هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/sadi11.jpg

زمان کل: ۱۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود بخش اول (حجم: ۱۹.۵MB)     دانلود بخش دوم (حجم: ۱۸.۸MB)

دانلود بخش سوم (حجم: ۱۹.۹MB)       دانلود بخش چهارم (حجم: ۱۹.۴MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: ۱۹.۷MB)        دانلود بخش ششم (حجم: ۱۸.۳MB)

(Format: Mp3          Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود بخش اول (حجم: ۱۹.۵MB)            دانلود بخش دوم (حجم: ۱۸.۸MB)

دانلود بخش سوم (حجم: ۱۹.۹MB)         دانلود بخش چهارم (حجم: ۱۹.۴MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: ۱۹.۷MB)          دانلود بخش ششم (حجم: ۱۸.۳MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)

بوستان سعدی یا سعدی‌نامه نخستین اثر سعدی است که کار سرودن آن در سال ۶۵۵ هجری قمری پایان یافته است. سعدی این اثر را در زمانی که در سفر بوده است، سروده و هنگام بازگشت به شیراز آن را بر دوستانش عرضه داشته است. این اثر در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده است، و از نظر قالب و وزن شعری حماسی است هر چند که از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات پرداخته است.

بوستان سعدی به ده باب تقسیم شده است:

عدل
احسان
عشق
تواضع
رضا
ذکر
تربیت
شکر
توبه
مناجات
ختم کتاب

بوستان سعدی | دیباچه: به نام خداوند جان آفرین … ۰۰:۱۰:۲۶
بوستان سعدی | دیباچه: ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله ۰۰:۰۴:۴۹
بوستان سعدی | دیباچه: سبب نظم کتاب ۰۰:۰۴:۳۰
بوستان سعدی | دیباچه: مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی ۰۰:۰۶:۴۳
بوستان سعدی | دیباچه: مدح سعد بن ابی بکر بن سعد ۰۰:۰۴:۵۸
بوستان سعدی | دیباچه: حکایت کنند از بزرگان دین … ۰۰:۰۱:۲۳
بوستان سعدی | باب اول: شنیدم که در وقت نزع روان … ۰۰:۰۴:۱۳
بوستان سعدی | باب اول: خدا ترس را بر رعیت گمار … ۰۰:۰۰:۵۸
بوستان سعدی | باب اول: چه خوش گفت بازارگانی اسیر … ۰۰:۰۱:۲۹
بوستان سعدی | باب اول: غریبی که پر فتنه باشد سرش … ۰۰:۰۰:۴۴
بوستان سعدی | باب اول: قدیمان خود را بیفزای قدر … ۰۰:۰۰:۵۴
بوستان سعدی | باب اول: عمل گر دهی مرد منعم شناس … ۰۰:۰۱:۲۹
بوستان سعدی | باب اول: یکی را که معزول کردی ز چاه … ۰۰:۰۱:۴۶
بوستان سعدی | باب اول: چو خواهی که نامت بود جاودان … ۰۰:۰۰:۳۴
بوستان سعدی | باب اول: به سمع رضا مشنو ایذای کس … ۰۰:۰۱:۰۲
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – ز دریای عمان برآمد کسی … ۰۰:۱۷:۳۸
بوستان سعدی | باب اول: صواب است پیش از کُشش بند کرد … ۰۰:۰۱:۰۱
بوستان سعدی | باب اول: نه بر حکم شرع آب خوردن خطاست … ۰۰:۰۰:۳۷
بوستان سعدی | باب اول: تنت زورمند است و لشکر گران … ۰۰:۰۰:۱۷
بوستان سعدی | باب اول: نظر کن در احوال زندانیان … ۰۰:۰۰:۰۸
بوستان سعدی | باب اول: چو بازارگان در دیارت بمرد … ۰۰:۰۱:۱۱
بوستان سعدی | باب اول: شنیدم که فرماندهی دادگر … ۰۰:۰۱:۰۲
بوستان سعدی | باب اول: سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه … ۰۰:۰۱:۱۰
بوستان سعدی | باب اول: چو شاید گرفتی به نرمی دیار … ۰۰:۰۰:۴۵
بوستان سعدی | باب اول: چو بر دشمنی باشدت دسترس … ۰۰:۰۰:۱۷
بوستان سعدی | باب اول: شنیدم که دارای فرخ تبار … ۰۰:۰۲:۰۵
بوستان سعدی | باب اول: تو کی بشنوی ناله دادخواه … ۰۰:۰۱:۰۲
بوستان سعدی | باب اول: خبر یافت گردنکشی در عراف … ۰۰:۰۰:۱۶
بوستان سعدی | باب اول: نخواهی که باشد دلت دردمند … ۰۰:۰۰:۳۴
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – یکی از بزرگان اهل تمیز … ۰۰:۰۱:۵۸
بوستان سعدی | باب اول: اگر خوش بخسبد ملک بر سریر … ۰۰:۰۱:۳۲
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – در اخبار شاهان پیشینه هست … ۰۰:۰۱:۳۰
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – شنیدم که بگریست سلطان روم … ۰۰:۰۳:۰۹
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – خردمند مردی در اقصای شام … ۰۰:۰۳:۳۱
بوستان سعدی | باب اول: مها زورمندی مکن با کهان … ۰۰:۰۱:۱۱
بوستان سعدی | باب اول: تحمل کن ای ناتوان از قوی … ۰۰:۰۰:۲۵
بوستان سعدی | باب اول: به بانگ دُهل خواجه بیدار گشت … ۰۰:۰۰:۳۵
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – چنان قحط سالی شد اندر دمشق … ۰۰:۰۳:۰۵
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – شبی دود خلق آتشی بر فروخت … ۰۰:۰۱:۳۱
بوستان سعدی | باب اول: خبر داری از خسروان عجم … ۰۰:۰۲:۴۴
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – شنیدم که در مرزی از باختر … ۰۰:۰۶:۰۶
بوستان سعدی | باب اول: مگو چاهی از سلطنت بیش نیست … ۰۰:۰۱:۰۷
بوستان سعدی | باب اول: شنیدم که یک بار در حله ای … ۰۰:۰۰:۴۴
بوستان سعدی | باب اول: نکوکار مردم نباشد بدش … ۰۰:۰۱:۳۲
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – گزیری به چاهی در افتاده بود … ۰۰:۰۱:۴۸
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – حکایت کنند از یکی نیکمرد … ۰۰:۰۲:۳۶
بوستان سعدی | باب اول: مَدَر پرده کس به هنگام جنگ … ۰۰:۰۱:۰۵
بوستان سعدی | باب اول: مَدَر پرده کس به هنگام جنگ … ۰۰:۰۰:۲۶
بوستان سعدی | باب اول: الا تا به غفلت نخفتی که نَوم … ۰۰:۰۴:۱۸
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – یکی را حکایت کنند از ملوک … ۰۰:۰۰:۴۳
بوستان سعدی | باب اول: شنیدم که در مصر میری اجل … ۰۰:۰۲:۰۴
بوستان سعدی | باب اول: قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت … ۰۰:۰۲:۲۵
بوستان سعدی | باب اول: چو الب ارسلان جان به جانبخش داد … ۰۰:۰۱:۲۱
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – بزرگی جفاپیشه در حد حور … ۰۰:۱۰:۱۴
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – چو دور خلافت به مأمون رسید … ۰۰:۰۳:۱۱
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – شنیدم که از نیکمردی فقیر … ۰۰:۰۳:۰۰
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – یکی مشت زن، بخت و روزی نداشت … ۰۰:۰۳:۲۷
بوستان سعدی | باب اول: حکایت – حکایت کنند از جفاگستری … ۰۰:۰۲:۳۹
بوستان سعدی | باب اول: همی تا برآید به تدبیر کار … ۰۰:۰۳:۳۷
بوستان سعدی | باب اول: بیندیش در قلب هیجا مفر … ۰۰:۰۱:۵۹
بوستان سعدی | باب اول: دلاور که باری تهور نمود … ۰۰:۰۱:۲۲
بوستان سعدی | باب اول: به پیکار دشمن دلیران فرست … ۰۰:۰۱:۲۹
بوستان سعدی | باب اول: یکی را که تو دیدی در جنگ پشت … ۰۰:۰۱:۱۶
بوستان سعدی | باب اول: دو تن، پرور ای شاه کشور گشای … ۰۰:۰۰:۵۰
بوستان سعدی | باب اول: نگویم ز جنگ بداندیش ترس … ۰۰:۰۰:۵۰
بوستان سعدی | باب اول: میان دو بدخواه کوتاه دست … ۰۰:۰۱:۰۹
بوستان سعدی | باب اول: چو شمشیر پیکار برداشتی … ۰۰:۰۱:۱۶
بوستان سعدی | باب اول: گرت خویشِ دشمن شود دوستدار … ۰۰:۰۰:۴۲
بوستان سعدی | باب اول: سپاهی که عاصی شود در امیر … ۰۰:۰۰:۳۱
بوستان سعدی | باب اول: چو اقلیم دشمن به جنگ و حصار … ۰۰:۰۰:۱۵
بوستان سعدی | باب اول: چو برکندی از دست دشمن دیار … ۰۰:۰۲:۰۳
بوستان سعدی | باب دوم: اگر هوشمندی به معنی گرای … ۰۰:۰۲:۱۵
بوستان سعدی | باب دوم: پدر مرده را سایه بر سر فکن … ۰۰:۰۱:۴۴
بوستان سعدی | باب دوم: مشو تا توانی ز رحمت بری … ۰۰:۰۰:۴۸
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم که یک هفته ابن السبیل … ۰۰:۰۲:۲۱
بوستان سعدی | باب دوم: گره بر سر بند احسان مزن … ۰۰:۰۰:۳۲
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – زبان دانی آمد به صاحبدلی … ۰۰:۰۲:۳۶
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی رفت و دینار از او صد هزار … ۰۰:۰۳:۴۲
بوستان سعدی | باب دوم: مرا شیخ دانای مرشد شهاب … ۰۰:۰۱:۲۸
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – بزارید وقتی زنی پیش شوی … ۰۰:۰۱:۰۴
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم که پیری به راه حجاز … ۰۰:۰۱:۰۲
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – به سرهنگ سلطان چنین گفت زن … ۰۰:۰۱:۰۴
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی را کرم بود و قوت نبود … ۰۰:۰۳:۰۹
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی در بیابان سگی تشنه یافت … ۰۰:۰۱:۱۵
بوستان سعدی | باب دوم: تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت … ۰۰:۰۱:۲۲
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – بنالید درویشی از ضعف حال … ۰۰:۰۳:۲۱
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی سیرت نیکمردان شنو … ۰۰:۰۲:۲۵
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – به ره بر یکی پیشم آمد جوان … ۰۰:۰۱:۰۷
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی روبهی دید بی دست و پای … ۰۰:۰۲:۳۶
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم که مردی است پاکیزه بوم … ۰۰:۰۲:۱۹
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم در ایام حاتم که بود … ۰۰:۰۳:۲۶
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – ندانم که گفت این حکایت به من … ۰۰:۰۵:۰۸
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم که طی در زمان رسول … ۰۰:۰۱:۳۰
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد … ۰۰:۰۰:۴۰
بوستان سعدی | باب دوم: چو حاتم به آزاد مردی دگر … ۰۰:۰۱:۱۳
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی را خری در گل افتاده بود … ۰۰:۰۱:۵۹
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم که مغروری از کبر مست … ۰۰:۰۲:۳۸
بوستان سعدی | باب دوم: الا گر طلبکار اهل دلی … ۰۰:۰۰:۳۱
بوستان سعدی | باب دوم: یکی را پسر گم شد از راحله … ۰۰:۰۰:۴۷
بوستان سعدی | باب دوم: ز تاج ملک زاده در مناخ … ۰۰:۰۱:۳۶
بوستان سعدی | باب دوم: در معرفت بر کسانی است باز … ۰۰:۰۰:۴۱
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – یکی زهره خرج کردن نداشت … ۰۰:۰۶:۱۰
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – کسی دید صحرای محشر بخواب … ۰۰:۰۱:۳۸
بوستان سعدی | باب دوم: بگفتیم در باب احسان بسی … ۰۰:۰۱:۱۴
بوستان سعدی | باب دوم: حکایت – شنیدم که مردی غم خانه خورد … ۰۰:۰۱:۵۴
بوستان سعدی | باب دوم: چه خوش گفت بهرام صحرا نشین … ۰۰:۰۱:۳۰
بوستان سعدی | باب سوم: خوشا وقت شوریدگان غمش … ۰۰:۰۱:۵۸
بوستان سعدی | باب سوم: تو را عشق همچون خودی ز آب و گل … ۰۰:۰۳:۱۹
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – شنیدم که وقتی گدازاده ای … ۰۰:۰۸:۰۴
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – یکی شاهدی در سمرقند داشت … ۰۰:۰۲:۲۷
بوستان سعدی | باب سوم: یکی تشنه می گفت و جان می سپرد … ۰۰:۰۱:۰۶
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – چنین نقل دارم ز مردان راه … ۰۰:۰۲:۴۷
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – شنیدم که پیری شبی زنده داشت … ۰۰:۰۲:۰۹
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – شکایت کند نو عروسی جوان … ۰۰:۰۱:۳۸
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – طبیبی پریچهره در مرو بود … ۰۰:۰۰:۴۹
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – یکی پنجه آهنین راست کرد … ۰۰:۰۰:۵۷
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – میان دو عم زاده وصلت فتاد … ۰۰:۰۱:۱۵
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – یکی پیش شوریده حالی بنشست … ۰۰:۰۱:۱۸
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – یکی خرده بر شاه غزنین گرفت … ۰۰:۰۲:۱۲
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – قضا را من و پیری از فاریاب … ۰۰:۰۱:۵۵
بوستان سعدی | باب سوم: ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست … ۰۰:۰۱:۲۱
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – رئیس دهی با پسر در رهی … ۰۰:۰۱:۳۵
بوستان سعدی | باب سوم: مگر دیده باشی که در باغ و راغ … ۰۰:۰۰:۳۱
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – ثنا گفت بر سعد زنگی کسی … ۰۰:۰۱:۰۴
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – به شهری در از شام غوغا فتاد … ۰۰:۰۰:۵۴
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – یکی را چون من دل به دست کسی … ۰۰:۰۲:۰۹
بوستان سعدی | باب سوم: اگر مرد عشقی کم خویش گیر … ۰۰:۰۲:۵۶
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – شکر لب جوانی نی آموختی … ۰۰:۰۱:۲۰
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – کسی گفت پروانه را کای حقیر … ۰۰:۰۴:۲۲
بوستان سعدی | باب سوم: حکایت – شبی یاد دارم که چشمم نخفت … ۰۰:۰۲:۲۰
بوستان سعدی | باب چهارم: ز خاک آفریدت خداوند پاک … ۰۰:۰۰:۳۹
بوستان سعدی | باب چهارم: یکی قطره باران ز ابری چکید … ۰۰:۰۰:۴۷
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – جوانی خردمند پاکیزه بوم … ۰۰:۰۱:۴۸
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – شنیدم که وقتی سحرگاه عید … ۰۰:۰۰:۳۴
بوستان سعدی | باب چهارم: بزرگان نکردند در خود نگاه … ۰۰:۰۲:۲۵
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – شنیدستم از راویان کلام … ۰۰:۰۷:۰۸
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – فقیهی کهن جامه، تنگدست … ۰۰:۰۷:۱۵
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – یکی پادشاه زاده در گنجه بود … ۰۰:۰۸:۳۰
بوستان سعدی | باب چهارم: باب چهارم: حکایت – شکر خنده ای انگبین می فروخت … ۰۰:۰۲:۰۱
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – شنیدم که فرزانه ای حق پرست … ۰۰:۰۰:۵۹
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – سگی پای صحرانشینی گزید … ۰۰:۰۰:۵۸
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – بزرگی هنرمند آفاق بود … ۰۰:۰۲:۲۲
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – کسی راه معروف کرخی بجست … ۰۰:۰۴:۴۱
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – طمع برد شوخی به صاحبدلی … ۰۰:۰۵:۰۶
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – ملک صالح از پادشاهان شام … ۰۰:۰۴:۰۴
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – یکی در نجوم اندکی دست داشت … ۰۰:۰۰:۵۷
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – به خشم از ملک، بنده ای سر بتافت … ۰۰:۰۱:۴۴
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – ز ویرانه، عارفی ژنده پوش … ۰۰:۰۱:۴۵
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – گروهی برآنند از اهل سخن … ۰۰:۰۲:۱۱
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – عزیزی در اقصای تبریز بود … ۰۰:۰۳:۲۳
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – یکی را چو سعدی دلی ساده بود … ۰۰:۰۱:۲۶
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – شنیدم که لقمان سیه فام بود … ۰۰:۰۱:۴۰
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – شنیدم که در دشت صنعا، جنید … ۰۰:۰۱:۳۴
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – یکی بربطی در بغل داشت مست … ۰۰:۰۳:۴۶
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – یکی مشکلی برد پیش علی … ۰۰:۰۲:۲۴
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – گدایی شنیدم که در تنگ جای … ۰۰:۰۱:۱۳
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – یکی خوب کردار خوشخوی بود … ۰۰:۰۰:۳۵
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت – چنین یاد دارم که سقای نیل … ۰۰:۰۳:۱۷
بوستان سعدی | باب پنجم: شبی زین فکرت همی سوختم … ۰۰:۰۱:۱۳
بوستان سعدی | باب پنجم: سعادت به بخشایش داور است … ۰۰:۰۱:۰۵
بوستان سعدی | باب پنجم: مرا در سپاهان یکی یار بود … ۰۰:۰۷:۴۱
بوستان سعدی | باب پنجم: یکی آهنین پنجه در اردبیل … ۰۰:۰۲:۲۷
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – شبی کردی از درد پهلو نخفت … ۰۰:۰۰:۴۲
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – یکی روستایی سقط شد خرش … ۰۰:۰۰:۴۴
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – شنیدم که دیناری از مفلسی … ۰۰:۰۰:۴۴
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – فرو کوفت پیری پسر را به چوب … ۰۰:۰۰:۲۵
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – بلند اختری نام او بختیار … ۰۰:۰۳:۰۳
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – چنین گفت پیش زغن کرکسی … ۰۰:۰۱:۵۲
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – چه خوش گفت شاگرد منسوج باف … ۰۰:۰۱:۰۴
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – شتربچه با مادر خویش گفت … ۰۰:۰۰:۵۱
بوستان سعدی | باب پنجم: عبادت به اخلاص نیت نکوست … ۰۰:۰۱:۲۸
بوستان سعدی | باب پنجم: ندانی که بابای کوهی چه گفت … ۰۰:۰۰:۴۶
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – شنیدم که نابالغی روزه داشت … ۰۰:۰۱:۳۰
بوستان سعدی | باب پنجم: حکایت – سیه کاری از نردبانی فتاد … ۰۰:۰۵:۱۰
بوستان سعدی | باب ششم: خدا را ندانست و طاعت نکرد … ۰۰:۰۴:۲۷
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – مرا حاجبی شانه عاج داد … ۰۰:۰۰:۵۷
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی پر طمع پیش خوارزمشاه … ۰۰:۰۱:۴۷
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی را تب آمد ز صاحبدلان … ۰۰:۰۱:۲۹
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – من از بصره آورده ام بس عجب … ۰۰:۰۱:۲۶
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – شکم صوفیی را زبون کرد و فرج … ۰۰:۰۱:۰۹
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی نیشکر داشت بر طبغری … ۰۰:۰۰:۴۲
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی را ز مردان روشن ضمیر … ۰۰:۰۰:۳۵
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی نان خورش جز پیازی نداشت … ۰۰:۰۱:۰۸
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی گربه در خانه ی زال بود … ۰۰:۰۰:۴۹
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی طفل دندان برآورده بود … ۰۰:۰۱:۰۹
بوستان سعدی | باب ششم: شنیدم که در روزگار قدیم … ۰۰:۰۱:۵۳
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – شنیدم که صاحبدلی نیکمرد … ۰۰:۰۰:۴۳
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – یکی سلطنت ران صاحب شکوه … ۰۰:۰۳:۳۲
بوستان سعدی | باب ششم: حکایت – شنیدم ز پیران شیرین سخن … ۰۰:۰۳:۰۹
بوستان سعدی | باب هفتم: سخن در صلاح است و تدبیر و خوی … ۰۰:۰۱:۵۹
بوستان سعدی | باب هفتم: اگر پای در دامن آری چو کوه … ۰۰:۰۲:۲۱
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – تکش با غلامان یکی راز گفت … ۰۰:۰۳:۰۳
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – یکی خوب خُلق و خَلق پوش بود … ۰۰:۰۲:۳۴
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – یکی ناسزا گفت در وقت جنگ … ۰۰:۰۱:۱۶
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – عضد را پسر سخت رنجور بود … ۰۰:۰۱:۴۹
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – شنیدم که در بزم ترکان مست … ۰۰:۰۰:۳۵
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – دو کس گرد دیدند آشوب و جنگ … ۰۰:۰۰:۴۶
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – اگر گوش دارد خداوند هوش … ۰۰:۰۳:۳۵
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – یکی پیش داود طایی نشست … ۰۰:۰۳:۰۷
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – زبان کرد شخصی به غیبت دراز … ۰۰:۰۰:۲۶
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – کسی گفت و پنداشتم طیبت است … ۰۰:۰۰:۴۱
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – مرا در نظامیه ادرار بود … ۰۰:۰۰:۵۱
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – کسی گفت حجاج خونخواره ای است … ۰۰:۰۱:۰۷
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – شنیدم که از پارسایان یکی … ۰۰:۰۱:۳۲
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – به طفلی درم، رغبت روزه خاست … ۰۰:۰۱:۴۰
بوستان سعدی | باب هفتم: کسی را که نام آمد اندر میان … ۰۰:۰۰:۴۱
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – طریقت شناسان ثابت قدم … ۰۰:۰۰:۴۹
بوستان سعدی | باب هفتم: چه خوش گفت دیوانه مرغزی … ۰۰:۰۱:۰۶
بوستان سعدی | باب هفتم: سه کس را شنیدم که غیبت رواست … ۰۰:۰۰:۵۱
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – شنیدم که دزدی در آمد ز دشت … ۰۰:۰۰:۳۳
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – یکی گفت با صوفیی در صفا … ۰۰:۰۱:۲۲
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – فریدون، وزیری پسندیده داشت … ۰۰:۰۲:۳۶
بوستان سعدی | باب هفتم: ندیدم ز غماز سرگشته تر … ۰۰:۰۱:۰۱
بوستان سعدی | باب هفتم: زن خوب فرمانبر پارسا … ۰۰:۰۴:۴۴
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – جوانی ز ناسازگاری جفت … ۰۰:۰۰:۵۲
بوستان سعدی | باب هفتم: پسر چون ز ده برگذشتش سنین … ۰۰:۰۲:۵۳
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – شبی دعوتی بود در کوی من … ۰۰:۰۱:۲۵
بوستان سعدی | باب هفتم: خرابت کند شاهد خانه کن … ۰۰:۰۱:۲۷
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – در این شهر باری به سمعم رسید … ۰۰:۰۱:۵۸
بوستان سعدی | باب هفتم: گروهی نشینند با خوش پسر … ۰۰:۰۰:۳۳
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – یکی صورتی دید صاحب جمال … ۰۰:۰۲:۳۶
بوستان سعدی | باب هفتم: اگر در جهان از جهان رسته ای است … ۰۰:۰۵:۳۱
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – غلامی به مصر اندرم بنده بود … ۰۰:۰۱:۲۸
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت – جوانی هنرمند فرزانه بود … ۰۰:۰۳:۵۴
بوستان سعدی | باب هشتم: نفس می نیارم زد از شکر دوست … ۰۰:۰۳:۳۴
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – جوانی سر از رای مادر بتافت … ۰۰:۰۳:۵۷
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – ملک زاده ای ز اسب ادهم افتاد … ۰۰:۰۱:۴۲
بوستان سعدی | باب هشتم: یکی گوش کودک بمالد سخت … ۰۰:۰۰:۴۸
بوستان سعدی | باب هشتم: شب از بهر آسایش توست و روز … ۰۰:۰۲:۴۲
بوستان سعدی | باب هشتم: نداند کسی قدر روز خوشی … ۰۰:۰۱:۴۵
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – شنیدم که طغرل شبی در خزان … ۰۰:۰۲:۵۳
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – یکی را عسس دست بر بسته بود … ۰۰:۰۰:۴۵
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – برهنه تنی یک درم وام کرد … ۰۰:۰۰:۳۶
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – یکی کرد بر پارسایی گذر … ۰۰:۰۰:۵۳
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – ز ره باز پس مانده ای می گریست … ۰۰:۰۰:۳۰
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – فقیهی بر افتاده مستی گذشت … ۰۰:۰۱:۲۴
بوستان سعدی | باب هشتم: سرشت است باری شفا در عسل … ۰۰:۰۲:۵۳
بوستان سعدی | باب هشتم: نخست او ارادت به دل در نهاد … ۰۰:۰۲:۱۳
بوستان سعدی | باب هشتم: حکایت – بتی دیدم از عاج در سومنات … ۰۰:۱۳:۵۸
بوستان سعدی | باب نهم: الا ای که عمرت به هفتاد رفت … ۰۰:۰۱:۳۰
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – شبی در جوانی و طیب نعم … ۰۰:۰۳:۵۵
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – کهنسالی آمد به نزد طبیب … ۰۰:۰۲:۲۷
بوستان سعدی | باب نهم: جوانا ره طاعت امروز گیر … ۰۰:۰۱:۳۹
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – شبی خوابم اندر بیابان فید … ۰۰:۰۳:۵۱
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – قضا، زنده ای را رگ جان برید … ۰۰:۰۲:۱۲
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – فرو رفت جم را یکی نازنین … ۰۰:۰۱:۲۰
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی پارسا سیرت حق پرست … ۰۰:۰۲:۵۶
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – میان دو تن دشمنی بود و جنگ … ۰۰:۰۳:۳۴
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – شبی خفته بودم به عزم سفر … ۰۰:۰۱:۰۸
بوستان سعدی | باب نهم: خبر داری ای استخوانی قفس … ۰۰:۰۱:۵۵
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – ز عهد پدر یادم آمد همی … ۰۰:۰۲:۱۸
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی بچه گرگ می پرورید … ۰۰:۰۱:۵۳
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی برد با پادشاهی ستیز … ۰۰:۰۰:۵۱
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی مال مردم به تلبیس خورد … ۰۰:۰۲:۱۵
بوستان سعدی | باب نهم: گل آلوده ای راه مسجد گرفت … ۰۰:۰۱:۵۲
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – همی یادم آید ز عهد صفر … ۰۰:۰۲:۱۸
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی غله مرداد مه، توده کرد … ۰۰:۰۱:۳۴
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی متفق بود بر منکری … ۰۰:۰۰:۵۱
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – زلیخا چو گشت از می عشق مست … ۰۰:۰۱:۴۱
بوستان سعدی | باب نهم: پلیدی کند گربه بر جای پاک … ۰۰:۰۱:۳۷
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – غریب آمدم در سواد حبش … ۰۰:۰۱:۴۵
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – یکی را به چوکان مه دامغان … ۰۰:۰۱:۲۶
بوستان سعدی | باب نهم: حکایت – به صنعا درم، طفلی اندر گذشت … ۰۰:۰۲:۰۴
بوستان سعدی | باب دهم: بیا تا برآریم دستی ز دل … ۰۰:۰۷:۴۶
بوستان سعدی | باب دهم: حکایت – سیه چرده ای را کسی زشت خواند … ۰۰:۰۱:۰۴
بوستان سعدی | باب دهم: چه خوش گفت درویش کوتاه دست … ۰۰:۰۱:۰۸
بوستان سعدی | باب دهم: حکایت – مغی در به روی از جهان بسته بود … ۰۰:۰۲:۳۱
بوستان سعدی | باب دهم: حکایت – شنیدم که مستی ز تاب نبید … ۰۰:۰۴:۱۱

مطالب مرتبط

7074 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. morteza گفت:

  بسیار عالی و جامع
  سپاسگزارم…

  [پاسخ]

 2. شايسته سپهي گفت:

  سلام ، لطفا راهنمایی کنید من رو چطور میتوانم دانلود کنم بوستان صوتی سعدی را ،. ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۲۶:

  سلام کنار هر کدوم یه آیکون آبی رنگ هست روشون کلیک کنی حله

  [پاسخ]

دسته بندی