دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

306390 تصویر لحظه شهادت و تشیع پیکر شهید دکتر چمران  کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران 306390

 

کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 زندگی شهید چمران تا عروج ۰۱:۴۸:۴۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 خاطرات رهبر معظم انقلاب از شهید چمران و عملیات سوسنگرد ۳/۷/۶۳ ۴۱:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند فرماندهان ، پیرامون شهید دکتر چمران ۳۶:۱۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۴:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۳:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۳:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۹:۴۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۳۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۹:۱۶
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۴:۵۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۸:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۸:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۷:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۴۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۵:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۸:۲۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۴:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۱. از کوچ تا عروج- مناجات ۲:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۲. از کوچ تا عروج- تولد، تحصیل و مبارزات ملی شدن نفت ۴:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۳. از کوچ تا عروج- شاگردی آیت ا.. طالقانی ۴:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۴. از کوچ تا عروج- تحصیل در آمریکا و هجرت به مصر ۴:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۵. از کوچ تا عروج- هجرت به جنوب لبنان ۱ ۴:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۶. از کوچ تا عروج- هجرت به جنوب لبنان ۲ ۳:۰۱
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۷. از کوچ تا عروج- بازگشت به وطن با پیروزی انقلاب ۵:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۸. از کوچ تا عروج- شکستن حسر پاوه ۱ ۴:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۹. از کوچ تا عروج- شکستن حسر پاوه ۲ ۴:۰۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۱۰. از کوچ تا عروج- ورود و عبور از سیاست؛ وزارت دفاع و نمایندگی مجلس ۴:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۱۱. از کوچ تا عروج- فتح سوسنگرد ۱ ۴:۴۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۱۲. از کوچ تا عروج- فتح سوسنگرد ۲ ۴:۴۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 ۱۳. از کوچ تا عروج- شهادت در دهلاویه ۰۶:۲۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 تصویر لحظه شهادت و تشیع پیکر شهید دکتر چمران ۱۲:۴۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 خاطرات آیت ا.. خامنه ای از شهید چمران ۳۳:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 هدف انقلاب اسلامی، محقق ساختن رسالت محمدی ۴:۲۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 نقش موثر مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ۴:۳۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مناجات ۴:۰۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مفهوم شب قدر در کلام شهید چمران ۴:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مساجد، بزرگترین سنگر دفاع از اسلام و انقلاب ۴:۲۹

 

کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 عصر ظهور و حکومت حضرت مهدی در کلام شهید چمران ۴:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 عجز دشمنان از شناخت ابعاد انقلاب اسلامی ۴:۲۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 شهادت طلبی و ایثار رمز جاودانگی انقلاب اسلامی ۴:۱۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 سه اصل اساسی در زیربنای فلسفی انقلاب اسلامی ۴:۵۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 زیر بنای فلسفی انقلاب اسلامی ۴:۰۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 رمز پیروزی انقلاب اسلامی تکیه بر اسلام ۴:۲۱
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 رعایت تقوای الهی در کنار حفاظت و حراست از انقلاب ۴:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 رشد معنوی ملت ایران در پرتو انقلاب اسلامی ۴:۳۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 دو جبهه موجود در عصر حضرت مهدی عج ۴:۴۸
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 دو اصل اساسی اقتصاد در اسلام ۴:۱۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 دعا و تحول درونی منشا تحولات اساسی در جامعه ۴:۰۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 حب ذات و مادیگری اساس نظامهای مادی ۴:۴۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 جهاد اکبر وسیله دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی ۴:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 توطئه ها و حکومت جهانی حضرت مهدی عج ۴:۴۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 توجه به مادی گری زمینه ساز انحراف از مسیر اصلی انقلاب ۴:۰۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 تفاوت اسلوب و اساس انقلاب اسلامی با سایرانقلابها ۵:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 برتری و اهمیت تحول فلسفی نسبت به تحول سیاسی و اقتصادی ۴:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 برتری انقلاب ایران و اهمیت دفاع از آن ۴:۵۵
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 ایمان به خدا و شهادت طلبی وسیله پیروزی انقلاب اسلامی ۴:۵۱
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 ایدئولوژی اسلامی معیاری جدید در انقلابهای جهان ۴:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 امام خمینی در کلام شهید چمران ۴:۵۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 استقلال سیاسی ره آورد انقلاب اسلامی ۴:۳۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 استقلال اقتصادی در پرتو انقلاب اسلامی ۴:۵۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 اساس انقلاب اسلامی، نفوس و معنویت ۴:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۱ ۱۰:۵۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۲ ۱۱:۳۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۳ ۱۰:۵۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۴ ۱۱:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۵ ۱۱:۲۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۶ ۱۱:۰۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۷ ۹:۵۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۸ ۹:۴۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۹ ۱۰:۴۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند سردار عشق /بخش ۱۰ ۸:۳۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند رقص من در برابر مرگ / بخش اول ۹:۲۰
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند رقص من در برابر مرگ / بخش سوم ۹:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران videodl57 مستند رقص من در برابر مرگ / بخش دوم ۸:۵۶
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مناجات شهید چمران ۱ ۱۰:۱۳
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مناجات شهید چمران ۲ ۱۱:۲۲
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مناجات شهید چمران ۳ ۱۵:۰۰

 

کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 مناجات شهید چمران ۴ ۱۲:۳۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۱ ۲۰:۰۷
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۲ ۲۰:۳۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۳ ۲۵:۳۴
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۴ ۲۳:۱۹
کلیپ و مستندهای شهید مصطفی چمران musicdl492 خاطره گویی همسر شهید جمران ۲:۴۶
کانال تلگرام زهرامدیا
10562 بازدید ۸ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. فاطمه گفت:

  ممنون،از سایت پر بارتون

 2. محمد گفت:

  عزت واقتدار وامنیت در سایه این سرداران خدا گونه است خداوند با انبیا واولیایش محشورشان سازد وبهترین پاداشها را به انان عطا فرماید

 3. داوری گفت:

  سلام. ممنون از سایتتون-موقعی که دانلود می کنم فیلم روی صفحه دسکتاپ باز می شه ولی داخل دانلودهای کامپیوترم ذخیره نمی شه .علت چیست؟

 4. مسعود گفت:

  سلام
  کار خیری میخواهیم درباره چمران بکنیم، در پی ویدیو هایش بودم
  که در سایتت یافتم
  و اینگونه شریک شدی در کارمان!
  تنت سلامت و دلت زنده:)

 5. ابراهیم گفت:

  همان گونه که امام حسین (ع) و یارانش مظلومانه شهید شدند ، شهید چمران و یارانش نیز از پیروان ویاران سالار شهیدان بودند پس باید بیشتر به جوانها معرفی شوند ،عظمت و تواضع شهیدچمران و تمامی سرادارن شهید را باید بیشتر تبلیغ نمود،شهید عزیز دکتر مصطفی چمران در کتاب کردستان یاد می کند که تمام رسانه های تبلیغی دشمن علیه من بودند تا از بنده چهره ای دیگر بسازند و آنهم در اوایل انقلاب با وجود کمبودها ، ولی ایشان همچنان پایدار ماندند و صبورانه جنگنیدند و دم فرو بردند ،بنده از همشهریهای شهید رستمی معاون شهید چمران عزیز هستم و در سن ۱۶ سالگی افتخار حضور در جبهه ها را داشتم ،ولی واقعا شهدا غریب هستند و این احساس سنگین را همیشه با خود به یدک می کشم

 6. Raha77 گفت:

  دروووووووود

دسته بندی