دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

مجموعه سخنرانی های آیت الله ناصر مکارم شیرازی پیرامون اصحاب در قرآن کریم

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/2047_435.jpg

اصحاب در قرآن(جلسه۲)-اصحاب الکهف-جلسه اول ۲۱:۲۹
اصحاب در قرآن(جلسه۳)-اصحاب الکهف-جلسه دوم ۲۳:۱۳
اصحاب در قرآن(جلسه۴)-اصحاب الکهف-جلسه سوم ۲۴:۲۱
اصحاب در قرآن(جلسه۵)-اصحاب الکهف-جلسه چهارم ۲۳:۳۲
اصحاب در قرآن(جلسه۶)-اصحاب الکهف-جلسه پنجم ۲۳:۳۲
اصحاب در قرآن(جلسه۷)-اصحاب الکهف-جلسه ششم ۲۰:۲۰
اصحاب در قرآن(جلسه۸)-اصحاب الکهف-جلسه هفتم ۲۲:۰۶
اصحاب در قرآن(جلسه۹)-اصحاب الکهف-جلسه هشتم ۲۵:۵۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۰)-اصحاب الکهف-جلسه نهم ۲۳:۴۱
اصحاب در قرآن(جلسه۱۱)-اصحاب الاخدود-جلسه اول ۲۷:۲۰
اصحاب در قرآن(جلسه۱۲)-اصحاب الاخدود-جلسه دوم ۲۳:۲۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۳)-اصحاب الجنه-جلسه اول ۲۸:۵۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۴)-اصحاب الجنه-جلسه دوم ۲۳:۱۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۵)-اصحاب الفیل-جلسه اول ۲۶:۰۰
اصحاب در قرآن(جلسه۱۶)-اصحاب الفیل-جلسه دوم ۳۰:۰۹
اصحاب در قرآن(جلسه۱۷)-اصحاب الفیل-جلسه سوم ۳۳:۰۳
اصحاب در قرآن(جلسه۱۸)-اصحاب السبت-جلسه اول ۳۱:۲۱
اصحاب در قرآن(جلسه۱۹)-اصحاب السبت-جلسه دوم ۳۲:۳۰
اصحاب در قرآن(جلسه۲۰)-اصحاب السبت-جلسه سوم ۲۷:۲۵
اصحاب در قرآن(جلسه۲۱)-اصحاب السفینه-جلسه اول ۲۲:۳۶
اصحاب در قرآن(جلسه۲۲)-اصحاب السفینه-جلسه دوم ۲۳:۱۸
اصحاب در قرآن(جلسه۱)-مقدمه مباحث: عبرت از تاریخ و اصحاب ذکر شده در قرآن کریم ۳۴:۴۹

مطالب مشابه

2646 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت