دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/02/tapesh-tarikh1.jpg

قسمت نهم _ والفجر ۵:۳۷
قسمت هشتم _ بیعت امت ۵:۲۹
قسمت هفتم _ پرواز انقلاب ۵:۲۰
قسمت ششم _ شکست همینه ۵:۳۲
قسمت پنجم _ قیام قم ۵:۰۸
قسمت چهارم _ فیضیه در خون ۵:۱۰
قسمت سوم _ شروع نهضت ۵:۲۹
قسمت دوم _ شهید مظلوم ۵:۰۰
قسمت اول _ عبرت از ذلت ۵:۱۴
مستند تپش تاریخ
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت
۱ مستند تپش تاریخ (قسمت اول)
(جدید)
پخش و دانلود (flv)
۲ مستند تپش تاریخ فیضیه در خون(قسمت دوم)
(جدید)
پخش و دانلود (flv)
۳ مستند تپش تاریخ شهید مظلوم (قسمت سوم)
(جدید)
پخش و دانلود (flv)
۴ مستند تپش تاریخ قیام قم  (قسمت چهارم)
(جدید)
تپش تاریخ - قیام قم پخش و دانلود (flv)
۵ مستند تپش تاریخ شروع نهضت (قسمت پنجم)
(جدید)
پخش و دانلود (flv)
۶ مستند تپش تاریخ شکست هیمنه (قسمت ششم)
(جدید)
تپش تاریخ - شکست هیمنه

مطالب مشابه

748 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

امارگیر سایت