دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2016/11/farhangnews_92985-271629-1411372491.jpg

 

 

آیت الله مصباح یزدی-دوستی با فقراء ۴۹:۴۴
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و هفتم (۹۲/۰۵/۱۵-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۶:۳۳
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و ششم: تشویق به صبر در روایات (۹۲/۰۵/۰۱۴-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۶:۱۲
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و پنجم: راهی برای کسب ملکه صبر (۹۲/۰۵/۱۳-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۵:۴۷
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و چهارم: صبر در برابر حرف مردم (۹۲/۰۵/۱۲-دفتر مقام معظم رهبری) ۰۱:۰۲:۰۰
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و سوم: صبر و تقیه (۹۲/۰۵/۱۱-دفتر مقام معظم رهبری) ۰۱:۰۰:۱۸
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و یکم: صبر و شکیبایی، یا دعا و تضرع (۹۲/۰۵/۰۹-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۰:۳۲
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و یکم: صبر و شکیبایی، یا دعا و تضرع (۹۲/۰۵/۰۹-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۰:۳۲
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیستم: صبر و احکام تکلیفی (۹۲/۰۵/۰۸-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۰:۱۸
آیت الله مصباح یزدی-جلسه نوزدهم: ولایت، متمم توحید (۹۲/۰۵/۰۷-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۳:۳۸
آیت الله مصباح یزدی-جلسه هجدهم: والاترین صبر (۹۲/۰۵/۰۶-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۷:۴۲
آیت الله مصباح یزدی-جلسه هفدهم: ملاک برتری اعمال (۹۲/۰۵/۰۵-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۱:۵۲
آیت الله مصباح یزدی-جلسه شانزدهم: صبر، پلکان رشد و تعالی (۹۲/۰۵/۰۴-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۱:۰۸
آیت الله مصباح یزدی-جلسه پانزدهم: نگاهی به «صبرنامه» علی(ع) (۹۲/۰۵/۰۳-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۲:۵۱
آیت الله مصباح یزدی-جلسه چهاردهم:پیامبر(ص)، نماد شکیبایی (۹۲/۰۵/۰۲-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۲:۵۳
آیت الله مصباح یزدی-جلسه سیزدهم: امام حسن (علیه‌السلام)، اسوه صبر (۹۲/۰۵/۰۱-دفتر مقام معظم رهبری) ۰۱:۰۹:۱۹
آیت الله مصباح یزدی-جلسه دوازدهم: انبیاء پیشین، الگوهایی برای صبر (۹۲/۰۴/۳۱-دفتر مقام معظم رهبری) ۰۱:۰۲:۵۴
آیت الله مصباح یزدی-جلسه یازدهم: پایداری با خداجویان (۹۲/۰۴/۳۰-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۵:۳۱
آیت الله مصباح یزدی-جلسه دهم: پیامبر صلوات الله علیه، مأمور به صبر (۹۲/۰۴/۲۹-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۸:۱۸
آیت الله مصباح یزدی-جلسه نهم: ایمان، شرط نجات (۹۲/۰۴/۲۸-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۳:۲۳
آیت الله مصباح یزدی-جلسه هشتم: صبر، روح عبادات (۹۲/۰۴/۲۷-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۷:۳۷
آیت الله مصباح یزدی-جلسه هفتم: شبهات شیطانی (۹۲/۰۴/۲۶-دفتر مقام معظم رهبری) ۰۱:۰۳:۳۰
آیت الله مصباح یزدی-جلسه پنجم: صبر، تمرین تقویت اراده (۹۲/۰۴/۲۴-دفتر مقام معظم رهبری) ۵۳:۰۰
آیت الله مصباح یزدی-جلسه چهارم: شیوه‌های پرورش روحیه صبر (۹۲/۰۴/۲۳-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۴:۱۶
آیت الله مصباح یزدی-جلسه سوم: صبر در قرآن (۹۲/۰۴/۲۲-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۵:۴۵
آیت الله مصباح یزدی-جلسه دوم: صبر جوهره انسانیت (۹۲/۰۴/۲۱-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۵:۲۶
آیت الله مصباح یزدی-جلسه اول: مفهوم صبر (۹۲/۰۴/۲۰-دفتر مقام معظم رهبری) ۴۸:۵۹
آثار معرفت و اهمیت خداشناسی ۱۶:۶
معنای لقاء الهی ۲۴:۵۶
مراتب توجه و تمرکز ۲۱:۰۷
بزرگی و عظمت خدا در نظر انسان ۱۹:۵۶
دست یابی انسان به مقام قرب الهی ۲۰:۰۵
چگونگی حال شیعیان در دنیا ۲۰:۴۴
جلسه بیست و سوم: سیمای شیعیان(۲۲) ۲ ۲۰:۳۶
نظر اسلام پیرامون حزن و اندوه ۲۷:۳۷
چگونگی رسیدن به شادی یا نشاط از دیدگاه ها ۲۴:۰۴
تاثیر غم و غصه ی مطلوب در انسان ۲۵:۲۱
راه پاسخ به نیاز های غریزی ۲۶:۱۱
پاداش صبر شیعیان ۲۱:۵۲
صبر و شکیبایی بر مصائب برای رضای الهی ۲۰:۳۲
رابطه شیعیان با دنیا ۲۳:۵۱
بهره وری شیعیان از مواهب ۲۱:۱۱
رابطه شیعیان با قرآن ۲۰:۰۲
انواع عبادت در شب و روز ۱۹:۵۷
بررسی رفتار شیعیان ۲۴:۵۵
اهمیت و تاثیر وجود خوف در انسان ۱۷:۳۶
اشتغال ذهن به مسائل درونی ۲۲:۲۶
تاثیر درک عظمت خدا ۲۲:۱۲
بیان حال مومنین کامل در مقابل ستایش دیگران ۲۵:۰۹
بررسی ابعاد ستایش کردن دیگران ۲۳:۳۷
وظیفه انسان نسبت به پروردگار ۲۴:۲۰
پرهیز از افراط و تفریط در معاشرت اجتماعی ۲۵:۵۶
حقیقت ایمان و یقین ۲۴:۱۰
ابعاد ایمان به خدا و تاثیر یقین ۲۳:۵۹
حریص بودن مومنان ممتاز به کسب علم ۱۹:۴۴
بحث و حلاجی مسائل برای دست یابی به حقیقت علوم ۲۰:۲۲
تیزبینی شیعیان همراه با رفق و مدارا ۲۲:۳۱
تاثیر کنترل مصرف اموال و ثروت ۲۱:۵۷
لازمه ی ایمان چیست؟ ۲۱:۲۱
انواع خوف و چگونگی ایجاد آن ها ۲۱:۳۳
زندگی مومنین از دید گاه دیگران ۲۱:۳۹
وظایف ما در قبال استفاده از وسائل برای تامین زندگی ۲۳:۰۵
محاسبه ی نفس توسط مومنان حقیقی ۱۹:۳۹
جایگاه تهجد ۲۰:۲۹
غلبه بر نفس برای کسب رضای الهی ۲۲:۴
خودسازی و تربیت نفس ۲۲:۰۲
ارتباط علم با عمل ۱۹:۲۲
مذمت عالم بی عمل ۲۲:۲۲
آرزو ی شیعیان ۲۵:۵۷
پیشرفت علم در راستای برتری جایگاه اسلام ۲۳:۴۱
خشوع قلب مومنان در برابر یاد خدا ۲۲:۰۹
حلاوت و شیرینی لذت ها ۱۹:۱۶
قناعت ۲۴:۳۷
مذمت افراط و تفریط در امور ۲۷:۱۱
رفع نیاز های جامعه و رسیدن به لذت ها ۲۶:۱۱
تاثیر کج فهمی ها ۲۳:۲۵
فرو خوردن خشم ۲۵:۳۵
غضب در مقابل تجاوز به دین ۲۶:۳۸
خود بزرگ بینی، ریشه غضب ۲۹:۱۷
تواضع،عزت حقیقی ۲۸:۵۲
اخلاص و ریا ۲۲:۴۶
تاثیر نیت خالص در انجام اعمال ۲۲:۳۰
ملاک فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی ۱۴:۴۵
محبت به خدا در اوج فضیلت ۱۹:۵۹
ذاکرین و مراتب تاثیر پذیری آن ها ۲۲:۰۰
غفلت، منشا انحرافات ۲۲:۰۰
اخلاق و رفتار نیکوی شیعیان ۲۲:۰۰
امر به معروف و نهی از منکر ۲۲:۰۰
ارزش ها و بایدها و نبایدها ۲۰:۰۵
انذار و تبشیر اولیاء الهی برای تربیت انسان ها ۲۲:۰۰
حقوق متقابل در خانواده ۲۲:۰۰
رعایت حقوق مساوی افراد در جامعه ۲۲:۰۰
حقوق مسلمانان بر یکدیگر ۲۲:۰۰
ادعای حقوق و قضاوت قاضی ۲۲:۰۰
مسئولیت پذیری و امانت داری ۲۲:۰۰
راه کسب ارزش های اخلاقی ۲۲:۰۰
پشتکار و همت شیعیان ۲۲:۰۰
چگونگی عمل به تکالیف و وظایف توسط مومنان ۲۲:۰۰
پرورش ارزش های اخلاقی شیعیان برای رضای الهی ۲۲:۰۰
ایمان به افعال الهی ۲۲:۰۰
چگونگی معاشرت مومنان حقیقی با دیگران ۲۲:۰۰
پرهیز از کار بیهوده سیره شیعیان ۲۲:۰۰
خدمت به برادران دینی برای کسب رضای الهی ۲۲:۰۰
ایثار و ریاضت ۲۲:۰۰
2514 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار