دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

 

.موذنین

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

۱ شهید شیخ ید الله ابراهیمی کچویی ۳,۱۴۴
۲ حجه الاسلام والمسلمین شیخ حمید اسماعیل پور ۱,۳۵۹
۳ سلیم موذن زاده ی اردبیلی ۱ ۱,۴۶۷
۴ سلیم موذن زاده ی اردبیلی ۲ ۱,۹۵۷
۵ مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی ۱ ۳۲۵
۶ مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی ۲ ۱,۰۸۳
۷ مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی ۳ ۱,۲۴۳
۸ کریم منصوری ۱,۱۲۴
۹ راغب مصطفی غلوش ۱,۳۸۷
۱۰ حسین صبحدل ۱,۰۶۸
۱۱ مرحوم آقاتی ۱,۱۰۳
۱۲ عبدالباسط ۱,۰۲۱
۱۳ منشاوی ۱,۱۰۸
۱۴ عبدالنعم طوخی ۱,۳۶۳
۱۵ شعیشع ۱,۱۷۳
۱۶ شحات انور ۲۲۹
۱۷ نقشبندی ۶۳۹
۱۸ عبدالفتاح ۸۷۶
۱۹ عبدالرحیم ۷۳۳
۲۰ عبدالفتاح طاروتی ۱ ۱,۲۰۰
۲۱ عبدالفتاح طاروتی ۲ ۱,۰۹۵
۲۲ عبدالفتاح طاروتی ۳ ۱,۱۷۶
۲۳ عبدالغفار ۱۸۷
۲۴ عبدالحکم ۹۰۶
۲۵ عبدالعطیف ۱۸۴
۲۶ ابوالحسن دماوندی ۷۴۸
۲۷ محمد حسین ابوریه ۱,۲۸۹
۲۸ زاهر ۹۰۵
۲۹ علی البناء ۷۵۳
۳۰ الحصری ۱۸۷
۳۱ الحسینی ۱۹۶
۳۲ علی اکبر حنیفی ۱,۳۷۳
۳۳ علی اربابی ۱,۰۸۴
۳۴ علی محمود ۷۳۳
۳۵ علیرضا احمدی ۱,۱۷۵
۳۶ الجوهری ۱۳۴
۳۷ شیخ محمود خلیل الحصری ۷۰۹
۳۸ النبراوی ۱۸۱
۳۹ الزاوی ۱۴۵
۴۰ عطاء الله امیدوار ۶۰۴
۴۱ محمد پور ۱,۳۵۵
۴۲ محمد رضا ابوالقاسمی ۱,۱۰۵
۴۳ سید عباس میرداماد ۱,۲۶۷
۴۴ سید حسین موسوی بلده ۱,۱۲۳
۴۵  محمد حسین سبز ۹۸۰
۴۶  تاج اصفهانی ۷۷۵
۴۷ رضا محمد پور ۱,۱۴۵
۴۸ محسن بادیا ۱,۱۵۷
۴۹ محمد کاظم نداف ۱,۲۳۰
۵۰ کامل یوسف ۸۹۸
۵۱ الدمنهوری ۸۹۳
۵۲ ابراهیم الشجاعی ۱۹۵
۵۳ عمران ۹۰۲
۵۴ طه ألفَشنی ۱,۱۲۹
۵۵ محمد قندیل ۲۲۹
۵۶ سعید حافظ ۱۶۷
۵۷ حسین فردی ۹۸۸
۵۸ حسن خانچی ۱,۲۵۷
۵۹ حسین ربیعیان ۱,۲۸۳
۶۰ حسین رستمی ۱,۱۶۱
۶۱ حسین یزدان پناه ۱,۲۰۵
۶۲ کرمی ۱,۴۴۳
۶۳ سلمان خلیل ۱,۰۵۵
۶۴ خدام الحسانی ۱,۵۵۷
۶۵ مجید جیریایی ۱,۳۲۹
۶۶ سید جواد ذبیحی ۹۸۶
۶۷ مصطفی یادگاری ۱,۱۵۰
۶۸ مصطفی اسماعیل ۹۴۵
۶۹ محمد زاده ۲۰۵
۷۰ دانلود اذان ناجی غزار ۱,۱۱۲
۷۱ نکلاوی ۱۸۱
۷۲ نعینع ۱,۰۵۱
۷۳ پرهیزگار ۱,۱۹۸
۷۴ غفاری ۱,۵۷۲
۷۵ حسین ربیعیان ۱,۳۷۶
۷۶ رفعت ۱,۰۳۶
۷۷ رافعی ۱,۵۷۰
۷۸ رحیم خاکی ۱,۰۹۹
۷۹ رضاییان

۹۴۶
۸۰ روحانی نژاد ۱,۵۲۹
۸۱ رزیقی ۸۶۳
۸۲ صابر ۱۵۰
۸۳ سعیدیان ۱,۷۰۱
۸۴ سلامه ۵۷۰
۸۵ حسین علی شریف ۲۳۳
۸۶ شعشعاعی ۱,۷۴۲
۸۷ سید سعید ۱,۶۵۲
۸۸ تسویه چی ۱۹۰
۸۹ عبدالرحمن ۸۱۸

۲.دیگر موذنین

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

زمان
۱ اذان ۱ ۱,۳۸۳ ۰۰:۰۴:۴۲
۲ اذان ۲ ۱,۷۰۴ ۰۰:۰۵:۴۷
۳ اذان ۳ ۱,۳۲۰ ۰۰:۰۴:۲۹
۴ اذان ۴ ۱,۴۴۶ ۰۰:۰۴:۵۵
۵ اذان ۵ ۱,۳۸۵ ۰۰:۰۴:۴۲
۶ اذان ۶ ۱,۲۱۱ ۰۰:۰۴:۰۷
۷ اذان ۷ ۱,۵۸۲ ۰۰:۰۵:۲۲
۸ اذان ۸ ۱,۶۰۸ ۰۰:۰۵:۲۸
۹ اذان ۹ ۱,۵۲۳ ۰۰:۰۵:۱۰
۱۰ اذان ۱۰ ۵۴۱ ۰۰:۰۱:۴۹
۱۱ اذان ۱۱ ۸۵۵ ۰۰:۰۲:۵۴
۱۲ اذان ۱۲ ۱,۱۰۰۹ ۰۰:۰۳:۲۵
۱۳ اذان ۱۳ ۱,۱۳۱ ۰۰:۰۳:۵۰
۱۴ اذان ۱۴ ۱,۱۱۵ ۰۰:۰۳:۴۷
۱۵ اذان ۱۵ ۱,۱۲۹ ۰۰:۰۳:۵۰
۱۶ اذان ۱۶ ۱,۱۶۹ ۰:۰۳:۵۸

۳.اذان حرم

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

زمان
۱ اذان مدینه ۸۴۵ ۰۰:۰۳:۳۴
۲ اذان مسجد الحرام ۱,۷۴۷ ۰۰:۰۳:۴۲
۳ حرم امام رضا (ع) ۱,۲۲۸ ۰:۰۵:۱۲

۴.دیگر اذان ها

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

زمان
۱ اذان حزین ۱,۴۴۲ ۰:۰۵:۲۶
۲ اذان انتظار – کاظم زاده ۱,۲۸۱ ۰:۰۶:۰۷

برای دانلود کردن اذان ها، روی نام موذن کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

2915 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت