دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_rzkZeFr6R_CreCpcReXDOoT2bXc5Q19YKvPIWIDT-aXSjcm

زمان: شبهای جمعه از ۹ آذرماه سال۹۱ تا ۶ تیرماه سال ۹۲
مکان: تهران – هیئت شهدای گمنام
تعداد: ۲۴ جلسه
موضوع سخنرانی: نفاق

حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه اول ۳۹:۲۰
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه دوم ۴۵:۲۱
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه سوم ۱:۰۴:۱۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه چهارم ۱:۰۲:۳۶
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه پنجم ۱:۰۹:۳۸
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه ششم ۴۲:۴۶
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هفتم ۵۳:۲۹
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هشتم ۵۲:۵۳
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه نهم ۱:۰۰:۵۱
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه دهم ۵۸:۱۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه یازدهم ۵۱:۴۶
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه دوازدهم ۴۹:۲۴
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه سیزدهم ۱:۰۷:۱۰
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه چهاردهم ۵۸:۵۷
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه پانزدهم ۴۲:۵۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه شانزدهم ۱:۰۴:۵۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هفدهم ۴۶:۰۲
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هجدهم ۴۰:۲۷
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه نوزدهم ۵۱:۴۲
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیستم ۴۸:۰۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و یکم ۴۲:۳۳
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و دوم ۴۵:۵۹
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و سوم ۴۰:۵۹
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و چهارم ۵۵:۳۸
ورژن های مختلف نفاق: استاد پناهیان ۲:۴۴

مطالب مشابه

624 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی