دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/01/17117.jpg

کتاب صوتی «دا» بر اساس خاطرات: سیده زهرا حسینی تالیف: سیده اعظم حسینی«”دا” در زبان کردی به معنای مادر است.
این کتاب مجموعه خاطرات”سیده زهرا حسینی دختر این خانواده است که از دوران کودکی اش در عراق و همچنین حوادث روزهای آغاز جنگ
و مشاهداتش از اشغال خرمشهر و پس از آزادی خرمشهر است»

 

(Format: Mp3          Archive Type: RAR)

ردیف

کتاب صوتی « دا »

دانلود حجم (کیلو بایت)
۱

قسمت اول

۱,۴۸۷
۲ قسمت دوم ۶,۹۰۲
۳ قسمت سوم ۶,۱۵۱
۴ قسمت چهارم ۵,۱۴۳
۵ قسمت پنجم ۶,۲۸۰
۶ قسمت ششم ۷,۲۱۳
۷ قسمت هفتم ۴,۱۸۷
۸ قسمت هشتم ۴,۵۸۵
۹ قسمت نهم ۴,۷۴۴
۱۰ قسمت دهم ۳,۰۵۷
۱۱ قسمت یازدهم ۵,۰۹۲
۱۲ قسمت دوازدهم ۴,۶۸۳
۱۳ قسمت سیزدهم ۴,۴۲۶
۱۴ قسمت چهاردهم ۵,۷۴۹
۱۵ قسمت پانزدهم ۵,۴۶۱
۱۶ قسمت شانزدهم ۶,۱۶۰
۱۷ قسمت هفدهم ۵,۸۴۸
۱۸ قسمت هجدهم ۵,۰۵۳
۱۹ قسمت نوزدهم ۵,۲۵۸
۲۰ قسمت بیستم ۶,۲۳۱
۲۱ قسمت بیست و یکم ۶,۷۶۳
۲۲ قسمت بیست و دوم ۵,۶۸۷
۲۳ قسمت بیست و سوم ۶,۲۶۳
۲۴ قسمت بیست و چهارم ۶,۷۳۴
۲۵ قسمت بیست و پنجم ۷,۱۳۰
۲۶ قسمت بیست و ششم ۵,۷۳۸
۲۷ قسمت بیست و هفتم ۵,۵۰۶
۲۸ قسمت بیست و هشتم ۶,۶۵۷
۲۹ قسمت بیست و نهم ۶,۹۳۸
۳۰ قسمت سیم ۷,۴۳۵

مطالب مشابه

2218 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

امارگیر سایت