دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

https://storage.backtory.com/beeptunes/album/cover/a535c99d-ffef-4e79-979e-a47e2b636e29.jpg/r/400x400

نزار القطری – مصیبت عاشورا ۱۲:۴۴
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : وحی الرزایا ۶:۵۸
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : جرح الرضیع ۱۰:۱۵
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : صبر القلب ۱۰:۳۹
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : کربلاء ثوره ۹:۵۳
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : لا تجیب المای ۱۴:۵۱
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : مولاتی ۱۳:۴۹
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا – یاران العقیله – فارسی ، عربی ۷:۲۹
نزار القطری – آلبوم وحی الرزایا : علی اکبر ۶:۳۰
مداحی تصویری نذار القطری ۱۳۹۱ : منم و عهد الستم نگسستم، نشکستم .. ۴:۴۱
نزار القطری و آهنگران ۱۵:۲۸
شب عاشورا – قسمت ششم ۲۶:۵۷
شب عاشورا – قسمت پنجم ۲۲:۱۴
شب عاشورا – قسمت چهارم ۲۵:۰۵
شب عاشورا – قسمت سوم ۲۵:۰۷
شب عاشورا – قسمت دوم ۲۵:۰۵
شب عاشورا – قسمت اول ۲۴:۵۴
شب تاسوعا – قسمت چهارم ۳۷:۲۳
شب تاسوعا – قسمت سوم ۲۰:۱۴
شب تاسوعا – قسمت دوم ۲۰:۴۸
شب تاسوعا – قسمت اول ۲۰:۱۲
شب هشتم – قسمت چهارم ۳۰:۰۲
شب هشتم – قسمت سوم ۲۵:۱۳
شب هشتم – قسمت دوم ۲۰:۱۲
شب هشتم – قسمت اول ۲۰:۰۳
شب هفتم – قسمت چهارم ۲۲:۴۰
شب هفتم – قسمت سوم ۲۰:۰۴
شب هفتم – قسمت دوم ۲۰:۰۳
شب هفتم – قسمت اول ۲۰:۰۳
شب ششم – قسمت سوم ۲۴:۲۳
شب ششم – قسمت دوم ۲۰:۰۹
شب ششم – قسمت اول ۱۹:۵۹
شب پنجم – قسمت دوم ۲۷:۵۷
شب پنجم – قسمت اول ۲۵:۱۶
شب چهارم – قسمت دوم ۳۰:۴۶
شب چهارم – قسمت اول ۲۵:۰۴
شب سوم – قسمت دوم ۲۵:۵۸
شب سوم – قسمت اول ۲۰:۲۲
با کاروان نینوا ۱ ۰۴:۲۰
با کاروان نینوا ۲ ۰۴:۵۱
با کاروان نینوا ۳ ۰۳:۵۸
با کاروان نینوا ۴ ۰۴:۱۹
با کاروان نینوا ۵ ۰۴:۰۲
ولله ان قطعتموا یمینی۱ (نجوای عاشورایی۱) ۰۴:۰۱
ولله ان قطعتموا یمینی۲ ۰۴:۰۲
ولله ان قطعتموا یمینی۳ (نجوای عاشورایی۱) ۰۳:۴۰
حبیبی حسین ۱۸:۲۴
دموع ونوح على المذبوح ۱۵:۲۹
لا تودعونی لا تخلونی ۱۲:۳۷
اقتلونی اقتلونی ۲۰:۰۱
قوم جیب المای خویه للیتامى ۱۴:۳۶
خیمنا مهدمه وعنک مشینا ۱۲:۲۲
الشمس تبکی و بکى ضحاها ۱۱:۰۹
حبیبی حسین ۱۳:۰۰
اخیمنا اموجره ۶:۵۷
یالغــــالــی ۹:۳۱
قد على منی نحیب ۵:۴۳
یاطیر الجنه ۸:۲۹
یا أبا الأحــرار ۱۴۲۴ ۸:۴۹
الدهر ذنبی ۱۰:۵۳
مجموعه قصائد به زبان فارسی ۷:۴۳
اللیله عاشر (نزله) ۳:۱۲
زود برخیز ز جای ( فارسی) ۴:۵۰
جمال المصطفى ۸:۵۴
مقدمه شریط أنا الأکبر ۴:۰۷
هالســیــف ۷:۴۷
یاأیها الأکبر ۹:۰۶
یاسمی المرتضى حیدر ۶:۵۰
السلام على ذی الشیبه الخضیبه ۷:۳۵
تحیـرنی تذکرنی یاجابر لاتناشدنی ۶:۲۲
قبرک وین یاخویه حسین ۷:۰۱
جابــر للعــزاء ۹:۱۹
مع الأســى ۷:۴۷
انا العباس ۷:۲۳
هالله حسین وینه ۴:۲۰
لالا لالا یا ولیدی ۱۱:۳۶
ساقی لب تشنگان ۶:۱۰
وین الجفین ۷:۲۶
یا بو فاضل تعنیتک ۱۱:۱۰
یا ابالفضل الامینی ۴:۱۲
Bare in maind ۴:۰۴
الله أکبر ۹:۵۵
زینب لخوها ۶:۳۹
عبدالله صغیـر ۹:۲۵
لقیــت أمـی ۹:۰۲
عرسک یجاسم ۷:۰۶
محمل مبن ۹:۴۷
مشایه ۵:۳۹
یا رمال الطفوف ۵:۰۵
انت الحدیت ابناکتی ۹:۰۴
یا کوکبا فی حسنه ۸:۱۷
شفت النجم یتنثر ۷:۴۷
ولیدی عبدالله شلون ۷:۳۸
قصیده فارسی ۶:۳۱
قال رسول الله نور عینی، حسین منی انا من حسینی ۶:۳۸
یا مجهز اخوی الحسین خبرنی عن احواله ۷:۳۳
مهدی یا مهدی ۷:۴۱
انا فتحنا لک فتحا مبینا ۶:۳۲
بالروح بالروح نحیی لک عزانا ۸:۱۸
یا حسین معاهدیناک ۹:۰۷
یالغالی جاوبنی ۱۳:۲۲
ام البنین ۸:۰۳
یا رب ۱۰:۱۰
حسین یا حسین ۷:۵۶
ایها الناس شما را به حق خون حسین … ۶:۱۸
ندب الکون حزین یا إمامی یا حسین ۹:۱۱
یا علی بن الحسین ۱۰:۴۷
أنا مظلوم حسین ۵:۳۹
إنت الأکبر الغالی ۶:۱۱
شیعتی یوم العزا اقصدونی لکربله ۹:۱۳
وا حسیناً واحسیناً واحسین ۱۰:۱۸
آهِ یا خامس أصحاب الکساء ۱۴:۳۵
یا مدلل الزهره ۸:۳۷
انعم الله علینا برسول مدنی ۶:۳۳
یا ایها الاکبر ۱۵:۰۳
دلونی دلونی ۷:۴۹
جرحین ماضن تلتام ۹:۳۹
یا رب أبکی على من قتلوه وهو ضامی ۱۳:۱۱
من لنا الیوم معین ۱۷:۵۹
یا لهفی نفسی زینب ۷:۵۷
هتاف الوحی دوى ۸:۱۳
نار تلهب فی کبدی ۱۳:۱۹
یا ولیدی جاسم ۱۳:۲۹
یا شیعه حسین ۱۰:۰۳
یا ربّ (عربی و فارسی) ۱۵:۱۳
یحسین امعاهدیک ۱۶:۱۰
یا ایها الاکبر ۱۱:۵۹
وین راعی العلم وینه ۱۳:۵۲
وین الجفین ۰۶:۵۳
مابین عدوانه ۱۶:۰۲
لعنه الله علی الشمر اللعین ۱۱:۰۹
های الدموع اتنادی یا باب الحوائج ۸:۰۱
های الموع یا باب الحوائج ۸:۲۰
اناعلی بن الحسین ۱۷:۳۷
انا الحسین ابن علی ۸:۲۸
انا ام البنین فاقده اربع شباب ۷:۲۵
الولاء للحسین ۱۴:۴۷
اتقدم ضحیه (عربی و فارسی ) ۱۷:۲۶
والله ان قطعتموا یمینی ۱۳:۳۷
یا شهید کربلا (عربی و فارسی) ۲:۳۹
هوسات ونعی ۵:۰۸
عظم الله اجرک یالودیعه ۵:۴۸
تبقی علی الغبره : یا مدلل الزهرا ۸:۰۸
یا عین بالدمع جودی ۱۲:۰۲
انا مظلوم حسین (عربی و فارسی) ۷:۲۹
کربلا یا کربلا : الیوم جیت انصرالدین ۵:۵۲
یا مهدی ۶:۳۷
یکتک املاک السماء : یا حسین ۸:۱۹
مهلا مهلا یا ابن الزهراء ۱۶:۰۸
امودعک یا حسین یصعب علیا ۱۳:۰۱
یا شبیه المصطفی ۱۷:۴۰
یا انتا الاکبر الغالی ۷:۴۹
یا أیها الاکبر : تسقی من الکوثر ۱۳:۴۵
یا حی شباب الغانمه : ویلی وا ویلاه ۱۳:۱۰
قاسم قد زف بین الشهداء ۱۶:۳۵
عجنوا یا جاسم حنتک : الله اکبر ۰۴:۰۴
یا ولدی جاسم ۱۸:۵۲
عرسک یا جاسم مرمر أحوال ۸:۳۱
وین الوعد یا کافلی ۲۰:۲۷
الله اکبر علی کل من تجبر ۲۱:۴۶
یا بالفضل انته الشهم ۲۳:۴۰
قوم عباس الخیم حرقوها ۱۰:۰۶
بالروح بالروح نحیی لک عزانا ۲۱:۱۴
ما بین عدوانه -مسلم وحید وقلت اعوانه ۱۳:۴۱
یا اصل حی علی خیر العمل – یا مهدینا ۹:۳۳
آنه ام البنین الف جده اربع شباب ۲۰:۲۶
حسین منی و أنا من حسین ۱۴:۳۹
بس الک تحله سیدی خدمتی ۱۹:۵۹
نجری امن الجفن عبره ۱۲:۰۶
کربلا یا کربلا – کربلاء رمز الفداء
282 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت