در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

Falahzade-00

 

احکام

 

جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۴:۰۵
جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۳:۵۵
جلسه بیست و دوم-کیفیت اقتداء در نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۵:۵۹
جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۳۵
جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۳۵
جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۳۳
جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۳۳
جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۵:۴۰
جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۵:۳۰
جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۴:۵۰
جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۴:۴۵
جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۰۹:۵۰
جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۴:۳۰
جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۱:۳۰
جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۱:۳۰
جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۰۳
جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۰۳
جلسه سیزدهم-توصیه به سبقت از دیگران در اعمال عبادی-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۳۰
جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان ۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۳۰
جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۰۳
جلسه سیزدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۰۳
جلسه دوازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۱۱
جلسه دوازدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۰۳
جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۱۱
جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۰۰
جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۳:۱۱
جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۳:۰۱
جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۳:۰۱
جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۳:۰۱
جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۲:۱۳
جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۱۳
جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۱:۲۰
جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۲۰
جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۱:۵۲
جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۴۱
جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۰۱:۱۰:۳۸
جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۴۵
جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۲۶
جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۱:۲۶
جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۰:۵۲
جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۰:۳۹
جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۱:۲۹
جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۲۹
جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری۱۲:۲۵
جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی۱۱:۴۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۴.۲۰۰۰:۱۰:۲۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۱۰۰:۱۲:۰۶
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۰۰۰:۱۲:۰۱
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۹۰۰:۱۲:۱۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۸۰۰:۱۱:۴۵
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۴۰۰:۱۱:۴۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۳۰۰:۱۲:۴۰
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۲۰۰:۱۲:۱۲
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۳۰۰۰:۱۱:۵۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۹۰۰:۱۱:۵۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۸۰۰:۱۳:۰۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۷۰۰:۱۵:۵۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۲۰۰:۴۴:۲۵
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۵۰۰:۴۲:۴۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۰۸۰۰:۴۳:۳۵
پاسخ به سوالات احکام ۶۴۱:۴۲
پاسخ به سوالات احکام ۵۳۷:۲۸
پاسخ به سوالات ۳۹:۳۱
پاسخ به سوالات ۴۸:۴۲
پاسخ به سوالات احکام شرعی ۲۸:۵۱
پاسخ به سوالات احکام شرعی ۱۹:۱۱

 

برنامه عروه الوثقی

 

احکام واجبات نماز۱۶:۵۷
احکام واجبات نماز۱۵:۳۳
احکام واجبات نماز۱۵:۳۴
احکام واجبات نماز۱۹:۳۶
احکام نگاه کردن به صورت و دستهای نامحرم۱۶:۴۸
شرایط لباس حجاب۱۷:۰۱
حکم اصل ازدواج در اسلام۱۷:۲۷
احکام خطبه عقد و خطبه پیش از عقد۱۴:۴۸
طهارت ظاهری۱۶:۱۱
احکام شکّیات نماز۰۰:۱۷:۰۹
احکام ارث۰۰:۱۳:۲۶
احکام خوردن و آشامیدن۰۰:۱۳:۰۹
احکام اجتهاد و تقلید ۱۰۰:۱۲:۱۷
احکام اجتهاد و تقلید ۲۰۰:۱۱:۰۶
احکام مزارعه۰۰:۱۲:۰۷
احکام قرض۰۰:۱۲:۴۱
احکام نگاه کردن به صورت و دست نامحرم۱۶:۴۸
احکام نگاه کردن به محرم و نامحرم۱۴:۳۱
احکام نگاه کردن۱۵:۱۵
احکام مهمانی۱۵:۴۸
احکام صله رحم۱۴:۲۹
احکام احترام به والدین ۲۱۵:۳۲
احکام احترام به والدین ۱۱۵:۰۸
احکام نذر ۳۱۴:۲۸
احکام نذر ۲۱۲:۲۹
احکام نذر ۱۱۲:۵۴
احکام اشیاء پیدا شده۱۱:۲۶
احکام صلح۱۲:۲۵
احکام هبه ۲۱۲:۱۲
احکام هبه ۱۱۳:۰۲
احکام صدقه ۲۱۳:۳۶
احکام صدقه ۱۱۳:۰۱
احکام عاریه۱۰:۳۵
احکام امانتداری۱۴:۰۷
احکام قرض ۳۱۳:۵۹
احکام قرض ۲۱۳:۵۲
احکام قرض ۱۱۳:۱۷
احکام مزارعه۱۴:۱۰
احکام مضاربه۱۳:۱۰
رهن و اجاره۱۳:۲۷
سایر موارد حق فسخ معامله ۱۱۳:۰۳
سایر موارد حق فسخ معامله ۲۱۲:۵۶
سایر موارد حق فسخ معامله ۳۱۰:۳۹
سایر موارد حق فسخ معامله ۴۱۲:۳۵
احکام اجاره ۱۱۱:۴۳
احکام اجاره ۲۱۲:۱۳
احکام اجاره ۳۱۱:۲۱
احکام اجاره ۴۱۲:۳۶
مصارف خمس۱۶:۲۸
خمس غنائم جنگی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و پیامدهای منفی خمس ندادن۱۷:۳۰
خمس معدن و مال حرام مخلود با حرام۱۵:۳۰
مواردی که پرداخت خمس آنها واجب است۱۶:۴۴
تعریف مخارج زندگی۱۵:۰۸
تعریف سال خمسی۱۵:۴۵
تعریف منفعت کسب در مساله خمس۱۵:۲۲
اهمیت خمس و موارد وجوب آن۱۵:۳۹
زکات فطره و مصارف زکات۱۵:۴۱
شرایط و وجوب زکات دام و طلا و نقره۱۵:۲۲
میزان زکات۱۳:۵۴
احکام کم کردن هزینه ها در زکات محصولات کشاورزی۱۴:۴۳
نصاب شرعی دام و طلا و نقره در مساله زکات۱۴:۲۸
نصاب شرعی محصولات کشاورزی در مساله زکات۱۵:۵۸
اقسام زکات۱۵:۳۵
احکام زکات۱۵:۳۳
احکام مهمانی۱۶:۴۵
احکام صله ارحام۱۵:۲۳
ادامه احکام احترام به والدین۱۵:۲۳
احترام به والدین۱۵:۵۱
حفظ کانون خانواده۱۵:۴۹
احکام بهداشت خانواده۱۷:۳۵
احکام عقیقه۱۶:۴۱
احکام فرزند داری۱۵:۲۸
احکام تلقیح مصنوعی۱۷:۰۸
راه های کسب حلال۱۳:۵۱
کسب های حلال و حرام۱۳:۴۲
احکام خرید و فروش ۱۱۳:۲۵
احکام خرید و فروش ۲۱۳:۲۲
احکام خرید و فروش ۳۱۳:۴۵
احکام خرید و فروش ۴۱۴:۰۲
احکام خرید و فروش ۵۱۴:۱۴
احکام بانک ۱۱۳:۰۵
احکام بانک ۲۱۳:۳۱
احکام بانک ۳۱۴:۴۰
احکام فروش چک۱۲:۲۸
احکام فروش وام۱۴:۴۷
احکام خرید و فروش ۶۱۲:۳۷
موارد حق فسخ معامله ۱۱۳:۱۱
موارد حق فسخ معامله ۲۱۲:۴۴
احکام سقط جنین۱۴:۵۴
احکام فرزند خواهی۱۷:۵۱
احکام نفقه۱۵:۱۲
احکام مهریه۱۶:۱۶
احکام جهیزیه۱۶:۰۳
احکام عقد ازدواج۱۵:۳۶
حکم اصل ازدواج در اسلام۱۸:۲۸
احکام و شیوه خواستگاری نمودن۱۳:۲۹
احکام ازدواج ، تشکیل خانواده واهمیت و ضرورت آن۱۳:۳۴
لباس حجاب-قسمت دوم۱۷:۰۸
لباس حجاب-قسمت اول۱۴:۵۵
اهمیت مساله حجاب۱۶:۰۴
احکام نگاه حلال و حرام (نگاه کردن به عکس و فیلم نامحرم)۱۶:۴۶
احکام لمس کردن بدن محارم و نامحرم۱۵:۱۶
احکام نگاه کردن پسر به دختر هنگام خواستگاری۱۵:۴۸
احکام مراجعه زن بیمار به پزشک مرد۱۶:۵۲
احکام نگاه کردن به نامحرم۱۷:۰۵
احکام نگاه کردن به همسر و محارم۱۵:۰۰
احکام نگاه زن و مرد نامحرم۱۵:۵۶

به نام خدا
 
    آشنایى اجمالى با استاد
 
 در سال ۱۳۵۴ ه . ش دروس حوزوی را در مدرسه علمیه حکیم شیراز که زیر نظر شهید محراب، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب اداره می شد شروع کردند. یک سال بعد به قم آمده و در مدرسه منتظریه (معروف به حقانی) که به مدیریت شهید ایت الله قدوسی اداره می شد، مشغول به تحصیل شدند. دروس سطح را خدمت اساتید محترم آن مدرسه و برخی دیگر از اساتید حوزه به پایان رساندند. در سال ۱۳۵۹ دروس دبیرستان را به طور جهشی به صورت شبانه در کنار دروس حوزه امتحان داده و دیپلم اقتصاد گرفتند. پس از دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را به مدت بیش از ده سال خدمت اساتید بزرگ حوزه علمیه قم گذارندند. در کنار دروس فقه و اصول، علوم حدیث، منطق و فلسفه و کلام را نیز به طور متداول در حوزه خدمت اساتید این فن فرا گرفتند.
از سال ۱۳۵۸ تحقیق، بازنگری، بازنویسی و تدریس احکام دین را به صورت تخصصی آغاز کرده، تمام ابواب فقه را به سبک جدید بازنویسی و تنظیم و دسته بندی کردند و در کنار آن تدریس احکام را در مدارس علمیه قم و برخی از دانشگاه ها آغاز کردند که این روش جدید آموزشی مورد استقبال قرار گرفت و در نتیجه، نگاشته های خود را برای استفاده بیشتر علاقه مندان به چاپ رساندند که با عنایت الهی تا کنون بیش از ۲۰ نمونه آن منتشر شده و برخی از آنها در تیراژ بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
اکنون نیز به امر تبلیغ و نگارش و نیز تحصیل مسائل دینی مشغول می باشند .

 

آثار منتشر شده ایشان در نشر معروف:

 

    احکام ویزه بانوان

 

    احکام فقهی در سفرهای خارجی

 

    راهنمای فتاوا

 

     چهل حدیث: گهرهای تقوی

 

     چهل حدیث: روزه و رمضان

 

     چهل حدیث: نماز و روزه 

     چهل حدیث: شهادت 

 

     چهل حدیث: وحدت 

 

 

 

 

 

 

کتب: 

۱-فقه و زندگی -احکام اعتکاف
۲-احکام مسجد
۳-فرهنگ و تمدن (آداب رسوم و آئین ها ) آئین های دینی- روزه در قرآن و حدیث – کتاب:چهل حدیث روزه
۴-فرهنگ و تمدن (جغرافیای جهان اسلام ) وحدت مسلمین – کتاب: چهل حدیث وحدت
۵- احکام روزه / انتشارات امیر کبیر/ رقعی / ۱۳۷۱
۶- آموزش مناسک حج / انتشارات امیر کبیر/ وزیری / ۱۳۷۲
۷- آموزش احکام (ویژه پسران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۸- آموزش احکام (ویژه دختران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۹- آموزش فقه متن دروس حوزه / الهادی/ وزیری/ ۱۳۷۶
۱۰- رساله احکام ـ ویژه نوجوانان / نشر معروف/ پالتویی/ ۱۳۷۳
۱۱- احکام فقهی در سفرهای خارجی / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۳
۱۲- راهنمای فتاوا / نشر معروف/ پالتویی / ۱۳۷۹
۱۳- آموزش نماز / ستاد اقامه نماز/ رقعی
۱۴- احکام زکات / ستاد اقامه نماز/ پالتویی / ۱۳۸۳
۱۵- احکام مسجد / نشر نور السجاد/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۶- احکام اعتکاف / دلیل ما/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۷- امر به معروف و نهی از منکر / سازمان تبلیغات استان تهران/ پالتویی / ۱۳۷۱
۱۸- احکام دین / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۲
۱۹- مناسب مصور حج / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۰- مناسب مصور عمره مفرده / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۱- مناسک حج ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۸
۲۲- مناسبک عمره مفرده ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۹
۲۳- مناسک مختصر حج / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۴- مناسک مختصر عمره مفرده / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۵- استفتائات ویژه حج / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۵
۲۶- زیارت خانه خدا / نشر مشعر/ خشتی / ۱۳۸۲
۲۷- راهنمای سرپرستان کودکان در حج / نشر مشعر/ بروشور/ ۱۳۸۲
۲۸-مناسک محشای عمره مفرده / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۷
۲۹- احکام جبهه / سازمان تبلیغات/ جیبی / ۱۳۶۶
۳۰- آیینه رمضان / نشر مشعر/ قعی / ۱۳۷۷
۳۱- احکام ویژه نیروهای انتظامی / نیروی انتظامی/ رقعی
۳۲- آموزش احکام (ویژه طلاب خارجی) / مرکز جهانی علوم اسلامی/ وزیری
۳۳- آموزش احکام برای زندانیان / سه جلد سطح ۱ و ۲ و ۳ / سازمان زندانها و انتشارات هدی/ رقعی
۳۴-  چهل حدیث: روزه و رمضان / نشر معروف/ جیبی
۳۵-  چهل حدیث: نماز و روزه / نشر معروف/ جیبی
۳۶-  چهل حدیث: شهادت / نشر معروف/ جیبی
۳۷-  چهل حدیث: وحدت / نشر معروف/ جیبی
۳۸-  چهل حدیث: گهرهای تقوی / نشر معروف/ جیبی
۳۹- احکام کودکان از تولد تا بلوغ / دلیل ما / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۹
۴۰- احکام زندگی ویژه زوج های جوان / نشر فرهنگ اسلامی/ رقعی / زیر چاپ
۴۱- از آشنایی تا جدایی / غیر مطبوع
۴۲- راهنمای تقسیم ارث / آماده چاپ
۴۳- احکام قرآن / آماده چاپ
۴۴- احکام قضایی و جزایی / غیر مطبوع
۴۵- رساله جامع / غیر مطبوع
۴۶- احکام بازار / غیر مطبوع
۴۷- بیایید احکام را یاد بگیریم / الهادی / ۱۳۸۰

 

مقالات: ‏‏
۱. امام صادق در ستیز با ستمگران / مقاله / روزنامه جمهوری اسلامی
۲. بلوغ / مقاله / پیام زن
۳. غدیر خم / مقاله / فصلنامه علوم حدیث
۴. احکام عاشورا و امام حسین ع / مقاله / ره توشه محرم / ۱۳۷۵
۵. احکام کلی / مقاله / ره توشه ماه رمضان / ۱۳۷۵
۶. احکام عتبات / مقاله / ره توشه عتبات

همکاری با مراکز و نهادها :

۱. پژوهشکده باقر العلوم / پژوهشی / ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸
۲. مرکز تحقیقات حج / پژوهشی / ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
۳. موسسه اسراء / پژوهشی / ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

 

مطالب مرتبط

12761 بازدید ۱۰ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. حسین says:

  باسلا م و احترام
  وبلاگ حضرتعالی را حاج آقای فلاح زاده دیدند و از شما بسیار تقدیر و تشکر نمودند مستدعی است ارتباط شما رابا مرکزموضوع شناسی فقهی با مدیریت حاج آقای فلاح زاده بیشتر نموده تا امکان خدمات فرهنگی و معنوی به شما فراهم شود .
  شماره تماس ۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵
  یا با شماره ۹۱۰۰۱۳۵۴۴۸
  با تشکر از زحمات شما

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۸ام, ۱۳۹۲ ۱۳:۲۴:

  سلام
  به حاجی سلام برسون بگو نوکرشم هستم بگو اگه میشه هرچی سخنرانی و کلیپ و خلاصه چیزای به درد بخور دارین برام بفرستین تا بزنم تو سایت چون واقعا احکام رو به زبون ساده میگه که آدم خوشش میاد

  [پاسخ]

 2. حسین says:

  سلام
  منتظر تماس شما هستیم.

  [پاسخ]

 3. محسن says:

  با سلام.بنده کتاب احکام پسران دکتر فلاح زاده رو دنبالشم.میشه به ایمیل من ارسال کنید این کتاب را؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۴۸:

  سلام
  کتابش فقط برای فروش پیدا میشه

  [پاسخ]

 4. جواد says:

  خدا شما رو برای این مملکت حفظ کنه
  اگه میشه احکام جدید صوتی تصویری اومد بذاریدمثلا درباره موسیقی ورقص

  [پاسخ]

 5. صیاد says:

  سلام
  سی دی صوتی احکام با گفتار حاج آقا فلاح زاده رو از کجا میشه پیدا کرد ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۸:۳۸:

  سلام فکر نکنم جایی پیدا بشه یعنی من تا به حال ندیدم

  [پاسخ]

 6. مهاجر says:

  سلام خدمت همه علاقمندان به احکام و تشکر بسیار فراوان از مسئول محترم این بخش…
  یک مرکزی در تهران و قم هست به اسم ستاد ترویج احکام که بیشنر کتب و محصولات احکامی موجود رو داره. مخصوصا آثار استاد فلاح زاده رو.
  فکر کنم اونجا بتونید سی دی های استاد رو تهیه نمایید.
  موفق باشید

  [پاسخ]

 7. حسین says:

  با سلام واحترام
  کلیه سی دی های حاج آقای فلاح زاده به صورت Mp3 در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم به فروش می رسد.
  هم به صورت تک موضوع و هم به صورت مجموعه آثار استاد فلاح زاده ارائه می شود. شماره ۰۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵

  [پاسخ]

دسته بندی