هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzcw7Q7k1bGnqwXeyAuIgwK7JrHnnfQU-DkUPX5t13M-A_N8IvGA

دانلود یکجا

دانلود یکجا با حجم کم

۲۴Kbps MP3
Surat Al Fatiha ۱.۳ MB 
Surat Al Baqara ۲۷.۰ MB 
Surat Al Imran ۳۲.۹ MB 
Surat An Nisa’ ۱۳.۶ MB 
Surat Al Ma’ida ۱۱.۰ MB 
Surat Al An’am ۲۶.۶ MB 
Surat Al A’raf ۱۲.۸ MB 
Surat Al Anfal ۴.۹ MB 
Surat At Tawba ۹.۱ MB 
Surat Yunus ۶.۵ MB 
Surat Hood ۷.۰ MB 
Surat Yusuf ۶.۶ MB 
Surat Ar Ra’d ۷.۷ MB 
Surat Ibrahim ۳.۲ MB 
Surat Al Hijr ۲.۵ MB 
Surat An Nahl ۱۴.۰ MB 
Surat AL Isra’ ۵.۴ MB 
Surat Al Kahf ۵.۳ MB 
Surat Maryam ۳.۵ MB 
Surat Taha ۴.۴ MB 
Surat Al Anbiya’ ۴.۲ MB 
Surat Al Hajj ۴.۴ MB 
Surat Al Mominoon ۳.۷ MB 
Surat An Noor ۱۰.۲ MB 
Surat Al Forqan ۳.۳ MB 
Surat Ash Sho’ara’ ۴.۷ MB 
Surat An Naml ۴.۱ MB 
Surat Al Qasas ۵.۱ MB 
Surat Al ‘Ankaboot ۳.۷ MB 
Surat Ar Rom ۹.۵ MB 
Surat Loqman ۱.۹ MB 
Surat As Sajda ۱.۴ MB 
Surat Al Ahzab ۵.۱ MB 
Surat Saba’ ۳.۱ MB 
Surat Fater ۲.۹ MB 
Surat Ya Sin ۲.۷ MB 
Surat As Saffat ۳.۰ MB 
Surat Sad ۵.۹ MB 
Surat Az Zomar ۴.۱ MB 
Surat Ghafer ۴.۴ MB 
Surat Fussilat ۳.۰ MB 
Surat Ash Shora ۳.۲ MB 
Surat Az Zokhrof ۳.۱ MB 
Surat Ad Dokhan ۱.۴ MB 
Surat Al Jathiya ۱.۷ MB 
Surat AL Ahkaf ۲.۲ MB 
Surat Mohammad ۱.۹ MB 
Surat Al Fath ۱.۹ MB 
Surat Al Hojorat ۱.۳ MB 
Surat Qaf ۱.۳ MB 
Surat Adh Dhariyat ۱.۵ MB 
Surat At Tor ۱.۲ MB 
Surat An Najm ۱.۲ MB 
Surat Al Qamar ۱.۳ MB 
Surat Ar Rahman ۱.۶ MB 
Surat Al Waqi’a ۱.۷ MB 
Surat Al Hadid ۲.۰ MB 
Surat Al Mujadala ۴.۰ MB 
Surat AL Hashr ۱.۷ MB 
Surat AL Mumtahana ۱.۶ MB 
Surat As Saf ۸۷۸.۹ KB 
Surat AL Jumu’a ۷۱۵.۹ KB 
Surat Al Monafiqoon ۷۳۱.۳ KB 
Surat At Taghabon ۹۰۷.۴ KB 
Surat At Talaq ۱.۱ MB 
Surat At Tahreem ۱.۰ MB 
Surat Al Molk ۱.۲ MB 
Surat AL Qalam ۱.۱ MB 
Surat AL Hakka ۱,۰۰۰.۵ KB 
Surat Al Ma’arij ۸۲۱.۶ KB 
Surat Nooh ۹۲۱.۶ KB 
Surat Al Jinn ۱.۱ MB 
Surat AL Muzzammil ۸۳۸.۸ KB 
Surat Al Muddaththir ۱.۱ MB 
Surat AL Qiyama ۶۳۳.۷ KB 
Surat Al Insan ۱.۰ MB 
Surat Al Morsalat ۷۲۴.۵ KB 
Surat An Naba’ ۱.۸ MB 
Surat An Nazi’at ۱.۶ MB 
Surat ‘Abas ۱.۳ MB 
Surat At Takweer ۱.۰ MB 
Surat Al Infitar ۸۳۵.۷ KB 
Surat Al Mutaffifeen ۱.۶ MB 
Surat Al Inchiqaq ۹۴۹.۳ KB 
Surat Al Borooj ۹۸۱.۸ KB 
Surat At Tareq ۵۶۱.۷ KB 
Surat AL A’la ۶۳۹.۱ KB 
Surat Al Ghashiya ۸۰۲.۴ KB 
Surat Al Fajr ۱.۱ MB 
Surat Al Balad ۷۸۲.۵ KB 
Surat Ash Shams ۵۶۲.۹ KB 
Surat Al Layl ۶۸۵.۴ KB 
Surat Ad Doha ۴۲۴.۸ KB 
Surat Ash Sharh ۲۵۵.۶ KB 
Surat At Teen ۳۵۶.۲ KB 
Surat Al ‘Alaq ۶۹۴.۴ KB 
Surat Al Qadr ۳۱۹.۴ KB 
Surat Al Bayyina ۸۰۱.۲ KB 
Surat Az Zalzala ۳۶۸.۱ KB 
Surat Al ‘Adiyat ۴۰۶.۳ KB 
Surat Al Qari’a ۳۷۹.۱ KB 
Surat At Takathor ۳۱۷.۲ KB 
Surat Al ‘Asr ۱۹۱.۸ KB 
Surat Al Humaza ۳۴۸.۲ KB 
Surat Al Fil ۲۸۴.۷ KB 
Surat Quraish ۲۶۶.۸ KB 
Surat Al Ma’un ۳۰۲.۹ KB 
Surat AL Kawthar ۱۷۹.۲ KB 
Surat Al Kafiroon ۳۰۶.۲ KB 
Surat An Nasr ۲۲۳.۵ KB 
Surat Al Masad ۲۶۸.۴ KB 
Surat Al Ikhlas ۱۷۰.۱ KB 
Surat Al Falaq ۲۲۲.۱ KB 
Surat An Nas ۲۹۵.۵ KB

مطالب مرتبط

441 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی