دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2021/04/img_6086051c03c4d.jpg

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
۱ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱.mp3 مسئولیت همه موجودات عالم
۲ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۰.mp3 مکتب انسان ساز خانه و خانواده
۳ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۱.mp3 ساخته شدن زن با موعظه، اولاد با تربیت، در مکتب خانه – مسئولیت مکتب خانه به عهده مرد – لزوم حل اختلافات در خانه و بیرون نبردن مشکلات
۴ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۲.mp3 لزوم و وجوب خودسازی و دیگرسازی (خانواده) – راه عمل، بهترین راه دیگرسازی – لزوم داشتن سعه صدر برای دیگرسازی
۵ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۳.mp3 ایثار و گذشت، از وظایف زوجین – خوش رفتاری زوجین در خانه – آثار بدرفتاری در خانه
۶ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۴.mp3 مصادیق خوش رفتاری در خانه: وفاداری نسبت به یکدیگر (دیدن بدی، موجب فراموشی خوبیها نشود)
۷ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۵.mp3 شرایط خانه داری: عدم سخت گیری – مصادیق سخت گیری در خانه: سخت گیری به معنای بهانه جویی
۸ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۶.mp3 مسئولیت دوم در خانه: مسئولیت تربیت اولاد – اولین مورد: وراثت، با چه کسی باید ازدواج کرد؟
۹ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۷.mp3 تربیت اولاد، یکی از واجبات مهم اسلامی – حقوق اولاد به گردن والدین
۱۰ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۸.mp3 فطری بودن اسلام و مقصر بودن والدین در بروز انحراف اولاد
۱۱ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۱۹.mp3 عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزند: ۱. وراثت، ۲. تغذیه، ۳. افکار حین انعقاد نطفه
۱۲ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۲.mp3 شهادت امام سجاد علیه السلام – لزوم مسئولیت پذیری اختیاری انسان
۱۳ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۲۰.mp3 عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزند: ۴. اقدامات تربیتی
۱۴ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۳.mp3 شهادت ۳۵ نفر از پاسداران سپاه قم – لزوم توجه به انجام وظیفه – عبرت گیری از شهادت
۱۵ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۴.mp3 بررسی آیه ۳۴ سوره نساء – پرهیز از تندی در کلام و تحمیل فکر به همسر و فرزندان – رفتار با ملایمت و استفاده از زبان موعظه (روایات) – ریشه نزاعها: ضعف اعصاب، خودخواهی
۱۶ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۵.mp3 مسئولیت در خانه – تبعات عدم توجه به همسر و فرزندان – ریاست منزل – تشخیص مقصر در وقوع اشکال
۱۷ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۶.mp3 بررسی آیه ۳۴ سوره نساء – ریاست منزل – ویژگی های زنان شایسته در خانواده
۱۸ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۷.mp3 بررسی آیه ۳۴ سوره نساء – حقوق زوجین – راهکارهای حل اختلافات (نافرمانی زنان) در خانه
۱۹ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۸.mp3 ریاست منزل، یعنی حفظ ابهت و حکومت براساس محبت در دل خانواده – انجام اختیاری مسئولیت، امتیاز انسان از سایر موجودات
۲۰ پخش فایل صوتی ۴۴۴-۰۹.mp3 توافق کامل دو فرد با هم، ممکن نیست – محبت، راه تربیت است
37 بازدید نظر: »

ارسال نظر

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت