هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/Naehi11.jpg

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بقره ۰۲:۰۰:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره آل عمران ۰۱:۰۸:۱۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نساء ۰۱:۱۳:۰۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مائده ۰۰:۵۳:۱۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انعام ۰۰:۵۵:۳۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اعراف ۰۱:۰۲:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انفال ۰۰:۲۴:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره توبه ۰۰:۴۷:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یونس ۰۰:۳۶:۳۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره هود ۰۰:۳۴:۴۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یوسف ۰۰:۳۲:۰۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۴۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجر ۰۰:۱۱:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اسراء ۰۰:۲۸:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کهف ۰۰:۲۷:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طه ۰۰:۲۲:۴۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انبیاء ۰۰:۲۲:۰۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۰۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مومنون ۰۰:۱۹:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نور ۰۰:۲۴:۰۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فرقان ۰۰:۱۵:۲۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره شعراء ۰۰:۲۳:۰۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نمل ۰۰:۲۰:۴۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قصص ۰۰:۲۴:۰۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره روم ۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۴۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره سبأ ۰۰:۱۵:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فاطر ۰۰:۱۳:۲۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یس ۰۰:۱۲:۴۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره صافات ۰۰:۱۶:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ص ۰۰:۱۲:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره زمر ۰۰:۱۹:۳۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره غافر ۰۰:۲۰:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۴۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره شوری ۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره زخرف ۰۰:۱۵:۴۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره دخان ۰۰:۰۶:۵۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۰۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره احقاف ۰۰:۱۲:۰۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۰:۱۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجرات ۰۰:۰۶:۵۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ق ۰۰:۰۶:۵۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طور ۰۰:۰۵:۵۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۰۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حشر ۰۰:۰۸:۲۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره جمعه ۰۰:۰۲:۵۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حاقه ۰۰:۰۵:۰۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نوح ۰۰:۰۴:۰۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۵۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نباء ۰۰:۰۳:۴۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انفطار ۰۰:۰۱:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره علق ۰۰:۰۱:۱۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قدر ۰۰:۰۱:۳۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مرتبط

929 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی