دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.lahutpub.com/shop/image/cache/monajat-600x400.jpg

حجت الاسلام وحیدی-ستارگان کربلا (حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام) ۰۶:۰۹
حجه الاسلام دکتر رفیعی-شرح دعاء ورود به ماه مبارک رمضان ۲۹:۴۳
حجه الاسلام فاطمی نیا-تفسیر دعای ۳۱ از صحیفه سجادیه ۲۷:۴۶
حجه الاسلام مروجی طبسی-امام زین العابدین (ع) و جایگاه امامت در جامعه اسلامی-تصویری ۲۴:۲۹
حجه الاسلام مروجی طبسی-امام زین العابدین (ع) و جایگاه امامت در جامعه اسلامی-صوتی ۲۴:۲۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-ویژگی های مومن در بیان حضرت امام سجاد (ع) – تصویری ۳۲:۰۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-ویژگی های مومن در بیان حضرت امام سجاد (ع) – صوتی ۳۲:۰۴
حجت الاسلام دکتر احمد عابدی-حضرت امام سجاد (ع) و صحیفه سجادیه-تصویری ۲۸:۰۵
حجت الاسلام دکتر احمد عابدی-حضرت امام سجاد (ع) و صحیفه سجادیه-صوتی ۲۸:۰۵
بخشی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه-با نوای:سید کریم موسوی-ترجمه:همت ممیوند ۰۲:۱۳
اهمیت صلوات ۰۰:۱۳:۲۱
شرح دعای ۹ صحیفه سجادیه / توبه ۰۰:۱۹:۴۹
شرح فراز ۱۶ تا ۱۸ دعای ۲۰ صحیفه سجادیه ۰۰:۲۱:۴۸
شرح دعای ۹ صحیفه سجادیه / دوری از راه معصیت ۰۰:۱۹:۳۹
شرح دعای ۶ صحیفه سجادیه/ دعا برای صبح ها و شب ها ۰۰:۲۲:۴۲
شرح فراز ۹ تا ۱۳ دعای ۲۱ صحیفه سجادیه ۰۰:۱۴:۳۶
شرح فراز ۱۸ تا ۲۳ دعای ۶ صحیفه سجادیه ۰۰:۲۱:۴۸
شرح دعای ۴ صحیفه سجادیه / یکتاپرستان ۰۰:۲۰:۴۹
شرح دعای ۲ صحیفه سجادیه / پیامبر اسلام ۰۰:۲۰:۵۹
شرح فراز ۵ تا ۸ دعای ۲۲ صحیفه سجادیه ۰۰:۲۱:۰۳
شرح دعای ۲۲ و ۲۵ صحیفه سجادیه / حسد- حق اولاد بر والدین ۰۰:۱۹:۲۸
تقوا / شرح خطبه ۱۹۸ نهج البلاغه ۰۰:۲۱:۵۰
شرح فراز ۱ تا ۶ دعای ۲۵ صحیفه سجادیه / فرزندآوری ۰۰:۲۱:۳۵
شرح فراز ۷ تا ۱۲ دعای ۲۵ صحیفه سجادیه / شیطان ۰۰:۱۹:۴۸
شرح دعای ۲۶ صحیفه سجادیه / همسایه و دوست ۰۰:۲۰:۳۵
شرح فراز ۱۰ تا ۱۵ دعای ۲۷ صحیفه سجادیه / نصرت سپاه اسلام ۰۰:۲۰:۲۲
شرح فراز ۱ تا ۱۰ دعای ۴۴ صحیفه سجادیه / ماه رمضان و روزه ۰۰:۲۰:۳۷
شرح فراز ۱۵ تا ۱۸ دعای ۲۷ صحیفه سجادیه / شهادت ۰۰:۱۸:۲۲
شرح فراز ۱ دعای ۲۱ صحیفه سجادیه / ضعف انسان ۰۰:۲۱:۰۹
شرح دعای ۲ صحیفه سجادیه / نعمت پیامبر خاتم ۰۰:۲۱:۰۶
شرح فراز ۱۲ و ۱۳ دعای ۲۲ و فراز ۱۲ دعای ۲۵ صحیفه سجادیه ۰۰:۱۹:۲۷
شرح دعای ۴ صحیفه سجادیه؛ برای یکتاپرستان ۰۰:۲۰:۵۶
شرح فراز ۵ تا ۸ دعای ۲۲ صحیفه سجادیه ۰۰:۲۱:۰۰
شرح دعای ۲۲ صحیفه سجادیه؛ تقوا ۰۰:۱۸:۴۴
شرح دعای ۲۶ صحیفه سجادیه؛ همسایگان ۰۰:۲۰:۳۳
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۲ ۰۰:۵۳:۰۹
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۱ ۰۰:۴۸:۳۳
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۵ ۰۰:۴۵:۱۱
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۴ ۰۰:۴۸:۰۸
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۳ ۰۰:۴۹:۵۴
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۷ ۰۰:۵۵:۲۵
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۶ ۰۰:۵۰:۱۷
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۱ ۰۱:۰۷:۰۳
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۸ ۰۱:۰۱:۳۷
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۴ ۰۰:۵۷:۰۰
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۳ ۰۰:۵۶:۱۵
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۲ ۰۰:۴۷:۲۰
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۵ ۰۰:۵۴:۲۰
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۲ ۰۰:۴۰:۵۲
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۱ ۰۰:۴۶:۱۳
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۵ ۰۰:۴۷:۲۴
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۴ ۰۰:۵۴:۴۴
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۳ ۰۰:۴۲:۳۹
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۶ ۰۰:۵۱:۳۰
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۵ جلسه ۲ ۰۰:۵۳:۱۷
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۵ جلسه ۱ ۰۰:۵۵:۲۴
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۱ ۰۰:۵۰:۲۹
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۲ ۰۰:۴۹:۲۴
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۴ ۰۰:۴۲:۴۳
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۳ ۰۰:۳۸:۵۰
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۵ ۰۰:۴۹:۵۱
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۶ ۰۰:۴۹:۳۲
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۷ ۰۰:۴۸:۲۸
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۹ ۰۰:۴۴:۱۷
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۸ ۰۰:۵۲:۲۱
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۴:۰۵
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۸ ۰۰:۵۰:۲۱
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۹ جلسه ۱ ۰۰:۴۷:۱۶
شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۹ جلسه ۲ ۰۰:۵۴:۱۱
استاد رفیعی – صحیفه سجادیه – شرح دعای ۴۵ و ۴۶ صحیفه سجادیه ۴۱:۴۰
شرح دعای ۲۱ صحیفه سجادیه ۲۷:۵۶
شرح دعای ۳۰ صحیفه سجادیه ۲۵:۵۳
شرح فراز چهارم دعای ۲۱ صحیفه سجادیه ۲۷:۰۰
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۲۰ ۴۱:۴۸
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۹ ۴۸:۵۸
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۸ ۱۸:۲۹
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۷ ۴۹:۱۷
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۶ ۲۰:۳۳
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۵ ۴۸:۱۰
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۴ ۱۸:۵۰
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۳ ۴۸:۱۶
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۲ ۲۰:۳۹
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۱ ۴۷:۴۴
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱۰ ۱۳:۴۹
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۹ ۴۷:۴۶
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۸ ۱۹:۰۷
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۷ ۴۷:۴۶
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۶ ۲۴:۳۰
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۵ ۴۷:۴۲
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۴ ۲۳:۳۹
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۳ ۴۷:۰۵
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۲ ۲۸:۰۵
استاد رفیعی – درباره ی صحیفه سجادیه ۱ ۴۶:۰۲
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۸ ۳۸:۵۷
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۷ ۳۷:۲۷
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۶ ۴۰:۰۵
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۵ ۴۸:۲۶
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۴ ۴۱:۲۸
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۳ ۵۴:۰۸
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۲ ۱:۰۲:۵۷
استاد فاطمی نیا – صحیفه ی سجادیه – مروری بر صحیفه ی سجادیه ۱ ۴۶:۰۱

مطالب مشابه

5963 بازدید دیدگاه‌ها برای ۱۰۰ سخنرانی با موضوع صحیفه سجادیه بسته هستند

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

نظرات بسته شده است.

دسته بندی

امارگیر سایت