دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/02/1212857464-talab-ir.jpg

بیست و دو بهمن روز پیروزی من روز شکست دشمن | دانلود فایل

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله | دانلود فایل

آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو | دانلود فایل

بسیج بسیج به پیش | دانلود فایل

بهاران خجسته باد | دانلود فای

از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما، جاودانه شد از فروغ ظفر پگاه ما | دانلود فایل

به لاله درخون خفته، شهید دست از جان شسته | دانلود فایل

درود درود به جوانی که کشته شد در میدان شهدا | دانلود فایل

الله الله لااله الاالله | دانلود فایل

الله الله … مرد مسلمان، فرزند قرآن، یار ضعیفان | دانلود فایل

تو قبله شهید خلقی.. تو قبله شهادتی | دانلود فایل

الله اکبر خمینی رهبر، اون جان فشانده، ما را از خواب غفلت رهانده | دانلود فایل

آورد ارمغان ها | دانلود فایل

به خون درکشی خاک من، دشمن من | دانلود فایل

ارتش برای ملت، ملت برای ارتش | دانلود فایل

از این انقلاب دیو ستم از بن کشته شد | دانلود فایل

آزادگان مژده، انسان رها می شود | دانلود فایل

آزاده مرد و ما دلاوریم  | دانلود فایل

بابا خون داد شعار ماست | دانلود فایل

برادر برادر میهن سیاهه، برادر نشستن گناهه | دانلود فایل

برخیزید ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای حق فدا | دانلود فایل

بخوان هم وطن به نام آزادی | دانلود فایل

به پیش به پیش خلق قهرمان | دانلود فایل

ای به امید کسان زه خود یاد آورید، تشنه کامان غنیمت ز اُحد یاد آرید | دانلود فایل

بوی گل سوسن و یاسمن آید | دانلود فایل

چون آیی بر بالین من، با این خون رنگین من | دانلود فایل

دیده بگشای ای برادر من | دانلود فایل

نصر من الله، جامعه ارج و بقای تو | دانلود فایل

دوره ی ایثار و کار آمده، آمد بهاران آمد زندگی | دانلود فایل

ای خصم خیره سر، آتش به پا مکن، ای دشمن بشر | دانلود فایل

در روز سرنوشت | دانلود فایل

اتحاد، اتحاد، رسیده زمان آزادی | دانلود فایل

ای ایران ای مرز پرگهر | دانلود فایل

 ای ارتش دگیر من، دوباره در کنار من| دانلود فایل

ای ایران، ای آذر ایزد نشان، ای قله آتش فشان | دانلود فایل

ای ایران، ای برزگر که پیغمبر بوسه زد به دست تو | دانلود فایل

ای سرباز ایرانی، از خاک دلیرانی | دانلود فایل

همپای جلودار | دانلود فایل

حرف امام این بود، در سرزمین ایران، پاینده است اسلام، چون هست ایمان | دانلود فایل

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید  | دانلود فایل

ایران در ره ظفر | دانلود فایل

ای ایرانی، برکن بساط بت پرستی | دانلود فایل

ای نسل انقلاب، بر تو میسزد این انتخاب  | دانلود فایل

از سوی دشت لاله ها، بر ژاله ها این ندا | دانلود فایل

خدای یکی، ایمان یکی، رهبر یکی  | دانلود فایل

ای گلشن بهاران، خوش آمدی به ایران | دانلود فایل

ما از برای حفظ دین می جنگیم، کی طالب جنگیم | دانلود فایل

بلند اخترم، رهبرم، از ره آمد | دانلود فایل

من وارث هزار صیادم | دانلود فایل

مرحبا بر این پیک خوش خبر | دانلود فای
یار دبستانی من | دانلود فایل

عنوان

پیش نمایش

دانلود حجم
(KB)
زمان
سفر مبارک ۷۰۷ ۰:۰۴:۴۱
الله الله الله ، لا اله الا الله ۱,۶۶۲ ۰:۱۱:۰۵
برخیزید ۵۶۸ ۰:۰۳:۱۱
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو ۵۳۲ ۰:۰۳:۳۷
ای ایران، ای مرز پر گهر ۴۹۱ ۰:۰۳:۲۰
این پیروزی خجسته باد این پیروزی ۱,۲۶۲ ۰:۰۸:۲۴
۲۲ بهمن روز از خود گذشتن ۸۱۳ ۰:۰۴:۳۶
شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار ۲۴۰ ۰:۰۱:۳۸
آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان ۹۹۵ ۰:۰۶:۳۷
بوی گل سوسن و یاسمن آید ۲۸۷ ۰:۰۱:۵۷
مسلمانان به پا خیزید ۶۳۴ ۰:۰۴:۱۱
ارمغان ۱۶۱ ۰:۰۰:۵۲
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ۶۰۸ ۰:۰۳:۲۵
آرمانم شهادت ۹۴۳ ۰:۰۵:۱۹
از غم دل ۶۹۲ ۰:۰۳:۵۴
از این انقلاب ۵۱۷ ۰:۰۲:۵۴
آزاده مردی ۶۵۵ ۰:۰۳:۴۱
برادر ۷۰۹ ۰:۰۳:۵۹
بخوان هم وطن ۷۳۹ ۰:۰۴:۰۹
چون آیی بر بالین من ۱۹۲ ۰:۰۱:۰۳
دوره ی ایثار و کار ۶۶۱ ۰:۰۲:۰۱
دشمن ۵۷۱ ۰:۰۳:۱۳
انقلاب ۲۳۲ ۰:۰۱:۱۶
هم رزم ۴۸۰ ۰:۰۲:۴۱
حرف امام ۶۴۱ ۰:۰۳:۳۶
پیرو خط امام ۴۶۳ ۰:۰۲:۳۵
تو ای طلیعه ی سحر ۴۳۲ ۰:۰۲:۲۵
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۸ ۰:۰۱:۰۰
شعر انقلاب (آغاسی) ۲۰۵ ۰:۰۱:۲۳
الله اکبر ۴۳۴ ۰:۰۲:۵۷
ملت برای ارتش، ارتش برای ملت ۲۵۲ ۰:۰۱:۴۲
ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید ۵۹۰ ۰:۰۴:۰۱
به ناله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته ۷۹۰ ۰:۰۵:۱۴
ای به امید کسان خفته ۵۸۶ ۰:۰۳:۵۹
نصر من اله، جاودان نقش لقای تو ۷۲۳ ۰:۰۴:۵۵
بهاران خجسته باد ۲۳۷ ۰:۰۱:۳۵
خرمشهر، ای شهر شهیدان ۸۷۷ ۰:۰۵:۵۸
من ایرانیم آرمانم شهادت ۷۹۹ ۰:۰۵:۲۷
الا معمار و طراح حرم برخیز ۵۸۶ ۰:۰۳:۵۹
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید ۲۸۶ ۰:۰۱:۵۶
هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی ۷۶۵ ۰:۰۴:۲۰
با آمدنت بهار دل پیدا شد ۵۴۳ ۰:۰۳:۳۵
گلزار وطن ۶۸۰ ۰:۰۴:۳۲
هم پای جلودار ۱,۵۵۷ ۰:۱۲:۳۷
وطنم (گلریز) ۵۲۴ ۰:۰۳:۲۷
خلبانان ، ملوانان ۵۰۶ ۰:۰۴:۰۵
خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف ۶۶۲ ۰:۰۴:۲۳
الله اکبر خمینی رهبر ۷۰۹ ۰:۰۴:۴۲
تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند ۷۰۲ ۰:۰۳:۵۸
سپیده اولین بهار ۳۸۵ ۰:۰۲:۳۱
رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم ۹۰۳ ۰:۰۵:۵۹
الله الله الله.. مرد مسلمان ۱,۶۲۰ ۰:۰۴:۳۶
آن زمان که بنهادم س به پای آزادی ۸,۷۵۶ ۰:۲۵:۰۰
عاشقان سر مست ۳,۰۴۲ ۰:۰۸:۴۰
آزادگان مژده ۱,۲۳۴ ۰:۰۳:۳۰
ژاله خون شد ۱,۳۵۰ ۰:۰۳:۵۰
به پیش به پیش ای دلاوران ۱,۰۵۸ ۰:۰۳:۰۰
بت شکنی بت شکنی خمینی ۱,۴۳۰ ۰:۰۳:۲۵
دیده بگشای ای برادر ۳,۱۳۲ ۰:۰۸:۵۶
ای ایران ای آذر ایزد نشان ۱,۷۰۶ ۰:۰۴:۵۱
ای سرباز ایرانی ۱,۴۳۰ ۰:۰۴:۰۴
گاه سفر شد ۴,۴۲۶ ۰:۱۲:۳۷
ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی ۱,۳۵۴ ۰:۰۳:۳۷
کاروان شهید ۱,۹۰۶ ۰:۰۵:۲۵
خدا یکی و ایمان یکی .. ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۰
ما از برای حفظ دین می جنگیم ۱,۰۱۸ ۰:۰۲:۵۳
مژده ظفر ۱,۲۴۶ ۰:۰۳:۳۲
.. پیر ما را بوی پیراهن گرفت ۸,۱۹۰ ۰:۲۳:۲۳
سپیده ۱ ۱,۷۱۰ ۰:۰۴:۳۹
سپیده ۲ ۱,۱۵۰ ۰:۰۳:۱۶
ستمگر ۱,۰۹۶ ۰:۰۳:۰۷
شهیدان ۱,۲۲۶ ۰:۰۳:۲۹
شهید ای فروغ حق ۲,۱۵۰ ۰:۰۶:۰۷
تیغ باید خون فشاند ۱,۵۰۶ ۰:۰۴:۱۷
تو را به خون شهیدان ۱,۴۷۲ ۰:۰۴:۱۱
یار دبستانی من ۱,۳۱۸ ۰:۰۳:۴۵
نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم ۶۶۸ ۰:۰۴:۳۲
سلاح بر گیرید ۹۵۶ ۰:۰۲:۴۳
سرود های انقلاب اسلامی لینک های مرتبط
ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان موضوع
۱ ای ایران، ای مرز پر گهر ۴۹۱ ۰:۰۳:۲۰
۲ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ۶۰۸ ۰:۰۳:۲۵
۳ الله الله الله ، لا اله الا الله ۲,۶۰۰ ۰:۱۱:۰۵
۴ آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو ۵۳۲ ۰:۰۳:۳۷
۵ این پیروزی خجسته باد این پیروزی ۱,۹۷۲ ۰:۰۸:۲۴
۶ ۲۲ بهمن روز از خود گذشتن ۸۱۳ ۰:۰۴:۳۶
۷ شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار ۲۴۰ ۰:۰۱:۳۸
۸ آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان ۱,۵۵۱ ۰:۰۶:۳۷
۹ بوی گل سوسن و یاسمن آید ۲۸۷ ۰:۰۱:۵۷
۱۰ مسلمانان به پا خیزید ۹۸۴ ۰:۰۴:۱۱
۱۱ ارمغان ۱۶۱ ۰:۰۰:۵۲
۱۲ آرمانم شهادت ۹۴۳ ۰:۰۵:۱۹
۱۳ از غم دل ۶۹۲ ۰:۰۳:۵۴
۱۴ از این انقلاب ۵۱۷ ۰:۰۲:۵۴
۱۵ آزاده مردی ۶۵۵ ۰:۰۳:۴۱
۱۶ برادر ۷۰۹ ۰:۰۳:۵۹
۱۷ برخیزید

مطالب مشابه

2175 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. اسی گفت:

  خیلی به دردم خورد فدای مهربونیاتون دوستای خوبم یاعلی

 2. سمیه گفت:

  خیلی ممنون به خاطر این سرودا من عاشق سرودای انقلابیم مخصوصا اینکه اصلیشم باشه یادمه با چه سختی این اهنگارو با رادیو ضبط ضبط می کردیم چقدم کیفیتش بد میشد
  دست شما درد نکنه

 3. سلام تمامی لینکهای دانلود این بخش از کار افتاده اند لطفا اصلاح نمایید التماس دعا

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۳۵:

  سلام شرمنده درست شد

 4. بسیار عالی مرسی از سایت خوبتون

 5. روح اله گفت:

  بنام خدا
  سلام علیکم
  لطفا سریال روایت عشق که یک سریال قدیمی در مورد عاشورا بود را بزارید
  ممنونم

دسته بندی

امارگیر سایت