در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTp8jZxEli4e9RqEJ0bJHieIk39G-Sx33H2NsO6pqwi5A-sX4xGqQ

 

.

مجموعه ۲۹ سخنرانی از شهید دکتر بهشتی

دانلود یکجای مجموعه سخنرانی از شهید دکتر بهشتی

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱)

 

موضوع :  تفسیر سوره حج

 

حجم :  ۷٫۹۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲)

 

موضوع :  تفسیر سوره حج

 

حجم :  ۹٫۰۳  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۳)

 

موضوع :  حدود آزادی

 

حجم :  ۹٫۷۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۴)

 

موضوع :  آزادی در اجتماع

 

حجم :  ۱۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۵)

 

موضوع :  آزادی

 

حجم :  ۱۰٫۳  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۶)

 

موضوع :  ضرورت مکتب

 

حجم :  ۱۳٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۷)

 

موضوع :  انسان و تاریخ

 

حجم :  ۶٫۹۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۸)

 

موضوع :  عدل و اخلاق

 

حجم :  ۹٫۰۷  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۹)

 

موضوع :  برداشت انحرافی

 

حجم :  ۱۳٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۰)

 

موضوع :  هویت اسلام

 

حجم :  ۱۱٫۸  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۱)

 

موضوع :  عدالت اجتماعی

 

حجم :  ۱۱  مگابایت

 

—————————————————

 

 

شهید بهشتی

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۲)

 

موضوع :  عدالت اجتماعی

 

حجم :  ۱۲٫۸  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۳)

 

موضوع :  نظام سیاسی

 

حجم :  ۱۰٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۴)

 

موضوع :  هدایت و عدالت

 

حجم :  ۱۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۵)

 

موضوع :  برداشت یک بعدی

 

حجم :  ۱۶٫۱  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۶)

 

موضوع :  مکتب گرایی

 

حجم :  ۱۰٫۹  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۷)

 

موضوع :  روحانیت و مردم

 

حجم :  ۹٫۴۷  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۸)

 

موضوع :  حاکمیت حق

 

حجم :  ۱۳٫۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۱۹)

 

موضوع :  هدایت و عدالت

 

حجم :  ۱۱٫۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۰)

 

موضوع :  سیمای امام حسین (ع)

 

حجم :  ۱۵  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۱)

 

موضوع :  حماسه کربلا

 

حجم :  ۸٫۷۸  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۲)

 

موضوع :  رسالت دانشجو

 

حجم :  ۱۵٫۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۳)

 

موضوع :  مناظره

 

حجم :  ۱۷  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۴)

 

موضوع :  مناظره

 

حجم :  ۸٫۲۶  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۵)

 

موضوع :  استقلال

 

حجم :  ۱۵٫۵  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۶)

 

موضوع :  وحدت

 

حجم :  ۱۱٫۳  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۷)

 

موضوع :  معلم در اجتماع

 

حجم :  ۱۵٫۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۸)

 

موضوع :  مستضعفان

 

حجم :  ۱۵٫۴  مگابایت

 

—————————————————

 

دانلود سخنرانی شهید بهشتی (۲۹)

 

موضوع :  ایدئولوژی

 

حجم :  ۱۴٫۳  مگابایت

 

مناظره شهید بهشتی باسازمان مجاهدین خلق (منافقین)

 

تحلیل تاریخی واقعه کربلا

تبعیض اقتصادی

مدعیان دروغین آزادی

برداشت تک بعدی از اسلام

پیامبر اکرم (ص)

ردیفتوضیحاتحجم (KB)زمانموضوع
۱دانلود قسمت ۱۴,۶۲۰۰:۱۹:۴۰درباره پیامبر اکرم (ص)
۲دانلود قسمت ۲۶,۱۰۷۰:۲۶:۰۱
۳دانلود قسمت ۳۳,۱۳۸۰:۱۳:۲۱
۴دانلود قسمت ۴۲,۶۹۸۰:۱۱:۲۸
۵دانلود قسمت ۵۴,۶۱۴۰:۱۹:۳۸

 

 

 

 

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی (ره) پیرو راستین پیامبر اکرم (ص)۵۹:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – اسلام دین واقع بین۵۵:۰۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – هدف آفرینش۵۵:۲۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۱۵۹:۰۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۲۴۳:۵۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۳۵۲:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حق و باطل ۴۵۶:۳۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – حزب جمهوری اسلامی۱:۰۲:۴۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خاتمیت و امامت ۱۱:۱۴:۱۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خاتمیت و امامت ۲۱:۰۹:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خاتمیت و امامت ۳۵۷:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تشکل سیاسی ۱۳۱:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تشکل سیاسی ۲۳۲:۰۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – دیکتاتوری به شکل جدید۰۱:۳۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۱۲۲:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۲۲۳:۳۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۳۲۴:۰۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۴۲۲:۲۴

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی(ره) و رهبری نظام ۲ (پیروزی ملت ایران با تمسک به رهبری امام امت و مکتب امامت)۱۹:۲۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی(ره) و رهبری نظام ۳ (پیروزی ملت ایران با تمسک به رهبری امام امت و مکتب امامت)۲۲:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب اسلامی۱ (مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ها و جنبش های پیش از آن)۲۲:۳۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب اسلامی۲ (مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ها و جنبش های پیش از آن)۳۱:۴۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب اسلامی۳ (مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ها و جنبش های پیش از آن)۲۲:۵۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عدالت ۱ (اهمیت عدالت در نبوت امامت و رهبری اجتماع)۱۹:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عدالت ۲ (اهمیت عدالت در نظام اسلامی و تسریع در اجرای آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب)۲۱:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عدالت ۳ (اهمیت عمل صالح و فضیلت آن بر سخن گفتن و حرف زدن)۲۱:۲۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی و شرایط آن در اسلام۱۲۵:۱۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی و شرایط آن در اسلام۲۳۱:۴۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی در اسلام ۱۲۰:۳۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی در اسلام ۲۱۵:۰۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – آزادی در اسلام ۳۱۸:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برکات انقلاب اسلامی از جمله معنویت و اخلاق۱۶:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برکات انقلاب اسلامی در عرصه سیاست و اقتصاد وقضاوت و جنگ۳۴:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پرسش و پاسخ درباره موضوعات مختلف مانند شایعات درباره شخص آیت الله بهشتی، روزنامه جمهوری اسلامی، شهید مطهری، حزب جمهوری اسلامی۲۸:۱۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پرسش و پاسخ درباره موضوعات مختلف مانند غائله آذربایجان، ارتباط روحانیت با روشنفکران، جلال الدین فارسی۳۹:۰۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پویائی فقه شیعه ۱۴۲:۱۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – پویائی فقه شیعه ۲۱۵:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسائل سیاسی پیرامون آن۱۲:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – خداشناسی و راه میانبر حق۳۲:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – رهروان راه حسین ۱۲۰:۱۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – رهروان راه حسین ۲۲۲:۵۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – رهروان راه حسین ۳۲۱:۴۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – زندگی به عشق است۱:۵۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شاخصه های مسئولان نظام اسلامی ۱۱۸:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شاخصه های مسئولان نظام اسلامی ۲۲۱:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شاخصه های مسئولان نظام اسلامی ۳۲۱:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت فارغ از مباحث فلسفی ۱۱۹:۲۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت فارغ از مباحث فلسفی ۲۲۱:۴۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت فارغ از مباحث فلسفی ۳۱۷:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به خود شناخت ۱۲۹:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به خود شناخت ۲۲۴:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به تجربه و روش تجربی ۱۲۴:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به تجربه و روش تجربی ۲۲۶:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوعات مربوط به تجربه و روش تجربی از منظر اسلامی۱۳:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت و موضوع دیالکتیک۳۰:۲۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره شناخت و موضوع دیالکتیک۱۹:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره ماده و انرژی و مباحث پیرامون آنها۳۷:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت عالم و جهان ماده ۱۲۶:۰۵

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – شناخت عالم و جهان ماده ۲۲۴:۰۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – صداقت در زمامداری ۱۳۱:۲۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – صداقت در زمامداری ۲۱۷:۴۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – عبادات مالی در اسلام۲۷:۱۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – قوه قضائیه و نقش آن در انقلاب اسلامی۷:۰۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۱۲۳:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۲۲۰:۳۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۳۱۸:۲۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۴۲۰:۱۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۵۲۳:۰۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۶۲۲:۴۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۷۲۳:۳۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۸۱۹:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۹۱۹:۲۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۱۰۱۹:۱۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – درباره مبانی شناخت و مباحث پیرامون آن ۱۱۳۰:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۱۴۱:۴۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۲۲۸:۲۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – همه چیز درباره شورای انقلاب ۱۲۹:۳۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – همه چیز درباره شورای انقلاب ۲۱۶:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شهید بهشتی از دیدگاه دیگران (آیت الله یزدی)۱:۵۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شهید بهشتی از دیدگاه دیگران (همسر شهید)۰۰:۵۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شهید بهشتی از دیدگاه دیگران (آیت الله مکارم شیرازی)۱:۲۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تهمتها و توهینها به شهید مظوم بهشتی و پاسخ ایشان۰۳:۰۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۱۴۳:۱۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۲۱:۰۰:۴۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۳۱:۰۰:۵۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۴۵۸:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۵۱:۰۱:۳۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۶۳۰:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مبحث مالکیت ۷۱۳:۳۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – روزه۳۳:۱۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تجاوز به حق اجتماع۴۳:۵۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شفاعت ۱۳۹:۲۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شفاعت ۲۳۴:۲۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – غدیر و ولایت علی علیه السلام الگوی ما ۱۵۰:۲۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – غدیر و ولایت علی علیه السلام الگوی ما ۲۱:۰۰:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انقلاب مردمی۳۰:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – ولایت و امامت ۱۲۹:۱۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – ولایت و امامت ۲۲۴:۳۷

 

آیت الله شهید دکتر بهشتی – شوراهای اسلامی۳۰:۲۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – وحدت امت و قوا۱:۰۳:۰۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – قسط و عدل۱:۰۱:۳۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۵۲۳:۵۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – انواع اسلام در میان مسلمین ۶۲۳:۰۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – فلسفه آفرینش۱۶:۲۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۱۳۰:۳۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۲۱۶:۰۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۳۱۹:۴۸
آیت الله شهید دکتر بهشتی – برداشت های تک بعدی از اسلام ۴۱۵:۴۳
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۱ (غدیر و مسأله ولایت)۱۵:۲۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۲ (غدیر و مسأله ولایت)۱۶:۰۶
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۳ (غدیر و مسأله ولایت)۱۴:۴۹
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۴ (غدیر و مسأله ولایت)۱۵:۲۱
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۵ (غدیر و مسأله ولایت)۱۴:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۶ (غدیر و مسأله ولایت)۸:۰۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – شرح حدیث ثقلین۷ (غدیر و مسأله ولایت)۱۵:۳۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – تبیین جمهوری اسلامی ایران۲۹:۵۴
آیت الله شهید دکتر بهشتی – احزاب۱ (آیا تحزب موجب تفرقه در جامعه اسلامی میشود؟)۲۹:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – احزاب۲ (آیا تحزب موجب تفرقه در جامعه اسلامی میشود؟)۲۰:۰۷
آیت الله شهید دکتر بهشتی – ارتباط روحانیت و روستائیان۲۸:۳۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – اقدامات شورای انقلاب۰۹:۱۵
آیت الله شهید دکتر بهشتی – امام خمینی(ره) و رهبری نظام ۱ (پیروزی ملت ایران با تمسک به رهبری امام امت و مکتب امامت)۳۵:۰۰

 

مطالب مرتبط

16209 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. جواد says:

  سلام
  با عرض تشکر فراوان از اقدام بجای شما در نصب فایل های صوتی این بزرگان .
  خدا خیرتون بده .
  خیلی لازمه که جوونها با مسائل زیر بنائی از زبان مسئولان انقلاب آشنا بشن.
  حتما سعی کنید موارد دیگه رو هم بذارید .
  مجددا ممنون از همه شما عزیزان . دعاگویتان هستیم .

  [پاسخ]

 2. حامد says:

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  نمیدانم چه نظری بدهم که پاسخگوی زحمات شما باشد.فقط میتوانم بگویم که خداد میداند این کار شما چه اندازه پاداش در نزد خداوند دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

 3. علی says:

  خیلی ممنون از زحمات شما فقط سخنرانی زندگی به عشق است رو اشتباه گداشتین چیز دیگه است اصلاحش کنین من پیداش نکردم.

  [پاسخ]

 4. علی شفیعی says:

  یکی از مظلوم ترین انسان های تاریخ. شهید بهشتی از دیدگاه من حتی از پیامبران صاحب شریعت هم بالاتر بود چون اونها این موهبت از وحی داشتند اما شهید بهشتی خیر.

  [پاسخ]

 5. floya says:

  من دنبال سخنرانی های شهید بزرگوار,ایت…بهشتی بودم,واقعا ازتون ممنونم,اجرتون با اباعبدلله

  [پاسخ]

 6. میثم says:

  با سلام
  دستتنون درد نکنه
  خسته نباشید

  [پاسخ]

دسته بندی