دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/11/farhangnews_53673-165242-14143932492.jpg منصور ارضی - دهه اول محرم 93 farhangnews 53673 165242 14143932492

مجموعه ای از بهترین آثار مداحان اهل بیت (ع) در دهه اول محرم ۹۳
برای خرید با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید

منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی-ای مهربان امشب صدا کردی گدا را ۰۴:۳۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز ۱۲ محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۴:۲۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز ۱۲ محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۴:۱۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز ۱۱ محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۵۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز ۱۱ محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۷:۴۱
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز عاشورا محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۵:۴۱
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز عاشورا محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۵:۳۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب عاشورا محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۰:۵۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب عاشورا محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۰:۴۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی-من بی حسین معنی دیگر نمیدهم ۰۲:۲۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز نهم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – بخش اول – تصویری ۶:۰۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز نهم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – بخش دوم – تصویری ۷:۲۴
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز نهم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – بخش دوم – صوتی ۷:۲۴
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز نهم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – بخش اول – صوتی ۶:۰۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب نهم محرم ۹۳ – مسجد ارک – بخش اول – تصویری ۹:۲۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب نهم محرم ۹۳ – مسجد ارک – بخش دوم – تصویری ۱۱:۱۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب نهم محرم ۹۳ – مسجد ارک – بخش دوم – صوتی ۱۱:۱۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب نهم محرم ۹۳ – مسجد ارک – بخش اول – صوتی ۹:۲۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز هشتم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۵۷
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز هشتم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۷:۲۸
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب هشتم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۱:۰۶
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب هشتم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۰:۵۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز هفتم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۱۶
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز هفتم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۷:۱۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب هفتم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۰:۱۰
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب هفتم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۰:۰۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز ششم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۵۱
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز ششم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۷:۵۱
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب ششم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۱:۱۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب ششم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۱:۱۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز پنجم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۷:۵۸
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز پنجم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۵۸
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب پنجم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۶:۳۸
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب پنجم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۶:۳۸
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب چهارم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۸:۰۷
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب چهارم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۸:۰۷
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب چهارم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۰:۲۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب چهارم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۰:۲۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب سوم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۴۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب سوم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۷:۴۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب سوم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۹:۳۱
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب سوم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۹:۲۸
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب دوم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۷:۳۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب دوم محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۱۵:۵۴
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – شب دوم محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۰:۲۳
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – شب دوم محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۰:۲۲
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی و حاج اباالفضل بختیاری – شب اول محرم ۹۳ – مسجد ارک – تصویری ۱۲:۱۶
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 videodl حاج منصور ارضی – روز اول محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – تصویری ۸:۴۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی – روز اول محرم ۹۳ – حسینیه صنف لباس فروشان – صوتی ۸:۴۹
منصور ارضی - دهه اول محرم 93 musicdl حاج منصور ارضی و حاج اباالفضل بختیاری – شب اول محرم ۹۳ – مسجد ارک – صوتی ۱۲:۱۶
کانال تلگرام زهرامدیا
597 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. امین گفت:

  سلام
  ممنون میشم اینو بذاری:
  مجموعه ای از بهترین آثار مداحان اهل بیت (ع) در دهه اول محرم ۹۳
  برای خرید با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/161764

دسته بندی