دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/avini13.jpg کلیپ و مستندهای شهید آوینی avini13

 

 

کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت اول / بخش اول ۰۹:۲۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت اول / بخش دوم ۰۸:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت اول / بخش سوم ۰۹:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت دوم / بخش اول ۰۸:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت دوم / بخش دوم ۰۲:۳۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت چهارم / بخش اول ۰۸:۲۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت چهارم / بخش دوم ۰۹:۴۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت چهارم / بخش سوم ۰۹:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت پنجم / بخش اول ۱۰:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت پنجم / بخش دوم ۱۱:۲۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت ششم / بخش اول ۰۹:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند شهری در آسمان / قسمت ششم / بخش دوم ۰۹:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 کشتار حجاج ایرانی در حج- به روایت شهید سید مرتضی آوینی(روایت فتح) ۱۰:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 انس حضور ۰۶:۵۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 روایت شیدائی ۰۹:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۲ ۵:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۳ ۶:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۴ ۶:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۵ ۵:۴۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۶ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۷ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۸ ۵:۴۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۹ ۶:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۰ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۱ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۲ ۴:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۳ ۵:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۴ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۵ ۵:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۶ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرتضی و ما ۱۷ ۵:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مرگ آگاهی ۶:۱۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 روزگار نو ۴:۴۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 کتاب ها ۲:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 انس حضور، بخش ۱ ۵:۴۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 انس حضور، بخش ۲ ۵:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 انس حضور، بخش ۳ ۵:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 روایت شیدایی (الف) ۹:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 روایت شیدایی (ب) ۱۰:۲۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 تشییع جنازه ۲:۱۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دنیا و مرگ ۱:۴۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 چند قدم مانده به مرگ ۳:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 رهایی ۳:۴۳

 

کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۱ ۵:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۲ ۵:۴۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۳ ۴:۴۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۴ ۵:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۵ ۵:۴۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۶ ۵:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۷ ۵:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۸ ۴:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 درخششی دیگر ۹ ۴:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۱ ۴:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۲ ۴:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۳ ۵:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۴ ۵:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۵ ۵:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۶ ۵:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۷ ۵:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 آقا سعید ۸ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۱ ۵:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۲ ۵:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۳ ۴:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۴ ۵:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۵ ۴:۴۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۶ ۴:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 شش روز بعد ۷ ۴:۲۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 فقط جمهوری اسلامی ۱ ۴:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 فقط جمهوری اسلامی ۲ ۵:۱۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 فقط جمهوری اسلامی ۳ ۵:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 فقط جمهوری اسلامی ۴ ۵:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 فقط جمهوری اسلامی ۵ ۴:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 فقط جمهوری اسلامی ۶ ۳:۴۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۱ ۴:۲۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۲ ۴:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۳ ۵:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۴ ۵:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۵ ۴:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۶ ۵:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۷ ۴:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۸ ۴:۱۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ضیافت ۹ ۳:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۱ ۵:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۲ ۵:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۳ ۴:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۴ ۵:۴۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۵ ۴:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۶ ۵:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۷ ۵:۲۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۸ ۵:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۹ ۵:۴۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۱۰ ۵:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از گذشته های جنگ ۱۱ ۵:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۱ ۵:۱۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۲ ۵:۳۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۳ ۴:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۴ ۴:۵۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۵ ۵:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۶ ۴:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سحر یا معجزه؟ ۷ ۵:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۱ ۴:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۲ ۵:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۳ ۵:۱۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۴ ۵:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۵ ۳:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۶ ۴:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سربازان امام زمان ۷ ۳:۵۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۱ ۵:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۲ ۴:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۳ ۵:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۴ ۵:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۵ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۶ ۵:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۷ ۴:۴۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۸ ۳:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 سرباخته کوی عشق ۹ ۴:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۱ ۵:۳۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۲ ۶:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۳ ۵:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۴ ۵:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۵ ۴:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۶ ۵:۱۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۷ ۵:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۸ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۹ ۵:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 صادقیّه ۱۰ ۴:۴۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۱ ۵:۱۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۲ ۴:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۳ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۴ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۵ ۵:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۶ ۵:۱۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۷ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۸ ۳:۲۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حضور الحاضر ۹ ۴:۱۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۱ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۲ ۵:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۳ ۳:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۴ ۵:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۵ ۶:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۶ ۵:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۷ ۵:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 اشلو ۸ ۶:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۱ ۳:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۲ ۵:۱۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۳ ۴:۴۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۴ ۵:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۵ ۵:۳۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۶ ۴:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۷ ۴:۱۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۸ ۴:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۹ ۴:۳۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۱-۱۰ ۳:۳۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۱ ۳:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۲ ۵:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۳ ۵:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۴ ۵:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۵ ۵:۱۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۶ ۵:۱۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۷ ۶:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۲-۸ ۴:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۱ ۵:۴۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۲ ۴:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۳ ۵:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۴ ۵:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۵ ۵:۴۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۶ ۵:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۷ ۴:۱۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 دسته ایمان قسمت ۳-۸ ۵:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۱ ۳:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۲ ۴:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۳ ۴:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۴ ۴:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۵ ۴:۴۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۶ ۴:۳۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۷ ۴:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۸ ۵:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۹ ۵:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۱۰ ۵:۱۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بر ستیغ جبال فتح ۱۱ ۴:۴۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۱ ۵:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۲ ۵:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۳ ۵:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۴ ۵:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۵ ۵:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۶ ۵:۵۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۷ ۵:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 به سوی معشوق، بخش ۸ ۴:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 بوی نان روستا ۶:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حنابندان، بخش ۱ ۵:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حنابندان، بخش ۲ ۵:۴۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حنابندان، بخش ۳ ۵:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 حنابندان، بخش ۴ ۴:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۱ ۵:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۲ ۵:۲۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۳ ۵:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۴ ۵:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۵ ۵:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۶ ۵:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۷ ۲:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 راه قدس از کربلا، بخش۸ ۵:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 رمز پیروزی ۳ ۱۱:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۱ ۹:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۲ ۱۰:۵۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۳ ۱۰:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۴ ۱۰:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۵ ۹:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از آقا تقی ۱ ۱۰:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از آقا تقی ۲ ۱۰:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از آقا تقی ۳ ۱۰:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از آقا تقی ۴ ۱۰:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 یادی از آقا تقی ۵ ۹:۴۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۱ ۱۰:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۲ ۱۰:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۳ ۱۰:۳۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۴ ۱۲:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند هفت قصه بلوچستان ۱ ۸:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند هفت قصه بلوچستان ۲ ۷:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند هفت قصه بلوچستان ۳ ۸:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند هفت قصه بلوچستان ۴ ۸:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند هفت قصه بلوچستان ۵ ۸:۴۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند بشاگرد ۱ ۷:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند بشاگرد ۲ ۶:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند بشاگرد ۳ ۶:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند بشاگرد ۴ ۵:۱۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند راهگشایان نور ۱ ۰۸:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند راهگشایان نور ۲ ۰۸:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند راهگشایان نور ۳ ۰۹:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند یادی از سه دلباخته / بخش اول ۰۹:۱۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند یادی از سه دلباخته / بخش دوم ۰۸:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انگیزه های الهی / قسمت اول ۱۰:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انگیزه های الهی / قسمت دوم ۰۱:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انگیزه های الهی / قسمت سوم ۱۱:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انگیزه های الهی / قسمت چهارم ۱۱:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند دیدار / قسمت اول ۰۸:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند دیدار / قسمت دوم ۰۸:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند دیدار / قسمت سوم ۰۹:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پل حاج اسدالله / قسمت اول ۱۰:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پل حاج اسدالله / قسمت دوم ۰۸:۱۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پل حاج اسدالله / قسمت سوم ۹:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت اول ۱۱:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت دوم ۱۱:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت سوم ۱۰:۵۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت چهارم ۱۱:۰۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت پنجم ۱۰:۱۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند با گردان خیبر / قسمت اول ۱۱:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند با گردان خیبر / قسمت دوم ۱۱:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند با گردان خیبر / قسمت سوم ۱۱:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند با گردان خیبر / قسمت چهارم ۱۲:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرثیه / قسمت پنجم ۱۱:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرثیه / قسمت اول ۱۰:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرثیه / قسمت دوم ۱۱:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرثیه / قسمت سوم ۱۱:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند مرثیه / قسمت چهارم ۱۱:۲۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انصار المهدی / قسمت اول ۱۰:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انصار المهدی / قسمت دوم ۱۲:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انصار المهدی / قسمت سوم ۱۳:۲۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند انصار المهدی / قسمت چهارم ۱۰:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند کهف گمنامی ۱ ۱۰:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند کهف گمنامی ۲ ۸:۵۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند حلبچه در آتش / قسمت ۱ ۱۰:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند حلبچه در آتش / قسمت ۲ ۱۱:۷۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 تلاش رزمندگان مهندسی رزمی برای ساختن جاده و پل تدارکاتی در عملیات والفجر ۱۰ /بخش۱ ۱۰:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 تلاش رزمندگان مهندسی رزمی برای ساختن جاده و پل تدارکاتی در عملیات والفجر ۱۰ /بخش۲ ۱۱:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 تلاش رزمندگان مهندسی رزمی برای ساختن جاده و پل تدارکاتی در عملیات والفجر ۱۰ /بخش۳ ۱۱:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق ۱۰:۱۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق ۱۰:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق ۱۰:۱۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق ۱۰:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 مستند حلبچه در آتش / قسمت ۳ ۱۱:۴۷

 آواها

کلیپ و مستندهای شهید آوینی videodl76 کاروان تاریخ و یاران عاشورائی ۰۰:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 علم مدرن و علم اسلامی ۲۶:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 علم جدید و تکنولوژی ۳۰:۱۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 علم و تمدن ۲۲:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 علم و هنر اسلامی ۲۳:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 خدا شکست ۲۲:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 علم-قسمت ششم ۳۱:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 صفای دل ۰۰:۵۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 انتظار سایه ای از اشتیاق ۰۰:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اشتیاق بی انتهایی ۱:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 بعثت دوباره ۱:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 بگذار آمریکا … ۰۰:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 قطارها دوکوهه را فراموش کرده اند ۰۰:۵۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 با من سخن بگو دوکوهه ۲:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد … ۰۰:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ما فرشتگان را دیدیم، ما عرش را … ۱:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 انس با خاک ۱:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اما عشق می گوید ۰۰:۵۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 فلسطینیان و سرزمینشان ۱:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 انقلاب سنگ و فلاخن ۱:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شهرک میرون ۱:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 از ظاهر لحظه ها به باطن ۱:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 آنکه از مرگ می ترسد ۰۰:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 آب که با عقل تسبیحی خود … ۱:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 مرگ ما شهادت است ۱:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 نفس حجاب است … ۱:۱۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 عشایر رودخانه ای هستند … ۱:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 جان مایه انقلاب اسلامی ۱:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است ۰۰:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 همه جا مملکت حق … ۱:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شب موعود خدا ۱:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 دیروز را به خاطر داری ۰۰:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 جهان هرگز باور نداشت ۱:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 عطر خوش صلوات ۱:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 وصیتنامه شهید هادی ۱ ۱:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 وصیتنامه شهید هادی ۲ ۱:۱۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 مرگ آگاهی ۴:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 لشکر امام حسین علیه اسلام ۰۰:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 وقتی از این کانال ها … ۱:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 مرگ آگاهی ۴:۰۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اعتبار مکان ها به انسان هایی است که … ۰۰:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 درباره شهید خرازی ۰۱:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 یادگار حاج حسین خرازی ۰۰:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 وقتی فرزندان ما ۰۰:۲۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 وقتی از این کانال ها … ۰۱:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 و بار دیگر در می یابیم … ۰۰:۲۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 مدرسه عشق ۰۰:۲۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 محراب نماز ۰۰:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده ۰۰:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ما خود را به پناه قرآن می سپاریم ۰۰:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ما از سوختن نمی ترسیم ۰۰:۴۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 لشگر مقدس امام حسین (ع) ۰۰:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 قوم سلمان فارسی ۰۰:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 قلمرو حاکمیت شیطان صعف و ترس انسان ۰۰:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی ۲ ۰۱:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی ۱ ۰۰:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 قاسم دلاورانه ، استوار و با صلابت ۰۰:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 علمدار لشگر امام حسین(ع) ۰۰:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 عطر خوش صلوات در بوستان ۰۱:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 طینت مردم اصفهان ۰۰:۱۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 طلسم دیو کفر شکسته ۰۰:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 صف طویل رزمندگان ۰۰:۲۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شهر و خانه تمثیل سکوتند ۰۰:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا ۰۰:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شهادت پایان نیست ، آغاز است ۰۰:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شجاعت و تدبیر ۰۰:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شب موعود خدا رسیده است ۰۱:۳۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شب مردان حق این چنین می گذرد ۰۰:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 شب گنجینه ی رازهای نامشکوف ۰۰:۴۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 سند افتخار در پیشگاه رسول خدا ۰۰:۱۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 رنگ،نعلق است و بی رنگی نفی تعلقات ۰۰:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 رمز پیروزی ما ۰۰:۲۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 رایحه ظهور موعود ۰۰:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 دیروز را به خاطر داری ۰۰:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 دل شکسنه ی عاشق ۰۰:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 دعای حسن مستجاب شد ۰۱:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 درد حضرت قاسم درد اوست ۰۰:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 درباره شهادت شهید بهنام محمدی ۰۷:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 در مدخل جزیره ی بوارین ۰۰:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 در قلب شهر ۰۰:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 در حاشیه ی نخلستان های … ۰۰:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 چیزی به پایان روز نمانده است ۰۰:۴۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 چشم ظاهر بین ۰۰:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 جهان هرگز باور نداشت ۰۱:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز می گردد ۰۰:۲۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 تو گویی، این راه راهی است که … ۰۰:۲۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 پیام ما استقامت است ۰۰:۴۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 پیام امیر ۰۰:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 برای تحصیل رضای خدا ۰۰:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 بر ما خرده مگیرید ۰۰:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 باب جهاد،باب اولیای خاص خداست ۰۰:۳۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اینجاست آن مدرسه ای که تلمیذها … ۰۰:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ای نفس بر خدا توکل کن ۰۰:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اما نه ، اینجا جای سکوت نیست ۰۰:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اگر که همه جا مملکت حق است ۰۱:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 اگر شب قدر شبی باشد که… ۰۰:۳۵
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 از نام ما مپرس ۰۰:۲۶
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 ار سرّاین سخن … ۰۰:۵۳
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 آن شیخ را که با چراغ در جستجوی انسان ۰۰:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 آسمان طلعت ستاره ی دیگری را جشن گرفته ۰۰:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید آوینی musicdl328 آب آب است ۰۰:۱۳

 

کانال تلگرام زهرامدیا
2041 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. حضرت فاطمه سلام الله علیها در دیدگاه ابن تیمیه :

  http://cybery-awakening.blogfa.com/post/201

  ویدئویی که باید دید :

  http://cybery-awakening.blogfa.com/post/202

 2. سيدمحمد قريشي گفت:

  بنده و خیلی ها مثل من علارغم درک زمان دفاع مقدس به جهت کمی سن متاسفانه امکان شرکت در جبهه های جنگ این دانشگاه بی مانند تربیت انسانهای والا را نداشتیم اما با تماشای آثار ارزشمند شهید بزرگوار آوینی و سایر برادران واقعا به جایگاه رزمندگان اسلام و مخصوصا شهدا و حالات معنوی شبهای عملیات غبطه می خوریم.

دسته بندی