پربازدید ترین ها

آخرین نظرات

 • ahmaad در سخنان رسایی درباره حذف یارانه ها و گران شدن بنزین
 • ya zahra 110 در دانلود سریال سیمرغ با لینک مستقیم
 • ya zahra 110 در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • ya zahra 110 در فیلم مستند آشنای غریب / نگاهی به زندگی شهید امیر حاج امینی
 • ya zahra 110 در دانلود قرائت های عبدالعزیز الاحمد قاری عربستانی
 • ساعد در دانلود سریال سیمرغ با لینک مستقیم
 • saeed در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • تقی در دانلود فیلم سینمایی محمد رسول الله (ص) با دوبله فارسی
 • ع در فیلم مستند آشنای غریب / نگاهی به زندگی شهید امیر حاج امینی
 • حسام در دانلود قرائت های عبدالعزیز الاحمد قاری عربستانی
 • ya zahra 110 در مجموعه قرائت های استاد کریم منصوری
 • سید در مجموعه قرائت های استاد کریم منصوری
 • محمد در منش امام خامنه ای در مواجهه با تعریف و تمجید
 • مصطفی در سخنرانی های بسیار زیبا از استاد محمد شجاعی
 • ya zahra 110 در دانلود 22 قسمت انیمیشن فرمانروایان مقدس
 • بنده خدا در دانلود 22 قسمت انیمیشن فرمانروایان مقدس
 • ya zahra 110 در دانلود فیلم سینمایی محمد رسول الله (ص) با دوبله فارسی
 • سرباز آقا در مداحی های مجتبی رمضانی درباره شهدا
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/fayazbakhsh3.jpg

   

   

  مقدمه 00:19:59
  سوره حمدآيه1 تا5 00:19:12
  سوره حمد آيه 6 و7 00:15:30
  سوره بقره آيه 1 تا3 00:19:03
  سوره بقره آيه 4 و5 00:16:45
  سوره بقره آيه 6 و7 00:20:23
  سوره بقره آيه 8 تا10 00:20:29
  سوره بقره آيه 11 تا14 00:21:34
  سوره بقره آيه 15 تا17 00:21:02
  سوره بقره آيه 18 تا20 00:22:27
  سوره بقره آيه 21 تا23 00:21:50
  سوره بقره آيه 24 و25 00:19:36
  سوره بقره آيه 25 و26 00:21:36
  سوره بقره آيه 26 00:20:26
  سوره بقره آيه 27 و28 00:18:11
  سوره بقره آيه 29 و30 00:9:36
  سوره بقره آيه 30 00:21:41
  سوره بقره آيه 31 و32 00:20:13
  سوره بقره آيه 33 و34 00:21:36
  سوره بقره آيه 35 و36 00:20:31
  سوره بقره آيه 37 00:19:53
  سوره بقره آيه 38 و39 00:19:29
  سوره بقره آيه 40 00:20:41
  سوره بقره آيه 41 و42 00:21:10
  سوره بقره ايه 43 و44 00:19:47
  سوره بقره آيه 45 و46 00:20:02
  سوره بقره آيه 47 و48 00:20:51
  سوره بقره آيه 49 00:21:27
  سوره بقره آيه 50 و بخشي از آيه 51 00:20:46
  سوره بقره ايه 51 و52 00:21:19
  سوره بقره آيه 53 و54 00:20:42
  سوره بقره آيه 54 00:21:03
  سوره بقره آيه 55 و56 00:18:26
  سوره بقره آيه 57 00:20:40
  سوره بقره آيه 58 00:21:02
  سوره بقره آيه 59 00:20:12
  سوره بقره آيه 60 00:20:48
  سوره بقره آيه 61 / قسمت اول 00:20:23
  سوره بقره آيه 61 / قسمت دوم 00:21:22
  سوره بقره آيه 62 00:20:02
  سوره بقره آيه 63 و64 00:20:30
  سوره بقره آيه 65 و66 00:19:43
  سوره بقره آيه 67 و68 00:20:43
  سوره بقره آيه 69 و70 00:19:56
  سوره بقره آيه 71 00:20:09
  سوره بقره آيه 72 و73 00:18:10
  سوره بقره آيه 74 00:20:54
  سوره بقره آيه 75 00:18:49
  سوره بقره آيه 76 و77 00:20:02
  سوره بقره آيه 78 و79 00:19:52
  سوره بقره آيه 79 و80 00:20:54
  سوره بقره آيه 81 و82 00:19:19
  سوره بقره آيه 83 00:20:13
  سوره بقره آيه 84 و85 00:20:08
  سوره بقره آيه 85 00:19:00
  سوره بقره آيه 86 و87 00:20:05
  سوره بقره آيه 87 00:20:18
  سوره بقره آيه 88 و89 00:20:40
  سوره بقره آيه 90 00:19:07
  سوره بقره آيه 91 و92 00:20:39
  سوره بقره آيه 93 00:20:05
  سوره بقره آيه 94 و95 00:20:03
  سوره بقره آيه 96 00:20:46
  سوره بقره آيه 97 00:20:34
  سوره بقره آيه 98 و99 00:19:25
  سوره بقره آيه 100 و101 00:19:33
  سوره بقره آيه 102 / قسمت 1 00:20:38
  سوره بقره آيه 102 / قسمت 2 00:20:55
  سوره بقره آيه 103و104 00:20:48
  سوره بقره آيه 105و106 00:19:31
  سوره بقره آيه 106و107 00:20:39
  سوره بقره آيه 108و109 00:19:26
  سوره بقره آيه 110 00:19:40
  سوره بقره آيه 111 00:18:59
  سوره بقره آيه 112 00:20:14
  سوره بقره آيه 113 00:20:20
  سوره بقره ايه114 00:20:04
  سوره بقره آيه 115 00:19:33
  سوره بقره آيه 116و117 00:19:55
  سوره بقره آيه 118و119 00:20:05
  سوره بقره آيه 120 00:20:14
  سوره بقره آيه 121و122 00:18:57
  سوره بقره آيه 123و124 00:19:08
  سوره بقره آيه 124 00:20:39
  سوره بقره آيه 125 00:19:41
  سوره بقره ايه 126 00:20:53
  سوره بقره آيه 127و128 00:19:23
  سوره بقره آيه 128 00:20:06
  سوره بقره آيه 129 00:20:24
  سوره بقره آيه 130 00:19:46
  سوره بقره آيه 131و132 00:18:13
  سوره بقره آيه 132 00:20:59
  سوره بقره آيه 133 00:20:28
  سوره بقره آيه 134و135 00:20:14
  سوره بقره آيه 136 00:20:33
  سوره بقره آيه 137و138 00:20:06
  سوره بقره آيه 137 00:20:39
  سوره بقره آيه 139و140 00:20:28
  سوره بقره آيه 141 00:18:44
  سوره ناس آيه 1 00:20:10
  سوره ناس آيه 2 تا4 00:20:33
  سوره ناس آیه 4 تا آخر 00:20:28
  سوره فلق 00:19:08
  سوره اخلاص 1 00:20:34
  سوره اخلاص 2 00:19:50
  سوره مسد 00:20:44
  سوره نصر 1 00:20:37
  سوره نصر 2 00:20:06
  سوره کافرون 1 00:19:46
  سوره کافرون 2 00:19:52
  سوره کوثر 00:19:57
  سوره ماعون 1 00:20:07
  سوره ماعون 2 00:20:29
  سوره قريش 00:20:40
  سوره فيل 1 00:20:28
  سوره فيل 2 00:20:39
  سوره همزه 1 00:20:15
  سوره همزه 2 00:19:54
  سوره همزه 3 00:19:34
  سوره عصر 00:20:16
  سوره تکاثر 1 00:20:10
  سوره تکاثر 2 00:20:01
  سوره قارعه 1 00:19:13
  سوره قارعه 2 00:19:52
  سوره قارعه 3 00:19:54
  سوره عاديات 1 0:19:22
  سوره عادیات 2 00:20:36
  سوره عادیات 3 00:20:12
  سوره عاديات 4 00:19:41
  سوره زلزال 1 00:18:10
  سوره زلزال 2 00:20:04
  سوره بينه آیه 1 00:20:22
  سوره بينه آیه 2 00:18:53
  سوره بينه آیه 3 00:20:23
  سوره بينه آیه 4 00:20:32
  سوره بينه آیه 5 00:20:31
  سوره بينه آیه 6 00:20:34
  سوره بينه آیه 7 و 8 00:19:14
  سوره بينه آيه8 00:20:19
  سوره قدرآيه1و2 00:19:00
  سوره قدرآيه 3و4و5 00:20:41
  سوره قدرآيه 4و5 00:20:19
  سوره قدرآيه 5 00:20:22
  سوره علق آيه 1و2 00:18:50
  سوره علق آيه 3 تا6 00:20:29
  سوره علق آيه6 تا8 00:20:00
  سوره علق آيه 9 تا14 00:20:14
  سوره علق آيه 14 تا16 00:19:21
  سوره علق آيه 15 تا18 00:19:48
  سوره علق آيه 18 و19 00:19:46
  سوره تين آيه 1 تا5 00:20:40
  سوره تين آيه 5و6 00:19:25
  سوره تين آيه 6 تا8 00:18:58
  سوره شرح آيه 1و2 00:19:35
  سوره شرح آيه 2 تا4 00:19:26
  سوره شرح آيه 5 تا8 00:20:40
  سوره ضحي آيه 1 تا4 00:20:04
  سوره ضحي آيه 5 تا7 00:19:10
  سورضحي آيه 7 تا9 00:19:10
  سوره ضحي آيه 10و11 00:20:20
  سوره ليل سوره 1تا4 00:19:53
  سوره ليل آيه 7 تا13 00:18:20
  سوره ليل آيه 14 تا17 00:20:12
  سوره ليل آيه 18 تاآخر 00:20:13
  سوره شمس آيه 1و2 00:19:36
  سوره شمس آيه 1تا5 00:20:34
  سوره شمس آيه 6 تا8 00:19:41
  سوره شمس آيه 8 تا10 00:19:53
  سوره شمس آيه 10 تا12 00:20:02
  سوره شمس آيه 12 تا آخر 00:20:38
  سوره بلد آيه 1تا5 00:20:02
  سوره بلد آيه 6 تا10 00:18:57
  سوره بلد آيه11تا14 00:20:12
  سوره بلد آيه11تا14 00:20:12
  سوره بلد آيه 15 تا18 00:20:11
  سوره بلد آيه 19و20 00:19:19
  سوره فجر آيه 1تا5 00:19:51
  سوره فجر آيه 6 تا9 00:20:10
  سوره فجر آيه 10تا14 00:19:40
  سوره فجر آيه 15و16 00:19:58
  سوره فجر آيه 17تا20 00:19:00
  سوره فجر آيه 21 تا23 00:19:48
  سوره فجر آيه 24 تا26 00:20:18
  سوره فجر 27 تا آخر 00:19:51
  سوره غاشيه سوره 1تا4 00:19:54
  سوره غاشيه آيه 5تا13 00:19:44
  سوره غاشيه آيه 14 تا17 00:19:49
  سوره غاشيه آيه 17 تا21 00:19:59
  سوره غاشيه آيه 22 تا آخر 00:18:42
  سوره اعلي آيه 1و2 00:19:33
  سوره اعلي آيه 2 تا5 00:19:56
  سوره اعلي آيه 6تا9 00:20:20
  سوره اعلي آيه 9 تا12 00:18:54
  سوره اعلي آيه 12 تا16 00:19:07
  سوره اعلي آيه 16 تا19 00:20:02
  سوره طارق آيه 1تا4 00:20:03
  سوره طارق آيه5تا9 00:19:24
  سوره طارق آيه 10 تا17 00:19:56
  سوره بروج آيه 1تا5 00:19:50
  سوره بروج آيه 6 تا9 00:19:04
  سوره بروج آيه 6تا9 00:18:46
  سوره بروج آيه 11 تا13 00:20:04
  سوره بروج آيه 14 تا16 00:19:16
  سوره بروج آيه 17 تا20 00:17:30
  سوره بروج آيه 21و22 00:19:56
  سوره انشقاق آيه 1تا5 00:20:11
  سوره انشقاق آيه 6 و7 00:19:46
  سوره انشقاق آيه 7 تا9 00:19:51
  سوره انشقاق آيه 10 تا12 00:18:50
  سوره انشقاق آيه 9 تا13 00:19:37
  سوره انشقاق آيه 13 تا15 00:20:18
  سوره انشقاق آيه 16 تا21 00:19:52
  سوره انشقاق آيه 22 تا25 00:20:16
  سوره مطففين آيه 1تا3 00:20:17
  سوره مطففين آيه 4 تا6 00:20:17
  سوره مطففين آيه 7 تا11 00:20:19
  سوره مطففين آيه 11 تا13 00:20:03
  سوره مطففين آيه 13تا15 00:20:13
  سوره مطففين آيه 15 تا18 00:20:45
  سوره مطففين آيه 18 تا21 00:20:39
  سوره مطففين آيه 22و 23 00:19:42
  سوره مطففين آيه 23 تا25 00:19:16
  سوره مطففين آيه 26 تا28 00:20:09
  سوره مطففين آيه 28و29 00:19:54
  سوره مطففين آيه 29 تا31 00:19:52
  سوره مطففين آيه 31 تا35 00:19:08
  سوره مطففين آيه 34 تا36 00:20:09
  سوره انفطار آيه 1تا4 00:20:36
  سوره انفطار آيه 3 تا5 00:19:48
  سوره انفطار آيه 5و6 00:20:32
  سوره انفطار آيه 7 تا9 00:19:15
  سوره انفطار آيه 9 تا18 00:19:08
  سوره انفطار آيه 19 00:18:27
  سوره تکوير آيه 1 تا4 00:18:18
  سوره تکوير آيه 4 تا8 00:21:02
  سوره تکوير آيه 8 تا10 00:17:41
  سوره تکوير آيه 11 تا14 00:19:10
  سوره تکوير آيه 15 تا17 00:19:55
  سوره تکوير آيه 17 تا20 00:19:37
  سوره تکوير آيه 20 تا23 00:20:23
  سوره تکوير آيه 23 تا25 00:19:53
  سوره تکوير آيه 26 تا28 00:19:43
  سوره تکوير آيه 28 و29 00:20:29
  سوره عبس آيه 1 تا8 00:20:05
  سوره عبس آيه 8 تا14 245 00:19:25
  سوره عبس آيه 13 تا17 00:20:03
  سوره عبس آيه 17 تا19 00:20:01
  سوره عبس آيه 20 تا22 00:19:28
  سوره عبس آيه 22 تا25 00:20:38
  سوره عبس آيه 25 تا31 00:20:22
  سوره عبس آيه 32 تا35 00:20:33
  سوره عبس آيه 34 تا37 00:20:02
  سوره عبس آيه 38 تا41 00:19:54
  سوره عبس آيه 40 تا آخر 00:19:53
  سوره نازعات آيه 1 تا4 00:20:02
  سوره نازعات آيه 4 تا7 00:19:29
  سوره نازعات آيه 6 تا9 00:19:50
  سوره نازعات 10 تا13 00:20:51
  سوره نازعات آيه 16 و17 00:20:11
  سوره نازعات آيه 20 تا23 00:20:01
  سوره نازعات آيه 24 تا26 00:19:46
  سوره نازعات آيه 26 و27 00:20:38
  سوره نازعات آيه 27 تا29 00:19:28
  سوره نازعات آيه 30 تا33 00:20:34
  سوره نازعات آيه 34 تا36 00:19:21
  سوره نازعات آيه 37 و38 00:19:11
  سوره نازعات آيه39و40 00:21:22
  سوره نازعات آيه 40 00:20:03
  سوره نازعات آيه 40تا 42 00:20:20
  سوره نازعات آيه 43 تا45 00:20:30
  سوره نازعات آيه 45 و46 00:21:19
  سوره نبأ آيه 1 تا3 00:20:18
  سوره نبأ آيه 4 تا6 00:19:55
  سوره نبأ آيه 6 تا10 00:18:49
  سوره نبأ آيه 11 تا 13 00:19:56
  سوره نبأ آيه 14 تا16 00:20:18
  سوره نبأ ايه 17 00:20:50
  سوره نبأ آيه 18 00:20:13
  سوره نبأ آيه 19 و20 00:20:30
  سوره نبأ آيه 20و 21 00:20:48
  سوره نبأ آيه 21 و22 00:20:02
  سوره نبأ آيه 22 و23 00:19:50
  سوره نبأ آيه 24و25 00:20:53
  سوره نبأ آيه 26 و27 00:21:00
  سوره نبأ آيه 27 و28 00:20:23
  سوره نبأ آيه 28 و29 00:20:20
  سوره نبأ آيه 29 00:18:26
  سوره نبأ آيه 30 00:20:14
  سوره نبأ آيه 31 00:20:13
  سوره نبأ آيه 32و33 00:20:54
  سوره نبأ آيه 33 و34 00:19:39
  سوره نبأ آيه 35 و36 00:19:59
  سوره نبأ آيه 36 و37 00:20:01
  سوره نبأ آيه 37 00:20:33
  سوره نبأ آيه 38 / قسمت 1 00:20:41
  سوره نبأ آيه 38 / قسمت 2 00:20:26
  سوره نبأ آيه 38 / قسمت 3 00:20:44
  سوره نبأ آيه 39 00:19:30
  سوره نبأ آيه40 / قسمت 1 00:21:01
  سوره نبأ آيه40 / قسمت 2 00:20:46
  سوره نبأ آيه40 / قسمت 3 00:21:12
  سوره نبأ آيه40 / قسمت 4 00:20:12
  سوره نبأ آيه40 / قسمت 5 00:19:39
  گزارش کلي برنامه 00:20:02
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 1 00:20:17
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 2 00:19:19
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 3 00:19:39
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 4 00:20:09
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 5 00:20:22
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 6 00:20:31
  سوره بقره آيه 255/ قسمت 7 00:20:08
  سوره بقره آيه 255و256 00:20:23
  سوره بقره آيه 256 / قسمت 1 00:19:33
  سوره بقره آيه 256 / قسمت 2 00:20:49
  سوره بقره آيه 256 / قسمت 3 00:20:34
  سوره بقره آيه 257/ قسمت 1 00:20:05
  سوره بقره آيه 257/ قسمت 2 00:20:47
  سوره مرسلات ايه 1 و2 00:17:22
  سوره مرسلات آيه 3 تا5 00:19:29
  سوره مرسلات آيه 5و6 00:19:37
  سوره مرسلات آيه 6و7 00:17:18
  سوره مرسلات آيه 7و8 00:18:58
  سوره مرسلات آيه 9 تا11 00:18:43
  سوره مرسلات آيه 12 تا14 00:20:09
  سوره مرسلات آيه 14 تا16 00:19:16
  سوره مرسلات ايه 16 تا20 00:18:51
  سوره مرسلات آيه 20و21 00:19:37
  سوره مرسلات آيه 21 تا24 00:20:06
  سوره مرسلات آيه 25 تا28 00:20:25
  سوره مرسلات آيه 28 تا30 00:20:42
  سوره مرسلات آيه 29 تا31 00:19:27
  سوره مرسلات آيه 32 تا36 00:18:32
  سوره مرسلات آيه 35 تا38 00:19:45
  سوره مرسلات آيه 38 تا41 00:17:35
  سوره مرسلات آيه 41 تا43 00:20:22
  سوره مرسلات آيه 43 تا47 00:20:23
  سوره مرسلات آيه 46 و47 00:19:48
  سوره مرسلات آيه 48 تا50 00:18:25
  سوره دهر آيه 1و2 00:20:33
  سوره دهر آيه 2و3 00:17:59
  سوره دهر آيه 3 00:20:31
  سوره دهر آيه 4 00:18:39
  سوره دهر آيه 5 00:19:51
  سوره دهر آيه 6 00:18:43
  سوره دهر آيه 6و7 00:18:57
  سوره دهر آيه 7 00:19:53
  سوره دهر آيه 8 00:20:26
  سوره دهر آيه 8و9 / قسمت 1 00:20:28
  سوره دهر آيه 8و9 / قسمت 2 00:19:50
  سوره دهر آيه 9 و10 00:19:22
  سوره دهر آيه 10و11 00:19:30
  سوره دهر آيه 11 00:19:04
  سوره دهر آيه 11و12 00:19:54
  سوره دهر آيه 12و13 00:20:27
  سوره دهر آيه 13و14 00:19:15
  سوره دهر آيه 15 و16 00:20:12
  سوره دهر آيه 17 و18 00:14:45
  سوره دهر آيه 19 و20 00:20:23
  سوره دهر آيه 21/ قسمت 1 00:20:26
  سوره دهر آيه 21/ قسمت 2 00:20:18
  سوره دهر آيه 21/ قسمت 3 00:19:13
  سوره دهر آيه 21/ قسمت 4 00:20:12
  سوره دهر آيه 22 00:21:01
  سوره دهر آيه 23 و24 00:18:45
  سوره دهر آيه 24و25 00:20:38
  سوره دهر آيه 25 00:22:38
  سوره دهر آيه 26 00:18:49
  سوره دهر آيه 27/ قسمت 1 00:19:44
  سوره دهر آيه 27/ قسمت 2 00:19:02
  سوره دهر آيه 27/ قسمت 3 00:19:05
  سوره دهر آيه 28/ قسمت 1 00:21:44
  سوره دهر آيه 28/ قسمت 2 00:20:50
  سوره دهر آيه 29 00:20:29
  سوره دهر آيه 29 و30 00:21:09
  سوره دهر آيه 30 00:20:56
  سوره دهر آيه 31/ قسمت 1 00:20:35
  سوره دهر آيه 31/ قسمت 2 00:20:45
  سوره دهر آيه 31/ قسمت 3 00:20:55
  سوره قيامه آيه 1 00:19:39
  سوره قيامه آيه 1و2 00:19:24
  سوره قيامه آيه 1و2 00:19:41
  سوره قيامه آيه 3 00:20:10
  سوره قيامه آيه 4 00:19:15
  سوره قيامه آيه 4و5 00:17:49
  سوره قيامه آيه 5و6 00:22:29
  سوره قيامه آيه 6و7 00:18:39
  سوره قيامه آيه 7 تا10 00:19:37
  سوره قيامه آيه 11 00:18:42
  سوره قيامه آيه 11 و 12 00:19:55
  سوره قيامه آيه 12و13 00:20:42
  سوره قيامه آيه 14 00:21:18
  سوره قيامه آيه 14 و15 00:21:07
  سوره قيامه آيه 16 00:20:01
  سوره قيامه آيه 17 و18 00:19:56
  سوره قيامه آيه 19 00:19:10
  سوره قيامه آيه 20و21 00:20:31
  سوره قيامه آيه 20 تا24 00:21:05
  سوره قيامه آيه 22 و23/ قسمت 1 00:21:13
  سوره قيامه آيه 22 و23/ قسمت 2 00:20:32
  سوره قيامه آيه 24 و25 00:21:41
  سوره قيامه آيه 25و26/ قسمت 1 00:19:53
  سوره قيامه آيه 25و26/ قسمت 2 00:20:09
  سوره قيامه آيه 26و27 00:21:09
  سوره قيامه آيه 27و28 00:22:07
  سوره قيامه آيه 29 تا32 00:21:52
  سوره قيامه آيه 31و32/ قسمت 1 00:20:55
  سوره بقره آيه 31و32/ قسمت 2 00:18:06
  سوره بقره آيه 31و32/ قسمت 3 00:20:47
  سوره قيامه آيه 33 تا35 00:21:35
  سوره قيامه آيه 34 تا36 00:20:45
  سوره قيامه آيه 36 تا37 00:21:12
  سوره قيامه آيه 37 00:20:05
  سوره قيامه آيه 38 و39 00:20:29
  سوره قيامه آيه 39 و بخشي از 40 00:21:12
  آيات ابتدايي سوره مدثر 00:17:59
  ترجمه آيات ابتدايي سوره مدثر 00:18:51
  سوره مدثر آيه 3و4 00:18:04
  سوره مدثر آيات 4و5 00:18:24
  سوره مدثر آيات 6و7 00:17:01
  سوره مدثر آيات 7و8 00:19:17
  سوره مدثر آيات 9و10 00:19:38
  سوره مدثر آيه 11و12 00:19:06
  سوره مدثر آيه 12و13 00:18:32
  سوره مدثر آيه 12و13 00:17:53
  سوره مدثر آيات 14 تا16 00:18:25
  سوره مدثر آيه16/ قسمت 1 00:17:39
  سوره مدثر آيه16/ قسمت 2 00:18:22
  سوره مدثر آيه 16 و17 00:19:32
  سوره مدثر آيه 17 00:18:45
  سوره مدثر آيه 18 تا21 00:19:42
  سوره مدثر آيه 21 تا23 00:19:23
  سوره مدثر آيه 23و24 00:18:54
  سوره مدثر آيه 24 00:19:59
  سوره مدثر آيه 24و25/ قسمت 1 00:19:04
  سوره مدثر آيه 24و25/ قسمت 2 00:18:20
  سوره مدثر آيه 26 و27 00:19:42
  سوره مدثر آيه 28و29/ قسمت 1 00:17:13
  سوره مدثر آيه 28 و29/ قسمت 2 00:19:30
  سوره مدثر آيه 28 و29/ قسمت 3 00:19:31
  سوره مدثر آيه 29و30 00:17:36
  سوره مدثر آيه 31و32 00:16:51
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 1 00:18:06
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 2 00:19:39
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 3 00:18:13
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 4 00:19:49
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 5 00:18:48
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 6 00:19:39
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 7 00:7:41
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 8 00:20:18
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 9 00:17:50
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 10 00:20:01
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 11 00:18:58
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 12 00:19:21
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 13 00:18:40
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 14 00:17:39
  سوره مدثر آيه 31/ قسمت 15 00:17:18
  سوره مدثر آيه 39 00:19:40
  سوره مدثر آيه 32 تا35/ قسمت 1 00:19:37
  سوره مدثر آيه 32 تا35/ قسمت 2 00:19:29
  سوره مدثر آيه 36 00:19:56
  سوره مدثر آيه 37 00:20:11
  سوره مدثر آيه 38/ قسمت 1 00:19:00
  سوره مدثر آيه 38/ قسمت 2 00:19:25
  سوره مدثر آيه 38/ قسمت 3 00:19:43
  سوره مدثر آيه 38/ قسمت 4 00:19:49
  سوره مدثر آيه 39/ قسمت 1 00:18:28
  سوره مدثر آيه 39/ قسمت 2 00:9:41
  سوره مدثر آيه 40 00:19:07
  سوره مدثر آيه 40و41 00:19:26
  سوره مدثر آيه 41 00:18:52
  سوره مدثر آيه 42و43 00:18:57
  سوره مدثر آيه 43/ قسمت 1 00:20:51
  سوره مدثر آيه 43/ قسمت 2 00:19:35
  سوره مدثر آيه 43/ قسمت 3 00:19:17
  سوره مدثر آيه 44 00:19:32
  سوره مدثر آيه 45 00:20:29
  سوره مدثر آيه 46/ قسمت 1 00:18:52
  سوره مدثر آيه 46/ قسمت 2 00:20:13
  سوره مدثر آيه 46و47 00:19:45
  سوره مدثر آيه 47 00:19:37
  سوره مدثر آيه 48 00:19:47
  سوره مدثر آيه 49/ قسمت 1 00:19:15
  سوره مدثر آيه 49/ قسمت 2 00:16:05
  سوره مدثر آيه 49/ قسمت 3 00:18:22
  سوره مدثر آيه 50 00:19:07
  سوره مدثر آيه 50و51 00:18:04
  سوره مدثر آيه 52 00:19:46
  سوره مدثر آيه 50 مجدد 00:19:16
  سوره مدثر آيه 50 مجدد 00:18:00
  سوره مدثر آيه53/ قسمت 1 00:19:36
  سوره مدثر آيه53/ قسمت 2 00:20:29
  سوره مدثر آيه53/ قسمت 3 00:18:22
  سوره مدثر آيه 53 تا55 00:18:07
  سوره مدثر آيه 54و55 00:18:57
  سوره مدثر آيه 54 00:18:51
  سوره مدثر آيه 54 00:19:39
  سوره مدثر آيه 54 00:17:39
  سوره مدثر آيه 55 00:19:48
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 1 00:19:53
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 2 00:19:18
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 3 00:20:03
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 4 00:20:33
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 5 00:19:28
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 6 00:20:23
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 7 00:19:18
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 8 00:20:01
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 9 00:20:42
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 10 00:21:21
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 11 00:20:23
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 12 00:20:12
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 13 00:20:05
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 14 00:21:03
  سوره مدثر آيه 56/ قسمت 15 00:21:06
  2796 بازدید 10 نظر »

  ارسال نظر

  1. مجتبی می‌گه:

   سلام اگه میشه تفسیر صوتی حجه الاسلام قرائتی رو هم اضافه کنید
   یا علی

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مارس 12th, 2013 14:30:

   سلام
   تمام جلسات درسهایی از قرآن از سال 58 تا 91 تو سایت هست

   [پاسخ]

  2. میثم می‌گه:

   سلام و خسته نباشید
   دست مریزاد عالیه سایتت
   فقط لطف می کنی این فایل هایی که بصورت تک تک است به صورت یکجا هم بگذارید.
   خیلی سخته دانلودشون
   تشکر فراوان

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 15:58:

   سلام
   نه والا نمیشه چون از جایی که کپی میکنم همینجوریه
   دانلودشون خیلی راحته کافیه همشونو با موس انتخاب کنی بعد کلیک راست بزنی و دانلود ویت آی دی ام رو بزنی بعد یه پنجره میاد چک ال رو بزن همش میاد تو لیست منیجر

   [پاسخ]

  3. کاظم می‌گه:

   سلام.متاسفانه باز خرابه.و بازم شما میگید درست میشه!!!!!!!!!!شوخی کردم دادا.یا علی

   [پاسخ]

  4. سرباز هور می‌گه:

   با سلام
   سری بزنید

   [پاسخ]

  5. رضا می‌گه:

   اجرتون با اباصالح (عجل الله تعالی فرجه الشریف).خداقوت.فقط این لینک بالای صفحه سخنرانی های استاد رائفی پور مشکل داره اگه زحمتی نیست توجهی بکنید.

   [پاسخ]

  6. محمد می‌گه:

   سلام دوست عزیز . افتخار میدید باهم تبادل لینک داشته باشیم ؟
   ممنون

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فوریه 16th, 2014 01:04:

   سلام باشه

   [پاسخ]

  7. یوسفی می‌گه:

   با سلام
   من کتاب ترجمان وحی از استاد فیاض بخش را مطالعه کردم و کتاب مفردات ایشان و آقای روحی را نیز گاهی مراجعه می کنم. نقطه نظراتی در مورد کار ایشان داشتم که می خواستم در صورت امکان آدرس ایشان و یا چگونگی دسترسی آسان به ایشان را به من اطلاع دهید.
   ممنون

   [پاسخ]

  دسته ها

  آمار سایت