در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2012/12/sayaf-zadeh4.png

 

 

تفکیک جز

جزء ۱۵۹:۵۱
جزء ۲۱:۰۳:۲۹
جزء ۳۱:۰۲:۲۹
جزء ۴۵۸:۲۶
جزء ۵۱:۰۱:۳۴
جزء ۶۵۹:۱۶
جزء ۷۱:۰۵:۰۵
جزء ۸۵۹:۵۹
جزء ۹۵۵:۲۱
جزء ۱۰۵۵:۰۲
جزء ۱۱۱:۰۰:۴۸
جزء ۱۲۱:۰۲:۲۴
جزء ۱۳۵۸:۴۲
جزء ۱۴۵۸:۴۷
جزء ۱۵۵۷:۲۰
جزء ۱۶۵۶:۳۶
جزء ۱۷۴۹:۳۷
جزء ۱۸۵۸:۵۶
جزء ۱۹۵۸:۱۷
جزء ۲۰۵۸:۳۸
جزء ۲۱۵۶:۴۴
جزء ۲۲۱:۰۲:۴۲
جزء ۲۳۱:۰۲:۱۲
جزء ۲۴۵۸:۲۱
جزء ۲۵۱:۰۰:۴۵
جزء ۲۶۵۸:۲۲
جزء ۲۷۱:۰۲:۴۹
جزء ۲۸۱:۰۱:۵۸
جزء ۲۹۱:۰۲:۲۸
جزء ۳۰۱:۰۰:۰۷

تفکیک سوره

سوره حمد۰۰:۴۷
سوره بقره۲:۲۵:۳۹
سوره آل عمران۱:۲۱:۲۵
سوره نسا۱:۲۹:۰۸
سوره مائده۱:۰۵:۰۶
سوره انعام۱:۱۱:۳۵
سوره اعراف۱:۱۴:۲۵
سوره انفال۲۸:۳۱
سوره توبه۵۶:۴۸
سوره یونس۴۱:۵۶
سوره هود۴۳:۰۲
سوره یوسف۳۹:۲۸
سوره رعد۲۰:۰۰
سوره ابراهیم۱۹:۵۲
سوره حجر۱۴:۲۵
سوره نحل۴۴:۲۳
سوره اسرا۳۲:۳۲
سوره کهف۳۳:۲۷
سوره مریم۲۰:۳۹
سوره طه۲۶:۵۸
سوره انبیا۲۴:۲۴
سوره حج۲۵:۱۴
سوره مومنون۲۲:۳۱
سوره نور۳۰:۱۴
سوره فرقان۱۹:۲۱
سوره شعرا۲۹:۳۴
سوره نمل۲۵:۳۸
سوره قصص۳۲:۳۵
سوره عنکبوت۲۲:۲۴
سوره روم۱۷:۵۸
سوره لقمان۱۱:۰۹
سوره سجده۰۸:۲۲
سوره احزاب۳۰:۱۴
سوره سبأ۱۹:۴۳
سوره فاطر۱۸:۴۷
سوره یس۱۶:۳۵
سوره صافات۲۱:۲۱
سوره ص۱۷:۰۹
سوره زمر۲۶:۰۷
سوره غافر۲۷:۳۹
سوره فصلت۱۹:۳۶
سوره شوری۱۸:۳۲
سوره زخرف۱۹:۰۸
سوره دخان۰۸:۵۱
سوره جاسیه۱۱:۰۰
سوره احقاف۱۲:۳۰
سوره محمد۱۲:۰۸
سوره فتح۱۲:۳۲
سوره حجرات۰۷:۵۸
سوره ق۰۸:۲۴
سوره ذاریات۰۷:۴۷
سوره طور۰۶:۵۳
سوره نجم۰۷:۴۴
سوره قمر۰۸:۱۴
سوره الرحمن۱۰:۴۴
سوره واقعه۱۰:۵۴
سوره حدید۱۴:۰۷
سوره مجادله۱۰:۱۵
سوره حشر۱۰:۲۲
سوره ممتحنه۰۹:۲۳
سوره صف۰۵:۱۲
سوره جمعه۰۳:۴۷
سوره منافقون۰۱:۰۶
سوره تغابن۰۵:۱۵
سوره طلاق۰۶:۵۵
سوره تحریم۰۶:۴۲
سوره ملک۰۶:۴۸
سوره قلم۰۶:۳۳
سوره حاقه۰۶:۰۲
سوره معارج۰۵:۰۶
سوره نوح۰۴:۵۵
سوره جن۰۵:۵۷
سوره مزمل۰۴:۳۴
سوره مدثر۰۶:۳۶
سوره قیامت۰۴:۰۰
سوره انسان۰۶:۳۸
سوره مرسلات۰۵:۱۴
سوره نبأ۰۴:۴۱
سوره نازعات۰۴:۳۴
سوره عبس۰۳:۴۵
سوره تکویر۰۲:۳۷
سوره انفطار۰۲:۰۳
سوره فجر۰۳:۳۱
سوره مطففین۰۴:۲۸
سوره انشقاق۰۲:۳۳
سوره بروج۰۲:۴۲
سوره طارق۰۱:۴۲
سوره اعلی۰۱:۴۹
سوره غاشیه۰۲:۲۱
سوره بلد۰۱:۵۸
سوره شمس۰۱:۳۱
سوره لیل۰۱:۵۴
سوره ضحی۰۱:۰۹
سوره شرح۰۰:۴۰
سوره تین۰۰:۵۱
سوره علق۰۱:۴۳
سوره قدر۰۰:۴۴
سوره بینه۰۲:۱۴
سوره زلزله۰۱:۰۱
سوره عادیات۰۱:۰۵
سوره قارعه۰۰:۵۸
سوره تکاثر۰۰:۴۸
آیه عصر۰۰:۲۵
سوره همزه۰۰:۵۰
سوره فیل۰۰:۳۸
سوره قریش۰۰:۳۵
سوره ماعون۰۰:۴۳
سوره کوثر۰۰:۱۹
سوره کافرون۰۰:۳۸
سوره نصر۰۰:۳۲
سوره مسد۰۰:۳۴
سوره اخلاص۰۰:۲۱
سوره فلق۰۰:۳۳
سوره ناس۰۰:۵۰

تفکیک صفحه(به خط عثمان طه)

صفحه ۲۸۰۲:۵۳
صفحه ۱۰۰:۴۸
صفحه ۲۰۱:۰۲
صفحه ۳۰۲:۳۰
صفحه ۴۰۳:۰۸
صفحه ۵۰۲:۴۳
صفحه ۶۰۳:۳۴
صفحه ۷۰۳:۱۶
صفحه ۸۰۳:۱۱
صفحه ۹۰۲:۴۹
صفحه ۱۰۰۲:۵۳
صفحه ۱۱۰۳:۱۷
صفحه ۱۲۰۳:۰۹
صفحه ۱۳۰۳:۱۶
صفحه ۱۴۰۲:۵۵
صفحه ۱۵۰۳:۵۳
صفحه ۱۶۰۲:۴۰
صفحه ۱۷۰۲:۵۹
صفحه ۱۸۰۲:۴۶
صفحه ۱۹۰۳:۱۸
صفحه ۲۰۰۳:۰۱
صفحه ۲۱۰۳:۱۰
صفحه ۲۲۰۲:۵۰
صفحه ۲۳۰۳:۰۴
صفحه ۲۴۰۳:۳۶
صفحه ۲۵۰۳:۲۲
صفحه ۲۶۰۳:۱۸
صفحه ۲۷۰۳:۲۱
صفحه ۲۹۰۲:۴۸
صفحه ۳۰۰۳:۳۵
صفحه ۳۱۰۲:۵۴
صفحه ۳۲۰۲:۵۴
صفحه ۳۳۰۳:۳۰
صفحه ۳۴۰۲:۴۴
صفحه ۳۵۰۳:۳۴
صفحه ۳۶۰۳:۴۶
صفحه ۳۷۰۳:۳۳
صفحه ۳۸۰۳:۱۴
صفحه ۳۹۰۲:۳۹
صفحه ۴۰۰۲:۴۴
صفحه ۴۱۰۲:۳۸
صفحه ۴۲۰۲:۵۵
صفحه ۴۳۰۲:۴۱
صفحه ۴۴۰۳:۰۸
صفحه ۴۵۰۳:۱۸
صفحه ۴۶۰۲:۵۳
صفحه ۴۷۰۲:۴۳
صفحه ۴۸۰۲:۴۷
صفحه ۴۹۰۳:۰۱
صفحه ۵۰۰۳:۱۲
صفحه ۵۱۰۳:۰۶
صفحه ۵۲۰۳:۴۳
صفحه ۵۳۰۲:۵۵
صفحه ۵۴۰۳:۱۹
صفحه ۵۵۰۳:۱۴
صفحه ۵۶۰۲:۵۳
صفحه ۵۷۰۳:۰۵
صفحه ۵۸۰۳:۱۵
صفحه ۵۹۰۳:۱۲
صفحه ۶۰۰۳:۱۲
صفحه ۶۱۰۳:۰۴
صفحه ۶۲۰۲:۴۸
صفحه ۶۳۰۳:۰۰
صفحه ۶۴۰۲:۴۷
صفحه ۶۵۰۲:۵۶
صفحه ۶۶۰۲:۵۷
صفحه ۶۷۰۲:۴۰
صفحه ۶۸۰۲:۴۵
صفحه ۶۹۰۲:۰۸
صفحه ۷۰۰۳:۰۵
صفحه ۷۱۰۳:۱۸
صفحه ۷۲۰۲:۴۹
صفحه ۷۳۰۳:۰۳
صفحه ۷۴۰۲:۵۳
صفحه ۷۵۰۳:۰۴
صفحه ۷۶۰۲:۵۲
صفحه ۷۷۰۳:۲۰
صفحه ۷۸۰۳:۱۱
صفحه ۷۹۰۲:۳۰
صفحه ۸۰۰۲:۴۵
صفحه ۸۱۰۳:۲۶
صفحه ۸۲۰۲:۴۱
صفحه ۸۳۰۲:۳۷
صفحه ۸۴۰۲:۴۴
صفحه ۸۵۰۳:۲۵
صفحه ۸۶۰۳:۰۱
صفحه ۸۷۰۳:۳۰
صفحه ۸۸۰۲:۴۴
صفحه ۸۹۰۲:۵۳
صفحه ۹۰۰۳:۳۳
صفحه ۹۱۰۳:۰۵
صفحه ۹۲۰۳:۰۳
صفحه ۹۳۰۲:۴۳
صفحه ۹۴۰۳:۱۵
صفحه ۹۵۰۳:۰۸
صفحه ۹۶۰۳:۰۹
صفحه ۹۷۰۲:۵۶
صفحه ۹۸۰۳:۰۸
صفحه ۹۹۰۳:۰۴
صفحه ۱۰۰۰۳:۱۴
صفحه ۱۰۱۰۳:۰۸
صفحه ۱۰۲۰۲:۴۶
صفحه ۱۰۳۰۳:۰۴
صفحه ۱۰۴۰۲:۵۴
صفحه ۱۰۵۰۲:۵۶
صفحه ۱۰۶۰۲:۴۳
صفحه ۱۰۷۰۲:۵۳
صفحه ۱۰۸۰۳:۰۲
صفحه ۱۰۹۰۲:۵۰
صفحه ۱۱۰۰۲:۲۸
صفحه ۱۱۱۰۳:۱۵
صفحه ۱۱۲۰۲:۵۰
صفحه ۱۱۳۰۳:۰۱
صفحه ۱۱۴۰۲:۵۴
صفحه ۱۱۵۰۲:۵۷
صفحه ۱۱۶۰۳:۱۷
صفحه ۱۱۷۰۳:۳۰
صفحه ۱۱۸۰۳:۲۹
صفحه ۱۱۹۰۳:۰۶
صفحه ۱۲۰۰۳:۳۴
صفحه ۱۲۱۰۲:۲۴
صفحه ۱۲۲۰۲:۴۷
صفحه ۱۲۳۰۳:۲۷
صفحه ۱۲۴۰۲:۵۱
صفحه ۱۲۵۰۳:۰۶
صفحه ۱۲۶۰۲:۴۹
صفحه ۱۲۷۰۳:۳۵
صفحه ۱۲۸۰۳:۱۹
صفحه ۱۲۹۰۲:۵۱
صفحه ۱۳۰۰۳:۴۳
صفحه ۱۳۱۰۳:۲۴
صفحه ۱۳۲۰۳:۲۱
صفحه ۱۳۳۰۳:۰۱
صفحه ۱۳۴۰۲:۵۹
صفحه ۱۳۵۰۳:۲۲
صفحه ۱۳۶۰۳:۰۶
صفحه ۱۳۷۰۳:۰۵
صفحه ۱۳۸۰۳:۰۱
صفحه ۱۳۹۰۳:۱۲
صفحه ۱۴۰۰۳:۳۶
صفحه ۱۴۱۰۳:۰۱
صفحه ۱۴۲۰۲:۵۵
صفحه ۱۴۳۰۲:۳۷
صفحه ۱۴۴۰۲:۴۳
صفحه ۱۴۵۰۲:۵۱
صفحه ۱۴۶۰۲:۵۰
صفحه ۱۴۷۰۲:۵۵
صفحه ۱۴۸۰۲:۵۳
صفحه ۱۴۹۰۳:۰۳
صفحه ۱۵۰۰۳:۳۷
صفحه ۱۵۱۰۳:۰۷
صفحه ۱۵۲۰۳:۰۸
صفحه ۱۵۳۰۳:۰۰
صفحه ۱۵۴۰۳:۱۵
صفحه ۱۵۵۰۳:۰۰
صفحه ۱۵۶۰۳:۱۱
صفحه ۱۵۷۰۳:۲۰
صفحه ۱۵۸۰۳:۰۰
صفحه ۱۵۹۰۳:۰۳
صفحه ۱۶۰۰۲:۲۱
صفحه ۱۶۱۰۲:۳۲
صفحه ۱۶۲۰۲:۴۸
صفحه ۱۶۳۰۲:۴۱
صفحه ۱۶۴۰۲:۴۰
صفحه ۱۶۵۰۲:۳۹
صفحه ۱۶۶۰۲:۴۴
صفحه ۱۶۷۰۲:۳۰
صفحه ۱۶۸۰۲:۴۶
صفحه ۱۶۹۰۲:۳۰
صفحه ۱۷۰۰۲:۱۶
صفحه ۱۷۱۰۲:۵۱
صفحه ۱۷۲۰۲:۵۵
صفحه ۱۷۳۰۳:۱۸
صفحه ۱۷۴۰۳:۱۰
صفحه ۱۷۵۰۲:۴۸
صفحه ۱۷۶۰۲:۳۵
صفحه ۱۷۷۰۳:۰۳
صفحه ۱۷۸۰۲:۴۶
صفحه ۱۷۹۰۲:۴۰
صفحه ۱۸۰۰۲:۴۰
صفحه ۱۸۱۰۲:۴۳
صفحه ۱۸۲۰۲:۴۰
صفحه ۱۸۳۰۲:۴۸
صفحه ۱۸۴۰۳:۰۸
صفحه ۱۸۵۰۲:۵۹
صفحه ۱۸۶۰۳:۰۶
صفحه ۱۸۷۰۲:۳۵
صفحه ۱۸۸۰۲:۳۶
صفحه ۱۸۹۰۲:۴۹
صفحه ۱۹۰۰۲:۵۷q
صفحه ۱۹۱۰۲:۳۱
صفحه ۱۹۲۰۲:۳۰
صفحه ۱۹۳۰۲:۲۹
صفحه ۱۹۴۰۲:۳۳
صفحه ۱۹۵۰۲:۳۱
صفحه ۱۹۶۰۲:۴۰
صفحه ۱۹۷۰۲:۴۷
صفحه ۱۹۸۰۲:۵۵
صفحه ۱۹۹۰۲:۴۱
صفحه ۲۰۰۰۳:۰۵
صفحه ۲۰۱۰۲:۳۶
صفحه ۲۰۲۰۲:۳۶
صفحه ۲۰۳۰۲:۴۶
صفحه ۲۰۴۰۲:۴۲
صفحه ۲۰۵۰۲:۵۲
صفحه ۲۰۶۰۲:۵۷
صفحه ۲۰۷۰۲:۳۰
صفحه ۲۰۸۰۲:۴۵
صفحه ۲۰۹۰۲:۵۴
صفحه ۲۱۰۰۲:۴۷
صفحه ۲۱۱۰۴:۱۱
صفحه ۲۱۲۰۳:۰۶
صفحه ۲۱۳۰۳:۰۶
صفحه ۲۱۴۰۳:۳۸
صفحه ۲۱۵۰۳:۱۴
صفحه ۲۱۶۰۲:۳۶
صفحه ۲۱۷۰۳:۵۲
صفحه ۲۱۸۰۳:۰۲
صفحه ۲۱۹۰۳:۰۶
صفحه ۲۲۰۰۲:۴۷
صفحه ۲۲۱۰۲:۵۸
صفحه ۲۲۲۰۲:۵۷
صفحه ۲۲۳۰۲:۴۹
صفحه ۲۲۴۰۲:۵۱
صفحه ۲۲۵۰۳:۰۸q
صفحه ۲۲۶۰۲:۵۸
صفحه ۲۲۷۰۲:۵۷
صفحه ۲۲۸۰۳:۴۱
صفحه ۲۲۹۰۳:۰۴
صفحه ۲۳۰۰۳:۱۵
صفحه ۲۳۱۰۲:۵۳
صفحه ۲۳۲۰۲:۵۱
صفحه ۲۳۳۰۳:۰۳
صفحه ۲۳۴۰۳:۰۱
صفحه ۲۳۵۰۲:۴۷
صفحه ۲۳۶۰۳:۰۲
صفحه ۲۳۷۰۳:۱۳
صفحه ۲۳۸۰۳:۱۱
صفحه ۲۳۹۰۳:۲۹
صفحه ۲۴۰۰۳:۰۳
صفحه ۲۴۱۰۳:۴۳
صفحه ۲۴۲۰۲:۴۴
صفحه ۲۴۳۰۲:۴۱
صفحه ۲۴۴۰۲:۵۰
صفحه ۲۴۵۰۲:۲۸
صفحه ۲۴۶۰۲:۳۲
صفحه ۲۴۷۰۲:۴۵
صفحه ۲۴۸۰۲:۴۰
صفحه ۲۴۹۰۳:۲۹
صفحه ۲۵۰۰۳:۰۷
صفحه ۲۵۱۰۳:۳۲
صفحه ۲۵۲۰۳:۲۵
صفحه ۲۵۳۰۲:۵۷
صفحه ۲۵۴۰۳:۰۶
صفحه ۲۵۵۰۲:۱۵
صفحه ۲۵۶۰۲:۵۴
صفحه ۲۵۷۰۲:۵۳
صفحه ۲۵۸۰۳:۰۱
صفحه ۲۵۹۰۲:۵۵
صفحه ۲۶۰۰۳:۱۰
صفحه ۲۶۱۰۲:۵۰
صفحه ۲۶۲۰۲:۱۸
صفحه ۲۶۳۰۳:۰۱
صفحه ۲۶۴۰۲:۳۴
صفحه ۲۶۵۰۲:۴۳
صفحه ۲۶۶۰۲:۴۳
صفحه ۲۶۷۰۲:۱۹
صفحه ۲۶۸۰۲:۴۰
صفحه ۲۶۹۰۲:۳۸
صفحه ۲۷۰۰۳:۰۴
صفحه ۲۷۱۰۲:۴۴
صفحه ۲۷۲۰۳:۱۱
صفحه ۲۷۳۰۳:۲۴
صفحه ۲۷۴۰۳:۴۶
صفحه ۲۷۵۰۳:۰۲
صفحه ۲۷۶۰۳:۱۰
صفحه ۲۷۷۰۳:۱۱
صفحه ۲۷۸۰۲:۵۶
صفحه ۲۷۹۰۲:۵۳
صفحه ۲۸۰۰۳:۰۷
صفحه ۲۸۱۰۳:۰۱
صفحه ۲۸۲۰۲:۱۲
صفحه ۲۸۳۰۲:۵۲
صفحه ۲۸۴۰۲:۴۸
صفحه ۲۸۵۰۳:۰۰
صفحه ۲۸۶۰۳:۰۲
صفحه ۲۸۷۰۲:۴۴
صفحه ۲۸۸۰۲:۳۹
صفحه ۲۸۹۰۲:۳۹
صفحه ۲۹۰۰۲:۳۹
صفحه ۲۹۱۰۲:۵۱
صفحه ۲۹۲۰۳:۰۶
صفحه ۲۹۳۰۲:۳۹
صفحه ۲۹۴۰۲:۳۸
صفحه ۲۹۵۰۲:۵۳
صفحه ۲۹۶۰۲:۵۰
صفحه ۲۹۷۰۳:۱۶
صفحه ۲۹۸۰۳:۳۸
صفحه ۲۹۹۰۲:۴۷
صفحه ۳۰۰۰۲:۵۳
صفحه ۳۰۱۰۲:۵۹
صفحه ۳۰۲۰۲:۴۵
صفحه ۳۰۳۰۲:۵۴
صفحه ۳۰۴۰۳:۱۲
صفحه ۳۰۵۰۲:۳۱
صفحه ۳۰۶۰۲:۵۵
صفحه ۳۰۷۰۲:۵۹
صفحه ۳۰۸۰۳:۰۳
صفحه ۳۰۹۰۳:۰۹
صفحه ۳۱۰۰۲:۵۲
صفحه ۳۱۱۰۲:۲۷
صفحه ۳۱۲۰۲:۱۶
صفحه ۳۱۳۰۲:۳۰
صفحه ۳۱۴۰۲:۴۸
صفحه ۳۱۵۰۲:۵۳
صفحه ۳۱۶۰۳:۲۴
صفحه ۳۱۷۰۲:۴۲
صفحه ۳۱۸۰۲:۴۰
صفحه ۳۱۹۰۲:۴۰
صفحه ۳۲۰۰۲:۳۷
صفحه ۳۲۱۰۲:۵۵
صفحه ۳۲۲۰۲:۰۲
صفحه ۳۲۳۰۲:۳۳
صفحه ۳۲۴۰۲:۳۱
صفحه ۳۲۵۰۲:۱۷
صفحه ۳۲۶۰۲:۴۷
صفحه ۳۲۷۰۲:۳۰
صفحه ۳۲۸۰۲:۲۹
صفحه ۳۲۹۰۲:۲۶
صفحه ۳۳۰۰۲:۱۹
صفحه ۳۳۱۰۲:۱۸
صفحه ۳۳۲۰۲:۴۳
صفحه ۳۳۳۰۲:۴۸
صفحه ۳۳۴۰۲:۳۴
صفحه ۳۳۵۰۲:۱۲
صفحه ۳۳۶۰۲:۵۲
صفحه ۳۳۷۰۲:۲۷
صفحه ۳۳۸۰۲:۲۹
صفحه ۳۳۹۰۲:۱۶
صفحه ۳۴۰۰۲:۳۰
صفحه ۳۴۱۰۲:۰۹
صفحه ۳۴۲۰۲:۲۶
صفحه ۳۴۳۰۳:۰۹
صفحه ۳۴۴۰۲:۵۶
صفحه ۳۴۵۰۲:۵۰
صفحه ۳۴۶۰۲:۵۷
صفحه ۳۴۷۰۲:۳۹
صفحه ۳۴۸۰۲:۴۳
صفحه ۳۴۹۰۲:۴۳
صفحه ۳۵۰۰۳:۰۵
صفحه ۳۵۱۰۳:۰۵
صفحه ۳۵۲۰۲:۵۵
صفحه ۳۵۳۰۳:۱۸
صفحه ۳۵۴۰۳:۲۰
صفحه ۳۵۵۰۳:۵۰
صفحه ۳۵۶۰۳:۲۹
صفحه ۳۵۷۰۲:۴۷
صفحه ۳۵۸۰۲:۳۲
صفحه ۳۵۹۰۲:۲۶
صفحه ۳۶۰۰۲:۳۹
صفحه ۳۶۱۰۲:۴۶
صفحه ۳۶۲۰۲:۴۰
صفحه ۳۶۳۰۲:۱۶
صفحه ۳۶۴۰۲:۵۷
صفحه ۳۶۵۰۲:۴۹
صفحه ۳۶۶۰۲:۳۴
صفحه ۳۶۷۰۲:۵۷
صفحه ۳۶۸۰۲:۵۱
صفحه ۳۶۹۰۳:۱۶
صفحه ۳۷۰۰۲:۵۱
صفحه ۳۷۱۰۳:۰۰
صفحه ۳۷۲۰۲:۵۴
صفحه ۳۷۳۰۲:۴۸
صفحه ۳۷۴۰۲:۵۴
صفحه ۳۷۵۰۲:۵۹
صفحه ۳۷۶۰۲:۴۰
صفحه ۳۷۷۰۳:۱۹
صفحه ۳۷۸۰۲:۴۹
صفحه ۳۷۹۰۲:۵۱
صفحه ۳۸۰۰۳:۲۹
صفحه ۳۸۱۰۲:۳۵
صفحه ۳۸۲۰۲:۵۷
صفحه ۳۸۳۰۲:۵۸
صفحه ۳۸۴۰۳:۰۷
صفحه ۳۸۵۰۲:۴۸
صفحه ۳۸۶۰۲:۴۰
صفحه ۳۸۷۰۳:۱۰
صفحه ۳۸۸۰۲:۵۶
صفحه ۳۸۷۰۳:۱۰
صفحه ۳۸۹۰۳:۰۹
صفحه ۳۹۰۰۳:۰۱
صفحه ۳۹۱۰۲:۵۶
صفحه ۳۹۲۰۲:۵۲
صفحه ۳۹۳۰۳:۰۷
صفحه ۳۹۴۰۲:۵۳
صفحه ۳۹۵۰۲:۵۸
صفحه ۳۹۶۰۲:۵۸
صفحه ۳۹۷۰۲:۵۶
صفحه ۳۹۸۰۳:۰۰
صفحه ۳۹۹۰۲:۳۶
صفحه ۴۰۰۰۲:۳۳
صفحه ۴۰۱۰۲:۳۶
صفحه ۴۰۲۰۲:۲۷
صفحه ۴۰۳۰۳:۰۵
صفحه ۴۰۴۰۲:۳۰
صفحه ۴۰۵۰۲:۴۵
صفحه ۴۰۶۰۲:۴۴
صفحه ۴۰۷۰۲:۴۶
صفحه ۴۰۸۰۳:۰۴
صفحه ۴۰۹۰۳:۰۰
صفحه ۴۱۰۰۲:۴۲
صفحه ۴۱۱۰۲:۴۶
صفحه ۴۱۲۰۲:۴۵
صفحه ۴۱۳۰۲:۵۶
صفحه ۴۱۴۰۲:۴۰
صفحه ۴۱۵۰۲:۵۵
صفحه ۴۱۶۰۲:۴۵
صفحه ۴۱۷۰۲:۴۱
صفحه ۴۱۸۰۲:۵۰
صفحه ۴۱۹۰۲:۵۹
صفحه ۴۲۰۰۲:۵۸
صفحه ۴۲۱۰۳:۰۰
صفحه ۴۲۲۰۲:۴۴
صفحه ۴۲۳۰۲:۵۵
صفحه ۴۲۴۰۳:۱۵
صفحه ۴۲۵۰۳:۱۰
صفحه ۴۲۶۰۳:۲۹
صفحه ۴۲۷۰۲:۵۰
صفحه ۴۲۸۰۲:۱۹
صفحه ۴۲۹۰۳:۰۲
صفحه ۴۳۰۰۳:۱۳
صفحه ۴۳۱۰۲:۴۹
صفحه ۴۳۲۰۲:۵۸
صفحه ۴۳۳۰۳:۴۲
صفحه ۴۳۴۰۳:۰۵
صفحه ۴۳۵۰۳:۴۶
صفحه ۴۳۶۰۳:۰۸
صفحه ۴۳۷۰۳:۲۸
صفحه ۴۳۸۰۲:۵۷
صفحه ۴۳۹۰۳:۲۲
صفحه ۴۴۰۰۲:۵۲
صفحه ۴۴۱۰۳:۱۲
صفحه ۴۴۲۰۲:۳۷
صفحه ۴۴۳۰۲:۵۵
صفحه ۴۴۴۰۲:۵۱
صفحه ۴۴۵۰۲:۴۴
صفحه ۴۴۶۰۳:۰۸
صفحه ۴۴۷۰۳:۳۵
صفحه ۴۴۸۰۳:۰۵
صفحه ۴۴۹۰۳:۰۲
صفحه ۴۵۰۰۲:۳۸
صفحه ۴۵۱۰۲:۴۶
صفحه ۴۵۲۰۳:۰۱
صفحه ۴۵۳۰۳:۱۴
صفحه ۴۵۴۰۳:۰۷
صفحه ۴۵۵۰۳:۱۵
صفحه ۴۵۶۰۳:۲۲
صفحه ۴۵۷۰۳:۲۷
صفحه ۴۵۸۰۲:۴۵
صفحه ۴۵۹۰۳:۳۴
صفحه ۴۶۰۰۳:۲۸
صفحه ۴۶۱۰۳:۰۹
صفحه ۴۶۲۰۲:۲۶
صفحه ۴۶۳۰۲:۳۴
صفحه ۴۶۴۰۲:۴۹
صفحه ۴۶۵۰۲:۳۸
صفحه ۴۶۶۰۲:۵۳
صفحه ۴۶۷۰۲:۴۴
صفحه ۴۶۸۰۲:۵۰
صفحه ۴۶۹۰۲:۵۸
صفحه ۴۷۰۰۲:۵۶
صفحه ۴۷۱۰۲:۴۸
صفحه ۴۷۲۰۲:۵۳
صفحه ۴۷۳۰۲:۳۸
صفحه ۴۷۴۰۲:۳۶
صفحه ۴۷۵۰۲:۵۸
صفحه ۴۷۶۰۲:۴۱
صفحه ۴۷۷۰۳:۱۷
صفحه ۴۷۸۰۳:۲۴
صفحه ۴۷۹۰۳:۲۴
صفحه ۴۸۰۰۲:۵۵
صفحه ۴۸۱۰۳:۳۱
صفحه ۴۸۲۰۳:۰۵
صفحه ۴۸۳۰۲:۵۴
صفحه ۴۸۴۰۲:۴۶
صفحه ۴۸۵۰۲:۳۹
صفحه ۴۸۶۰۲:۵۸
صفحه ۴۸۷۰۳:۱۰
صفحه ۴۸۸۰۳:۱۲
صفحه ۴۸۹۰۲:۲۴
صفحه ۴۹۰۰۳:۰۲
صفحه ۴۹۱۰۳:۱۷
صفحه ۴۹۲۰۲:۵۰
صفحه ۴۹۳۰۲:۴۲
صفحه ۴۹۴۰۲:۴۶
صفحه ۴۹۵۰۲:۵۴
صفحه ۴۹۶۰۲:۵۱
صفحه ۴۹۷۰۳:۳۸
صفحه ۴۹۸۰۲:۳۰
صفحه ۴۹۹۰۳:۱۳
صفحه ۵۰۰۰۲:۵۸
صفحه ۵۰۱۰۳:۲۴
صفحه ۵۰۲۰۲:۳۵
صفحه ۵۰۳۰۲:۵۵
صفحه ۵۰۷۰۳:۱۳
صفحه ۵۰۵۰۳:۱۰
صفحه ۵۰۶۰۲:۴۲
صفحه ۵۰۷۰۳:۰۳
صفحه ۵۰۸۰۳:۳۵
صفحه ۵۰۹۰۲:۳۱
صفحه ۵۱۰۰۲:۵۶
صفحه ۵۱۱۰۲:۴۰
صفحه ۵۱۲۰۲:۵۰
صفحه ۵۱۳۰۲:۵۲
صفحه ۵۱۴۰۲:۴۹
صفحه ۵۱۵۰۲:۴۲
صفحه ۵۱۶۰۳:۲۸
صفحه ۵۱۷۰۳:۰۷
صفحه ۵۱۸۰۳:۰۴
صفحه ۵۱۹۰۳:۱۸
صفحه ۵۲۰۰۲:۳۱
صفحه ۵۲۱۰۳:۲۱
صفحه ۵۲۲۰۲:۴۷
صفحه ۵۲۳۰۲:۳۱
صفحه ۵۲۴۰۲:۵۵
صفحه ۵۲۵۰۲:۴۳
صفحه ۵۲۶۰۲:۵۸
صفحه ۵۲۷۰۳:۰۸
صفحه ۵۲۸۰۲:۳۸
صفحه ۵۲۹۰۳:۱۲
صفحه ۵۳۰۰۳:۱۰
صفحه ۵۳۱۰۲:۴۹
صفحه ۵۳۲۰۳:۲۹
صفحه ۵۳۳۰۳:۵۹
صفحه ۵۳۴۰۲:۴۴
صفحه ۵۳۵۰۳:۳۸
صفحه ۵۳۶۰۳:۱۷
صفحه ۵۳۷۰۳:۰۹
صفحه ۵۳۸۰۳:۱۷
صفحه ۵۳۹۰۳:۲۶
صفحه ۵۴۰۰۳:۱۳
صفحه ۵۴۱۰۳:۱۹
صفحه ۵۴۲۰۲:۵۲
صفحه ۵۴۳۰۲:۵۷
صفحه ۵۴۴۰۳:۰۹
صفحه ۵۴۵۰۲:۳۱
صفحه ۵۴۶۰۳:۱۰
صفحه ۵۴۷۰۳:۱۲
صفحه ۵۴۸۰۲:۳۷
صفحه ۵۴۹۰۴:۱۰
صفحه ۵۵۰۰۳:۴۹
صفحه ۵۵۱۰۲:۴۷
صفحه ۵۵۲۰۳:۴۷
صفحه ۵۵۳۰۲:۴۰
صفحه ۵۵۴۰۲:۴۲
صفحه ۵۵۵۰۲:۳۴
صفحه ۵۵۶۰۲:۴۸
صفحه ۵۵۷۰۲:۲۶
صفحه ۵۵۸۰۳:۰۶
صفحه ۵۵۹۰۳:۴۶
صفحه ۵۶۰۰۳:۳۴
صفحه ۵۶۱۰۲:۵۶
صفحه ۵۶۲۰۲:۴۱
صفحه ۵۶۳۰۳:۰۰
صفحه ۵۶۴۰۲:۴۲
صفحه ۵۶۵۰۳:۱۵
صفحه ۵۶۶۰۲:۴۷
صفحه ۵۶۷۰۳:۱۳
صفحه ۵۶۸۰۲:۳۷
صفحه ۵۶۹۰۳:۲۱
صفحه ۵۷۰۰۲:۴۲
صفحه ۵۷۱۰۲:۵۷
صفحه ۵۷۲۰۲:۵۷
صفحه ۵۷۳۰۳:۰۰
صفحه ۵۷۴۰۲:۵۳
صفحه ۵۷۵۰۳:۱۳
صفحه ۵۷۶۰۳:۵۶
صفحه ۵۷۷۰۳:۰۳
صفحه ۵۷۸۰۳:۱۷
صفحه ۵۷۹۰۳:۵۹
صفحه ۵۸۰۰۲:۵۵
صفحه ۵۸۱۰۳:۳۷
صفحه ۵۸۲۰۲:۴۸
صفحه ۵۸۳۰۳:۱۱
صفحه ۵۸۴۰۳:۰۷
صفحه ۵۸۵۰۳:۳۳
صفحه ۵۸۶۰۲:۴۷
صفحه ۵۸۷۰۲:۳۵
صفحه ۵۸۸۰۳:۳۲
صفحه ۵۸۹۰۲:۴۵
صفحه ۵۹۰۰۲:۵۳
صفحه ۵۹۱۰۲:۴۱
صفحه ۵۹۲۰۲:۴۶
صفحه ۵۹۳۰۲:۵۲
صفحه ۵۹۴۰۲:۴۵
صفحه ۵۹۵۰۲:۳۱
صفحه ۵۹۶۰۲:۳۰
صفحه ۵۹۷۰۲:۱۸
صفحه ۵۹۸۰۲:۳۳
صفحه ۵۹۹۰۲:۲۷
صفحه ۶۰۰۰۲:۲۵
صفحه ۶۰۱۰۱:۵۲
صفحه ۶۰۲۰۱:۳۶
صفحه ۶۰۳۰۱:۴۳
صفحه ۶۰۴۰۱:۳۶

متفرقه

احزاب ۲۱ تا ۲۴۱۱:۲۱
بلد ۱ تا ۱۸۰۴:۰۲
فرقان ۵۸ تا آخر۱۲:۰۲
بقره ۱۳۵ تا ۱۳۹۰۶:۴۱
انبیاء ۸۳ تا ۹۴۱۰:۴۹
نحل ۱ تا ۶۰۳:۰۸
هود ۱ تا ۵۰۱:۴۸

لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد مهدی صیاف زاده – به تفکیک سوره

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

– پس از دانلود تمام قسمت های این مجموعه با کمک نرم افزار Winrar (آخرین نسخه این نرم ا فزار را میتوانید از اینجا دریافت کنید) آنها را از حالت کمپرس شده خارج نموده و از فایلها استفاده کنید .

 

– اگر حجم این مجموعه زیاد است و برای دانلود مشکل دارید ، برای دانلود سوره ها به صورت تفکیک شده و کم حجم اینجا را کلیک کنید .
لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد مهدی صیاف زاده – به تفکیک جزءدانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده ( لینک مستقیم از سرور راسخون)
– پس از دانلود تمام قسمت های این مجموعه با کمک نرم افزار Winrar (آخرین نسخه این نرم ا فزار را میتوانید از اینجا دریافت کنید) آنها را از حالت کمپرس شده خارج نموده و از فایلها استفاده کنید .

 

– اگر حجم این مجموعه زیاد است و برای دانلود مشکل دارید ، برای دانلود جزء ها به صورت تفکیک شده و کم حجم اینجا را کلیک کنید .

مطالب مرتبط

2075 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی