دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • علی در تقابل انسان و شیطان برای نماز صبح
 • ya zahra 135 در دانلود سریال امام علی (ع) با کیفیت HD
 • http://kaveh-metal-industries.ir/category/- در نرم افزار زندگینامه امام موسی کاظم (ع)-اندروید
 • علی خرسند در دانلود سریال امام علی (ع) با کیفیت HD
 • علی در دانلود سریال امام علی (ع) با کیفیت HD
 • سردار در دانلود سریال مردان آنجلس با کیفیت بالا و لینک مستقیم
 • سردار در دانلود سریال مردان آنجلس با کیفیت بالا و لینک مستقیم
 • محمد در دانلود سریال مردان آنجلس با کیفیت بالا و لینک مستقیم
 • محمد در دانلود سریال مردان آنجلس با کیفیت بالا و لینک مستقیم
 • ya zahra 135 در سخنرانی های دکتر ولی الله نقی پور فر با موضوع روح و جن
 • ya zahra 135 در کتاب صوتی سیره ی پیشوایان – مهدی پیشوایی
 • زیبا هنرمند در مستند ردپا - پشت پرده ارتباط مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه
 • ثمیرراحتی در کتاب صوتی محمد رسول الله(ص)
 • ثمیرراحتی در کتاب صوتی سیره ی پیشوایان – مهدی پیشوایی
 • اجاره خودرو ماهان رنت در دانلود سریال امام علی (ع) با کیفیت HD
 • لوله بازکنی غرب تهران در نرم افزار زندگینامه امام موسی کاظم (ع)-اندروید
 • رامین در «خدمت مشترک» سپاه و ارتش در زلزله کرمانشاه
 • مالک بنی اسد در سخنرانی های دکتر ولی الله نقی پور فر با موضوع روح و جن
 • .

  http://up.upinja.com/nrrg5.jpg http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

                      

   

  سلیم موذن زاده
  ردیف موضوع پخش اجرا حجم
  ۱ در راه شام ۱   ۷۱۷.۹۱ KB
  ۲ در راه شام ۲   ۷۵۶.۵۸ KB
  ۳ در راه شام ۳   ۲.۳۶ MB
  ۴ در راه شام ۴   ۱.۰۴ MB
  ۵ در راه شام ۵   ۱.۹۷ MB
  ۶ در راه شام ۶   ۱.۲۵ MB
  ۷ در راه شام ۷   ۱.۵۱ MB
  ۸ در راه شام ۸   ۹۰۷.۹۱ KB
  ۹ حضرت علی اصغر ۱   ۱.۱۴ MB
  ۱۰ حضرت علی اصغر ۲   ۱.۷۳ MB
  ۱۱ حضرت علی اصغر ۳   ۱.۸۳ MB
  ۱۲ حضرت علی اصغر ۴   ۳.۲۲ MB
  ۱۳ حضرت علی اصغر ۵   ۱.۶۰ MB
  ۱۴ حضرت علی اصغر ۶   ۱.۵۲ MB
  ۱۵ حضرت علی اصغر ۷   ۲.۳۲ MB
  ۱۶ حضرت علی اصغر ۸   ۱.۴۴ MB
  ۱۷ حضرت علی اصغر ۹   ۱.۷۸ MB
  ۱۸ حضرت علی اصغر ۱۰   ۱.۸۹ MB
  ۱۹ عاشورا ۱   ۲.۶۱ MB
  ۲۰ عاشورا ۲   ۱.۵۵ MB
  ۲۱ عاشورا ۳   ۲.۴۴ MB
  ۲۲ عاشورا ۴   ۱.۸۶ MB
  ۲۳ عاشورا ۵   ۱.۴۶ MB
  ۲۴ عاشورا ۶   ۲.۶۸ MB
  ۲۵ عاشورا ۷   ۳.۳۸ MB
  ۲۶ عاشورا ۸   ۳.۳۸ MB
  ۲۷ عاشورا ۹   ۱.۹۵ MB
  ۲۸ عاشورا ۱۰   ۲.۲۴ MB
  ۲۹ عاشورا ۱۱   ۱.۶۷ MB
  ۳۰ عاشورا ۱۲   ۱.۸۱ MB
  ۳۱ عاشورا ۱۳   ۵.۶۱ MB
  ۳۲ عاشورا ۱۴   ۵۱۹.۷۵ KB
  ۳۳ حضرت علی اصغر ۱   ۲.۲۴ MB
  ۳۴ حضرت علی اصغر ۲   ۲.۸۵ MB
  ۳۵ حضرت علی اصغر ۳   ۱.۷۹ MB
  ۳۶ حضرت علی اصغر ۴   ۱.۷۷ MB
  ۳۷ حضرت علی اصغر ۵   ۱.۴۴ MB
  ۳۸ حضرت علی اصغر ۶   ۲.۳۹ MB
  ۳۹ حضرت علی اصغر ۷   ۳.۰۰ MB
  ۴۰ حضرت علی اصغر ۸   ۲.۱۹ MB
  ۴۱ حضرت قاسم بن الحسن ۱   ۱.۹۹ MB
  ۴۲ حضرت قاسم بن الحسن ۲ – فارسی   ۱.۵۶ MB
  ۴۳ حضرت قاسم بن الحسن ۳   ۱.۱۷ MB
  ۴۴ حضرت قاسم بن الحسن ۴   ۱.۹۸ MB
  ۴۵ حضرت قاسم بن الحسن ۵   ۲.۴۶ MB
  ۴۶ حضرت قاسم بن الحسن ۶   ۲.۴۲ MB
  ۴۷ حضرت قاسم بن الحسن ۷   ۱.۷۲ MB
  ۴۸ حضرت قاسم بن الحسن ۸   ۲.۲۶ MB
  ۴۹ حضرت قاسم بن الحسن ۹   ۲.۸۶ MB
  ۵۰ حضرت زینب ۱ – فارسی   ۲.۵۴ MB
  ۵۱ حضرت زینب ۲   ۲.۵۰ MB
  ۵۲ حضرت زینب ۳   ۲.۳۳ MB
  ۵۳ حضرت زینب ۴   ۳.۳۶ MB
  ۵۴ حضرت زینب ۵   ۱.۱۸ MB
  ۵۵ حضرت زینب ۶   ۲.۳۲ MB
  ۵۶ حضرت زینب ۷   ۴.۱۷ MB
  ۵۷ حضرت زینب ۸   ۳.۰۳ MB
  ۵۸ حضرت زینب ۹   ۲.۳۵ MB
  ۵۹ حضرت زینب ۱۰   ۱.۳۴ MB
  ۶۰ وداع ۱ – فارسی   ۱.۱۹ MB
  ۶۱ وداع ۲ – فارسی   ۴۹۳.۳۲ KB
  ۶۲ وداع ۳   ۲.۲۹ MB
  ۶۳ وداع ۴   ۱,۰۰۹.۱۴ KB
  ۶۴ وداع ۵   ۹۲۴.۷۵ KB
  ۶۵ وداع ۶   ۱.۰۷ MB
  ۶۶ وداع ۷   ۱.۱۰ MB
  ۶۷ وداع ۸   ۷۹۲.۵۰ KB
  ۶۸ حضرت علی اکبر ۱ – عربی   ۹۵۴.۰۳ KB
  ۶۹ حضرت علی اکبر ۲ – فارسی   ۱.۱۱ MB
  ۷۰ حضرت علی اکبر ۳   ۱.۲۵ MB
  ۷۱ حضرت علی اکبر ۴   ۹۱۵.۰۵ KB
  ۷۲ حضرت علی اکبر ۵   ۶۳۱.۹۹ KB
  ۷۳ حضرت علی اکبر ۶   ۱.۲۶ MB
  ۷۴ حضرت علی اکبر ۷   ۱.۰۳ MB
  ۷۵ حضرت علی اکبر ۸   ۳۰۸.۴۲ KB
  ۷۶ حضرت علی اکبر ۹   ۱.۵۴ MB
  ۷۷ حضرت علی اکبر ۱۰   ۲.۳۶ MB
  ۷۸ حضرت عباس ۱   ۴.۰۳ MB
  ۷۹ حضرت عباس ۲   ۱.۳۸ MB
  ۸۰ حضرت عباس ۳   ۱.۴۹ MB
  ۸۱ حضرت عباس ۴   ۲.۰۶ MB
  ۸۲ حضرت عباس ۵   ۶۳۹.۹۵ KB
  ۸۳ حضرت عباس ۶   ۷۴۸.۹۳ KB
  ۸۴ حضرت عباس ۷   ۱.۱۲ MB
  ۸۵ حضرت عباس ۸   ۶۸۹.۷۵ KB
  ۸۶ حضرت رقیه ۱   ۳۷۹.۸۵ KB
  ۸۷ حضرت رقیه ۲   ۱.۲۲ MB
  ۸۸ حضرت رقیه ۳   ۱.۴۱ MB
  ۸۹ حضرت رقیه ۴   ۶۷۷.۲۰ KB
  ۹۰ حضرت رقیه ۵   ۲.۱۲ MB
  ۹۱ حضرت رقیه ۶   ۲.۲۴ MB
  ۹۲ حضرت رقیه ۷   ۵۴۲.۵۰ KB
  ۹۳ حضرت رقیه ۸   ۱.۷۲ MB
  ۹۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱   ۱.۸۷ MB
  ۹۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲   ۹۶۳.۴۲ KB
  ۹۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳   ۹۷۹.۹۵ KB
  ۹۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴   ۹۷۷.۵۰ KB
  ۹۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۵   ۱.۴۲ MB
  ۹۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۶   ۷۷۲.۲۰ KB
  ۱۰۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۷   ۲.۱۷ MB
  ۱۰۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۸   ۵۹۱.۶۹ KB
  ۱۰۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۹   ۳.۲۰ MB
  ۱۰۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۰   ۶۲۰.۶۷ KB
  ۱۰۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۱   ۱.۵۹ MB
  ۱۰۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۲   ۸۴۱.۲۸ KB
  ۱۰۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۳   ۱.۶۶ MB
  ۱۰۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۴   ۱.۲۰ MB
  ۱۰۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۵   ۱.۵۸ MB
  ۱۰۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۶   ۱.۷۳ MB
  ۱۱۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۷   ۱.۸۳ MB
  ۱۱۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۸   ۲.۱۵ MB
  ۱۱۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۹   ۱.۲۰ MB
  ۱۱۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۰   ۲.۵۵ MB
  ۱۱۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۱   ۱.۶۵ MB
  ۱۱۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۲   ۵۴۲.۸۱ KB
  ۱۱۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۳   ۱.۸۳ MB
  ۱۱۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۴   ۱.۸۹ MB
  ۱۱۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۵   ۱.۱۳ MB
  ۱۱۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۶   ۲.۳۷ MB
  ۱۲۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۷   ۱.۱۳ MB
  ۱۲۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۸   ۳.۰۳ MB
  ۱۲۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۹   ۱.۴۰ MB
  ۱۲۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۰   ۲.۱۴ MB
  ۱۲۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۱   ۱.۴۲ MB
  ۱۲۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۲   ۱.۸۳ MB
  ۱۲۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۳   ۲.۴۳ MB
  ۱۲۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۴   ۱.۴۱ MB
  ۱۲۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۵   ۱.۲۷ MB
  ۱۲۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۶   ۱.۱۰ MB
  ۱۳۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۷   ۹۰۳.۶۳ KB
  ۱۳۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۸   ۱.۰۱ MB
  ۱۳۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۹   ۱,۰۲۳.۴۲ KB
  ۱۳۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۰   ۱.۱۰ MB
  ۱۳۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۱   ۲.۴۲ MB
  ۱۳۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۲   ۲.۱۴ MB
  ۱۳۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۳   ۲.۴۹ MB
  ۱۳۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۴   ۱.۷۴ MB
  ۱۳۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۵   ۵.۷۷ MB
  ۱۳۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۶   ۴.۸۵ MB
  ۱۴۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۷   ۳.۰۴ MB
  ۱۴۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۸   ۱.۶۳ MB
  ۱۴۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۹   ۳.۳۲ MB
  ۱۴۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۵۰   ۱.۶۹ MB

   

  برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
  و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

   

  مطالب مشابه

  7096 بازدید ۱۵ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. فرزان گفت:

   سلام.
   خدا اجرت بده.
   من بچه اردبیلم وقتی دیدم نوحه خوانی های قدیمی آذری رو گذاشتی جدا لذت بردم. دعا گوتیم
   دمت گرم حال دادی.

   [پاسخ]

  2. بابک گفت:

   سلام
   همه ائمه عزیز هستن دیروز دخترم به دنیا اومد اسمش رو نیت کرده بودم بذارم زینب، همه ی زینب ها رو دانلود کردم.انشاا… از ثواب اشکایی که با شنیدنشون ریختم نصیب عزیزی که زحمت این مداحی ها رو کشیده هم بشه.خدا محبت ائمه علیهم السلام رو هر لحظه تو دلمون افزونتر کنه… آمین.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۹ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۱۱:

   سلام
   احسنت بنازم به غیرتت

   [پاسخ]

  3. اکبر گفت:

   سلام وتقدیر وسپاس از زحماتی که کشیده اید

   [پاسخ]

  4. اصغر گفت:

   با سلام ..من یک مداح ونوکر اهل بیت هستم از زحماتتان تشکر میکنم از مداحی های قرار شده استفاده کردموو

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۰۷:

   سلام احسنت

   [پاسخ]

  5. شهرام کرمزاده گفت:

   ما منتظر منتقم فاطمه(س) هستیم اجرتان با امام حسین(ع)

   [پاسخ]

  6. هادی گفت:

   سلام ، خیلی زیبا بودند ، فقط کیفیتشون کم بودن.

   [پاسخ]

  7. irovan گفت:

   خیلی ممنون از این نوحه های آذری که گذشته اید استفاه کردیم. اجرتون با سید الشهدا

   [پاسخ]

  8. مهدی گفت:

   با سلام اگه امکان داره مداحی قدیمی حاج باقر تمدن را هم بذارید.با تشکر

   [پاسخ]

  9. مرتضی علیزاده گفت:

   سلام واقعا به جوونایی مثل شما که نمیزارید اشکای امام زمانمون ازاینم که هست بیشتر بشه.بخدا تنها امید امام زمان به ما شیعیا وهیئتیا وحسینیاست .پس بیاید باهم علم امام حسین رو همیشه بلند واستوار نگه داریم .التماس دعا دارم ازتون.
   نوکر ناقابل ابا عبدالله الحسین

   [پاسخ]

  10. طاهر گفت:

   سایت بسیار زیبایی دارید. ممنونم از طرف اردبیلی ها

   [پاسخ]

  11. علی گفت:

   سلام.
   خدا خیرتون بده.اشاالله هممون عاقبت بخیر بشیم. دستتون درد نکنه.

   [پاسخ]

  12. علی گفت:

   سلام خوب بود لطفا نام واسامی مداحان رابنویسید یا علی

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۴ ۰۸:۱۵:

   سلام اسماشونو نمیدونم شرمنده

   [پاسخ]

  دسته بندی