دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/01/banifatemeh-moharam921.jpg

شام غریبان محرم ۹۱: ای به مقتل خدا سنا خوانت / سیدمجید بنی فاطمه ۰۷:۲۶
شام غریبان محرم ۹۱: لاله ها جامه پاره می کردند / سیدمجید بنی فاطمه ۰۸:۰۴
شام غریبان محرم ۹۱: روضه شام غریبان / سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۰۵
شام غریبان محرم ۹۱: شام غریبان حسین امشب است / سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۵۰
شام غریبان محرم ۹۱: سرت کو که سامان بگیرم / سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۲۷
شام غریبان محرم ۹۱: شاها تویی امیر عالم / سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۵۲
شام غریبان محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم / سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۱۲
شام غریبان محرم ۹۱: حرم شده فکر هر روزم / سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۰۹
شب عاشورا محرم ۹۱: نفس تو سینه دم گرفته بازم چشامو غم گرفته / سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۵۲
شب عاشورا محرم ۹۱: به اشک و سوز و مناجات سرکنید امشب / سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۰۸
شب عاشورا محرم ۹۱: خواب دیدم در این شب غربت / سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۱۲
شب عاشورا محرم ۹۱: یه دختری تو خیمه ها خواب اسیری می بینه / سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۰۶
شب عاشورا محرم ۹۱: یه روز یه باغبون بود که خیلی مهربون بود / سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۰۶
شب عاشورا محرم ۹۱: بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد / سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۵۹
شب عاشورا محرم ۹۱: امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه / سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۵۰
شب عاشورا محرم ۹۱: تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من / سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۴۴
شب عاشورا محرم ۹۱: ظهر عاشورا، حرم، کربلا / سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۴۴
شب عاشورا محرم ۹۱: من که مردم پس چرا امروز و فردا می کنی / سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۴۶
شب عاشورا محرم ۹۱: اگه راه خونتو بلد نبودم ۰۳:۰۴
شب عاشورا محرم ۹۱: دل هر کی یه یاری داره دل ما با حسینه / سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۱۲
شب تاسوعا محرم ۹۱: سقای دشت کربلا اباالفضل / سید مجید بنی فاطمه ۰۲:۴۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: عباس یعنی شمع جمع هاشمیون / سید مجید بنی فاطمه ۰۸:۰۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: دریا کشید نعره صدا زد مرا بنوش / سید مجید بنی فاطمه ۰۶:۴۵
شب تاسوعا محرم ۹۱: پا شو ای برادر من پاشو از جا پهلوونم / سید مجید بنی فاطمه ۰۶:۱۱
شب تاسوعا محرم ۹۱: غم بچه ها شده غم چشای ساقی / سید مجید بنی فاطمه ۰۷:۱۸
شب تاسوعا محرم ۹۱: جلوه کن در دل شب صورت مهتاب بکش / سید مجید بنی فاطمه ۰۵:۳۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: یه قطره آب غنیمته وقتی یه مشکه پاره رو سینته / سید مجید بنی فاطمه ۰۴:۲۲
شب تاسوعا محرم ۹۱: باز رقیه به تماشای عمو / سید مجید بنی فاطمه ۰۳:۵۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: شاها تویی امیر عالم جانا تویی تو در خیالم / سید مجید بنی فاطمه ۰۴:۵۴
شب تاسوعا محرم ۹۱: ای مه دنیا اباالفضل / سید مجید بنی فاطمه ۰۲:۵۷
شب تاسوعا محرم ۹۱: یا قاهر العدو و یا والی الولی / سید مجید بنی فاطمه ۰۱:۲۷
شب ۸ محرم ۹۱: باید برای مثل تو گریانمان کنند – سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۳۷
شب ۸ محرم ۹۱: بال فرشته که خاک پای حسین است – سیدمجید بنی فاطمه ۱۶:۲۰
شب ۸ محرم ۹۱: خواهم که بوسه ات زنم اما نمی شود – سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۴۲
شب ۸ محرم ۹۱: دل من چون تن تو صد چاک است – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۳۴
شب ۸ محرم ۹۱: این رجز این صدا صدای علی اکبره – سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۵۱
شب ۸ محرم ۹۱: گنبد و گلدسته هاتو دوست دارم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۲۹
شب ۸ محرم ۹۱: میان هلهله گم کرده ام صدایت را – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۵۳
شب ۸ محرم ۹۱: دیگه زخم دلم دوا نمیشه – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۵۹
شب ۷ محرم ۹۱: عاشق به سوز عشق خودش اعتنا کند – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۱۰
شب ۷ محرم ۹۱: کاش می شد که نسیمی خبرت را می برد – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۵۰
شب ۷ محرم ۹۱: ببین که آسمون دلش زاره – سیدمجید بنی فاطمه ۰۸:۴۸
شب ۷ محرم ۹۱: روضه و نقل حکایت – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۲۹
شب ۷ محرم ۹۱: آروم آروم نگاه تو می شه بسته – سیدمجید بنی فاطمه ۱۰:۰۲
شب ۷ محرم ۹۱: شاها تویی امیر عالم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۲۰
شب ۷ محرم ۹۱: بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت – سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۴۹
شب ۷ محرم ۹۱: داغ مجنونی تو بر دل لیلا بس بود – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۵۶
شب ۷ محرم ۹۱: جانا تویی تو در خیالم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۱۶
شب ۷ محرم ۹۱: من و این روضه ها الحمدلله – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۵۵
شب ۷ محرم ۹۱: به تو گفتم مکن گریه نگفتم قهر کن با من – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۵۰
شب ۶ محرم ۹۱: کریم کاری بجز جود و کرم نداره – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۱۲
شب ۶ محرم ۹۱: اشکها به پای شما آتشم زدند – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۵۱
شب ۶ محرم ۹۱: گفتم کجاست خانه خورشید شعله ور – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۰۱
شب ۶ محرم ۹۱: روضه حضرت قاسم علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه ۱۰:۲۱
شب ۶ محرم ۹۱: روضه حضرت قاسم علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۳۶
شب ۶ محرم ۹۱: این صدای غرش شیره – سیدمجید بنی فاطمه ۰۷:۲۲
شب ۶ محرم ۹۱: تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۲۱
شب ۶ محرم ۹۱: شعری سروده ام به بلندای کربلا – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۲۴
شب ۶ محرم ۹۱: بوی تربت بوی غربت – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۱۳
شب ۶ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۴۹
شب ۶ محرم ۹۱: حرم شده فکر هر روزم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۵۰
شب ۶ محرم ۹۱: به شهر علم نبی دری تو ز انبیاء همه سری – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۳۵
شب ۵ محرم ۹۱: شکر خدا که زندگی ام نذر روضه هاست – سیدمجید بنی فاطمه ۰۸:۳۶
شب ۵ محرم ۹۱: روضه شب پنجم محرم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۱۸
شب ۵ محرم ۹۱: کریم کاری بجز جود و کرم نداره – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۴۴
شب ۵ محرم ۹۱: آفتابی که تیغ می بارد – سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۲۲
شب ۵ محرم ۹۱: روضه امام رضا علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۴۹
شب ۵ محرم ۹۱: بارونیه عمو نگاه خیمه – سیدمجید بنی فاطمه ۰۷:۵۴
شب ۵ محرم ۹۱: دست او در دستهای عمه بود – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۳۳
شب ۵ محرم ۹۱: ظهر عاشورا، حرم، کربلا – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۱۱
شب ۵ محرم ۹۱: تو خوابم این شبها مسافر حرم می شم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۵۸
شب ۵ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۲۴
شب ۴ محرم ۹۱: یکی به سوی خیمه ها – سیدمجید بنی فاطمه ۰۷:۱۶
شب ۴ محرم ۹۱: گاه لیلایی و گهی مجنون – سیدمجید بنی فاطمه ۰۷:۴۸
شب ۴ محرم ۹۱: آن دمی که ممانعت کردی – سیدمجید بنی فاطمه ۰۶:۲۲
شب ۴ محرم ۹۱: افتاده در صحرا تنت – سیدمجید بنی فاطمه ۰۵:۰۵
شب ۴ محرم ۹۱: یه خواهری که میون خیمه می سوزه – سیدمجید بنی فاطمه ۰۹:۴۷
شب ۴ محرم ۹۱: می باره بارون روی سر مجنون – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۵۹
شب ۴ محرم ۹۱: یا حسین ثارالله یا اباعبدالله – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۱۹
شب ۴ محرم ۹۱: تو خوابم این شبها مسافر حرم می شم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۴:۰۵
شب ۴ محرم ۹۱: تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۱۹
شب ۳ محرم ۹۱: ای باد صبا! یکی یه دونه دخترم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۷:۵۵
شب ۳ محرم ۹۱: عمه جان این سر منور را کمکم می کنی که بردارم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۹:۵۹
شب ۳ محرم ۹۱: راستی بابا علی اصغر کجاست – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۲۴
شب ۳ محرم ۹۱: چه روزایی بود یادش بخیر – سیدمجید بنی فاطمه ۱۰:۰۶
شب ۳ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۳۵
شب ۳ محرم ۹۱: یه ماه و ستاره یه دختر که داره – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۱۴
شب ۳ محرم ۹۱: موی سرم سوخته مثل موهای تو بابا – سیدمجید بنی فاطمه ۰۱:۲۶
شب ۳ محرم ۹۱: ظهر عاشورا، حرم، کربلا – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۰۰
شب ۳ محرم ۹۱: من و این زخمای کاری – سیدمجید بنی فاطمه ۰۳:۱۰
شب ۳ محرم ۹۱: روضه ترکی – سیدمجید بنی فاطمه ۰۲:۱۲
شب ۲ محرم ۹۱: نمیدونم دلم دیوونه کیست ۰۵:۴۷
شب ۲ محرم ۹۱: دستها سایبان چشمانم ۰۹:۲۱
شب ۲ محرم ۹۱: روضه ورود به کربلا ۰۷:۵۶
شب ۲ محرم ۹۱: رنگها رنگ خزان است بیا برگردیم ۰۴:۲۳
شب ۲ محرم ۹۱: رسیدن به خیر ای یاوران خون خدا ۰۷:۲۳
شب ۲ محرم ۹۱: ای ساربان ای ساربان آهسته ران این کاروان ۰۳:۳۱
شب ۲ محرم ۹۱: می باره بارون روی سر مجنون ۰۶:۴۶
شب ۲ محرم ۹۱: حرم نگو دوای درده ۰۷:۰۶
شب ۱ محرم ۹۱: نفس تو سینه دم گرفته ۰۵:۵۸
شب ۱ محرم ۹۱: خوب شد خوب در حق تو وقا کردند ۰۷:۴۸
شب ۱ محرم ۹۱: حسین وای ۰۴:۳۵
شب ۱ محرم ۹۱: زبام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین ۰۴:۲۱
شب ۱ محرم ۹۱: دل ما مقیم عرش خدا ۰۰:۴۶
شب ۱ محرم ۹۱: یه شب و یه مهتاب یه ستاره ۰۳:۲۸
شب ۱ محرم ۹۱: یک گل میان علقمه فتاده ۰۴:۵۷
شب ۱ محرم ۹۱: بین کربلایت چه ها کرده با من ۰۱:۵۸
شب ۱ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم ۰۲:۳۱
شب ۳ : از سفر آمدی و روشن شد چشم هایی که تارتر شده اند ۱۰:۰۲
شب ۳ : تو رفتی و امونمو بریدن ۹:۰۴
شب ۳ : موسم سفر اومد عمه جان حلالم کن ۵:۵۳
شب ۳ : پای من دیگه خسته است ۹:۰۲
شب ۳ : توی شب تاریک و دلگیر اومدی ۸:۵۹
شب ۳ : کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم ۷:۱۴
شب ۳ : تا همیشه می مونم زیر سایه ی علم ۴:۳۲
شب ۴ : تا بیرقت به روی سرم سایه گستر است ۹:۳۱
شب ۴ : روضه طفلان حضرت زینب علیهم السلام ۱۲:۱۴
شب ۴ : ماه و خورشید دریا و ساحل ابر و بارون ۱۰:۴۸
شب ۴ : در حسینیه مرا دفن کنید ۹:۳۹
شب ۴ : یه عمریه به شور و شینم ۵:۰۰
شب ۴ : شبها با بال گریه ها از این زمین رها می شم ۶:۲۶
شب ۵ : روضه ۷:۴۸
شب ۵ : روضه(۲) ۹:۲۴
شب ۵ : بادها می وزند و می سوزند گونه هایی که خشک تر شده اند ۸:۵۸
شب ۵ : عمو منو ببخش اگه فریادم مردونه تر نمیشه ۹:۱۰
شب ۵ : عمو حسین جان ۸:۱۰
شب ۵ : می سوزه دلم از غم کربلای ارباب ۹:۵۳
شب ۵ : می کند در خاک قتلگه به خون وضو حسین ۷:۱۰
شب ۶ : روضه ۹:۵۳
شب ۶ : در دل مردم چه هست کار ندارم ۱۰:۳۱
شب ۶ : روضه حضرت قاسم علیه السلام(۱) ۷:۱۷
شب ۶ : روضه حضرت قاسم علیه السلام(۲) ۱۰:۲۴
شب ۶ : بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید ۷:۳۷
شب ۶ : تو هر کوچه پس کوچه ای عطر محرم پیچیده ۹:۴۰
شب ۶ : برای گنبد زرد آقامون قلب من گیره ۸:۲۲
شب ۷ : روضه و مناجات ۷:۴۲
شب ۷ : حتی اگر که رخت قیامت به تن کشیم ۷:۱۵
شب ۷ : روضه ۹:۳۶
شب ۷ : در سینه ی خود عشق ثارالله دارد ۹:۳۹
شب ۷ : روضه حضرت علی اصغر علیه السلام ۴:۰۱
شب ۷ : اشکامو پاک می کنم تا تو نا امید نشی ۹:۱۸
شب ۷ : علی لالایی ۸:۳۵
شب ۷ : کرده ام نذر که عمری ز غمت گریه کنم ۳:۲۴
شب ۷ : به تو گفتم ندارم شیر بیا انی شیره ی جانم ۵:۳۴
شب ۸ : روضه و مناجات ۱۰:۴۱
شب ۸ : ما خانه زاد محفل غم های زینبیم ۱۰:۴۶
شب ۸ : روضه حضرت علی اکبر علیه السلام(۱) ۱۰:۲۷
شب ۸ : بهار قلب من اذان بگو ۱۱:۴۱
شب ۸ : روضه حضرت علی اکبر علیه السلام(۲) ۶:۵۳
شب ۸ : ای به خون خوابیده رعنا اکبرم ۵:۲۹
شب ۸ : روز و شب سوال قلبم شده بود ۴:۲۶
شب ۹ : سقای دشت کربلا اباالفضل ۷:۵۳
شب ۹ : رود فرات و چاه زمزم تشنه ی او ۹:۱۷
شب ۹ : یا رب مکن امید کسی را تو نا امید ۸:۲۹
شب ۹ : گلهای گلدون من دیگه بویی نداره ۱۲:۲۳
شب ۹ : تو بری پاره می شه بچه ها لباسشون ۹:۳۷
شب ۹ : سر به سر تموم صحرا پر عطر تو عمو جون ۱۰:۵۹
شب ۱۰ : نفس بده که نفس پای این علم بزنم ۵:۲۳
شب ۱۰ : روضه و مناجات و حکایت ۹:۳۸
شب ۱۰ : خدایا شب حسرت مادر است ۶:۰۹
شب ۱۰ : دل تموم عاشقای خسته تنگه امشت ۶:۰۷
شب ۱۰ : دلم اسیر و مبتلاته ۵:۲۶
شب ۱۰ : دلمون می خواد که نوحه ای پر احساس بخونیم ۶:۳۷
شب ۱۰ : می سوزه دلم از غم کربلای ارباب ۵:۴۷
شب ۱۱ : روضه شام غریبان ۹:۰۰
شب ۱۱ : او می برید و من می بریدم ۷:۵۹
شب ۱۱ : یک خیمه نیم سوخته شد جای صد یتیم ۱۲:۴۱
شب ۱۱ : دلم اسیر و مبتلاته قبله ی من ایوون طلاته ۹:۳۹
شب ۱۱ : نمی دونم دلم دیوونه ی کیست ۷:۲۱
شب ۱۱ : خدا وکیلی دلم تنگه برای حرم ۷:۵۶
حسین وای ۸:۱۹
صدای سوز گریه ۲۴:۱۸
روضه ۲ ۱۴:۵۸
روضه ۱ ۲۵:۳۲
شور ۱۰:۳۰
امید تشنه ها ۲۴:۳۶
سقای دشت کربلا ابالفضل ۲۲:۱۰
روضه ۱ ۱۲:۰۴
حسین وای ۱۱:۴۷
یا علی اکبر ، یا علی اکبر ۱۷:۲۵
این که می بینید در شور است و شین ۲۲:۵۲
روضه ۱۸:۴۶
شور ۱۹:۵۲
تو نگات تب سرد سرابه ۲۴:۵۰
روضه ۲ ۷:۵۷
روضه ۱ ۲۴:۴۷
غریب ارباب ۱۲:۲۷
قاسم ابن الحسنم ۲۰:۰۱
روضه ۲ ۲۲:۵۰
روضه ۱ ۱۲:۵۴
می باره از توی چشام ۸:۵۹
جامونده ای هستم از بنی هاشم ۲۵:۳۹
روضه ۲ ۱۹:۴۳
روضه ۱ ۱۸:۴۱
ذکر همه ارض و سما ۴:۳۷
تو خیمه با گریه ، دسته گلای غریب ۲۴:۴۸
روضه ۲ ۲۰:۴۹
روضه ۱ ۱۸:۲۱
بخواب ای مسافر خسته صحرا بابائی ۱۲:۴۴
ستاره سحرم ، بیا بیا پدرم ۱۴:۲۲
ای که عطر تو بهار این شب تاریکم ۱۹:۰۴
روضه ۱۴:۴۳
بوی مصیبت می دهد کربلا ۲۲:۴۶
از این منزل که رسیدی ۲۰:۱۰
روضه ۲۳:۰۶
المنته الله که دلم افتاده زیر قدمت ۱۰:۰۳
ای خدا این دل شب من چه کنم ۱۳:۲۸
خسته دل و بی تابم ۱۷:۴۰
روضه ۲۲:۱۰
کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم ۷:۳۸
حسین جان ای آبروی دو عالم ۷:۱۷
حسین وای ۹:۰۴
روضه ۳ ۹:۲۸
روضه ۲ ۱۰:۰۳
روضه ۱ ۱۶:۲۲
شور (علی علی) ۳:۰۲
شور (حسین وای) ۹:۰۲
سالار زینب یا حسین ۱۰:۵۸
روضه ۲ ۱۳:۲۰
روضه ۱ ۸:۳۰
کربلا غرق آه و ناله است ۹:۰۱
کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم ۱۰:۴۶
به خدا گدائی خوبه در خونه ابالفضل ۶:۲۸
تشنه تر از خورشید ۹:۴۳
روضه ۱۴:۵۶
شب شب ایثار و عشق و شور بود ۱۴:۵۲
مه کاسه بگیر حسن رویت ۴:۰۶
شور (حسین وای) ۱۵:۴۱
توی گرمای بی امان ۱۰:۳۲
خیمه مون آب نداره ۱۰:۴۹
عموی من نام خوشش دلگشاست ۱۲:۰۸
سقای دشت کربلا ابالفضل ۱۵:۴۹
میون خاک و خونی ۸:۱۶
دل ما مقیم عرش خداست ۷:۵۰
ستاره من کجا به خون نشستی ۱۳:۵۹
عهد من با دوست عهد محکم است ۱۶:۲۹
بیا بیا انتقام از قاتل مادرت بگیر ۱۱:۳۲
روضه و مناجات ۸:۰۳
شور (آب ، عمو) ۹:۴۷
یا خامس آل عبا ۹:۵۳
بین خیمه یکی روضه می خونه ۴:۳۶
ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق ۶:۲۲
رباب می دونه چشم انتظاری چه بوده ۹:۲۰
تو خیمه ها یکی بی تابه ۱۱:۰۷
کم گریه کن عزیزم ۱۱:۳۸
لباتو نکش رو هم ۶:۲۷
در کویر غربت آئینه ها ۱۴:۲۰
مناجات با امام زمان علیه السلام ۶:۴۱
دوست دارم نگات کنم ۵:۵۰
من موج فراتم که همش در تب و تابم ۶:۰۸
ای که گفتی از غمت دردم مداوا می کنی ۸:۳۹
هنوز نسیم بهاری که میاد ۸:۱۷
نازم آن کشته که تا صبح قیامت زنده است ۱۱:۲۰
با خودم یه نذری کردم ۱۱:۴۲
روضه و مناجات با امام زمان علیه السلام ۶:۰۴
کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم ۶:۴۳
عمه ببین عموی من تنها شده ۱۴:۰۰
زخم بی قراری منه ۹:۴۸
روضه ۳ ۸:۴۹
گدای دولت عشقم که فرق بسیار است ۱۰:۳۹
مناجات با امام زمان علیه السلام ۱۳:۵۲
شور (حسین) ۱۲:۳۹
دو چشمم ابر بهاره ۸:۱۳
چشای خیس یه مادری که شبیه ابر بارون ۸:۵۹
روضه ۳ ۱۲:۲۴
روضه ۲ ۱۱:۰۵
روضه ۱ ۹:۴۰
الهی بمیرم برای تو ۱۱:۵۳
من آن یاس به خاک افتاده خشک از تب آهم ۸:۴۷
نیمه شب مثل ابرای بهار می بارم ۶:۴۳
امشب رسیده وقت رسیدن ۱۱:۳۲
روضه ۲ ۱۵:۴۲
روضه ۱ ۱۰:۵۰
مناجات ۱۲:۱۷
شبهای جمعه فاطمه ۶:۴۲
چرا برادر روی خاک اومد محمل ما ۱۰:۰۰
روضه ۳ ۹:۳۵
روضه ۲ ۷:۵۱
روضه ۱ ۱۴:۵۳
کبوتر خسته دل ۱۳:۳۵
این صدای طپش قلبم نیست ۴:۱۹
شبها تو کوچه های سرد کوفه ۱۰:۴۴
بااذن الله ، اباعبدالله ۵:۰۲
تنها ترین شکسته دل این غروب شهر ۱۲:۲۲
اشکی برای گریه به این دیده ها دهید ۱۳:۲۵
روضه ۱ ۳:۱۸

مطالب مشابه

6231 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت