دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

ادعیه و زیارات کتاب مفاتیح الجنان

http://ahlolbait.com/files/13521_140.jpg

 

 

 

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول)۴,۰۱۹۰:۱۳:۲۷
۲حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم)۳,۵۸۹۰:۱۱:۵۹
۳حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم)۳,۵۰۳۰:۱۱:۴۱
۴حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم)۳,۵۷۹۰:۱۱:۵۷
۵حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم)۳,۷۳۴۰:۱۲:۲۸
۶حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم)۶۴۴۰:۰۱:۵۵
۷حاج رضا بکایی۱۲,۷۹۷۰:۵۴:۳۴
۸نزار القطری۵,۷۳۴۰:۲۴:۲۶
۹کافی۶,۹۸۸۰:۲۹:۴۸
۱۰حاج مهدی منصوری۱۰,۶۸۰۱:۰۰:۱۴
۱۱عباس صالحی۷,۷۶۲۰:۴۳:۵۲
۱۲انصاریان – قسمت اول۴,۰۶۵۰:۲۲:۴۹
۱۳انصاریان – قسمت دوم۶,۹۵۱۰:۳۹:۳۱
۱۴هاشمی نژاد – قسمت اول۴,۳۸۷۰:۲۴:۳۹
۱۵هاشمی نژاد – قسمت دوم۵,۳۱۰۰:۳۰:۱۱
۱۶عبدالرضا هلالی۲,۸۳۲۰:۱۵:۴۹
۱۷حاج رضا نبوی – قسمت اول۵,۳۵۴۰:۳۰:۰۹
۱۸حاج رضا نبوی – قسمت دوم۵,۴۴۵۰:۳۰:۵۷
۱۹حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول)۲,۶۷۴۰:۱۸:۱۹
۲۰حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم)۲,۶۱۸۰:۱۷:۵۶
۲۱حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول)۲,۹۱۰۰:۱۹:۵۷
۲۲حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم)۳,۰۰۴۰:۲۰:۳۵
۲۳حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم)۲,۷۱۷۰:۱۸:۳۷
۲۴حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول)۳,۲۴۳۰:۲۲:۱۴
۲۵حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم)۳,۹۸۱۰:۲۷:۱۸
۲۶حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم)۱,۲۲۳۰:۰۶:۵۷
۲۷دعای کمیل۱,۸۱۲۰:۲۹:۲۲
۲۸حاج مهدی سماواتی۱,۳۸۶۰:۳۴:۳۶
۲۹شیخ باقر مقدسی۱,۲۳۷۰:۲۰:۰۱
۳۰حاج محمد رضا غلامرضازاده۸,۷۹۳۰:۲۹:۵۹
۳۱مرحوم کافی۴,۳۳۴۰:۲۹:۳۱

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱رستگار۱۰,۵۷۵۱:۰۰:۰۹
۲عبدالرضا هلالی۵,۴۲۰۰:۳۰:۳۲
۳حاج مهدی منصوری۴,۹۶۸۰:۲۷:۵۸
۴سید مهدی میرداماد۵,۰۳۸۰:۲۸:۲۲
۵حاج مهدی سلحشور۶,۸۰۸۰:۳۸:۲۶
۶سازگار۴,۹۰۹۰:۲۷:۳۵
۷حاج حسین سازور۷,۹۶۰۰:۴۴:۵۹
۸حاج مهدی سماواتی – قسمت اول۵,۵۶۸۰:۱۸:۵۰
۹حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم۵,۵۶۴۰:۱۸:۵۸
۱۰حاج صادق آهنگران۱,۳۷۰۰:۲۲:۱۲
۱۱سید ولید المزیدی۱,۱۲۸۰:۱۸:۱۵
۱۲فرهمند۳,۶۹۶۰:۱۵:۴۶

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱انصاریان۸,۹۵۹۰:۵۰:۵۶
۲کافی۵,۶۲۰۰:۳۱:۳۸
۳حاج سعید حدادیان۷,۰۶۴۰:۳۹:۵۴
۴حاج مهدی منصوری – قسمت اول۴,۲۵۷۰:۲۳:۵۵
۵حاج مهدی منصوری – قسمت دوم۵,۳۷۷۰:۳۰:۳۴
۶حاج مهدی سماواتی – قسمت اول۵,۳۷۲۰:۱۸:۰۹
۷حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم۵,۵۶۸۰:۱۷:۵۹
۸شیخ باقر مقدسی۱,۲۹۱۰:۲۰:۵۴
۹فرهمند۴,۰۰۵۰:۲۶:۲۵

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱موسوی قهار۳,۵۵۴۰:۱۰:۰۶
۲فرهمند۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۳دعای عهد۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۴سید ولید المزیدی۵۸۸۰:۰۹:۲۷

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج محمد رضا طاهری۶.۳۹۱۰:۱۸:۱۰
۲حاج سعید حدادیان۷.۴۸۰۰:۲۱:۱۶

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج رضا بکایی۴,۶۱۲۰:۱۹:۳۹
۲حاج سعید حدادیان۶,۵۴۲۰:۳۷:۱۱
۳حاج مهدی منصوری۶,۲۶۰۰:۲۱:۱۱
۴حاج منصور ارضی۲,۵۶۴۰:۴۱:۳۷

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱میثم مطیعی (جدید)۲۰,۵۰۲۱:۲۷:۲۷
۲مرشد لو۹,۴۶۱۱:۰۴:۳۴
۳موسوی قهار۱۶,۷۶۷۱:۱۱:۳۰
۴شیخ باقر مقدسی۱,۸۷۶۰:۳۰:۲۵
۵محمدرضا طاهری۲۰,۶۴۰۱:۲۸:۰۲
۶سید مهدی میرداماد۲۱,۷۰۳۱:۳۲:۳۵
۷دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول)۱,۲۴۰۰:۲۰:۰۵
۸دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم)۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۷
۹دعای جوشن کبیر۲۱۶,۵۷۰۱:۱۰:۴۰
۱۰دعای جوشن کبیر۳۱۷,۳۵۱۱:۱۴:۰۰

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱موسوی قهار۳,۱۰۰۰:۱۷:۳۶
۲کافی۲.۲۷۰۰:۰۵:۲۲
۳فرهمند۳,۵۶۱۰:۱۵:۱۱

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج رضا بکایی۱۲,۱۶۳۰:۵۱:۵۲
۲حاج سعید حدادیان۴,۹۷۴۰:۲۸:۱۶
۳حاج منصور ارضی۱۰,۷۹۳۱:۰۱:۲۳
۴حاج محمد رضا طاهری۸,۶۷۴۰:۴۹:۱۹
۵حاج مهدی سماواتی۷,۶۳۴۰:۲۵:۵۳
۶دعای افتتاح۲,۰۳۴۰:۳۲:۵۸
۷شیخ باقر مقدسی۹۲۰۰:۱۴:۵۲

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱موسوی قهار۴,۴۶۸۰:۱۹:۰۲
۲محمد اصفهانی۳,۴۸۳۰:۱۴:۵۰
۳عباس صالحی (قسمت اول)۵,۳۷۶۰:۳۰:۳۴
۴عباس صالحی (قسمت دوم)۵,۴۴۰۰:۳۰:۵۵
۵دعای سحر۵۶۱۰:۰۹:۰۰
۶استاد فرهمند۲,۷۰۶۰:۱۱:۳۲

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱سید حسن نصرالله۳,۳۲۹۰:۰۹:۲۶
۲حاج رضا بکایی (قسمت اول)۱۲,۴۶۹۰:۵۳:۱۰
۳حاج رضا بکایی (قسمت دوم)۹,۵۹۹۰:۴۰:۵۵
۴حاج رضا بکایی (قسمت سوم)۱۱,۶۶۷۰:۴۹:۴۵
۵حاج رضا بکایی (قسمت چهارم)۸,۳۲۶۰:۳۵:۳۰
۶حاج رضا بکایی (قسمت پنجم)۸,۷۸۶۰:۳۷:۲۷
۷حاج رضا بکایی (قسمت ششم)۷,۴۶۲۰:۳۱:۴۸
۸حاج رضا بکایی (قسمت هفتم)۱۱,۴۸۳۰:۴۸:۵۸
۹حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول)۸,۹۹۸۰:۳۸:۲۳
۱۰حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم)۱۰,۹۹۲۰:۴۶:۳۵
۱۱حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم)۱۰,۱۱۶۰:۴۳:۰۹
۱۲میثم تمار (قسمت اول)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۳میثم تمار (قسمت دوم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۴میثم تمار (قسمت سوم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۵میثم تمار (قسمت چهارم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۶میثم تمار (قسمت پنجم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۷میثم تمار (قسمت ششم)۲,۲۵۰۰:۰۷:۳۹
۱۸رفیعی – قسمت اول۶,۴۶۵۰:۳۶:۴۵
۱۹رفیعی – قسمت دوم۶,۲۱۵۰:۳۵:۲۱
۲۰حاج مهدی منصوری – قسمت اول۵,۱۸۳۰:۲۹:۱۱
۲۱حاج مهدی منصوری – قسمت دوم۵,۶۳۳۰:۳۲:۰۱
۲۲حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول۱۰,۶۰۲۰:۳۶:۱۰
۲۳حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم۹,۳۹۸۰:۳۲:۰۳
۲۴حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم۹,۹۴۲۰:۳۳:۵۵
۲۵حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم۱۰,۵۱۵۰:۳۵:۴۲
۲۶حاج مهدی سماواتی۲۹,۲۹۷۰:۳۹:۳۸
۲۷حاج مهدی سماواتی۳۹,۶۶۴۰:۴۱:۱۲

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱میثم مطیعی – جدید۸,۹۸۸۰:۳۸:۱۹
۲حاج رضا بکایی۵,۹۲۹۰:۲۵:۱۶
۳حاج مهدی سماواتی۱,۲۸۰۰:۲۰:۴۴
۴حاج مهدی سماواتی۱,۰۸۱۰:۱۷:۲۹
۵فرهمند۳,۱۲۱۰:۱۳:۱۸

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(MB)

زمان
۱حاج سعید حدادیان۷.۸۳۰:۴۵:۱۹
۲کافی۲.۱۱۰:۱۲:۰۱
۳حاج مهدی سماواتی۶.۷۸۰:۲۳:۳۳
۴حدیث شریف کساء – ۱۶.۶۹۰:۲۹:۱۲
۵حدیث شریف کساء – ۲۳.۴۷۰:۱۵:۰۹

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱فرهمند۸۷۲۰:۱۴:۰۵

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای مشلول۱,۲۶۳۰:۲۰:۲۷
۲فرهمند۳,۵۳۴۰:۲۰:۰۵

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج رضا بکایی۱۵,۶۰۱۱:۰۶:۳۹
۲شیخ باقر مقدسی۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۶
۳فرهمند۹,۵۲۵۰:۴۰:۳۶

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب)۱,۷۷۲۰:۰۱:۵۳
۲اباذر واحدی۷۱۰۰:۰۲:۰۱
۳دعای فرج۲۲۸۰:۰۳:۳۶

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱فرهمند۴۲۷۰:۰۱:۴۵

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
۱۳,۵۶۹۰:۵۷:۵۲
۲اللهم هذا شهر رمضان۳,۹۴۶۰:۲۹:۵۲
۳اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام۲۹۳۰:۰۲:۱۱
۴یا علی و یا عظیم …۷۵۰۰:۰۲:۳۲
۵اللهم ادخل علی اهل القبور السرور۷۹۴۰:۰۲:۴۱
۶مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱۴,۵۴۷۰:۱۵:۲۱
۷مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲۵,۱۷۱۰:۱۷:۳۸
۸دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند۴,۷۴۷۰:۲۰:۱۴
۹دعای نور- فرهمند۳۷۷۰:۰۱:۳۶
۱۰دعای عید غدیر- فرهمند۵,۲۱۶۰:۲۲:۱۴
۱۱دعای روز مباهله- فرهمند۴,۴۷۹۰:۱۹:۰۶
۱۲دعای سریع الاجابه- فرهمند۶۷۲۰:۰۲:۵۱
۱۳آیت الکرسی- فرهمند۵۲۲۰:۰۲:۱۳
۱۴اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند۲۴۷۰:۰۱:۰۲
۱۵اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند۵,۹۶۹۰:۱۰:۱۱
۱۶اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند۴۳۳۰:۰۱:۵۰
۱۷مناجات با خدا- فرهمند۷۷۱۰:۰۳:۱۷
۱۸دعای عظم البلاء – فرهمند۱,۲۶۳۰:۰۳:۳۴
۱۹استغاثه به امام زمان – فرهمند۲,۰۹۵۰:۰۵:۵۶
۲۰دعای تربت امام حسین (ع)۱,۴۲۳۰:۰۳:۰۱
۲۱دعای ناد علی – نزار قطری۵,۱۴۰۰:۱۰:۵۷
۲۲دعای معراج۲,۶۴۷۰:۰۱:۵۲

 ۱. پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت حضرت رسول اکرم (ص)فرهمند۴۱۵۰:۰۶:۳۸
۲زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور—-۴,۹۳۱۰:۰۶:۳۸
۳توسل به حضرت رسول (ص)—-۳۲۹۰:۰۶:۳۸
۴صلوات حضرت رسول (ص)حسن زاده۸۶۳۰:۰۶:۳۸
۵کیفیت زیارت حضرت رسول (ص)—-۱,۵۵۹۰:۰۶:۳۸

 ۲. امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت غدیریه (جدید)فرهمند۳,۲۵۷۰:۰۹:۱۵
۲زیارت مطلقه امیرالمؤمنین—-۴,۱۵۳۰:۴۴:۱۹
۳زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)—-۵۷۷۰:۰۶:۰۵
۴زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)سماواتی۶۹۸۰:۰۷:۲۳
۵زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)طاهری۱,۴۶۹۰:۱۵:۳۷
۶زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)علی یوسف۳۲۹۰:۰۵:۱۴
۷زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)فرهمند
سبک ۱
۱,۸۴۵۰:۰۷:۵۱
۸زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)فرهمند
سبک ۲
۱,۰۶۷۰:۰۸:۳۷
۹زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)فرهمند۵۲۹۰:۰۲:۱۵
۱۰زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)مهدی صدقی۱,۰۳۵۰:۰۴:۲۳

 ۳. حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت حضرت زهرا (س)اباذر۱,۹۵۹۰:۰۸:۲۰
۲زیارت حضرت زهرا (س)فرهمند۱,۷۲۵۰:۰۷:۲۰
۳زیارت حضرت زهرا (س)محمدرضا طاهری۳,۵۹۷۰:۲۰:۲۶
۴زیارت حضرت زهرا (س)۲,۴۳۴۰:۱۰:۲۱
۵زیارت حضرت زهرا (س)۱,۸۹۳۰:۰۸:۰۳
۶زیارت حضرت زهرا (س)۲,۷۲۰۰:۱۱:۳۵
۷زیارت حضرت زهرا (س)—-۷۲۲۰:۱۱:۳۸
۸زیارت حضرت زهرا (س)—-۴۶۰۰:۰۷:۲۲
۹زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)مهدی صدقی۱,۰۳۵۰:۰۴:۲۳
۱۰زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)فرهمند۵۲۹۰:۰۲:۱۵
۱۱صلوات حضرت زهرا (س)حسن زاده۱,۱۴۰۰:۰۷:۲۲
۱۲صلوات حضرت زهرا (س)طوسی۱۷۰۰:۰۴:۲۳
۱۳صلوات حضرت زهرا (س)—-۵۳۵۰:۰۲:۱۵

 ۴. امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) —-۱۵۶۰:۰۲:۲۵
۲زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)—-۸۳۷۰:۰۳:۳۲
۳صلوات امام حسن و امام حسین—-۱,۶۲۰۰:۰۶:۵۳

 ۵. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت عاشوراآهنگران۵,۸۸۲۰:۳۳:۱۰
۲زیارت عاشوراارضی۶,۱۰۰۰:۳۴:۲۴
۳زیارت عاشوراحبیبی۶,۱۰۰۰:۳۴:۲۴
۴زیارت عاشوراحدادیان۷,۳۰۲۰:۴۱:۱۴
۵زیارت عاشوراکریمی۸,۱۵۸۰:۴۶:۰۷
۶زیارت عاشوراخلج۸,۶۶۲۰:۴۸:۵۹
۷زیارت عاشورامنصوری۴,۰۰۸۰:۲۲:۳۰
۸زیارت عاشوراسازور۵,۷۳۰۰:۳۲:۱۸
۹زیارت عاشوراطاهری۶,۶۲۴۰:۳۷:۲۳
۱۰زیارت عاشوراسماواتی۵,۹۷۷۰:۲۰:۱۳
۱۱زیارت عاشورافرهمند۲,۵۳۷۰:۱۶:۴۲
۱۲زیارت عاشورا—-۹۵۶۰:۱۵:۲۶
۱۳زیارت عاشوراشیخ باقر مقدسی۶۴۹۰:۱۰:۲۷
۱۴زیارت عاشورامسلم زمانیان۲,۶۱۰۰:۱۱:۰۵
۱۵زیارت ناحیه مقدسهمیرداماد۶,۸۲۰۰:۳۸:۳۰
۱۶زیارت وارثحسین سیمرغ۲,۴۴۱۰:۰۶:۵۵
۱۷زیارت وارثحاج محمد نصر آبادی۱,۷۰۳۰:۰۴:۴۹
۱۸زیارت وارث—-۲,۷۵۴۰:۱۱:۴۳
۱۹زیارت وارثرضا سبحانی۲,۰۹۹۰:۰۵:۵۷
۲۰زیارت وارثصفی خوانی۲,۴۰۴۰:۰۶:۴۹
۲۱زیارت وارثسماواتی۴,۴۸۳۰:۱۵:۱۷
۲۲زیارت وارث—-۳۶۹۰:۰۵:۵۳
۲۳زیارت امام حسین (ع)—-۴۸۵۰:۰۷:۴۶
۲۴صلوات امام حسین (ع)حسن زاده۱,۶۰۵۰:۰۶:۴۸
۲۵توسل به امام حسین (ع)—-۲۸۰۰:۰۱:۰۹
۲۶زیارت اربعینامیر رضا عرب۲,۶۸۳۰:۱۱:۲۵
۲۷زیارت اربعینحاج سیدمهدی میرداماد۴,۵۰۶۰:۱۹:۱۲
۲۸زیارت اربعینحاج احمد چینی۴,۵۰۶۰:۱۹:۱۲
۲۹زیارت اربعین—-۲,۶۹۷۰:۰۹:۱۱
۳۰زیارت اربعینسعید طوسی۲,۷۱۷۰:۰۹:۱۵

 ۶. امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—-۱۹۸۰:۰۳:۰۶

 ۷. امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت امام محمد باقر (ع)فرهمند۱,۰۱۲۰:۰۸:۱۲
۲صلوات امام محمد باقر (ع)—-۴۰۸۰:۰۱:۴۳
۳توسل به امام محمد باقر (ع)—-۲۵۲۰:۰۱:۰۳
۴زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—-۱۹۸۰:۰۳:۰۶

 ۸. امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—-۱۹۸۰:۰۳:۰۶
۲زیارت امام جعفر صادق (ع)—-۵۲۴۰:۰۸:۲۴
۳صلوات امام جعفر صادق (ع)فرهمند۲۹۶۰:۰۱:۱۵
۴صلوات بر امام جعفر صادق (ع)حسن زاده۳۷۹۰:۰۱:۳۶
۵قطعه ای از دعای توسل—-۲۸۲۰:۰۱:۱۱

 ۹. امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱فرهمند۲,۹۵۱۰:۱۲:۳۴
۲زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱۱,۱۳۹۰:۱۲:۰۶
۳زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۲۵۴۲۰:۰۵:۴۴
۴زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۳۳۸۰۰:۰۳:۵۹
۵صلوات امام موسی کاظم (ع)فرهمند۱,۱۷۹۰:۰۵:۰۱
۶صلوات امام موسی کاظم (ع)حسن زاده۹۴۰۰:۰۱:۵۹
۷توسل به امام موسی کاظم (ع)۵۶۷۰:۰۱:۱۱
۸زیارت مشترک کاظمین۵۳۴۰:۰۵:۳۸

 ۱۰. امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱صلوات خاصه امام رضا (ع)انصاریان۱,۰۶۴۰:۰۱:۳۰
۲زیارت امام رضا (ع)فرهمند۵,۵۵۳۰:۲۳:۴۱
۳صلوات امام رضا (ع)—-۴۲۶۰:۰۱:۴۷
۴قسمتی از دعای توسل—-۲۶۷۰:۰۱:۰۷
۵وداع با امام رضا—-۱۴۰۰:۰۱:۰۹
۶در هنگام وارد شدن به حرم—-۱۷,۷۴۴۰:۱۸:۵۵

 ۱۱. امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت امام جواد (ع)—-۱,۰۴۲۰:۰۳:۳۲
۲زیارت امام جواد (ع)—-۲,۰۲۲۰:۰۶:۵۲
۳زیارت امام جواد (ع)—-۷۶۲۰:۰۲:۳۷
۴زیارت امام جواد(ع)فرهمند۱,۲۰۵۰:۰۵:۰۸
۵صلوات امام جواد (ع)—-۴۰۰۰:۰۱:۴۱
۶توسل به امام جواد—-۲۶۷۰:۰۱:۰۷
۷زیارت مشترک کاظمین۵۳۴۰:۰۵:۳۸

 ۱۲. امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت امام هادی (ع)فرهمند۱,۲۰۵۰:۰۵:۰۸
۲صلوات امام هادی—-۸۸۰۰:۰۲:۲۹
۳توسل به امام هادیمحسن حسن زاده۴۰۷۰:۰۱:۰۸

 ۱۳. امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت امام حسن عسگری (ع)فرهمند۱,۹۱۴۰:۰۸:۰۹
۲زیارت امام حسن عسگری (ع)—-۱,۲۱۵۰:۱۹:۳۹
۳صلوات امام حسن عسگری (ع)—-۳۴۸۰:۰۱:۲۷
۴توسل به امام حسن عسگری (ع)—-۲۸۷۰:۰۱:۱۲

 ۱۴. حضرت بقیه الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج)—-۲۶۵۰:۰۴:۱۲
۲زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج)فرهمند۹۲۳۰:۰۳:۵۶
۳زیارت آل یس (امام زمان (عج) )سازور۷,۹۸۲۰:۴۵:۰۷
۴زیارت آل یس (امام زمان (عج) )سماواتی۴,۱۵۹۰:۱۴:۰۱
۵زیارت آل یس (امام زمان (عج) )فرهمند۱,۹۰۳۰:۱۶:۴۹
۶زیارت آل یس (امام زمان (عج) )—-۹۳۱۰:۱۵:۰۱
۷استغاثه به امام زمانفرهمند۲,۰۹۵۰:۰۵:۵۶
۸صلوات امام زمانفرهمند۱,۰۰۱۰:۰۴:۱۵
۹زیارت مادر امام زمانفرهمند۱,۸۷۳۰:۰۷:۵۹

 ۱۵. خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت حضرت زینب (س)شیخ احمد۱,۳۵۴۰:۰۷:۴۰
۲زیارت حضرت عباس (ع)—-۸۹۹۰:۱۴:۳۱
۳زیارت حضرت رقیه (س)—-۲۳۶۰:۰۳:۴۴
۴زیارت حضرت معصومه (س)—-۵۹۳۰:۰۹:۳۳
۵زیارت حضرت معصومه (س)—-۴۵۸۰:۰۷:۲۰
۶زیارت حضرت معصومه (س)عباس
حیدر زاده
۱,۲۵۷۰:۱۰:۱۳
۷زیارت حضرت معصومه (س)—-۵۰۸۰:۰۵:۲۱
۸ترجمه زیارت حضرت معصومه (س)—-۹۴۶۰:۰۷:۴۰

 ۱۶. متفرقه

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت رجبیه—-۲۸۷۰:۰۲:۵۶
۲زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام)علی یوسف۲۵۸۰:۰۴:۰۴
۳زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام)فرهمند۲,۳۴۰۰:۰۹:۵۸
۴زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام)فرهمند۱,۵۶۶۰:۰۶:۴۰
۵زیارت جامعه کبیرهفرهمند۹,۹۷۹۰:۴۲:۳۴
۶زیارت جامعه کبیرهسماواتی۹,۳۸۵۰:۳۱:۵۱
۷اذن دخول حرم های شریفهفرهمند۶۱۷۰:۰۵:۱۳

دعای روزهای هفته

موضوع

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
دعای روز شنبهموسوی قهار۵۰۳۰:۰۲:۵۱
—-۱,۳۳۸۰:۰۲:۵۱
—-۲۵۳۰:۰۴:۰۰
دعای روز یکشنبهموسوی قهار۷۶۱۰:۰۴:۱۹
—-۱,۵۲۰۰:۰۴:۱۹
—-۲۹۳۰:۰۴:۳۹
دعای روز دوشنبهموسوی قهار۱,۰۶۱۰:۰۶:۰۱
—-۲,۱۱۸۰:۰۶:۰۱
—-۵۱۴۰:۰۸:۱۵
دعای روز سه شنبهموسوی قهار۷۸۳۰:۰۴:۲۶
—-۱,۵۶۲۰:۰۴:۲۶
—-۳۳۹۰:۰۵:۲۴
دعای روز چهارشنبهموسوی قهار۶۸۱۰:۰۳:۵۲
—-۱,۳۵۸۰:۰۳:۵۱
—-۲۹۲۰:۰۴:۳۸
دعای روز پنجشنبهموسوی قهار۷۱۷۰:۰۴:۰۴
—-۱,۴۳۰۰:۰۴:۰۳
—-۱۰۶۰:۰۱:۳۶
دعای روز جمعهموسوی قهار۷۶۷۰:۰۴:۲۱
—-۱,۵۳۰۰:۰۴:۲۱
—-۲۸۷۰:۰۴:۳۲
اعمال مشترکه ماه رجب

اول، آنکه در تمام ایّام ماه رجب بخواند این دعا را که روایت شده حضرت امام زین العابدین علیه السلام در حجر در غُرّه رجب خواند:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱یا مَنْ یَمْلِکُ حَواَّئِجَ السّاَّئِلینَ۵۶۷۰:۰۱:۳۵

دوم، بخواند این دعا راکه حضرت صادق علیه السلام در هر روز ماه رجب مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱خابَ الوافِدُونَ عَلى غَیْرِکَ۸۷۹۰:۰۲:۲۹

سوم، شیخ در مصباح فرموده مُعَلَّى بن خُنَیْس از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود بخوان درماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ صَبْرَ الشّاکِرینَ لَکَ۶۱۵۰:۰۱:۴۴

چهارم، و نیز شیخ فرموده که مستحبّ است بخوانند در هر روز این دعا را:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعاى اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَهِ۱,۶۲۹۰:۰۴:۳۷

مؤلف گوید: که این دعائى است که در مسجد صَعْصَعهْ نیز خوانده میشود

پنجم، شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مُقَدّسه بر دست شیخ کبیر ابى جعفر محمّد بن عثمان بن سعید (رض ) این توقیع شریف بخوان در هر روز از ایّام رجب:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِمَعانى جَمیعِ ما یَدْعُوکَ بِهِ وُلاهُ اَمْرِکَ۲,۵۸۶۰:۰۷:۲۰

مؤلف گوید: که این دعائى است که در مسجد صَعْصَعهْ نیز خوانده میشود

ششم، و نیز شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مُقَدّسه بر دست شیخ ابوالقاسم (رض ) این دعا در ایّام رجب:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِا المَولوُدینَ فِی رَجَب۱,۰۹۲۰:۰۳:۰۵

هفتم، …زیارت کن در هر مشهدی که باشی از مشاد مشرفه در ماه رجب به این زیارت می گویی چون داخل شدی:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت رجبیه۱,۳۳۰۰:۰۳:۴۶
۲زیارت رجبیه۲۸۷۰:۰۲:۵۶

هشتم، بگو در هر روز از رجب در صبح و شام و در عقب نمازهاى روز و شب :

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱یا من ارجوه لکل خیر (فردی)۵۴۱۰:۰۲:۱۷
۲یا من ارجوه لکل خیر (خانچی)۵۷۱۰:۰۲:۲۴
۳یا من ارجوه لکل خیر (معنوی)۵۶۳۰:۰۲:۲۲
۴یا من ارجوه لکل خیر (صدفی)۶۱۹۰:۰۲:۳۷
۵یا من ارجوه لکل خیر(سبحانی)۶۴۳۰:۰۲:۴۳
۶یا من ارجوه لکل خیر۵۵۹۰:۰۲:۲۱
۷یا من ارجوه لکل خیر۲,۹۳۵۰:۰۳:۰۷
۸یا من ارجوه لکل خیر۶۶۷۰:۰۳:۴۶
۹یا من ارجوه لکل خیر (همخوانی)۷۳۵۰:۰۳:۰۶

پانزده رجب

عمل امّ داوود که عمده اعمال این روز است و براى برآمدن حاجات و کشف کُرُبات و دفع ظلم ظالمان مؤ ثّر است و کیفیّت آن بنا بر آنچه در مصباح شیخ است آنست که چون خواهد این عمل را بجا آورد روزه بگیرد روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را پس در روز پانزدهم نزد زوال غسل کند و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر را بجا آورد در حالتیکه رکوع و سجودشان را نیکو کند و در موضع خلوتى باشد که چیزى او را مشغول نسازد و انسانى با او تکلّم ننماید پس چون از نماز فارغ شود رو به قبله کند و بخواند حمد را صد مرتبه و سوره اخلاص را صد مرتبه و آیه الکرسى را ده مرتبه و بعد از اینها بخواند سوره انعام و بنى اسرائیل و کهف و لقمان و یَّس و صافّات و حَّم سجده و حَّمعَّسَّق و حَّم دخان و فتح و واقعه و مُلْک و نَّ وَ اِذَا السَّماَّءُ انْشَقَّتْ و ما بعدش را تا آخر قرآن و چون از اینها فارغ شود بگوید در حالتى که رو به قبله باشد:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای ام داوود۷,۶۵۸۰:۳۲:۳۹
بیست و هفتم رجب (شب مبعث)

اوّل، شیخ در مصباح فرموده روایت شده از حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السلام که فرمود همانا در رجب شبى است که بهتر است از آنچه که میتابد برآن آفتاب و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبرخدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله به رسالت مبعوث گردید و بدرستى که از براى عامل در آن شب از شیعه ما اجر عمل شصت سال است بخدمت آنحضرت عرض شد که عمل در آن شب چیست فرمود چون بجا آوردى نماز عشا را و به رختخواب رفتى پس بیدار مى شوى هر ساعتى که خواستى از شب تا پیش از نیمه آن و بجا مى آورى دوازده رکعت نماز مى خوانى در هر رکعتى حمد و سوره اى از سوره هاى کوچک مفصّل ومفصّل ازسوره محمّد است تا آخرقرآن پس چون سلام دادى درهر دو رکعتى وفارغ شدى ازنمازها مى نشینى بعدازسلام و مى خوانى حمد را هفت مرتبه و مُعَوَّذَتَیْن را هفت مرتبه وقُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ و قُلْ یا اَیُّها الْکافِرُونَ هرکدام را هفت مرتبه و اِنّا اَنْزَلْناهُ و آیه الکرسى هر کدام را هفت مرتبه و بخوان در عقب همه این دعا را :

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً۱,۰۹۲۰:۳۲:۳۹

دوم: شیخ کفعمى در بلد الا مین فرموده که در شب مبعث این دعا را بخوانند:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِالتَّجَلِىِ الاْعْظَمِ۴,۳۷۳۰:۱۲:۲۵

سوم: در اقبال و در بعض نسخ مصباح است که مستحبّ است در این روز این دعا را بخوانند:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَالتَّجاوُزِ۳,۰۲۸۰:۰۸:۳۵
زیارات در ماه رجب

زیارت حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در ماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت حضرت امیر المؤمنین علی (ع)۳,۲۰۵۰:۰۹:۰۶

زیارت حضرت رسول اکرم (س) در ماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱زیارت حضرت رسول اکرم (س)۷,۶۶۱۰:۳۲:۳۹
اعمال مشترکه ماه شعبان

۱. در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن بخوانداین صلوات مَرْویّه ازحضرت امام زین العابدین علیه السلام را:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱صلوات ماه شعبان۱,۷۰۶۰:۰۴:۵۰
۲صلوات ماه شعبان۱,۴۹۱۰:۰۴:۱۳
۳صلوات ماه شعبان /سید ولید المزیدی۳۵۱۰:۰۵:۳۵

۲. بخواند این مناجات مرویّه از ابن خالویه را که نقل کرده و گفته این مناجات حضرت امیرالمؤ منین و امامان از فرزندان او است که در ماه شعبان مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱مناجات شعبانیه / حاج مهدی سماواتی۳,۷۲۲۰:۱۵:۵۱
۲مناجات شعبانیه۳,۸۷۴۰:۱۶:۳۰
۳مناجات شعبانیه۴,۸۵۹۰:۲۰:۴۲
۴مناجات شعبانیه۲,۸۰۸۰:۱۱:۵۷
۵مناجات شعبانیه۵,۶۲۴۰:۲۳:۵۸
۶مناجات شعبانیه/حاج مهدی منصوری۱۰,۱۹۴۰:۵۷:۵۹
۷مناجات شعبانیه/سید ولید المزیدی۱,۲۴۷۰:۲۰:۱۱
۸مناجات شعبانیه۱,۴۶۷۰:۲۳:۴۶

 

 

 

اعمال روز سوم شعبان

۱. روز سوم شعبان… روز مبارکی است… پس روزه بگیر آن روز را و این دعا را در آن روز بخوان:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای روز سوم شعبان۱,۶۹۰۰:۰۵:۴۵
اعمال شب و روز نیمه شعبان

۱. روز نیمه شعبان…خواندن این دعا که شیخ و سیّد نقل کرده اند و به منزله زیارت امام زمان صلوات الله و سلامُه عَلَیْهِ است:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَللّهُمَّ بِحَقِّ لَیْلَتِنا [هذِهِ] وَمَوْلُودِها۱,۴۵۲۰:۰۴:۰۷

۲. بخواند این دعا را که حضرت رسول صلى الله علیه و آله دراین شب مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اَللّهُمَّ اقْسِمْ لَنا مِنْ خَشْیَتِکَ ما یَحُولُ بَیْنَنا۴۷۱۰:۰۱:۱۹

و این دعائیست که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود.

۳. در فضیلت شب نیمه شعبان… گفتم به مولاى خودم حضرت صادق علیه السلام که بهترین دعاها در این شب کدام است، فرمود هر گاه به جا آوردى نماز عشا را پس دو رکعت نمازگذار بخوان در رکعت اوّل حمد و سُوره جحد که قُلْ یا اَیُّهَا الْکافِروُنَ باشد و بخوان در رکعت دویّم حمد و سوره توحید که قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ است پس چون سلام دادى بگو سُبْحانَ اللّهِ سى و سه مرتبه و اَلْحَمْدُلِلّهِ سى و سه مرتبه و اللّهُ اَکْبَرُ سى و چهار مرتبه پس بگو:

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱یا مَنْ اِلَیْهِ مَلْجَاءُ الْعِبادِ فِى الْمُهِمّاتِ۲,۵۵۸۰:۰۸:۴۲

پس به سجده مى روى و مى گوئى “یا رَبِّ” بیست مرتبه “یا اَللّهُ” هفت مرتبه “لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ” هفت مرتبه “ما شآءَ اللّهُ” ده مرتبه “لا قُوّهَ اِلاّ بِاللّهِ” ده مرتبه پس صلوات مى فرستى بر پیغمبر و آل او عَلیهمُ السلام و مى خواهى از خدا حاجت خود را پس قسم به خدا که اگر حاجت بخواهى بسبب این عمل به عدد قطرات باران هر آینه برساند به تو خداوند عَزَّوَجَلَّ آن حاجتها را بکَرَم عَمیم و فَضْل جَسیمِ خود.

 

 

 

۴. شیخ طوسى و کفعمى فرموده اند که بخواند در این شب :

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اِلهى تَعَرَّضَ لَکَ فى هذَا اللَّیْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ۱,۰۰۴۰:۰۲:۵۴

و این دعائیست که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود.

۵. بجا آورد سجده ها و دعاهایى را که از رسول خدا (ص) روایت شده از جمله روایتى است که شیخ از حَمّاد بن عیسى از اَبانِ بنِ تَغْلب روایت کرده که گفت حضرت صادق علیه السلام فرمودند شب نیمه شعبانى داخل شد و بود رسول خدا (ص) در آن شب نزد عایشه همین که نصف شب شد برخاست رسول خدا (ص) از رختخواب خود براى عبادت پس چون بیدار شد عایشه یافت که پیغمبر (ص) بیرون رفته از رختخواب او و داخل شد بر او آنچه که فرو گیرد زنها را یعنى غیرت و گمان کرد که آن حضرت رفته پیش بعض زنهاى خود پس برخاست و پیچید بر خود شَمْله یعنى چادر خود را و قسم به خدا که شَمْله او از ابریشم و کتان و پنبه نبود ولکن تار آن مو و پُود آن از کُرکهاى شتر بود و جستجو مى کرد رسول خدا (ص) را در حجره هاى زنهاى دیگرش حجره به حجره پس در این بین که در جستجوى آن حضرت بود به ناگاه نظرش افتاد بر رسول خدا (ص) که در سجده است مثل جامه اى که چسبیده شده بر روى زمین پس نزدیک آن حضرت شد شنید که مى گوید در سجده خود

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱سَجَدَ لَکَ سَوادى وَ خَیالى۱,۶۱۶۰:۰۴:۳۴

پس همین که خواست رسول خدا (ص) برگردد شتافت عایشه به سوى رختخواب خود پس رسول خدا (ص) آمد به رختخواب او و شنید که نفس ‍ بلند مى زند فرمود چیست این نفس بلند آیا نداسته اى که چه شبى است امشب این شب نیمه شعبان است که در آن قسمت مى شود روزیها و در آن نوشته مى شود اَجَلْها و در آن نوشته مى شود روندگان به حج و بدرستى که خداى تعالى مى آمرزد در این شب از خلق خود بیشتر از عدد موهاى بُزهاى قبیله کَلْب و مى فرستد خداى تعالى ملائکه خود را از جانب آسمان به سوى زمین در مکه .

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شب آخر ماه شعبان ۱۳۹۱-میثم مطیعی۸,۸۳۷۰:۳۷:۴۰
۲دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی۳,۶۷۵۰:۱۵:۳۹
۳منصور ارضی (بخش اول)۱,۷۰۷۰:۰۹:۴۱
۴منصور ارضی (بخش دوم)۱,۳۱۵۰:۰۷:۲۷

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای مشلول۱,۲۶۳۰:۲۰:۲۷

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

۱ ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲ شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای ربنا (با صدای حامد زمانی)۸۷۷۰:۰۲:۴۳
۲دعای ربنا (با صدای سید علی موسوی)۱,۱۰۸۰:۰۳:۳۱
۳اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت۱۱۵۰:۰۰:۱۸
۴بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا…۱۰۵۰:۰۰:۱۶
۵یا واسع المغفره اغفر لی۷۰۰:۰۰:۱۰

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱یا علی و یا عظیم …۷۵۰۰:۰۲:۳۲
۲یا علی و یا عظیم (با صدای امیر رضا عرب)۲,۷۲۰۰:۰۲:۵۴
۳اللهم ادخل علی اهل القبور السرور۷۹۴۰:۰۲:۴۱
۴اللهم هذا شهر رمضان۳,۹۴۶۰:۲۹:۵۲
۵اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام۲۹۳۰:۰۲:۱۱

دعای سحر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱موسوی قهار۴,۴۶۸۰:۱۹:۰۲
۲محمد اصفهانی۳,۴۸۳۰:۱۴:۵۰
۳عباس صالحی (قسمت اول)۵,۳۷۶۰:۳۰:۳۴
۴عباس صالحی (قسمت دوم)۵,۴۴۰۰:۳۰:۵۵
۵دعای سحر۵۶۱۰:۰۹:۰۰
۶استاد فرهمند۲,۷۰۶۰:۱۱:۳۲

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱میثم مطیعی۲۰,۵۰۲۱:۲۷:۲۷
۲مرشد لو۹,۴۶۱۱:۰۴:۳۴
۳موسوی قهار۱۶,۷۶۷۱:۱۱:۳۰
۴شیخ باقر مقدسی۱,۸۷۶۰:۳۰:۲۵
۵محمدرضا طاهری۲۰,۶۴۰۱:۲۸:۰۲
۶سید مهدی میرداماد۲۱,۷۰۳۱:۳۲:۳۵
۷دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول)۱,۲۴۰۰:۲۰:۰۵
۸دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم)۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۷
۹دعای جوشن کبیر۲۱۶,۵۷۰۱:۱۰:۴۰
۱۰دعای جوشن کبیر۳۱۷,۳۵۱۱:۱۴:۰۰

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج محمد رضا طاهری۶,۳۹۱۰:۱۸:۱۰
۲حاج سعید حدادیان۷,۴۸۰۰:۲۱:۱۶

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج سعید حدادیان۶,۵۴۲۰:۳۷:۱۱
۲حاج مهدی منصوری۶,۲۶۰۰:۲۱:۱۱
۳حاج منصور ارضی۲,۵۶۴۰:۴۱:۳۷
۴حاج منصور ارضی (بخش اول)۳,۶۰۱۰:۲۰:۲۷
۵حاج منصور ارضی (بخش دوم)۳,۸۰۱۰:۲۱:۳۶

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شیخ باقر مقدسی۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۶

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حاج سعید حدادیان۴,۹۷۴۰:۲۸:۱۶
۲حاج منصور ارضی۱۰,۷۹۳۱:۰۱:۲۳
۳حاج محمد رضا طاهری۸,۶۷۴۰:۴۹:۱۹
۴حاج مهدی سماواتی۷,۶۳۴۰:۲۵:۵۳
۵دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول)۱,۷۲۰۰:۰۹:۴۵
۶دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم)۲,۷۱۹۰:۱۸:۳۸
۷دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول)۳,۲۰۴۰:۱۸:۱۲
۸دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم)۳,۳۱۱۰:۱۸:۴۸
۹دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول)۳,۷۰۳۰:۲۱:۰۲
۱۰دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم)۳,۸۲۳۰:۲۱:۴۳
۱۱دعای افتتاح۲,۰۳۴۰:۳۲:۵۸
۱۲شیخ باقر مقدسی۹۲۰۰:۱۴:۵۲

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱سید حسن نصر الله۳,۳۲۹۰:۰۹:۲۶
۲حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول)۸,۹۹۸۰:۳۸:۲۳
۳حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم)۱۰,۹۹۲۰:۴۶:۳۵
۴حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم)۱۰,۱۱۶۰:۴۳:۰۹
۵میثم تمار (قسمت اول)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۶میثم تمار (قسمت دوم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۷میثم تمار (قسمت سوم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۸میثم تمار (قسمت چهارم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۹میثم تمار (قسمت پنجم)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۰میثم تمار (قسمت ششم)۲,۲۵۰۰:۰۷:۳۹
۱۱رفیعی – قسمت اول۶,۴۶۵۰:۳۶:۴۵
۱۲رفیعی – قسمت دوم۶,۲۱۵۰:۳۵:۲۱
۱۳حاج مهدی منصوری – قسمت اول۵,۱۸۳۰:۲۹:۱۱
۱۴حاج مهدی منصوری – قسمت دوم۵,۶۳۳۰:۳۲:۰۱
۱۵حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول۱۰,۶۰۲۰:۳۶:۱۰
۱۶حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم۹,۳۹۸۰:۳۲:۰۳
۱۷حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم۹,۹۴۲۰:۳۳:۵۵
۱۸حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم۱۰,۵۱۵۰:۳۵:۴۲
۱۹حاج مهدی سماواتی۲۹,۲۹۷۰:۳۹:۳۸
۲۰حاج مهدی سماواتی۳۹,۶۶۴۰:۴۱:۱۲

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(میثم مطیعی)- جدید۸,۹۸۸۰:۳۸:۱۹
۲مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول)۲,۰۳۵۰:۱۱:۳۴
۳مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم)۱,۶۳۴۰:۰۹:۱۷
۴مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم)۱,۰۷۶۰:۰۶:۰۶
۵مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم)۱,۰۷۵۰:۰۶:۰۶
۶مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)۱,۲۸۰۰:۲۰:۴۴
۷مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)۱,۰۸۱۰:۱۷:۲۹

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱فرهمند۶۲۷۰:۱۰:۰۵
۲دعای عهد۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۳سید ولید المزیدی۵۸۸۰:۰۹:۲۷

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/میثم مطیعی- جدید۴,۶۴۰۰:۱۵:۴۹
۲دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی۷,۰۴۱۰:۳۰:۰۱
۳دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی۱۰,۴۴۷۰:۴۴:۳۲
۴دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی۳,۹۰۱۰:۱۶:۳۷

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه)۳,۲۲۱۰:۱۳:۴۳
۲ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه)۱,۴۹۰۰:۰۶:۲۰
ادعیه و اعمال ماه ذی الحجه

اعمال ماه ذی الحجه

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اعمال ماه ذی الحجه۶,۰۵۰۰:۱۴:۲۳

دعای روز مباهله

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱۰فرهمند آزاد۴,۴۷۹۰:۱۹:۰۶

دعای عرفه

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱

حاج میثم مطیعی در صحرای عرفات سال ۱۳۸۹ (جدید)

۳۱,۸۶۵۱:۳۰:۲۴
۲

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

۵,۱۳۳۰۰:۲۱:۳۴
۳

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

۵,۶۳۹۰۰:۲۳:۴۴
۴

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

۵,۰۵۴۰۰:۲۱:۱۴
۵

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

۴,۳۵۷۰۰:۱۸:۱۶
۶

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

۵,۴۴۲۰۰:۲۲:۵۳
۷

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

۵,۶۲۰۰۰:۲۳:۳۹
۸

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۷ (جدید)

۴,۸۱۶۰۰:۲۰:۱۳
۹

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۸ (جدید)

۴,۹۶۱۰۰:۲۰:۵۰
۱۰

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۹ (جدید)

۵,۱۷۶۰۰:۲۱:۴۵
۱۱

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۱۰ (جدید)

۴,۳۳۰۰۰:۱۸:۰۹
۱۲حاج سعید حدادیان-بخش اول۱۶,۰۱۲۰۱:۰۸:۱۷
۱۳حاج سعید حدادیان-بخش دوم۱۵,۷۰۶۰۱:۰۶:۵۹
۱۴حاج محمد رضا طاهری۱۷,۱۱۸۰۱:۱۳:۰۰
۱۵حاج محمود کریمی۳۰,۵۱۷۲:۰۷:۰۷
۱۶

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

۵,۷۳۳۰۰:۲۴:۰۸
۱۷

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

۸,۳۰۰۰۰:۴۶:۴۷
۱۸

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

۵,۶۵۶۰۰:۳۱:۴۴
۱۹

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

۲,۹۹۷۰۰:۱۶:۳۶
۲۰

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

۳,۹۰۲۰۰:۱۶:۱۹
۲۱

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

۷,۸۷۴۰۰:۳۳:۱۶
۲۲دعای عرفه سال ۹۰ -سلحشور-قسمت اول۱۶,۲۱۹۰۱:۰۹:۱۰
۲۳دعای عرفه سال ۹۰- قسمت دوم-سلحشور-حجت الاسلام انجوی نژاد۹,۴۲۱۰:۴۰:۱۰
۲۴سلحشور سال ۸۵ (قسمت اول)۳,۷۵۳۰:۲۵:۳۴
۲۵سلحشور سال ۸۵  (قسمت دوم)۳,۵۷۶۰:۲۴:۲۱
۲۶سلحشور سال ۸۵  (قسمت سوم)۳,۳۲۵۰:۲۲:۳۹
۲۷سلحشور سال ۸۵  (قسمت چهارم)۳,۵۷۱۰:۲۴:۱۹
۲۸سلحشور سال ۸۵  (قسمت پنجم)۵,۰۳۶۰:۳۴:۱۹
۲۹دعای عرفه۵,۸۴۲۰:۴۹:۴۹
۳۰

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۱ (جدید)

۱۰,۴۱۰۰۰:۴۴:۰۵
۳۱

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۲ (جدید)

۱۰,۵۵۰۰۰:۴۴:۴۱
۳۲

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۳ (جدید)

۲,۰۴۲۰۰:۰۶:۴۲
۳۳

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۴ (جدید)

۲,۳۰۷۰۰:۰۷:۳۷
۳۴

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۵ (جدید)

۲,۵۹۱۰۰:۰۸:۳۵
۳۵

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۶ (جدید)

۱,۷۹۳۰۰:۰۵:۵۱
۳۶

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۷ (جدید)

۱۰,۴۲۵۰۰:۴۴:۰۹
۳۷

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۸ (جدید)

۶,۷۵۴۰۰:۲۸:۲۹
۳۸حاج منصور ارضی (قسمت اول)۱۳,۰۲۷۱:۱۴:۰۶
۳۹حاج منصور ارضی (قسمت دوم)۱۰,۹۲۶۱:۰۲:۰۸
۴۰حاج منصور ارضی (قسمت سوم)۷,۹۱۱۰:۴۴:۵۹
۴۱حاج منصور ارضی (قسمت چهارم)۱۰,۱۰۶۰:۵۷:۲۸
۴۲موسوی قهار (قسمت اول)۶,۲۰۹۰:۳۵:۰۱
۴۳موسوی قهار (قسمت دوم)۶,۶۵۱۰:۳۷:۴۹
۴۴

شیخ حسین انصاریان (جدید)

۲۰,۷۲۸۰۱:۲۸:۰۶
۴۵انصاریان (قسمت اول)۶,۴۶۳۰:۳۶:۲۷
۴۶انصاریان (قسمت دوم)۷,۱۰۹۰:۴۰:۲۵
۴۷منصوری (قسمت اول)۱,۲۴۰۰:۲۰:۰۵
۴۸منصوری (قسمت دوم)۱,۲۳۷۰:۲۰:۰۲
۴۹منصوری (قسمت سوم)۱,۱۹۲۰:۱۹:۱۸
۵۰منصوری (قسمت چهارم)۹۸۸۰:۱۵:۵۹
۵۱

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

۴,۸۸۰۰۰:۱۳:۴۰
۵۲

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

۶,۰۰۷۰۰:۲۰:۱۴
۵۳

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

۷,۷۶۹۰۰:۲۶:۱۵
۵۴

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

۸,۱۲۹۰۰:۳۴:۲۱
۵۵

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

۲,۳۵۴۰۰:۰۵:۳۳
۵۶

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

۱,۷۸۲۰۰:۰۳:۳۸

دعای وارده در روز عید غدیر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱محسن حسن زاده۲,۵۳۴۰:۱۰:۴۸

دعاهای شب و روز عید غدیر

ردیف

توضیحات

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱محسن فرهمند آزاد۵,۲۱۶۰:۲۲:۱۵
مناجات خمس عشر با معنی (۱۵ مناجات از امام سجاد علیه السلام)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان) – میثم مطیعی۴,۹۸۰۰:۲۱:۱۳
۲مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان)۱,۰۸۷۰:۱۷:۳۶
۳مناجات الشّاکین (مناجات شکوه داران)۶۲۶۰:۱۰:۰۵
۴مناجات الخائفین (مناجات ترسناکان)۲۵۱۰:۰۳:۵۸
۵مناجات الرّاجین (مناجات درخواست کنندگان)۲۷۳۰:۰۴:۱۹
۶مناجات الرّاغبین (مناجات راغبان و مشتاقان حق)۸۴۵۰:۱۳:۳۹
۷مناجات الشّاکرین (مناجات شکرگزاران)۲۵۹۰:۰۴:۰۷
۸مناجات المطیعین للّه (مناجات اهل طاعت خدا)۵۴۸۰:۰۸:۴۹
۹مناجات المُریدین (مناجات اهل ارادت و اشتیاق)۸۷۳۰:۱۴:۰۶
۱۰مناجات المُحبّین (مناجات محبان خداوند)۹۲۶۰:۱۴:۵۸
۱۱مناجات المتوسّلین (مناجات اهل توسل به خدا)۴۸۵۰:۰۷:۴۷
۱۲مناجات المفتقرین (مناجات نیازمندان به درگاه خدا)۸۴۲۰:۱۳:۳۶
۱۳مناجات العارفین (مناجات عارفان)۷۵۰۰:۱۲:۰۶
۱۴مناجات الذّاکرین (مناجات اهل ذکر)۶۶۳۰:۱۰:۴۱
۱۵مناجات المعتصمین (مناجات معتصمین)۶۰۱۰:۰۹:۴۰
۱۶مناجات الزّاهدین (مناجات اهل زهد)۴۱۴۰:۰۶:۳۷
صحیفه سجادیه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای اول صحیفه سجادیه۲,۳۹۱۰:۱۶:۱۷
۲درود بر رسول خدا (ص)۱,۰۵۸۰:۷:۱۱
۳درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب۱,۷۴۶۰:۱۱:۵۳
۴درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان۱,۴۲۰۰:۹:۳۹
۵برای خود و برای یارانش۱,۳۶۳۰:۹:۱۶
۶برای خود و برای یارانش۲,۳۹۳۰:۹:۱۶
۷آنگاه که دشواری به او رو آورد۹۷۵۰:۶:۳۷
۸پناه جستن از ناخوشایندها۸۳۳۰:۵:۳۹
۹دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه۷۸۰۰:۵:۱۷
۱۰در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه۷۵۵۰:۵:۰۷
۱۱در عاقبت به خیری۷۴۱۰:۵:۰۱
۱۲در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه۲,۱۶۲۰:۱۴:۴۳
۱۳در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه۱,۷۸۱۰:۱۲:۰۷
۱۴آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید۱,۴۵۶۰:۹:۵۴
۱۵آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید۹۵۶۰:۶:۲۹
۱۶آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد۲,۹۴۳۰:۲۰:۰۳
۱۷آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد۱,۷۲۱۰:۱۱:۴۳
۱۸آنگاه که آنچه از آن می هراسید۴۴۹۰:۳:۰۱
۱۹هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی۹۲۵۰:۶:۱۷
۲۰در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده۴,۵۳۳۰:۳۰:۵۴
۲۱آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد۲,۵۸۳۰:۱۷:۳۶
۲۲هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها۲۵۵۲۰:۱۷:۲۳
۲۳آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود۱,۶۵۵۰:۱۱:۱۶
۲۴برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد۱,۸۹۱۰:۱۲:۵۲
۲۵برای فرزندانش که سلام بر آنان باد۲۰۶۵۰:۱۴:۰۳
۲۶درباره همسایگانش و دوستانش۸۵۰۰:۵:۴۶
۲۷برای مرزداران۳,۵۳۵۰:۲۴:۰۵
۲۸پناهنده به خداوند تواناوبزرگ۸۸۵۰:۶:۰۰
۲۹انگاه که روزی بر او تنگ می شد۶۲۱۰:۴:۱۲
۳۰در یاری خواستن بر پرداخت وام۹۱۰۰:۶:۱۰
۳۱در یاد کردن توبه و طلب آن۳,۹۵۰۰:۲۶:۵۶
۳۲پس از فراغت از نماز شب۳,۶۸۹۰:۲۵:۰۹
۳۳در خیر طلبی۶۷۹۰:۴:۳۶
۳۴آنگاه که گرفتار آزمایش می شد۸۰۹۰:۵:۲۹
۳۵در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد۶۶۹۰:۴:۳۲
۳۶آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد۱,۰۷۰۰:۷:۱۶
۳۷آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود۲,۰۰۳۰:۱۳:۳۸
۳۸در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش۶۰۵۰:۴:۰۵
۳۹در طلب بخشایش و رحمت۱,۷۷۷۰:۱۲:۰۶
۴۰آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید۸۲۸۰:۵:۳۷
۴۱در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر۵۲۸۰:۳:۳۴
۴۲هنگام ختم قرآن۳,۶۰۲۰:۲۴:۳۳
۴۳آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد۱,۰۹۰۰:۷:۲۴
۴۴انگاه که ماه رمضان می رسید۲,۹۷۶۰:۲۰:۱۷
۴۵در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد۵,۵۴۹۰:۱۳:۴۹
۴۶در خداحافظی با ماه رمضان۲,۰۲۹۰:۳۷:۵۰
۴۷در روز عرفه۹,۶۰۸۱:۰۵:۳۳
۴۸روز عید قربان و روز جمعه۳,۵۴۰۰:۲۴:۰۸
۴۹در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان۲,۴۱۴۰:۱۶:۲۷
۵۰در ترس از خداوند۱,۲۱۵۰:۸:۱۵
۵۱در زاری نمودن و فروتنی کردن۲,۰۳۹۰:۱۳:۵۳
۵۲در اصرار به خداوند بلند مرتبه۱,۶۲۱۰:۱۱:۰۲
۵۳در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار۹۰۱۰:۶:۰۷
۵۴در برطرف نمودن اندوه ها۱,۱۰۴۰:۷:۳۰
ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای اول صحیفه سجادیه۵,۲۵۸۰۰:۱۱:۱۲
۲درود بر رسول خدا (ص)۱,۸۵۸۰۰:۰۳:۵۷
۳درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب۳,۰۰۷۰۰:۰۶:۲۴
۴درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان۲,۸۵۳۰۰:۰۶:۰۵
۵برای خود و برای یارانش۲,۲۳۳۰۰:۰۴:۴۵
۶برای خود و برای یارانش۴,۰۳۲۰۰:۰۸:۳۶
۷آنگاه که دشواری به او رو آورد۱,۶۵۶۰۰:۰۳:۳۱
۸پناه جستن از ناخوشایندها۱,۴۲۸۰۰:۰۳:۰۲
۹دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه۱,۳۰۷۰۰:۰۲:۴۷
۱۰در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه۱,۲۴۸۰۰:۰۲:۳۹
۱۱در عاقبت به خیری۱,۰۴۰۰۰:۰۲:۱۳
۱۲در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه۳,۶۲۲۰۰:۰۷:۴۳
۱۳در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه۳,۰۴۷۰۰:۰۶:۳۰
۱۴آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید۲,۶۰۹۰۰:۰۵:۳۳
۱۵آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید۱,۵۸۶۰۰:۰۳:۲۲
۱۶آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد۵,۹۸۹۰۰:۱۲:۴۶
۱۷آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد۳,۳۳۶۰۰:۰۷:۰۶
۱۸آنگاه که آنچه از آن می هراسید۶۷۹۰۰:۰۱:۲۶
۱۹هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی۱,۷۶۴۰۰:۰۳:۴۵
۲۰در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده۹,۷۵۳۰۰:۲۰:۴۸
۲۱آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد۳,۸۴۰۰۰:۰۸:۱۱
۲۲هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها۳,۹۵۲۰۰:۰۸:۲۵
۲۳آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود۲,۵۳۶۰۰:۰۵:۲۴
۲۴برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد۴,۲۹۷۰۰:۰۹:۰۹
۲۵برای فرزندانش که سلام بر آنان باد۴,۱۳۰۰۰:۰۸:۴۸
۲۶درباره همسایگانش و دوستانش۱,۶۱۵۰۰:۰۳:۲۶
۲۷برای مرزداران۷,۰۱۸۰۰:۱۴:۵۸
۲۸پناهنده به خداوند تواناوبزرگ۱,۴۲۹۰۰:۰۳:۰۲
۲۹انگاه که روزی بر او تنگ می شد۹۲۶۰۰:۰۱:۵۸
۳۰در یاری خواستن بر پرداخت وام۱,۴۸۴۰۰:۰۳:۰۹
۳۱در یاد کردن توبه و طلب آن۷,۳۰۶۰۰:۱۵:۳۵
۳۲پس از فراغت از نماز شب۷,۵۵۷۰۰:۱۶:۰۷
۳۳در خیر طلبی۱,۲۳۰۰۰:۰۲:۳۷
۳۴آنگاه که گرفتار آزمایش می شد۱,۲۰۸۰۰:۰۲:۳۴
۳۵در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد۱,۱۸۸۰۰:۰۲:۳۲
۳۶آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد۱,۵۸۶۰۰:۰۳:۲۳
۳۷آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود۳,۶۸۸۰۰:۰۷:۵۲
۳۸در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش۹۸۰۰۰:۰۲:۰۵
۳۹در طلب بخشایش و رحمت۳,۶۰۷۰۰:۰۷:۴۱
۴۰آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید۱,۵۰۱۰۰:۰۳:۱۲
۴۱در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر۹۶۰۰۰:۰۲:۰۲
۴۲هنگام ختم قرآن۷,۴۱۱۰۰:۱۵:۴۸
۴۳آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد۱,۹۵۵۰۰:۰۴:۱۰
۴۴انگاه که ماه رمضان می رسید۵,۳۸۴۰۰:۱۱:۲۹
۴۵در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد۱۱,۴۳۴۰۰:۲۴:۲۳
۴۶در خداحافظی با ماه رمضان۴,۴۱۰۰۰:۰۹:۲۴
۴۷در روز عرفه۲۲,۱۰۵۰۰:۴۷:۰۹
۴۸روز عید قربان و روز جمعه۷,۰۹۴۰۰:۱۵:۰۸
۴۹در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان۴,۴۷۷۰۰:۰۹:۳۳
۵۰در ترس از خداوند۱,۸۷۹۰۰:۰۴:۰۰
۵۱در زاری نمودن و فروتنی کردن۳,۴۲۶۰۰:۰۷:۱۸
۵۲در اصرار به خداوند بلند مرتبه۳,۰۲۴۰۰:۰۶:۲۷
۵۳در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار۱,۴۱۸۰۰:۰۳:۰۱
۵۴در برطرف نمودن اندوه ها۱,۹۵۲۰۰:۰۴:۰۹
دعای ترویه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱دعای ترویه -۰۱ (جدید)۱,۸۶۷۰:۰۵:۱۷
۲دعای ترویه -۰۲ (جدید)۴۴۰۰:۰۱:۱۴
۳دعای ترویه -۰۳ (جدید)۴۲۶۰:۰۱:۱۱

 

11023 بازدید ۱۳ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. ایمان گفت:

  کاشکی متن دعا ها رو هم میذاشتید که هم زمان با صدا خودمونم از روش بخونیم. چون یه ادمی مثل من الان به مفاتیح دسترسی ندارم شدیدا هم به دعای سریع الاستجابه امام زین العابدین نیاز دارم. الان فقط دارم گوش میکنمش. تو نت خیلی گشتم اما متن عربیشو پیدا نکردم

 2. محمد گفت:

  ممنون صحیفه سجادیه رو هم بذارید.باتشکر

 3. محمود طاهري گفت:

  بهترین و زیباترین و کاملترین سایت بوده است خدا اجرتون بده و همیشه در زیر سایه امام زمان باشید و از همه ی گزندها بدور باشید

 4. محمود طاهري گفت:

  لطفا دعا های قرآنی که برای شفاست بگذارید

 5. محمد گفت:

  سلام فیلم ملک سلیمان رو هم بذارید با تشکر

 6. محمد گفت:

  سلام اگه میشه مداهی سیستانی هم بذارید

 7. مجید گفت:

  به نام خداوند تبارک و تعالی
  بااحیای سلام وخداقوت ببخشید یک خواهشی داشتم لطفا فایل پی دی اف دعای هفته ، زیارات کامل ائمه معصومین وصلوات خاصه ها و نماززیارت و اعمال کامل روزانه را بصورت pdf برایم به ایمیلم ارسال می کنید.باتشکر

 8. علی محمد علمدار گفت:

  با سلام
  بسیار سایت خوب و کار آمدی دارید اما متاسفانه لینکهای این بخش خراب شده و نتونستم مفاتیح رو دانلود کنم لطفا اصلاحش نمایید.
  و نیز همچنین اگر لطف کنید تمامی فایلهای صوتی مفاتیح رو در یک پوشه آپلود کنید تا یکجا دانلود بشه و نیز حجم فایلها رو کاهش ندهید تا کیفیتش افت نکنه خیلی ممنون میشم.

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام شرمنده درست شد
   همین فایلها رو هم میشه یه جا دانلود کرد اگه خاستی بگو بهت یاد بدم

دسته بندی

اسکرول بار