دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbAT9gapeCc9VVHDalwIR19whu1gjT20pJi-uMfOkNqHyH2snYnQ 70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس images q tbn ANd9GcTbAT9gapeCc9VVHDalwIR19whu1gjT20pJi uMfOkNqHyH2snYnQ

70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام انصاریان-رمضان ۹۲-راه رسیدن به مقامات والای انسانی۵ ۲۸:۱۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام انصاریان-رمضان ۹۲-راه رسیدن به مقامات والای انسانی۴ ۲۹:۱۱
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام انصاریان-رمضان ۹۲-راه رسیدن به مقامات والای انسانی۳ ۲۷:۳۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام انصاریان-رمضان ۹۲-راه رسیدن به مقامات والای انسانی۲ ۲۸:۱۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 سخنرانی آیت‌الله جاودان | رمضان ۹۲ (جلسه چهارم) : انسان شدن ۴۶:۰۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 سخنرانی آیت‌الله جاودان | رمضان ۹۲ (جلسه سوم) : نحسی گناه ۳۷:۱۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 سخنرانی آیت‌الله جاودان | رمضان ۹۲ (جلسه دوم) : انسان مبارک و انسان نامبارک ۴۲:۳۳
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 سخنرانی آیت‌الله جاودان | رمضان ۹۲ (جلسه اول) : انسان مبارک ۳۳:۱۹
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 آیت الله حائری شیرازی-۰۵/۰۳/۹۱-تزکیه ۲۵:۰۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام انصاریان-رمضان ۹۲-راه رسیدن به مقامات والای انسانی۱ ۲۷:۲۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام صدیقی-(سیر الی الله و یقظه) ۳۹:۰۲
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام صدیقی-(اعمال-فلسفه خلقت انسان) ۵۸:۳۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 حجت الاسلام صدیقی-(اعمال-انسان واقعی آیینه خداوند) ۳۲:۵۱
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 آیت الله ناصری-موضوع: زکات ۳۲:۲۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 آیت الله رحیم توکل-وسعت روح انسان ۴۶:۵۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 سوق به ایمان نتیجه علم(صوتی)۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۶:۴۱
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 راهنما شناسی ۱۴/۵/۱۳۹۱صوتی ۵۵:۲۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 راهنما شناسی۱۴/۵/۱۳۹۱تصویری ۵۵:۲۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 مبارزه با هوای نفس(تصویری) ۲۸/۵/۹۱ ۱:۰۹:۴۳
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 مبارزه با هوای نفس(صوتی) ۲۸/۵/۹۱ ۱:۰۹:۴۳
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 رهایی از هوای نفس(تصویری) ۲۷/۵/۹۱ ۱:۰۴:۳۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 رهایی از هوای نفس(صوتی) ۲۷/۵/۹۱ ۱:۰۴:۳۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 تزکیه برای خدا(صوتی) ۲۶/۵/۹۱ ۴۵:۵۷
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 تزکیه برای خدا(تصویری) ۲۶/۵/۹۱ ۴۵:۵۷
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 ملاقات باخدا(تصویری) ۲۵/۵/۹۱ ۴۳:۲۲
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 ملاقات باخدا(صوتی) ۲۵/۵/۹۱ ۴۳:۲۲
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 فرهنگ سازی تزکیه(تصویری) ۲۴/۵/۹۱ ۵۳:۵۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 فرهنگ سازی تزکیه(صوتی) ۲۴/۵/۹۱ ۵۳:۵۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 عزم درتزکیه(تصویری) ۱۵/۵/۹۱ ۴۸:۴۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 عزم درتزکیه(صوتی) ۱۵/۵/۹۱ ۴۸:۴۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 ولایت پذیری وتزکیه(تصویری) ۱۴/۵/۹۱ ۵۵:۲۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 ولایت پذیری وتزکیه(صوتی) ۱۴/۵/۹۱ ۵۵:۲۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 سوق به ایمان نتیجه علم( تصویری) ۱۳/۵/۹۱ ۱:۰۶:۴۱
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 مبارزه باعلایق درراستای تزکیه(تصویری) ۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۳:۲۶
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 سوق به ایمان نتیجه علم (صوتی) ۱۳/۵/۹۱ ۱:۰۳:۴۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 مبارزه باعلایق درراستای تزکیه(صوتی) ۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۳:۲۶
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 ادب در دین وتزکیه (تصویری)۱۱/۵/۹۱ ۴۶:۱۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 ادب دردین وتزکیه(صوتی)۱۱/۵/۹۱ ۴۶:۱۹
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 معرفت نفس درتزکیه(تصویری)۱۰/۵/۹۱ ۱:۰۱:۰۶
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 تزکیه وسهولت در زندگی(تصویری)۹/۵/۹۱ ۵۹:۲۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 تزکیه وسهولت درزندگی(صوتی)۹/۵/۹۱ ۵۹:۲۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 معرفت نفس درتزکیه(صوتی)۱۰/۵/۹۱ ۱:۰۱:۰۶
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 درک انتظارات مولا(تصویری)۸/۵/۹۱ ۱:۰۱:۴۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 تزکیه نیازکل زندگی (صوتی)۷/۵/۹۱ ۵۵:۵۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 تزکیه نیازکل زندگی (تصویری)۷/۵/۹۱ ۵۵:۵۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 درک انتظارات مولا(صوتی)۸/۵/۹۱ ۱:۰۱:۴۵
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 ضرورت هدف درزندگی(تصویری)۶/۵/۹۱ ۴۹:۵۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 تزکیه اصلی ترین رسالت پیامبران(صوتی)۵/۵/۹۱ ۴۵:۳۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 تزکیه اصلی ترین رسالت پیامبران(تصویری)۵/۵/۹۱ ۴۵:۳۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 ضرورت هدف درزندگی(صوتی)۶/۵/۹۱ ۴۹:۵۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 طرح مسئله به جای توضیح موضوع( صوتی)۴/۵/۹۱ ۵۸:۵۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 طرح مسئله به جای توضیح موضوع(تصویری)۴/۵/۹۱ ۵۸:۵۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 تزکیه تنها راه رشد روح(صوتی)۲/۵/۹۱ ۵۹:۰۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 تزکیه تنها راه رشد روح(تصویری)۲/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 چگونگی به کمال رسیدن(صوتی)۳/۵/۹۱ ۵۲:۱۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 رمضان فرصت دوری از جهل(صوتی)۳۱/۴/۹۱ ۵۳:۴۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 رمضان فرصت دوری ازجهل(تصویری)۳۱/۴/۹۱ ۵۳:۴۴
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 فرایندتزکیه(صوتی)۱/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس videodl120 فرایندتزکیه(تصویری)۱/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 مشقت های کنترل نفس ۵۸:۰۷

70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 امید به محبت خدا ۵۵:۴۳
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 برخورد سیاسی تدبیری بانفس ۱:۰۱:۰۹
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 رابطه ی کنترل ظاهر و باطن ۵۲:۰۸
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 اقدام علیه میل باطنی غلط ۴۲:۰۲
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 ادب دنیای غرب و اسلام ۵۳:۱۱
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 نتیجه تزکیه ۴۵:۱۱
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 بهترین فایده ی ماه رمضان ۴۴:۲۷
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 مروری بر تاریخ زندگی حضرت علی (ع) ۵۳:۰۰
70 سخنرانی با موضوع تزکیه نفس musicdl1033 طلب توفیق در هر زمان ۴۶:۴۱
کانال تلگرام زهرامدیا
6470 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. امیدوار گفت:

  واقعا عالی بود اجرتون با خدا!

 2. نوید احمدی گفت:

  سلام
  خداقوت
  انشاءالله خدا خیرتون بده

 3. saba گفت:

  واقعا که خیلی کمکم کردید عالی بود اجرتون با حضرت زهرا

 4. حسن سوری گفت:

  اجرکم. عند الله.
  علیکم به فعالیت تهذیبی گسترده.
  تشکر از انتشار ۷۰ سخنرانی تهذیبی.

دسته بندی