دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2021/04/img_607717f9a5c71.jpg

ردیفعنواننسخه تلفن همراه
نماز
۱نماز مقام معظم رهبرینماز مقام معظم رهبری
۲اذان و اقامه – ۱اذان و اقامه – ۱
۳اذان و اقامه – ۲اذان و اقامه – ۲
۴اذان و اقامه – ۳اذان و اقامه – ۳
۵قرائت سوره حمد – ۱قرائت سوره حمد – ۱
۶قرائت سوره حمد – ۲قرائت سوره حمد – ۲
۷قرائت سوره حمد – ۳قرائت سوره حمد – ۳
۸قرائت سوره اخلاصقرائت سوره اخلاص
۹تشهد و سلام -۱تشهد و سلام -۱
۱۰تشهد و سلام -۲تشهد و سلام -۲
۱۱تشهد و سلام -۳تشهد و سلام -۳
۱۲تشهد و سلام -۴تشهد و سلام -۴
قرآن
۱۳آموزش تلبیهآموزش تلبیه
۱۴صداهای کوتاه – ۱صداهای کوتاه – ۱
۱۵صداهای کوتاه – ۲صداهای کوتاه – ۲
۱۶علامت سکون – ۱علامت سکون – ۱
۱۷علامت سکون – ۲علامت سکون – ۲
۱۸صداهای کشیده -۱صداهای کشیده -۱
۱۹صداهای کشیده -۲صداهای کشیده -۲
۲۰علامت تشدید -۱علامت تشدید -۱
۲۱علامت تشدید -۲علامت تشدید -۲
۲۲حروف ناخوانا – ۱حروف ناخوانا – ۱
۲۳حروف ناخوانا – ۲حروف ناخوانا – ۲
۲۴تنوین – ۱تنوین – ۱
۲۵تنوین – ۲تنوین – ۲
۲۶اشباع حرف ه -۱اشباع حرف ه -۱
۲۷اشباع حرف ه -۲اشباع حرف ه -۲
۲۸تنوین نزد حروف ساکن – ۱تنوین نزد حروف ساکن – ۱
۲۹تنوین نزد حروف ساکن – ۲تنوین نزد حروف ساکن – ۲
۳۰وقف – ۱وقف – ۱
۳۱وقف – ۲وقف – ۲
۳۲تمرین روخوانی – ۱تمرین روخوانی – ۱
۳۳تمرین روخوانی – ۲تمرین روخوانی – ۲
7988 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. ناصر گفت:

    تشکر. خدا خیرت بده.واقعا مفید بود

دسته بندی

اسکرول بار