در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

 

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی۷,۰۴۱۰:۳۰:۰۱
۲دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی۱۰,۴۴۷۰:۴۴:۳۲
۳دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی۳,۹۰۱۰:۱۶:۳۷

 

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه)۳,۲۲۱۰:۱۳:۴۳
۲ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه)۱,۴۹۰۰:۰۶:۲۰

 


 

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی۳,۶۷۵۰:۱۵:۳۹
۲منصور ارضی (بخش اول)۱,۷۰۷۰:۰۹:۴۱
۳منصور ارضی (بخش دوم)۱,۳۱۵۰:۰۷:۲۷

 

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱دعای مشلول۱,۲۶۳۰:۲۰:۲۷

 

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

۱ ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲ شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

 

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت۱۱۵۰:۰۰:۱۸
۲بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا…۱۰۵۰:۰۰:۱۶
۳یا واسع المغفره اغفر لی۷۰۰:۰۰:۱۰

 

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱یا علی و یا عظیم …۷۵۰۰:۰۲:۳۲
۲اللهم ادخل علی اهل القبور السرور۷۹۴۰:۰۲:۴۱
۳اللهم هذا شهر رمضان۳,۹۴۶۰:۲۹:۵۲
۴اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام۲۹۳۰:۰۲:۱۱

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱موسوی قهار۴,۴۶۸۰:۱۹:۰۲
۲محمد اصفهانی۳,۴۸۳۰:۱۴:۵۰
۳عباس صالحی (قسمت اول)۵,۳۷۶۰:۳۰:۳۴
۴عباس صالحی (قسمت دوم)۵,۴۴۰۰:۳۰:۵۵
۵دعای سحر۵۶۱۰:۰۹:۰۰
۶استاد فرهمند۲,۷۰۶۰:۱۱:۳۲

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱مرشدلو۹,۴۶۱۱:۰۴:۳۴
۲موسوی قهار۱۶,۷۶۷۱:۱۱:۳۰
۳شیخ باقر مقدسی۱,۸۷۶۰:۳۰:۲۵
۴محمدرضا طاهری۲۰,۶۴۰۱:۲۸:۰۲
۵سید مهدی میرداماد۲۱,۷۰۳۱:۳۲:۳۵
۶دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول)۱,۲۴۰۰:۲۰:۰۵
۷دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم)۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۷
۸دعای جوشن کبیر۲۱۶,۵۷۰۱:۱۰:۴۰
۹دعای جوشن کبیر۳۱۷,۳۵۱۱:۱۴:۰۰

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱حاج محمد رضا طاهری۶,۳۹۱۰:۱۸:۱۰
۲حاج سعید حدادیان۷,۴۸۰۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱حاج سعید حدادیان۶,۵۴۲۰:۳۷:۱۱
۲حاج مهدی منصوری۶,۲۶۰۰:۲۱:۱۱
۳حاج منصور ارضی۲,۵۶۴۰:۴۱:۳۷
۴حاج منصور ارضی (بخش اول)۳,۶۰۱۰:۲۰:۲۷
۵حاج منصور ارضی (بخش دوم)۳,۸۰۱۰:۲۱:۳۶

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱شیخ باقر مقدسی۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۶

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱حاج سعید حدادیان۴,۹۷۴۰:۲۸:۱۶
۲حاج منصور ارضی۱۰,۷۹۳۱:۰۱:۲۳
۳حاج محمد رضا طاهری۸,۶۷۴۰:۴۹:۱۹
۴حاج مهدی سماواتی۷,۶۳۴۰:۲۵:۵۳
۵دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول)۱,۷۲۰۰:۰۹:۴۵
۶دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم)۲,۷۱۹۰:۱۸:۳۸
۷دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول)۳,۲۰۴۰:۱۸:۱۲
۸دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم)۳,۳۱۱۰:۱۸:۴۸
۹دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول)۳,۷۰۳۰:۲۱:۰۲
۱۰دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم)۳,۸۲۳۰:۲۱:۴۳
۱۱دعای افتتاح۲,۰۳۴۰:۳۲:۵۸
۱۲شیخ باقر مقدسی۹۲۰۰:۱۴:۵۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول)۸,۹۹۸۰:۳۸:۲۳
۲حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم)۱۰,۹۹۲۰:۴۶:۳۵
۳حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم)۱۰,۱۱۶۰:۴۳:۰۹
۴میثم تمار (قسمت اول)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۵میثم تمار (قسمت دوم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۶میثم تمار (قسمت سوم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۷میثم تمار (قسمت چهارم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۸میثم تمار (قسمت پنجم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۹میثم تمار (قسمت ششم)۲,۲۵۰۰:۰۷:۳۹
۱۰رفیعی – قسمت اول۶,۴۶۵۰:۳۶:۴۵
۱۱رفیعی – قسمت دوم۶,۲۱۵۰:۳۵:۲۱
۱۲حاج مهدی منصوری – قسمت اول۵,۱۸۳۰:۲۹:۱۱
۱۳حاج مهدی منصوری – قسمت دوم۵,۶۳۳۰:۳۲:۰۱
۱۴حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول۱۰,۶۰۲۰:۳۶:۱۰
۱۵حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم۹,۳۹۸۰:۳۲:۰۳
۱۶حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم۹,۹۴۲۰:۳۳:۵۵
۱۷حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم۱۰,۵۱۵۰:۳۵:۴۲
۱۸حاج مهدی سماواتی۲۹,۲۹۷۰:۳۹:۳۸
۱۹حاج مهدی سماواتی۳۹,۶۶۴۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول)۲,۰۳۵۰:۱۱:۳۴
۲مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم)۱,۶۳۴۰:۰۹:۱۷
۳مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم)۱,۰۷۶۰:۰۶:۰۶
۴مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم)۱,۰۷۵۰:۰۶:۰۶
۵مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)۱,۲۸۰۰:۲۰:۴۴
۶مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)۱,۰۸۱۰:۱۷:۲۹

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱فرهمند۶۲۷۰:۱۰:۰۵
۲دعای عهد۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۳سید ولید المزیدی۵۸۸۰:۰۹:۲۷

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده

و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

عنوان

اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱روز اول (تصویری+دانلود)دعای روز اول۵۸۹۰:۰۱:۴۰
۲دعای روز اول(هم خوانی)۱۱۴۰:۰۱:۱۴
۳روز دوم (تصویری+دانلود)دعای روز دوم۳۶۱۰:۰۱:۰۱
۴دعای روز دوم(هم خوانی)۱۱۶۰:۰۰:۵۷
۵روز سوم (تصویری+دانلود)دعای روز سوم۴۳۹۰:۰۱:۱۴
۶دعای روز سوم(هم خوانی)۹۸۰:۰۰:۴۷
۷روز چهارم (تصویری+دانلود)دعای روز چهارم۴۵۳۰:۰۱:۱۷
۸دعای روز چهارم(هم خوانی)۱۹۳۰:۰۱:۳۶
۹روز پنجم (تصویری+دانلود)دعای روز پنجم۴۱۹۰:۰۱:۱۱
۱۰دعای روز پنجم(هم خوانی)۱۰۹۰:۰۰:۵۳
۱۱روز ششم (تصویری+دانلود)دعای روز ششم۴۸۷۰:۰۱:۲۲
۱۲دعای روز ششم(هم خوانی)۹۱۰:۰۰:۴۴
۱۳روز هفتم (تصویری+دانلود)دعای روز هفتم۳۸۱۰:۰۱:۰۴
۱۴دعای روز هفتم(هم خوانی)۱۰۷۰:۰۰:۵۲
۱۵روز هشتم (تصویری+دانلود)دعای روز هشتم۳۲۷۰:۰۰:۵۵
۱۶دعای روز هشتم(هم خوانی)۹۳۰:۰۰:۴۵
۱۷روز نهم (تصویری+دانلود)دعای روز نهم۵۶۲۰:۰۱:۳۵
۱۸دعای روز نهم(هم خوانی)۱۳۴۰:۰۱:۰۶
۱۹روز دهم (تصویری+دانلود)دعای روز دهم۳۵۱۰:۰۰:۵۹
۲۰دعای روز دهم(هم خوانی)۱۰۲۰:۰۰:۴۹
۲۱روز یازدهم (تصویری+دانلود)دعای روز یازدهم۴۰۳۰:۰۱:۰۸
۲۲دعای روز یازدهم(هم خوانی)۱۴۷۰:۰۱:۱۳
۲۳روز دوازدهم (تصویری+دانلود)دعای روز دوازدهم۴۹۷۰:۰۱:۲۴
۲۴دعای روز دوازدهم(هم خوانی)۱۱۹۰:۰۰:۵۸
۲۵روز سیزدهم (تصویری+دانلود)دعای روز سیزدهم۴۱۴۰:۰۱:۱۰
۲۶دعای روز سیزدهم(هم خوانی)۱۱۸۰:۰۰:۵۸
۲۷روز چهاردهم (تصویری+دانلود)دعای روز چهاردهم۴۰۹۰:۰۱:۰۹
۲۸دعای روز چهاردهم(هم خوانی)۱۱۸۰:۰۰:۵۸
۲۹روز پانزدهم (تصویری+دانلود)دعای روز پانزدهم۳۲۱۰:۰۰:۵۴
۳۰دعای روز پانزدهم(هم خوانی)۱۵۴۰:۰۱:۱۶
۳۱روز شانزدهم (تصویری+دانلود)دعای روز شانزدهم۳۸۴۰:۰۱:۰۵
۳۲دعای روز شانزدهم(هم خوانی)۱۰۸۰:۰۰:۵۳
۳۳روز هفدهم (تصویری+دانلود)دعای روز هفدهم۴۶۱۰:۰۱:۱۸
۳۴دعای روز هفدهم(هم خوانی)۱۳۰۰:۰۱:۰۴
۳۵روز هجدهم (تصویری+دانلود)دعای روز هجدهم۴۰۹۰:۰۱:۰۹
۳۶دعای روز هجدهم(هم خوانی)۱۱۷۰:۰۰:۵۷
۳۷روز نوزدهم (تصویری+دانلود)دعای روز نوزدهم۳۷۳۰:۰۱:۰۳
۳۸دعای روز نوزدهم(هم خوانی)۱۱۲۰:۰۰:۵۵
۳۹روز بیستم (تصویری+دانلود)دعای روز بیستم۳۹۹۰:۰۱:۰۸
۴۰دعای روز بیستم(هم خوانی)۱۰۹۰:۰۰:۵۳
۴۱روز بیست و یکم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و یکم۴۰۶۰:۰۱:۰۹
۴۲دعای روز بیست و یکم(هم خوانی)۱۱۰۰:۰۰:۵۳
۴۳روز بیست و ذوم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و دوم۴۷۵۰:۰۱:۲۰
۴۴دعای روز بیست و دوم(هم خوانی)۱۴۷۰:۰۱:۱۳
۴۵روز بیست و سوم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و سوم۳۷۳۰:۰۱:۰۳
۴۶دعای روز بیست و سوم(هم خوانی)۱۲۳۰:۰۱:۰۰
۴۷روز بیست و چهارم (تصویری+دانلود)دعای روز بیست و چهارم۴۰۹۰:۰۱:۰۹
۴۸دعای روز بیست و چهارم(هم خوانی)۱۱۳۰:۰۰:۵۵
۴۹روز بیست و پنجم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و پنجم۳۷۱۰:۰۱:۰۳
۵۰دعای روز بیست و پنجم(هم خوانی)۹۶۰:۰۰:۴۶
۵۱روز بیست و ششم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و ششم۴۲۷۰:۰۱:۱۲
۵۲دعای روز بیست و ششم(هم خوانی)۸۷۰:۰۰:۴۲
۵۳روز بیست و هفتم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و هفتم۳۹۱۰:۰۱:۰۶
۵۴دعای روز بیست و هفتم(هم خوانی)۱۱۳۰:۰۰:۵۵
۵۵روز بیست و هشتم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و هشتم۴۰۹۰:۰۱:۰۹
۵۶دعای روز بیست و هشتم(هم خوانی)۱۰۲۰:۰۰:۵۰
۵۷روز بیست و نهم(تصویری+دانلود)دعای روز بیست و نهم۳۵۴۰:۰۱:۰۰
۵۸دعای روز بیست و نهم(هم خوانی)۱۰۳۰:۰۰:۵۰
۵۹روز سی ام(تصویری+دانلود)دعای روز سی ام۴۷۹۰:۰۱:۲۱
۶۰دعای روز سی ام(هم خوانی)۹۹۰:۰۰:۴۸

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده

و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

شرح ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان«از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی»
ردیف

عنوان

اجرا

حجم

(KB)

۱شرح دعای روز اول – قسمت اول۶۸۹
شرح دعای روز اول – قسمت دوم۹۶۹
۲شرح دعای روز دوم – قسمت اول۹۹۷
شرح دعای روز دوم – قسمت دوم۹۳۷
۳شرح دعای روز سوم – قسمت اول۸۲۵
شرح دعای روز سوم – قسمت دوم۹۸۰
۴شرح دعای روز چهارم – قسمت اول۶۶۶
شرح دعای روز چهارم – قسمت دوم۸۰۴
۵شرح دعای روز پنجم – قسمت اول۸۰۰
شرح دعای روز پنجم – قسمت دوم۸۵۱
۶شرح دعای روز ششم – قسمت اول۹۷۳
شرح دعای روز ششم – قسمت دوم۹۵۵
۷شرح دعای روز هفتم – قسمت اول۷۴۷
شرح دعای روز هفتم – قسمت دوم۹۱۱
۸شرح دعای روز هشتم – قسمت اول۸۷۰
شرح دعای روز هشتم – قسمت دوم۸۸۱
۹شرح دعای روز نهم – قسمت اول۷۶۲
شرح دعای روز نهم – قسمت دوم۸۸۹
۱۰شرح دعای روز دهم – قسمت اول۱,۱۳۷
شرح دعای روز دهم – قسمت دوم۱,۲۹۹
۱۱شرح دعای روز یازدهم – قسمت اول۸۶۵
شرح دعای روز یازدهم – قسمت دوم۱,۱۱۵
۱۲شرح دعای روز دوازدهم – قسمت اول۹۰۷
شرح دعای روز دوازدهم – قسمت دوم۱,۱۵۶
۱۳شرح دعای روز سیزدهم – قسمت اول۹۸۳
شرح دعای روز سیزدهم – قسمت دوم۱,۱۰۶
۱۴شرح دعای روز چهاردهم – قسمت اول۸۱۳
شرح دعای روز چهاردهم – قسمت دوم۱,۱۶۸
۱۵شرح دعای روز پانزدهم – قسمت اول
شرح دعای روز پانزدهم – قسمت دوم
۱۶شرح دعای روز شانزدهم – قسمت اول۸۶۹
شرح دعای روز شازدهم – قسمت دوم۹۵۷
۱۷شرح دعای روز هفدهم – قسمت اول۱,۲۱۴
شرح دعای روز هفدهم – قسمت دوم۱,۴۲۳
۱۸شرح دعای روز هجدهم – قسمت اول۹۷۴
شرح دعای روز هجدهم – قسمت دوم۱,۰۲۸
۱۹شرح دعای روز نوزدهم – قسمت اول۱,۱۰۵
شرح دعای روز نوزدهم – قسمت دوم۱,۱۲۴
۲۰شرح دعای روز بیستم – قسمت اول۹۰۱
شرح دعای روز بیستم – قسمت دوم۱,۰۰۵
۲۱شرح دعای روز بیست و یکم – قسمت اول
شرح دعای روز بیست و یکم – قسمت دوم
۲۲شرح دعای روز بیست و دوم – قسمت اول۸۵۶
شرح دعای روز بیست و دوم – قسمت دوم۹۴۸
۲۳شرح دعای روز بیست و سوم – قسمت اول۷۵۷
شرح دعای روز بیست و سوم – قسمت دوم۹۰۸
۲۴شرح دعای روز بیست و چهارم – قسمت اول۸۶۹
شرح دعای روز بیست و چهارم – قسمت دوم۹۳۳
۲۵شرح دعای روز بیست و پنجم – قسمت اول۱,۰۶۶
شرح دعای روز بیست و پنجم – قسمت دوم۸۴۰
۲۶شرح دعای روز بیست و ششم – قسمت اول۸۷۳
شرح دعای روز بیست و ششم – قسمت دوم۹۴۸
۲۷شرح دعای روز بیست و هفتم – قسمت اول۶۴۸
شرح دعای روز بیست و هفتم – قسمت دوم۸۰۲
۲۸شرح دعای روز بیست و هشتم – قسمت اول۱,۰۰۳
شرح دعای روز بیست و هشتم – قسمت دوم۹۹۰
۲۹شرح دعای روز بیست و نهم – قسمت اول۱,۰۳۸
شرح دعای روز بیست و نهم – قسمت دوم۱,۰۰۵
۳۰شرح دعای روز سیم – قسمت اول۸۴۴
شرح دعای روز سیم – قسمت دوم۸۹۷

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده

و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

مطالب مرتبط

3124 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی