیق کل قرآن با صدای استاد عبدالباسط با تفکیک ۱۱۴ سوره برای دانلود با لینک مستقیم از سرور اسلام دانلود آماده شده است .

دانلود بخش اول با حجم۴۸

دانلود بخش دوم با حجم۴۸

دانلود بخش سوم با حجم۴۸

دانلود بخش چهارم با حجم۴۸

دانلود بخش پنجم با حجم۴۸

دانلود بخش ششم با حجم۴۸

دانلود بخش هفتم با حجم۴۸

دانلود بخش هشتم با حجم۴۴٫۴

۱٫ سوره الفاتحه
۲٫ سوره البقره
۳٫ سوره آل عمران
۴٫ سوره النساء
۵٫ سوره المائده
۶٫ سوره الأنعام
۷٫ سوره الأعراف
۸٫ سوره الأنفال
۹٫ سوره التوبه
۱۰٫ سوره یونس
۱۱٫ سوره هود
۱۲٫ سوره یوسف
۱۳٫ سوره الرعد
۱۴٫ سوره إبراهیم
۱۵٫ سوره الحجر
۱۶٫ سوره النحل
۱۷٫ سوره الإسراء
۱۸٫ سوره الکهف
۱۹٫ سوره مریم
۲۰٫ سوره طه
۲۱٫ سوره الأنبیاء
۲۲٫ سوره الحج
۲۳٫ سوره المؤمنون
۲۴٫ سوره النور
۲۵٫ سوره الفرقان
۲۶٫ سوره الشعراء
۲۷٫ سوره النمل
۲۸٫ سوره القصص
۲۹٫ سوره العنکبوت
۳۰٫ سوره الروم
۳۱٫ سوره لقمان
۳۲٫ سوره السجده
۳۳٫ سوره الأحزاب
۳۴٫ سوره سبأ
۳۵٫ سوره فاطر
۳۶٫ سوره یس
۳۷٫ سوره الصافات
۳۸٫ سوره ص
۳۹٫ سوره الزمر
۴۰٫ سوره غافر
۴۱٫ سوره فصلت
۴۲٫ سوره الشورى
۴۳٫ سوره الزخرف
۴۴٫ سوره الدخان
۴۵٫ سوره الجاثیه
۴۶٫ سوره الأحقاف
۴۷٫ سوره محمد
۴۸٫ سوره الفتح
۴۹٫ سوره الحجرات
۵۰٫ سوره ق
۵۱٫ سوره الذاریات
۵۲٫ سوره الطور
۵۳٫ سوره النجم
۵۴٫ سوره القمر
۵۵٫ سوره الرحمن
۵۶٫ سوره الواقعه
۵۷٫ سوره الحدید
۵۸٫ سوره المجادله
۵۹٫ سوره الحشر
۶۰٫ سوره الممتحنه
۶۱٫ سوره الصف
۶۲٫ سوره الجمعه
۶۳٫ سوره المنافقون
۶۴٫ سوره التغابن
۶۵٫ سوره الطلاق
۶۶٫ سوره التحریم
۶۷٫ سوره الملک
۶۸٫ سوره القلم
۶۹٫ سوره الحاقه
۷۰٫ سوره المعارج
۷۱٫ سوره نوح
۷۲٫ سوره الجن
۷۳٫ سوره المزمل
۷۴٫ سوره المدثر
۷۵٫ سوره القیامه
۷۶٫ سوره الإنسان
۷۷٫ سوره المرسلات
۷۸٫ سوره النبأ
۷۹٫ سوره النازعات
۸۰٫ سوره عبس
۸۱٫ سوره التکویر
۸۲٫ سوره الإنفطار
۸۳٫ سوره المطففین
۸۴٫ سوره الإنشقاق
۸۵٫ سوره البروج
۸۶٫ سوره الطارق
۸۷٫ سوره الأعلى
۸۸٫ سوره الغاشیه
۸۹٫ سوره الفجر
۹۰٫ سوره البلد
۹۱٫ سوره الشمس
۹۲٫ سوره اللیل
۹۳٫ سوره الضحى
۹۴٫ سوره الشرح
۹۵٫ سوره التین
۹۶٫ سوره العلق
۹۷٫ سوره القدر
۹۸٫ سوره البینه
۹۹٫ سوره الزلزله
۱۰۰٫ سوره العادیات
۱۰۱٫ سوره القارعه
۱۰۲٫ سوره التکاثر
۱۰۳٫ سوره العصر
۱۰۴٫ سوره الهمزه
۱۰۵٫ سوره الفیل
۱۰۶٫ سوره قریش
۱۰۷٫ سوره الماعون
۱۰۸٫ سوره الکوثر
۱۰۹٫ سوره الکافرون
۱۱۰٫ سوره النصر
۱۱۱٫ سوره المسد
۱۱۲٫ سوره الإخلاص
۱۱۳٫ سوره الفلق
۱۱۴٫ سوره الناس

ترتیل کل قرآن با صدای استاد عبدالباسط

شماره سوره نام سوره سوره برای گوش دادن برای دانلود MP3
۱ الفاتحه   دانلود کنید
۲ البقره   دانلود کنید
۳ آل عمران   دانلود کنید
۴ النساء   دانلود کنید
۵ المائده   دانلود کنید
۶ الأنعام   دانلود کنید
۷ الأعراف   دانلود کنید
۸ الأنفال   دانلود کنید
۹ التوبه   دانلود کنید
۱۰ یونس   دانلود کنید
۱۱ هود   دانلود کنید
۱۲ یوسف   دانلود کنید
۱۳ الرعد   دانلود کنید
۱۴ إبراهیم   دانلود کنید
۱۵ الحجر   دانلود کنید
۱۶ النحل   دانلود کنید
۱۷ الإسراء   دانلود کنید
۱۸ الکهف   دانلود کنید
۱۹ مریم   دانلود کنید
۲۰ طه   دانلود کنید
۲۱ الأنبیاء   دانلود کنید
۲۲ الحج   دانلود کنید
۲۳ المؤمنون   دانلود کنید
۲۴ النّور   دانلود کنید
۲۵ الفرقان   دانلود کنید
۲۶ الشعراء   دانلود کنید
۲۷ النّمل   دانلود کنید
۲۸ القصص   دانلود کنید
۲۹ العنکبوت   دانلود کنید
۳۰ الرّوم   دانلود کنید
۳۱ لقمان   دانلود کنید
۳۲ السجده   دانلود کنید
۳۳ الأحزاب   دانلود کنید
۳۴ سبأ   دانلود کنید
۳۵ فاطر   دانلود کنید
۳۶ یس   دانلود کنید
۳۷ الصافات   دانلود کنید
۳۸ ص   دانلود کنید
۳۹ الزمر   دانلود کنید
۴۰ غافر   دانلود کنید
۴۱ فصّلت   دانلود کنید
۴۲ الشورى   دانلود کنید
۴۳ الزخرف   دانلود کنید
۴۴ الدّخان   دانلود کنید
۴۵ الجاثیه   دانلود کنید
۴۶ الأحقاف   دانلود کنید
۴۷ محمد   دانلود کنید
۴۸ الفتح   دانلود کنید
۴۹ الحجرات   دانلود کنید
۵۰ ق   دانلود کنید
۵۱ الذاریات   دانلود کنید
۵۲ الطور   دانلود کنید
۵۳ النجم   دانلود کنید
۵۴ القمر   دانلود کنید
۵۵ الرحمن   دانلود کنید
۵۶ الواقعه   دانلود کنید
۵۷ الحدید   دانلود کنید
۵۸ المجادله   دانلود کنید
۵۹ الحشر   دانلود کنید
۶۰ الممتحنه   دانلود کنید
۶۱ الصف   دانلود کنید
۶۲ الجمعه   دانلود کنید
۶۳ المنافقون   دانلود کنید
۶۴ التغابن   دانلود کنید
۶۵ الطلاق   دانلود کنید
۶۶ التحریم   دانلود کنید
۶۷ الملک   دانلود کنید
۶۸ القلم   دانلود کنید
۶۹ الحاقه   دانلود کنید
۷۰ المعارج   دانلود کنید
۷۱ نوح   دانلود کنید
۷۲ الجن   دانلود کنید
۷۳ المزّمّل   دانلود کنید
۷۴ المدّثر   دانلود کنید
۷۵ القیامه   دانلود کنید
۷۶ الإنسان   دانلود کنید
۷۷ المرسلات   دانلود کنید
۷۸ النبأ   دانلود کنید
۷۹ النازعات   دانلود کنید
۸۰ عبس   دانلود کنید
۸۱ التکویر   دانلود کنید
۸۲ الإنفطار   دانلود کنید
۸۳ المطفّفین   دانلود کنید
۸۴ الإنشقاق   دانلود کنید
۸۵ البروج   دانلود کنید
۸۶ الطارق   دانلود کنید
۸۷ الأعلى   دانلود کنید
۸۸ الغاشیه   دانلود کنید
۸۹ الفجر   دانلود کنید
۹۰ البلد   دانلود کنید
۹۱ الشمس   دانلود کنید
۹۲ اللیل   دانلود کنید
۹۳ الضحى   دانلود کنید
۹۴ الشرح   دانلود کنید
۹۵ التین   دانلود کنید
۹۶ العلق   دانلود کنید
۹۷ القدر   دانلود کنید
۹۸ البینه   دانلود کنید
۹۹ الزلزله   دانلود کنید
۱۰۰ العادیات   دانلود کنید
۱۰۱ القارعه   دانلود کنید
۱۰۲ التکاثر   دانلود کنید
۱۰۳ العصر   دانلود کنید
۱۰۴ الهمزه   دانلود کنید
۱۰۵ الفیل   دانلود کنید
۱۰۶ قریش   دانلود کنید
۱۰۷ الماعون   دانلود کنید
۱۰۸ الکوثر   دانلود کنید
۱۰۹ الکافرون   دانلود کنید
۱۱۰ النصر   دانلود کنید
۱۱۱ المسد   دانلود کنید
۱۱۲ الإخلاص   دانلود کنید
۱۱۳ الفلق   دانلود کنید
۱۱۴ النّاس   دانلود کنید

برخی از تلاوت های مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۷۹-۶۷ ۰۰:۱۶:۰۲   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۱۷۳-۱۶۳ ۰۰:۱۳:۳۴
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۱۳۵-۱۲۶ ۰۰:۱۴:۳۴   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۱۷۴ الی آخر، مائده ۴-۱ ۰۰:۱۴:۴۳
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red آل عمران ۱۷۰-۱۶۰ ۰۰:۱۴:۰۳   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker شمس ۰۰:۰۵:۱۴
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۷۰-۵۸ ۰۰:۱۳:۴۹   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۶۶-۵۷ ۰۰:۱۴:۲۶
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مریم ۱۷-۱ ۰۰:۱۲:۵۵   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker مائده ۱۰۸-۱۰۱ ۰۰:۱۴:۰۶
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker فتح ۵-۱ ۰۰:۰۴:۴۸   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red بلد، تین، نصر ۰۰:۱۰:۲۷
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۱۳-۵ ۰۰:۱۵:۰۰   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۱۱۲-۱۰۰ ۰۰:۱۵:۵۵
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker مومنون ۱۶-۱ ۰۰:۱۵:۴۵   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۱۱-۱ ۰۰:۱۵:۳۷
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۵۹-۴۶ ۰۰:۱۵:۳۷   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۱۲۵-۱۱۳ ۰۰:۱۵:۲۸
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker لیل، ضحی، شرح، تین ۰۰:۱۵:۱۶   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۱۰۹ الی آخر ۰۰:۱۵:۱۶
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red آل عمران ۱۵۹-۱۵۳ ۰۰:۱۳:۲۰   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۹۱-۸۰ ۰۰:۱۴:۴۲
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۱۴۷-۱۳۶ ۰۰:۱۴:۳۵   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۳۵-۲۴ ۰۰:۱۵:۱۴
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۸۹-۷۷ ۰۰:۱۴:۰۵   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۱۶۲-۱۴۸ ۰۰:۱۴:۵۲
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۲۴-۱۹ ۰۰:۱۲:۲۴   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۱۸-۱۲ ۰۰:۱۴:۲۶
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۱۰۱-۹۰ ۰۰:۱۴:۳۹   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker آل عمران ۱۵۲-۱۴۴ ۰۰:۱۴:۵۳
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker رحمن ۱۷-۱، طارق، اعلی، عادیات ۰۰:۱۴:۲۵   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۷۹-۷۰ ۰۰:۱۴:۵۴
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red نساء ۱۰۰-۹۲ ۰۰:۱۴:۰۲   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker آل عمران ۱۴۳-۱۳۳ ۰۰:۱۴:۴۹
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker نساء ۴۵-۳۶ ۰۰:۱۵:۰۷   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مائده ۱۹-۱۲ ۰۰:۱۳:۵۶
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red آل عمران ۱۸۹-۱۸۱ ۰۰:۱۴:۴۳   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker آل عمران ۱۸۲-۱۷۱ ۰۰:۱۲:۲۷
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker مریم(س) ۳۶-۱، تکویر، قدر ۰۰:۳۹:۰۰   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red کهف ۴۵-۳۰، بلد ۱۲-۱ ۰۰:۲۸:۲۲
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red قمر ۴۹ تا آخر، رحمن ۶۹-۱ ۰۰:۳۰:۲۸   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker حج ۲۹-۱ ۰۰:۲۹:۴۳
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker حشر ۱۸ تا آخر، تکویر، شمس، ضحی، شرح ۰۰:۲۸:۱۳   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red شوری ۴۹ تا آخر، ق ۱۱-۱، تکویر، شمس ۰۰:۴۳:۱۰
  تلاوت های استاد عبدالباسط speaker red مدثر، قیامه ۰۰:۳۲:۲۰   تلاوت های استاد عبدالباسط speaker حجرات، حاقه ۱۸-۱ ۰۰:۳۸:۲۴
ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
شماره سوره

سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ الفَاتِحَه ۱ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۷۶ ۰:۰۰:۴۳
۲ البَقَره (آیه ۱۶۴ – ۱) ۲ و ۱ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۴,۵۱۳ ۱:۲۲:۳۲
۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ – ۱۶۴) ۳ و ۲ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۴,۱۰۶ ۱:۲۰:۱۳
۳ آل عِمران ۴ و ۳ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۵,۵۷۴ ۱:۲۸:۳۵
۴ النِساء ۴ و ۵ و ۶ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۵,۵۸۶ ۱:۲۸:۴۰
۵ المَائِده ۷ و ۶ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۲,۰۲۱ ۱:۰۸:۲۲
۶ الأنعام ۷ و ۸ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۴,۷۵۱ ۱:۲۳:۵۴
۷ الأعراف ۹ و ۸ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۱۷,۱۲۵ ۱:۳۷:۲۵
۸ الأنفال ۹ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۴,۸۹۹ ۰:۲۷:۵۱
۹ التّوبه ۱۱ و ۱۰ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۹,۶۵۵ ۰:۵۴:۵۵
۱۰ یونس ۱۱ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۹,۳۵۷ ۰:۳۹:۵۴
۱۱ هود ۱۲ و ۱۱ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۹,۵۹۷ ۰:۴۰:۵۵
۱۲ یوسف ۱۲ و ۱۳ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۸,۷۱۸ ۰:۳۷:۱۰
۱۳ الرّعد ۱۳ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۴
۱۴ إبراهیم ۱۳ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۴,۰۱۰ ۰:۱۷:۰۵
۱۵ الحجر ۱۴ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۳,۳۲۲ ۰:۱۴:۰۹
۱۶ النّحل ۱۴ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۹,۷۱۹ ۰:۴۱:۲۶
۱۷ الإسراء ۱۵ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۸,۷۶۹ ۰:۳۷:۲۳
۱۸ الکهف ۱۶ و ۱۵ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۹,۱۸۴ ۰:۳۹:۰۹
۱۹ مریم ۱۶ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۵,۵۴۹ ۰:۲۳:۳۹
۲۰ طه ۱۶ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۷,۷۴۱ ۰:۳۳:۰۰
۲۱ الأنبیاء ۱۷ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۷,۲۰۱ ۰:۳۰:۴۲
۲۲ الحجّ ۱۷ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۷,۳۴۳ ۰:۳۱:۱۸
۲۳ المؤمنون ۱۸ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۶,۱۷۶ ۰:۲۶:۲۰
۲۴ النّور ۱۸ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۶,۷۱۰ ۰:۲۸:۳۶
۲۵ الفرقان ۱۹ و ۱۸ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۳,۹۸۵ ۰:۱۶:۵۸
۲۶ الشّعراء ۱۹ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۷,۳۲۹ ۰:۳۱:۱۴
۲۷ النّمل ۲۰ و ۱۹ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۷,۳۵۷ ۰:۳۱:۲۲
۲۸ القصص ۲۰ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۸,۸۳۷ ۰:۳۷:۴۱
۲۹ العنکبوت ۲۱ و ۲۰ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۵,۷۹۴ ۰:۲۴:۴۲
۳۰ الرّوم ۲۱ ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 ۴,۶۴۴ ۰:۱۹:۴۷
صفحه:    1   ،   ۲   ،   ۳   ،   ۴

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط ejra 0120 کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,

عبد الباسط

ردیف نام سوره

عکس

اجرا فرمت

حجم
(KB)

۱ تلاوت سوره ی بلد 3SNF3363h9zq893r3w9XP6f4a82snivL ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 3SNF3363h9zq893r3w9XP6f4a82snivL play36 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط play36 flv ۱۱.۱
۲ ان هذا القرآن یهدی للتی .. 021 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 021 clapboard22 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard22 wmv ۲,۴۶۹
۳ الرحمن و قمر 014 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 014 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۸,۲۹۰
۴ بقره 03 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 03 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۱۱,۹۱۷
۵ بلد 014 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 014 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۷,۹۴۳
۶ انفطار 014 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 014 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۹,۹۱۱
۷ قدر 04 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 04 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۳,۹۹۲
۸ غاشیه 05 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 05 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۸,۹۶۴
۹ نصر 014 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 014 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۲,۴۱۳
۱۰ شمس 014 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 014 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۶,۹۸۷
۱۱ طارق 04 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 04 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۷,۹۱۲
۱۲ ضحی 014 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط 014 clapboard10 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت های استاد عبدالباسط clapboard10 wmv ۶,۹۴۲
کانال تلگرام زهرامدیا
77865 بازدید ۳۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. سيدعلي سالاري گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید . گزینش تلاوتها بسیار عالی بود . خداوند جزای خیر به شما عطا فرماید.

 2. مژگان جوهری گفت:

  سلام.خیلی عالی بود.خدا خیرتان دهد.

 3. خیلی عالی و جامع بود
  امیدوارم که خداوند متعال در این راه پرخیر یاری گر و حامی شما باشد.

 4. حامد گفت:

  سلام واقعآ دستت گلتون دردنکنه خیلی خیلی خیلی خوب وجامع است خیلی ازتون ممنونم بخاطرسایت فوقولادتون . انشاالله روزیتون روخدا دوچندان کنه

 5. امید گفت:

  ممنون . خیلی عالیه

 6. adel گفت:

  سلام ممنون که کل قران رو با صدای استاد گذاشتین

 7. زهرا گفت:

  شنیدن صدای صوت استاد واقعا انسان را دچار حس بسیار زیبایی نسبت به قدرت بالای پروردگار می کند . بسیار بسیار از شما بابت سایت ارزشمندتون متشکرم .

 8. yas گفت:

  سلام … دمتون گرممممم … :D
  من الآن کارورزی سطح ۱ فصیح خوانی هستم … از اون اول که شروع کردم تا اینجا برسم از سایت شما فقط دانلود کردم و استفاده کردم …
  با سپاس فراوان
  ماندگار باشید

 9. سیامک گفت:

  دستتون درد نکنه واقعا که کار فرهنگی یعنی این.

 10. مهدی گفت:

  روحش شاد بنازم به صداش واقعا عالی بود

 11. رامین گفت:

  بهترین سایته واسه قرآن من جز دستت نکنه چیزی نمیتوانم بگم ولی عجرکم عندالله

 12. سید گفت:

  خیلی عالی و بی نظیر بود
  واقعا تفکیک ایات وسوره ها خیلی عالیه،هرچندمیدونم کار دشواری بوده
  اجرتون با صاحب قرآن

 13. یونس گفت:

  به جز ترتیل ها بقیه اکثرا دانلود نمیشن لطفا

 14. سید مصطفی گفت:

  سلام
  لطفا لینک اول یعنی
  (لینک دانلود ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک سوره – استاد عبدالباسط – ۴۵۰ مگابایت)
  رو درست کنید.
  خدا خیرتون بده

 15. مریم جودت گفت:

  سلام اجرتون با خدا بسیار لذت بردم ولی متاسفانه جزئ ۲۲ قران کریم فراموش شده لطفا این جزئ رو هم برا دانلود بزارین
  خیلی خیلی ممنون

 16. مریم جودت گفت:

  پیداش کردم از بی ذقتی من بود

 17. پری گفت:

  سلام.
  بسیار عالی. سپاس فراوان. شاد زیوید ، دیر زیوید ، به کامه زیوید

 18. مهدی گفت:

  خدا رحمتش کنه انسان ساده زیست وخوبی بود بااین که سنی بود اما جاش بهشته

 19. محمد گفت:

  با عرض سلام من شیفته صوت استاد عبدالباسط هستم و بواسطه قرائت های ایشان تلاوت قران رو یاد گرفتم و ممنون از سایتتون که واقعاٌ کامل هست و هر سوره مورد نظر در او ن یافت میشه .

 20. وحید گفت:

  سلام
  با عرض سلام و خسته نباشید
  بسیار ممنونم از سایت فوق العاده ای که دارید. لینک دانلود تلاوت های نادر کار نمیکنه!!!!

 21. صدای قرآن بسیار آرامبخش و زیباست تشکر از شما

 22. مریم گفت:

  سلام واقعا ازتون ممنونم من خیلی دنبال تلاوت تحقیق استاد گشتم تا اینکه اینجا پیداش کردم
  اجرتون با صاحب الزمان

دسته بندی