در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://todarvar.com/darvar/wp-content/uploads/20100713_2004660348_imam_sajad1.jpg

دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – شرح وصال – استاد دکتر محمدعلی انصاری  – متن صوتی سخنرانی ایشان در اصفهان از اول ماه صفر مطابق با ۳ آذر ۱۳۹۳ که در طی ۱۰ جلسه بیان مینمایند

شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه اول
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه دوم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه سوم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه چهارم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه پنجم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه ششم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه هفتم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه هشتم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه نهم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه دهم

مطالب مرتبط

1269 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی