در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/n00130007-b1.jpg

سلام

تا ۲۲ اسفند ۹۳ قرار گرفت

دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۲/۲۲۲:۵۶:۱۹
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۲/۱۵۲:۱۵:۵۸
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۲/۱ – بخش اول۱:۰۵:۲۹
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۲۴۲:۱۹:۱۹
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۲۱ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۴:۲۵
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۲۰ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۱۸:۵۶
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۹ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۴۲:۴۱
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۸ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۴:۰۶
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۷ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۶:۱۹
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۶ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۱۹:۱۷
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۵ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۴۵:۳۴
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۴ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۲:۱۲
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۳ ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۲:۳۲
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۲ ویژه افتتاحیه جشنواره فیلم فجر۲:۲۳:۰۳
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۰۲:۵۲:۵۶
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۳۲:۲۸:۱۱
دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۰/۲۶۲:۴۱:۱۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱۰/۱۹۲:۴۴:۰۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱۰/۱۲۲:۳۷:۰۵
نقد فیلم شیار ۱۴۳ ساخته نرگس آبیار۳۵:۵۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱۰/۵۲:۴۸:۲۸
نقد فیلم مستانه ساخته محمد حسین فرحبخش۵۸:۲۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۹/۲۸۲:۴۶:۳۳
نقد فیلم ساکن طبقه وسط ساخته شهاب حسینی۴۲:۴۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۹/۱۴۲:۲۷:۲۵
نقد فیلم مهمان داریم ساخته محمد مهدی عسگرپور۵۲:۵۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۹/۷۲:۳۹:۳۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۳۰۲:۳۵:۳۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۲۳۲:۵۰:۳۴
دانلود برنامه هفت ۹۳/۸/۱۶۲:۰۹:۳۳
نقد فیلم آرایش غلیظ ساخته حمید نعمت الله۳۷:۱۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۹۲:۴۶:۰۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۲۲:۲۹:۰۴
نقد فیلم مدرسه موش ها ۲ ساخته مرضیه برومند۱:۰۰:۳۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۲۵۲:۴۲:۰۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۱۸۲:۴۷:۳۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۱۱۲:۳۵:۰۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۴۲:۵۰:۲۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۲۸۲:۳۳:۱۸
نقد فیلم امروز ساخته رضا میر کریمی۴۸:۲۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۲۱۲:۳۲:۳۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۱۴۲:۳۶:۰۷
نقد فیلم آذر، شهدخت پرویز و دیگران ساخته بهروز افخمی۵۲:۲۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۷۲:۴۴:۵۱
نقد فیلم کلاشینکف ساخته سعید سهیلی۳۱:۲۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۳۱۲:۵۶:۴۴
نقد فیلم فرشته ها با هم می آیند ساخته حامد محمدی۵۴:۳۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۲۴۲:۴۵:۵۷
نقد فیلم رد کارپت (فرش قرمز) ساخته رضا عطاران۴۹:۳۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۱۷۲:۴۵:۰۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۱۰۲:۴۶:۰۹
نقد فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو۴۸:۲۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۴
نقد فیلم پنج ستاره۳۰:۵۰
نقد فیلم اشباح۴۴:۴۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۳/۱۰۲:۲۳:۱۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۳/۲۲:۳۵:۵۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۲۶

دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۲۶۲:۳۲:۰۷
نقد فیلم زندگی جای دیگری است، ۲۶ اردیبهشت ۹۳۵۹:۱۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۱۹۲:۴۲:۲۰
نقد فیلم معراجی ها ۱۹ اردیبهشت ۹۳۳۵:۰۷
نقد فیلم چ در برنامه هفت ۱۲ اردیبهشت ۹۳۱:۰۳:۲۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۵۲:۳۹:۱۷
نقد فیلم خط ویژه ۵ اردیبهشت ۹۳۴۷:۲۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱/۲۹۲:۲۲:۲۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱/۲۲۲:۴۹:۳۱
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۲۳۲:۳۵:۵۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۱۶۲:۵۲:۱۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۹۲:۴۰:۰۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۲۲:۲۰:۲۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۲۵۲:۱۸:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲.۱۱.۲۲ (ویژه اختتامیه جشنواره فیلم فجر)۲:۴۶:۲۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۲۱ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۲۲:۳۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۲۰ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۴۸:۴۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۹ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۴۹:۳۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۸ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۴۷:۱۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۷ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۲۳:۰۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۶ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۵۰:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۵ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۳۳:۴۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۴ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۱۵:۱۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۳ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۳۸:۴۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۲ – (ویژه جشنواره فیلم فجر)۲:۱۸:۵۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۱۲:۲۹:۳۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۴۲:۳۰:۰۹
دانلود نقد فیلم خسته نباشید۴۳:۴۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۲۷۲:۳۷:۵۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۲۰۲:۳۸:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۱۳۲:۲۹:۵۵
دانلود نقد فیلم استرداد۵۰:۰۱
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۶۲:۴۶:۳۸
دانلود نقد فیلم تنهای تنهای تنها۴۷:۳۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۲۹۲:۲۳:۱۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۲۲۲:۵۴:۵۳
دانلود نقد فیلم آسمان زرد کم عمق۱:۰۰:۴۱
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۱۵۲:۳۹:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۸۲:۳۳:۴۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۱۲:۳۲:۳۶
دانلود نقد فیلم گناهکاران۴۳:۵۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۸/۱۷۲:۳۰:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۸/۱۰۲:۵۶:۱۸
دانلود نقد فیلم دربند۴۷:۰۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۸/۳۲:۴۵:۰۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۷/۲۶۲:۳۴:۱۴
نقد فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند۵۲:۲۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۷/۱۹ : اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان۲:۳۴:۲۴
درد دلهای صنف بدلکار درسینما (برنامه هفت-پلان صنوف)۰۵:۴۷
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت اول۱۲:۱۹
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت دوم۲۲:۱۷
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت سوم۲۲:۱۷
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت چهارم۴۲:۲۰
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت پنجم۰۱:۰۰:۲۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۷/۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۶/۲۲۲:۳۲:۱۱
نقد فیلم دهلیز۴۱:۰۵
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ قسمت اول (باحضور مهناز افشار)۴۲:۰۳
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ قسمت دوم (باحضور مهناز افشار)۵۷:۱۸
دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ قسمت سوم (باحضور مهناز افشار)۵۵:۵۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۶/۹۲:۳۶:۳۸
نقد فیلم فرزند چهارم۵۲:۰۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۶/۱۲:۳۷:۱۱
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۲۵۲:۳۲:۵۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۱۸۲:۳۶:۰۴
نقد فیلم گهواره ای برای مادر۴۶:۵۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۱۱۲:۲۸:۱۴
نقد فیلم گلوگاه۵۰:۲۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۴۲:۲۸:۱۲
نقد فیلم خودزنی۴۰:۳۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۴/۲۸۲:۲۳:۲۴
دانلود مناظره جنجالی بین حسین فرحبخش و همایون اسعدیان درباره شکستن پلمپ خانه سینما۱:۳۷:۲۶
دانلود نقد فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی۵۵:۳۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۴/۲۱۲:۲۰:۳۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۴/۱۴۲:۳۲:۴۰
نقد فیلم بیتابی بیتا۵۵:۲۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۳۱۲:۲۸:۵۳
نقد فیلم چه خوبه که برگشتی، آخرین ساخته داریوش مهرجویی۴۶:۱۱
دانلود برنامه هفت ۹۲/۳/۲۴۲:۰۳:۴۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۱۷۲:۲۳:۱۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۱۰۲:۳۱:۰۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۳۲:۳۲:۳۰
نقد فیلم برف روی کاج ها۱:۰۰:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۲/۲۰۲:۲۹:۵۵
نقد فیلم رسوایی۱:۱۷:۴۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۲/۱۳۲:۳۸:۵۹
گفتگو درباره فیلم ملکه۳۸:۲۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۲/۶۲:۵۴:۱۸
نقد انیمیشن سینمایی تهران ۱۵۰۰۴۲:۰۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱/۳۰۲:۳۹
گزیده برنامه هفت: بازخوانی اندیشه های شهید سید مرتضی آوینی (بخش دوم)۵۵:۱۰
نقد فیلم حوض نقاشی۴۷:۵۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱/۲۳۲:۴۶:۱۹
گزیده برنامه هفت: بازخوانی اندیشه های شهید سید مرتضی آوینی (بخش اول)۵۵:۲۷
نقد فیلم قاعده تصادف۴۸:۲۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۲۵۲:۴۷:۰۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۱۸۲:۲۶:۴۲
نقد فیلم پله آخر۴۴:۳۴
نقد فیلم دزدان خیابان جردن۳۹:۰۱
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۱۱۲:۲۸:۵۸
سینمای دینی با حضور دکتر شاه حسینی: پیام آرگو و جدایی یکی است ۹۱/۱۲/۱۱ (صوتی)۴۵:۴۴
سینمای دینی با حضور دکتر شاه حسینی: پیام آرگو و جدایی یکی است ۹۱/۱۲/۱۱ (تصویری)۴۵:۴۳
نظر بزرگان سینمای ایران درباره اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو۲:۴۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۴۳:۱۰:۴۲
نقد فیلم یک سطر واقعیت۳۶:۳۶
چشم انداز سینمای انقلابی با حضور نادر طالب زاده و حسن عباسی ۹۱/۱۲/۴۵۹:۵۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۷/۱۱/۹۱۲:۲۸:۵۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۲/۱۱/۹۱ – ویژه اختتامیه جشنواره فیلم فجر۲:۲۷:۲۶
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۰/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۲۸:۰۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۹/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۸:۱۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۸/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۰۳:۴۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۶/۱۱/۹۱ – ویژه اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر۲:۲۵:۱۹
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۳/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر۲:۳۴:۲۵
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۲/۱۱/۹۱ – ویژه افتتاحییه جشنواره فیلم فجر۲:۱۷:۵۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۶/۱۱/۹۱۲:۵۵:۴۲
نقد فیلم گیرنده۴۶:۴۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۹/۱۰/۹۱۲:۴۳:۱۹
نقد فیلم پذیرایی ساده۵۵:۳۴
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۵/۱۰/۹۱۲:۵۹:۲۲
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۸/۱۰/۹۱۲:۴۳:۱۴
گفتگو با نادر طالب زاده و وحید جلیلی درباره جشنواره فیلم عمار۱:۰۹:۰۷
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱/۱۰/۹۱۲:۴۶:۰۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۴/۹/۹۱۲:۳۷:۴۶
نقد فیلم بی خود و بی جهت۴۵:۲۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۷/۹/۹۱۲:۴۵:۳۳
نقد فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم۵۲:۳۰
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۰/۹/۹۱۳:۰۳:۱۲
نقد فیلم من مادر هستم (صوتی) (وحید جلیلی، حجت الاسلام حمید رسایی، سید ضیاء هاشمی و سید غلامرضا موسوی )۱:۱۶:۴۸
نقد فیلم من مادر هستم (وحید جلیلی، حجت الاسلام حمید رسایی، سید ضیاء هاشمی و سید غلامرضا موسوی )۱:۱۶:۴۸
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۶/۸/۹۱۲:۳۳:۱۲
نقد فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه۴۰:۳۳
دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۹/۸/۹۱۳:۰۹:۵۹
دانلود برنامه هفت ۱۲/۸/۹۱۲:۳۹:۵۲
نقد فیلم آینه های روبرو۴۵:۵۳
دانلود برنامه هفت ۵/۸/۹۱۲:۳۱:۴۱
دانلود نقد فیلم اختاپوس دفتر اول پیشونی سفید۳۳:۱۳
دانلود برنامه هفت ۲۸/۷/۹۱۲:۳۴:۲۸
نقد فیلم بوسیدن روی ماه۱:۰۵:۵۵
برنامه هفت _ ۲۱/۷/۹۱۲:۵۵:۱۷
برنامه هفت _ ۱۴/۷/۹۱۲:۴۱:۲۰
نقد فیلم من همسرش هستم۳۴:۱۰
برنامه هفت _ ۷/۷/۹۱ _ گفتگو با برگزیدگان جشنواره فیلم مقاومت۲:۱۴:۰۵
برنامه هفت _ ۳۱/۶/۹۱۲:۰۷:۲۲
برنامه هفت _ ۲۴/۶/۹۱۲:۲۶:۱۷
نقد فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه۲۷:۱۰
گفتگو با سعید سهیلی درباره گشت ارشاد۴۵:۴۳
دانلود نقد فیلم معصومیت مسلمانان _ فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) _ تصویری۱۶:۳۶
دانلود نقد فیلم معصومیت مسلمانان _ فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) _ صوتی۱۶:۳۶
برنامه هفت _ ۱۷/۶/۹۱۲:۳۰:۱۳
برنامه هفت _ ۳/۶/۹۱۲:۳۲:۰۹
نقد فیلم ضد گلوله۴۵:۳۶
برنامه هفت _ ۲۷/۵/۹۱۲:۳۵:۳۵
برنامه هفت _ ۱۳/۵/۹۱۱:۴۳:۰۲
نقد فیلم بدون اجازه۳۵:۴۵
برنامه هفت _ ۶/۵/۹۱۲:۰۴:۰۹
نقد فیلم کیمیا و خاک۴۷:۳۱
به یاد خسرو: کلیپ یادبود خسرو شکیبایی۶:۰۷
نقد فیلم شور شیرین۴۶:۳۹
برنامه هفت بطور کامل _ ۲۳/۴/۹۱۲:۴۹:۳۹
پشت صحنه رسوایی۴:۳۲
برنامه هفت بطور کامل _ ۱۶/۴/۹۱۲:۲۸:۵۷
نقد فیلم خوابم میاد۴۶:۳۶
اولین قسمت از سری جدید برنامه هفت ۹/۴/۹۱۲:۳۶:۲۱
آخرین مصاحبه با علی کسمایی پدر دوبله ایران۵:۲۰
نقد فیلم چک۴۱:۱۴
آخرین برنامه هفت با اجرای جیرانی _ بطور کامل۲:۲۴:۴۸
گفتگو با فاطمه گودرزی۳۸:۲۷
کلیپ ویژه روز مادر و ترانه مادر من با صدای مرحوم خسرو شکیبایی۳:۱۴
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۷:۱۱
نقد فیلم سیب و سلما۱:۱۹:۰۲
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۳:۵۲
گفتگوی جنجالی با مسعود ده نمکی۵۱:۳۰
گفتگو با داریوش مهرجویی۳۳:۰۷
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۹:۰۰
هفت ضلعی _ دستیار کارگردان و برنامه ریز ؟۵:۳۴
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۴۶:۰۷
مناظره علی معلم و محمد صادق کوشکی درباره سینمای این روزها۱:۰۸:۲۳
نقد فیلم قلاده های طلا۱:۰۰:۰۹
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۰:۰۸
نقد فیلم انتهای خیابان هشتم۵۸:۳۳
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۹:۲۷
گفتگو با اکبرعبدی _ ۲۶/۱۲/۹۰۳۹:۳۵
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۴:۳۹
عباس کیارستمی درباره فیلمسازی می گوید۱۰:۵۰
نقد فیلم چیزهایی هست که نمیدانی۴۷:۴۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۵:۲۵
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۵۷:۳۱
گزیده اختتامیه جشنواره فجر۱۲:۰۹
نقد کوتاه فیلم روز های زندگی (بهترین فیلم جشنواره)۱۶:۵۳
نقد کوتاه فیلم یک روز دیگر۷:۰۲
نقد کوتاه فیلم یکی می خواد باهات حرف بزنه۹:۱۳
افشای نقشه ترور خاتمی در فیلم قلاده های طلا۱۶:۵۷
نقد کوتاه فیلم قلاده های طلا۱۸:۲۲
نقد کوتاه فیلم نارنجی پوش۶:۳۹
نقد کوتاه فیلم گشت ارشاد۱:۳۱
نقد کوتاه فیلم در انتظار معجزه۱۴:۱۹
نقد کوتاه فیلم بغض۱۳:۰۱
نقد کوتاه فیلم بیخود و بی جهت۱۰:۱۳
نقد کوتاه فیلم بیداری۴:۰۹
تحلیل کوتاه فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم۹:۱۰
تحلیل کوتاه خوابم می آد۱۰:۳۳
تحلیل کوتاه فیلم برف روی کاج ها۱۹ک۱۳
تحلیل کوتاه فیلم چک۴:۴۹
تحلیل کوتاه فیلم پل چوبی۱۵:۰۸
تحلیل کوتاه فیلم آمین خواهیم گفت۴:۴۵
تحلیل کوتاه فیلم ملکه۶:۱۴
افتتاحیه جشنواره فیلم فجر۴۳:۳۴
تحلیل کوتاه فیلم یک عاشقانه ساده۴:۳۰
تحلیل کوتاه فیلم ضد گلوله۱۲:۰۲
تحلیل کوتاه فیلم بوسیدن روی ماه۱۷:۵۷
تحلیل کوتاه فیلم پذیرایی ساده۱۵:۵۴
تحلیل کوتاه فیلم بی خداحافظی۱۰:۴۶
تحلیل کوتاه فیلم خرس۱۷:۱۵
رضا صادقی و فیلم بی خداحافظی۱۵:۱۹
تحلیل کوتاه فیلم تلفن همراه رییس جمهور۲۲:۵۲
تحلیل کوتاه فیلم میگرن۴:۵۳
تحلیل کوتاه فیلم من و زیبا۵:۳۱
تحلیل کوتاه فیلم یک سطر واقعیت۲۷:۳۵
گزیده افتتاحیه سی امین دوره جشنواره فیلم فجر۸:۳۵
نقد فیلم اخلاقتو خوب کن۲۸:۲۳
گفتگو با الهام حمیدی۲۱:۵۳
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۰:۲۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۰:۵۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۵۷:۰۵
گفتگو با حامد کمیلی۳۰:۰۰
گفتگو با نادر طالب زاده۱:۵۵:۵۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۵۲:۵۰
جشنواره هشتم: گفتگو با سیروس الوند و علی معلم۵۷:۳۲
نقد فیلم اسب حیوان نجیبی است۱:۱۱:۲۷
تحلیل سینمای دینی: دکتر حسن عباسی۳۷:۲۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۴۹:۲۳
نقد فیلم گلوگاه شیطان۵۸:۴۱
گفتگو با مسعود جعفری جوزانی۴۶:۰۰
هفت ضلعی : عکاسان۶:۵۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۴۲:۴۳
نقد فیلم بدرود بغداد۱:۱۱:۵۹
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۲:۳۱
نقد فیلم راه آبی ابریشم۴۲:۰۷
مناظره پیرامون حضور ستاره های سینما در تئاتر۱:۱۷:۰۲
برنامه هفت بطور کامل۲:۳۳:۱۱
گفتگو با حسین یاری _ ۴/۹/۹۰۱:۰۷:۰۸
گفتگو با محمد خزایی دبیر جشنواره فیلم فجر۴۲:۱۰
هفت ضلعی _ طراحی صحنه و لباس۵۰:۳۰
برنامه هفت _ بطور کامل۳:۱۸:۴۸
میزانسن _ گفتگو با بهروز افخمی۵۴:۰۴
گفتگو با سیروس الوند۵۱:۰۴
سرقت محصولات فرهنگی۳۵:۰۵
برنامه هفت _ بطور کامل۳:۰۱:۱۴
نقد فیلم یه حبه قند۱:۳۲:۳۱
گفتگو با رضا میر کریمی۴۲:۱۳
گفتگو با دبیر جشنواره بین المللی کودک۲۴:۲۳
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۴:۲۱
نقد فیلم سعادت آباد۵۰:۱۷
گفتگو با مهناز افشار _ ۱۳/۸/۹۰۳۷:۰۲
هفت ضلعی _ گریمر ( چهره پردازان )۵:۵۳
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۳۷:۰۹
نقد فیلم مرگ کسب و کار من است۴۵:۵۲
گفتگو با ماه چهره خلیلی۱۳:۱۷
کمیسیون فرهنگی مجلس۵۶:۵۰
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۵۱:۴۶
نقد فیلم شکارچی شنبه۱:۱۰:۲۴
شبکه نمایش خانگی۵۶:۵۷
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۹:۰۳
بازیگران و فروش فیلم ها۵۶:۴۱
نقد فیلم شیش و بش۱:۰۱:۵۸
برنامه هفت _ بطور کامل۳:۰۲:۱۸
نقد فیلم زنان ونوسی ، مردان مریخی۳۱:۴۳
گفتگو با جواد شمقدری۲:۰۰۴۵
نقد فیلم زندگی با چشمان بسته۳۴:۰۶
تحلیل سینمای دفاع مقدس۱:۱۷:۲۳
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۴۵:۲۲
برنامه هفت _ بطور کامل۲:۲۶:۲۵
نقد فیلم ندارها۱:۰۹:۰۷
گفتگو با حامد بهداد _ بازیگری۳۸:۵۴
نقد فیلم سوت پایان۵۴:۰۲
گفتگو با آتیلا پسیانی۲۷:۳۹
نقد فیلم شبانه روز۱:۰۶:۳۹
گفتگو با ستاره اسکندری۲۵:۰۸
نقد فیلم آقا یوسف۳۹:۵۰
آیا مشکل سینمای ایران فیلمنامه است ؟۳۵:۱۳
نقد فیلم ورود آقایان ممنوع۱:۰۳:۳۵
گفتگو با ویشکا آسایش۱۲:۱۱
گفتگو با احمد نجفی پیرامون تشکیل سازمان سینمایی۳۹:۱۷
نقد فیلم سیزده ۵۹۴۶:۴۰
ژانر سینمایی چیست ؟۱:۰۳:۵۸
گفتگو با وزیر ارشاد۳۰:۴۳
گفتگو با مصطفی زمانی _ ۱۰/۰۴/۹۰۲۳:۵۴
و اینک فراستی در مقابل جیرانی _ نقد فیلم قصه پریا۴۸:۵۲
گفتگو با امین تارخ و پوریا پور سرخ _ ۰۳/۰۴/۹۰۱:۰۰:۰۹
گزارش فصل بهار۱:۰۵:۱۸
نقد فیلم جنجالی پایان نامه۱:۲۲:۳۲
گفتگو با رضا درستکار _ ۲۷/۰۳/۹۰۴۷:۴۱
گفتگو با فریبرز عرب نیا _ ۲۰/۰۳/۹۰۱:۰۱:۵۱
نقد فیلم جرم۱:۳۰:۰۴
مصاحبه با پولاد کیمیایی ، بازیگر فیلم جرم۲۶:۵۵
واکنش فراستی به اظهارات عرب نیا و شمقدری۰۷:۴۴
گفتگو با فریبرز عرب نیا _ ۰۶/۰۲/۹۰۵۷:۴۳
مصاحبه با مسعود کیمیایی ، کارگردان فیلم جرم۶:۴۲
نقد فیلم شرط اول۴۸:۵۷
تاریخ سینمای ایران قبل از انقلاب۱۴:۳۱
شهر در سینما _ گفتگو با سعید قطبی زاده۳۰:۵۶
گفتگو با فریبرز عرب نیا _ ۳۰/۰۲/۹۰۱:۱۰:۱۶
گفتگو با سعید راد۵۶:۵۸
نقد فیلم مرهم۵۹:۴۹
گقتگو با رضا داوود نژاد ، کبری حسن زاده۱۸:۰۴
نقد فیلم یکی از ما دو نفر۱:۱۱:۵۲
علت فروش بالای برخی فیلم های تاریخ سینما۴۲:۵۷
درآمد بازیگران : مصاحبه با کامبیز دیرباز ، پوریا پور سرخ و نیما شاهرخ شاهی۱۲:۰۱
مصاحبه با امین تارخ درباره رویای بازیگری۴:۱۷
مصاحبه با امیر جعفری درباره رویای بازیگری۵:۰۲
بازیگری۲:۵۲
دستمزد بازیگران۴۰:۳۸
رویای بازیگری۴۹:۵۹
نقد فیلم خیابان بیست و چهارم۳۵:۵۹
دستمزد بازیگران۴۱:۰۱
نقد فیلم اخراجی ها ۳۱:۲۵:۲۶
عکس العمل برنامه هفت نسبت به برنامه طنز خنده بازار۳:۴۱
دانلود نقد فیلم معصومیت مسلمانان _ فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) _ تصویری۱۶:۳۶

چشم انداز سینمای انقلابی با حضور نادر طالب زاده و حسن عباسی ۹۱/۱۲/۴۵۹:۵۹

مطالب مرتبط

9653 بازدید ۲۴ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. سلیمه says:

  سلام تو روخدا قسم دانلود برنامه دو نیمه سیب ۹۲ (ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹۲ شبکه ۲) رو هم بذارید. خصوصا برنامه کامل شب و برنامه روز عید رو، خواهش میکنم. نتونستم ببینم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۰۵:۲۲:

  سلام
  باشه پیدا کردم میزارم

  [پاسخ]

 2. سید حسین says:

  سلام وقتتون بخیر چرا هیچ کدوم از این فایل های برنامه هفت دانلود نمبشن خواهشا پیگیری کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۸:

  سلام
  همش دانلود میشن که
  روی آیکون کنار هر کدوم کلیک کن

  [پاسخ]

 3. محمد امین says:

  سلام ببخشید وقتی رو دانلود می زنی دانلود نمیشه وصفحه قفل میشه اگه ضحمتی نیست یا درستش کن یا این نقد فیلم مرهم رو برام بفرست به ایمیلم خیلی ممنون سایت خیلی با حالی داری پیشی!!!!erfanp77@yahoo.com

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۱۹:۳۱:

  سلام
  لینکها همه سالمه بی زحمت دوباره تست کن

  [پاسخ]

 4. سینا says:

  سلام
  نقد فیلم آلزایمر در تاریخ ۱۸/۶/۹۰ در برنامه هفت توی سایت نیست؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۱۷:

  سلام نه متاسفانه

  [پاسخ]

 5. fahimeh says:

  من خیلی دنبال فیلم سربازهای جمعه گشتم ولی پیداش نکردم و خیلی هم دوست دارم کاملشو ببینم میشه خواهش کنم اگر این فیلمو کامل دارید بذارید تا بتونم دانلش کنم ممنون میشم

  [پاسخ]

 6. فهیمه says:

  سلام
  خسته نباشید ضمن تشکر از شما اگر امکان داره حجم بعضی از فایل های دانلوذ کمتر کنید به خصوص حجم های بالای ۱۰۰ تا به سختی دانلود میشه ومنم به به خاطر کارم که فیلمسازی هست باید تمام این برنامه ها رو ببینم که متاسفانه در طی هفته این کار برام مقئور نبست ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۰۶:۴۴:

  سلام اگه مشد حتما اینکار رو میکردم ولی خودم همشو از جای دیگه کپی کردم نسبت به حجمشون کیفیت خوبی هم دارن

  [پاسخ]

 7. جواد says:

  سلام خسته نباشید انصافا دستت درد نکنه مطالبی که به سختی پیدا میشه اینجا هست دمت گرم……..برنامه هفت در تاریخ ۷تیر ماه ۹۳ با حضور بابک حمیدیان کی میذارید…اصن میذارید…

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۳۳:

  سلام اون قسمت رو ندارم شرمنده

  [پاسخ]

  جواد پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۲۴:

  ا کجا میتونم گیرش بیارم…..ممنون میشم اگ کمک کنی….

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۲۱:۳۳:

  سلام خودم کلی گشتم جایی نتونستم پیدا کنم
  یعنی برنامه ۳۱ اردیبهشت و ۱۴ تیر هست و ۷ تیر نه

  [پاسخ]

 8. جواد says:

  ای بابا من از بچگی بد شانس بودم بعد اطرافیان کتمان میکردن اینم ی مورد دگ….. اگ به این بد شانسی نمیگن پ چی میگن……..بازم مرسی.

  [پاسخ]

 9. شقایق says:

  سلام
  برنامه هفت در اذر سال ۹۲ ایتمی پخش کرد که در رابطه پیگیری مشکلات آپاراتچی ها و سینما حقیقت بود شما اونو دارین؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۵ام, ۱۳۹۳ ۲۱:۴۶:

  سلام اگه تو همینا نباشه نه ندارم

  [پاسخ]

 10. محمد زاهد says:

  سلام . دیگه قرار نمیدید ؟
  فقط تا برج ۲ ؟
  :(

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۲۱:۱۹:

  سلام اگه خدا بخاد به زودی به روزرسانی میشه

  [پاسخ]

 11. نیما says:

  سلام نقد فیلمک جدایی رو هم بذارین ….
  با تشکر

  [پاسخ]

 12. mah.banoo says:

  سلام میشه بگید توی برنامه هفت…کدوم تاریخ آقای افخمی و آقای عزتی حضوردارن…من هرچی دانلودمیکنم نمیبینم این دونفررو…
  ممنون میشم پاسخ بدید..

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۲۱:

  سلام از بهروز افخمی فقط یه برنامه هست که اینه
  http://rasekhoon.net/media/show/397285/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%86-_-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C/

  [پاسخ]

 13. سید مهدی میر غفاری says:

  سلام لطفا اگه امکان داره کل مجموعه برنامه سینمایی هفت از سال ۹۰ تا ۹۳ را که برای دانلود در سایت قرار دادید برای خرید اینترنتی هم کل مجموعه را در سایت قرار بدید

  [پاسخ]

دسته بندی