دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

دانلود مجموعه مباحث سیر و سلوک توسط آیت الله محمدصالح کمیلی خراسانی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2012/11/Komeili2.jpg 40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک Komeili2

40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | اندیشیدن در امور کلی عالم ۰۰:۱۷:۱۶
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | اثر تنهایی، گرسنی و سکوت ۰۰:۱۸:۰۲
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | حالات سالکین ۰۰:۴۲:۲۵
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | قبض و بسط ۰۰:۳۲:۵۹
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | کمال ۰۰:۲۶:۱۰
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | نیت سالک ۰۰:۲۳:۵۳
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | ذکر و فکر نورانی و درست ۰۰:۴۳:۴۱
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | کتمان ۰۰:۳۱:۴۱
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | استاد عام و خاص ۱ ۰۰:۰۹:۰۷
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | استاد عام و خاص ۲ ۰۰:۴۹:۰۰
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | استاد عام و خاص ۳ ۰۰:۴۸:۲۲
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | پاک کردن ذهن از خاطرات پراکنده ۱ ۰۰:۱۹:۵۵
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | پاک کردن ذهن از خاطرات پراکنده ۲ ۰۰:۱۵:۱۵
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | پاک کردن ذهن از خاطرات پراکنده ۳ ۰۰:۰۶:۵۱
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | پاک کردن ذهن از خاطرات پراکنده ۴ ۰۰:۳۹:۲۱
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | مجلس ذکر ۰۰:۳۳:۳۷
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | خطرهای مکاشفات ۰۰:۲۳:۵۵
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | اقسام نفس ۰۰:۳۶:۲۲
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | تصنع در اعمال مستحبی ۰۰:۳۸:۳۴
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | علاج بیماری های روحی و استمرار عمل صالح ۰۰:۴۱:۴۷
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | شب زنده داری ۰۰:۲۱:۲۷
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | سلوک کاسب ۰۰:۲۶:۵۹
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | بیماری جسمانی ۰۰:۲۷:۵۴
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | تکرار توبه ۰۰:۲۲:۱۱
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | برطرف کردن وسواس ۰۰:۲۳:۴۴
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | حجاب های نفسانی ۰۰:۴۵:۴۰
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | خطرهای مکاشفات ۰۰:۲۳:۰۰
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | ملکه ی تقوی ۰۰:۲۵:۴۳
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۱ و ۲ ۰۰:۲۴:۳۲
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۳ ۰۰:۲۷:۰۵
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۴ و ۵ ۰۰:۲۰:۰۲
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۶ تا ۹ ۰۰:۳۶:۳۹
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۱۰ تا ۱۲ ۰۰:۲۶:۵۱
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۱۳ و ۱۴ ۰۰:۱۱:۳۲
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۱۵ و ۱۶ ۰۰:۲۴:۳۳
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۱۷ ۰۰:۲۴:۳۴
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۳۰ و ۳۱ ۰۰:۲۵:۳۵
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۳۳ ۰۰:۳۷:۳۷
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۳۲ ۰۰:۱۷:۰۰
40 سخنرانی از آیت الله کمیلی خراسانی-سیر و سلوک musicdl آیت الله کمیلی خراسانی | توصیه های عمومی اهل سلوک؛ مورد ۳۸ تا ۴۰ ۰۰:۳۷:۲۵

کانال تلگرام زهرامدیا
9622 بازدید ۲۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. n.azizi گفت:

  سلام و احترام
  ضمن تشکر از این اقدام ارزشمند شما که فایل های صوتی به این همه اهمیت و با ارزش را در سایتان قراردادید راستی چرا موردهای ۱۸ تا ۲۹ از توصیه های عمومی اهل سلوک و باقی موارد را در سایت نگذاشتید .
  إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ ﴿۷۷﴾
  فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍ ﴿۷۸﴾
  لَّا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۹﴾

 2. داریوش گفت:

  سلام
  چطور می توانم سی دی و آثار استاد کمیلی را به صورت پستی تهیه کنم

 3. مصطفی زارع گفت:

  باسلام و ادب حقیر ساکن کرج ،سخت مشتاق استفاده حضوری از محضر استاد در رابطه با سیر و سلوک می باشم لطفا راهنمایی بفرمایید

 4. میناوند گفت:

  خداوند شم

 5. میناوند گفت:

  باسلام و عرض خسته نباشید از شما بابت تلاش هایی که در جهت نشر معارف اهل بیت علیهم السلام انجام می دهید تشکر می کنم خداوند شما را در عرصه ی جنگ نرم موفق بدارد.

 6. هیچی گفت:

  سلام ممنون
  بازم از اینا هر چقدر دارید بذارید.

 7. حميد گفت:

  سلام و خسته نباشید از سخنرانیهای استاد کمیلی بیشتر بذارید

 8. امین گفت:

  خیلی متشکرم.بسیار عالی.خدا اجر عنایت کند به شما.

 9. شهاب گفت:

  با سلام آیا امکان ملاقات و یا تماس با استاد کمیلی وجود دارد

 10. کیومرث دمضانپور گفت:

  با سلام و تشکر و سپاس از زحمات گرانقدر شما و سلامتی حضرت استاد اگر ممکن است تمام سخنرانی را در سایت قرار دهید چه قدیم چه جدید متشکر رمضانپور

 11. کیومرث دمضانپور گفت:

  با سلام لطفا درخصوص وحدت و کثرت سخنرانی حضرت استاد را درج نمایید تا فایل صوتی را دانلود کنیم

 12. حمید گفت:

  سلام علیکم
  محضر استاد عالیقدر حضرت آیت الله کمیلی خراسانی
  دست حق همیشه همراهشان و حضرت علی ع یاورشان
  غرض از زحمت فرزندم بتازگی لبیک حق گفته و به رحمت ایزدی پیوسته اند.به جهت پاره ای ابهامات و مشکلات خواستم به حضورشان برسم.
  لطفاً تقاضای حقیر را رد نفرمایید

 13. کیومرث دمضانپور گفت:

  با سلام سخنرانی حضرت استاد در خصوص نفی خواطر ۴قسمت موجود است وبقیه موجود نیست لطفا بفرمایید چگونه میتوان قسمت بعدی را پیدا کر لطفا بفرمایید نیاز مبرم به قسمت های بعدی دارم

 14. سعید گفت:

  سلام، دانلود انجام نمیشه

 15. boshra گفت:

  دانلود نمیشه هیچکدوم

 16. احمد گفت:

  سلام ضمن تشکراززحمات شما لازم میدانم چندنکته را به مسئول یا مدیر این سایت تذکردهم
  ۱- اگرچنانچه مخاطبان تقاضای دسترسی فیزیکی به آثارمکتوب وسخنرانیهای عارف واصل جناب کمیلی خراسانی رادارند بایک جمله نمیشود ختم غائله ننمایید بلکه بایستی خوشحال شدکه در این وانفسای دنیا هنوزهم هستند کسانی که درپی معارف حقه الهی وعلوی هستند لذا این مسئولیت شما را دوچندان میکندپس لازم است که درجهت دسترسی وحتی رساندن آثارکلامی ویا مکتوب استاد به علاقمندان بکوشید ۲- در راهنمایی افراد برای دستیابی به جلسات وسخنرانیهاومجالس عمومی استاد بکوشید
  ۳- هرتلاشی که درراه اشاعه وترویج معارف حقه درزیرسایه اهل بیت شود قطعا بدون اجر نمیماند
  باتشکر

دسته بندی