دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

سوره ی انفال آیه ی ۱ (۱)۳۹:۰۳
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۲)۲۹:۴۴
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۳)۳۰:۵۴
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۴)۳۱:۴۵
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۱)۲۸:۴۷
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۲)۳۳:۴۹
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۳)۳۰:۱۴
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۴)۲۴:۳۶
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۱)۳۳:۰۵
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۲)۳۴:۳۹
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۳)۳۲:۰۹
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۴)۳۹:۵۵
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۰ (۱)۲۷:۳۱
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۰ (۲)۲۸:۲۰
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۱۲۶:۰۰
سوره ی انفال آیات ۱۱ تا ۱۴۲۷:۵۴
سوره ی انفال آیات ۱۲ تا ۱۶ (۱)۳۰:۵۵
سوره ی انفال آیات ۱۲ تا ۱۶ (۲)۲۵:۴۲
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۱)۳۰:۳۳
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۲)۲۶:۲۹
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۳)۳۰:۳۸
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۹۲۹:۱۶
سوره ی انفال آیات ۱۷ تا ۲۱۲۹:۵۳
سوره ی انفال آیات ۱۸ تا ۲۲۲۹:۵۸
سوره ی انفال آیات ۱۹ تا ۲۳ (۱)۲۷:۰۰
سوره ی انفال آیات ۱۹ تا ۲۳ (۲)۲۶:۴۳
سوره ی انفال آیات ۲۰ تا ۲۴۳۲:۲۱
سوره ی انفال آیات ۲۱ تا ۲۴۳۳:۰۳
سوره ی انفال آیات ۲۲ تا ۲۴۳۴:۵۸
سوره ی انفال آیه ی ۲۴۳۰:۵۰
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ (۱)۲۸:۵۵
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ (۲)۲۶:۲۸
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ تا ۲۶۳۷:۱۷
سوره ی انفال آیات ۲۶ تا ۲۸۲۷:۴۹
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۸۳۱:۲۹
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۹ (۱)۲۸:۰۴
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۹ (۲)۳۱:۴۰
سوره ی انفال آیات ۲۹ تا ۳۰ (۱)۲۹:۲۹
سوره ی انفال آیات ۲۹ تا ۳۰ (۲)۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۳۰ تا ۳۱۲۳:۵۴
سوره ی انفال آیات ۳۰ تا ۳۳۲۵:۴۰
سوره ی انفال آیات ۳۲ تا ۳۴ (۱)۲۵:۰۹
سوره ی انفال آیات ۳۱ تا ۳۴۲۶:۰۱
سوره ی انفال آیات ۳۲ تا ۳۴ (۲)۲۴:۳۱
سوره ی انفال آیات ۳۴ تا ۳۶۲۲:۳۷
سوره ی انفال آیات ۳۵ تا ۳۸۲۵:۲۸
سوره ی انفال آیات ۳۶ تا ۳۸۲۳:۲۲
سوره ی انفال آیات ۳۶ تا ۴۰۲۷:۴۵
سوره ی انفال آیات ۳۸ تا ۴۰۳۰:۴۵
سوره ی انفال آیه ی ۴۱ (۱)۲۴:۰۳
سوره ی انفال آیه ی ۴۱ (۲)۲۵:۰۹
سوره ی انفال آیات ۴۱ تا ۴۴ (۱)۲۳:۲۶
سوره ی انفال آیات ۴۱ تا ۴۴ (۲)۲۹:۴۱
سوره ی انفال آیات ۴۲ تا ۴۴۳۰:۲۹
سوره ی انفال آیات ۴۲ تا ۴۶۳۱:۳۵
سوره ی انفال آیات ۴۳ تا ۴۷۲۷:۳۷
سوره ی انفال آیات ۴۵ تا ۴۷۳۱:۳۷
سوره ی انفال آیات ۴۷ تا ۴۹۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۴۵ تا ۴۹۳۰:۴۷
سوره ی انفال آیات ۴۹ تا ۵۱۲۸:۱۳
سوره ی انفال آیات ۵۰ تا ۵۴۲۶:۴۶
سوره ی انفال آیات ۵۰ تا ۵۲۲۷:۳۸
سوره ی انفال آیات ۵۱ تا ۵۴ (۱)۲۶:۳۲
سوره ی انفال آیات ۵۱ تا ۵۴ (۲)۳۵:۲۱
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۵۸۲۸:۵۸
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۵۹۲۹:۲۵
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۶۰۲۹:۳۱
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۶۱۳۱:۳۲
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۱۲۸:۴۶
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۳ (۱)۳۲:۰۴
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۳ (۲)۳۶:۲۲
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۴ (۱)۳۸:۴۹
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۴ (۲)۳۷:۴۸
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۵۳۷:۴۷
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۶ (۱)۳۴:۵۱
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۶ (۲)۳۰:۵۶
سوره ی انفال آیات ۶۵ تا ۶۷۲۸:۰۶
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۱)۲۷:۰۳
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۲)۲۹:۴۷
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۳)۲۷:۳۳
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۴)۲۲:۱۶
سوره ی انفال آیات ۶۸ تا ۷۱۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۱)۳۱:۲۲
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۲)۲۷:۰۳
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۳)۲۸:۳۰
سوره ی انفال آیات ۷۳ تا ۷۵۳۹:۴۰
سوره ی انفال آیات ۷۴ تا ۷۵ (۱)۲۷:۵۳
سوره ی انفال آیات ۷۴ تا ۷۵ (۲)۳۳:۰۴
8613 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. فریده مرتضوی زاده گفت:

    با سلام.
    مدتهاپیش خوابی در مورد سوره انفال دیدم که پس از چهار سال بطرز کاملا مشهودی تعبیر شد.. بدنبال معنای واقعی این سوره بودم.خیلی خوشحالم که استاد ارجمند من چنین فایلهایی را برای امثال بنده منتشر کرده اند …خیلی عالمانه …
    خیلی منظم …خیلی راحت الوصول
    بسیار متشکرم…

دسته بندی

اسکرول بار