دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/haqiqi_karim-mahmood_13.jpg

  استاد کریم محمود حقیقی شیرازی شاگرد عارف واصل آیت الله نجابت

شرح خطبه ی ۱۹۳ (همام)

مقدمه ای در بیان اهمیت تقوی ۳۳:۲۵
در بیان ثمرات تقوی ۴۳:۲۰
تقوی و متقی در قرآن ۳۵:۴۶
پوشش و راه رفتن متقین ۳۹:۵۶
چشم آنها از حرام دور است ۳۶:۴۱
گوش آنها آماده علم نافع است ۳۷:۳۹
ادامه دو موضوع قبل ۳۹:۰۹
برخورد متقین با بلا و سختی ۱ ۳۲:۵۸
برخورد متقین با بلا و سختی ۲ ۳۸:۱۷
خداوند در نظر آنها ۱ ۳۲:۴۹
خداوند در نظر آنها ۲ ۳۲:۴۶
خداوند در نظر آنها ۳ ۴۰:۲۹
قلبهای آنها محزون است ۱ ۴۰:۰۷
سختی در دنیا و راحتی در آخرت ۱ ۲۴:۳۴
سختی در دنیا و راحتی در آخرت ۲ ۳۲:۰۴
متقین در شب ۱ ۳۱:۰۷
متقین در شب ۲ ۳۸:۲۳
متقین در شب ۳ ۳۶:۰۴
متقین در شب ۴ ۴۲:۲۲
متقین در روز ۴۶:۳۶
اعمال متقین در نظر ایشان ۱ ۴۴:۱۰
اعمال متقین در نظر ایشان ۲ ۲۸:۲۲
علامات متقین (۱) پایداری در دین ۴۰:۲۴
علامات متقین (۲) پایداری در دین ۴۵:۳۲
علامات متقین (۳) پایداری در دین ۲۷:۴۵
علامات متقین (۴) خشوع و صبر دارند ۳۳:۳۷
علامات متقین (۵) خشوع و صبر دارند ۴۰:۱۰
علامات متقین (۶) خشوع و صبر دارند ۳۷:۵۸
علامات متقین (۷) خشوع و صبر دارند ۳۲:۱۴
علامات متقین (۸) به دنبال علم هستند ۴۰:۱۹
علامات متقین (۹) فروتن و صبور هستند ۳۵:۴۱
علامات متقین (۱۰) اعمال صالح انجام می دهند ۳۶:۲۰
علامات متقین (۱۱) دایم در ذکر و شکرند ۳۰:۳۵
علامات متقین (۱۲) در خوف و رجا هستند ۴۴:۱۶
علامات متقین (۱۳) با نفس مخالفت می کنند ۴۱:۲۸
علامات متقین (۱۴) با نفس مخالفت می کنند ۳۲:۵۱
علامات متقین (۱۵) با نفس مخالفت می کنند ۳۵:۴۸
علامات متقین (۱۶) بلند نظر هستند ۳۱:۱۴
علامات متقین (۱۷) بلند نظر هستند ۳۵:۴۰
علامات متقین (۱۹) کمتر خطا می کنند ۳۴:۰۶
علامات متقین (۲۰) کمتر خطا می کنند ۳۶:۰۵
علامات متقین (۲۱) فروتن و قانع هستند ۴۹:۴۲
علامات متقین (۲۲) خشم خود را فرو می خورند ۵۷:۳۶
علامات متقین (۲۳) خشم خود را فرو می خورند ۴۹:۱۳
علامات متقین (۲۴) خیرشان به همه می رسد ۴۵:۳۵
علامات متقین (۲۵) بدی نمی کنند ۴۱:۰۶
علامات متقین (۲۶) به کسی شر نمی رسانند ۳۷:۳۸
علامات متقین (۲۷) همسایه خوبی هستند ۴۵:۵۵
علامات متقین (۲۸) خوش سخن هستند ۴۷:۲۰
علامات متقین (۲۹) صبور هستند ۴۰:۵۰

شرح حدیث معراج

شایستگان محبت خداوند ۴۹:۰۶
نکات جالب در حدیث معراج ۳۳:۵۴
برترین اعمال در نزد خداوند ۴۲:۱۰
رضایت قلبی از حق تعالی ۴۰:۱۱
توکل و رضا ۳۷:۴۳
نبود حد و مرز برای محبت خدا ۴۲:۰۷
محبت خدا نسبت به بندگان ۳۷:۲۴
عرضه حاجات به سوی خداوند ۲۷:۱۷
یاد خدا و ذکر خدا ۴۴:۲۳
نعمت های دنیوی و اخروی ۴۳:۲۰
علامت عشق و محبت ۳۹:۱۶
ارتباط محبت و ذکر و رضایت ۴۳:۴۶
نعمتهای خدا برای بندگان نیک ۵۳:۰۱
اسماء خداوند متعال ۴۵:۲۲
بشارتهای قرآن کریم ۵۳:۱۴

نماز

توصیف نماز در کلام پیامبر ۵۴:۳۹
یاری جستن از نماز و صبر ۵۸:۳۴
انسان موجودی مادی و معنوی ۵۳:۱۶
ظاهر و اعمال و آثار انسان بیانگر باطن اوست ۴۲:۴۱
انسان در گرو اعمال خویش است ۴۳:۵۸
برای معنویت نیاز به فراهم کردن زمینه ها داریم ۴۷:۱۴
آمادگی روحی برای نماز با حضور قلب ۵۱:۳۲
اطاعت خدا هدایت، و معصیت او گمراهی است ۴۶:۲۶
ظاهر و اعمال و آثار انسان بیانگر باطن اوست ۳۹:۲۵
خشوع در نماز از صفات مومنین ۴۱:۳۱
دلهای اولیاء و انبیاء محل یاد و نام خدا ۴۶:۲۴
به آنچه خدا به ما فهمانده عمل کنیم ۴۷:۴۰
نماز راه روشن دین و اسلام ۳۴:۲۰
در نماز خود سستی نکنیم ۳۶:۰۰
نماز یکی از ارکان پنجگانه اسلام ۴۳:۱۰
آفرینش بر اساس هدف است ۲۶:۳۰
توصیف اعمال نماز در کلام امام صادق ۲۹:۲۸
نماز همراه انسان در قبر و قیامت ۳۱:۱۲
اقامه نماز در محدوده قدرت و نفوذ خود ۳۶:۰۰
خدا بی نیاز از عبادت است و ما محتاج عبادت هستیم ۳۱:۲۵
اهمیت قرائت قرآن ۲۱:۲۴
تواضع و مدارا از اخلاق بندگان خدا ۲۸:۴۲
طهارت کلید ورود به نماز ۳۸:۴۳
نماز هدف آفرینش است ۳۷:۴۱
بزرگترین چیزی که باید در جامعه پیاده شود نماز است ۳۵:۳۹
خواطر مانع حضور قلب در نماز ۳۷:۱۹
اعمالِ نماز، باطن دارند ۵۴:۳۷
نوافل وسیله ای برای سرعت بیشتر ۴۵:۲۸
نماز و ولایت دو رکن اسلام ۴۷:۲۹
نماز نیاز به معرفت دارد ۴۸:۳۰
خودشناسی راه خداشناسی است ۳۸:۳۹
وصول به بندگی خدا، بزرگترین شرافت ۴۷:۰۸
طهارت ظاهر و طهارت باطن در نماز ۴۸:۱۰
اهمیت معرفت الله ۴۹:۴۴
جان انسان از عبادت لذت می برد ۱:۰۰:۱۴
نیت، روح عمل است ۴۶:۴۴
نماز برای یاد خدا ۱:۰۲:۱۷
پیروان پیامبر رستگارانند ۵۷:۰۹
قیمت انسان بستگی به ارتباط او با خدا دارد ۴۷:۳۲
کمال طهارت مخصوص ائمه طاهرین است ۵۱:۴۷
طهارت باطن برتر از طهارت ظاهر است ۵۶:۱۴
ادب در پیشگاه خداوند ۵۲:۲۶
نماز بازدارنده از بدیهاست ۴۵:۴۴
مؤمن صالح همچون درخت پربار است ۴۸:۵۳
اهمیت نیت و قصد در کارها ۵۳:۳۰
شهادت به یکتایی خدا ۴۶:۳۰
ادب در پیشگاه خداوند ۳۶:۳۷
نسیمهای رحمت الهی را دریابیم ۴۷:۰۵
دنیا مزرعه آخرت ۴۴:۳۱
قلب جایگاه روح نماز است ۳۷:۳۸
اصلاح قلب و جان با نور خدا ۴۴:۴۱
چشم دل، بینایی باطنی است ۴۴:۵۶
گناه و دوری از خدا، قلب را سنگ می کند ۵۴:۱۶
قلب پاک ابزار نماز با خشوع است ۵۰:۲۶
چشم و گوش دریچه های ورودی قلب هستند ۵۰:۱۴
قلب منکرین نماز قفل شده است ۴۶:۱۹
بعثت پیامبران فضل خدا بر مردم است ۴۶:۳۸
روح نماز قب سلیم است ۳۷:۳۳
حیات قلب در اثر تبعیت از خدا و رسول است ۳۷:۱۶
عبادت و معرفت هدف غایی خلقت است ۳۹:۰۶
اخلاص در عمل برای خدا ۳۸:۱۰
قلب سالم و گوش کردن و توجه ، مقدمه بهره بردن ۲۵:۴۹
توجه به نیت و باطن نماز ۱۸:۰۳
گفتار و نوشتار و کردار معرّف باطن است ۳۲:۱۹
کم حرفی و کم خوراکی از اخلاق سالک ۳۲:۱۳
قلب پاک و آماده پذیرش معارف ۴۳:۳۱
آرامش قلبی از نعمتهای باطنی خدا ۴۰:۲۶
قرآن شفای قلب انسانهاست ۳۳:۰۹
پناه بردن به خدا در قرائت قرآن ۴۸:۴۵
تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم ۵۲:۳۳
درک نوحید واقعی ۴۲:۲۷
رعایت کردن آداب واجبات و مستحبات ۴۸:۰۵
ابزار توجه و خشوع در نماز ۴۳:۲۱
توجه به ملکوت و خروج از عالم ماده ۴۸:۲۱
توجه به قرآن برای حضور قلب در نماز ۴۰:۳۲
نماز، سبب تزکیه انسان است ۵۴:۵۹
تزکیه قلب سبب رستگاری انسان است ۴۶:۳۳
قلب پاک لازمه توجه در نماز است ۴۷:۴۴
خداوند هدایتگر موجودات است ۴۰:۳۴
صفات خداوند عیت ذات اوست ۵۰:۰۳
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۱ ۵۰:۴۱
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۲ ۴۷:۳۲
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۳ ۵۱:۱۵
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۴ ۵۱:۴۳
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۵ ۳۹:۳۱
خواطر و ذهنیات، موانع حضور قلب در نماز ۵۳:۴۱
تفسیر مالک یوم الدین ۱ ۱:۰۲:۰۱
تفسیر مالک یوم الدین ۲ ۴۳:۳۱
شناخت عالم امر و عالم ملکوت ۱:۰۲:۳۶
تفسیر مالک یوم الدین ۳ ۵۵:۲۹
تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین ۴۱:۱۷
تفسیر مالک یوم الدین ۴ ۵۳:۰۵
تفسیر مالک یوم الدین ۵ ۴۲:۲۷
تفسیر مالک یوم الدین ۶ ۴۲:۴۹
اگر آخرتی نباشد، خلقت عبث می شود ۴۱:۵۸
تقوی مایه حیات و بالندگی اعمال است ۳۶:۵۶
یاد خدا برای تجدید حیات معنوی است ۴۸:۵۳
خدا مقلب القلوب است ۵۶:۵۰
اعمال انسان همراه او در دنیا و آخرت است ۳۰:۵۵
خوشی های دنیا پایدار نیست ۴۹:۴۶
دنیا و آخرت با هم درآمیخته است ۴۰:۱۷
سفر آخرت نیاز به آگاهی دارد ۴۳:۱۷
انسان از تولد تا مرگ ۵۱:۰۶
رحمت و غفران خدا مخصوص مؤمنین است ۱:۰۰:۳۷
آخرت محل برداشت محصول دنیاست ۴۹:۲۵
نامه اعمال بیانگر کردارهای نیک و بد انسان است ۴۰:۳۹
تمام اعمال و آثار آنها در نامه عمل ثبت می شود ۴۳:۳۲
انسانها در قیامت سه دسته هستند ۴۱:۱۸
اعضای بدن گواهان روز قیامت هستند ۴۰:۱۹
روزهای دنیا از گواهان قیامت هستند ۲۹:۳۸
بیان فضائل امیر المؤمنین ۳۳:۲۵
علم انسان با جان او یکی می شود ۳۰:۵۶
قیامت محل جزای نیکی و بدی های دنیا ۵۶:۲۳
توجه به ملکوت عالم و باطن آن ۴۶:۴۶
شناخت ائمه علیهم السلام و عظمت آنها ۴۷:۰۶
انسان خلیفه خدا در زمین است ۴۷:۱۷
یاد و ذکر خدا و توجه به قیامت ۴۰:۳۰
انسان برترین مخلوق خداوند است ۴۶:۲۰
تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم ۵۰:۲۸
توحید در عبادت و توحید در استعانت ۴۷:۱۰
تفسیر اهدنا الصراط المستقیم ۱ ۴۴:۵۶
تفسیر اهدنا الصراط المستقیم ۲ ۴۳:۰۹
تفسیر صراط الذین انعمت علیهم ۱ ۴۹:۴۴
تفسیر صراط الذین انعمت علیهم ۲ ۴۶:۱۶
تفسیر اهدنا الصراط المستقیم ۳ ۴۳:۵۶
تفسیر سوره توحید ۴۸:۴۳
17289 بازدید ۱۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ali گفت:

  فکر کنم ایشون از شاگردان آیت الله نجابت باشند نه رجبعلی خیاط
  http://www.haghighi.ir

  [پاسخ]

 2. گنجلو گفت:

  سلام – وبلاگتون خیلی خیلی قشنگ و معنوی است التماس دعا

  [پاسخ]

 3. شیخی گفت:

  با سلام
  لطفا سایت استاد کریم محمود حقیقی را لینک کنید
  ostad-haghighi.com
  یا
  ostad-haghighi.ir
  این سایت تازه راه اندازی شده و منتظر حمایت شما دوستان هستیم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۵۷:

  سلام باشه

  [پاسخ]

 4. سازگار گفت:

  سلام با تشکر از وبلاگ مفید و خوبتان .اجرکم عندالله.التماس دعا

  [پاسخ]

 5. سازگار گفت:

  با سلام اگه میشه سخنرانی های وبلاگ رو به روز کنید من که روزی یکی از سخنرانی های استاد رو گوش میکنم هر چه تکرارش بیشتر میشه برام جالب تر میشه.انشائ الله همه عاقبت بخیر شیم به لطف دعای استاد

  [پاسخ]

 6. حسین گفت:

  آن طور که من بررسی کردم استاد اصلی آقای نجابت وجناب حقیقی حضرت آیت الله انصاری همدانی هستند.من که هنوز نه در خواب ونه در بیداری جمال نورانی اهل بیت علیهم السلام رو ندیده ام اما بعد از اون بزرگوران تا حالا شخصیتی به اندازه این بزرگوار (آقای انصاری همدانی)در من تاثیر نگذاشته ،عکسش هر چند سیاه وسفید آدم رو عاشق می کنه ،به قول مرحوم دولابی باید می دیدیش بفهمی کیه ونگاهش رو درک می کردی! اما که صد حیف که نشد…

  [پاسخ]

 7. حمیدرضا گفت:

  با سلام خدمت اخوان گرامی جناب استاد عارف کم نظیری هستند که متاسفانه ما کمتر ایشان را شناختیم عارف بالله آیتالله بهجت که به رحمت خدا رفتند جناب آیت الله علی مقدادی هم که رفت کاش قدر ایشون رو بدانیم بنده حقیر ۱۰سال پیش خدمت ایشان شرفیاب شدم اما موفق نشدم به فرمایشات ایشان عمل کنم چیزی که مهم است اخلاص و عمل است که ما فقط عادت کردیم بشنویم و بشنویم پناه بر خدا اول از شر خودمان با آرزوی سلامتی برای حضرت استاد و همگی سالکان کوی حضرت حق یا علی

  [پاسخ]

 8. بسم رب الفاطمه سلام الله علیها گفت:

  تولد؛

  ۱/۴/۱۳۱۹ شمسی (۱۵جمادی الاول ۱۳۵۹ قمری) شهرستان(قمشه) شهرضا؛

  اساتید دروس مقدماتی در حوزه علمیه شهرضا؛

  حاج آقا نصرالله زارعان، حاج آقا فضل الله حجازی، حکیم الهی قمشه‌ای وبرخی دیگر از علمای محلی.

  استاد، فصوص فارابی وتفسیر قرآن را تابستان‌ها که حکیم الهی قمشه ای به شهرضا می‌آمد خدمت ایشان تلمذ کرده‌ است.

  اساتید دوره سطح؛

  از ۱۷ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و در مدرسه رضویه سکنی گزید وخدمت حضرات آیات، ستوده، اعتمادی، سلطانی،منتظری،شهید مطهری، شهید مفتح و برخی دیگر از اساتید تلمذ نمود.

  استاد اخلاق؛

  حاج آقا حسین فاطمی قمی.

  اساتید خارج فقه واصول؛

  آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و آیت‌الله‌العظمی میرزا هاشم آملی

  اساتید حکمت وعرفان؛

  علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن‌زاده آملی و آیت الله حاج آقا محمد شاه‌آبادی، رحم الله الماضین و ایدالله الباقین منهم.

  فعالیت‌های سیاسی قبل از پیروزی انقلاب؛

  ۱. شرکت در تحصن‌ها وتظاهرات علما ومردم ۲. افشای جنایات رژیم ستم‌شاهی و معرفی آرمان‌ها و راه و رسم و خط امام که منجر به دستگیری ایشان شد ۳. ممنوع‌المنبر شدن در شهرضا به دلیل فعالیت‌های سیاسی و انقلابی.

  فعالیت‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب؛

  ۱. نماینده مردم شهرضا در دوره اول و پنجم مجلس شورای اسلامی ۲. معاون تأمین نیروهای انسانی کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور ۳. ناظر عالی وزیر امور خارجه (دکتر ولایتی) در دانشگاه بین الملل ۴. مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه ۵. عضو هیأت علمی دانشکده بین الملل ۶. عضو هیأت بررسی تخلفات دانشکده بین الملل ۷. تشکیل دفتر استفتاء وارتباط با نمایندگی‌های سراسر کشور ۸. نماینده ولی فقیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس‌پور ۹. مشاور فرهنگی وزارت کشور ۱۰. عضو هیأت رسیدگی به تخلفات وزارت کشور ۱۱. عضو هسته‌ای گزینش مدرسه عالی شهید مطهری ۱۲. عضو هسته‌ای گزینش نمایندگان ولی فقیه در دانشگاههای سراسر کشور.

  خدمات فرهنگی؛

  ۱. تدوین ماهنامه اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی برای سفرا وکارمندان خارج از کشور ۲. تدوین چهل حدیث جهت ارائه در سمینارهای سالیانه سفرای کشورهای جهان ۳. تدوین ماهنامه اخلاقی، عقیدتی، سیاسی جهت استانداران وفرمانداران.

  تدریس حوزوی؛

  ۱. تدریس دروس تفسیر، حکمت واخلاق در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی قم ۲. تدریس در حوزه علمیه شهرضا.

  تدریس دانشگاهی

  ۱. دانشگاه امام صادق× ۲. مدرسه عالی شهید مطهری ۳. تربیت مدرس ۴. دانشگاه شهید بهشتی ۵. دانشکده روابط بین الملل ۶. دانشگاه شهید عباس‌پور ۷. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. استاد، در این دانشگاهها به تدریس دروس معارف، اخلاق، فلسفه، منطق وتفسیر اشتغال داشته است.

  آثار قلمی؛

  تدوین ۷۵۵ مقاله در موضوعات مختلف که در روزنامه رسالت سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ منتشر گردیده و توسط سید مهدی میرمسیب؛ تحقیق، تصحیح و فصل بندی شده و با عنوان «قطره ای از دریای معارف» در دو جلد گردآوری شده و در سال ۱۳۸۸در انتشارات اسوه چاپ و منتشر گردیده است ۲. شرحی بر دعای عرفه امام حسین× که هنوز به چاپ نرسیده است ۳. تلخیص دوره بیست جلدی تفسیر المیزان که جهت بازنگری خدمت علامه طباطبایی داده شد ونزد ایشان ماند تا به لقاء‌الله شتافت واین جزوه مفقود گردید ۴. با سالکان وادی نور این کتاب حدود سیصد بیت شعر در قالب مناسکی کوچولو برای راهیان سرزمین وحی بود که به پیشنهاد سید مهدی میرمسیب توسط خود استاد شرح شده و به تحقیق و تصحیح وی در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات سلمان آزاده چاپ و منتشر گردیده است.۵. چشمه های سلوک، که در چهار موضوع مختلف است و در دست آماده سازی میباشد.۶. اخلاق نظری برای طلاب سطوح مقدماتی حوزه که آماده چاپ است.

  آثار صوتی؛

  به کوشش آقای حمید دهقان، مجموعه سخنرانی‌هایی از معظم‌له به رادیو معارف ارائه گردید که پس از ویرایش از سال ۱۳۸۷ در برنامه مکارم خوبان این رادیو پخش گردیده و هنوز هم ادامه دارد، این مجموعه سخنرانی(از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) اخیراً توسط رادیو معارف در قالب چهار CDتنظیم، تکثیر و منتشر گردیده که اکنون در دسترس علاقمندان می‌باشد.

  استاد، که از جانبازان فاجعه ۷ تیر ۱۳۶۰ وپدر شهید می‌باشد در حال حاضر ضمن وعظ و ارشاد و خطابه، در شهرضا به تدریس در حوزه ودانشگاه مشغول می‌باشد.

  جهت آشنایی بیشتر با شخصیت این استاد معظم، به رساله مرد فریاد و سکوت یا کتاب قطره‌ای از دریای معارف، ج۲، فصل پنجم، ص۵۸۶ مراجعه گردد.

  [پاسخ]

 9. امیر گفت:

  به نام خدا
  بنده مدتی هست خدمت جناب استاد حقیقی این عارف کامل میرسم و خدا میداند که ایشان در زمان ما کن نظیر هستند
  و شاگردان نزدیک ایشان هر کدام از اولیا هستند ایشان هم اکنون در سن ۹۱ سالگی هستند و چنان سخنرانی میکنند که گویی خطیب ج

  [پاسخ]

 10. محمد گفت:

  من چندسال درجلسات ایشان شرکت کردم بردوری ازمردم وذکر زیاد تاکیدداشتن بعدازمدتی دچارافسردگی وبیماری اعصاب وروان شدم

  [پاسخ]

 11. محمد امین گفت:

  سلام بنده چند جلسه توفیق حضور در جلسات ایشان داشتم ایشان فوق تصورات شماست بی نظیر هستند بهترین دوران زندگیم بود.

  [پاسخ]

 12. احقر گفت:

  سلام علیکم
  عارف حکیم حضرت استادکریم محمودحقیقی از اولیاءالله هستند و دارای مقامی بس بزرگ هستند و از طرفی خود راکوچک و دارای کمی کتمان و پنهان کردن مقامات خود هستند. تامیتوانیددستتان را ازدامن این بزرگواران کوتاه نکنید که یک دعای آنها و جتی نفسشان مس انسان را طلا میکند. التماس دعا

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت