دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/f1f0365275ca44bb859435621a518dbf_M3.jpg  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی f1f0365275ca44bb859435621a518dbf M3

 

 

ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 دکتر احمد عابدی | موضوع احادیث صادر شده از امام صادق ۰۰:۰۶:۴۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 دکتر احمد عابدی | امام صادق و ۴۰۰۰ شاگرد ۰۰:۱۲:۲۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 دکتر احمد عابدی | ارتباط امام صادق با ائمه اهل سنت ۰۰:۰۸:۰۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 دکتر احمد عابدی | ارتباط امام صادق با حکومت جور زمان خود ۰۰:۰۴:۴۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 دکتر احمد عابدی | برخورد امام صادق با صوفی و تصوف ۰۰:۰۶:۱۷

 

ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۱ – پایه و اساس اعتقادات و باور ها کجاست؟ ۵:۲۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۲ – انواع باور در اسلام ۵:۱۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۳ – باور های ثابت و متغیر ۵:۱۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۴ – تاثیر استدلال عقلی بر باورها ۶:۰۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۵ -ماجرای تحدی قرآن ۵:۳۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۶ – رابطه عقل با گناه ۵:۲۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۷ – شناخت و بررسی انواع شک ۵:۳۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۸ – تواضع به چه معناست؟ ۵:۴۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۹ – مهمترین وظیفه عالمان دینی جلوگیری از تحریف است. ۵:۳۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۱۰ – تحریف به چه معناست؟ ۴:۲۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۱۱ – یقین به چه معناست؟ ۵:۰۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۱۲ – وظیفه ما در قبال باورهاصحیح و غلط دراسلام چیست؟ ۵:۰۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شک، باور، اعتقاد، یقین، بخش ۱۳ – شناخت رشد و عقل گرایی ۳:۵۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 شک، باور، اعتقاد، یقین (فایل صوتی) ۱:۰۸:۳۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۱ ۵:۱۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۲ ۵:۴۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۳ ۵:۵۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۴ ۵:۳۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۵ – چگونگی درخواست از خدا از زبان امام سجاد(ع) ۵:۰۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۶ – رفتارهای تربیتی امام سجاد(ع) ۵:۳۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۷ – حکم خواب و عالم رویا ۵:۲۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امام سجاد و تربیت دینی، بخش ۸ – بررسی کتاب صحیفه سجادیه ۲:۲۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 امام سجاد و تربیت دینی (فایل صوتی) ۴۱:۵۷

 

ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عید قربان، بخش ۱ -داستان حضرت ابراهیم ۴:۴۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عید قربان، بخش ۲ – بررسی مسئله حکم قربانی کردن در عید قربان ۵:۴۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عید قربان، بخش ۳ – حکم حقوق حیوانات ۵:۵۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عید قربان، بخش ۴ – احکام قربانی و نذر ۵:۰۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عید قربان، بخش ۵ – روش قربانی کردن و ذبح اسلامی ۵:۲۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عید قربان، بخش ۶ – قربانی کردن در دین یهود ۶:۲۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 عید قربان (فایل صوتی) ۳۳:۲۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۱ – تبیین مسلک عرفان ۵:۲۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۲ – خداشناس واقعی کیست؟ ۵:۱۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۳ – آثار ریاضت نفس ۵:۲۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۴ – نقد سحر و جادو ۵:۴۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۵ – عالم و حقایق عرفانی ۵:۱۳
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۶ – شرایط اطلاع بر غیب ۵:۰۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۷ – دلائل حقانیت حضرت علی(ع) ۶:۰۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۱، بخش ۸ – شان و مرتبه امامت ۵:۲۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۱ ۵:۱۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۲ ۵:۱۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۳ ۵:۵۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۴ ۵:۴۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۵ ۴:۴۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۶ ۵:۵۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۷ ۴:۲۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۸ ۴:۱۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۹ ۴:۲۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 عرفان علوی ۲، بخش ۱۰ ۴:۱۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 عرفان علوی ۱ (فایل صوتی) ۴۳:۴۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 عرفان علوی ۲ (فایل صوتی) ۵۰:۲۰

 

ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 قیام عاشورا و تشخیص حق و باطل ۵۰:۴۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجت الاسلام عابدی -آیا ماه صفر نحس است(برنامه این شب ها) ۰۵:۳۹

 

ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 مهدویت ۴۵:۳۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۱ ۵:۰۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۲ ۵:۱۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۳ ۴:۵۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۴ ۴:۴۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۵ ۴:۳۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۶ ۵:۵۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۷ ۵:۴۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۸ ۵:۰۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۹ ۵:۲۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۱۰ ۴:۵۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۱۱ ۶:۱۵
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۱۲ ۴:۵۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۱۳ ۵:۰۳
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 مهدویت، بخش ۱۴ ۴:۵۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 مهدویت (فایل صوتی) ۱:۱۲:۵۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-عزاداری امام حسین(ع) و مبارزه بنی امیه با آن (شب اول) ۲۹:۳۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-حجابها (شب دوم) ۳۶:۲۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-نجات از ظلمت(شب سوم) ۴۱:۱۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-ائمه معصومین(ع)مظهرنجات-عوامل و اسباب نجات (شب چهارم) ۴۷:۲۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-هلاکت-معنا و عوامل آن (شب ششم) ۴۲:۵۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-نماز جماعت-نجات و هلاکت و لوازم و اسباب آن (شب هفتم) ۴۲:۵۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-حوادث کربلا-اسلام دین نجات(شب هشتم) ۴۴:۰۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-شکل و محتوا و مضمون عزاداری (ظهر تاسوعا) ۴۶:۵۳
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 حجهالاسلام دکتر احمد عابدی-کیفیت خواندن زیارت عاشورا-محتوای عزاداری (ظهرعاشورا) ۲۹:۳۸

 

ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۱ ۵:۱۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۲ ۵:۴۴
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۳ ۵:۰۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۴ ۵:۰۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۵ ۵:۵۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۶ ۵:۲۳
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 شخصیت حضرت علی، بخش ۷ ۶:۰۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 شخصیت حضرت علی ۳۸:۵۲
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱ ۵:۲۸
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۲ ۵:۳۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۳ ۵:۳۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۴ ۵:۱۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۵ ۵:۴۷
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۶ ۵:۲۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۷ ۵:۴۰
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۸ ۵:۰۳
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۹ ۵:۰۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۰ ۴:۵۹
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۱ ۴:۳۱
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی videodl281 امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۲ ۴:۰۶
ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی musicdl986 امامت، ولایت، ولایت فقیه (فایل صوتی) ۱:۰۲:۱۹

سخنرانی در مهدیه تهران فاطمیه سال ۸۹

تهذیب اخلاق سال ۹۰ و ۹۱

جلسه چهاردهم
~ جلسه سیزدهم
~ جلسه دوازدهم
~ جلسه یازدهم
~ جلسه دهم
~ جلسه نهم
~ جلسه هشتم
~ جلسه هفتم
~ جلسه ششم
~ جلسه پنجم
~ جلسه چهارم
~ جلسه سوم
~ جلسه دوم
~ جلسه اول

دروس خارج اصول در شهرک پردیسان

جلسه چهل و دوم اصول در شهرک پردیسان ۲۰ فروردین ۹۲
~ جلسه چهل و یکم اصول در شهرک پردیسان ۱۹ فروردین ۹۲
~ جلسه ی چهلم اصول در شهرک پردیسان ۱۸ فروردین ۹۲
~ جلسه ی سی و نهم اصول در شهرک پردیسان ۱۷ فروردین ۹۲
~ جلسه ی سی و هشتم اصول در شهرک پردیسان ۲۱ اسفند ۹۱
~ جلسه ی سی و هفتم اصول شهرک پردیسان ۱۵ اسفند ۹۱
~ جلسه ی سی و ششم اصول شهرک پردیسان ۱۴ اسفند ۹۱
~ جلسه ی سی و پنجم اصول شهرک پردیسان ۱۳ اسفند ۹۱
~ جلسه ی سی و چهارم اصول شهرک پردیسان ۸ اسفند ۹۱
~ جلسه ی سی و سوم اصول شهرک پردیسان ۷ اسفند ۹۱
~ جلسه ی سی و دوم اصول شهرک پردیسان ۶ اسفند ۹۱
~ جلسه سی و یکم اصول شهرک پردیسان ۱۷ بهمن ۹۱
~ جلسه سی ام اصول شهرک پردیسان ۱۶ بهمن ۹۱
~ جلسه بیست و نهم اصول شهرک پردیسان ۱۴ بهمن ۹۱
~ جلسه بیست و هشتم اصول شهرک پردیسان ۸ بهمن ۹۱
~ جلسه بیست و هفتم اصول شهرک پردیسان ۷ بهمن ۹۱
~ جلسه بیست و ششم اصول شهرک پردیسان ۳ بهمن ۹۱
~ جلسه بیست و پنجم اصول شهرک پردیسان ۲ بهمن ۹۱
~ جلسه بیست و چهارم اصول شهرک پردیسان ۳۰ دی ۹۱
~ جلسه بیست و سوم اصول شهرک پردیسان ۴ دی ۹۱
~ جلسه ی بیست و دوم اصول شهرک پردیسان ۳ دی ۹۱
~ جلسه بیست و یکم اصول شهرک پردیسان ۲ دی ۹۱
~ جلسه بیستم اصول مسجد خاتم الانبیاء (ص) شهرک پردیسان ۲۷ آذر ۹۱
~ جلسه نوزدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء(ص) شهرک پردیسان
~ جلسه هیجدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء (ص) شهرک پردیسان ۲۰ آذر ۹۱
~ جلسه هفدهم صول مسجد خاتم الانبیاء (ص) شهرک پردیسان ۱۹ آذر ۹۱
~ جلسه شانزدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان ۱۸ آذر ۹۱
~ جلسه پانزدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان ۱۳ آذر ۹۱
~ جلسه چهاردهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان ۱۲ آذر ۹۱
~ جلسه سیزدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان ۱۱ آذر ۹۱
~ جلسه دوازدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء(ص) ۱۵ آبان ۹۱
~ جلسه یازدهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان
~ جلسه دهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان ۶ آبان ۹۱
~ جلسه نهم اصول مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان ۱ آبان ۹۱
~ جلسه هشتم اصول مسجد خاتم الانبیاء(ص) ۳۰ مهر ۹۱
~ جلسه هفتم اصول مسجد خاتم الانبیاء ۲۹ مهر ۹۱
~ جلسه ششم اصول مسجد خاتم الانبیاء ۲۳ مهر ۹۱
~ جلسه پنجم اصول مسجد خاتم الانبیاء(ص) ۲۲ مهر ۹۱
~ جلسه چهارم اصول مسجد خاتم الانبیاء (ص) ۱۸ مهر ۹۱
~ جلسه سوم اصول مسجد خاتم الانبیاء (ص) ۱۷مهر ۹۱
~ جلسه دوم اصول مسجد خاتم الانبیاء (ص) ۱۶مهر ۹۱
~ جلسه اول اصول مسجد خاتم الانبیاء (ص) ۱۵ مهر ۹۱

یهودی
~ ملکوت
~ راهب مسیحی
~ مهمانی
~ مقام پیامبر

 

برنامه ۵۹ شب آسمانی با موضوع سعادت شماره۲
~ برنامه ۵۴ شب آسمانی با موضوع استعفای پاپ و تفاوت پاپ و مرجعیت
~ برنامه ۴۹ شب آسمانی با موضوع سعادت شماره ۱

درس خارج فقه ولایت فقیه

جلسه چهل و هشتم
~ جلسه چهل و هفتم
~ جلسه چهل و ششم
~ جلسه چهل و پنجم
~ جلسه چهل و چهارم
~ جلسه ی چهل و سوم
~ جلسه ی چهل و دوم
~ جلسه ی چهل و یکم
~ جلسه ی چهلم
~ جلسه ی سی و نهم
~ جلسه ی سی و هشتم
~ جلسه ی سی و هفتم
~ جلسه ی سی و ششم
~ جلسه ی سی و پنجم
~ جلسه ی سی و چهارم
~ جلسه ی سی و سوم
~ جلسه سی و دوم
~ جلسه سی و یکم
~ جلسه سی ام
~ جلسه بیست و نهم
~ جلسه بیست و هشتم
~ جلسه بیست و هفتم
~ جلسه بیست و ششم
~ جلسه بیست و پنجم
~ جلسه بیست و چهارم
~ جلسه بیست و سوم
~ جلسه بیست و دوم
~ جلسه بیست و یکم
~ جلسه بیستم
~ جلسه نوزدهم
~ جلسه هجدهم
~ جلسه هفدهم
~ جلسه شانزدهم
~ جلسه پانزدهم
~ جلسه چهاردهم
~ جلسه سیزدهم
~ جلسه دوازدهم
~ جلسه یازدهم
~ جلسه دهم
~ جلسه نهم
~ جلسه هشتم
~ جلسه هفتم
~ جلسه ششم
~ جلسه پنجم
~ جلسه چهارم
~ جلسه سوم
~ جلسه دوم
~ جلسه اول

~ برنامه این شبها، امام زمان علیه السلام

درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف
~ درس وقف

~ برنامه این شبها با موضوع قیام امام حسین علیه السلام

دهه اول محرم حسینیه کوثر شهرک قائم (عج)

روز دهم حسینیه کوثر شهرک قائم (عج)
~ روز نهم حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)
~ شب هشتم حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)
~ شب هفتم حسینیه کوثر شهرک قائم (عج)
~ شب ششم حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)
~ شب چهارم حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)
~ شب سوم حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)
~ شب دوم حسینیه کوثر شهرک قائم (عج)
~ شب اول حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)

دروس خارج اصول سال ۹۲-۹۱

جلسه هفتاد و دوم اصول ۲۷ فروردین ۹۲
~ جلسه هفتاد و یکم اصول ۲۰ فروردین ۹۲
~ جلسه هفتادم اصول ۱۹ فروردین ۹۲
~ جلسه ی شصت و نهم اصول ۱۸ فروردین ۹۲
~ جلسه شصت و هشتم اصول ۱۷ فروردین ۹۲
~ جلسه ی شصت و هفتم اصول ۲۷ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و ششم اصول ۲۶ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و پنجم اصول ۲۱ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و چهارم اصول ۲۰ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و سوم اصول ۱۴ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و دوم اصول ۱۳ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و یک اصول ۱۲ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصتم اصول ۸ اسفند ۹۱
~ جلسه ی پنجاه و نهم اصول ۷ اسفند ۹۱
~ جلسه ی پنجاه و هشتم اصول ۶ اسفند ۹۱
~ جلسه ی پنجاه و هفتم اصول ۵ اسفند ۹۱
~ جلسه ی پنجاه و ششم اصول ۱ اسفند ۹۱
~ جلسه پنجاه و پنجم اصول ۳۰ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و چهارم اصول ۲۹ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و سوم اصول ۲۸ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و دوم اصول ۲۴ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و یکم اصول ۲۳ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاهم اصول ۱۷ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و نهم اصول ۱۶ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و هشتم اصول ۱۵ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و هفتم اصول ۱۴ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و ششم اصول ۸ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و پنجم اصول ۷ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و چهارم اصول ۳ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و سوم اصول ۲ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و دوم اصول ۳۰ دی ۹۱
~ جلسه چهل و یکم اصول ۹ دی ۹۱
~ جلسه ی چهلم اصول ۵ دی ۹۱
~ جلسه سی و نهم اصول ۴ دی ۹۱
~ جلسه سی و هشتم اصول ۳ دی ۹۱
~ جلسه سی و هفتم اصول ۲۸ آذر ۹۱
~ جلسه سی و ششم اصول ۲۷ آذر ۹۱
~ جلسه سی و پنجم اصول ۲۵ آذر ۹۱
~ جلسه سی و چهارم اصول ۲۱ آذر ۹۱
~ جلسه سی و سوم اصول ۱۹ آذر ۹۱
~ جلسه سی و دوم اصول ۱۸ آذر ۹۱
~ جلسه سی و یکم اصول ۱۴ آذر ۹۱
~ جلسه سی ام اصول ۱۳ آذر ۹۱
~ جلسه بیست و نهم اصول ۱۲ آذر ۹۱
~ جلسه بیست و هشتم اصول ۱۶ آبان ۹۱
~ جلسه بیست و هفتم اصول ۱۴ آبان ۹۱
~ جلسه بیست و ششم اصول ۹ آبان ۹۱
~ جلسه بیست و پنجم اصول ۸ آبان ۹۱
~ جلسه بیست و چهارم اصول ۷ آبان ۹۱
~ جلسه بیست و سوم اصول ۶ آبان ۹۱

دروس خارج فقه سال ۹۲-۹۱

جلسه هشتادم فقه ۲۷ فروردین ۹۲
~ جلسه هفتاد و نه فقه ۲۰ فروردین ۹۲
~ جلسه هفتاد و هشتم فقه ۱۹ فروردین ۹۲
~ جلسه هفتاد و هفتم فقه ۱۸ فروردین ۹۲
~ جلسه هفتاد و ششم فقه ۱۷ فروردین ۹۲
~ جلسه ی هفتاد و پنجم فقه ۲۸ اسفند ۹۱
~ جلسه ی هفتاد و چهارم فقه ۲۷ اسفند ۹۱
~ جلسه ی هفتاد و سوم فقه ۲۶ اسفند ۹۱
~ جلسه ی هفتاد و دوم فقه ۲۲ اسفند ۹۱
~ جلسه ی هفتاد و یکم فقه ۲۱ اسفند ۹۱
~ جلسه ی هفتادم فقه ۲۰ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و نهم فقه ۱۵ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و هشتم فقه ۱۴ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و هفتم فقه ۱۳ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و ششم فقه ۱۲ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و پنجم فقه ۸ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و چهارم فقه ۷ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و سوم فقه ۶ اسفند ۹۱
~ جلسه ی شصت و دوم فقه ۵ اسفند ۹۱
~ جلسه شصت و یکم فقه ۱ اسفند ۹۱
~ جلسه شصتم فقه ۳۰ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و نهم فقه ۲۹ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و هشتم فقه ۲۸ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و هفتم فقه ۲۴ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و ششم فقه ۲۳ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و پنجم فقه ۲۱ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و چهارم فقه ۱۷ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و سوم فقه ۱۶ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و دوم فقه ۱۵ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاه و یکم فقه ۱۴ بهمن ۹۱
~ جلسه پنجاهم فقه ۸ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و نهم فقه ۷ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و هشتم فقه ۳ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و هفتم فقه ۲ بهمن ۹۱
~ جلسه چهل و ششم فقه ۳۰ دی ۹۱
~ جلسه چهل و پنجم فقه ۱۰ دی ۹۱
~ جلسه چهل و چهارم فقه ۹ دی ۹۱
~ جلسه ی چهل و سه فقه ۵ آذر ۹۱
~ جلسه چهل و دو فقه ۴ دی ۹۱
~ جلسه چهل و یک فقه ۳ دی ۹۱
~ جلسه چهلم فقه ۲ دی ۹۱
~ جلسه سی و نهم فقه ۲۸ آذر ۹۱
~ جلسه سی و هشتم فقه ۲۷ آذر ۹۱
~ جلسه سی و هفتم فقه ۲۶ آذر ۹۱
~ جلسه سی و ششم فقه ۲۵ آذر ۹۱
~ جلسه سی و پنجم فقه ۲۱ آذر ۹۱
~ جلسه سی و چهارم فقه ۱۹ آذر ۹۱
~ جلسه سی و سوم فقه ۱۸ آذر ۹۱
~ جلسه سی و دوم فقه ۱۴ آذر ۹۱
~ جلسه سی و یک فقه ۱۳ آذر ۹۱

~ برنامه این شبها ۲۶ رمضان با موضوع کسب حلال

ویژه برنامه شب ۲۱ رمضان نجف اشرف
~ ویژه برنامه شب ۱۹ رمضان نجف اشرف

~ برنامه این شبها با موضوع عرفان علوی

~ برنامه این شبها، شب اول ماه رمضان

به مناسبت ماه مبارک شعبان، انقطاع الی الله(دانلود)
~ نکته ای در خصوص قرائت "الهی هب لی کمال الانقطاع الیک"

درس خارج فقه فرهنگ، هنر و رسانه

جلسه هفتم رسانه – ۱۵ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه ششم رسانه – ۲۵ فروردین ۹۱
~ جلسه پنجم فقه رسانه – ۵ اسفند ۹۰
~ جلسه چهارم فقه رسانه – ۲۸ بهمن ۹۰
~ جلسه سوم فقه رسانه – ۲۱ بهمن ۹۰
~ جلسه دوم فقه رسانه – ۷ بهمن ۹۰
~ جلسه اول فقه رسانه – ۳۰ دی ۹۰

دروس خارج فقه مسجد ۹۰-۹۱

جلسه چهارم مسجد – ۴ آبان ماه ۹۰
~ جلسه سوم مسجد – ۲۷ مهرماه ۹۰
~ جلسه دوم مسجد – ۲۰ مهرماه ۹۰
~ جلسه اول مسجد – ۱۳ مهرماه ۹۰

دروس خارج اصول سال ۹۰-۹۱

جلسه نود و ششم اصول ۹ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و پنجم اصول ۸ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و چهارم اصول ۷ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و سوم اصول ۲ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و دو اصول ۱ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و یک اصول ۳۱ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه نود اصول ۳۰ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و پنجم اصول – ۲۶ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و چهارم اصول – ۲۵ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و سوم اصول – ۲۴ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و دوم اصول – ۲۳ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و یکم اصول – ۱۰ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتادم اصول – ۹ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و نهم اصول – ۳ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و هشتم اصول – ۲ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و هفتم اصول – ۲۹ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و ششم اصول – ۲۸ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و پنجم اصول – ۲۷ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و چهارم اصول – ۲۶ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و سوم اصول – ۲۲ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و دوم اصول – ۲۱ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و یکم اصول – ۲۰ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتادم اصول – ۲۹ فروردین ۹۱
~ جلسه شصت و هشتم اصول – ۱۶ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و هفتم اصول – ۱۵ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و ششم اصول – ۱۴ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و پنجم اصول – ۰۹ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و چهارم اصول – ۰۸ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و سوم اصول – ۰۷ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و دوم اصول – ۰۶ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و دوم فقه – ۰۲ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و یکم فقه – ۰۱ اسفند ۹۰
~ جلسه شصتم فقه – ۳۰ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و نهم فقه – ۲۹ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و هشتم فقه – ۲۵ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و هفتم فقه – ۲۴ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و ششم فقه – ۱۹ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و پنجم فقه – ۱۸ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و چهارم فقه – ۱۷ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و سوم فقه – ۱۶ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و دوم فقه – ۱۵ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و یکم فقه – ۱۱ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و نهم اصول – ۱۱ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و هشتم اصول – ۱۰ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و هفتم اصول – ۹ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و ششم اصول – ۱۹ دی ۹۰
~ جلسه چهلم و پنجم اصول – ۱۸ دی ۹۰
~ درس وقف
~ جلسه چهلم و چهارم اصول – ۱۷ دی ۹۰
~ جلسه چهلم و سوم اصول – ۱۳ دی ۹۰

 

دروس خارج فقه سال ۹۰-۹۱

جلسه صدم فقه ۹ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و نهم فقه ۸ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و هشتم فقه ۷ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و هفتم فقه ۲ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و ششم فقه ۱ خرداد ۹۱
~ جلسه نود و پنجم فقه ۳۱ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه نود و چهارم فقه ۳۰ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و چهارم فقه – ۲۶ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و سوم فقه – ۲۵ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و دوم فقه – ۲۴ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتاد و یکم فقه – ۲۳ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هشتادم – ۱۰ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و نهم فقه – ۹ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و هشتم فقه – ۳ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و هفتم فقه – ۲ اردیبهشت ۹۱
~ جلسه هفتاد و پنجم فقه – ۲۹ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و چهارم فقه – ۲۸ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و سوم فقه – ۲۷ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و دوم فقه – ۲۶ فروردین ۹۱
~ جلسه هفتاد و یکم فقه – ۲۲ اسفند ۹۰
~ جلسه هفتادم فقه – ۲۱ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و نهم فقه – ۲۰ اسفند ۹۰
~ جلسه هفتاد و دوم فقه – ۲۳ اسفند ۹۰
~ جلسه هفتاد و یکم فقه – ۲۲ اسفند ۹۰
~ جلسه هفتادم فقه – ۲۱ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و نهم فقه – ۲۰ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و هشتم فقه – ۱۶ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و هفتم فقه – ۱۴ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و ششم فقه – ۰۹ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و پنجم فقه – ۰۸ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و چهارم فقه – ۰۷ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و سوم فقه – ۰۶ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و دوم اصول – ۰۲ اسفند ۹۰
~ جلسه شصت و یکم اصول – ۰۱ اسفند ۹۰
~ جلسه شصتم اصول – ۳۰ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و نهم اصول – ۲۹ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و هشتم اصول – ۲۵ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و هفتم اصول – ۲۴ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و ششم اصول – ۱۹ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و پنجم اصول – ۱۸ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و چهارم اصول – ۱۷ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و سوم اصول – ۱۶ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و دوم اصول – ۱۵ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاه و یکم اصول – ۱۱ بهمن ۹۰
~ جلسه پنجاهم فقه – ۱۱ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و نهم فقه – ۱۰ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و هشتم فقه – ۹ بهمن ۹۰
~ جلسه چهلم و هفتم فقه – ۱۲۰ دی ۹۰
~ جلسه چهلم و ششم فقه – ۱۹ دی ۹۰
~ جلسه چهلم و پنجم فقه – ۱۸ دی ۹۰

~ برنامه این شب ها – ۲۵ شهریور ۹۰

دروس خارج سال ۸۶

جلسه ۹۸
~ جلسه ۹۷
~ جلسه ۹۶
~ جلسه ۹۵
~ جلسه ۹۴
~ جلسه ۹۳
~ جلسه ۹۲
~ جلسه ۹۱
~ جلسه ۹۰
~ جلسه ۸۹
~ جلسه ۸۸
~ جلسه ۸۷
~ جلسه ۸۶
~ جلسه ۸۵
~ جلسه ۸۴
~ جلسه ۸۳
~ جلسه ۸۲
~ جلسه ۸۱
~ جلسه ۸۰
~ جلسه ۷۹
~ جلسه ۷۸
~ جلسه ۷۷
~ جلسه ۷۶
~ جلسه ۷۵
~ جلسه ۷۴
~ جلسه ۷۳
~ جلسه ۷۲
~ جلسه ۷۱
~ جلسه ۷۰
~ جلسه ۶۹
~ جلسه ۶۸
~ جلسه ۶۷
~ جلسه ۶۶
~ جلسه ۶۵
~ جلسه ۶۴
~ جلسه ۶۳
~ جلسه ۶۲
~ جلسه ۶۱
~ جلسه ۶۰
~ جلسه ۵۹
~ جلسه ۵۸
~ جلسه ۵۷
~ جلسه ۵۶
~ جلسه ۵۵
~ جلسه ۵۴
~ جلسه ۵۳
~ جلسه ۵۲
~ جلسه ۵۱
~ جلسه ۵۰
~ جلسه ۴۹

دروس خارج سال ۸۷

جلسه ۱۰۰
~ جلسه ۹۹
~ جلسه ۹۸
~ جلسه ۹۷
~ جلسه ۹۶
~ جلسه ۹۵
~ جلسه ۹۴
~ جلسه ۹۳
~ جلسه ۹۲
~ جلسه ۹۱
~ جلسه ۹۰
~ جلسه ۸۹
~ جلسه ۸۸
~ جلسه ۸۷
~ جلسه ۸۶
~ جلسه ۸۵
~ جلسه ۸۴
~ جلسه ۸۳
~ جلسه ۸۲
~ جلسه ۸۱
~ جلسه ۸۰
~ جلسه ۷۹
~ جلسه ۷۸
~ جلسه ۷۷
~ جلسه ۷۶
~ جلسه ۷۵
~ جلسه ۷۴
~ جلسه ۷۳
~ جلسه ۷۲
~ جلسه ۷۱
~ جلسه ۷۰
~ جلسه ۶۹
~ جلسه ۶۸
~ جلسه ۶۷
~ جلسه ۶۶
~ جلسه ۶۵
~ جلسه ۶۴
~ جلسه ۶۳
~ جلسه ۶۲
~ جلسه ۶۱
~ جلسه ۶۰
~ جلسه ۵۹
~ جلسه ۵۸

دروس خارج اصول سال ۸۸

جلسه ۱۰۰
~ جلسه ۹۹
~ جلسه ۹۸
~ جلسه ۹۷
~ جلسه ۹۶
~ جلسه ۹۵
~ جلسه ۹۴
~ جلسه ۹۳
~ جلسه ۹۲
~ جلسه ۹۱
~ جلسه ۹۰
~ جلسه ۸۹
~ جلسه ۸۸
~ جلسه ۸۷
~ جلسه ۸۶
~ جلسه ۸۵
~ جلسه ۸۴
~ جلسه ۸۳
~ جلسه ۸۲
~ جلسه ۸۱
~ جلسه ۸۰
~ جلسه ۷۹
~ جلسه ۷۸
~ جلسه ۷۷
~ جلسه ۷۶
~ جلسه ۷۵
~ جلسه ۷۴
~ جلسه ۷۳
~ جلسه ۷۲
~ جلسه ۷۱
~ جلسه ۷۰
~ جلسه ۶۹
~ جلسه ۶۸
~ جلسه ۶۷
~ جلسه ۶۶
~ جلسه ۶۵
~ جلسه ۶۴
~ جلسه ۶۳
~ جلسه ۶۲
~ جلسه ۶۱
~ جلسه ۶۰
~ جلسه ۵۹
~ جلسه ۵۸

دروس خارج فقه سال ۸۸

جلسه ۱۰۰
~ جلسه ۹۹
~ جلسه ۹۸
~ جلسه ۹۷
~ جلسه ۹۶
~ جلسه ۹۵
~ جلسه ۹۴
~ جلسه ۹۳
~ جلسه ۹۲
~ جلسه ۹۱
~ جلسه ۹۰
~ جلسه ۸۹
~ جلسه ۸۸
~ جلسه ۸۷
~ جلسه ۸۶
~ جلسه ۸۵
~ جلسه ۸۴
~ جلسه ۸۳
~ جلسه ۸۲
~ جلسه ۸۱
~ جلسه ۸۰
~ جلسه ۷۹
~ جلسه ۷۸
~ جلسه ۷۷
~ جلسه ۷۶
~ جلسه ۷۵
~ جلسه ۷۴
~ جلسه ۷۳
~ جلسه ۷۲
~ جلسه ۷۱
~ جلسه ۷۰
~ جلسه ۶۹
~ جلسه ۶۸
~ جلسه ۶۷
~ جلسه ۶۶
~ جلسه ۶۵
~ جلسه ۶۴
~ جلسه ۶۳
~ جلسه ۶۲
~ جلسه ۶۱
~ جلسه ۶۰
~ جلسه ۵۹
~ جلسه ۵۸

دروس خارج فقه سال ۸۹-۹۰

جلسه ۱۰۸
~ جلسه ۱۰۷
~ جلسه ۱۰۶
~ جلسه ۱۰۵
~ جلسه ۱۰۴
~ جلسه ۱۰۳
~ جلسه ۱۰۲
~ جلسه ۱۰۱
~ جلسه ۱۰۰
~ جلسه ۹۹
~ جلسه ۹۸
~ جلسه ۹۷
~ جلسه ۹۶
~ جلسه ۹۵
~ جلسه ۹۴
~ جلسه ۹۳
~ جلسه ۹۲
~ جلسه ۹۱
~ جلسه ۹۰
~ جلسه ۸۹
~ جلسه ۸۸
~ جلسه ۸۷
~ جلسه ۸۶
~ جلسه ۸۵
~ جلسه ۸۴
~ جلسه ۸۳
~ جلسه ۸۲
~ جلسه ۸۱
~ جلسه ۸۰
~ جلسه ۷۹
~ جلسه ۷۸
~ جلسه ۷۷
~ جلسه ۷۶
~ جلسه ۷۵
~ جلسه ۷۴
~ جلسه ۷۳
~ جلسه ۷۲
~ جلسه ۷۱
~ جلسه ۷۰
~ جلسه ۶۹
~ جلسه ۶۸
~ جلسه ۶۷
~ جلسه ۶۶
~ جلسه ۶۵
~ جلسه ۶۴
~ جلسه ۶۳
~ جلسه ۶۲
~ جلسه ۶۱
~ جلسه ۶۰
~ جلسه ۵۹

دروس خارج اصول سال ۸۹-۹۰

جلسه ۱۰۷
~ جلسه ۱۰۶
~ جلسه ۱۰۳
~ جلسه ۱۰۲
~ جلسه ۱۰۱
~ جلسه ۱۰۰
~ جلسه ۹۸
~ جلسه ۹۷
~ جلسه ۹۶
~ جلسه ۹۵
~ جلسه ۹۴
~ جلسه ۹۳
~ جلسه ۹۲
~ جلسه ۹۱
~ جلسه ۹۰
~ جلسه ۸۹
~ جلسه ۸۸
~ جلسه ۸۷
~ جلسه ۸۶
~ جلسه ۸۵
~ جلسه ۸۴
~ جلسه ۸۳
~ جلسه ۸۲
~ جلسه ۸۱
~ جلسه ۸۰
~ جلسه ۷۹
~ جلسه ۷۸
~ جلسه ۷۷
~ جلسه ۷۶
~ جلسه ۷۵
~ جلسه ۷۴
~ جلسه ۷۳
~ جلسه ۷۲
~ جلسه ۷۱
~ جلسه ۷۰
~ جلسه ۶۹
~ جلسه ۶۸
~ جلسه ۶۷
~ جلسه ۶۶
~ جلسه ۶۵
~ جلسه ۶۴
~ جلسه ۶۳
~ جلسه ۶۲
~ جلسه ۶۱
~ جلسه ۶۰
~ جلسه ۵۹
~ جلسه ۵۸
~ جلسه ۵۷
~ جلسه ۵۶
~ جلسه ۵۵

~ برنامه این شبها، امام سجاد (ع)

 

ایام فاطمیه  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 180
ایام فاطمیه
دهه اول محرم الحرام حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 9628snapshot37
دهه اول محرم الحرام حسینیه کوثر شهرک قائم(عج)
انسانیت یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 782011112
انسانیت یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله
کنگره بزرگداشت آیت الله العظمی گلپایگانی  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 62754faghih
کنگره بزرگداشت آیت الله العظمی گلپایگانی
عرفان علوی 21 رمضان برنامه این شبها  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 5183216
عرفان علوی ۲۱ رمضان برنامه این شبها
مهدویت این شبها  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 4143915
مهدویت این شبها
حضرت سجاد (ع) و تربیت دینی  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 45211
حضرت سجاد (ع) و تربیت دینی
شهادت امام هادی (ع) سامرا  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 3173114
شهادت امام هادی (ع) سامرا
برنامه این شب ها-دفاع مقدس  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 21737d
برنامه این شب ها-دفاع مقدس
برنامه این شب ها-ماه رجب  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 2179abd
برنامه این شب ها-ماه رجب
برنامه آسمانه ویژه ماه محرم  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 125
برنامه آسمانه ویژه ماه محرم
توسل به ائمه اطهار علیهم السلام  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 5275139002181581
توسل به ائمه اطهار علیهم السلام
ولادت امیرالمومنین(ع)  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 3153812
ولادت امیرالمومنین(ع)
برنامه هزار و یک شب  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 186
برنامه هزار و یک شب
برنامه این شب ها-28 خرداد  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 121
برنامه این شب ها-۲۸ خرداد
برنامه این شب ها-2 مهر  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 111
برنامه این شب ها-۲ مهر
برنامه این شب ها-27 مرداد  ده ها سخنرانی و کلیپ از حجت الاسلام دکتر احمد عابدی 1102
برنامه این شب ها-۲۷ مرداد

 

 

کانال تلگرام زهرامدیا
6590 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. علیرضا گفت:

  دستتون درد نکه خیلی جامع و کامله

 2. فخری گفت:

  باسلام خسته نباشید واقعا ممنون از گرداوری سخنرانی های استاد عابدی. خدا خیرتون بده

 3. hassan گفت:

  سلام
  سخنرانی های استاد عابدی رو دانلود کردم
  عالی بود
  و من الله التوفیق

دسته بندی