دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • تبليغ در گوگل در آموزش دانلود
 • علی کوهستانی در سیره و شخصیت والای حضرت خدیجه (س)
 • حسین در سخنرانی های استاد ابوالقاسم عوامی با موضوع ازدواج
 • مریم در سخنان شهید همّت پیرامون وقایع انقلاب
 • سازه کهن - تاسیسات ساختمان در واکنش دکتر عباسی به انتقال سفارت آمریکا به قدس
 • عکس نوشته اسم در برنامه گره / استاد اصغر طاهر زاده / نقد مدرنیته
 • عکس نوشته اسم در مستند تهاجم شیطانی / تهاجم فرهنگی و استعمار فرانو
 • کفسابی سنگ در بهار خونه علی دیگه به رنگ پاییزه - حسین سیب سرخی
 • عکس نوشته اسم در برنامه راز/آمریکا از توجیه شکنجه گری تا فراسوی ویکی لیکس
 • عکس نوشته اسم در همسنگران
 • عکس نوشته اسم در محمدجواد لاریجانی / دیروز ‌امروز فردا / جنگ رسانه ای
 • عکس نوشته اسم در مناظره زاکانی و اطاعت / رو به فردا
 • عکس نوشته اسم در عوام و خواص / سخنرانی مقام معظم رهبری
 • عکس نوشته اسم در میزگرد حسینیان و بروجردی / رو به فردا
 • عکس نوشته اسم در مناظره انتخاباتی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی
 • عکس نوشته اسم در مناظره انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی
 • عکس نوشته اسم در راز آرماگدون یک / قسمت اول
 • عکس نوشته اسم در راز آرماگدون / قسمت دوم
 • http://www.zahra-media.ir/110/2012/12/252922151550124831932.jpg

  تفکیک جز

  شهریار پرهیزگار | جزء ۱ ۰۰:۵۱:۱۶
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲ ۰۰:۵۷:۲۴
  شهریار پرهیزگار | جزء ۳ ۰۰:۵۹:۵۹
  شهریار پرهیزگار | جزء ۴ ۰۱:۰۱:۵۸
  شهریار پرهیزگار | جزء ۵ ۰۱:۰۰:۲۵
  شهریار پرهیزگار | جزء ۶ ۰۰:۵۶:۲۹
  شهریار پرهیزگار | جزء ۷ ۰۰:۵۷:۴۳
  شهریار پرهیزگار | جزء ۸ ۰۰:۵۴:۱۹
  شهریار پرهیزگار | جزء ۹ ۰۰:۵۵:۱۶
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۰ ۰۰:۵۶:۰۳
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۱ ۰۰:۵۳:۲۴
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۲ ۰۰:۵۷:۲۶
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۳ ۰۰:۵۰:۳۰
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۴ ۰۰:۴۹:۵۷
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۵ ۰۰:۵۴:۳۰
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۶ ۰۰:۵۲:۲۵
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۷ ۰۰:۴۹:۱۳
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۸ ۰۰:۵۳:۲۸
  شهریار پرهیزگار | جزء ۱۹ ۰۰:۵۵:۲۹
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۰ ۰۰:۵۲:۳۳
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۱ ۰۰:۵۴:۰۹
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۲ ۰۰:۵۴:۴۰
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۳ ۰۰:۴۹:۱۳
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۴ ۰۰:۵۳:۵۱
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۵ ۰۰:۵۲:۳۸
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۶ ۰۰:۴۹:۲۸
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۷ ۰۰:۵۳:۱۸
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۸ ۰۰:۵۲:۲۴
  شهریار پرهیزگار | جزء ۲۹ ۰۰:۵۴:۱۷
  شهریار پرهیزگار | جزء ۳۰ ۰۰:۵۴:۰۸

  تفکیک سوره

  سوره فاتحه ۰:۴۹
  سوره بقره ۲:۱۰:۰۴
  سوره آل عمران ۱:۱۶:۵۶
  سوره نساء ۱:۲۱:۳۴
  سوره مائده ۱:۰۱:۳۶
  سوره انعام ۱:۰۲:۲۰
  سوره اعراف ۱:۱۵:۲۸
  سوره انفال ۲۸:۰۰
  سوره توبه ۵۴:۵۸
  سوره یونس ۳۴:۰۷
  سوره هود ۴۰:۴۷
  سوره یوسف ۱۷:۴۶
  سوره رعد ۱۷:۴۶
  سوره ابراهیم ۱۷:۵۱
  سوره حجر ۱۲:۵۴
  سوره نحل ۳۸:۲۵
  سوره اسراء ۲۹:۳۰
  سوره کهف ۳۰:۴۷
  سوره مریم ۱۸:۰۷
  سوره طه ۲۳:۳۸
  سوره انبیاء ۲۳:۴۵
  سوره حج ۲۴:۲۸
  سوره مومنون ۲۳:۱۰
  سوره نور ۲۹:۲۵
  سوره فرقان ۱۷:۴۹
  سوره شعراء ۲۵:۴۸
  سوره نمل ۲۲:۵۲
  سوره قصص ۲۸:۴۱
  سوره عنکبوت ۲۰:۱۰
  سوره روم ۱۷:۳۵
  سوره لقمان ۱۱:۰۶
  سوره سجده ۸:۱۹
  سوره احزاب ۲۷:۰۶
  سوره سبأ ۱۷:۲۴
  سروه فاطر ۱۵:۱۵
  سوره یس ۱۴:۴۸
  سوره صافات ۱۶:۰۵
  سوره زمر ۲۲:۳۳
  سوره ص ۱۳:۰۳
  سوره غافر ۲۳:۳۵
  سوره فصلت ۱۷:۱۸
  سوره شوری ۱۷:۱۳
  سوره زخرف ۱۷:۲۲
  سوره دخان ۷:۲۱
  سوره جاثیه ۹:۲۶
  سوره احقاف ۱۱:۳۸
  سوره محمد ۹:۵۴
  سوره فتح ۱۰:۱۰
  سوره حجرات ۰۶:۴۶
  سوره ق ۰۶:۲۸
  سوره ذاریات ۰۷:۰۶
  سوره طور ۰۶:۱۶
  سوره نجم ۰۷:۱۵
  سوره قمر ۰۶:۴۳
  سوره رحمن ۰۷:۵۹
  سوره واقعه ۰۷:۵۷
  سوره حدید ۱۰:۳۷
  سوره مجادله ۰۹:۵۰
  سوره حشر ۰۸:۴۳
  سوره ممتحنه ۰۷:۰۵
  سوره صف ۰۴:۰۵
  سوره جمعه ۰۳:۰۸
  سوره منافقون ۰۳:۲۸
  سوره تغابن ۰۴:۲۱
  سوره طلاق ۰۵:۴۶
  سوره تحریم ۰۵:۱۵
  سوره ملک ۰۶:۴۰
  سوره قلم ۰۶:۴۳
  سوره حاقه ۰۵:۴۲
  سوره معارج ۰۴:۴۵
  سوره نوح ۰۴:۳۳
  سوره جن ۰۵:۲۶
  سوره مزمل ۰۴:۰۸
  سوره مدثر ۰۵:۳۶
  سوره قیامه ۰۳:۱۴
  سوره انسان ۰۵:۳۵
  سوره مرسلات ۰۴:۳۰
  سوره نبأ ۰۳:۴۵
  سوره نازعات ۰۳:۴۶
  سوره عبس ۰۳:۰۴
  سوره تکویر ۰۲:۰۴
  سوره انفطار ۰۱:۳۹
  سوره مطففین ۰۳:۲۸
  سوره انشقاق ۰۲:۱۵
  سوره بروج ۰۲:۱۸
  سوره طارق ۰۱:۳۰
  سوره اعلی ۰۱:۴۰
  سوره غاشیه ۰۲:۰۳
  سوره فجر ۳:۰۵
  سوره بلد ۱:۴۶
  سوره شمس ۰۱:۱۸
  سوره لیل ۰۱:۴۱
  سوره ضحی ۰:۵۹
  سوره شرح ۰:۳۵
  سوره تین ۰:۴۸
  سوره علق ۰:۳۵
  سوره قدر ۰:۳۹
  سوره بینه ۰۲:۰۰
  سوره زلزله ۰:۵۸
  سوره عادیات ۰۱:۰۱
  سوره قارعه ۰۱:۰۰
  سوره تکاثر ۰:۴۶
  سوره عصر ۰:۲۲
  سوره همزه ۰:۴۶
  سوره فیل ۰:۳۵
  سوره قریش ۰:۳۲
  سوره ماعون ۰:۴۲
  سوره کوثر ۰:۲۰
  سوره کافرون ۰:۳۶
  سوره نصر ۰:۲۹
  سوره مَسَد ۰:۳۳
  سوره اخلاص ۰۰:۲۰
  سوره الفلق ۰۰:۲۷
  سوره ناس ۰۰:۴۱

  متفرقه

  سوره مبارکه اسراء آیات ۴۵ تا ۶۳ ۱۲:۳۸
  سوره مبارکه اسراء آیات ۷۸ تا ۸۹ ۰۸:۵۲
  سوره مبارکه فتح آیات ۱۸ تا ۲۶ ۰۸:۳۶
  سوره مبارکه نمل آبات ۸۳ تا آخر ۰۹:۰۹
  سوره مبارکه مزمل آیات ۱ تا ۱۶ ۰۵:۵۲

  مطالب مشابه

  12436 بازدید ۱۱ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  1. AminG900 گفت:

   سلام…وب سایت ارزشمندی دارین،ممنون…برای دسترسی به ترتیل تصویری انیمیشنی استادشهریارپرهیزگاربه وبلاگ ماهم به آدرس( http://harroozbaquran.blogfa.com)سربزنید؛خوشحال میشویم…ممنون…

   [پاسخ]

  2. جواد گفت:

   با تشکّر ، مطالب سایت شما در سایت بنده قرار داده شد ، اجرک الی الله

   [پاسخ]

  3. مهدی گفت:

   سایتتون خیلی جامع وعالیه
   ولی.
   امام خامنه ای(مد ظله العالی)

   [پاسخ]

  4. فرزاد رضایی گفت:

   وجداننننننننننن صدای استاد پرهیز کار توی نظرم از صدای عبداباسط بهتره

   [پاسخ]

  5. فرزاد رضایی گفت:

   وجداننننن صدای استاد پرهیز کار توی نظرم از صدای عبداباسط بهتره

   [پاسخ]

  6. ZAHRA گفت:

   سلام و خدا قوت.
   ببخشید ی سوال داشتم…
   میخوام بدونم این فایلایی مثل قرائت استاد پرهیزکار که برامون به صورت دانلود گذاشتین ممنوعیت انتشارندارن به دلیل حقوق افرادی که در کار سرمایه و وقت گذاشتن و خود استاد؟؟؟یعنی شما اجازه دارین از مرجع خاصی که گذاشتینش برای دانلود؟؟ممنون میشم جواب بدین چون به فایل ایشون احتیاج دارم و جوابتون برام مهمه.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۵۳:

   سلام نه مشکلی نداره

   [پاسخ]

  7. محمد گفت:

   سلام برادر.
   داداش یه تیکه کلیپ استاد رائفی پور پخش میکردن که درباره ی شیعیان فرانسه بود شما نداریش؟خود کلیپپشو.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۵ ۱۴:۳۶:

   سلام نه والا خودمم خیلی دنبالش بودم ولی پیداش نکردم

   [پاسخ]

   محمد پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵ ۰۵:۱۱:

   آهان.ممنونم دادا اگه پیدا کردی یه طوری اطلاعی به ما هم بده

   [پاسخ]

  دسته بندی

  امارگیر سایت