در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/haqiqi_karim-mahmood_13.jpg

  استاد کریم محمود حقیقی شیرازی شاگرد عارف واصل آیت الله نجابت

 

 

شرح خطبه ی ۱۹۳ (همام)

مقدمه ای در بیان اهمیت تقوی۳۳:۲۵
در بیان ثمرات تقوی۴۳:۲۰
تقوی و متقی در قرآن۳۵:۴۶
پوشش و راه رفتن متقین۳۹:۵۶
چشم آنها از حرام دور است۳۶:۴۱
گوش آنها آماده علم نافع است۳۷:۳۹
ادامه دو موضوع قبل۳۹:۰۹
برخورد متقین با بلا و سختی ۱۳۲:۵۸
برخورد متقین با بلا و سختی ۲۳۸:۱۷
خداوند در نظر آنها ۱۳۲:۴۹
خداوند در نظر آنها ۲۳۲:۴۶
خداوند در نظر آنها ۳۴۰:۲۹
قلبهای آنها محزون است ۱۴۰:۰۷
سختی در دنیا و راحتی در آخرت ۱۲۴:۳۴
سختی در دنیا و راحتی در آخرت ۲۳۲:۰۴
متقین در شب ۱۳۱:۰۷
متقین در شب ۲۳۸:۲۳
متقین در شب ۳۳۶:۰۴
متقین در شب ۴۴۲:۲۲
متقین در روز۴۶:۳۶
اعمال متقین در نظر ایشان ۱۴۴:۱۰
اعمال متقین در نظر ایشان ۲۲۸:۲۲
علامات متقین (۱) پایداری در دین۴۰:۲۴
علامات متقین (۲) پایداری در دین۴۵:۳۲
علامات متقین (۳) پایداری در دین۲۷:۴۵
علامات متقین (۴) خشوع و صبر دارند۳۳:۳۷
علامات متقین (۵) خشوع و صبر دارند۴۰:۱۰
علامات متقین (۶) خشوع و صبر دارند۳۷:۵۸
علامات متقین (۷) خشوع و صبر دارند۳۲:۱۴
علامات متقین (۸) به دنبال علم هستند۴۰:۱۹
علامات متقین (۹) فروتن و صبور هستند۳۵:۴۱
علامات متقین (۱۰) اعمال صالح انجام می دهند۳۶:۲۰
علامات متقین (۱۱) دایم در ذکر و شکرند۳۰:۳۵
علامات متقین (۱۲) در خوف و رجا هستند۴۴:۱۶
علامات متقین (۱۳) با نفس مخالفت می کنند۴۱:۲۸
علامات متقین (۱۴) با نفس مخالفت می کنند۳۲:۵۱
علامات متقین (۱۵) با نفس مخالفت می کنند۳۵:۴۸
علامات متقین (۱۶) بلند نظر هستند۳۱:۱۴
علامات متقین (۱۷) بلند نظر هستند۳۵:۴۰
علامات متقین (۱۹) کمتر خطا می کنند۳۴:۰۶
علامات متقین (۲۰) کمتر خطا می کنند۳۶:۰۵
علامات متقین (۲۱) فروتن و قانع هستند۴۹:۴۲
علامات متقین (۲۲) خشم خود را فرو می خورند۵۷:۳۶
علامات متقین (۲۳) خشم خود را فرو می خورند۴۹:۱۳
علامات متقین (۲۴) خیرشان به همه می رسد۴۵:۳۵
علامات متقین (۲۵) بدی نمی کنند۴۱:۰۶
علامات متقین (۲۶) به کسی شر نمی رسانند۳۷:۳۸
علامات متقین (۲۷) همسایه خوبی هستند۴۵:۵۵
علامات متقین (۲۸) خوش سخن هستند۴۷:۲۰
علامات متقین (۲۹) صبور هستند۴۰:۵۰

شرح حدیث معراج

 

شایستگان محبت خداوند۴۹:۰۶
نکات جالب در حدیث معراج۳۳:۵۴
برترین اعمال در نزد خداوند۴۲:۱۰
رضایت قلبی از حق تعالی۴۰:۱۱
توکل و رضا۳۷:۴۳
نبود حد و مرز برای محبت خدا۴۲:۰۷
محبت خدا نسبت به بندگان۳۷:۲۴
عرضه حاجات به سوی خداوند۲۷:۱۷
یاد خدا و ذکر خدا۴۴:۲۳
نعمت های دنیوی و اخروی۴۳:۲۰
علامت عشق و محبت۳۹:۱۶
ارتباط محبت و ذکر و رضایت۴۳:۴۶
نعمتهای خدا برای بندگان نیک۵۳:۰۱
اسماء خداوند متعال۴۵:۲۲
بشارتهای قرآن کریم۵۳:۱۴

نماز

توصیف نماز در کلام پیامبر۵۴:۳۹
یاری جستن از نماز و صبر۵۸:۳۴
انسان موجودی مادی و معنوی۵۳:۱۶
ظاهر و اعمال و آثار انسان بیانگر باطن اوست۴۲:۴۱
انسان در گرو اعمال خویش است۴۳:۵۸
برای معنویت نیاز به فراهم کردن زمینه ها داریم۴۷:۱۴
آمادگی روحی برای نماز با حضور قلب۵۱:۳۲
اطاعت خدا هدایت، و معصیت او گمراهی است۴۶:۲۶
ظاهر و اعمال و آثار انسان بیانگر باطن اوست۳۹:۲۵
خشوع در نماز از صفات مومنین۴۱:۳۱
دلهای اولیاء و انبیاء محل یاد و نام خدا۴۶:۲۴
به آنچه خدا به ما فهمانده عمل کنیم۴۷:۴۰
نماز راه روشن دین و اسلام۳۴:۲۰
در نماز خود سستی نکنیم۳۶:۰۰
نماز یکی از ارکان پنجگانه اسلام۴۳:۱۰
آفرینش بر اساس هدف است۲۶:۳۰
توصیف اعمال نماز در کلام امام صادق۲۹:۲۸
نماز همراه انسان در قبر و قیامت۳۱:۱۲
اقامه نماز در محدوده قدرت و نفوذ خود۳۶:۰۰
خدا بی نیاز از عبادت است و ما محتاج عبادت هستیم۳۱:۲۵
اهمیت قرائت قرآن۲۱:۲۴
تواضع و مدارا از اخلاق بندگان خدا۲۸:۴۲
طهارت کلید ورود به نماز۳۸:۴۳
نماز هدف آفرینش است۳۷:۴۱
بزرگترین چیزی که باید در جامعه پیاده شود نماز است۳۵:۳۹
خواطر مانع حضور قلب در نماز۳۷:۱۹
اعمالِ نماز، باطن دارند۵۴:۳۷
نوافل وسیله ای برای سرعت بیشتر۴۵:۲۸
نماز و ولایت دو رکن اسلام۴۷:۲۹
نماز نیاز به معرفت دارد۴۸:۳۰
خودشناسی راه خداشناسی است۳۸:۳۹
وصول به بندگی خدا، بزرگترین شرافت۴۷:۰۸
طهارت ظاهر و طهارت باطن در نماز۴۸:۱۰
اهمیت معرفت الله۴۹:۴۴
جان انسان از عبادت لذت می برد۱:۰۰:۱۴
نیت، روح عمل است۴۶:۴۴
نماز برای یاد خدا۱:۰۲:۱۷
پیروان پیامبر رستگارانند۵۷:۰۹
قیمت انسان بستگی به ارتباط او با خدا دارد۴۷:۳۲
کمال طهارت مخصوص ائمه طاهرین است۵۱:۴۷
طهارت باطن برتر از طهارت ظاهر است۵۶:۱۴
ادب در پیشگاه خداوند۵۲:۲۶
نماز بازدارنده از بدیهاست۴۵:۴۴
مؤمن صالح همچون درخت پربار است۴۸:۵۳
اهمیت نیت و قصد در کارها۵۳:۳۰
شهادت به یکتایی خدا۴۶:۳۰
ادب در پیشگاه خداوند۳۶:۳۷
نسیمهای رحمت الهی را دریابیم۴۷:۰۵
دنیا مزرعه آخرت۴۴:۳۱
قلب جایگاه روح نماز است۳۷:۳۸
اصلاح قلب و جان با نور خدا۴۴:۴۱
چشم دل، بینایی باطنی است۴۴:۵۶
گناه و دوری از خدا، قلب را سنگ می کند۵۴:۱۶
قلب پاک ابزار نماز با خشوع است۵۰:۲۶
چشم و گوش دریچه های ورودی قلب هستند۵۰:۱۴
قلب منکرین نماز قفل شده است۴۶:۱۹
بعثت پیامبران فضل خدا بر مردم است۴۶:۳۸
روح نماز قب سلیم است۳۷:۳۳
حیات قلب در اثر تبعیت از خدا و رسول است۳۷:۱۶
عبادت و معرفت هدف غایی خلقت است۳۹:۰۶
اخلاص در عمل برای خدا۳۸:۱۰
قلب سالم و گوش کردن و توجه ، مقدمه بهره بردن۲۵:۴۹
توجه به نیت و باطن نماز۱۸:۰۳
گفتار و نوشتار و کردار معرّف باطن است۳۲:۱۹
کم حرفی و کم خوراکی از اخلاق سالک۳۲:۱۳
قلب پاک و آماده پذیرش معارف۴۳:۳۱
آرامش قلبی از نعمتهای باطنی خدا۴۰:۲۶
قرآن شفای قلب انسانهاست۳۳:۰۹
پناه بردن به خدا در قرائت قرآن۴۸:۴۵
تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم۵۲:۳۳
درک نوحید واقعی۴۲:۲۷
رعایت کردن آداب واجبات و مستحبات۴۸:۰۵
ابزار توجه و خشوع در نماز۴۳:۲۱
توجه به ملکوت و خروج از عالم ماده۴۸:۲۱
توجه به قرآن برای حضور قلب در نماز۴۰:۳۲
نماز، سبب تزکیه انسان است۵۴:۵۹
تزکیه قلب سبب رستگاری انسان است۴۶:۳۳
قلب پاک لازمه توجه در نماز است۴۷:۴۴
خداوند هدایتگر موجودات است۴۰:۳۴
صفات خداوند عیت ذات اوست۵۰:۰۳
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۱۵۰:۴۱
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۲۴۷:۳۲
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۳۵۱:۱۵
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۴۵۱:۴۳
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۵۳۹:۳۱
خواطر و ذهنیات، موانع حضور قلب در نماز۵۳:۴۱
تفسیر مالک یوم الدین ۱۱:۰۲:۰۱
تفسیر مالک یوم الدین ۲۴۳:۳۱
شناخت عالم امر و عالم ملکوت۱:۰۲:۳۶
تفسیر مالک یوم الدین ۳۵۵:۲۹
تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۴۱:۱۷
تفسیر مالک یوم الدین ۴۵۳:۰۵
تفسیر مالک یوم الدین ۵۴۲:۲۷
تفسیر مالک یوم الدین ۶۴۲:۴۹
اگر آخرتی نباشد، خلقت عبث می شود۴۱:۵۸
تقوی مایه حیات و بالندگی اعمال است۳۶:۵۶
یاد خدا برای تجدید حیات معنوی است۴۸:۵۳
خدا مقلب القلوب است۵۶:۵۰
اعمال انسان همراه او در دنیا و آخرت است۳۰:۵۵
خوشی های دنیا پایدار نیست۴۹:۴۶
دنیا و آخرت با هم درآمیخته است۴۰:۱۷
سفر آخرت نیاز به آگاهی دارد۴۳:۱۷
انسان از تولد تا مرگ۵۱:۰۶
رحمت و غفران خدا مخصوص مؤمنین است۱:۰۰:۳۷
آخرت محل برداشت محصول دنیاست۴۹:۲۵
نامه اعمال بیانگر کردارهای نیک و بد انسان است۴۰:۳۹
تمام اعمال و آثار آنها در نامه عمل ثبت می شود۴۳:۳۲
انسانها در قیامت سه دسته هستند۴۱:۱۸
اعضای بدن گواهان روز قیامت هستند۴۰:۱۹
روزهای دنیا از گواهان قیامت هستند۲۹:۳۸
بیان فضائل امیر المؤمنین۳۳:۲۵
علم انسان با جان او یکی می شود۳۰:۵۶
قیامت محل جزای نیکی و بدی های دنیا۵۶:۲۳
توجه به ملکوت عالم و باطن آن۴۶:۴۶
شناخت ائمه علیهم السلام و عظمت آنها۴۷:۰۶
انسان خلیفه خدا در زمین است۴۷:۱۷
یاد و ذکر خدا و توجه به قیامت۴۰:۳۰
انسان برترین مخلوق خداوند است۴۶:۲۰
تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم۵۰:۲۸
توحید در عبادت و توحید در استعانت۴۷:۱۰
تفسیر اهدنا الصراط المستقیم ۱۴۴:۵۶
تفسیر اهدنا الصراط المستقیم ۲۴۳:۰۹
تفسیر صراط الذین انعمت علیهم ۱۴۹:۴۴
تفسیر صراط الذین انعمت علیهم ۲۴۶:۱۶
تفسیر اهدنا الصراط المستقیم ۳۴۳:۵۶
تفسیر سوره توحید۴۸:۴۳

مطالب مرتبط

9127 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. ali says:

  فکر کنم ایشون از شاگردان آیت الله نجابت باشند نه رجبعلی خیاط
  http://www.haghighi.ir

  [پاسخ]

 2. گنجلو says:

  سلام – وبلاگتون خیلی خیلی قشنگ و معنوی است التماس دعا

  [پاسخ]

 3. شیخی says:

  با سلام
  لطفا سایت استاد کریم محمود حقیقی را لینک کنید
  ostad-haghighi.com
  یا
  ostad-haghighi.ir
  این سایت تازه راه اندازی شده و منتظر حمایت شما دوستان هستیم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۵۷:

  سلام باشه

  [پاسخ]

 4. سازگار says:

  سلام با تشکر از وبلاگ مفید و خوبتان .اجرکم عندالله.التماس دعا

  [پاسخ]

 5. سازگار says:

  با سلام اگه میشه سخنرانی های وبلاگ رو به روز کنید من که روزی یکی از سخنرانی های استاد رو گوش میکنم هر چه تکرارش بیشتر میشه برام جالب تر میشه.انشائ الله همه عاقبت بخیر شیم به لطف دعای استاد

  [پاسخ]

 6. حسین says:

  آن طور که من بررسی کردم استاد اصلی آقای نجابت وجناب حقیقی حضرت آیت الله انصاری همدانی هستند.من که هنوز نه در خواب ونه در بیداری جمال نورانی اهل بیت علیهم السلام رو ندیده ام اما بعد از اون بزرگوران تا حالا شخصیتی به اندازه این بزرگوار (آقای انصاری همدانی)در من تاثیر نگذاشته ،عکسش هر چند سیاه وسفید آدم رو عاشق می کنه ،به قول مرحوم دولابی باید می دیدیش بفهمی کیه ونگاهش رو درک می کردی! اما که صد حیف که نشد…

  [پاسخ]

 7. حمیدرضا says:

  با سلام خدمت اخوان گرامی جناب استاد عارف کم نظیری هستند که متاسفانه ما کمتر ایشان را شناختیم عارف بالله آیتالله بهجت که به رحمت خدا رفتند جناب آیت الله علی مقدادی هم که رفت کاش قدر ایشون رو بدانیم بنده حقیر ۱۰سال پیش خدمت ایشان شرفیاب شدم اما موفق نشدم به فرمایشات ایشان عمل کنم چیزی که مهم است اخلاص و عمل است که ما فقط عادت کردیم بشنویم و بشنویم پناه بر خدا اول از شر خودمان با آرزوی سلامتی برای حضرت استاد و همگی سالکان کوی حضرت حق یا علی

  [پاسخ]

 8. بسم رب الفاطمه سلام الله علیها says:

  تولد؛

  ۱/۴/۱۳۱۹ شمسی (۱۵جمادی الاول ۱۳۵۹ قمری) شهرستان(قمشه) شهرضا؛

  اساتید دروس مقدماتی در حوزه علمیه شهرضا؛

  حاج آقا نصرالله زارعان، حاج آقا فضل الله حجازی، حکیم الهی قمشه‌ای وبرخی دیگر از علمای محلی.

  استاد، فصوص فارابی وتفسیر قرآن را تابستان‌ها که حکیم الهی قمشه ای به شهرضا می‌آمد خدمت ایشان تلمذ کرده‌ است.

  اساتید دوره سطح؛

  از ۱۷ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و در مدرسه رضویه سکنی گزید وخدمت حضرات آیات، ستوده، اعتمادی، سلطانی،منتظری،شهید مطهری، شهید مفتح و برخی دیگر از اساتید تلمذ نمود.

  استاد اخلاق؛

  حاج آقا حسین فاطمی قمی.

  اساتید خارج فقه واصول؛

  آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و آیت‌الله‌العظمی میرزا هاشم آملی

  اساتید حکمت وعرفان؛

  علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن‌زاده آملی و آیت الله حاج آقا محمد شاه‌آبادی، رحم الله الماضین و ایدالله الباقین منهم.

  فعالیت‌های سیاسی قبل از پیروزی انقلاب؛

  ۱. شرکت در تحصن‌ها وتظاهرات علما ومردم ۲. افشای جنایات رژیم ستم‌شاهی و معرفی آرمان‌ها و راه و رسم و خط امام که منجر به دستگیری ایشان شد ۳. ممنوع‌المنبر شدن در شهرضا به دلیل فعالیت‌های سیاسی و انقلابی.

  فعالیت‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب؛

  ۱. نماینده مردم شهرضا در دوره اول و پنجم مجلس شورای اسلامی ۲. معاون تأمین نیروهای انسانی کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور ۳. ناظر عالی وزیر امور خارجه (دکتر ولایتی) در دانشگاه بین الملل ۴. مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه ۵. عضو هیأت علمی دانشکده بین الملل ۶. عضو هیأت بررسی تخلفات دانشکده بین الملل ۷. تشکیل دفتر استفتاء وارتباط با نمایندگی‌های سراسر کشور ۸. نماینده ولی فقیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس‌پور ۹. مشاور فرهنگی وزارت کشور ۱۰. عضو هیأت رسیدگی به تخلفات وزارت کشور ۱۱. عضو هسته‌ای گزینش مدرسه عالی شهید مطهری ۱۲. عضو هسته‌ای گزینش نمایندگان ولی فقیه در دانشگاههای سراسر کشور.

  خدمات فرهنگی؛

  ۱. تدوین ماهنامه اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی برای سفرا وکارمندان خارج از کشور ۲. تدوین چهل حدیث جهت ارائه در سمینارهای سالیانه سفرای کشورهای جهان ۳. تدوین ماهنامه اخلاقی، عقیدتی، سیاسی جهت استانداران وفرمانداران.

  تدریس حوزوی؛

  ۱. تدریس دروس تفسیر، حکمت واخلاق در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی قم ۲. تدریس در حوزه علمیه شهرضا.

  تدریس دانشگاهی

  ۱. دانشگاه امام صادق× ۲. مدرسه عالی شهید مطهری ۳. تربیت مدرس ۴. دانشگاه شهید بهشتی ۵. دانشکده روابط بین الملل ۶. دانشگاه شهید عباس‌پور ۷. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. استاد، در این دانشگاهها به تدریس دروس معارف، اخلاق، فلسفه، منطق وتفسیر اشتغال داشته است.

  آثار قلمی؛

  تدوین ۷۵۵ مقاله در موضوعات مختلف که در روزنامه رسالت سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ منتشر گردیده و توسط سید مهدی میرمسیب؛ تحقیق، تصحیح و فصل بندی شده و با عنوان «قطره ای از دریای معارف» در دو جلد گردآوری شده و در سال ۱۳۸۸در انتشارات اسوه چاپ و منتشر گردیده است ۲. شرحی بر دعای عرفه امام حسین× که هنوز به چاپ نرسیده است ۳. تلخیص دوره بیست جلدی تفسیر المیزان که جهت بازنگری خدمت علامه طباطبایی داده شد ونزد ایشان ماند تا به لقاء‌الله شتافت واین جزوه مفقود گردید ۴. با سالکان وادی نور این کتاب حدود سیصد بیت شعر در قالب مناسکی کوچولو برای راهیان سرزمین وحی بود که به پیشنهاد سید مهدی میرمسیب توسط خود استاد شرح شده و به تحقیق و تصحیح وی در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات سلمان آزاده چاپ و منتشر گردیده است.۵. چشمه های سلوک، که در چهار موضوع مختلف است و در دست آماده سازی میباشد.۶. اخلاق نظری برای طلاب سطوح مقدماتی حوزه که آماده چاپ است.

  آثار صوتی؛

  به کوشش آقای حمید دهقان، مجموعه سخنرانی‌هایی از معظم‌له به رادیو معارف ارائه گردید که پس از ویرایش از سال ۱۳۸۷ در برنامه مکارم خوبان این رادیو پخش گردیده و هنوز هم ادامه دارد، این مجموعه سخنرانی(از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) اخیراً توسط رادیو معارف در قالب چهار CDتنظیم، تکثیر و منتشر گردیده که اکنون در دسترس علاقمندان می‌باشد.

  استاد، که از جانبازان فاجعه ۷ تیر ۱۳۶۰ وپدر شهید می‌باشد در حال حاضر ضمن وعظ و ارشاد و خطابه، در شهرضا به تدریس در حوزه ودانشگاه مشغول می‌باشد.

  جهت آشنایی بیشتر با شخصیت این استاد معظم، به رساله مرد فریاد و سکوت یا کتاب قطره‌ای از دریای معارف، ج۲، فصل پنجم، ص۵۸۶ مراجعه گردد.

  [پاسخ]

دسته بندی