دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

hakim ferdosi 654 دانلود کتاب صوتی شاهنامه  فردوسی کتاب صوتی شاهنامه hakim ferdosi 654

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامه? اندیشه? سیاسی ایران‌شهری در دوره? اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسه? ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده‌است. شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 

 

دانلود یکجا

 

کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آغاز کتاب‏ ۲:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر ستایش خرد ۲:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر آفرینش گیهان‏ ۳:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر آفرینش مردم‏ ۲:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر آفرینش آفتاب‏ ۰۰:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در آفرینش ماه‏ ۱:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر ستایش پیامبر ۳:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه‏ ۲:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان دقیقى سخن سراى‏ ۱:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر بنیاد نهادن این نامه‏ ۱:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در داستان ابو منصور بن محمد ۲:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندر ستایش سلطان محمود ۶:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کیومرث ۴:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن سیامک بر دست دیو ۲:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن هوشنگ و گیومرت به جنگ دیو سیاه‏ ۲:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هوشنگ ۱:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بنیاد نهادن جشن سده‏ ۲:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آبادانى و آرامش شهرها هنگام پادشاهى هوشنگ‏ ۲:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 طهمورث ۷:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جمشید ۱۲:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان ضحاک با پدرش ۷:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خوالیگرى کردن ابلیس ۶:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تباه شدن روزگار جمشید ۴:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ضحاک ۱:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 درمان کردن ضحاک ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را ۹:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندر زادن فریدون‏ ۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سیر نشدن ضحاک از جستجو ۲:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر ۵:۰۲ز
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان ضحاک با کاوه آهنگر ۱۳:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن فریدون به جنگ ضحاک ۱:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیروزى فریدون بر ضحاک و دست یافتن بر گنجهاى آن ۴:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن فریدون دختران جمشید را ۶:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان فریدون با کارگزار ضحاک ۷:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بند کردن فریدون ضحاک را ۹:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فریدون ۶:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن فریدون جندل را به یمن ۹:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن شاه یمن جندل را ۴:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن‏ ۳:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخش کردن فریدون جهان را بر پسران‏ ۱:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رشک بردن سلم بر ایرج‏ ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیغام سلم و تور به نزدیک فریدون‏ ۶:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن فریدون پسران را ۴:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن ایرج بسوى پدر ۵:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن ایرج به نزد برادران‏ ۲:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شکیبایى ایرج و برترى عقلش‏ ۲:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن ایرج بر دست برادران‏ ۶:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن فریدون از کشته شدن ایرج‏ ۷:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر زادن دختر ایرج ۱:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن منوچهر از مادرش‏ ۳:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى شدن سلم و تور از منوچهر ۴:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام فرستادن پسران نزد فریدون‏ ۳:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن فریدون پسران را ۹:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم‏ ۸:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاخت کردن منوچهر بر سپاه تور ۲:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 مردانگى منوچهر و سپاه او در جنگ با تور ۲:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن تور بر دست منوچهر ۳:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیروز نامه منوچهر نزد فریدون‏ ۳:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن قارن دژ الانان را ۶:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر ۵:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن سر سلم را به نزد فریدون‏ ۳:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر مردن فریدون‏ ۱:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 منوچهر ۶:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر زادن زال‏ ۷:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواب دیدن سام از چگونگى کار پسر ۹:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر ۶:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن زال به زابلستان‏ ۴:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى دادن سام زال را ۶:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن زال به نزد مهراب کابلى‏ ۸:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن همسر مهراب از دستان ویژگیهاى او را ۳:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 راى زدن رودابه با کنیزکان‏ ۵:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر ۱۱:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه ۴:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن زال به نزد رودابه‏ ۷:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 راى زدن زال با موبدان در کار رودابه‏ ۷:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگى کار ۷:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 راى زدن سام با موبدان بر کار زال‏ ۴:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه‏ ۸:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى شدن مهراب از کار دخترش‏ ۱۰:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه‏ ۵:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن سام به نزد منوچهر ۶:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن سام به جنگ مهراب‏ ۷:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن زال به رسولى نزد منوچهر ۱۰:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خشم گرفتن مهراب بر سیندخت ۵:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دلخوشى دادن سام سیندخت را ۱۲:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر ۳:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان‏ ۱:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پژوهش کردن موبدان از زال‏ ۳:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن زال موبدان را ۴:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن زال در پیش منوچهر ۵:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه سام از منوچهر ۶:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن زال به نزدیک سام‏ ۲:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن سام و دستان به کابل‏ ۷:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر زادن رستم‏ ۵:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامگذارى رستم ۶:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن سام به دیدن رستم‏ ۸:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن منوچهر پسرش را ۵:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى نوذر ۸:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر ۶:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن افراسیاب به ایران زمین‏ ۴:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد ۱۰:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار ۵:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ نوذر با افراسیاب سدیگر بار ۶:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب‏ ۳:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته یافتن ویسه پسر خود را ۳:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاخته کردن شماساس و خزروان به زابلستان‏ ۳:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن زال به یارى مهراب‏ ۵:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن نوذر به دست افراسیاب‏ ۴:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر ۱۰:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن اغریرث به دست برادر ۲:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى زو زوطهماسپ‏ ۶:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى گرشاسپ‏ ۶:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن رستم رخش را ۵:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏ ۲:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آوردن رستم کى‏قباد را از کوه البرز ۱:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 راى زدن رستم با کى‏قباد ۱۱:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کى‏قباد ۳:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ رستم با افراسیاب‏ ۵:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن افراسیاب به نزدیک پدر خود ۶:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آشتى خواستن پشنگ از کى‏قباد ۷:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن کى‏قباد به استخر پارس‏ ۴:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کى کاوس‏ ۴:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کى‏کاوس به مازندران‏ ۸:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن زال کاوس را ۷:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن زال کاوس را ۷:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کاوس به مازندران‏ ۹:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیغام کاوس به زال و رستم‏ ۷:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند ۴:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیغام فرستادن کاوس به نزدیک قیصر روم و افراسیاب‏ ۷:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آراستن کاوس گیتى را ۲:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گمراه کردن اهریمن کاوس را و به آسمان رفتن کاوس‏ ۶:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آوردن رستم کاوس را ۵:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن پادشاه مازندران به جنگ کى‏کاوس‏ ۰۰:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ کاوس با شاه مازندران‏ ۱۶:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن کاوس به ایران زمین و گسی کردن رستم را ۵:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کاوس با شاه هاماوران‏ ۹:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زن خواستن کاوس سودابه دختر شاه هاماوران را ۶:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن شاه هاماوران کاوس را ۷:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاخته کردن افراسیاب بر ایران زمین‏ ۳:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران‏ ۶:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند ۴:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیغام فرستادن کاوس به نزدیک قیصر روم و افراسیاب‏ ۷:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آراستن کاوس گیتى را ۲:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گمراه کردن اهریمن کاوس را و به آسمان رفتن کاوس‏ ۶:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آوردن رستم کاوس را ۵:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان جنگ هفت گردان‏ ۱۰:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رستم با تورانیان‏ ۳:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم الکوس ۴:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن افراسیاب از رزمگاه‏ ۲:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سهراب‏ ۲:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن رستم به نخجیرگاه‏ ۳:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن رستم به شهر سمنگان‏ ۳:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم‏ ۶:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن سهراب از مادرش تهمینه‏ ۳:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک سهراب‏ ۳:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن سهراب به دژ سپید ۳:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم سهراب با گردآفرید ۹:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه گژدهم به نزدیک کاوس‏ ۳:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن سهراب دژ سپید را ۲:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه کاوس به رستم و خواندن او از زابلستان‏ ۶:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خشم گرفتن کاوس بر رستم‏ ۱۰:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 لشکر کشیدن کاوس با رستم‏ ۳:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن رستم ژنده‏رزم را ۵:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر ۱۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاختن سهراب بر سپاه کاوس‏ ۷:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رستم با سهراب‏ ۷:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏ ۸:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 افگندن سهراب رستم را ۹:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن سهراب به دست رستم‏ ۱۰:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نوشدارو خواستن رستم از کاوس‏ ۱:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زارى کردن رستم بر سهراب‏ ۷:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم به زابلستان‏ ۴:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان سیاوش‏ ۲:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان مادر سیاوش‏ ۵:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن سیاوش از مادر ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن سیاوش از زابلستان‏ ۴:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دلدادگى سودابه بر سیاوش‏ ۴:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن سیاوش به نزد سودابه‏ ۹:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن سیاوش دو دیگر بار به شبستان‏ ۸:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن سیاوش سدیگر بار در شبستان‏ ۲:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فریب دادن سودابه کاوس را ۶:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 چاره ساختن سودابه و زن جادو ۳:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن کاوس کار بچگان را ۷:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گذشتن سیاوش بر آتش‏ ۷:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخشش جان سودابه خواستن سیاوش از پدر ۴:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن کاوس از آمدن افراسیاب‏ ۵:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 لشگر کشیدن سیاوش‏ ۶:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه سیاوش به کاوس‏ ۱:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه سیاوش از کى‏کاوس‏ ۴:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن‏ ۳:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن افرسیاب موبدان را از خواب‏ ۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ۱۹۷- Ferdosi- Shahnameh 0220-5.mp3 ۵:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن گرسیوز نزد سیاوش‏ ۴:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمان کردن سیاوش به افراسیاب‏ ۴:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن سیاوش رستم را به نزد کاوس‏ ۳:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیغام دادن رستم کاوس را ۴:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن کاوس رستم را به سیستان‏ ۱:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه سیاوش از کاوس‏ ۵:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش سیاوش با بهرام و زنگه‏ ۹:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن زنگه پیش افراسیاب‏ ۶:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه افراسیاب به سیاوش‏ ۴:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه سپردن سیاوش به بهرام‏ ۳:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یادآورى راه سیاوش به ترکستان‏ ۸:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن سیاوش افراسیاب را ۵:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب‏ ۱۰:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن افراسیاب و سیاوش به شکار ۲:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زن دادن پیران دختر خود را به سیاوش‏ ۵:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن پیران با سیاوش از فرنگیس‏ ۳:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن پیران با افراسیاب‏ ۵:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیوگانى فرنگیس با سیاوش‏ ۴:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشورى دادن افراسیاب سیاوش را ۶:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن سیاوش با پیران از بودنیها ۳:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ساختن سیاوش شهر گنگ‏دژ ۱۱:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یا ارحم رحماء ۰۰:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن افراسیاب پیران را در کشورها ۱:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بنا کردن سیاوش سیاوشگرد را ۳:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن پیران به سیاوشگرد ۶:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن افراسیاب گرسیوز را نزد سیاوش‏ ۵:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر گوى زدن سیاوش‏ ۹:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن گرسیوز و بدگوى کردن پیش افراسیاب‏ ۱۱:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن گرسیوز به نزد سیاوش‏ ۱۴:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه سیاوش به افراسیاب‏ ۳:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن افراسیاب به جنگ سیاوش‏ ۲:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواب دیدن سیاوش‏ ۳:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن سیاوش فرنگیس را ۴:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن سیاوش به دست افراسیاب‏ ۱۰:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زارى کردن فرنگیس پیش افراسیاب‏ ۳:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن سیاوش به دست گروى‏ ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 غمگین شدن فرنگیس بر سیاوش بعد از کشته شدنش‏ ۵:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رهانیدن پیران فرنگیس را ۵:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندر زادن کى‏خسرو ۶:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپردن پیران کى‏خسرو را به شبانان‏ ۴:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آوردن پیران کى‏خسرو را پیش افراسیاب‏ ۵:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن کى‏خسرو به سیاوشگرد ۲:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کى‏خسرو به ایران زمین‏ ۲:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن کاوس از کار سیاوش‏ ۱:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن رستم به نزد کاوس‏ ۳:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن رستم سودابه را و سپاه کشیدن‏ ۴:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن فرامرز ورزاد را ۴:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 لشگر کشیدن سرخه به جنگ رستم‏ ۸:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 لشگر کشیدن افراسیاب به کین پسر ۴:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن پیلسم به دست رستم‏ ۸:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن افراسیاب از رستم‏ ۵:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن افراسیاب خسرو را به ختن‏ ۱:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى رستم در توران زمین هفت سال بود ۴:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن زواره به لشگرگاه سیاوش‏ ۲:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ویران کردن رستم توران زمین را ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز رفتن رستم به ایران زمین‏ ۲:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن گودرز کى‏خسرو را به خواب‏ ۴:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گیو به توران به جستن کى‏خسرو ۲:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پنهان کردن گیو و آشکار نساختن نیاکان خود ۵:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یافتن گیو کى‏خسرو را ۸:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گیو و کى‏خسرو به سیاوشگرد ۳:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن کى‏خسرو بهزاد را ۵:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن فرنگیس با کى‏خسرو و گیو به ایران‏ ۲:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن کلباد و نستهین از بر گیو ۴:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن پیران از پى کى‏خسرو ۳:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ پیران با گیو ۲:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن پیران در دست گیو ۴:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رها کردن فرنگیس پیران را از گیو ۲:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یافتن افراسیاب پیران را به راه‏ ۵:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتگوى گیو با باژبان‏ ۲:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گذشتن کى‏خسرو از جیحون‏ ۶:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کى‏خسرو به ایران‏ ۴:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن کى‏خسرو نزد کاوس‏ ۳:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سرکشى کردن توس از کى‏خسرو ۳:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خشم کردن گودرز با توس‏ ۲:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گودرز و توس پیش کاوس از بهر پادشاهى‏ ۵:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن توس و فریبرز به دژ بهمن و باز آمدن کام نایافته‏ ۲:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کى‏خسرو به دژ بهمن و گرفتن آن را ۶:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن کى‏خسرو به پیروزى‏ ۲:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بر تخت شاهى نشانیدن کاوس خسرو را ۱:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کى‏خسرو ۲:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آفرین کردن مهتران، کى‏خسرو را ۵:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گردیدن کى‏خسرو گرد پادشاهى‏ ۲:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمان گشتن کى‏خسرو با کاوس از کین افراسیاب‏ ۷:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شمردن کى‏خسرو، پهلوانان را ۳:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گنجها بخشیدن خسرو، پهلوانان را ۹:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن کى‏خسرو رستم را به زمین هند ۳:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آراستن کى‏خسرو، سپاه خود را ۱۳:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر داستان فرود سیاوش‏ ۱:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر رفتن توس به ترکستان‏ ۸:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن فرود از آمدن توس‏ ۵:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن فرود و تخواره به دیدن سپاه‏ ۵:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن بهرام به نزد فرود به کوه‏ ۹:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن بهرام نزد توس‏ ۳:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن ریونیز بر دست فرود ۲:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن زراسپ از دست فرود ۱:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ توس با فرود ۵:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گیو با فرود ۷:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ بیژن با فرود ۳:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن فرود ۷:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن جریره خود را ۱۲:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تنگ شدن ایرانیان از برف‏ ۵:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن بهرام کبوده را ۳:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن بهرام کبوده را ۳:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم ایرانیان با تژاو ۸:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن افراسیاب از توس و سپاه او ۳:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون کردن پیران بر ایرانیان‏ ۷:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز خواندن کى‏خسرو توس را ۸:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 درنگ خواستن فریبرز از پیران در جنگ‏ ۴:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شکسته شدن ایرانیان به جنگ ترکان‏ ۱۴:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن بهرام به جستن تازیانه به رزمگاه‏ ۷:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن بهرام بر دست تژاو ۷:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن گیو، تژاو را به کین بهرام‏ ۸:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو ۵:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان کاموس کشانى‏ ۲:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خوار کردن خسرو توس را ۴:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمرزش کردن خسرو ایرانیان را ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن خسرو توس را به توران‏ ۴:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیغام پیران به لشکر ایران‏ ۳:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه فرستادن افراسیاب به نزدیک پیران‏ ۳:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن توس ارژنگ را ۲:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ هومان با توس‏ ۱۲:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دو دیگر جنگ ایرانیان و تورانیان‏ ۸:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جادوى کردن تورانیان بر سپاه ایران‏ ۹:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن ایرانیان به کوه هماون ۴:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرد کردن توران سپاه، کوه هماون را ۹:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن پیران از پى ایرانیان به کوه هماون ۳:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون کردن ایرانیان ۱۰:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن کى‏خسرو از کار سپاه ۸:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن توس، سیاوش را به خواب ۵:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن افراسیاب، خاقان و کاموس را به یارى پیران ۷:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن خاقان چین به هماون ۲:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش ایرانیان از کار خود ۲:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن گودرز از آمدن رستم ۱۰:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن خاقان چین به دیدن سپاه ایران ۶:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن فریبرز به کوه هماون ۴:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش پیران با خاقان چین ۸:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن گیو و توس با کاموس ۶:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن گیو و توس با کاموس ۶:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن رستم نزدیک ایرانیان ۷:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان ۱۲:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رستم با اشکبوس ۸:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن پیران از آمدن رستم ۶:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان ۵:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن الوا به دست کاموس ۳:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن کاموس به دست رستم ۴:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان خاقان چین ۴:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم چنگش با رستم ۵:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن خاقان هومان را نزد رستم ۸:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش پیران با هومان و خاقان ۵:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن پیران نزد رستم ۹:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش تورانیان از جنگ ایرانیان ۱۱:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن رستم با سپاه خویش ۱۰:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن ایرانیان و تورانیان ۴:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سرزنش کردن رستم با پیران ۶:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آغاز رزم‏ ۳:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم شنگل با رستم و گریختن شنگل‏ ۵:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رستم با ساوه‏ ۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن رستم گهارگهانى را ۷:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن خاقان ۸:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شکسته شدن سپاه تورانیان ۳:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواسته بخش کردن رستم ۱۴:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن رستم به کى‏خسرو ۵:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه رستم از کى‏خسرو ۵:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن افراسیاب از کار سپاه ۴:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ رستم با کافور مردم‏خوار ۱۴:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن افراسیاب از آمدن رستم ۱۲:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه افراسیاب به پولادوند ۶:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم پولادوند با گیو و توس‏ ۴:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رستم با پولادوند ۵:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتى گرفتن رستم و پولادوند ۶:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن افراسیاب از رستم ۴:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم به درگاه شاه ۶:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم به سیستان‏ ۲:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ رستم با اکوان دیو ۳:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن خسرو رستم را براى جنگ اکوان دیو ۲:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جستن رستم، دیو را ۳:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 افگندن اکوان دیو، رستم را به دریا ۶:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن افراسیاب به دیدار اسپان خویش و کشتن رستم اکوان دیو را ۵:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم به ایران زمین ۱:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بیژن و منیژه ۵:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دادخواهى ارمانیان از خسرو ۹:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بیژن به جنگ گرازان‏ ۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فریب دادن گرگین، بیژن را ۵:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بیژن به دیدن منیژه دختر افراسیاب‏ ۶:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن بیژن به سراپرده منیژه‏ ۱:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن منیژه بیژن را به کاخ خود ۵:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن گرسیوز بیژن را پیش افراسیاب‏ ۱۱:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جان بیژن خواستن پیران از افراسیاب‏ ۷:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زندان افگندن افراسیاب بیژن را ۳:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن در کار بیژن‏ ۱۱:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آوردن گیو گرگین را به نزد خسرو ۸:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن کى‏خسرو بیژن را در جام گیتى‏نماى‏ ۴:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن خسرو به رستم‏ ۳:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن گیو نامه کى‏خسرو به نزد رستم‏ ۷:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم ساختن رستم از بهر گیو ۳:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن رستم نزد خسرو ۶:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم کردن کى‏خسرو با پهلوانان‏ ۵:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواست کردن رستم گرگین را از شاه‏ ۵:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آراستن رستم سپاه خویش‏ ۳:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن رستم به شهر ختن به نزد پیران‏ ۶:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن منیژه به پیش رستم‏ ۶:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن بیژن از آمدن رستم‏ ۱۰:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برآوردن رستم، بیژن را از چاه‏ ۷:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون کردن رستم به ایوان افراسیاب‏ ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن افراسیاب به جنگ رستم‏ ۶:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شکست یافتن افراسیاب از ایرانیان‏ ۴:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن رستم پیش کى‏خسرو ۵:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جشن آراستن خسرو ۵:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان دوازده رخ‏ ۲:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در خواندن افراسیاب سپاه را ۵:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن کى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانیان‏ ۱۱:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران ۷:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گیو به ویسه‏گرد به نزدیک پیران‏ ۵:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رده بر کشیدن هر دو سپاه‏ ۱۲:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن‏ ۷:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دستور نبرد خواستن هومان از پیران‏ ۵:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم خواستن هومان از رهام‏ ۶:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم خواستن هومان از فریبرز ۳:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم خواستن هومان از گودرز ۹:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن بیژن از کردار هومان‏ ۱۱:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دادن گیو زره سیاوش را به بیژن‏ ۷:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن هومان به جنگ بیژن‏ ۸:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن هومان به دست بیژن‏ ۸:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون کردن نستهین و کشته شدن او ۸:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یارى خواستن گودرز از خسرو ۷:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه گودرز از خسرو ۷:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن خسرو ۶:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتى خواستن‏ ۱۴:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه پیران از گودرز ۱۹:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یارى خواستن پیران از افراسیاب‏ ۷:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ پیام پیران از افراسیاب‏ ۹:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه‏ ۷:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گیو و پیران و فرو ماندن اسب گیو ۱۰:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ‏ ۱۶:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن کردن پیران با نامداران خویش‏ ۵:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامزد کردن گودرز و پیران پهلوانان را براى جنگ‏ ۸:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم فریبرز با کلباد ۱:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گیو با گروى‏زره‏ ۲:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گرازه با سیامک‏ ۱:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم فروهل با زنگله‏ ۱:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رهام با بارمان‏ ۲:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم بیژن با رویین‏ ۲:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم هجیر با سپهرم‏ ۱:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم زنگه‏شاوران با اوخاست‏ ۲:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گرگین با اندریمان‏ ۱:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم براه با کهرم‏ ۱:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گودرز با پیران‏ ۹:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ایران‏ ۷:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زارى کردن لهاک و فرشیدورد بر پیران‏ ۱۰:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 راه توران گرفتن لهاک و فرشیدورد ۴:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گستهم از پس لهاک و فرشیدورد ۶:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بیژن از پس گستهم‏ ۵:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن لهاک و فرشیدورد به دست گستهم‏ ۶:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن بیژن گستهم را به مرغزار ۷:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دخمه کردن کى‏خسرو بر پیران و سران توران و کشتن گروى‏زره را ۸:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زنهار خواستن تورانیان از کى‏خسرو ۵:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن بیژن با گستهم‏ ۵:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندر ستایش سلطان محمود ۱۴:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن کى‏خسرو با افراسیاب‏ ۱۴:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو ۱۷:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او ۲:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن پشنگ نزدیک پدر، افراسیاب‏ ۸:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام فرستادن افراسیاب به نزدیک کى‏خسرو ۹:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ فرستادن کى‏خسرو به افراسیاب‏ ۸:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را ۴:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب‏ ۱۱:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن شیده بر دست خسرو ۶:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم دو سپاه به انبوه‏ ۱۶:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن افراسیاب‏ ۴:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیروز نامه نوشتن کى‏خسرو به کاوس‏ ۲:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن افراسیاب به گنگ‏دژ ۳:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گذشتن خسرو به جیحون‏ ۷:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن کى‏خسرو بار دیگر با افراسیاب‏ ۶:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت‏ ۹:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه افراسیاب نزدیک فغفور چین‏ ۳:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ ۵:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن جهن به پیام افراسیاب‏ ۱۰:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن کى‏خسرو، جهن را ۹:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کى‏خسرو به افراسیاب و گرفته شدن گنگ‏دژ ۱۰:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ ۳:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را ۹:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن کى‏خسرو ایرانیان را ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى‏ ۳:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور ۶:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه افراسیاب به کى‏خسرو ۴:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ ایرانیان با تورانیان‏ ۴:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون کردن افراسیاب بر کى‏خسرو و شکست یافتن‏ ۱۱:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیک فرستادن خاقان چین نزد کى‏خسرو ۲:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برگذشتن افراسیاب از آب زره‏ ۶:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن کى‏خسرو بندیان را با گنج نزد کاوس‏ ۱۲:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه خسرو از کاوس شاه‏ ۴:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام فرستادن کى‏خسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران‏ ۶:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران‏ ۹:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در گذشتن کى‏خسرو از آب زره‏ ۶:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن کى‏خسرو به گنگ‏دژ ۵:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سیاوشگرد ۱۱:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین‏ ۴:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا ۸:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون‏ ۴:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن افراسیاب از دست هوم‏ ۶:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن کاوس و خسرو نزدیک هوم‏ ۱۲:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن کاوس و خسرو به پارس‏ ۳:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 مردن کى‏کاوس‏ ۴:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نا امید گشتن کى‏خسرو از گیتى‏ ۶:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پژوهش کردن بزرگان از بار بستن کى‏خسرو ۶:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواندن ایرانیان زال و رستم را ۷:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در خواب دیدن کى‏خسرو سروش را ۴:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن زال کى‏خسرو را ۷:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن کى‏خسرو زال را ۴:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نکوهش کردن زال کى‏خسرو را ۵:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن کى‏خسرو و پوزش کردن زال‏ ۷:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن کى‏خسرو به ایرانیان‏ ۶:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن خسرو گودرز را ۴:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن زال گشادنامه از خسرو براى رستم‏ ۳:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گشادنامه دادن کى‏خسرو گیو را ۲:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گشادنامه دادن خسرو توس را ۲:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دادن کى‏خسرو پادشاهى به لهراسب‏ ۸:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بدرود کردن کى‏خسرو به کنیزکان خود ۴:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن کى‏خسرو به کوه و ناپدید شدن در برف‏ ۷:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرو شدن پهلوانان در میان برف‏ ۶:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگه شدن لهراسب از ناپدید شدن کى‏خسرو ۵:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى لهراسپ و آتشگاه ساختن وی به بلخ‏ ۳:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گشتاسب از پیش لهراسب به خشم‏ ۶:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن گشتاسب با زریر ۷:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گشتاسب به سوى روم‏ ۲:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن گشتاسب به روم‏ ۹:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏ ۲:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏ ۲:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏ ۲:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان کتایون دختر قیصر ۶:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دادن قیصر کتایون را به گشتاسب‏ ۴:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن میرین دختر دیگر از قیصر ۱۰:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن گشتاسب گرگ را ۱۳:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زن خواستن اهرن، دختر سوم شاه را ۱۱:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن گشتاسب، اژدها را و دادن قیصر دختر خود را به اهرن‏ ۸:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن گشتاسب در میدان‏ ۸:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه قیصر به الیاس و باژخواستن از او ۶:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم گشتاسب با الیاس و کشته شدن الیاس‏ ۳:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باژ ایران خواستن قیصر از لهراسب‏ ۱:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نگارى قیصر به لهراسب‏ ۶:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن زریر پیغام لهراسب به قیصر ۵:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز رفتن گشتاسب با زریر به ایران زمین و دادن لهراسب تخت ایران او را ۱۰:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى گشتاسپ و بخواب دیدن فردوسى دقیقى را ۲:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن دقیقى‏ به بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب‏ ۱۱:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را ۵:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را ۶:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را ۴:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن زریر ارجاسپ را ۳:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ‏ ۷:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرد آوردن گشتاسپ سپاه خود را ۳:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسپ‏ ۱۶:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ‏ ۴:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آغاز رزم ایرانیان و تورانیان‏ ۵:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن گرامى پور جاماسپ‏ ۶:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن زریر برادر گشتاسپ‏ ۴:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن زریر به دست بیدرفش‏ ۵:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر ۴:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ‏ ۶:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن نستور و اسفندیار بیدرفش را ۴:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن ارجاسپ از کارزار ۲:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار ۵:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز آمدن گشتاسپ به بلخ‏ ۴:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او ۵:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بدگوى کردن گرزم از اسفندیار ۶:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن جاماسپ نزد اسفندیار ۵:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بند کردن گشتاسپ اسفندیار را ۶:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن گشتاسپ به سیستان و سپاه آراستن ارجاسپ بار دیگر ۶:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن فردوسى‏ نکوهش کردن فردوسى، مر دقیقى را ۵:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن سپاه ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسب‏ ۸:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسب و سپاه کشیدن سوى بلخ‏ ۸:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن گشتاسپ از ارجاسپ‏ ۶:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار ۱۱:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد ۹:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن اسفندیار بر کوه به نزد گشتاسپ‏ ۱۹:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن گشتاسپ اسفندیار را بار دیگر به جنگ افراسیاب‏ ۳:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان هفتخوان اسفندیار؛ ستایش پادشاه محمود ۳:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان نخست: کشتن اسفندیار دو گرگ را ۱۰:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان دوم: کشتن اسفندیار شیران را ۳:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان سوم: کشتن اسفندیار اژدها را ۶:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان چهارم: کشتن اسفندیار زن جادو را ۸:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان پنجم: کشتن اسفندیار سیمرغ را ۶:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان ششم: گذشتن اسفندیار از برف‏ ۱۳:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هفتخوان اسفندیار؛ خوان هفتم: گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار را ۸:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسفندیار به رویین‏دژ به جامه بازارگان‏ ۱۱:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شناختن خواهران اسفندیار را ۷:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاختن پشوتن به رویین‏دژ ۵:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن اسفندیار ارجاسپ را ۷:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن اسفندیار کهرم را ۹:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسپ و پاسخ او ۵:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ‏ ۷:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان رستم و اسفندیار ۲:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن اسفندیار با مادرش کتایون‏ ۷:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن اسفندیار پادشاهى از پدر ۵:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن گشتاسپ پسر را ۶:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن کتایون اسفندیار را ۵:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آوردن اسفندیار به زابل ۴:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن اسفندیار بهمن را به نزد رستم‏ ۹:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن بهمن به نزد زال‏ ۴:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن رستم بهمن را ۷:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن بهمن‏ ۴:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر ۱۰:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى‏ ۵:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پوزش کردن اسفندیار از ناخواندن رستم به مهمانى‏ ۶:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نکوهش کردن اسفندیار نژاد رستم‏ ۲:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ رستم به اسفندیار و ستایش کردن نژاد خویش را ۵:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ستایش کردن اسفندیار نژاد خویش را ۵:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ستایش کردن رستم پهلوانى خود را ۸:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 مى خوردن رستم با اسفندیار ۱۲:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم به ایوان خود ۸:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن زال رستم را ۷:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ رستم با اسفندیار ۸:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن پسران اسفندیار از دست زواره و فرامرز ۸:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن رستم به بالاى کوه‏ ۱۰:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش رستم با خویشان‏ ۳:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 چاره ساختن سیمرغ، رستم را ۱۱:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن رستم به جنگ اسفندیار ۷:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم‏ ۱۰:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن اسفندیار رستم را ۱۰:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آوردن پشوتن گاسونه اسفندیار نزد گشتاسپ‏ ۱۱:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز فرستادن رستم، بهمن را به ایران‏ ۸:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان رستم و شغاد ۴:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن رستم به کابل از بهر برادرش- شغاد ۱۳:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و فتادن رستم و زواره در آن‏ ۵:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن رستم، شغاد را و مردن‏ ۵:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن زال از کشته شدن رستم ۱۰:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او شاه کابل را ۴:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بیهوش گشتن رودابه از سوگ رستم‏ ۳:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپردن گشتاسپ شاهى به بهمن و مردن‏ ۳:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بهمن اسفندیار ۴:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در بند انداختن بهمن زال را ۶:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن او ۶:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رها کردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران‏ ۵:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زنى گرفتن بهمن هماى- دختر خویش- را ‏ ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى هماى چهرزاد ۶:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پروردن گازر داراب را ۸:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسیدن داراب نژاد خود را از زن گازر و جنگ آوردن به رومیان‏ ۶:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن رشنواد از کار داراب‏ ۵:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم داراب با سپاه روم‏ ۶:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شناختن هماى پسر را ۴:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بر تخت نشاندن هماى، داراب را ۶:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى داراب ۳:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شکستن داراب سپاه شعیب ۲:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن داراب با فیلپوس و به زنى گرفتن دخترش را ۷:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز فرستادن داراب ناهید را و زادن سکندر از او ۵:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهی دارای داراب ۳:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 مردن فیلیپوس و بر تخت نشستن اسکندر ۶:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن اسکندر به فرستادگى خویش نزد دارا ۱۰:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم دارا با اسکندر و شکست یافتن او ۳:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دو دیگر رزم دارا با اسکندر ۶:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سدیگر رزم اسکندر با دارا و گریختن دارا به کرمان‏ ۶:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه دارا به اسکندر در کار آشتى جستن‏ ۳:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن دارا به دست دستوران خود ۴:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن دارا با اسکندر و مردن‏ ۱۱:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران‏ ۶:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهی اسکندر ۱:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه اسکندر نزد دلاراى- مادر روشنک‏ ۴:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دلاراى به نامه اسکندر ۳:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زنى گرفتن اسکندر روشنک را ۴:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواب دیدن کید- پادشاه قنوج‏ ۷:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن مهران کید را ۹:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن اسکندر سوى کید ۲:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ کید به نامه اسکندر و نمایاندن چهار چیز شگفت‏ ۱:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز فرستادن اسکندر پیغامى را به کید پادشاه هند براى گرفتن چهار چیز شگفت‏ ۳:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن اسکندر نه مرد دانا براى دیدن چهار چیز شگفت‏ ۴:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آوردن نه مرد دانا چهار چیز از کید هندى به نزد اسکندر ۳:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آزمودن اسکندر فرزانه و پزشک و جام کید ۵:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آزمودن اسکندر پزشک هندوستان را ۶:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آزمودن اسکندر جام کید را ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه اسکندر به فور هندى‏ ۲:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن فور هندى به نامه اسکندر ۲:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن اسکندر به رزم فور ۷:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ اسکندر با هندوان و کشته شدن فور بر دست او ۸:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسکندر به دیدار خانه کعبه‏ ۴:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن اسکندر سوى مصر ۳:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه اسکندر نزد قیدافه‏ ۳:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان‏ ۶:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسکندر به فرستادگى سوى قیدافه‏ ۱۱:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن قیدافه اسکندر را ۴:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 چاره نمودن اسکندر با طینوش‏ ۲:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ طینوش به اسکندر ۶:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او ۱۲:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسکندر به شهر برهمنان‏ ۱۰:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسکندر به دریاى خاور ۳:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسکندر به زمین حبش‏ ۲:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن اسکندر به شهر نرم‏پایان و کشتن اژدها ۸:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن اسکندر شگفتیها به شهر هروم‏ ۱۲:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه به باختر راندن اسکندر ۲:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جستن اسکندر آب زندگانى‏ ۳:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتگوى اسکندر با مرغان‏ ۳:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن اسکندر اسرافیل را ۳:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بستن اسکندر بند یأجوج و مأجوج‏ ۷:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن اسکندر مرده را در ایوان یاکند زرد ۲:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن اسکندر، درخت گویا را ۷:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن اسکندر به نزدیک فغفور چین‏ ۱۱:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن اسکندر به کشور سند و جنگ کردن‏ ۵:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن اسکندر سوى بابل‏ ۴:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه اسکندر نزد ارسطاطالیس و پاسخ یافتن‏ ۶:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه اسکندر به نزدیک مادر و اندرز کردن‏ ۵:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 مردن اسکندر به بابل‏ ۵:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 مردن اسکندر به بابل‏ ۵:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شیون فرزانگان بر اسکندر ۵:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شیون کردن مادر و زن اسکندر بر او ۴:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گله کردن فردوسى از پیرى و روزگار ۳:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى اشکانیان؛ گفتار اندر ستایش سلطان محمود ۶:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آغاز داستان اشکانیان‏ ۲:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواب دیدن بابک در کار ساسان‏ ۶:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن اردشیر بابکان‏ ۳:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن اردشیر به اردوگاه اردوان‏ ۶:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابک‏ ۵:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن اردشیر با گلنار ۳:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر ۶:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن‏ ۰۰:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرد کردن سپاه، اردشیر ۵:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ کردن اردشیر با بهمن و پیروزى یافتن‏ ۴:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان‏ ۷:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ اردشیر با کردان‏ ۴:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون زدن اردشیر به کردان و پیروزى اردشیر ۱:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان کرم هفتواد ۸:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پخش شدن گزارش کرم و افزونى دادهاى خدایى بر آنان‏ ۴:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم اردشیر با هفتواد و شکست یافتن اردشیر ۴:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاراج دادن مهرک نوشزاد خانه اردشیر را ۳:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دانستن اردشیر راز کرم ‏ ۶:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن اردشیر، کرم هفتواد را ۷:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن اردشیر، هفتواد را ۴:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى اردشیر بابکان ۲:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سرگذشت اردشیر با دختر اردوان‏ ۶:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن شاپور اردشیر ۲:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتگوی اردشیر با وزیر ۶:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گوى زدن شاپور و شناختن او را پدر ۵:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اختر پرسیدن اردشیر از کید هندى‏ ۵:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زنى گرفتن شاپور، دختر مهرک را ۶:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن اورمزد شاپور از دختر مهرک‏ ۶:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 چاره ساختن اردشیر در کار پادشاهى‏ ۱۷:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن شاه اردشیر، مهتران ایران را ۴:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن اردشیر، مردمان را ۵:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ستودن خراد اردشیر را ۳:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آموختن پند از کار اردشیر و یاد نیک او ۱:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپردن اردشیر، کار پادشاهى را به شاپور ۲۰:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى شاپور پسر اردشیر ۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم شاپور با رومیان‏ ۶:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن شاپور پسر خود را- اورمزد ۲:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى اورمزد یک سال و دو ماه بود ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرز کردن اورمزد و مردن‏ ۸:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بهرام اورمزد ۳:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تخت سپردن بهرام اورمزد، پسر خود را بهرام بهرام و مردن‏ ۲:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بهرام بهرام ۴:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بهرام بهرامیان ۲:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى نرسى بهرام ۳:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى اورمزد نرسى ۵:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى شاپور ذو الاکتاف ۳:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن طایر عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او ۳:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دلباخته شدن مالکه- دختر طایر- بر شاپور ۴:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بر دست شاپور دادن مالکه، دژ طایر و کشته شدن طایر ۵:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را ۹:۴۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر ۶:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن شاپور از روم و رسیدن به شهر ایران‏ ۵:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شناختن ایرانیان، شاپور را و گرد کردن او سپاه را ۳:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه موبدان به پهلوان ایران ۴:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم‏ ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک ۶:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن شاپور به روم و رزم او با برادر قیصر ۴:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بر تخت نشانیدن رومیان برانوش را ۴:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او ۷:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن مانى و پیغمبر نامیدن خود ۴:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جانشین کردن شاپور، اردشیر برادر خود را ۸:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى اردشیر نکوکار ۲:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى شاپور سوم ۴:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بهرام شاپور ۴:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى یزدگرد بزه‏گر ۳:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن بهرام- پسر یزدگرد ۶:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپردن یزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان ۱۰:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام با کنیزک چنگ‏زن در شکار ۴:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن بهرام در شکارگاه‏ ۳:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد ۷:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بند کردن یزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر ۳:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن یزدگرد به توس و کشتن اسب آبى او را ۲:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ موبد به شاه‏ ۵:۴۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نشاندن بزرگان، خسرو را به تخت‏ ۳:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن بهرام‏گور از مردن پدرش‏ ۴:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن ۶:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او ۵:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن بهرام با ایرانیان و پاسخ آنان‏ ۴:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن بهرام با ایرانیان از شایستگى خود به پادشاهى‏ ۵:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاج برداشتن بهرام‏گور از میان شیران‏ ۶:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ بهرام و خسرو با شیران‏ ۴:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بهرام گور ۷:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بدرود کردن بهرام گور، منذر و نعمان را ‏ ۷:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با لنبک آبکش‏ ۸:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با براهام جهودى‏ ۶:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را ۳:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با مهربنداد ۴:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با کبروى و ناروا کردن او مى را ۳:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را ۴:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ویران کردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد کردنش‏ ۱۲:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با چهار خواهران‏ ۹:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 یافتن بهرام گور، گنج جمشید را ۱۱:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان‏ ۱۵:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن بهرام گور به نخجیر ۱:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را ۲۹:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با فرشیدورد کدیور و مرد خارکن‏ ۱۶:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بهرام گور به نخجیرگاه و کشتن شیران‏ ۱۲:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن بهرام به نخجیر گوران‏ ۹:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او ۷:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پالیزبان‏ ۱۵:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن خاقان چین به ایران ۱۱:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاختن بهرام گور بر خاقان چین‏ ۳:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران‏ ۳:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ایرانیان‏ ۵:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن بهرام گور به ایران زمین‏ ۳:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کار کارداران خود ۷:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن بهرام گور، برادر خود نرسى را به خراسان ‏ ۳:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ایران‏ ۷:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بدرود کردن بهرام گور فرستاده قیصر را ۳:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن گفتن بهرام به سرداران از داد ۸:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نوشتن بهرام گور نامه به نزدیک شنگل- شاه هند ۵:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود ۴:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام‏ ۵:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن‏ ۴:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ایران‏ ۶:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ بهرام با گرگ و کشتن او گرگ را ۴:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن بهرام گور، اژدها را ۵:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 به زنى کردن بهرام گور، دختر شاه هندوستان را ۵:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن‏ ۵:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل‏ ۸:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او ۵:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پذیره شدن ایرانیان، شاه بهرام گور را ۶:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور ۷:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان‏ ۲:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخشیدن بهرام گور، خراج به دهقانان‏ ۸:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواندن بهرام گور، لوریان را از هندوستان‏ ۳:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپرى شدن روزگار بهرام گور ۲:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى یزدگرد ۳:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى هرمز، پسر یزدگرد ۲:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهی پیروز و هفت سال خشکسالی ایران ۴:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ پیروز با تورانیان‏ ۲:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه خوشنواز با پیروز ۶:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 افتادن پیروز به چاه و کشته شدن‏ ۴:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى بلاِش پیروز ۲:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن سوفراى به خوشنواز ۷:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم سوفراى با خوشنواز ۹:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن قباد به ایران زمین‏ ۴:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى قباد ۳:۳۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن کواذ، سوفراى را ۱۰:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بند کردن ایرانیان، کواذ را و بر تخت نشاندن جاماسب ۳:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن کواذ ز پناه گرفتن نزد هیتالیان‏ ۴:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن کواذ از هیتال و بر تخت نشستن او ۴:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان مزدک با قباد؛ پذیرفتن قباد آیین مزدک را ۸:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آویختن خسرو، مزدک را و کشتن او ۱۰:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جانشین کردن کواذ کسرى را ۳:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 از پیرى نالیدن سراینده‏ ۲:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى کسرى نوشین روان ۷:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخشیدن کسرى، پادشاهى را به چهار بهر ۵:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن نوشین‏روان به کارداران خویش‏ ۸:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش‏ ۹:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در داد و فرهنگ نوشین‏روان‏ ۵:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برگشتن نوشین‏روان، گرد پادشاهى خویش‏ ۶:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سزا دادن کسرى الانان و بلوچیان و گیلانیان را ۱۰:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فریاد خواستن منذر تازى از بیداد کردن قیصر روم‏ ۶:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه فرستادن نوشین روان نزدیک قیصر روم و پاسخ او ۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم‏ ۱۰:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 دژها گرفتن نوشین روان در بوم روم‏ ۳:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن نوشین روان، قالینیوس و انطاکیه را‏ ۸:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه ۳:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آشتى جستن قیصر روم از نوشین روان‏ ۶:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان نوش زاد با کسرى‏ ۵:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد ۱۴:۳۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را ۶:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد ۶:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بوزرجمهر ۶:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گزاریدن بزرگمهر خواب کسرى را ۶:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم نوشین روان با موبدان و پند گفتن بزرگمهر ۹:۱۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۱۲:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۱۲:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم چهارم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۷:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم پنجم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۷:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم ششم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۱۰:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۹:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند ۶:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى ۶:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان طلخند و گو ۹:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتگوى کردن گو و طلحند از بهر تخت ۱۲:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ ساختن گو و طلحند ۵:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن گو، طلحند را ۳۰:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ گو و طلحند ۱۲:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بار دیگر رزم کردن گو و طلحند و مردن طلحند بر پشت پیل ۸:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه یافتن مادر طلحند از مرگ پسر و سوگ کردن از بهر او ۵:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازى شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند ۵:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان کلیله و دمنه ۱۷:۱۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان کسرى با بوزرجمهر ۱۱:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن قیصر، گوهردان سربسته و رهایى یافتن بزرگمهر به گفتن راز آن ۱۲:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر فرمان نوشین روان ۲۱:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه کسرى به هرمزد ۸:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سخن پرسیدن موبد از کسرى ۲۵:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 وفات یافتن قیصر روم و رزم کسرى ۸:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او ۱۱:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن کسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان ۹:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار نوشین روان اندر جانشین کردن پسر خود- هرمزد- را ۵:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمان نوشتن نوشین روان پسر خود را- هرمزد ۱۰:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى هرمزد ۲:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن هرمزد ایزدگشسب را و زهر دادن زردهشت موبد موبدان را ۱۰:۴۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن هرمزد سیماه برزین و بهرام آذرمهان را ۱۱:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز کردن به سرداران ۶:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برگشتن هرمزد از بیداد به دادگسترى ۶:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نشان دادن مهران ستاد از بهرام چوبینه به هرمزد شاه و خواستنش هرمزد ۸:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه کشیدن ساوه شاه به جنگ هرمزد ۸:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پهلوانى دادن هرمزد، بهرام چوبینه را ۹:۱۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن بهرام چوبینه به نزدیک هرمزد شاه ۴:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه ۷:۴۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن هرمزد شاه خراد برزین را به نزدیک ساوه شاه به پیام فریبنده ۷:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه ۸:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه ۴:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ دادن بهرام چوبینه، ساوه شاه را ۵:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواب دیدن بهرام چوبینه و سپاه آراستن ۷:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم کردن بهرام چوبینه با ساوه شاه ۹:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن بهرام چوبینه، جادوى را ۵:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن بهرام چوبینه، پیروز نامه را با سر ساوه شاه نزد هرمزد ۱۰:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر ساوه شاه و گریختن پرموده به آوازه دژ ۱۰:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه ۵:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خشم گرفتن بهرام چوبینه بر پرموده ۱۳:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن بهرام چوبینه، گشادنامه زینهارى پرموده از هرمزد ۴:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن خاقان به نزدیک هرمزد شاه ۴:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن هرمزد، دوکدان و جامه زنان نزد بهرام چوبینه ۷:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن هرمزد از ناراستى بهرام چوبینه و پیمان بستن با خاقان ۵:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 اندر دیدن بهرام چوبینه، بخت خود را ۵:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگه دادن خراد برزین هرمزد را از کار بهرام چوبینه ۶:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتن بهرام چوبینه، آیین پادشاهى ۷:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش ۲۱:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن هرمزد آیین گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او ۱۱:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 میخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرویز ۲:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گریختن خسرو پرویز از پیش پدر ۶:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کور کردن گستهم و بندوى، هرمزد را ۵:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى خسرو پرویز ۳:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برتخت نشستن خسرو ۲:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رسیدن خسرو پرویز با بهرام چوبینه به همدیگر ۴۱:۳۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پوزش پدر خواستن خسرو ۴:۲۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز ۹:۵۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن گردیه، برادر خود- بهرام- را ۶:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش خسرو پرویز با سپهداران و موبدان خود ۵:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن خسرو پرویز به روم ۷:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او- هرمزد- ۹:۰۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن خسرو به روم ۱۰:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهى و بر تخت نشاندن، او را ۱۱:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بردن بهرام سیاوش بندوى را پیش بهرام چوبینه ۳:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بر تخت نشستن بهرام چوبینه ۳:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن بندوى از بند بهرام ۱۱:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده ۸:۴۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آمدن خسرو به بوم روم ۳:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرویز ۷:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم ۹:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتگوى قیصر با فیلسوفان ۶:۰۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه خسرو از قیصر ۱:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیش بینى مرد اخترشناس به قیصر ۳:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار ۸:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر ۵:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را ۸:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گزارش کردن خراد بر کیش هندوان ۸:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن قیصر سپاه و دختر نزد خسرو پرویز ۷:۵۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ایران ۶:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرویز ۲:۴۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه ۲۰:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شکست دادن رومیان ۱۰:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 جنگ سوم خسرو پرویز با بهرام چوبینه و گریختن بهرام ۵:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین ۷:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه خسرو پرویز به قیصر به پیروزى و پاسخ نامه قیصر ۶:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان ۶:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم ۶:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان بهرام چوبینه با خاقان چین ۸:۴۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زارى فردوسى از مردن فرزند خویش ۶:۰۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه ۴:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن دد، دختر خاقان را ۸:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن شیر کپى بر دست بهرام چوبینه ۵:۳۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاهى یافتن خسرو پرویز از کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان ۶:۳۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را ۱۱:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سپاه آراستن خاقان چین ۳:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن بهرام چوبینه به دست قلون ۱۱:۳۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه ۵:۴۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگاه یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون ۲:۰۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نواختن خسرو پرویز خراد را ۲:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن خاقان به گردیه- خواهر بهرام- و پاسخ آن ۷:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو ۵:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن گردیه به برادر ۱:۲۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش- هرمز- ۱:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سر پیچیدن گستهم از خسرو پرویز و خواستن او گردیه را ۷:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوى ۸:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را ۳:۴۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز ۴:۱۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در انگیزه خراب شدن شهر رى ۵:۳۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 درخواست بخشش گردیه از خسرو پرویز به شهر رى ۲:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 بخش کردن خسرو پادشاهى خود و سپاه فرستادن به مرزهاى ایران ۶:۵۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادن به شبستان خود ۶:۲۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر بزرگى خسرو پرویز ۵:۱۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 زادن شیرویه- پسر خسرو- به مرغوا ۳:۵۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و خواستن او دار مسیح ۱۴:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز ۸:۲۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتار اندر داستان خسرو و شیرین ۳:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پند دادن بزرگان، خسرو را ۶:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را ۱۲:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را ۴:۲۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان باربد رامشگر ۱۰:۲۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ساختن خسرو، ایوان مداین را ۱۱:۲۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند ۱۱:۵۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 در بیدادى کردن خسرو و ناسپاسى سپاه او ۲:۳۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رها کردن سران شیرویه را از بند ۶:۰۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 آگه شدن خسرو از کار سپاه ۶:۱۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گرفتار شدن خسرو پرویز به دست پسرش- شیرویه ۸:۵۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى شیرویه ۱۷:۰۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ فرستادن خسرو پرویز کواذ را ۲۹:۲۳
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گریستن شیرویه ۳:۰۶
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 شیون باربد بر خسرو ۶:۲۹
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 خواستن بزرگان از شیروى، مرگ خسرو و کشته شدن او به دست مهرهرمزد ۷:۵۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 ناخوش بودن گراز از پادشاهى اردشیر و به چاره او کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو ۵:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داستان شیرویه با شیرین- زن خسرو پرویز- و کشته شدن شیرویه ۱۶:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى اردشیر شیروى ۱:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى فرایین ۵:۱۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن فرایین به دست شهران گراز ۱:۴۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى پوران دخت‏ ۳:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى آزرم دخت ۱:۳۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى فرخ زاد ۲:۰۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد، رستم را به جنگ او ۱۴:۵۵
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پادشاهى یزدگرد ۳:۱۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 نامه رستم به سعد وقاص ۵:۰۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 پاسخ نامه رستم از سعد وقاص ۷:۰۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 سگالش یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوى خراسان ۲۳:۵۷
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم ۳:۵۱
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را ۳:۱۴
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب ۷:۲۸
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 گفتگوى ماهوى با رادوى موبد ۱۳:۳۲
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان ۱۱:۱۰
کتاب صوتی شاهنامه musicdl578 داد خواستن از یزدگرد ۱:۲۴

 

کانال تلگرام زهرامدیا
14266 بازدید ۲۰ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. جواد گفت:

  سلام
  اگه بتونید کلا همشو تو یه فایل بزارید خیلی خوب میشه..
  بازم ممنون

 2. وحید گفت:

  ضمن تشکرازسایت عالی شما دوستانی که تمایل دارند کل شاهنامه رابصورت فشرده شده دانلود کنند ، می توانند ازسایت http://yasinmedia.com استفاده کنند بازهم ممنون ازسایت زیبا ، پربار ، مفید و جامع شما

 3. آوا گفت:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود عزیزم واقعا مرسسسسسسسسسسسی

 4. behi گفت:

  راست می گه به خدا پدرم در آمد

 5. داود گفت:

  با سپاس فروان . بسیار عالی بود . ای ایرانی درود .

 6. جعفر صفدری گفت:

  مرسی عالییییییییییییییییییییییییییییییییه…

 7. مسیح گفت:

  سپاس گزارم از خدمتی که به پارسی زبانان و و ادب پارسی می کنید. در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست از فرط اشتغال به پول و تلویزیون و مد دیگر فرصتی برای مطالعه ی شاهکارهای ادب کلاسیک نمی ماند. ولی این پوشه های صوتی راهبرد بخردانه ای برای جبران این تهیگی است. بدرود باشید و یا زهرا!

 8. hamed گفت:

  سلام
  نامه ی رستم فرخزاد به برادرش زو پیدا نمیکنم

 9. Asal گفت:

  سلام من دنبال همه ی این داستان ها به زبان ساده هستم لطفا راهنمایی کنید از کجا پیدا کنم