جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

https://cdn2.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/asraramiz.doa.a_8e2b09ea-fa8d-49ce-9bdc-0ef0ce3f642a.png http://s3.picofile.com/file/8199724676/banner04.gif http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/mashare11.jpg

دانلود یک جا با کیفیت بالا

دانلود یکجا به تفکیک صفحه

دانلود یکجا به تفکیک حزب

ترتیل با کیفیت خوب

مجموعه تلاوت های کمیاب

ترتیل با کیفیت بالا

ترتیل با کیفیت متوسط

به تفکیک جز

ترتیل با کیفیت بسیار بالا سال ۱۴۲۴

ختم قرآن در یک فایل صوتی

ترتیل با کیفیت بسیار عالی سال ۱۴۳۰

ترتیل با حجم کم

مشاری العفاسی | جزء ۱۶ ۵۸:۱۴
مشاری العفاسی | دعای ختم قرآن کریم ۰۰:۱۵:۴۵
مشاری العفاسی | جزء ۱ ۰۰:۵۴:۱۹
مشاری العفاسی | جزء ۲ ۰۰:۵۲:۰۸
مشاری العفاسی | جزء ۳ ۰۰:۵۵:۵۸
مشاری العفاسی | جزء ۴ ۰۰:۵۷:۴۹
مشاری العفاسی | جزء ۵ ۰۰:۵۴:۰۹
مشاری العفاسی | جزء ۶ ۰۰:۵۶:۲۰
مشاری العفاسی | جزء ۷ ۰۱:۰۳:۳۷
مشاری العفاسی | جزء ۸ ۰۱:۰۳:۳۵
مشاری العفاسی | جزء ۹ ۰۱:۰۱:۵۲
مشاری العفاسی | جزء ۱۰ ۰۰:۵۸:۱۶
مشاری العفاسی | جزء ۱۱ ۰۱:۰۴:۵۳
مشاری العفاسی | جزء ۱۲ ۰۱:۰۵:۱۹
مشاری العفاسی | جزء ۱۳ ۰۱:۰۶:۰۵
مشاری العفاسی | جزء ۱۴ ۰۰:۵۸:۰۴
مشاری العفاسی | جزء ۱۵ ۰۰:۵۶:۵۱
مشاری العفاسی | جزء ۱۷ ۰۰:۵۵:۵۸
مشاری العفاسی | جزء ۱۸ ۰۱:۰۱:۵۵
مشاری العفاسی | جزء ۱۹ ۰۰:۵۸:۱۰
مشاری العفاسی | جزء ۲۰ ۰۰:۵۶:۳۲
مشاری العفاسی | جزء ۲۱ ۰۰:۵۸:۴۵
مشاری العفاسی | جزء ۲۲ ۰۱:۰۰:۰۸
مشاری العفاسی | جزء ۲۳ ۰۱:۰۵:۴۵
مشاری العفاسی | جزء ۲۴ ۰۰:۵۷:۳۷
مشاری العفاسی | جزء ۲۵ ۰۱:۰۴:۰۲
مشاری العفاسی | جزء ۲۶ ۰۱:۰۲:۰۹
مشاری العفاسی | جزء ۲۷ ۰۱:۰۵:۴۳
مشاری العفاسی | جزء ۲۸ ۰۰:۵۸:۲۰
مشاری العفاسی | جزء ۲۹ ۰۱:۰۰:۳۲
مشاری العفاسی | جزء ۳۰ ۰۱:۰۳:۱۶
سوره ی مبارکه حمد ۰۰:۵۳
سوره ی مبارکه بقره ۱:۵۷:۰۵
سوره ی مبارکه آل عمران ۱:۲۱:۰۳
سوره ی مبارکه نساء ۱:۲۲:۵۹
سوره ی مبارکه مائده ۱:۰۳:۱۰
سوره ی مبارکه انعام ۱:۱۲:۵۷
سوره ی مبارکه اعراف ۱:۲۳:۲۸
سوره ی مبارکه انفال ۳۰:۴۵
سوره ی مبارکه توبه ۱:۰۰:۴۸
سوره ی مبارکه یونس ۴۲:۲۵
سوره ی مبارکه هود ۴۶:۳۹
سوره ی مبارکه یوسف ۴۲:۰۸
سوره ی مبارکه رعد ۲۰:۲۷
سوره ی مبارکه ابراهیم ۲۰:۲۳
سوره ی مبارکه حجر ۱۵:۳۱
سوره ی مبارکه نحل ۴۲:۳۴
سوره ی مبارکه اسراء ۳۳:۲۸
سوره ی مبارکه کهف ۳۳:۳۹
سوره ی مبارکه مریم ۲۱:۲۳
سوره ی مبارکه طه ۲۷:۲۰
سوره ی مبارکه انبیاء ۲۶:۲۷
سوره ی مبارکه حج ۲۹:۴۰
سوره ی مبارکه مؤمنون ۲۴:۵۷
سوره ی مبارکه نور ۳۲:۵۶
سوره ی مبارکه فرقان ۱۹:۵۰
سوره ی مبارکه شعراء ۳۳:۰۱
سوره ی مبارکه نمل ۲۸:۲۹
سوره ی مبارکه قصص ۳۴:۲۳
سوره ی مبارکه عنکبوت ۲۲:۵۵
سوره ی مبارکه روم ۱۹:۴۱
سوره ی مبارکه لقمان ۱۱:۵۹
سوره ی مبارکه سجده ۸:۴۸
سوره ی مبارکه احزاب ۲۹:۲۰
سوره ی مبارکه سبأ ۱۸:۳۷
سوره ی مبارکه فاطر ۱۷:۴۵
سوره ی مبارکه یس ۱۷:۴۹
سوره ی مبارکه صافات ۲۴:۲۴
سوره ی مبارکه ص ۱۷:۴۹
سوره ی مبارکه زمر ۲۷:۲۴
سوره ی مبارکه غافر ۲۶:۲۲
سوره ی مبارکه فصلت ۱۹:۲۳
سوره ی مبارکه شوری ۱۹:۳۸
سوره ی مبارکه زخرف ۲۰:۴۱
سوره ی مبارکه دخان ۹:۴۵
سوره ی مبارکه جاثیه ۱۰:۵۳
سوره ی مبارکه احقاف ۱۶:۰۴
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۲:۲۲
سوره ی مبارکه فتح ۱۲:۰۶
سوره ی مبارکه حجرات ۸:۲۵
سوره ی مبارکه ق ۹:۳۲
سوره ی مبارکه ذاریات ۹:۲۱
سوره ی مبارکه طور ۸:۱۹
سوره ی مبارکه نجم ۷:۵۴
سوره ی مبارکه قمر ۸:۱۶
سوره ی مبارکه الرحمن ۱۱:۳۲
سوره ی مبارکه واقعه ۱۲:۱۷
سوره ی مبارکه حدید ۱۳:۵۳
سوره ی مبارکه مجادله ۹:۵۴
سوره ی مبارکه حشر ۱۰:۱۴
سوره ی مبارکه ممتحنه ۷:۲۳
سوره ی مبارکه صف ۴:۴۷
سوره ی مبارکه جمعه ۳:۳۱
سوره ی مبارکه منافقون ۴:۱۳
سوره ی مبارکه تغابن ۵:۱۸
سوره ی مبارکه طلاق ۵:۵۴
سوره ی مبارکه تحریم ۵:۵۱
سوره ی مبارکه ملک ۷:۲۳
سوره ی مبارکه قلم ۷:۳۲
سوره ی مبارکه حاقه ۶:۴۰
سوره ی مبارکه معارج ۵:۱۶
سوره ی مبارکه نوح ۴:۳۸
سوره ی مبارکه جن ۵:۳۱
سوره ی مبارکه مزمل ۴:۰۲
سوره ی مبارکه مدثر ۵:۲۲
سوره ی مبارکه قیامه ۳:۳۱
سوره ی مبارکه انسان ۵:۱۱
سوره ی مبارکه مرسلات ۴:۴۵
سوره ی مبارکه نبأ ۴:۵۳
سوره ی مبارکه نازعات ۴:۲۵
سوره ی مبارکه عبس ۳:۴۷
سوره ی مبارکه تکویر ۲:۴۴
سوره ی مبارکه انفطار ۲:۲۲
سوره ی مبارکه مطففین ۵:۲۰
سوره ی مبارکه انشقاق ۲:۴۶
سوره ی مبارکه بروج ۳:۲۴
سوره ی مبارکه طارق ۱:۴۴
سوره ی مبارکه اعلی ۱:۵۱
سوره ی مبارکه غاشیه ۲:۲۰
سوره ی مبارکه فجر ۳:۴۰
سوره ی مبارکه بلد ۲:۰۴
سوره ی مبارکه شمس ۱:۲۸
سوره ی مبارکه لیل ۱:۵۰
سوره ی مبارکه ضحی ۱:۰۸
سوره ی مبارکه شرح ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه تین ۱:۰۸
سوره ی مبارکه علق ۱:۴۰
سوره ی مبارکه قدر ۰۰:۴۶
سوره ی مبارکه بینه ۲:۱۱
سوره ی مبارکه زلزله ۱:۰۲
سوره ی مبارکه عادیات ۱:۱۳
سوره ی مبارکه قارعه ۱:۰۶
سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۰۶
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۲۸
سوره ی مبارکه همزه ۰۰:۵۹
سوره ی مبارکه فیل ۰۰:۵۱
سوره ی مبارکه قریش ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه ماعون ۰۰:۵۹
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۲۴
سوره ی مبارکه کافرون ۰۰:۵۷
سوره ی مبارکه نصر ۰۰:۳۷
سوره ی مبارکه مسد ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۲۲
سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۳۵
سوره ی مبارکه ناس ۰۰:۵۳
50074 بازدید ۸۳ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

 1. احمد says:

  با سلام
  بسیار عالی سپاسگزارم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۰۱:

  از روزی که متوجه شدم از عملیات کشتار یمنی ها حمایت می کند از چشمم افتاد. ما ایرانی ها در پرورش ترتیل خوان های درجه یک کوتاهی می کنیم. کاش روزی برسد که همه دنیا به ترتیل های ایرانی گوش بدهند نه کسانی که وهابی هستند .

  [پاسخ]

  حمید پاسخ در تاريخ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۳:

  درسته. ماچرا مسابقات ترتیل خوانی نداریم؟ توی دنیا بعد از مصر بهترین قاری ها رو داریم فقط تنبلیم وفکرمون رابه کار نمی اندازیم!

  [پاسخ]

  مجتبی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۰۹:۲۲:

  این حنجره و صدای زیبا از خود او نیست بلکه از خداست که به امانت به او داده شده است. پس گوش دادن به صدای او هیچ ایرادی ندارد.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۰۳:۱۹:

  صدا و توان خواندن زیبای کلام خدا رو منحصر نکنیم به شخص
  ابلیس کارش فریبه و ایشون رو فریفته؛ شایدم چیزی هست و ما نمیدونیم و طبق نص صریح قرآن انّ الله عالم الغیب و الشهاده
  ما با این صدای زیبا کار داریم و لز قرآن خدا لذت میبریم، اما کاری با قاری نداریم.
  خدا همه گمراهان رو هدایت کنه <3

  [پاسخ]

  امیر پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۵۶:

  آمییییییین

  [پاسخ]

 2. ساره says:

  با سلام
  فوق العاده بود
  ممنون از شما
  خدا خیرتون بده

  [پاسخ]

 3. مرتضی says:

  خداوندبه شمااجرعنایت بفرماید ان شاءالله

  [پاسخ]

 4. محمدرضا says:

  سلام خیلی ممنون
  اگر تمام ترک هارو یه جا زیپ مکردین خیلی بهتر میشد اینجوری مجبور نبودیم همه رو دونه دونه دانلود کنیم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۱۶:

  سلام
  اون کار امکان پذیر نیست دیگه به بزرگواری خودت ببخش

  [پاسخ]

  مکارمی پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۲۳:

  این هم لینک zip شده استاد العفاسی بالا ترین کیفیت http://everyayah.com/data/Alafasy_128kbps/000_versebyverse.zip

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۰۸:

  سلام دستت درد نکنه گذاشتمش

  [پاسخ]

 5. واقعا عالی میخونه تا به حال قاری ندیده بود که به این قشنگی بخونه

  [پاسخ]

  خواهر پاسخ در تاريخ دی ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۳۵:

  باهات موافقم

  [پاسخ]

 6. رضا says:

  واقعا دستتون درد نکنه. ممنون

  [پاسخ]

 7. واقعا عالی بود جزاکم الله خیرا

  [پاسخ]

 8. محمد says:

  خیلی از سایتتون لذت بردم خسته نباشید میگم

  [پاسخ]

 9. داود says:

  سپاسگذارم دوست گرامی کارتون واقعا قابل تقدره،موفق و سربلند باشید.

  [پاسخ]

 10. علی شیرزاده says:

  خداقوت.به خاطرترتیل زیبای مشاری ازتون ممنونم

  [پاسخ]

 11. مهدی says:

  لطفا قرائت قآن استاد مشاری روهم بگذارید. اینی که شما گذاشتید ترتیله.

  [پاسخ]

 12. مهدی says:

  لطفا قرائت قرآن استاد مشاری روهم بگذارید. اینی که شما گذاشتید ترتیله.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۲۱:

  سلام هرچی داشتم همینا هست

  [پاسخ]

  منتظر-آرانی پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۰۲:

  سلام.ممنون ازنظرت حرف منوزدی قرائت استادروهم بذارن عالی میشه.

  [پاسخ]

 13. مهدی says:

  لطفا قرائت قرآن استاد مشاری روهم بگذارید. اینی که شما گذاشتید ترتیله.اگه گذاشتید ممنون میشم به ایمیلم پیام بدید که گذاشتید.

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ در تاريخ فروردین ۵ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۰۷:

  مشاری العفاسی فقط ترتیل میخونه یا انشاد (تواشیح)،تلاوت نداره

  [پاسخ]

 14. مریم says:

  سلام.خیلی متشکرم .سوره ملک باصدای ایشان را که رادیو قرآن پخش میکنه خیلی دوست دارم

  [پاسخ]

 15. افشین says:

  با سلام
  اجرتون با خدا زبان قاصر است از تشکر…

  [پاسخ]

 16. صدیقی says:

  با سلام لطفا اگه میشه پخش آنلاین تلاوت سوره ها رو بزارید.ممنون

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ در تاريخ فروردین ۵ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۱۲:

  خدمت شما:
  https://archive.org/details/MasharyRashedAlafacy

  البته سایت راسخون هم پخش آنلاین داره:
  http://rasekhoon.net/media/3285

  [پاسخ]

 17. مصطفی says:

  دانلود ترتیل مشاری العفاسی به صورت یکجا و با لینک مستقیم:
  با کیفیت خوب و حجم۶۰۷مگابایت
  https://ia600405.us.archive.org/17/items/MasharyRashedAlafacy/Mishaari_Raashid-MUSHAF.zip
  با کیفیت عالی و حجم ۳.۷ گیگابایت
  http://ia600808.us.archive.org/24/items/Al_Afasy_Koran_H.Q_320_Kps_up-by-muslem/Al_Afasy_Koran_H.Q_320_Kps_up-by-muslem_vbr_mp3.zip

  اون لینک دانلود یکجا که اول صفحه گذاشتین،به صورت آیه به آیه هست-ولی این دو تا بر حسب سوره ها هست

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۵ام, ۱۳۹۳ ۰۵:۵۳:

  سلام دستت درد نکنه

  [پاسخ]

 18. زهرا says:

  بسیار زیباست.حس دلنشینی به آدم دست میده.دختر شش ساله ام با این صوت داره حفظ میکنه.ممنون.

  [پاسخ]

 19. زهره says:

  خدا خیرتون بده ممنونم

  [پاسخ]

 20. امیرحسین says:

  دمتون گرم
  ازاینکه از همه قراء ترتیل می گذارید بسیار سپاسگزاریم چون صدای هر کدام که دلنشینمان باشد لود می کنیم و دعاتون می کنیم.
  خداخیرتون بده

  [پاسخ]

 21. قاسم says:

  احسنتم بارک الله فیکم انشاالله جزاش را دراخرت بگیرید

  [پاسخ]

 22. حمید says:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  واقعا ممنون خدا خیرتون بده فقط چرا جزئ ۱۶ نیست برای دانلود؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۰۵:۲۳:

  سلام شرمنده اضافه شد

  [پاسخ]

  حمید پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۰۷:

  خیلی خیلی ممنون و متشکرم خیلی لطف کردین

  [پاسخ]

 23. محمد says:

  صادق میگم ۲۰بود ممنون

  [پاسخ]

 24. رضوان says:

  سلام و خسته نباشید از ته دل
  ممنون از آقای مشاری و ممنون از زحمات شما و هم چنین ممنون و قدردانی از سایت خوب و نورانی شما

  [پاسخ]

 25. سلام.ممنون ازنظرت حرف منوزدی قرائت استادروهم بذارن عالی میشه.

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۵۹:

  سلام
  مشاری معمولاً تلاوت نمیکنه، و فقط ترتیل و تواشیح میخونه
  اما یک مقطع از تلاوتش هست که در یه مصاحبه به تقلید از استاد منشاوی خونده، در این صفحه گذاشتم:
  http://mustafa-ismail.blogfa.com/post/132

  [پاسخ]

 26. حیف که این استادراشدوهابیه!!!!!استادمون گفته تلاوتاشوگوش بدیدوگرنه نمیومدم سروقت تلاوتاش.حیف……

  [پاسخ]

  مرتضی پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۰۳:

  خودمم شک ندارم که وهابی باشه چون اومناجات امیرالمومنین.انقلاب بحرین.مردم بی دفاع سوریه و…آوازخوانده است.من همیشه ازخواندن ترتیل یاآوازش بسیارلذت می برم ودلم آرام میگیرد.بسیارممنونم ازسایتتون بخاطردانلودترتیل قرآن مشاری گذاشتید

  [پاسخ]

 27. مخلوق says:

  منتظر آرانی شما مطمئنید ایشون وهابی هستند؟
  آخه به منم توصیه شد گوش بدم. اما طبق صحبت شما و این میل که برام اومده دودل شدم
  میلی که اومده:
  کمیل نیمه شبی همراه حضرت علی در تاریکی شب از کوچه های کوفه عبور می کردند تا به خانه ای رسیدند از آن خانه صدای تلاوت قرآن به گوش می رسید، معلوم بود مرد پارسایی از بستر راحت برخاسته و باصدایی دانشین و پرشور قرآن می خواند آن چنان که گریه و بغض گلویش را گرفته بود کمیل سخت تحت تأثیر آن صدا قرار گرفت آن مرد این آیه را می خواند: {آیا کسانی که در زیورهای دنیا غرق هستند بهترند} یا آن کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو آیا کسانی که می دانند یکسان هستند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند}.

  وقتی کمیل این آیه را با آن صدای پرسوز می شنید، چنان دگرگون شد که با خود گفت: ای کاش مویی بر بدن این قاری می شدم و صدای قرآن او را می شنیدم! حضرت علی علیه السلام از دگرگونی حال کمیل به خاطر آن صدای پرسوز و گداز آکاه شد و به او فرمود: ای کمیل! صدای پراندوه این قاری تو را حیران و شگفت زده نکند؛ چرا که او از دوزخیان است و بعد از مدتی راز این سخن را به تو خواهم گفت.

  این سخن مولا، کمیل را از دو جهت شگفت زده کرد؛ یکی این که حضرت از دگرگونی درونی کمیل خبر داد و دیگر این که او را از دوزخی بودن آن خواننده ی قرآن باخبر کرد. مدتی گذشت تا این که جنگ نهروان پیش آمد. در این جنگ کسانی که با قرآن سر و کار داشتند علی علیه السلام را کافر خواندند و با او به جنگ برخاستند. کمیل چون سربازی جانباز همراه علی علیه السلام بود و علی که شمشیرش از خون آن کوردلان مقدس مآب سیراب شده بود، متوجه کمیل شد، ناگهان نوک شمشیرش را بر سر یکی از هلاک شدگان فرود آورد و فرمود: ای کمیل! آن کسی که در آن نیمه شب قرآن را با آن سوز و گداز می خواند همین شخص است. کمیل سخت تکان خورد و به اشتباه خویش پی برد و دانست که نباید صدای قرائت زیبا و ظاهر افراد او را گول بزند. او در حالی که بسیار ناراحت بود، خود را روی قدم های بارک حضرت انداخت و از خدا طلب آمرزش کرد .

  …..

  علاوه بر صدای زیبا ، خود خواننده هم مهم بود برای همین صدای زیبا در آن شب هیچ تاثیری بر حضرت امیر نداشت چرا که بر باطن و اصل موضوع احاطه داشتند.

  فقط صدای زیبا کافی نیست … روح حاکم بر صدا هم مهم است

  [پاسخ]

  امير پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۰۹:

  اکثر قاریان مصری هم از شیعیان و حتی محبین امیر المومنین (ع)نیستند لیکن اینجا بحث تحت تاثیر واقع شدن نیست شیعیان می توانند از صدای خوش و لحن و فنون قرائت ایشان بهره ببرند و آموزش ببینند.
  یا علی

  [پاسخ]

  خواهر پاسخ در تاريخ دی ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۳۹:

  باهات موافقم

  [پاسخ]

 28. بنده حقیر says:

  چقدر خوب میخونه
  بهترین صدایی بود که شنیدم
  دست شما هم مرسی که گذاشتید

  [پاسخ]

 29. فاطمه says:

  چند بار از ساییتون استفاده کردم ولی نظر ندادم و پنجره ر و بستم ولی این دفعه دوباره وارد سایت شدم فقط برای اینک نظر بدم !!!!دیدم زشته تشکر نکنم .خلاصه سایت فوق العاده دارید.
  پس به خاطر زحماتتون ممنونم و در یک کلام چاکریم
  و در اخر:
  زد زیا

  [پاسخ]

 30. یاشار says:

  یاشاسین ادمین

  [پاسخ]

 31. محمد says:

  با سلام و خسته نباشید،
  ممنون از سایت بسیار خوبتون، خدا اجرتون بده، سایتتون پر از گنج های معنوی ای هست که می تونن آدم رو از فرش به عرش ببرن اگر خدا بخواهد و توفیق دهد، ممنون

  [پاسخ]

 32. ایوب says:

  وهابی,سنی یاشیعه بودنش روول کنین.صداش دلنشینه خداحفظش کنه مرحبابهش.مطمنم توی بهشت هم سنی هست هم شیعه هم مسیحی هم یهودی .توی جهنم هم همینطور.ملاک قضاوت نفس خوب وبد آدمهاست.من به این حرفم ایمان دارم.

  [پاسخ]

 33. sajad says:

  آمارگیر میرسوس به دو صورت آمار سایتتان را در اختیارتان قرار می دهد که این آمار هر روز به صورت تفکیک شده و دقیق می باشد
  * نمایش زنده اطلاعت افراد آنلاین *
  نمایش آمار بر اساس تاریخ انتخاب شده توسط شما

  مشخصات بازدید کنندگان شامل ip ، کشور ، سیستم عامل ، مرورگر ، آدرس بازدید شده ، سایت لینک دهنده و …
  وضعیت شامل بازدید کنندگان ، بازدیدهای مجدد ، رتبه گوگل ، رتبه جهانی ، صفحات بازدید شده ، موتورهای جستجوگر ، سایت های لینک دهنده و …
  صفحات بازدید شده شامل عنوان صفحه ، بازدید صفحه ، آدرس
  موتورهای جستجوگر شامل نام جستجوگر ، ورودی جستجوگر ، کلمات کلیدی و ورودی آن کلمه برای هر جستجوگر به صورت تفکیک شده
  سایتهای لینک دهنده شامل آدرس اصلی سایت و ورودی آن بوده و دارای زیر مجموعه آدرس های لینک شده به شماست

  نمایش کلی آمار سایتتان تا تاریخ جاری

  سیستم عامل ها شامل نام سیستم عامل و تعداد
  مرورگر ها شامل نام مرورگر و تعداد
  صفحه نمایش شامل اندازه و تعداد
  عمق رنگ شامل نوع و تعداد
  موتورهای جستجوگر شامل نام جستجوگر ، ورودی جستجوگر ، کلمات کلیدی و ورودی آن کلمه برای هر جستجوگر به صورت تفکیک شده
  کشورها شامل نام کشور و بازدیدکننده
  آدرسهای IP شامل IP و بازدید هر IP
  http://www.mirsus.com

  تبلیغ متنی »
  بدون نمایش نامی از میرسوس آمار سایت خود را ببینید.
  تبلیغات خود را فقط با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان در صفحه ی اصلی سایت مشاهده کنید.

  [پاسخ]

 34. reza says:

  سلام. خیلی‌ خیلی‌ ممنون از اینکه ترتیل استاد العفاسی رو با کیفیت بسیار بالا گذاشتین. در مورد اینکه ایشون وهابی هستن باید بگم که همه ما اکثرا دینی رو داریم که پدر‌ها و مادرانمان دارند. اکثر ما اینجوری هستیم. خیلی‌ کم پیش میاد کسی‌ دین خودش رو رها کنه و دین دیگری رو انتخاب کنه. که شیعه شدن خودش یه نعمت بزرگی‌ به حساب میاد که خدا به هرکی‌ بخواد این نعمت رو میده. بعضیا دیر بعضیا زود هدایت میشن. و ممکن کسی‌ در جامعه وهابی به دنیا بیاد اما در دلمع چیز دیگری رو داشته باشه..یا در حل تقیه باشه کسی‌ چه میدونه؟ دین رو کسی‌ مجبور نیس علنی اعلام کنه. شاید زمانش فرا نرسیده باشه. من دیدم خیلی‌ ها

  در سایت‌های مختلف به ایشون ناسزا گفت بودن..من فقط یه سوال داشتم.آیا این مهد‌های قران که در ایران آزمون حفظ و قرائت میگیرن و مدرک میدن کسی‌ رو که از ایشون تقلید کنه برای حفظ..قبول می‌کنن؟؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۳۱:

  سلام نمیدونم والا باید حضوری از خودشون بپرسی

  [پاسخ]

 35. وفا says:

  واقعا ازتون ممنونم. سایتتون عالی ه
  الان که اینو میخوام بگم خجالت میکشم ولی خواستم بگم شاید افرادی مثل من باشن دیگه همچین فکر نکنن ،
  ندونم چرا ولی همیشه حفظ کردن قرآن و کار خیلی سختی میدونستم
  همیشه فک میکردم غیر سوره های کوچک جز ۳۰ سوره های دیگه ای نتونم حفظ کنم ولی یه بار شانسی تو رادیو قران ساعت ۱۰ شب تلاوت آقای مشاری العفاسی سوره واقعه رو شنیدم خیلی بهم آرامش داد تصمیم گرفتم هر شب گوش کنم باور کنین بعد تقریبا ۱ ماه تونستم حفظش کنم به لطف خدا
  بعد از سایت شما هم چند تا از سوره هاشو دانلود کردم و حالا با کمال افتخار میتونم.بگم. سوره سجده و یس حفظ هستم
  فقط خواستم بگم هیچ چیزی تو دنیا ناممکن نیست مخصوصا حفظ کردن قرآن باور کنین خدا خودش کمکتون میکنه وشما هم از اون لذت میبرین
  فقط کافیه یه بار امتحانش کنین ,باور کنین بهتون قول میدم به امتحان کردنش می ارزه…
  بازم ممنونم از سایت عالیتون…
  اللهم صل علی محمد وال محمد…

  [پاسخ]

 36. مهرداد says:

  سلام…
  ممنونم…
  خدا ازت راضی باشه….

  [پاسخ]

 37. خودم says:

  با سلام
  همانطور که اطلاع دارید قاری معروف قرآن استاد العفاسی به طرفداری از ائتلاف علیه یمن پرداخته تا آنجا که ظاهرا در لباس خلبانی هواپیما های متجاوز به یمن نیز عکسی از َخود گرفته و منتشر نموده است. از این جهت از قراء و دست اندرکاران جامعه قرآنی دعوت به عمل آمد تا در اقدامی هماهنگ و برای محکوم کردن این اقدام از قرائت های وی استفاده نگردد.
  این پیام بصورت متوالی در بعضی سایت های اینترنتی، شبکه های مجازی واتساپ و ….. قابل دریافت است.
  به لینک زیر توجه بفرمایید.

  http://tnews.ir/news/E55939724443.html

  التماس دعا

  [پاسخ]

 38. سید مرتضی says:

  جناب ایوب مثل این که خوب در مورد عقاید خودتون تحقیق نکردید و هیچ اطلاعی از احادیث ااهل البیت نمیدانید
  پیامبر قران و عترت خودشان را برای ما به ارث قرار دادند و فرمود هرگز این دو از هم جدا نمیشن تا اینکه در روز قیامت به حوض بمن برسد .
  شیعیان میدانیم که ساقی حوض همان امیر المومنین علی بن ابی طالب است و قران ناطق نیز همان امام اول ماست
  که در روز غدیر نیز ولایت و امامت امام علی ثابت شد و دستور مستقیم پیامبر به اطاعت از علی و ال علی امر شد
  پس اگر اسلام دین خداست و کاملترین دین و دستور خداست که از اسلام پیروی کنیم پس مسیحیت و یهودیت منسوخ است و باطل و راه پیامبران و خدا هم نیست و برای پیروان راه باطل هیچ راه نجات و رستگاری نیست الا توبه و تمسک به حقیقتپ
  اهل سنت نیز پیرو دشمنان اهل البیت شدن و از پست ترین حیوانات انسان نما پیروی میکنند پس کلا باطل و منحرفند از تمام حقایق دین و شریعت پیامبر.
  شرط رستگاری فقط پیروی از دستورات خدا و رسول است و رسول نیز به دستور داد تا بعد از او از علی اطاعت کنیم که به تبع آن نیز حضرت علی دستوراتش بر ما واجب است و ایشان هم دستور به اطاعت از امام بعد اخودشان به ما دادند و ..
  قران بی ولایت بی معنی است و خود حضرت علی فرمود که قران ۷۰ بطن دارد و ما اهل البیت حقایق این کتابیم
  نمیخوام زیاد صحبت کنم
  فقط بدانید جز کسانی که به تمام اسلام اعتقاد دارند و عمل میکنند ما بقی امید به رستگاری نداشته باشند چون شروط رستگاری را ندارند حالا هر چقدر قران ونماز بخوانند و اعمال انسان دوستانه انجام دهند
  در ضمن یهودیت و مسیحیت حال حاضر کاملا اعتقادات شرک و کفر آمیز دارند و اصلا یکتا پرست نیستند آنها اعتقاد به تثلیث و تجسم برای خدا هستند پس مشرکند ایضا اهل سنت که میگویند خدا دست وپا دارد و آخر الزمان با جسم و با پای خود به عرصه قیامت خواهد امد
  تحقیق کنید
  یا علی

  [پاسخ]

 39. احسان says:

  من که متوجه نشدم . هم اینکه این آدم آیا توهین کرده به اعتقادات شیعی یا نه”درکل” و هم اینکه چرا فایل زیپ به تفکیک جز ندارید و هم اینکه کدوم دانلود اونه که آیه به آیه هستش برای حفظ . لطفا اینجا قرار بدید اشتباهی حجم بالا دانلود نکنم و لطفا با کیفیت باشن . و از سعد الغامدی و ماهر “فامیلیش فراموشم شد” هم به تفکیک جز و کیفیت بالا قرار بدید لطفا .
  یکجا از این آقا خوندم حدیثی راجع به مقام امام حسین خوندن که یکم دلمو آروم کرد . رضی الله هم بجای علیه السلام نوشته بود!

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۳۴:

  من خودم حرفمو پس میگیرم لطفا از سایتتون هم پاک کنید صدای این شیطان رو . همیشه میدیدمش میگفتم باید کفاره داد با ترس دانلود کردم الان متوجه شدم حامی عربستان علیه یمن شده اونم چجوووووووورش

  [پاسخ]

 40. علی/ج says:

  ممنون عالی بود.

  [پاسخ]

 41. شعله says:

  عالی بود اجرکم عنداله
  صدقه ی جاری برای این قاری عزیز باشد انشاله

  [پاسخ]

 42. امیر says:

  گزارشات حاکی از آن است که این قاری در اقدامی عجیب (که واقعا علت آن مشخص نیست!!!!) اقدام به حمایت از جنایات عربستان علیه مردم مظلوم یمن کرده است. چنانچه صحت داشته باشد تلاوتهای وی در بین مسلمانان بایستی به گورستان خباثت سپرده شود.

  http://www.iqna.ir/fa/News/3102116

  [پاسخ]

 43. امیر says:

  گزارشات حاکی از آن است که این قاری در اقدامی عجیب (که واقعا علت آن مشخص نیست!!!!) اقدام به حمایت از جنایات عربستان علیه مردم مظلوم یمن کرده است. چنانچه صحت داشته باشد تلاوتهای وی در بین مسلمانان بایستی به گورستان خباثت سپرده شود..

  http://www.iqna.ir/fa/News/3102116

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۸:

  این چرت و پرتا رو از کجا میاری..

  [پاسخ]

  افسر پاسخ در تاريخ بهمن ۲ام, ۱۳۹۴ ۲۲:۵۵:

  الان رفتم پیج اینستاگرامش و اون تصاویر و کلیپشو دیدم و بر او و خاندان آل سعود لعن فرستادم در نظرات

  [پاسخ]

 44. علی says:

  آیا ترتیل مشاری به تفکیک آیه هم وجود داره ؟ (با تشکر)

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۹:

  سلام تا جایی که میدونم از هیچ قاری ترتیل به تفکیک آیه وجود نداره

  [پاسخ]

 45. علی says:

  سلام
  خدا خیرتون بده…
  خیلی دنبال این بودم…
  ممنونم……

  [پاسخ]

 46. افسر says:

  سلام.
  داستان امام علی (ع)و کمیل بسیار زیبا بود اما نکاتی هست که باید گفت:
  ممکن است ما از برخی از سریال و فیلم های ایرانی وخارجی بسیار تاثیر مثبت گرفته باشیم مثل سریال محمد رسول الله و حضرت یوسف و فیلم های سینمایی . خب آیا این تاثیرات مثبت بد است؟ خیر با اینکه برخی از بازیگرانش و حتی قهرمان داستانش خودش در زندگی خودش به اون شخصیتی که نقششو اجرا کرده یا اعتقاد نداشته و …. به عنوان مثال داریم که بازیگران زن که اعتقادی به حجاب ندارن یا بد حجابن اما نقشهای زنان محجبه در فیلم را به عهده دارن. اما ما هنگام تماشای فیلم به خود فرد نگاه نمیکنیم بلکه به شخصیت داستان توجه داریم. اما اگر اونایی که بازیگران و زندگی خصوصیشونو دنبال میکنن معمولا تاثیرات غیر از فیلمشون رو میگیرن . در داستان کمیل نیز اومده که کمیل علاوه بر صدا با خود فرد میخواست مانوس بشه وشاید در ادامه دوستش بشه که امام (ع) با هوشیاری او را مطلع ساخت. برای ما که فقط صدای مشاری رو صرفا میشنویم و با خود او و زندگی او ارتباطی نداریم اونم در فضای مجازی نه مثل کمیل حضوری و واقعی شاید ایرادی به تاثیرات مثبتی که از شنیدن آن دریافت میکنیم وارد نکند و ممکن خیلی ها جذب صدای زیبای او با قران مانوس شدن و حتی حافظ قران شدن و آیا باید بگوییم این تاثیرات مثبت الکیه و سرابی بیش نیست؟ اما این برای اونایی که جذب خود فرد میشن دیگه قضیه فرق میکنه به ویژه پیگر شخصیت او شده و حتی برن صفحه اینستاگرامشو ادد کنن و …. دیگه یواش یواش از سایر اقدامات مشاری تاثیرپذیر میشن و این خوب نیست. که متاسفانه برخی از افراد محبوب و مشهور از موقعیت تاثیرگذاری خود یا خودخواسته یا ناخواسته و از روی جهل برای تاثیرگذاری منفی به ویژه روی جوان ها استفاده نموده و یا از سوی سایرین مورد بهره برداری واقع میشن.
  الان الگوی جوانان ما شده بازیگران و خواننده ها و فوتبالیستا حالا این وسط برخی هم از طریق مشاری دارن جذب قران میشن باید جلوشو گرفت؟
  رهبری گفته که اگه کالای ایرانی با همان کیفیت خارجی سراغ دارین توصیه میکنم کالای ایرانی را انتخاب کنید اما نفرمود که کالای ایرانی بی کیفیت رو جایگزین کالای با کیفیت خارجی کنید. اگر صدای قاری شیعه جذاب سراغ داریم بهتره جایگزین مشاری کنیم ولی وقتی نداریم ایرادی وارد نیست که با رعایت احتیاط از قاری وهابی صرفا برای شنیدن و مانوس شدن با قران بهره ببریم. در ضمن این در شرایط حضوری فرق میکند. در احکام شرعی داریم که نگاه به تصویر نا محرم نیمه لخت اگر مفسده ای نداشته باشد حرام نیست ولی دیدن تصاویر نیمه لخت و زنده حضوری حرام است. این به قوانین امواج در فیزیک مربوط است . صوت حضوری با صوتی که از رسانه به عنوان مبدل پخش میشود فرق دارد. در حضوری علاوه بر دریافت امواج صوتی سایر امواج و انرژی های پیدا و پنهان رو دریافت میکنیم که در موبایل و کامپیوتر بسیار اندک است واسه همینه که گاها برای ما اتفاق افتاده که جلسه حضوری پیش یه قاری یا سخنران معمولی بهترین لذت و تاثیر مثبت رو بر ما داشته تا از رسانه بهترین قاری یا بهترین سخنران رو ببینیمو گوش دهیم.
  اگه بخوایم هنگام دیدن فیلم دینی جذابی بگیم فلانی که اینجا توی فیلم نورانی و باحجابه در زندگی خودش اینطور نیست و … باعث میشه دیدن فیلم برای ما زهرماربشه و دیگه هیچ فیلم و سریالی رو نبینیم یا نتونینم برای دریافت تاثیرات مثبتش با فیلم ارتباط برقرار کنیم
  قاریان قران و حافظان قران زیادن اما عاملان به قران کم هستن. اولویت اول معنی و مفهوم و تفسیر قران هست و عمل به آن . خب ترجمه گویا فارسی قران رو نیز متونید گوش دهید به ویژه صدای زیبای اسماعیل قادرپناه رو و تدبر در آیات قران بکنید و سریع از هر آیه ای رد نشید روش تمرکز کنید . شاید این آزمایش رو انجام داده باشین که ذره بین رو جلوی نور خورشید گرفته و بالای برگ خشک افتاده روی زمین قرار داده و مدتی نور خورشید را در نقطه ای روی برگ گرفته تا آتش بگیرد خب اگه حوصله خرج ندهید سریع از این برگ رد بشین برین برگ دیگه و الی آخر … هیچ برگی آتش نمیگیرد . برگ دلتان نیز باید با تمرکز روی معنی و مفهوم هر آیه آتش بگیرد
  صدای زیبای قاری مقدمه ورود است همانطور که مقدمه جلسات خاستگاری ابتدا به دل نشستن چهره طرف میباشد ولی در ادامه اخلاق فرد اهمیت بالایی دارد. برای قران نیز معنی و مفهوم اهمیت بالایی دارد
  نتیجه اینکه استفاده بکنیم یا نکنیم بستگی به نوع نگاه ما داره برای اونی که مشاری تنها یکسری صوت رسانه ای هستش با کسی که مشاری رو یک شخص میبینه و شخصیت مشاری براش مهمه فرق میکنه.
  خلاصه با اعلام بیزاری از حرکت تبلیغی مشاری میتونی صرفا صوتشو گوش کنیم و جذب خدا بشیم نه خودش
  اگه به بلاد کفر رفتیم تا چین صرفا کسب علم باشه نه اینکه جذب کفار بشیم
  هرچند در آخرالزمان و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی غرب و سبک زندگی غربی کم هستن مثل چمران در بلاد کفر آلوده نشن!
  یا حق

  [پاسخ]

 47. افسر says:

  الان رفتم پیج اینستاگرامش و اون تصاویر و کلیپشو دیدم و بر او و خاندان آل سعود لعن فرستادم در نظرات

  [پاسخ]

 48. افسر says:

  پیج اینستاگرامش
  mishary_alafasy

  [پاسخ]

 49. ممنون از مطالب خیلی خوبتون

  [پاسخ]

 50. احسان says:

  سلام.واقعا زیباست..و به صدای ملکوتی ایشان افتخار میکنم پروردگار عالم پاداش عظیم بر تمام مسلمان عطا فرماید.
  یا علی

  [پاسخ]

 51. احسان says:

  صدای ملکوتی ایشان دارن خداوند ایشان را حفظ کند
  یاعلی

  [پاسخ]

 52. رضا says:

  با عرض سلام وخسته نباشید به تمام کسایی که در این سایت تلاش میکنند و زحمت میکشند..
  بنده دنبال تحدیر جناب منشار عفاسی هستم، هر سایتی که رفتم حدیر جناب عالی رو پیدا نکردم اگه تحدیر دارند ممنون میشم اگه خبرم کنید با یک پیامکی به این شماره: ۰۹۱۶۷۷۹۵۲۹۳
  و من الله التوفیق

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۲۵:

  سلام متاسفانه وجود نداره

  [پاسخ]

 53. alireza says:

  سلام
  درسته که حمایت کرده اما اگر برای خود قران و یادگیری بهتر سبک و روش اون رو گوش بدیم از چشم افتادن نداره چون که اون زمان شخص برات مهم نیست…!

  [پاسخ]

 54. آرزو says:

  سلام.من از قرائت ایشون سالهاست که خوشم میاد یه جایی صداشو شنیدم اسمشو پیدا کردم.قرائت چندتا سوره رو هم دارم ازش.هم صداشو خیییلی دوست دارم هم قرائتشو.الان اون این کارارو میکنه دلمو زد.بنظرتون گناه داره ک همچنان گوش کنم قرائتشو؟؟متاسفانه قرائت بقیه به دلم نمیشینه.غیر از اون پسر نوجوونی که تو ای فیلم میخونه.یه طورِ غمگین میخونن بقیه.ولی این نمیدونم چرا انقد عالی میخونه.واقعا ادم لذت میبره

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۵ ۱۸:۵۶:

  سلام نه گناه نداره

  [پاسخ]

دسته بندی