در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/221563.jpg

 

مکارم خوبان – عبودیت۲۴:۲۷
مکارم خوبان – اثرات عبادت۲۲:۲۵
مکارم خوبان – معنای ایاک نعبد۲۲۳:۵۴
مکارم خوبان – معنای ایاک نعبد۱۲۳:۵۴
مکارم خوبان – آثار ایاک نعبد۲۴:۵۸
مکارم خوبان – آثار نماز۲۴:۴۱
مکارم خوبان – قرب عبادت – ۱۱/۰۲/۱۳۹۰۲۴:۳۸
مکارم خوبان – ذکر خدا۲ – ۱۴/۰۶/۱۳۸۹۲۸:۵۸
مکارم خوبان – نماز -۰۴/۰۲/۱۳۸۹۲۴:۵۴
مکارم خوبان – ذکر خدا۱ – ۰۷/۰۶/۱۳۸۹۲۴:۳۹
مکارم خوبان – هدایت الهی۳ – ۳۱/۰۵/۱۳۸۹۲۴:۱۶
مکارم خوبان – هدایت الهی۲ – ۲۴/۰۵/۱۳۸۹۲۳:۵۱
مکارم خوبان – هدایت الهی۱ – ۱۷/۰۵/۱۳۸۹۲۳:۱۴
مکارم خوبان – مفهوم اهدنا الصراط المستقیم۳ – ۱۰/۰۵/۱۳۸۹۲۴:۰۹
مکارم خوبان – مفهوم اهدنا الصراط المستقیم۲ -۰۳/۰۵/۱۳۸۹۲۴:۵۷
مکارم خوبان – هدایت عمومی – ۲۰/۰۴/۱۳۸۹۲۵:۰۰
مکارم خوبان – مفهوم اهدنا الصراط المستقیم۱ – ۱۳/۰۴/۱۳۸۹۲۳:۳۰
مکارم خوبان – اخلاق -۲۸/۰۱/۱۳۸۹۲۴:۴۷
مکارم خوبان – آثار بی نمازی -۰۶/۰۴/۱۳۸۹۲۴:۱۶
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۱۳۱مباحث اخلاقی۸۹ /۲/۱۱۲۴:۳۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۸۸
قرب عبادات – نماز
 
دانلود
۱۳۲نماز۸۹ /۲/۴۲۴:۵۴آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۱۹
 دانلود
۱۳۳مباحث اخلاقی۸۹ /۱/۲۸۲۴:۴۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۰۵
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۱۲۱هدایت عمومی و ویژه۸۹ /۴/۲۰۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۲
 دانلود
۱۲۲اهدناالصراط المستقیم۸۹ /۴/۱۳۲۳:۳۰آیت الله نجفی قمشه ای۲۷۵۶
 دانلود
۱۲۳آثار بی نمازی و اهمیت ندادن به آن۸۹ /۴/۶۲۴:۱۶آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۴۵
 دانلود
۱۲۴مباحث اخلاقی۸۹ /۳/۳۰۲۴:۲۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۶۶
 دانلود
۱۲۵اثرات عبادت۸۹ /۳/۲۳۲۲:۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۶۲۹
نماز
 
دانلود
۱۲۶معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین۸۹ /۳/۱۵۲۴:۵۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۰
 دانلود
۱۲۷معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین۸۹ /۳/۸۲۳:۵۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۰۰
 دانلود
۱۲۸اثرات نماز۸۹ /۳/۱۲۴:۴۱آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۹۴
 دانلود
۱۲۹آثار ایاک نعبد و ایاک نستعین۸۹ /۲/۲۵۲۴:۵۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۰
 دانلود
۱۳۰آثار ایاک نعبد و ایاک نستعین۸۹ /۲/۱۸۲۴:۵۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۲۸
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۱۱۱اهدنا الصراط المستقیم۸۹ /۷/۴۲۹:۱۴آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۲۸
هدایت الهی
 
دانلود
۱۱۲ذکر۸۹ /۶/۲۸۲۴:۳۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۹۰
 دانلود
۱۱۳یاد خدا۸۹ /۶/۲۱۲۴:۳۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۷۹
 دانلود
۱۱۴ذکر خدا۸۹ /۶/۱۴۲۸:۵۷آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۹۶
 دانلود
۱۱۵یادخدا در نماز۸۹ /۶/۷۲۴:۳۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۸۹
 دانلود
۱۱۶هدایت الهی۸۹ /۵/۳۱۲۴:۱۴آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۴۳
 دانلود
۱۱۷اهدناالصراط المستقیم۸۹ /۵/۲۴۲۳:۵۱آیت الله نجفی قمشه ای۲۷۹۷
هدایت الهی
 
دانلود
۱۱۸اهدناالصراط المستقیم۸۹ /۵/۱۷۲۳:۱۴ایت الله نجفی قمشه ای۲۷۲۴
هدایت الهی
 
دانلود
۱۱۹اهدناالصراط المستقیم۸۹ /۵/۱۰۲۴:۲۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۷۱
 دانلود
۱۲۰اهدناالصراط المستقیم۸۹ /۵/۳۲۴:۵۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۲۵
 دانلود

 

ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۱۰۱امام حسین (ع) و نهضت آن حضرت۸۹ /۹/۲۱۲۸:۲۳آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۲۷
 دانلود
۱۰۲اسرارنماز۸۹ /۹/۱۴۲۹:۳۳آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۶
 دانلود
۱۰۳اسرارنماز۸۹ /۹/۷۲۹:۳۳آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۶
 دانلود
۱۰۴اسرارنماز۸۹ /۸/۳۰۲۸:۲۷آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۳۶
 دانلود
۱۰۵اسرار نماز۸۹ /۸/۱۶۲۹:۴۹آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۰۳
 دانلود
۱۰۶اسرارنماز۸۹ /۸/۹۲۹:۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۱۶
 دانلود
۱۰۷اسرارنماز۸۹ /۸/۲۲۹:۰۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۰۹
 دانلود
۱۰۸نماز۸۹ /۷/۲۵۲۹:۳۹آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۷۵
 دانلود
۱۰۹اسرارنماز۸۹ /۷/۱۸۲۹:۵۲آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۰۶
 دانلود
۱۱۰اسرار نماز۸۹ /۷/۱۱۲۸:۲۲آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۲۵
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۹۱بیداری قلب۸۹ /۱۱/۲۴۲۷:۰۷آیت الله نجفی قمشه ای۳۱۸۰
 دانلود
۹۲قلب سلیم۸۹ /۱۱/۱۷۲۹:۵۴آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۰۶
 دانلود
۹۳قلب سلیم۸۹ /۱۱/۱۰۲۹:۴۶آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۹۱
 دانلود
۹۴قلب سلیم۸۹ /۱۱/۳۲۹:۲۶آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۵
 دانلود
۹۵قلب سلیم۸۹ /۱۰/۲۶۲۹:۵۲آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۰۲
 دانلود
۹۶عقل نظری و عملی۸۹ /۱۰/۱۹۲۹:۲۸آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۰
 دانلود
۹۷بیداری از خواب غفلت۸۹ /۱۰/۱۲۲۹:۵۸آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۱۴
 دانلود
۹۸بیداری از جهل و غفلت۸۹ /۱۰/۵۲۹:۳۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۹
 دانلود
۹۹بیداری از جهل و غفلت۸۹ /۱۰/۵۲۹:۳۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۹
 دانلود
۱۰۰پیام عرفانی امام حسین (ع) در کربلا۸۹ /۹/۲۸۲۹:۵۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۰۱
 دانلود

 

ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۸۱اوامر و نواهی قرآن۹۰ /۲/۴۲۵:۵۱آیت الله نجفی قمشه ای۲۲۷۳
عدالت
 
دانلود
۸۲فواید اطاعت از خدا۹۰ /۱/۲۸۲۶:۱۶آیت الله نجفی قمشه ای۲۳۱۱
 دانلود
۸۳فواید بندگی خدا۹۰ /۱/۲۱۲۰:۴۲آیت الله نجفی قمشه ای۱۸۲۱
 دانلود
۸۴اوامر و نواهی قرآن۹۰ /۱/۱۴۲۸:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۲۵۲۵
 دانلود
۸۵دستورات الهی در قرآن۹۰ /۱/۷۲۵:۲۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۸۸
 دانلود
۸۶قلب سلیم۸۹ /۱۲/۲۹۲۹:۱۳آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۲۵
 دانلود
۸۷قلب سلیم۸۹ /۱۲/۲۲۲۸:۴۰آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۶۷
 دانلود
۸۸قلب سلیم۸۹ /۱۲/۱۵۳۰آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۱۷
 دانلود
۸۹قلب سلیم۸۹ /۱۲/۸۲۹:۵۰آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۹۷
 دانلود
۹۰قلب سلیم۸۹ /۱۲/۱۲۷:۵۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۷۳
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۷۱بیداری از خواب غفلت۹۰ /۴/۱۹۹۰:۴ :۱۹آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۹۸
 دانلود
۷۲بیداری از خواب غفلت۹۰ /۴/۱۲۲۹:۵۶آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۰۹
 دانلود
۷۳بیداری از خواب غفلت۹۰ /۴/۵۲۷:۳۲آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۳۱
 دانلود
۷۴بیداری از خواب غفلت۹۰ /۳/۲۹۲۶:۱۶آیت الله نجفی قمشه ای۳۰۸۳
 دانلود
۷۵اندیشه الهی۹۰ /۳/۲۲۲۹:۱۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۲۲
 دانلود
۷۶بیداری از خواب غفلت۹۰ /۳/۱۵۲۹:۴۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۸۱
 دانلود
۷۷بیداری از غفلت۹۰ /۳/۱۲۷:۴۱آیت الله نجفی قمشه ای۲۶۱۸
 دانلود
۷۸اوامر و نواهی خدا در قرآن۹۰ /۲/۲۵۲۶:۱۰آیت الله نجفی قمشه ای۲۳۰۲
 دانلود
۷۹اوامر و نواهی خدا در قرآن۹۰ /۲/۱۸۲۷:۳۴آیت الله نجفی قمشه ای۲۴۲۵
 دانلود
۸۰اوامر و نواهی خدا در قرآن۹۰ /۲/۱۱۲۵:۵۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۲۸۵
 دانلود

 

ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۶۱توحید۹۰ /۶/۲۷۲۹:۲۱آیت الله نجفی قمشه ای۲۵۸۰
 دانلود
۶۲توحید۹۰ /۶/۲۰۲۹:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۸۸
 دانلود
۶۳غفلت۹۰ /۶/۱۳۲۹:۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۴۹
 دانلود
۶۴بیداری از خواب غفلت۹۰ /۶/۶۲۹:۰۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۰۶
 دانلود
۶۵بیداری از خواب غفلت۹۰ /۵/۳۰۲۹:۴۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۹۲
 دانلود
۶۶بیداری از خواب غفلت۹۰ /۵/۲۳۲۹:۲۴آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۴۷
 دانلود
۶۷آفات گوش۹۰ /۵/۱۶۲۹:۱۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۳۰
 دانلود
۶۸بیداری از خواب غفلت۹۰ /۵/۹۲۷:۴۸آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۶۰
 دانلود
۶۹بیداری از خواب غفلت۹۰ /۵/۲۲۷:۵۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۶۵
 دانلود
۷۰اخلاق عملی۹۰ /۴/۲۶۲۷:۲۴آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۱۴
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۵۱صدق۹۰ /۹/۶۲۸:۵۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۵۳۸
 دانلود
۵۲صدق۹۰ /۸/۲۹۲۴:۴۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۱۷۶
 دانلود
۵۳توحید۹۰ /۸/۲۲۲۷:۱۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۳۹۸
 دانلود
۵۴معرفت خدا۹۰ /۸/۱۵۲۷:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۲۴۳۸
 دانلود
۵۵هدف از آفرینش۹۰ /۸/۸۲۷:۱۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۳۹۹
 دانلود
۵۶هدف از آفرینش۹۰ /۸/۱۲۹:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۲۶۱۳
 دانلود
۵۷توحید۹۰ /۷/۲۴۲۸:۱۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۴۸۳
 دانلود
۵۸توحید۹۰ /۷/۱۷۲۹:۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۵۸۶
 دانلود
۵۹توحید۹۰ /۷/۱۰۲۹:۲۰آیت الله نجفی قمشه ای۲۵۸۰
 دانلود
۶۰شناخت امام زمان(عج)۹۰ /۷/۳۲۵:۰۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۲۰۵
 دانلود

 

ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۴۱امام زمان (عج) و اطاعت از ایشان۹۰ /۱۱/۱۹۲۸:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۶۷
 دانلود
۴۲معرفت الهی۹۰ /۱۱/۱۲۲۹:۵۸آیت الله نجفی قمشه ای۳۵۱۴
 دانلود
۴۳ذکر۹۰ /۱۱/۵۲۹:۳۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۶۱
 دانلود
۴۴دیدالهی۹۰ /۱۰/۲۸۲۶:۵۰آیت الله نجفی قمشه ای۳۱۴۵
 دانلود
۴۵تسبیح خدا۹۰ /۱۰/۲۱۲۸:۱۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۰۳
 دانلود
۴۶قلب مومن۹۰ /۱۰/۱۴۲۶:۲۶آیت الله نجفی قمشه ای۳۰۹۸
 دانلود
۴۷چهل روز عبادت با اخلاص۹۰ /۱۰/۷۲۷:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۲۴۳۷
 دانلود
۴۸قلب مومن۹۰ /۹/۲۷۲۶:۵۶آیت الله نجفی قمشه ای۲۳۶۸
 دانلود
۴۹معرفت و شناخت خدا۹۰ /۹/۲۰۲۴:۴۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۱۸۱
 دانلود
۵۰معرفت خدا۹۰ /۹/۱۳۲۸:۰۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۴۷۳
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۳۱توحید۹۱ /۱/۳۰۲۷:۳۵آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۳۴
 دانلود
۳۲توحید۹۱ /۱/۲۳۲۸:۲۰آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۲۱
 دانلود
۳۳توحید۹۱ /۱/۱۶۲۶:۲۸آیت الله نجفی قمشه ای۳۱۰۳
 دانلود
۳۴توحید۹۱ /۱/۹۲۷:۵۷آیت الله نجفی قمشه ای۳۲۷۶
 دانلود
۳۵توحید۹۱ /۱/۲۲۸:۲۴آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۳۰
 دانلود
۳۶توحید۹۰ /۱۲/۲۴۲۹:۰۷آیت الله نجفی قمشه ای۳۴۱۳
 دانلود
۳۷توحید۹۰ /۱۲/۱۷۲۸:۲۲آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۴۵
 دانلود
۳۸توحید۹۰ /۱۲/۱۰۲۸:۱۱آیت الله نجفی قمشه ای۳۳۰۳
 دانلود
۳۹توحید۹۰ /۱۲/۳۲۷:۰۴آیت الله نجفی قمشه ای۳۱۷۵
 دانلود
۴۰توحید۹۰ /۱۱/۲۶۲۶:۳۲آیت الله نجفی قمشه ای۳۱۱۲
 دانلود

 

ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۲۱تفسیر سوره حمد۹۱ /۶/۷۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۰
 دانلود
۲۲تفسیرسوره حمد۹۱ /۳/۳۱۲۲:۴۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۶۶۸
 دانلود
۲۳تفسیر سوره حمد۹۱ /۳/۲۴۲۴:۵۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۱۶
 دانلود
۲۴تفسیر سوره حمد۹۱ /۳/۱۷۲۴:۴۳آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۹۸
 دانلود
۲۵تفسیر سوره حمد۹۱ /۳/۱۰۲۴:۵۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۰
 دانلود
۲۶تفسیر سوره حمد۹۱ /۳/۳۲۴:۵۷آیت الله نجفی قمشه ای۴۳۸۸
 دانلود
۲۷تفسیر سوره حمد۹۱ /۲/۲۷۲۳:۳۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۷۵۹
 دانلود
۲۸تفسیر سوره حمد۹۱ /۲/۲۰۲۴:۲۹آیت الله نجفی قمشه ای۴۳۰۵
 دانلود
۲۹تفسیر سوره حمد۹۱ /۲/۱۳۲۳:۴۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۷۹۲
 دانلود
۳۰تفسیر سوره حمد۹۱ /۲/۶۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۱
 دانلود
ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۱۱شرح و تفسیر حمد خداوند۹۱ /۸/۱۶۲۴:۳۴آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۷۹
 دانلود
۱۲دلایل حمد خداوند۹۱ /۸/۹۲۴:۲۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۶۹
 دانلود
۱۳شرح و تفسیر حمدخداوند۹۱ /۸/۲۲۴:۱۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۵۰
 دانلود
۱۴شرح و تفسیر سوره حمد۹۱ /۷/۲۵۲۴:۵۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۲۸
 دانلود
۱۵شرح و تفسیر سوره حمد۹۱ /۷/۱۸۲۴:۳۲آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۰۵
 دانلود
۱۶شرح و تفسیر سوره حمد۹۱ /۷/۱۱۲۴:۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۶۳
 دانلود
۱۷تفسیر و تبیین حمد خداوند۹۱ /۷/۴۲۴:۱۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۵۱
 دانلود
۱۸تفسیر سوره حمد۹۱ /۶/۲۸۲۴:۴۶آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۰۳
 دانلود
۱۹تفسیر سوره حمد۹۱ /۶/۲۱۲۴:۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۶۴
 دانلود
۲۰تفسیر سوره حمد۹۱ /۶/۱۴۲۴:۳۶آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۸۴
 دانلود

 

ردیفعنوانتاریخ و زمان پخشمدتکارشناس/مجریحجم فایل
(KB)
۱یاد خداوند۹۱ /۱۰/۲۶۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۰
 دانلود
۲قلب سلیم۹۱ /۱۰/۱۹۲۴:۴۶آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۰۴
 دانلود
۳قلب سلیم۹۱ /۱۰/۱۲۲۴:۱۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۴۶
تربیت صحیح فرزندان
 
دانلود
۴قلب سلیم۹۱ /۱۰/۵۲۴:۲۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۶۶
 دانلود
۵قلب سلیم از دیدگاه امام صادق(ع)۹۱ /۹/۲۸۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۰
 دانلود
۶قلب سلیم۹۱ /۹/۲۱۲۵آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۳۱
 دانلود
۷قلب سلیم۹۱ /۹/۱۴۲۴:۵۹آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۲۹
 دانلود
۸قلب سلیم۹۱ /۹/۷۲۴:۲۸آیت الله نجفی قمشه ای۲۸۶۹
 دانلود
۹شرح و تفسیر حمد خداوند۹۱ /۸/۳۰۲۴:۵۳آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۱۸
 دانلود
۱۰مقام و جایگاه امام زمان عج۹۱ /۸/۲۳۲۴:۵۷آیت الله نجفی قمشه ای۲۹۲۵
 دانلود

مطالب مرتبط

3548 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. علي عليزاده says:

  با سلام آیا میتوانم برای شروع و ادامه سیر سلوک الی الله از راهنمایی های دائمی آیت الله نجفی بهرمند باشم من معلم هستم از شیراز لطفا به آدرس ایمیلم جواب بدهید شما در کدام شهر هستسد ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۶:

  سلام
  والا من آیت الله نجفی رو نمیشناسم تو کار سیر و سلوکم نیستم ولی یه عارف هست توی شیراز به اسم کریم محمود حقیقی فکر کنم بری پیش اون بهتر باشه دم دستتم هست اینم سخنرانیهاش
  http://www.zahra-media.ir/?p=32846
  ولی از آدرس و شماره و این چیزاش خبری ندارم

  [پاسخ]

 2. علي عليزاده says:

  با سلام کسی که استاد ندارد و تشنه سیر الی الله است چه کند تا به خطا نرود

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۹:

  سلام
  اگه نظر منو میخای نمازهات رو سر وقت و با حضور قلب بخون و از گناهانی مثل غیبت و تهمت دوری کن سر ۱ ماه نشده سالک الی الله میشی نیازی هم به ریاضت های جسمی و گوشه نشینی و این چیزا هم نیست

  [پاسخ]

 3. بسم رب الفاطمه سلام الله علیها says:

  سلام از عزیزانی که سخنرانی های حضرت استاد ایت الله نجفی قمشه ای را در دسترس تشنگان سیر وسلوک قرار میدیدکمال تشکر رادارم
  التماس دعا

  [پاسخ]

 4. سرباز 313 says:

  زندگی نامه
  تولد؛
  ۱/۴/۱۳۱۹ شمسی (۱۵جمادی الاول ۱۳۵۹ قمری) شهرستان(قمشه) شهرضا؛
  اساتید دروس مقدماتی در حوزه علمیه شهرضا؛
  حاج آقا نصرالله زارعان،حاج آقا فضل الله حجازی، حکیم الهی قمشه‌ای وبرخی دیگر از علمای محلی.
  استاد، فصوص فارابی وتفسیر قرآن را تابستان‌ها که حکیم الهی قمشهای به شهرضا می‌آمد خدمت ایشان تلمذ کرده‌ است.
  اساتید دوره سطح؛
  از ۱۷ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و در مدرسه رضویه سکنی گزید وخدمت حضرات آیات، ستوده، اعتمادی، سلطانی،منتظری،شهید مطهری، شهید مفتح و برخی دیگر از اساتید تلمذ نمود.
  استاد اخلاق؛
  حاج آقا حسین فاطمی قمی.
  اساتید خارج فقه واصول؛
  آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و آیت‌الله‌العظمی میرزا هاشم آملی
  اساتید حکمت وعرفان؛
  علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن‌زاده آملی و آیت الله حاج آقا محمد شاه‌آبادی، رحم الله الماضین و ایدالله الباقین منهم.
  فعالیت‌های سیاسی قبل از پیروزی انقلاب؛
  ۱. شرکت در تحصن‌ها وتظاهرات علما ومردم ۲. افشای جنایات رژیم ستم‌شاهی و معرفی آرمان‌ها و راه و رسم و خط امام که منجر به دستگیری ایشان شد ۳. ممنوع‌المنبر شدن در شهرضا به دلیل فعالیت‌های سیاسی و انقلابی.
  فعالیت‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب؛
  ۱. نماینده مردم شهرضا در دوره اول و پنجم مجلس شورای اسلامی ۲. معاون تأمین نیروهای انسانی کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور ۳. ناظر عالی وزیر امور خارجه (دکتر ولایتی) در دانشگاه بین الملل ۴. مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه ۵. عضو هیأت علمی دانشکده بین الملل ۶. عضو هیأت بررسی تخلفات دانشکده بین الملل ۷. تشکیل دفتر استفتاء وارتباط با نمایندگی‌های سراسر کشور ۸. نماینده ولی فقیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس‌پور ۹. مشاور فرهنگی وزارت کشور ۱۰. عضو هیأت رسیدگی به تخلفات وزارت کشور ۱۱. عضو هسته‌ای گزینش مدرسه عالی شهید مطهری ۱۲. عضو هسته‌ای گزینش نمایندگان ولی فقیه در دانشگاههای سراسر کشور.
  خدمات فرهنگی؛
  ۱. تدوین ماهنامه اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی برای سفرا وکارمندان خارج از کشور ۲. تدوین چهل حدیث جهت ارائه در سمینارهای سالیانه سفرای کشورهای جهان ۳. تدوین ماهنامه اخلاقی، عقیدتی، سیاسی جهت استانداران وفرمانداران.
  تدریس حوزوی؛
  ۱. تدریس دروس تفسیر، حکمت واخلاق در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی قم ۲. تدریس در حوزه علمیه شهرضا.
  تدریس دانشگاهی
  ۱. دانشگاه امام صادق× ۲. مدرسه عالی شهید مطهری ۳. تربیت مدرس ۴. دانشگاه شهید بهشتی ۵. دانشکده روابط بین الملل ۶. دانشگاه شهید عباس‌پور ۷. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. استاد، در این دانشگاهها به تدریس دروس معارف، اخلاق، فلسفه، منطق وتفسیر اشتغال داشته است.
  آثار قلمی؛
  تدوین ۷۵۵ مقاله در موضوعات مختلف که در روزنامه رسالت سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ منتشر گردیده و توسط سید مهدی میرمسیب؛ تحقیق، تصحیح و فصل بندی شده و با عنوان «قطره ای از دریای معارف» در دو جلد گردآوری شده و در سال ۱۳۸۸در انتشارات اسوه چاپ و منتشر گردیده است ۲. شرحی بر دعای عرفه امام حسین× که هنوز به چاپ نرسیده است ۳. تلخیص دوره بیست جلدی تفسیر المیزان که جهت بازنگری خدمت علامه طباطبایی داده شد ونزد ایشان ماند تا به لقاء‌الله شتافت واین جزوه مفقود گردید ۴. با سالکان وادی نور این کتاب حدود سیصد بیت شعر در قالب مناسکی کوچولو برای راهیان سرزمین وحی بود که به پیشنهاد سید مهدی میرمسیب توسط خود استاد شرح شده و به تحقیق و تصحیح وی در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات سلمان آزاده چاپ و منتشر گردیده است.۵. چشمه های سلوک، که در چهار موضوع مختلف است و در دست آماده سازی میباشد.۶. اخلاق نظری برای طلاب سطوح مقدماتی حوزه که آماده چاپ است.
  آثار صوتی؛
  به کوشش آقای حمید دهقان، مجموعه سخنرانی‌هایی از معظم‌له به رادیو معارف ارائه گردید که پس از ویرایش از سال ۱۳۸۷ در برنامه مکارم خوبان این رادیو پخش گردیده و هنوز هم ادامه دارد، این مجموعه سخنرانی(از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) اخیراً توسط رادیو معارف در قالب چهارCDتنظیم، تکثیر و منتشر گردیده که اکنون در دسترس علاقمندان می‌باشد.
  استاد، که از جانبازان فاجعه ۷ تیر ۱۳۶۰ وپدر شهید می‌باشد در حال حاضر ضمن وعظ و ارشاد و خطابه، در شهرضا به تدریس در حوزه ودانشگاه مشغول می‌باشد.
  جهت آشنایی بیشتر با شخصیت این استاد معظم، به رساله مرد فریاد و سکوت یا کتاب قطره‌ای از دریای معارف، ج۲، فصل پنجم، ص۵۸۶ مراجعه گردد.
  قم/ سیدمهدی میرمسیّب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

  [پاسخ]

دسته بندی