هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/taaherzaadeh_asghar7.jpg

 

 

۱-چگونگی بیکرانه بودن نفس انسان ۰۰:۵۳:۰۱
۲-چگونگی سیر تشریع به تکوین ۰۰:۴۹:۳۳
۳-چگونگی عبور از حجاب زمان ۰۰:۵۲:۴۸
۴-وسعت نفس و امکان فهم زبان دین ۰۰:۵۴:۰۲
۵-ظهور صور برزخی ۰۰:۴۹:۲۲
۶- جایگاه ارتباط با روح اولیا ۰۰:۵۳:۴۸
۷-برکات سیر قلبی ۰۰:۴۵:۳۵
۸-چگونگی تغذیه قلب ۰۰:۵۳:۵۳
۹-معنی حضور بالفعل باورها ۰۰:۵۱:۴۳
۱۰-چگونگی حصول دل ۰۰:۵۱:۱۸
۱۱-حضور تکوینی و تشریعی نفس در عوالم هستی ۰۰:۵۰:۱۲
۱۲-عوامل شدیت یافتن تجرد نفس ۰۰:۵۳:۲۵
۱۳-گذر از جزئیات ونظر به حقایق ۰۰:۵۶:۰۹
۱۴-غلیظ ترین مانع ۰۰:۵۶:۴۳
۱۵-عوامل سه گانه رهایی ازمحدودیت نفس ۰۰:۵۲:۱۵
۱۶-فنا در فنا ۰۰:۵۸:۵۶
۱۷-از تفکر تا تذکر ۰۰:۵۹:۳۱
۱۸-چگونگی اتحاد با حقایق غیبی ۰۰:۵۹:۳۵
۱۹-چگونگی ارتباط با روح علمای ربانی ۰۰:۵۵:۳۰
۲۰-آشنایی تکوینی با اولیای الهی ۰۰:۵۹:۱۷
۲۱-چگونگی ظهور موانع پنهان در سلوک ۰۱:۰۰:۴۷
۲۲-فضای موثرشدن کثرت عبادات ۰۱:۰۰:۴۷
(خطبه۱) ۱. حب دنیا و چگونگی نجات از آن ۰۰:۲۸:۰۳
(خطبه۱) ۰۲-عوامل عاقبت سوء ۰۰:۳۲:۳۰
(خطبه۱) ۰۳-عوامل عاقبت سوء ۰۰:۳۱:۳۶
(خطبه۱) ۰۴-راه های نجات ازعواقب سوء ۰۰:۳۱:۵۹
(خطبه۱) ۰۵-راههای تعالی برتر ۱ ۰۰:۲۷:۵۱
(خطبه۱) ۰۶-راههای تعالی برتر ۲ ۰۰:۳۲:۴۵
(خطبه۱) ۰۷-برکات مراوده باعلما ۰۰:۲۹:۳۴
(خطبه۱) ۰۸-نتایج وبرکات انفاق ۰۰:۲۸:۰۱
(خطبه۳) ضرورت توجه به معاد ۰۰:۳۲:۳۴
(خطبه۴) ۰۱-معنی حمد خدا ۰۰:۳۰:۰۷
(خطبه۴) ۰۲-معنی کفر ۰۰:۲۹:۳۱
(خطبه۴) ۰۳-معنی توحید ۰۰:۳۳:۴۸
(خطبه۴) ۰۴- شناخت خدا عامل شناخت رسول خدا ۰۰:۲۸:۴۰
(خطبه۴) ۰۵-برکات نبوت ۰۰:۰۱:۴۰
(خطبه۴) ۰۶-هنرشناخت روح زمانه ۰۰:۳۱:۴۵
(خطبه۴) ۰۷-خصوصیات آخرالزمان ۰۰:۲۹:۴۲
(خطبه۴) ۰۸-معنی تقوی ۰۰:۳۱:۲۲
(خطبه۴) ۰۹-برکات توجه به قیامت ۰۰:۲۸:۴۶
(خطبه۴) ۱۰-توجه محض به قیامت ۰۰:۲۷:۳۲
(خطبه۴) ۱۱- شرح خطبه ۴، جلسه۱۱ ۰۰:۲۸:۱۲
(خطبه۴) ۱۲-برکات اصلاح بین خود و خدا ۰۰:۳۱:۰۵
(خطبه۴) ۱۳-برکات انس با خدا ۰۰:۳۲:۴۵
(خطبه۴) ۱۴-آبادانی قیامت ۰۰:۳۲:۵۳
(خطبه۴) ۱۵-زیبائیهای معاد ۰۰:۲۹:۰۹
(خطبه۴) ۱۶-شرح خطبه ۴، جلسه۱۶ ۰۰:۳۳:۳۷
(خطبه۴) ۱۷-توجه به معاد عامل کنترل کننده خطورات ۰۰:۳۲:۵۶
(خطبه۴) ۱۸-معنی و چگونگی تقوا ۰۰:۳۲:۲۱
(خطبه۴) ۱۹-تقوا آمادگی برای نظر خدا به متقین ۰۰:۳۱:۲۹
(خطبه۴) ۲۱-مراتب و نتایج تقوا ۰۰:۳۱:۵۷
(خطبه۴) ۲۲-چگونگی بهره گیری از عبادات ۰۰:۳۱:۵۲
(خطبه۴) ۲۳-وظیفه مسلمانان نمودن جایگاه حق وباطل ۰۰:۳۱:۰۷
(خطبه۶) ۰۱-راه های اتصال به خدا ۰۰:۳۲:۱۵
(خطبه۶) ۰۲-چگونگی برخورد با قرآن ۰۰:۳۲:۱۶
(خطبه۶) ۰۳-نمونه هایی ازنگاه قران به حوادث تاریخ ۰۰:۳۲:۳۶
(خطبه۶) ۰۴-راه های علاقمندی به قرآن ۰۰:۲۶:۰۷
(خطبه۶) ۰۵-معنی بندگی حقیقی ۰۰:۳۱:۵۳
(خطبه۶) ۰۶- معنی توحید ناب ۰۰:۲۸:۵۵
(خطبه۶) ۰۷- معنی تقوی وچگونگی نیل به آن ۰۰:۳۱:۲۴
(خطبه۶) ۰۸-نتایج محبت های معنوی ۰۰:۳۲:۴۰

 

۰۱- عقل ، اولین مخلوق ۰۰:۲۷:۳۴
۰۲- وهم، ظلمتی عقل‌نما ۰۰:۳۱:۲۸
۰۳- عقل،واقعیتی مستقل ومتعالی ۰۰:۳۱:۱۴
۰۴- ادبارعقل یارؤیت‌وحدت‌درکثرت ۰۰:۲۳:۰۴
۰۵- عقل وجهل درتکوین وتشریع ۰۰:۳۱:۱۷
۰۶-طینت‌شیعه وطینت‌کفار ۰۰:۲۸:۱۰
۰۷- معنی ادبارعقل ۰۰:۲۸:۱۰
۰۸- ادبارعقل همان اقبال‌است ۰۰:۲۸:۴۲
۰۹- رؤیت حق‌درحجاب‌وماوراء حجاب ۰۰:۳۰:۴۷
۱۰- عبادت شیطان نیزعصیان‌است ۰۰:۲۷:۵۲
۱۱- تبدیل صفات شیطانی به انسانی ۰۰:۲۸:۳۴
۱۲- آزادی ازمفاهیم ، شرط شهود ۰۰:۳۱:۰۶
۱۳- ادب سیر از ظاهربه باطن ۰۰:۲۹:۴۲
۱۴- عقل و جهل در بالقوگی وبالفعلی ۰۰:۳۱:۱۵
۱۵- خیر و معنی آن ۰۰:۲۸:۵۷
۱۶- عوامل گزینش افعال خیر ۱ ۰۰:۲۹:۲۸
۱۷- عوامل گزینش افعال خیر ۲ ۰۰:۳۱:۲۳
۱۸- ایمان، عامل‌کشف‌همه‌واقعیت‌غیبی ۰۰:۳۱:۲۸
۱۹- باورهای‌عقلی‌مقدمه‌ایمان ۰۰:۰۳۰:۵۰
۲۰- چگونگی ایمان ۰۰:۲۸:۰۸
۲۱- راه حصول ایمان ۱ ۰۰:۳۱:۲۵
۲۲- راه حصول ایمان ۲ ۰۰:۳۱:۲۵
۲۳- تلقین‌تنزیه و توحید به‌قلب ۰۰:۲۵:۳۶
۲۴- تلقین توحید به قلب ۰۰:۳۱:۱۲
۲۵- تصدیق و جحود ۰۰:۳۱:۲۵
۲۶- عوامل رشدتصدیق حق ۰۰:۳۱:۰۳
۲۷- مقصد ذکرو اعمال قالبیه ۰۰:۳۰:۱۳
۲۸- مبنای رجاء و یأس ۰۰:۲۸:۴۸
۲۹- فرق رجاء باغرور ۰۰:۳۱:۲۷
۳۰- تعظیم حضرت حق، نیاز قلب ۰۰:۳۱:۱۰
۳۱- توازن بین خوف و رجاء ۰۰:۳۱:۱۵
۳۲- تعادل، عامل پذیرش هدایت‌الهی ۰۰:۳۰:۵۶
۳۳- عدالت‌درقلب‌وعقیده‌واخلاق ۰۰:۲۸:۱۳
۳۴-حکمت، عدالت، عفت، شجاعت ۰۰:۲۹:۲۴
۳۵- چگونگی‌یافتن فضیلت عدالت ۰۰:۲۷:۳۶
۳۶- مقام رضا ۱ ۰۰:۳۰:۲۹
۳۷- مقام رضا ۲ ۰۰:۲۹:۵۷
۳۸- مبادی مقام رضا ۰۰:۱۹:۱۲
۳۹- بلا، سبب اصلاح نفوس ۰۰:۳۰:۰۷
۴۰- رضا در عین سختی و مقام صدّیقین ۰۰:۲۸:۰۴
۴۱- معنی شکرو موانع آن ۰۰:۲۸:۳۳
۴۲- شکر و وسعت آن ۰۰:۳۱:۱۸
۴۳- طمع فی‌ الله ۱ ۰۰:۲۹:۴۷
۴۴- طمع فی ‌الله ۲ ۰۰:۲۹:۲۲
۴۵- مراحل نیل به توکل ۰۰:۳۰:۳۴
۴۶- توکل ۰۰:۲۷:۱۵
۴۷- توکل و نتایج آن ۰۰:۳۱:۲۲
۴۸- توکل و حقیقت توحید ۰۰:۲۹:۵۲
۴۹- اربعین، ظهور نتایج توکل و یقین ۰۰:۳۱:۰۰
۵۰- توکل و نتایج آن ۰۰:۲۹:۴۷
۵۱- امام‌خمینی‌،نمونه‌ای ازتوکل‌و پیروزی ۰۰:۳۱:۳۶
۵۲- توکل، منشاء همه قدرتها ۰۰:۳۱:۰۱
۵۳- توکل، عامل کشتن حرص ۰۰:۲۳:۱۱
۵۴- توکل ۰۰:۳۱:۳۶
۵۵- جایگاه رأفت و رحمت درهستی ۰۰:۲۹:۱۱
۵۶- جلسه ۵۶ ۰۰:۳۱:۵۵
۵۷- رحمت به خلق، زمینه ارتباط باحق ۰۰:۳۱:۲۵
۵۸- جلسه ۵۸ ۰۰:۲۹:۱۸
۵۹- غضب مقدس ۰۰:۳۱:۳۸
۶۰- جایگاه غضب ۰۰:۳۱:۳۷
۶۱- برکات حاکمیت برغضب ۰۰:۳۱:۴۰
۶۲- بهشت بی‌غضبی ۰۰:۲۶:۰۰
۶۳- آثار منفی غضب ۰۰:۳۱:۲۶
۶۴- نقش‌حبّ‌دنیادرمحرومیت‌ازمعنویات ۰۰:۳۱:۳۶
۶۵- تفاوت‌علم‌حقیقیوغیرحقیقی ۰۰:۳۱:۵۷
۶۶- علم‌حقیقی‌وفنای‌تعینات درآن ۰۰:۳۱:۳۳
۶۷- نقش نورعلم محمدی ۰۰:۳۱:۴۵
۶۸- علم حقیقی، دریچه واقعی برای ارتباط باخدا ۰۰:۳۱:۰۴
۶۹- راه نجات ازحمق ۰۰:۲۹:۴۱
۷۰- عفت مقام، تعادل درشهوت ۰۰:۳۱:۵۱
۷۱- نقش اعمال درایجادصورملکوتی ۰۰:۲۸:۴۷
۷۲- مبنای ایجادباطن انسانی ۰۰:۳۱:۵۹
۷۳- راه نجات ازتهمت ۰۰:۳۱:۲۱
۷۴- راههای تحقق و نگهداری عفت ۰۰:۲۹:۰۲
۷۵- مراتب و معنی زهد ۰۰:۳۱:۴۵
۷۶- معنی و راه مشاهده جمال پروردگار ۰۰:۳۰:۰۸
۷۷- معنی زهد ۰۰:۲۸:۲۹
۷۸- نتایج زهد ۰۰:۲۰:۰۴
۷۹- زهد ونتایج آن ۰۰:۳۱:۴۷
۸۰- برکات رفق ومدارا ۰۰:۳۱:۴۷
۸۱- خوف ودرجات آن ۰۰:۲۹:۵۷
۸۲- چگونگی ایجادخوف خدادرقلب ۰۰:۳۲:۲۰
۸۳- راههای ورود کبرو نجات ازآن ۰۰:۳۱:۰۱
۸۴- تواضع و حقیقت آن ۰۰:۳۱:۰۵
۸۵- طریق تحصیل تواضع ۰۰:۳۱:۰۷
۸۶- برکات تواضع ۰۰:۲۷:۱۶
۸۷- خطرات کبر ۰۰:۳۰:۱۵
۸۸- شتاب‌زدگی وبی‌ثمری ۰۰:۲۹:۳۲
۸۹- برکات تعادل و آرامش ۰۰:۳۱:۴۸
۹۰- راه تحصیل آرامش و طمأنینه ۰۰:۲۹:۴۰
۹۱- غضب و جنبه‌های مثبت آن ۰۰:۳۱:۳۶
۹۲- عوامل تحریک غضب و راه کنترل آن ۰۰:۲۸:۲۲
۹۳- برکات حلم ۰۰:۲۸:۲۲
۹۴- برکات سکوت ۰۰:۳۱:۳۲
۹۵- سکوت عامل افاضه ازعالم ملکوت ۰۰:۳۱:۱۰
۹۶- محل صحیح سکوت و کلام ۰۰:۳۱:۰۳
۹۷- سکوت زمینه تهذیب نفس ۰۰:۲۸:۲۳
۹۸- بیماری عدم پذیرش حق ۰۰:۳۰:۳۲
۹۹- برکات تسلیم ۰۰:۳۰:۴۰
۱۰۰- توحید، نتیجه تسلیم دربرابر بلا ۰۰:۳۱:۴۴
۱۰۱- تسلیم ، مقام وصول به توحید ناب ۰۰:۲۸:۲۸
۱۰۲- برکات صبردرمعصیت ۰۰:۳۱:۳۴
۱۰۳- فوائدصبربرطاعت و دقایق آن ۰۰:۳۱:۵۱
۱۰۴- برکات صبردرمعصیت ۰۰:۳۱:۵۲
۱۰۵- معنی صبرعن الله ۰۰:۲۸:۵۸
۱۰۶- برکات بی‌حساب صبر ۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۷- گذشت، بالاترین تشبه به خدا ۰۰:۲۳:۱۱
۱۰۸- نتایج عفو درسلوک الی‌الله ۱ ۰۰:۲۴:۲۳
۱۰۹- نتایج عفو درسلوک الی‌الله ۲ ۰۰:۲۷:۵۵
۱۱۰- برکات غنای بالله ۰۰:۲۳:۵۶
۱۱۱- راههای رهایی از سرگردانی ۰۰:۲۵:۵۴
۱۱۲- یادِ حق ، عامل رفع حجاب ۰۰:۲۴:۵۱
۱۱۳- نتایج ذکر ۰۰:۲۷:۳۶
۱۱۴- چگونگی ذکر قلبی ۰۰:۲۵:۴۸
۱۱۵- حفظ و نسیان ۰۰:۲۲:۴۳
۱۱۶- عطوفت ، عامل شناخت واقعیت ۰۰:۲۸:۱۰
۱۱۷- برکات قناعت و آفات حرص ۰۰:۲۷:۳۱
۱۱۸- مودّت به مؤمنین ، عامل اتصال به عالَم قدس ۰۰:۲۷:۰۵
۱۱۹- از خضوع تا فنا ۰۰:۲۷:۱۴
۱۲۰ – سلامتی و مقام ارتباط با عالَم عقل ۰۰:۲۵:۴۳
۱۲۱- نتایج صدق و پیروی از حق ۰۰:۲۷:۱۴
۱۲۲- برکات رعایت امانت ۰۰:۲۸:۰۲
۱۲۳- نتایج حفظ امانت و اخلاص ۰۰:۲۶:۴۲
۱۲۴- برنامه ریزی جهت اخلاص ۰۰:۲۷:۱۵
۱۲۵- کم دقتی، راه ورود شیطان ۰۰:۲۸:۰۲
۱۲۶- برکات مدارا ۰۰:۲۱:۴۵
۱۲۷- آثار منفی مکر و پرده‌دری ۰۰:۲۳:۰۹
۱۲۸- اقامه صلوت واقعی، عامل اتصال با عالم عقل ۰۰:۲۸:۳۲
۱۲۹- روزه ۰۰:۲۶:۵۸
۱۳۰- حج ۰۰:۲۸:۴۰
۱۳۱-حج و رازهای آن ۰۰:۲۸:۳۸
۱۳۲- سخن‌چینی، عامل بازماندن از سلوک ۰۰:۲۸:۴۰
۱۳۳- زنده نگه‌داشتن روحیه جهاد ۰۰:۲۷:۵۱
۱۳۴- برکات احسان به والدین ۰۰:۲۷:۱۳
۱۳۵- خطرات ریا، برکات حقیقت ۰۰:۲۸:۵۶
۱۳۶- ملکه گرایش به معروف و ستر و دوری از منکر و تبرّج ۰۰:۲۶:۲۰
۱۳۷- تقیه و معنی آن ۰۰:۲۶:۰۳
۱۳۸- انصاف، عامل رفع حجاب ۰۰:۲۶:۲۲
۱۳۹- نظافت دینی و نظافت وَهمی ۰۰:۲۶:۱۸
۱۴۰- برکات حیا و آفات خجالت ۰۰:۲۶:۰۶
۱۴۱- قصد و میانه‌روی ۰۰:۲۵:۴۱
۱۴۲- تلازم تعب با جهل و شیطان ۰۰:۲۷:۴۷
۱۴۳- نتایج سهولت و برکت ۰۰:۲۶:۱۰
۱۴۴- عافیت و قناعت ۰۰:۲۴:۳۱
۱۴۵- نتایج حکمت و وقار ۰۰:۲۶:۵۲
۱۴۶- معنی سعادت حقیقی و راه رسیدن به آن ۰۰:۲۷:۳۰
۱۴۷- مراتب توبه ۰۰:۲۶:۴۴
۱۴۸- فلسفه استغفار ۰۰:۲۴:۳۸
۱۴۹- برکات محافظت عبادات ۰۰:۲۸:۲۴
۱۵۰- دعا، عامل توجه به منِ برتر ۰۰:۲۸:۵۳
۱۵۱- نشاط حقیقی و نشاط کاذب ۰۰:۲۷:۰۴
۱۵۲- تفاوت نشاط حقیقی و نشاط کاذب ۰۰:۲۶:۴۸
۱۵۳- عقل، عامل الفت ۰۰:۲۶:۳۶
۱۵۴- سخاوت، راه ورود به بهشت ۰۰:۲۲:۵۰
۱۵۵- برکات سخاوت و آفات بخل ۰۰:۲۶:۵۳
(حدیث۱) ۰۱- اهل البیت اساس الدین و عماد الیقین ۰۰:۳۵:۵۱
(حدیث۱) ۰۲-معرفت نورانی علی عامل ایمان حقیقی ۰۰:۳۴:۳۵
(حدیث۱) ۰۳-چگونگی رویت حقیقت نورانی علی ۰۰:۴۰:۳۱
(حدیث۱) ۰۴-خصوصیات قلب ممتحن ۰۰:۴۶:۰۳
(حدیث۱) ۰۵-اقامه صلاه یا اقامه ولایت علی ۰۰:۳۶:۳۰
(حدیث۱) ۰۶-عدم جدایی ولایت از نبوت ۰۰:۴۲:۴۵
(حدیث۱) ۰۷-تقسیم نور خدا به نبوت و ولایت ۰۰:۳۸:۳۰
(حدیث۱) ۰۸-ربط اعتبارات دین با حفایق ۰۰:۳۸:۳۴
(حدیث۱) ۰۹-مقام نطق محمدی و صمت علوی ۰۰:۳۸:۵۶
(حدیث۱) ۱۰-علی (ع) مقام نشر مقام محمدی ۰۰:۴۹:۰۳
(حدیث۱) ۱۱-معنی حمل نوح در کشتی توسط امام علی ۰۰:۴۴:۱۰
(حدیث۱) ۱۲-امام علی مظهر ولایت حق و حضرت محمد مظهر ربوبیت حق ۰۰:۳۳:۵۹
(حدیث۱) ۱۳-حضور امامان در همه عوالم هستی ۰۰:۳۱:۲۹
(حدیث۱) ۱۴-مقام علی (ع) از آدم تا حضرت مهدی ۰۰:۳۷:۳۵
(حدیث۱) ۱۵- رابطه نفس امام با نور عظمت ۰۰:۴۲:۱۳
(حدیث۱) ۱۶- تفاوت خدای شیعه با خدای وهابیت ۰۰:۳۶:۰۷
(حدیث۱) ۱۷- جایگاه امام معصوم در عقاب و ثواب بندگان ۰۰:۳۲:۰۹
(حدیث۱) ۱۸-مقام قلب ممتحن ۰۰:۳۹:۰۵
(حدیث۱) ۱۹- تفاوت مقام عبودیت و مقام نوری اهل البیت ۰۰:۳۰:۱۰
(حدیث۱) ۲۰- ائمه و مقام تبعیت خدا از اراده آنها ۰۰:۳۶:۰۳
(حدیث۱) ۲۱-نحوه وجود اسم اعظم ۰۰:۳۴:۲۹
(حدیث۱) ۲۲- اسم اعظم و مقام اهل البیت ۰۰:۳۵:۴۱
(حدیث۱) ۲۳- جایگاه توسل به اهل البیت در هستی ۰۰:۲۸:۳۲
(حدیث۱) ۲۴- برکات معرفت به حقیقت نورانی ائمه ۰۰:۳۷:۱۳
(حدیث۲) ۱- معنی امام در قرآن ۰۰:۳۸:۲۱
(حدیث۲) ۲-امامت و وحی فعل خیر ۰۰:۴۰:۲۰
(حدیث۲) ۳-مقام امام فوق انتخاب مردم ۰۰:۴۳:۲۴
(حدیث۲) ۴-برکات وجود امام و ضرورت آن ۰۰:۴۷:۵۶
(حدیث۲) ۵- امام عامل جهت دهی به اسلام و مسلمین ۰۰:۴۱:۱۸
(حدیث۲) ۶-امام عالی ترین آرمان ۰۰:۴۵:۱۱
(حدیث۲) ۷- امام و جوابگویی به تمام ابعاد انسانی ۰۰:۴۴:۰۶
(حدیث۲) ۸- جایگاه مقام موهبی امام ۰۰:۴۳:۵۱
(حدیث۲) ۹- امام و جوابگویی به عالی ترین نیاز در نظام احسن ۰۰:۴۱:۱۱
(حدیث۲) ۱۰- امام مظهر هدایت کامل الهی ۰۰:۴۶:۰۶
(حدیث۲) ۱۱- امام و علم لدنی ۰۰:۳۸:۲۳
(حدیث۲) ۱۲-خصوصیات رهبران الهی ۰۰:۳۳:۰۰
(حدیث۲) ۱۳- رهبران الهی و توانایی های خاص ۰۰:۴۱:۴۷
(حدیث۳) ۱-مقام اول ما خلق الله نوری ۰۰:۳۹:۱۶
(حدیث۳) ۲-احاطه عظمت و قدرت اسلام بر عالم ۰۰:۴۸:۵۰
(حدیث۳) ۳-برتری مقام پیامبر از ملائکه مقرب ۰۰:۴۷:۳۳
(حدیث۳) ۴-تبعیت ملائکه از تسبیح اهل البیت ۰۰:۴۲:۲۷
(حدیث۳) ۵-چگونگی هدایت ملائکه از طریق اهل البیت ۰۰:۴۸:۲۱
(حدیث۳) ۶- چگونگی هدایت ملائکه از طریق اهل البیت ۰۰:۴۳:۰۶
(حدیث۳) ۷-راز سجده ملائکه بر آدم ۰۰:۴۲:۵۲
(حدیث۳) ۸-ظهور محدودیت جبراییل در معراج ۰۰:۳۸:۵۹
(حدیث۳) ۹-معنی معراج رسول خدا ۰۰:۳۴:۴۲
(حدیث۳) ۱۰-بهشت محمدی، آرمانی ترین سیر مسلمانی ۰۰:۲۸:۰۲
(حدیث۳) ۱۱-مقام عرشی ائمه ۰۰:۳۲:۳۴
(حدیث۳) ۱۲- برکات نظر به حجت الهی در عالم ۰۰:۳۵:۳۹
(حدیث۳) ۱۳-حجج دوازده گانه الهی ۰۰:۳۱:۲۸
(حدیث۳) ۱۴-حجج الهی و حاکمیت توحید خدا بر عالم ۰۰:۳۷:۰۵
(حدیث۴) ائمه معصومین و مقام فنا ۰۰:۳۴:۳۶
(حدیث۵) معرفت به اهل البیت و مقام فنا ۰۰:۳۴:۰۱
۰۱- شیعه در معرض نقشه‌های شیطان ۰۰:۲۹:۱۸
۰۲- دنیا در منظر یاران امام‌صادق ۰۰:۲۸:۲۳
۰۳- راه‌های رسیدن به حبّ امام ۰۰:۲۷:۴۱
۰۴- برکات اولیاءِ ائمه برای جامعه ۰۰:۲۷:۱۶
۰۵- چگونگی مراقبه از نظر امام‌صادق ۰۰:۲۶:۰۴
۰۶- ملاک‌های مراقبه ۰۰:۲۷:۲۷
۰۷- وقتی که انسان غلط بین می‌شود ۰۰:۲۸:۳۹
۰۸- خطرات افشای اَسرار ائمه ۰۰:۲۸:۵۱
۰۹- روحیه مؤمن واقعی ۰۰:۲۸:۴۷
۱۰- خطرات بازی گرفتن دین ۰۰:۲۸:۴۷
۱۱- معنی شیعه‌بودن و برکات آن ۰۰:۲۸:۴۷
۱۲- عالَم هستی در خدمت شیعه ۰۰:۳۲:۴۱
۱۳- دوستی‌ها و دشمنی‌های شیعه ما ۰۰:۳۲:۵۶
۱۴- انضباط، دوستی‌ها و دشمنی‌ها ۰۰:۳۲:۴۵
۱۵- عامل بی‌نتیجه‌بودن عبادات ۰۰:۳۱:۱۴
۱۶- معنی و برکات خوشحال کردن مؤمنین ۰۰:۲۷:۱۵
۱۷- آفات خواب و کلام زیاد در سلوک ۰۰:۳۱:۰۱
۱۸- حیله‌ها و دام‌های شیطان ۰۰:۳۰:۴۲
۱۹-اصلی ترین غم مردم ۰۰:۲۷:۳۴
۲۰- خدمت به مؤمنین، راه یگانگی با خدا ۰۰:۳۲:۱۰
۲۱- شرایط ولایت‌پذیری از امام ۰۰:۳۳:۱۶
۲۲- خصوصیات شیعه ما ۰۰:۳۲:۲۳
۲۳-آثار خطرناک ریا و آزار مؤمنین ۰۰:۲۸:۳۶
۲۴- تعادل در حب و بغض ۰۰:۳۰:۳۹
۲۵- معنی و راههای قبول اعمال ۰۰:۳۲:۰۶
۲۶- راههای هم‌جواری با حقّ ۰۰:۲۶:۰۸
۲۷- راههای هم‌جواری با خدا ۰۰:۲۷:۴۸
۲۸- برکات اعتماد به خدا ۰۰:۲۵:۳۰
۲۹- چگونگی ورود به عالَم صبر و شکر ۰۰:۳۰:۲۵
۳۰- آفات پذیرش نظر جاهلان ۰۰:۳۰:۱۶
۳۱-قناعت،عامل ارتباط بیشترباخدا ۰۰:۳۲:۰۳
۳۲-تعادل بین جدیت وتواضع ۰۰:۳۱:۴۳
۳۳-تعادل در برخورد ۰۰:۳۲:۵۶
۳۴-شناخت دوست ودشمن در درون ۰۰:۳۱:۳۷
۳۵-چگونگی مبارزه بانفس ۰۰:۲۵:۲۷
۳۶-نتایج پنهانی انفاق ۰۰:۱۶:۴۳
۳۷-برکات ونتایج کنترل میل ها ۱ ۰۰:۳۱:۱۶
۳۸-برکات ونتایج کنترل میل ها ۲ ۰۰:۲۶:۲۷
۳۹-مکارم الاخلاق ونتایج آن ۰۰:۳۲:۴۱
۴۰-راه های یگانگی باخدا ۰۰:۲۹:۴۶
۴۱-توجه به قیامت ،اصلی ترین قدم ۰۰:۲۷:۵۳
۴۲-عوامل ورودبه یاد قیامت ۰۰:۲۴:۴۷
۴۳-شرایط بهترین بندگی خدا ۰۰:۲۹:۵۶
۴۴-عوامل سبک شمردن رابطه خدابابنده ۰۰:۳۱:۰۹
۴۵-قیامت محل معنای همه چیز ۰۰:۲۹:۳۳
۴۶-قیامت محل ظهوربرتری های حقیقی ۰۰:۳۲:۰۳
۴۷-چگونگی وشرط قبول نماز ۰۰:۳۱:۰۹
۴۸-شروط قبول نماز ۰۰:۲۷:۴۲
۴۹-شرایط قبولی نماز ۰۰:۳۱:۱۰
۵۰-نقش حب اهل البیت در سلوک ۰۰:۲۸:۲۵
۵۱-حب اهل البیت عالیترین مرحله سلوک ۰۰:۳۱:۰۷
۵۲-برکات حب اهل البیت ۰۰:۲۹:۰۶

 

۱-برهان حرکت جوهری، جلسه ۱ ۰۰:۵۷:۰۹
۲-برهان حرکت جوهری، جلسه ۲ ۰۰:۵۷:۰۹
۳-برهان حرکت جوهری، جلسه ۳ ۰۰:۴۷:۰۱
۴-برهان حرکت جوهری، جلسه ۴ ۰۰:۵۱:۲۸
۵-برهان حرکت جوهری، جلسه ۵ ۰۰:۵۱:۳۱
۶-برهان حرکت جوهری، جلسه ۶ ۰۰:۵۳:۳۱
۷-برهان حرکت جوهری، جلسه ۷ ۰۰:۵۳:۵۹
۸-برهان حرکت جوهری، جلسه ۸ ۰۰:۵۰:۳۷
۹-برهان حرکت جوهری، جلسه ۹ ۰۰:۴۹:۲۳
۱۰- معنی معاد جسمانی ۰۰:۴۳:۳۸
۱۱-چگونگی معاد جسمانی ۰۰:۴۳:۵۵
۱۲-زمان بعد چهارم ۰۰:۴۸:۱۰
۱۳- ربط ثابت به متغیر ۰۰:۴۷:۴۳
۱۴-چگونگی تکامل عالم ماده ۰۰:۴۸:۵۹
۱۵-چگونگی ایجاد نفس ۰۰:۴۷:۴۶
۱۶-مبنای احلاق درحرکت جوهری ۰۰:۵۲:۰۵
۱۷-تفاوت منظر غاسفی با عرفانی ۰۰:۴۹:۱۴
۱-برهان صدّیقین، جلسه ۱ ۰۰:۵۶:۱۸
۲-برهان صدّیقین، جلسه ۲ ۰۰:۵۷:۵۱
۳-معنی هویت تعلقی معلول ۰۰:۵۵:۴۴
۴-برهان صدّیقین، جلسه ۴ ۰۰:۵۵:۴۴
۵-برهان صدّیقین، جلسه ۵ ۰۰:۵۹:۱۸
۶-هماهنگی تکوین با تشریع ۰۰:۴۶:۱۷
۰۷-برکات هماهنگی تشریع با تکوین ۰۰:۵۱:۴۰
۸-برهان صدّیقین، جلسه ۸ ۰۰:۴۶:۱۵
۹-برهان صدّیقین، جلسه ۹ ۰۰:۵۰:۵۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۱ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۲ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۳ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۴ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۵ ۱۴:۴۳

 

جنّ؛ نهایت قوای انسانی باید به حق ختم شود ۰۰:۵۶:۲۳
جنّ؛ بی‌ثمری اطلاعات شیطانی ۰۰:۵۹:۵۰
جنّ؛ ماهیت شهاب ۰۱:۰۰:۰۲
جنّ؛ مکانیسم هیپنوتیزم و جادوگری ۰۰:۵۳:۲۴
جنّ؛ ناکامی سحر و ساحری ۰۱:۰۰:۵۱
جنّ؛ جلسه ۱ ۰۱:۰۰:۵۴
هود؛ تذکری راجع به اربعین ۰۰:۴۹:۵۵
هود؛ جلسه ۱۸ ۰۰:۴۸:۵۶
هود؛ جلسه ۱۷ ۰۰:۴۵:۴۴
هود؛ جلسه ۱۶ ۰۰:۵۳:۳۴
هود؛ جلسه ۱۵ ۰۰:۴۵:۰۹
هود؛ جلسه ۱۴ ۰۰:۵۹:۵۰
هود؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۵۵:۲۵
هود؛ میراث فرهنگی اصل نیست ۰۱:۰۲:۱۶
هود؛ جلسه ۱۱ ۰۱:۰۰:۳۷
هود؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۳:۲۰
هود؛ جلسه ۹ ۰۰:۵۴:۴۵
هود؛ جلسه ۸ ۰۰:۴۹:۴۶
هود؛ جلسه ۷ ۰۰:۴۷:۲۵
هود؛ ادامه بحث معجزه ۰۰:۵۳:۲۳
هود؛ بحثی در مورد قرآن ۰۰:۵۵:۲۸
هود؛ مبانی دفاع از دین و انقلاب ۰۰:۵۲:۴۹
هود؛ جهان، جهان امتحان است ۰۰:۵۴:۲۱
هود؛ رزق از خداست ۰۰:۵۴:۳۸
هود؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۳:۰۰
حجرات؛ جلسه ۵ ۰۰:۵۳:۵۳
حجرات؛ جلسه ۴ ۰۰:۵۱:۱۵
حجرات؛ بحثی در اخلاق ۰۰:۵۱:۱۵
حجرات؛ بحثی در اخلاق ۰۰:۵۷:۲۹
حجرات؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۱:۵۰
حجر؛ یقین، گمشده هر مؤمن ۰۰:۵۷:۵۲
حجر؛ در نظام حق ، باطل به ثمر نمی‌رسد ۰۰:۵۷:۱۴
حجر؛ خانه‌های سنگی ، امنیتی کاذب ۰۰:۵۷:۳۹
حجر؛ حضرت ابراهیم نمایش قهرولطف خدا ۰۰:۵۲:۴۳
حجر؛ احوالات متقین در دنیا وآخرت ۰۰:۵۷:۱۰
حجر؛ منطق و روش شیطان ۰۰:۵۴:۵۸
حجر؛ پیامبر و مقام قرار- فلسفه وجودی شیطان ۰۰:۵۲:۰۹
حجر؛ نگاه توحیدی بر حادثه‌ها و پدیده‌ها ۰۰:۴۹:۵۶
حجر؛ اربعین، ظهور ثمرات عاشورا- نگرشی قدسی به عالم هستی ۰۰:۵۸:۳۳
حجر؛ نبوت، عامل ارتباط با حقایق اشیاء ۰۰:۴۸:۴۱
حجر؛ نبوت، سنت هدایت در هستی ۰۰:۵۳:۱۲
حجر؛ قرآن در حفاظت حق ۰۰:۵۱:۵۰
حجر؛ بازی آرزو ۰۰:۵۶:۰۰
حشر؛ جلسه ۵ ۰۰:۵۶:۳۶
حشر؛ جلسه ۴ ۰۱:۰۰:۵۷
حشر؛ جلسه ۳ ۰۱:۰۰:۵۷
حشر؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۸:۳۷
حشر؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۶:۰۱
حجّ؛ جلسه ۲۶ ۰۱:۰۰:۱۶
حجّ؛ بحران جبهه باطل ۰۰:۵۹:۴۱
حجّ؛ جلسه ۲۴ ۰۱:۰۰:۲۷
حجّ؛ جلسه ۲۳ ۰۱:۰۰:۱۰
حجّ؛ جلسه ۲۲ ۰۱:۰۰:۱۴
حجّ؛ جلسه ۲۱ ۰۰:۵۰:۵۷
حجّ؛ عبرتی از حیات حضرت علی ۰۰:۵۳:۰۳
حجّ؛ نسبت به تبلیغات چه موضعی باید گرفت؟ ۰۱:۰۰:۰۷
حجّ؛ جمع بندی و جواب به سئوال‌‌های مربوط به بحران غرب ۰۰:۵۰:۳۰
حجّ؛ بینش غربی و کورچشمی آن ۲ ۰۱:۰۰:۰۵
حجّ؛ بینش غربی و کورچشمی آن ۱ ۰۱:۰۰:۰۸
حجّ؛ علائم ضد معنوی بودن تمدن غرب ۰۱:۰۲:۲۱
حجّ؛ ضعف‌‌‌های تمدن غرب ۰۰:۵۹:۰۱
حجّ؛ بحران جهان غرب ۲ ۰۱:۰۰:۲۸
حجّ؛ بحران جهان غرب ۱ ۰۱:۰۰:۳۵
حجّ؛ خصوصیات تمدن جدید و علل کوری قلب ۰۰:۵۹:۳۲
حجّ؛ آثار کور چشمی تمدن جدید ۰۰:۵۹:۳۳
حجّ؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۵:۱۱
حجّ؛ جلسه ۷ ۰۰:۵۲:۳۲
حجّ؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۹:۰۹
حجّ؛ جلسه ۵ ۰۰:۵۰:۲۲
حجّ؛ جلسه ۴ ۰۰:۵۴:۲۷
حجّ؛ جلسه ۳ ۰۰:۵۳:۱۲
حجّ؛ بحثی در مورد قیامت ۰۰:۵۰:۵۱
حجّ؛ تذکری به مناسبت وفات پیامبر ۰۰:۵۳:۱۲
حجّ؛ مقدمه ۰۰:۰۵:۲۱
حدید؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۵۲:۴۶
حدید؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۱:۱۱
حدید؛ جلسه ۹ ۰۰:۵۵:۱۵
حدید؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۵:۱۸
حدید؛ جلسه ۷ ۰۰:۵۰:۵۳
حدید؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۵:۴۹
حدید؛ برکات حضور کامل اسلام در زندگی ۰۰:۵۲:۲۸
حدید؛ عرش و کرسی ۰۰:۵۴:۲۰
حدید؛ هوالاول و الاخر ۰۰:۵۵:۳۴
حدید؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۴:۵۸
حدید؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۴:۱۴
فصّلت؛ قرآن راه درمان مشکلات روحی ۰۰:۵۴:۲۲
فصّلت؛ قیامت، سرآمدی با برنامه‌ای الهی ۰۰:۳۸:۰۸
فصّلت؛ فرصت به کفار، دلیل برحقانیت آنها نیست ۰۰:۴۶:۳۳
فصّلت؛ قرآن عامل هدایت و شفا از شک ۰۰:۵۱:۲۶
فصّلت؛ ملاک ارزیابی کار فرهنگی ۰۰:۵۶:۴۱
فصّلت؛ عزت و جاودانگی کتاب خدا ۰۰:۵۰:۳۲
فصّلت؛ ملائکه و حقیقت بندگی ۰۰:۴۷:۵۹
فصّلت؛ راههای کشتن دشمن‌ها ۰۰:۴۷:۱۸
فصّلت؛ معیار سخن حق و ادعای باطل ۰۰:۴۸:۱۹
فصّلت؛ حیات دینی و بهترین پایان ۰۰:۴۸:۴۱
فصّلت؛ نتایج نهایی کفر و ایمان ۰۰:۵۲:۵۰
فصّلت؛ آثار سوءِ پشت کردن به قرآن ۰۰:۴۴:۵۱
فصّلت؛ در نظام حق، باطل حتماً رسوا می‌شود ۰۰:۴۷:۴۸
فصّلت؛ جدایی از دین، موجب گرفتاری در آرزوهای دروغ ۰۰:۵۰:۱۷
فصّلت؛ تبدیل قُرنا و گرفتارشدن در گذشته و آینده ۰۰:۴۷:۱۷
فصّلت؛ غفلت از حضور خدا، عامل شهادت اعضاء علیه انسان ۰۰:۴۷:۰۸
فصّلت؛ زندگی بی‌شکست اهل ایمان و تقوا ۰۰:۵۴:۳۴
فصّلت؛ خواری، لازمه هر گونه کبر ۰۰:۵۳:۱۵
فصّلت؛ مبنای فکری ندیدن آیات الهی ۰۰:۴۵:۴۰
فصّلت؛ تقدیر الهی، میدان تعالی انسان ۰۰:۵۰:۲۹
فصّلت؛ معنی آمدن زمین و آسمان از سر رغبت ۰۰:۴۶:۰۷
فصّلت؛ عوامل عدم تفهیم جایگاه نبوت ۰۰:۵۳:۱۳
فصّلت؛ آفات غفلت از قیامت ۰۰:۵۱:۳۱
فصّلت؛ عدم ارتباط با غیب چرا؟ ۰۰:۴۴:۰۳
فصّلت؛ قرآن، لطف فراگیر خداوند ۰۰:۴۹:۳۰
فرقان؛ صفات و نگاه عبادالرحمن ۰۰:۵۳:۱۸
فرقان؛ توبه و رفع سیئه ۰۰:۴۸:۴۸
فرقان؛ احوالات عبادالرحمن ۰۰:۵۲:۵۴
فرقان؛ ظهور اسم رحمان در هستی ۰۰:۵۴:۳۰
فرقان؛ توکل، فنای صفات در اسم حیّ ۰۰:۴۶:۲۲
فرقان؛ نبوت ، وسیله جدایی حق از باطل ۰۰:۴۳:۳۶
فرقان؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۵۱:۰۰
فرقان؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۴۹:۰۴
فرقان؛ حجاب‌های فهم قرآن و مهجوریت آن ۰۰:۴۷:۱۶
فرقان؛ رمضان و مهجوریت قرآن ۰۰:۵۴:۴۶
فرقان؛ سبیل رسول الله، راه بی‌ضرر ۰۰:۵۳:۱۵
فرقان؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۲:۵۶
فرقان؛ جلسه ۵ ۰۰:۴۶:۰۶
فرقان؛ فاطمه‌زهرا(س) و توجه انحراف در دین ۰۰:۵۱:۲۸
فرقان؛ کالا زدگی اهل کفر ۰۰:۵۱:۰۰
فرقان؛ آثار انکار قیامت ۰۰:۵۴:۳۹
فرقان؛ منطق کفار در مقابل قرآن ۰۰:۵۸:۳۱
فجر؛ جلسه ۳ ۰۱:۳۵:۵۷
فجر؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۱ک۰۸
فجر؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۰:۵۵
انشقاق؛ جلسه ۳ ۰۰:۵۵:۲۸
انشقاق؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۰:۳۴
انشقاق؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۵:۳۵
تفسیر سوره انفطار ۰۰:۵۹:۵۵
بروج؛ جلسه ۴ ۰۱:۰۸:۱۸
بروج؛ جلسه ۳ ۰۰:۴۶:۱۴
بروج؛ جلسه ۲ ۰۰:۴۴:۳۳
بروج؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۸:۳۵
بیّنه؛ عبودیت و خلوص ۰۰:۵۳:۲۶
بیّنه؛ چگونگی خواندن صحف مطهره ۰۰:۵۳:۳۰
تفسیر سوره بلد ۰۰:۴۵:۱۰
دخان؛ فَارتَقِب تا ظهور نتیجه ۰۰:۵۴:۲۷
دخان؛ فاکهه و سیر در صور معنوی و حکمی ۰۰:۴۹:۴۴
دخان؛ حور عین ، مظهر جامعِ اسماء الهی برای متقین ۰۰:۵۳:۴۸
دخان؛ صورت حقایق قلبی دربهشت ۰۰:۴۵:۴۵
دخان؛ عذاب‌های قیامتی ، صورت حقیقی هوس‌های دنیا ۰۰:۴۴:۳۷
دخان؛ شجره زقّوم ، صورت لذت گناهکاران ۰۰:۴۵:۵۱
دخان؛ نتایج موقت دیدن عالم ۰۰:۴۳:۲۲
دخان؛ نحوه ایجاد حالت سلوک ۰۰:۲۸:۰۹
دخان؛ معنی زندگی موقت زمینی ۰۰:۴۹:۵۴
دخان؛ مبنای اخلاقی تصور غلط ازمعاد ۰۰:۴۷:۰۴
دخان؛ روحیه تمامیت خواه فرعونی ۰۰:۴۱:۴۷
دخان؛ توجه به سنت امتحان تنها معنی زندگی زمینی ۰۰:۴۶:۱۴
دخان؛ روش برخورد انبیاء بادشمنان ۰۰:۴۹:۰۲
دخان؛ نحوه عذاب قیامتی ۰۰:۴۹:۳۵
دخان؛ بطشه کبری یا گرفتن نهایی ۰۰:۴۷:۴۸
دخان؛ فرق توحیدنبی باتوحیدفیلسوف ۰۰:۵۰:۱۹
دخان؛ تفاوت علم نبی با علم فیلسوف ۰۰:۵۵:۲۰
دخان؛ شرایط ایجاد ایمان ۰۰:۵۲:۱۶
دخان؛ رابطه بین توحیدی‌شدن وقیامتی‌شدن ۰۰:۴۴:۱۲
دخان؛ معنی رب و اِله ۰۰:۵۲:۳۹
دخان؛ وَحی، ظهور ربوبیت حق ۰۰:۴۹:۱۷
دخان؛ قرآن، نیاز ذاتی جان انسان‌ها ۰۰:۴۷:۳۹
دخان؛ مقام عنداللهیِ قرآن ۰۰:۴۳:۰۶
دخان؛ قرآن در مقام فرق و جمع ۰۰:۴۴:۱۸
دخان؛ حقیقت شب قدری قرآن ۲ ۰۰:۵۶:۳۶
دخان؛ حقیقت شبِ قدری قرآن ۱ ۰۰:۵۳:۵۴
انسان؛ جلسه ۶ ۰۰:۲۳:۴۷
انسان؛ جلسه ۵ ۰۰:۲۴:۵۸
انسان؛ جلسه ۴ ۰۰:۲۷:۳۰
انسان؛ جلسه ۳ ۰۰:۲۷:۳۰
انسان؛ جلسه ۲ ۰۰:۲۴:۴۳
انسان؛ جلسه ۱ ۰۰:۲۶:۰۵
الرحمن؛ بهشت را از یاد نبریم ۰۰:۵۹:۲۷
الرحمن؛ زندگی همراه با بهشت ۰۱:۰۰:۰۰
الرحمن؛ مقامِ مَنْ خافَ مقامَ رَبِّه ۰۰:۵۵:۵۳
الرحمن؛ خصوصیات قیامت ۰۰:۵۵:۵۱
الرحمن؛ شرایط قیامت ۰۰:۵۸:۴۹
الرحمن؛ وَجْهِ ربّ ۰۰:۵۸:۳۳
الرحمن؛ عالَم ، مظهر ربّ رحمان ۰۰:۵۷:۱۳
الرحمن؛ عالَم ، تجلی اسم رحمان جهت ربوبیت ۰۰:۴۴:۰۱
الرحمن؛ شریعت ، عامل هماهنگی زمین با آسمان ۰۰:۵۸:۴۷
الرحمن؛ شرایط فهم رمزهای قرآنی ۰۰:۵۸:۱۶
الرحمن؛ عالَم ، تجلی اسم رحمن ۰۰:۵۲:۱۲
الرحمن؛ مقدمه ۰۰:۰۵:۲۱
اعلی؛ جلسه ۳ ۰۱:۰۴:۵۱
اعلی؛ جلسه ۲ ۰۰:۴۵:۴۷
اعلی؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۱:۳۴
انبیاء؛ جلسه ۱۶ ۰۰:۵۳:۵۲
انبیاء؛ جلسه ۱۵ ۰۰:۵۴:۰۵
انبیاء؛ جلسه ۱۴ ۰۰:۵۲:۰۸
انبیاء؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۴۹:۳۴
انبیاء؛ جلسه ۱۲ ۰۰:۵۲:۴۰
انبیاء؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۵۵:۱۰
انبیاء؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۰:۴۲
انبیاء؛ جلسه ۹ ۰۰:۵۳:۵۹
انبیاء؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۱:۰۴
انبیاء؛ جلسه ۷ ۰۱:۰۴:۳۸
انبیاء؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۲:۵۴
انبیاء؛ جلسه ۵ ۰۰:۴۸:۰۸
انبیاء؛ جلسه ۴ ۰۰:۴۳:۴۵
انبیاء؛ جلسه ۳ ۰۰:۵۰:۰۶
انبیاء؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۶:۲۹
انبیاء؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۵:۴۴
اسراء؛ اسماء الهی، دریچه ارتباط با حق ۰۰:۴۸:۴۲
اسراء؛ علل تدریجی بودن قرآن ۰۰:۵۶:۳۰
اسراء؛ عوامل بینشی انکار دین ۰۰:۴۳:۱۸
اسراء؛ عوامل عدم فهم هدایت الهی ۰۰:۵۰:۳۴
اسراء؛ انتظارهای بیجا از روحانیت، حیله دشمنان ۰۰:۵۵:۲۴
اسراء؛ قرآن از مقام امر است ۰۰:۵۹:۱۷
اسراء؛ شاکله، مقام حضور فرد ۰۰:۵۲:۳۳
اسراء؛ شاکله یا عالَم انسانی منشأ عمل ۰۰:۴۷:۴۰
اسراء؛ قرآن، شفای بیماری‌های قلب ۰۰:۴۹:۳۹
اسراء؛ نماز، انتقال از دین‌دانی به دین‌داری ۰۰:۴۱:۱۱
اسراء؛ ولایت فقیه، عامل بقاء جامعه ۰۰:۵۱:۳۰
اسراء؛ امام هر کس عامل جذب او به ارزش‌ها ۰۰:۵۴:۱۴
اسراء؛ زن، آنکه باید باشد ۰۰:۴۹:۲۶
اسراء؛ جهان، میزبان انسان کریم ۰۰:۵۸:۴۰
اسراء؛ عبودیت، مانع تسلط شیطان ۰۰:۵۲:۵۷
اسراء؛ ظهور آزمایش مردم و شیفتگی آنها به دنیا ۰۰:۵۳:۱۲
اسراء؛ با احاطه رب، نگرانی چرا؟ ۰۰:۵۱:۳۹
اسراء؛ ضعف مطلق دشمنان دین ۰۰:۵۱:۲۹
اسراء؛ هستی تسبیح‌گوی در خدمت مؤمنین ۰۰:۴۵:۴۹
اسراء؛ شعور هستی در تسبیح حق ۰۰:۵۵:۲۷
اسراء؛ عوامل حیات اقوم ۰۰:۴۸:۵۱
اسراء؛ از علم باید پیروی کرد ۰۰:۴۵:۱۱
اسراء؛ آثار شوم زنا ۰۰:۵۲:۴۳
اسراء؛ زندگی، ماوراء وسعت و تنگی رزق ۰۰:۴۶:۱۱
اسراء؛ تعادل توحیدی در اقتصاد ۰۰:۵۱:۴۲
اسراء؛ تبذیر، فرهنگ جدایی از ربوبیت خدا ۰۰:۴۸:۱۳
اسراء؛ احسان به والدین، خصلتی توحیدی ۰۰:۵۲:۲۳
اسراء؛ شرک، عامل زمین‌گیری روح ۰۰:۴۹:۰۳
اسراء؛ طلبیدن دنیا، گزیدن جهنم ۰۰:۵۵:۳۱
اسراء؛ روبروی حق، یا روبروی هم؟ ۰۰:۵۴:۵۸
اسراء؛ معاد، انعکاس نظام اَقوم ۰۰:۴۷:۰۰
اسراء؛ علت عجول بودن انسان و نتایج آن ۰۰:۵۲:۳۴
اسراء؛ قرآن، کتاب هدایت به اَقوم ۰۰:۵۱:۴۸
اسراء؛ قرآن، هدایت به سوی اَقوم ۰۰:۵۰:۴۳
اسراء؛ تجدد، فرهنگ جدایی از عالم غیب ۰۰:۵۸:۰۵
اسراء؛ شتاب، آفت انقطاع از عالم غیب ۰۰:۵۵:۲۱
اسراء؛ مبانی بیماری شتاب و تغییر ۰۰:۴۸:۴۳
اسراء؛ بحثی در باره معراج ۰۰:۵۶:۲۷
ابراهیم؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۴۹:۲۹
ابراهیم؛ جلسه ۱۲ ۰۰:۵۰:۲۱
ابراهیم؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۴۵:۱۹
ابراهیم؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۷:۲۷
ابراهیم؛ بهشت ۰۰:۵۲:۲۳
ابراهیم؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۴:۳۰
ابراهیم؛ با چه حالتی قرآن بخوانیم ۰۰:۴۶:۲۷
ابراهیم؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۱:۱۹
ابراهیم؛ در طلوع ماه رمضان، توجه به روزه ۰۰:۵۵:۲۶
ابراهیم؛ جلسه ۴ ۰۰:۵۸:۴۹
ابراهیم؛ تولد حضرت‌علی(ع) عبرتی بزرگ ۰۰:۴۸:۱۳
ابراهیم؛ ایام‌الله و نعمت آزادی ۰۰:۵۴:۰۱
ابراهیم؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۶:۴۸
احقاف؛ پایداری همانند پیامبران صاحب عزم ۰۰:۵۴:۳۰
احقاف؛ ایمان، عامل تغییر امیال فاسد ۰۰:۴۷:۵۶
احقاف؛ فرهنگ بت‌پرستی، لطیف‌ترین انحراف ۰۰:۴۶:۵۵
احقاف؛ کفر، مانع استفاده از توانایی‌ها ۰۰:۴۱:۲۶
احقاف؛ بهترین راه هدایت، تذکر به توحید و ترس از معاد ۰۰:۴۶:۰۵
احقاف؛ خطرات استفاده بیش از حدّ از دنیا ۰۰:۵۴:۳۱
احقاف؛ ریشه روانی اتهام اساطیرالاولین به دین ۰۰:۵۲:۴۵
احقاف؛ مراحل آمادگی برای رسیدن به بلوغ اَشُد ۰۰:۵۰:۰۴
احقاف؛ عمل و عقیده یک انسان کامل در رابطه با خدا ۰۰:۵۰:۰۰
احقاف؛ برکات توجه تام به ربوبیت خدا ۰۰:۴۶:۳۶
احقاف؛ انگیزه‌های روانی کفر در عدم پذیرش قرآن ۰۰:۵۲:۴۰
احقاف؛ تحلیل توطئه اسلام منهای روحانیت ۰۰:۴۳:۴۲
احقاف؛ دین عامل تقویت عقل قدسی ۰۰:۵۱:۴۴
احقاف؛ هر گرایش غیر خدا، دشمن زندگی انسان است ۰۰:۴۶:۲۵
احقاف؛ علت بی‌ثمری امید به غیر خدا ۰۰:۴۹:۳۸
احقاف؛ قرآن و حضور حکم عزیز حکیم در زندگی ۰۰:۴۷:۵۴
مواظبت از نتایج ماه رمضان ۰۰:۴۷:۲۸
شرح خطبه شعبانیه ۰۰:۵۶:۲۶
روزه و رمضان ۰۰:۵۷:۳۸
روزه و اثرات گرسنگی در روح ۱ ۰۰:۵۸:۲۴
روزه و اثرات گرسنگی در روح ۲ ۰۰:۵۹:۳۲
ورع ماه رمضان، پرتوی از تفکر دینی ۰۰:۱۱:۴۹
روزه، عامل تشبه به خدا ۰۰:۳۰:۰۳
روزه عامل شدت هستی انسان ۰۰:۴۸:۳۳
رمضان، دریچه رؤیت ۱ ۰۰:۵۲:۲۲
رمضان، دریچه رؤیت ۲ ۰۰:۴۶:۳۶
توحید حقیقی، نتیجه نهایی روزه ۰۰:۵۶:۰۴
روزه عامل آزادی از تعلق‌ها و وهم‌ها ۰۱:۰۱:۴۴
راههای کسب بیشترین نتیجه از ماه رمضان ۰۰:۴۵:۲۶
جایگاه ماه رمضان درمنظر پیامبر و امامان ۰۰:۵۷:۳۰
روزه و سلوک باطنی ۰۰:۴۷:۵۳
آمادگی های قبل از ماه رمضان ۰۰:۴۶:۱۴
چگونگی حفظ حرمت ماه رمضان ۰۰:۴۹:۱۱
چگونگی رؤیت خداوند از طریق روزه ۰۰:۵۹:۵۹
راههای استفاده بیشترازماه رمضان ۱ ۰۰:۵۸:۰۵
راههای استفاده بیشترازماه رمضان ۲ ۰۰:۵۷:۴۰
روزه عامل غلبه جنبه تجرد نفس ۰۰:۴۲:۵۷
شرح بحث روزه دریچه رویت ۰۰:۵۷:۵۷
شرح کتاب، روزه دریچه ای به عالم معنا ۰۰:۵۵:۲۲
گوهراصلی ماه رمضان ۱ ۰۰:۴۲:۰۷
گوهراصلی ماه رمضان ۲ ۰۰:۴۷:۵۷
ماه رمضان و آمادگیهای اولیه ۰۰:۴۵:۲۹

 

جدال خیر و شرّ در آخرالزمان ۰۰:۳۸:۵۹
عوامل ورود به عالم بقیه الله ۰۱:۰۰:۳۸
مقام وشأن انسان کامل درهستی ۰۱:۰۱:۲۷
بصیرت و انتظار فرج ۰۰:۵۶:۲۸
حضرت حجت ۰۰:۵۶:۵۵
نحوه حضورو وجودحضرت حجت ۰۱:۰۰:۱۷
حضور و تأثیرحضرت حجت ۰۱:۲۰:۴۵
مقام و تأثیرحضرت حجت ۱ ۰۰:۵۹:۴۴
مقام و تأثیرحضرت حجت ۲ ۰۱:۰۰:۴۱
امام زمان قلب عالم هستی ۰۱:۰۱:۵۶
امام زمان مقصداصلی جان هرانسان ۰۰:۵۹:۵۷
تأثیرنظرامام عصر(عج) دراصلاح انسان ۰۰:۵۷:۳۳
انتظار فرج وآثار آن ۰۰:۵۰:۳۳
آخرالزمان، شرایط ظهورباطنی‌ترین بعدهستی ۰۰:۵۹:۳۶
خصوصیات آخرالزمان ۱ ۰۰:۴۲:۱۲
خصوصیات آخرالزمان ۲ ۰۰:۵۸:۳۴
فلسفه حضورتاریخی حضرت حجت ۰۰:۴۹:۱۲
برکات فرهنگ انتظار ۱ ۰۰:۴۹:۴۲
برکات فرهنگ انتظار ۲ ۰۰:۵۵:۵۸
خصوصیات فرهنگ بقیه‌اللهی ۰۰:۵۷:۲۰
امام زمان(عج) ، رؤیت بصری و قلبی ۰۱:۱۱:۲۴
فرج، حتمی‌الوقوع‌ترین حادثه در انتهای تاریخ ۰۰:۴۶:۵۱
عوامل ورود به عالَم بقیت‌الهی ۰۰:۵۲:۴۶
چگونگی ظهور ۰۰:۴۷:۰۴
جدال تاریخی خیروشرّ در آخرالزمان ۰۰:۴۴:۲۶
راههای عبور از آسیب های اندیشه انتظار ۱ ۰۱:۰۷:۳۵
خدا. توحید هستی؛ امام زمان، توحید انسان ۰۰:۵۲:۳۵
دلایل تحقق رجعت ۰۱:۲۹:۰۵
راههای عبور از آسیب های اندیشه انتظار ۲ ۰۰:۵۹:۳۰
سؤال و جواب ۰۰:۳۵:۲۶
عصاره‌ای از فرهنگ مهدویت در ابعاد گوناگون ۰۰:۴۳:۰۸
نظام احسن و آخرالزمان ۰۱:۲۲:۳۸
۰۱-نگاه حقیقی به موضوع معاد ۰۰:۵۲:۳۶
۰۲-دلایل تجرد نفس و بقای ابدی آن ۰۰:۵۳:۰۹
۰۳-راههای تصور صحیح از مرگ ۰۰:۵۸:۲۷
۰۴-چگونگی شروع مرگ ۰۰:۵۶:۰۰
۰۵-معنی نظام انا لله وانا الیه راجعون ۰۰:۵۵:۵۹
۰۶-دلیل وجود عالم برزخ ۰۰:۵۴:۲۹
۰۷-مقام قیامت و وسعت انسان ۰۰:۵۰:۰۸
۰۸-چگونگی بدن اخروی ۰۱:۰۰:۴۲
۰۹-معنی و جایگاه معاد جسمانی ۱ ۰۰:۵۱:۵۸
۱۰-معنی و جایگاه معاد جسمانی ۲ ۰۰:۵۶:۲۲
۱۲-چگونگی گذر از برزخ ها ۰۰:۵۱:۳۱
۱۳-مبنای حرکت در عوالم اخروی ۰۰:۵۱:۵۰
۱۴-تفاوت برزخ انسان ها ۰۰:۵۱:۵۲
۱۵-رابطه قبر برزخی با قبر خاکی ۰۰:۵۲:۰۷
۱۶-خصوصیات برزخ و بدن برزخی ۰۰:۵۳:۱۱
۱۷-معنی وحقیقت قبر ۰۰:۴۸:۲۳
۱۸-نقش عمل در تثبیت عقاید ۰۰:۴۱:۱۴
۱۹-سوال قبر عامل تثبیت عقاید ۰۰:۵۴:۲۷
۲۰-سوال قبر ظهور سوال در دنیا ۰۰:۴۹:۰۴
۲۱-برزخ و رویارویی با باطن اعمال ۰۰:۵۰:۲۲
۲۲-چگونگی باطنی شدن اعمال ۰۰:۴۶:۵۰
۲۳-مرگ وظهور ملکات ۰۰:۴۵:۳۴
۲۴-عالم برزخ شروع بیداری ۰۰:۵۶:۵۴
۲۵-فشار قبر شروع سیر کمالی انسان مومن ۰۰:۵۱:۲۸
۲۶-تمثل و تجسم اوصاف در برزخ ۰۰:۴۴:۱۶
۲۷-چهره اعمال در برزخ ۰۰:۴۵:۰۷
۲۸- شرح کتاب معاد، جلسه ۲۸ ۰۰:۵۱:۵۷
۲۹-چگونگی نظر به ابعاد برزخی ۰۰:۵۵:۳۶
۳۰-تفاوت چهره دنیایی اعمال با چهره قیامتی اعمال ۰۰:۴۸:۱۰
۳۱-نقش چهره برزخی نماز و ولایت وغیره ۰۰:۵۳:۱۰
۳۲-مبانی فلسفی معاد جسمانی ۱ ۰۰:۵۲:۳۴
۳۳-مبانی فلسفی معاد جسمانی ۲ ۰۰:۵۰:۴۳
۳۴-تمثل برزخی عقاید و اخلاق در قبر ۰۰:۵۵:۳۷
۳۵-چگونگی استقبال قبر از مومن و کافر ۰۰:۴۷:۵۹
۳۶-برزخ و آزادی از زمان ۱ ۰۰:۵۸:۲۳
۳۷-برزخ و آزادی از زمان ۲ ۰۰:۵۲:۲۵
۳۸-چگونگی نگاه به برزخ و قیامت ۰۰:۴۵:۱۴
۳۹-مشاهده برزخ و برزخیان ۰۰:۴۷:۳۲
۴۰- گذر از برزخ ها در دنیا ۰۰:۵۱:۳۸
۴۱-گذر از برزخ ها ۰۰:۴۶:۰۰

 

۴۲- یقین و چگونگی گذر از برزخها ۰۰:۵۶:۰۱
۴۳- چگونگی حضور برزخی در دنیا ۰۰:۵۲:۱۴
۴۴-احتضار مومن و ملاقات با امام معصوم ۰۰:۵۲:۰۳
۴۵- شرایط دنیا قبل از تحقق قیامت ۰۰:۴۵:۴۲
۴۶-جایگاه نظری نفخه صور ۰۰:۵۱:۳۳
۴۷-چگونگی نفخه صور ۰۰:۵۴:۰۴
۴۸- استثنا شدگان از نفخه صور ۰۰:۵۶:۱۲
۴۹-نتایج تجلی اسم واحد قهار ۰۰:۵۰:۰۴
۵۰-نفخه دوم و ظهور وجه الحقی موجودات ۰۰:۵۳:۱۸
۵۱- شرح کتاب معاد، جلسه ۵۱ ۰۰:۵۳:۱۸
۵۲-قیامت هم اکنون موجود است ۰۰:۴۹:۱۹
۵۳-چگونگی بدن اخروی ۰۰:۵۹:۰۴
۵۴-حقیقت بهشت وجهنم ۰۰:۵۰:۴۲
۵۵- معنی تکامل در قیامت ۰۰:۵۷:۱۴
۵۶- قیامت و سیر به سوی لقای حق ۰۰:۴۸:۳۳
۵۷-نامه اعمال و چگونگی آن ۰۰:۵۳:۳۳
۵۸-میزان و چگونگی آن ۰۰:۵۴:۱۷
۵۹- معنای حق بودن وزن ۰۰:۵۴:۱۹
۶۰-موقف حساب و چگونگی آن ۰۰:۵۳:۵۱
۶۱- موقف حساب و ظهور شایستگی ها ۰۰:۵۰:۰۹
۶۲-برکات ولایت الهیه در موقف حساب ۰۰:۵۲:۲۳
۶۳- صراط ظهور برنامه های باطنی انسانها ۰۰:۵۲:۲۷
۶۴-صراط انسانی دقیق ترین و طولانی ترین صراط ۰۰:۵۲:۴۰
۶۵-ولایت باطن صراط ۰۰:۵۵:۴۴
۶۶- امام حسین صراطی به سوی بهشت ۰۰:۴۶:۲۰
۶۷- معنی و جایگاه حشر و بهشت ۰۰:۵۳:۲۶
۶۸-جنت ذات و جنت صفات و جنت اعمال ۰۰:۵۰:۱۱
۶۹-چگونگی تجسم اعمال در برزخ و قیامت ۰۰:۴۷:۵۸
۷۰- چگونگی تجسم اعمال در برزخ و قیامت ۰۰:۵۴:۳۹
۷۱- ارتباط دو جهان ۰۰:۵۱:۳۴
۷۲- شفاعت در قیامت ۱ ۰۰:۵۰:۴۶
۷۳- شفاعت در قیامت ۲ ۰۰:۵۳:۱۱
۷۴- شفاعت در قیامت ۳ ۰۰:۵۲:۳۷
۷۵- شفاعت در قیامت ۴ ۰۰:۵۳:۵۹
۷۶- جواب سوالات ۰۰:۵۳:۳۰

 

(خطبه ۱) ۰۱- ثنای حق، خودْ مقصد است ۰۰:۵۰:۲۴
(خطبه ۱) ۰۲- اول‌الدین، معرفت‌الله ۰۰:۵۵:۵۷
(خطبه ۱) ۰۳- توحید و اخلاص ۰۰:۵۵:۴۰
(خطبه ۱) ۰۴- توحید ۱:۰۲:۰۷
(خطبه ۱) ۰۵- موانع سیرتوحیدی ۰۰:۵۹:۵۲
(خطبه ۱) ۰۶- توحید ۰۰:۴۷:۰۷
(خطبه ۱) ۰۷- نحوه فاعلیت وبصیرت وتنهایی خدا ۰۰:۵۶:۳۰
(خطبه ۱) ۰۸- نظربه غایت‌هادرمخلوقات ۰۰:۵۳:۳۳
(خطبه ۱) ۰۹- ابعادعلم الهی ۰۰:۵۰:۴۷
(خطبه ۱) ۱۰- حضورخداونددرتأثیراشیاء ۰۰:۵۵:۵۸
(خطبه ۱) ۱۱- جهان‌بینی‌دینی، جهان‌بینی غربی ۱:۰۲:۱۳
(خطبه ۱) ۱۲- نقش ملائکه درجهان‌بینی اسلامی ۰۰:۵۶:۲۸
(خطبه ۱) ۱۳- ملائکه، عاملان اصلی تدبیرعالم ۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۱) ۱۴- حضورملائکه درتدبیرعالم ۰۰:۵۵:۲۱
(خطبه ۱) ۱۵- نتایج ارتباط ملائک باانسان ۰۰:۵۵:۰۴
(خطبه ۱) ۱۶- نتایج ارتباط باملائکه ۰۰:۵۰:۴۶
(خطبه ۱) ۱۷- رازخلقت انسان ۰۰:۵۳:۲۹
(خطبه ۱) ۱۸- ارتباط متقابل انسان با ملک‌ و شیطان ۰۰:۵۸:۴۳
(خطبه ۱) ۱۹- کفرپنهان شیطان دربین ملائکه ۰۰:۵۶:۲۶
(خطبه ۱) ۲۰- شیطان و تغییرموضع بندگی ۰۰:۵۱:۰۲
(خطبه ۱) ۲۱- شرایط انگیزش حسادت شیطان ۰۰:۵۵:۰۶
(خطبه ۱) ۲۲- شک وسستی اراده ، آثارفریب ازشیطان ۰۰:۵۷:۴۷
(خطبه ۱) ۲۳- نقش شیطان دروجودشک وسستی اراده ۰۰:۵۶:۴۳
(خطبه ۱) ۲۴- حیله شیطان درایجادترس ویأس ۰۰:۵۷:۴۴
(خطبه ۱) ۲۵- ریشه پشیمانی ودرمان آن ۰۰:۵۶:۲۶
(خطبه ۱) ۲۶- آدمیت و شجره ممنوعه ۰۰:۵۶:۰۹
(خطبه ۱) ۲۷- هبوط، شرایط تحقق توبه ۰۰:۵۷:۴۳
(خطبه ۱) ۲۸- نبوت، وسیله توجه به احددرهبوط ۰۰:۴۷:۰۶
(خطبه ۱) ۲۹- فرهنگ انبیاء، برانگیزاندن سیرقلبی ۰۰:۴۸:۳۴
(خطبه ۱) ۳۰- شریعت ، عامل برانگیختن فطرت ۰۰:۵۳:۱۹
(خطبه ۱) ۳۱- حقانیت حق ، بی‌رابطه باطرفداران ۰۰:۵۸:۰۹
(خطبه ۱) ۳۲- نهایت پیامبری، مقصداصلی هرپیامبر ۰۰:۵۶:۱۶
(خطبه ۱) ۳۳- خاتم‌نبوت و خاتم‌ولایت، واقع‌ترین آرمان‌حیات‌زمینی ۰۰:۵۲:۴۰
(خطبه ۱) ۳۴- نهایی‌ترین دین درنهایی‌ترین منزل ۰۰:۵۷:۲۰
(خطبه ۱) ۳۵- مبنای هم‌دلی درجامعه دینی ۰۰:۵۳:۳۹
(خطبه ۱) ۳۶- شریعت عامل قرب به قلب نبی ۰۰:۵۴:۰۱
(خطبه ۱) ۳۷- اسلام، میراث جامع بعد ازپیامبر ۰۰:۵۶:۱۷
(خطبه ۱) ۳۸- حقیقت حجِ بیت‌الله‌الحرام ۰۰:۵۰:۴۲
(خطبه ۲) ۰۱- حمد الهی و فواید آن ۰۰:۵۲:۰۰
(خطبه ۲) ۰۲- کفایت، منشاء عبودیت- کثرت ، عامل غفلت ۰۰:۵۶:۴۷
(خطبه ۲) ۰۳- خدا، برترین گنجینه ۰۰:۵۲:۱۱
(خطبه ۲) ۰۴- توحید، بهترین ریسمان نجات ۰۰:۵۲:۲۳
(خطبه ۲) ۰۵- مبانی روش‌های دفع خطرات شیطان ۰۰:۵۲:۵۶
(خطبه ۲) ۰۶- نقش قرآن در حیات فردی و اجتماعی بشر ۰۰:۵۵:۰۸
(خطبه ۲) ۰۷- ریشه فتنه‌هاوحیرانی‌هادرجامعه ۰۰:۵۲:۵۵
(خطبه ۲) ۰۸- فتنه ورهایی ازنوروسرسپردگی به ظلمت ۰۰:۵۷:۲۸
(خطبه ۲) ۰۹- ریشه تشتت در اجتماع ۰۰:۵۱:۳۶
(خطبه ۲) ۱۰- فتنه‌هاناشی‌ازرهاکردن قرآن ۰۰:۵۲:۳۶
(خطبه ۲) ۱۱- ریشه و خصوصیات فتنه ۰۰:۵۰:۵۸
(خطبه ۲) ۱۲- جوّ فتنه، عامل حذف کلّ اسلام ۰۰:۵۸:۰۵
(خطبه ۲) ۱۳- روحیه کشتن فتنه ، عالی‌ترین احساس مسئولیت ۰۰:۴۶:۴۲
(خطبه ۲) ۱۴- مشخصات و شرایط فتنه ۰۰:۵۱:۲۸
(خطبه ۲) ۱۵- راه نجات از فتنه‌ها ۰۰:۵۱:۴۰
(خطبه ۲) ۱۶- آنگاه که برعالِمان لگام زده می‌شود ۰۰:۵۹:۵۵
(خطبه ۲) ۱۷- آنگاه که برحکیمان لگام می‌زنند ۱:۰۲:۱۳
(خطبه ۲) ۱۸- حقیقت اهل‌البیت به عنوان علماء‌واقعی ۰۰:۵۸:۲۰
(خطبه ۲) ۱۹- حضورثابت ‌حقیقت ‌معصومین‌ در هستی ۱:۰۰:۳۴
(خطبه ۲) ۲۰- نقش وتأثیراهل‌البیت در عالَم ۱:۰۰:۳۲
(خطبه ۲) ۲۱- دوری ازمعصومین، عامل روئیدن گناه درجامعه ۱:۰۱:۲۸
(خطبه ۲) ۲۲- بی‌ثمری زندگی ، دوری ازاهل‌البیت ۰۰:۵۹:۱۸
(خطبه ۲) ۲۳- مقام مقصدو عین‌الهدایه‌بودن اهل‌البیت ۱:۰۱:۱۹
(خطبه ۲) ۲۴- تبعات حذف فرهنگ معصوم در مدیریت جهانی ۱:۰۰:۵۵
(خطبه ۲) ۲۵- تبعات حذف فرهنگ معصوم از مدیریت جهان ۰۰:۵۳:۴۵
(خطبه ۳) ۰۱- شناخت موانع اتصال به حقیقت اسلام و ولایت علوی ۰۰:۵۶:۵۹
(خطبه ۳) ۰۲- عوامل فرهنگی نفی فرهنگ اهل‌البیت ۰۰:۵۰:۴۰
(خطبه ۳) ۰۳- خصوصیات صبر علوی ۰۰:۵۱:۴۱
(خطبه ۳) ۰۴- روش علی(ع) در حق‌ خواهی ۰۰:۵۴:۱۲
(خطبه ۳) ۰۵- منشاء اعمال خشونت آمیز عمر ۰۰:۵۷:۰۶
(خطبه ۳) ۰۶- خصوصیات خلیفه دوم وظرائف برخورد امام علی ۰۰:۵۶:۳۵
(خطبه ۳) ۰۷- شورا و انتخاب عثمان ۱:۰۰:۱۹
(خطبه ۳) ۰۸- کارنامه و خاستگاه عثمان ۰۰:۵۴:۱۳
(خطبه ۳) ۰۹- خصوصیات جبهه‌های مقابل حکومت امام علی ۱:۰۰:۰۷
(خطبه ۳) ۱۰- خصوصیات جبهه‌های مقابل حکومت امام علی ۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۳) ۱۱- انگیزه‌های مخالف با نظام علوی(ع) ۱:۰۰:۲۷
(خطبه ۳) ۱۲- انگیزه حاکمیت علوی در اخذ حاکمیت ۰۰:۵۳:۱۷
(خطبه ۴) ۰۱- اسلام منشاء عزت ملت ۰۰:۵۷:۴۲
(خطبه ۴) ۰۲- خوف ازخدا، منشاء پایداری دردین ۰۰:۵۲:۵۸
(خطبه ۴) ۰۳- مبانی خیانت و نحوه برخورد باآن ۰۰:۵۷:۰۵
(خطبه ۴) ۰۴- علی(ع)، حقیقتی پوشیده در پرده‌ های دین ۱:۰۱:۴۳
(خطبه ۴) ۰۵- رابطه بصیرت و صدق نیت ۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۴) ۰۶- سیره امام علی(ع) با مخالفان داخلی ۰۰:۵۷:۱۱
(خطبه ۴) ۰۷- علی(ع) و نمایاندن زبان سِرّ ۰۰:۵۴:۳۹
(خطبه ۴) ۰۸- عقل ، وسیله کشف حق ۰۰:۵۶:۰۵
(خطبه ۴) ۰۹- نگرانی از حاکمیت ظلم ، شرط حق‌دوستی ۰۰:۵۱:۰۳
(خطبه ۴) ۱۰- نیاز همیشه بشربه مطلق حق(نتایج غدیر) ۰۰:۵۲:۳۷
(خطبه ۵) ۰۱- راز سکوت علی(ع) ۰۰:۵۰:۳۱
(خطبه ۵) ۰۲- راز سکوت علی(ع) ۰۰:۴۹:۲۶
(خطبه ۴۹) ۰۱- حضورحق در ظاهروباطن ۰۰:۴۶:۰۵
(خطبه ۴۹) ۰۲- چگونگی رویت حق در منظر امام علی ۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۴۹) ۰۳- چگونگی ارتباط با خدادرمنظر امام علی ۰۰:۵۳:۴۹
(خطبه ۸۳) ۰۱- نگاه توحیدی بر عالَم ۰۰:۵۲:۰۰
(خطبه ۸۳) ۰۲- اعتماد به خدا ۰۰:۴۹:۰۹
(خطبه ۸۳) ۰۳- شعور فهم مرگ ۰۰:۵۰:۰۱
(خطبه ۸۳) ۰۴- حقیقت دنیا ۰۰:۴۹:۱۱
(خطبه ۸۳) ۰۵- حقیقت دنیا و وظیفه ما ۰۰:۴۴:۴۸
(خطبه ۸۳) ۰۶- حقیقت دنیا واحوال مردم درآن ۰۰:۵۳:۰۶
(خطبه ۸۳) ۰۷- قیامت ، حقیقت دنیا و انسان ۰۰:۴۸:۲۷
(خطبه ۸۳) ۰۸ – ارزیابی خود در ابدیت ۰۰:۵۱:۰۳
(خطبه ۸۳) ۰۹- تنهایی همیشگی انسان ۰۰:۴۵:۱۴
(خطبه ۸۳) ۱۰- معنی حقیقی زندگی ۰۰:۵۱:۱۰
(خطبه ۸۳) ۱۱- از تماشاگری تا بازیگری ۰۰:۵۲:۳۷
(خطبه ۸۳) ۱۲- ابدیت معنی واضح انسانی ۰۰:۵۲:۴۸
(خطبه ۸۳) ۱۳- بندگی ، معنی حقیقی انسان ۰۰:۴۷:۵۷
(خطبه ۸۳) ۱۴- ظواهر ، وسیله توجه به ارکان و اهداف ۰۰:۵۳:۳۹
(خطبه ۸۳) ۱۵- فرصت‌‌‌ها ، جهت محتوا و نه انتها ۰۰:۴۵:۰۵
(خطبه ۸۳) ۱۶- ارزیابی انسان در یک نگاه حقیقی ۰۰:۴۴:۲۴
(خطبه ۸۳) ۱۷- تن‌های جدا و سرنوشت‌ های واحد ۰۰:۵۳:۵۶
(خطبه ۸۳) ۱۸- ارزیابی حقیقی خود برصراط ۰۰:۴۹:۴۸
(خطبه ۸۳) ۱۹- صراط ، مسیر متقیان صاحب خرد ۰۰:۴۷:۰۰
(خطبه ۸۳) ۲۰- روش عبور از صراط و نماندن در دنیا ۰۰:۴۹:۳۳
(خطبه ۸۳) ۲۱- امنیت درونی آثاری از تقوی ۰۰:۵۳:۱۷
(خطبه ۸۳) ۲۲- طلب ۰۰:۵۰:۰۷
(خطبه ۸۳) ۲۳- روش شیطان ۰۰:۵۴:۴۰
(خطبه ۸۳) ۲۴- کارِ حقیقی ، تغییر خود است ۰۰:۴۷:۲۲
(خطبه ۸۳) ۲۵- توجه به مرگ ، توجه به خود حقیقی ۰۰:۵۵:۲۳
(خطبه ۸۳) ۲۶- مرگ، آینیه نمایش حقیقت انسان ۰۰:۵۳:۲۰
(خطبه ۸۳) ۲۷- خصوصیات قبر و تنهایی ۰۰:۵۴:۰۷
(خطبه ۸۳) ۲۸- مُوتُوا قبل اَنْ تَموتوا ۰۰:۵۶:۴۹
(خطبه ۸۳) ۲۹- دنیا فرصت است. نه فراغت ۱:۰۲:۳۴
(خطبه ۸۶) ۰۱- علم خدا ۰۰:۵۲:۳۱
(خطبه ۸۶) ۰۲- خطبه ۸۶- علم موحدانه ۰۰:۵۲:۰۱
(خطبه ۸۶) ۰۳- خطبه ۸۶- فراغت‌ها، نعمتی‌بزرگ ۰۰:۵۰:۳۴
(خطبه ۸۶) ۰۴- خطبه۸۶- فراغت‌ها، نعمت‌های‌ارتباط باخدا ۰۰:۵۵:۳۱
(خطبه ۸۶) ۰۵- خطبه۸۶- مهلت‌ها، شرایط ایجادمعنی‌خود ۰۰:۴۹:۰۴
(خطبه ۸۶) ۰۶- خطبه۸۶- غفلت ازخود چرا؟ ۰۰:۵۹:۴۸
(خطبه ۸۶) ۰۷- خطبه۸۶- جایگاه تکالیف دینی برای انسان حقیقی ۰۰:۵۰:۱۴
(خطبه ۸۶) ۰۸- خطبه۸۶- هموارکردن روح درپذیرش عبادات ۰۰:۴۹:۴۴
(خطبه ۸۶) ۰۹- خطبه۸۶- شریعت، عامل معناومحتوای انسان ۰۰:۵۸:۵۲
(خطبه ۸۶) ۱۰- خطبه۸۶- جدّیت باخود، عامل جدّیت بادین ۰۰:۵۱:۱۲
(خطبه ۸۶) ۱۱- خطبه۸۶- مسامحه یا مداهنه ۰۰:۵۵:۳۶
(خطبه ۸۶) ۱۲- خطبه۸۶- ترخّص یا تسامح؟ ۰۰:۵۷:۰۴
(خطبه ۸۶) ۱۳- خطبه۸۶- لیبرالیسم یاآزادی ازدین ۱:۰۹:۵۲
(خطبه ۸۶) ۱۴- خطبه۸۶- ریا، عامل نابودی نتیجه حیات ۰۰:۵۲:۱۷
(خطبه ۸۶) ۱۵-آفات مجالست با اهل هوی ۰۰:۴۸:۰۵
(خطبه ۸۶) ۱۶- آثار تنگی روح ۰۰:۵۴:۱۲
(خطبه ۸۶) ۱۷- صدق، عامل ارتباط باخدای اَصدق ۰۰:۴۹:۰۶
(خطبه ۸۶) ۱۸- آرزوها ، مرداب زندگی ۰۰:۴۵:۰۷
(خطبه ۸۷) ۰۱-عوامل حاکمیت برنفس ۰۰:۵۴:۴۱
(خطبه ۸۷) ۰۲- حزن مقدس، ریشه بصیرت‌ها ۰۰:۵۸:۵۷
(خطبه ۸۷) ۰۳- چه چیز باید شد؟ ۱:۰۱:۰۸
(خطبه ۸۷) ۰۴- انتهای همت محبوبین خدا ۰۰:۵۶:۳۳
(خطبه ۸۷) ۰۵- خصوصیات وسعت انسانهای متعالی ۰۰:۵۱:۵۸
(خطبه ۸۷) ۰۶- فرهنگ اهل البیت ، فرهنگی خاص ۱:۰۱:۳۴
(خطبه ۸۷) ۰۷- عقل‌ها و کشف‌ها ۰۰:۵۸:۱۶
(خطبه ۸۷) ۰۸- توجه به مقام علمی ائمه اطهار ۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۸۷) ۰۹- علم امام کهنه پذیرنیست ۰۰:۵۷:۴۹
(خطبه ۸۷) ۱۰- علم موهبی امام وعقل وَلایی ۱:۰۲:۵۱
(خطبه ۸۷) ۱۱- نفوذ نورعلوی و حجاب اموی ۰۰:۵۱:۲۴
(خطبه ۱۱۱) ۰۱- شناخت دنیا، مبنای بصیرت ۰۰:۵۸:۲۵
(خطبه ۱۱۱) ۰۲- درک دنیا ، نه ترک دنیا ۰۰:۵۹:۴۹
(خطبه ۱۱۱) ۰۳- عبور از دنیا، نظر به احد ۰۰:۵۶:۱۲
(خطبه ۱۱۱) ۰۴- جهل به دنیا، حجاب بصیرت ۰۰:۵۶:۲۲
(خطبه ۱۱۱) ۰۵- جمع حقیقی ، جمع مجازی ۱:۰۰:۳۳
(خطبه ۱۱۱) ۰۶- دنیا، همراهی بیگانه ۰۰:۵۷:۲۳
(خطبه ۱۱۱) ۰۷- حبّ دنیا، عامل گرسنگی درقیامت ۰۰:۵۵:۱۹
(خطبه ۱۱۱) ۰۸- مبانی ندامت در ابدیت ۱:۰۰:۰۸
(خطبه ۱۱۱) ۰۹- خودِ گمشده ۱:۰۱:۰۵
(خطبه ۱۱۱) ۱۰ – دنیا، مصاحبی غیر قابل اعتماد ۰۰:۵۵:۲۵
(خطبه ۱۱۱) ۱۱- حس برزخی در حیات دنیایی ۱:۰۱:۳۰
(خطبه ۱۱۲) ۰۱-دنیا و شکل فریبکاریهای ان ۰۰:۵۱:۴۲
(خطبه ۱۱۲) ۰۲-دنیا و محدودیتهای ان ۰۰:۵۵:۳۰
(خطبه ۱۱۲) ۰۳-نظر به دنیا با افقی برتر ۰۰:۵۱:۵۷
(خطبه ۱۱۲) ۰۴-ضعف هاونقص های دنیا ۰۰:۵۰:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۰۵-نگاه به دنیا از منظر عقل عقل ۰۰:۴۹:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۰۶-نقش تربیتی یاد مرگ ۰۰:۴۸:۲۱
(خطبه ۱۱۲) ۰۷-زهد و آثار آن ۰۰:۵۰:۱۲
(خطبه ۱۱۲) ۰۸-معنی و جایگاه مخالفت با نفس ۰۰:۴۸:۵۳
(خطبه ۱۱۲) ۰۹-معنی و جایگاه مخالفت با نفس ۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۰-نفس اماره حجاب چهره حقیقی انسان ۰۰:۴۷:۵۹
(خطبه ۱۱۲) ۱۱- جلسه ۱۱ ۰۰:۴۹:۴۰
(خطبه ۱۱۲) ۱۲-آفات غفلت ازموقت بودن زندگی دنیایی ۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۱۲) ۱۳-یاد معاد عامل حضور در ابدیت ۰۰:۴۸:۴۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۴-عوامل محرومیت از برادری دینی ۰۰:۴۶:۳۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۵-عوامل جدی پنداشتن دنیا ۰۰:۵۸:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۱۶- وقتی دین گفتمان غالب شد ۰۰:۵۶:۳۷
(خطبه ۱۱۴) ۰۱-چگونگی اصلاح دیدگاه ها ۰۰:۴۵:۰۴
(خطبه ۱۱۴) ۰۲- ابعاد دشمنی نفس اماَره ۰۰:۵۳:۴۱
(خطبه ۱۱۴) ۰۳- جایگاه استغفار درسلوک ۰۰:۵۱:۲۸
(خطبه ۱۱۴) ۰۴-وسعت علم خدا ۰۰:۵۲:۰۶
(خطبه ۱۱۴) ۰۵-جایگاه کتاب ثبت اعمال ۰۰:۵۴:۰۶
(خطبه ۱۱۴) ۰۶-معنی ایمان قلبی ۰۰:۵۵:۵۷
(خطبه ۱۱۴) ۰۷ ایمان حقیقی عامل رؤیت غیب ۰۰:۵۳:۲۵
(خطبه ۱۱۴) ۰۸-معنی اخلاص ویقین ۱:۰۴:۳۸
(خطبه ۱۱۴) ۰۹-چگونگی شهود جنبه وحدانی عالم ۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۰-چگونگی رویت حق ۱:۰۱:۱۲
(خطبه ۱۱۴) ۱۱-توحید عامل نجات از پوچی ۰۰:۵۴:۱۸
(خطبه ۱۱۴) ۱۲-معنی تقوی ۰۰:۴۸:۵۰
(خطبه ۱۱۴) ۱۳-تقوی وچگونگی ان ۰۰:۴۷:۴۵
(خطبه ۱۱۴) ۱۴-نتیج تقوای صحیح ۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۵-جستجوی سیرابی درتشنگی ۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۶- عالی‌ترین نتایج تقوی ۰۰:۵۷:۵۶
(خطبه ۱۱۴) ۱۷- معنی فانی بودن دنیا ۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۱۴) ۱۸-معنی رنج ناشی ازدنیا ۰۰:۴۹:۵۲
(خطبه ۱۱۴) ۱۹-معنی لرزان بودن ودرجریان بودن دنیا ۰۰:۵۶:۲۷
(خطبه ۱۱۴) ۲۰-دنیا هیچستانی دردناک ۰۰:۵۶:۱۹
(خطبه ۱۱۴) ۲۱- جایگاه عقاب و ثواب در قیامت ۰۰:۲۱:۴۳
(خطبه ۱۱۴) ۲۲- جایگاه عقاب وثواب در قیامت ۰۰:۳۰:۱۰
(خطبه ۱۱۴) ۲۳-ذات انسان از جنس دنیا نیست ۰۰:۵۵:۱۳
(خطبه ۱۱۴) ۲۴-جایگاه رزق درهستی ۰۰:۵۶:۰۴
(خطبه ۱۱۴) ۲۵-جایگاه رزق درهستی ۱:۰۰:۵۶
(خطبه ۱۱۴) ۲۶-عمل دینی یا سیر به با طن عالم ۰۰:۴۷:۴۷
(خطبه ۱۱۴) ۲۷-جایگاه معاد در زندگی ۰۰:۵۵:۴۱
(خطبه ۱۶۰) ۰۱- راههای هموار کردن راه قرب به حق ۰۰:۴۰:۲۷
(خطبه ۱۶۰) ۰۲- معنی حمد الهی و ابعاد آن ۰۰:۱۶:۵۶
(خطبه ۱۶۰) ۰۳- حمد الهی، وسیله رؤیت جمال حق ۰۰:۴۵:۵۲
(خطبه ۱۶۰) ۰۴- خوف و رجاء و عالم حیرت ۰۰:۳۹:۱۳
(خطبه ۱۶۰) ۰۵- حیرانی و بندگی ۰۰:۵۲:۳۰
(خطبه ۱۶۰) ۰۶- امید و خوف کامل به خدادر راستای آزادی از ابزارها ۰۰:۴۱:۲۱
(خطبه ۱۶۰) ۰۷- حیاتی فوق ابزارهای دنیا ۰۰:۵۱:۴۰
(خطبه ۱۶۰) ۰۸- رمز آزادی پیامبران از ابزارها ۰۰:۴۹:۲۹
(خطبه ۱۶۰) ۰۹- منظر پیامبر(ص) بر ابزارها ۰۰:۴۴:۳۵
(خطبه ۱۶۰) ۱۰- آنگاه که دنیا حجاب می‌شود ۰۰:۴۹:۳۵
(خطبه ۱۶۰) ۱۱- زندگی پیامبر(نشانه) عیبناکی دنیا ۰۰:۵۳:۵۰
(خطبه ۱۶۰) ۱۲- پیامبر(ص) نمایش قیامت ۰۰:۴۶:۰۵
(خطبه ۱۶۱) ۰۱- جایگاه اسلام در بین ادیان و مکاتب ۰۰:۴۳:۵۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۲- اسلام واقعی و نتایج سریع آن ۰۰:۳۷:۵۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۳- عوامل اعتماد به اسلام ۰۰:۵۵:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۴- خصوصیات اسلام در منظر امام علی ۰۰:۴۱:۵۳
(خطبه ۱۶۱) ۰۵- توکل در منظر حضرت علی ۰۰:۵۵:۲۹
(خطبه ۱۶۱) ۰۶- راههای حفظ تقوی و نتایج آن ۰۰:۴۳:۰۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۷- تقوا و چگونگی نجات از خطرات ۰۰:۴۴:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۸- شگفتی‌های دنیایی، عامل تنهایی ۰۰:۴۲:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۹- راههای آزاد شدن از غم‌های دنیایی ۰۰:۳۸:۱۷
(خطبه ۱۶۱) ۱۰- خطر خیانت به خود ۰۰:۴۶:۵۵
(خطبه ۱۶۱) ۱۱- قبر، محل میهمانی خدا ۰۰:۴۲:۴۹
(خطبه ۱۶۱) ۱۲- توجه به شرایط قبر، عامل بصیرت ۰۰:۴۳:۲۰
(خطبه ۱۶۲) ۰۱- غفلت از جایگاه انحرافات بزرگ ۰۰:۵۳:۵۶
(خطبه ۱۶۲) ۰۲- مقصد اصلی ائمه در مقابل حیله معاویه ۰۰:۴۲:۳۰
(خطبه ۱۶۳) ۰۱- نگاه بر عالَم بر مبنای الحمدلله ۰۰:۴۷:۳۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۲- توحید خدا در اولیّت بلا ابتدا ۰۰:۴۳:۲۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۳- چگونگی توحید صمدانی ۰۰:۴۵:۲۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۴- توحید صمدی ۰۰:۴۰:۵۳
(خطبه ۱۶۳) ۰۵- خصوصیات توحید صمدی ۰۰:۳۰:۵۸
(خطبه ۱۶۳) ۰۶- توحید حضرت‌علی(ع) و برکات آن ۰۰:۴۴:۱۶
(خطبه ۱۶۳) ۰۷- نگاه توحیدی، واقعی‌ترین نگاه ۰۰:۴۳:۳۷
(خطبه ۱۶۳) ۰۸- خصوصیات توحید صمدی در نهج‌البلاغه ۰۰:۴۲:۰۸
(خطبه ۱۶۳) ۰۹- ظهور علم حق در حدود و صور مخلوقات ۰۰:۴۴:۴۶
(خطبه ۱۶۳) ۱۰- رابطه دلسوزی برای مردم و توحیدی بودن ۰۰:۴۳:۱۴
(خطبه ۱۶۳) ۱۱- نحوه علم خدا به عالَم ۰۰:۴۱:۲۱
(خطبه ۱۶۳) ۱۲- مقام حیرت، عالی‌ترین نگاه توحیدی ۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۶۴) ۰۱- روش رهبر عادل در منظر امام علی ۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۶۴) ۰۲- تفاوت مدیریت حق و مدیریت باطل ۰۰:۴۶:۱۲
(خطبه ۱۶۴) ۰۳- آثار سوء اختلاف در نظام اسلامی ۰۰:۳۶:۲۳
(خطبه ۱۶۴) ۰۴- عثمان در منظر شیعه و اهل سنت ۰۰:۴۹:۱۴
(خطبه ۱۸۲) ۰۱- حقیقت حمد و نتایج آن ۰۰:۵۵:۴۴
(خطبه ۱۸۲) ۰۲- حقیقت حمد و نتایج آن ۰۰:۴۸:۲۳
(خطبه ۱۸۲) ۰۳- قلب علی(ع) و تمرین توحید ۰۰:۴۶:۵۲
(خطبه ۱۸۲) ۰۴- توحید عملی و نتایج آن ۰۰:۳۲:۰۸
(خطبه ۱۸۲) ۰۵- توحید درمنظر امام علی ۰۰:۳۹:۲۷
(خطبه ۱۸۲) ۰۶- توحید عامل انتقال از ظواهر به بواطن ۰۰:۴۲:۳۳
(خطبه ۱۸۲) ۰۷- توحید و بودن خدا قبل از کرسی و عرش ۰۰:۴۵:۱۵
(خطبه ۱۸۲) ۰۸- توحید و بودن خدا قبل از کرسی و عرش ۰۰:۵۶:۱۷
(خطبه ۱۸۲) ۰۹- توحید، عامل حضور در همه صحنه‌ها ۰۰:۴۵:۲۱
(خطبه ۱۸۲) ۱۰- معنی و جایگاه تقوی ۰۰:۴۹:۵۹
(خطبه ۱۸۲) ۱۱- رابطه مرگ و توحید و بقاء ۰۰:۴۷:۲۳
(خطبه ۱۸۲) ۱۲- نهایی‌ترین جلوه توحید، ظهور مهدی(عج) ۰۰:۴۳:۴۷
(خطبه ۱۸۲) ۱۳- غربت امام زمان(عج) در غربت اسلام ۰۰:۴۹:۵۸
(خطبه ۱۸۲) ۱۴- عوامل شدت و ضعف ظهور امام زمان(عج) ۰۰:۴۳:۵۵
(خطبه ۱۸۲) ۱۵- شرایط غروب کردن علی(ع) ۰۰:۵۳:۲۲
(خطبه ۱۸۲) ۱۶- ظهور توحید کامل، شرایط ظهور امام زمان ۰۰:۵۶:۳۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۱- خداوند، فوق کیفیت‌ها ۰۰:۵۶:۴۹
(خطبه ۱۸۶) ۰۲- زمان و خدا ۰۰:۵۴:۳۶
(خطبه ۱۸۶) ۰۳- انسان الهی وآزادی اززمان ۰۰:۵۰:۳۰
(خطبه ۱۸۶) ۰۴- مقام وحدت الهی و انسان‌الهی ۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۵- حضوروحدت حق در هماهنگی تضادها ۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۶- احدیت روح انسان موحد ۰۰:۵۳:۴۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۷- تجلی خدا درمخلوقات ۰۰:۵۳:۱۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۸- عدم جریان سکون وحرکت درذات خدا ۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۹- چگونگی رؤیت حق ۰۰:۵۴:۰۱
(خطبه ۱۸۶) ۱۰- حیرانی درمعرفت الهی ۰۰:۴۴:۲۵
(خطبه ۱۸۶) ۱۱- علم خدا ۰۰:۴۸:۴۴
(خطبه ۱۸۶) ۱۲ – استغراق عالم درحق ۰۰:۴۵:۵۰
(خطبه ۱۸۶) ۱۳- نگاهدارنده‌ای بدون اشتغال ۰۰:۵۲:۵۵
(خطبه ۱۸۶) ۱۴- ازدیادِ اُنس باحق، ازطریق ازدیادِ معرفت به حق ۰۰:۵۰:۰۷
(خطبه ۱۸۶) ۱۵- تجلی‌حق‌ازظاهروباطن‌مخلوقات … ۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۸۶) ۱۶- عالَم، یک پدیده واحد ومظهر احداست ۰۰:۵۲:۰۲
(خطبه ۱۸۶) ۱۷- حضورمطلق حق و خضوع مطلق عالَم ۰۰:۵۳:۲۲
(خطبه ۱۸۶) ۱۸- نظیری برای خدا نیست ۰۰:۴۴:۵۶
(خطبه ۱۸۶) ۱۹- فنای عالَم، ظهور اسم احدیت ۰۰:۴۹:۲۰
(خطبه ۱۸۶) ۲۰- چگونگی ایجادعالَم، بیانگرچگونگی فنای‌آن ۰۰:۵۴:۲۰
(خطبه ۱۸۶) ۲۱- هُوَالمُفنی ۰۰:۴۰:۰۴
(خطبه ۱۸۶) ۲۲- فنای درتوحید، وعشق حسین(ع)به‌خدادرکربلا ۰۰:۵۰:۰۱
(خطبه ۱۸۶) ۲۳-اوست که اوست ۰۰:۵۰:۴۱
(خطبه ۱۸۶) ۲۴- ایجادوفنای عالم، ظهوراسماء الهی ۰۰:۴۳:۵۵
(خطبه ۱۸۶) ۲۵- نشاط وجود یک موحد ۰۰:۴۸:۲۸
(خطبه ۱۸۶) ۲۶- بقای به حق درحیات ارادی ۰۰:۵۱:۱۳
(خطبه ۱۹۳) ۰۱- خطرات گرفتن دین از منافق ۰۰:۴۶:۵۲
(خطبه ۱۹۳) ۰۲- خطرات نزدیکی به منافقین ۰۰:۴۶:۲۰
(خطبه ۱۹۳) ۰۳- آثار القاء نفاق درقلب انسان ۰۰:۵۵:۳۷
(خطبه ۱۹۳) ۰۴- شاخصه‌های نفاق ۰۰:۴۶:۱۱
(خطبه ۱۹۳) ۰۵- ادعاهای منافقان ۰۰:۲۳:۵۴
(خطبه ۱۹۳) ۶- ادعاهای منافقان ۰۰:۲۴:۲۱
(خطبه ۱۹۳) ۰۷- نفاق و برنامه‌های زیربنایی آن ۰۰:۴۴:۴۱
(خطبه ۱۹۳) ۰۸- تفاوت نفاق باشرک خفی ۰۰:۴۴:۴۷
(خطبه ۱۹۳) ۰۹- فرهنگ نفاق وجایگزینی باطل به جای حق ۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۹۳) ۱۰- منافقین و جایگزینی‌های خطرناک ۰۰:۴۵:۲۶
(خطبه ۱۹۳) ۱۱ – خصوصیات علمی که منافقان طرح می‌کنند ۰۰:۵۱:۱۲
(خطبه ۱۹۳) ۱۲- نفاق و جایگزینی‌های بی‌روح ۰۰:۴۱:۲۴
(خطبه ۱۹۳) ۱۳- ادعاهای خطرناک وجذّاب منافقین ۰۰:۴۶:۴۸
(خطبه ۱۹۳) ۱۴ – نفاق مأمون و مقابله امام رضا با آن ۰۰:۵۰:۱۲
(خطبه ۱۹۳) ۱۵ – نتایج مهم شناخت نفاق ۰۰:۴۸:۰۴
(خطبه ۱۹۳) ۱۶- فرهنگ نفاق و مقابله آن بارهبردینی ۰۰:۵۱:۴۳
(خطبه ۱۹۳) ۱۷ – منافقین و توهم زایی ۰۰:۵۵:۱۳
(خطبه ۱۹۴) ۰۱- صفات متقین ۰۰:۴۶:۳۶
(خطبه ۱۹۴) ۰۲- منطق صواب، ملبس اقتصاد، مشی‌تواضع ۰۰:۴۹:۱۲
(خطبه ۱۹۴) ۰۳- صفات متقین سیربه سوی لقاء‌الله ۰۰:۵۲:۰۹
(خطبه ۱۹۴) ۰۴- عوامل ایجادبه سوی لقاء الله ۰۰:۵۴:۰۶
(خطبه ۱۹۴) ۰۵- متقیان و رؤیت کنونی قیامت ۰۰:۵۶:۱۰
(خطبه ۱۹۴) ۰۶- حزن مقدس ۰۰:۴۳:۲۳
(خطبه ۱۹۴) ۰۷- هنرمحبت وعشق ۱ ۰۰:۵۶:۱۵
(خطبه ۱۹۴) ۰۸- هنرمحبت وعشق ۲ ۰۰:۵۵:۴۰
(خطبه ۱۹۴) ۰۹- هنرمحبت وعشق ۳ ۰۰:۵۳:۱۶
(خطبه ۱۹۴) ۱۰- هنرمحبت وعشق ۴ ۰۰:۵۵:۵۰
(خطبه ۱۹۴) ۱۱- نحوه حاکمیت روح متقین بربدن ۰۰:۵۴:۲۲
(خطبه ۱۹۴) ۱۲- غنی حقیقی عامل رفع فقرحقیقی ۰۰:۴۸:۱۹
(خطبه ۱۹۴) ۱۳- عالم در منظر قیامت ۱:۰۰:۴۱
(خطبه ۱۹۴) ۱۴- امیواری محض وکارقیامتی ۰۰:۵۳:۰۶
(خطبه ۱۹۴) ۱۵- نجات خود ازخود ۰۰:۵۷:۳۴
(خطبه ۱۹۴) ۱۶- آرمانهای زندگی اهل تقوا ۰۰:۵۰:۱۵
(خطبه ۱۹۴) ۱۷- معنی همسخنی با قرآن ۰۰:۵۴:۰۳