دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

ادعیه و زیارات کتاب مفاتیح الجنان

http://ahlolbait.com/files/13521_140.jpg

 

 

 

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول) ۴,۰۱۹ ۰:۱۳:۲۷
۲ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم) ۳,۵۸۹ ۰:۱۱:۵۹
۳ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم) ۳,۵۰۳ ۰:۱۱:۴۱
۴ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم) ۳,۵۷۹ ۰:۱۱:۵۷
۵ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم) ۳,۷۳۴ ۰:۱۲:۲۸
۶ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم) ۶۴۴ ۰:۰۱:۵۵
۷ حاج رضا بکایی ۱۲,۷۹۷ ۰:۵۴:۳۴
۸ نزار القطری ۵,۷۳۴ ۰:۲۴:۲۶
۹ کافی ۶,۹۸۸ ۰:۲۹:۴۸
۱۰ حاج مهدی منصوری ۱۰,۶۸۰ ۱:۰۰:۱۴
۱۱ عباس صالحی ۷,۷۶۲ ۰:۴۳:۵۲
۱۲ انصاریان – قسمت اول ۴,۰۶۵ ۰:۲۲:۴۹
۱۳ انصاریان – قسمت دوم ۶,۹۵۱ ۰:۳۹:۳۱
۱۴ هاشمی نژاد – قسمت اول ۴,۳۸۷ ۰:۲۴:۳۹
۱۵ هاشمی نژاد – قسمت دوم ۵,۳۱۰ ۰:۳۰:۱۱
۱۶ عبدالرضا هلالی ۲,۸۳۲ ۰:۱۵:۴۹
۱۷ حاج رضا نبوی – قسمت اول ۵,۳۵۴ ۰:۳۰:۰۹
۱۸ حاج رضا نبوی – قسمت دوم ۵,۴۴۵ ۰:۳۰:۵۷
۱۹ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۶۷۴ ۰:۱۸:۱۹
۲۰ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۲,۶۱۸ ۰:۱۷:۵۶
۲۱ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۹۱۰ ۰:۱۹:۵۷
۲۲ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۰۰۴ ۰:۲۰:۳۵
۲۳ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۲,۷۱۷ ۰:۱۸:۳۷
۲۴ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ۳,۲۴۳ ۰:۲۲:۱۴
۲۵ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۹۸۱ ۰:۲۷:۱۸
۲۶ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۱,۲۲۳ ۰:۰۶:۵۷
۲۷ دعای کمیل ۱,۸۱۲ ۰:۲۹:۲۲
۲۸ حاج مهدی سماواتی ۱,۳۸۶ ۰:۳۴:۳۶
۲۹ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۱
۳۰ حاج محمد رضا غلامرضازاده ۸,۷۹۳ ۰:۲۹:۵۹
۳۱ مرحوم کافی ۴,۳۳۴ ۰:۲۹:۳۱

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ رستگار ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۲ عبدالرضا هلالی ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۳ حاج مهدی منصوری ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۴ سید مهدی میرداماد ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۵ حاج مهدی سلحشور ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۶ سازگار ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۷ حاج حسین سازور ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۸ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۰ حاج صادق آهنگران ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۱ سید ولید المزیدی ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۲ فرهمند ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ انصاریان ۸,۹۵۹ ۰:۵۰:۵۶
۲ کافی ۵,۶۲۰ ۰:۳۱:۳۸
۳ حاج سعید حدادیان ۷,۰۶۴ ۰:۳۹:۵۴
۴ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۴,۲۵۷ ۰:۲۳:۵۵
۵ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۳۷۷ ۰:۳۰:۳۴
۶ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۳۷۲ ۰:۱۸:۰۹
۷ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۸ ۰:۱۷:۵۹
۸ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۹۱ ۰:۲۰:۵۴
۹ فرهمند ۴,۰۰۵ ۰:۲۶:۲۵

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۳,۵۵۴ ۰:۱۰:۰۶
۲ فرهمند ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۴ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶.۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷.۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۴,۶۱۲ ۰:۱۹:۳۹
۲ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۳ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۴ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ میثم مطیعی (جدید) ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۳,۱۰۰ ۰:۱۷:۳۶
۲ کافی ۲.۲۷۰ ۰:۰۵:۲۲
۳ فرهمند ۳,۵۶۱ ۰:۱۵:۱۱

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۲,۱۶۳ ۰:۵۱:۵۲
۲ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۳ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۴ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۵ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۶ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۷ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ سید حسن نصرالله ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج رضا بکایی (قسمت اول) ۱۲,۴۶۹ ۰:۵۳:۱۰
۳ حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ۹,۵۹۹ ۰:۴۰:۵۵
۴ حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ۱۱,۶۶۷ ۰:۴۹:۴۵
۵ حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ۸,۳۲۶ ۰:۳۵:۳۰
۶ حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ۸,۷۸۶ ۰:۳۷:۲۷
۷ حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ۷,۴۶۲ ۰:۳۱:۴۸
۸ حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ۱۱,۴۸۳ ۰:۴۸:۵۸
۹ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۱۰ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۱۱ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۱۲ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۳ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۴ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۵ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۶ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۷ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۸ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۹ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۲۰ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۲۱ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۲۲ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۲۳ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۲۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۲۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۲۶ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۷ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ میثم مطیعی – جدید ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ حاج رضا بکایی ۵,۹۲۹ ۰:۲۵:۱۶
۳ حاج مهدی سماواتی ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۴ حاج مهدی سماواتی ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹
۵ فرهمند ۳,۱۲۱ ۰:۱۳:۱۸

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(MB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۷.۸۳ ۰:۴۵:۱۹
۲ کافی ۲.۱۱ ۰:۱۲:۰۱
۳ حاج مهدی سماواتی ۶.۷۸ ۰:۲۳:۳۳
۴ حدیث شریف کساء – ۱ ۶.۶۹ ۰:۲۹:۱۲
۵ حدیث شریف کساء – ۲ ۳.۴۷ ۰:۱۵:۰۹

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ۸۷۲ ۰:۱۴:۰۵

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷
۲ فرهمند ۳,۵۳۴ ۰:۲۰:۰۵

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۵,۶۰۱ ۱:۰۶:۳۹
۲ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶
۳ فرهمند ۹,۵۲۵ ۰:۴۰:۳۶

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) ۱,۷۷۲ ۰:۰۱:۵۳
۲ اباذر واحدی ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۱
۳ دعای فرج ۲۲۸ ۰:۰۳:۳۶

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ۴۲۷ ۰:۰۱:۴۵

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
۱۳,۵۶۹ ۰:۵۷:۵۲
۲ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۳ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱
۴ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۵ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۶ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ۴,۵۴۷ ۰:۱۵:۲۱
۷ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ۵,۱۷۱ ۰:۱۷:۳۸
۸ دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ۴,۷۴۷ ۰:۲۰:۱۴
۹ دعای نور- فرهمند ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۶
۱۰ دعای عید غدیر- فرهمند ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۴
۱۱ دعای روز مباهله- فرهمند ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶
۱۲ دعای سریع الاجابه- فرهمند ۶۷۲ ۰:۰۲:۵۱
۱۳ آیت الکرسی- فرهمند ۵۲۲ ۰:۰۲:۱۳
۱۴ اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵ اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ۵,۹۶۹ ۰:۱۰:۱۱
۱۶ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ۴۳۳ ۰:۰۱:۵۰
۱۷ مناجات با خدا- فرهمند ۷۷۱ ۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء – فرهمند ۱,۲۶۳ ۰:۰۳:۳۴
۱۹ استغاثه به امام زمان – فرهمند ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۲۰ دعای تربت امام حسین (ع) ۱,۴۲۳ ۰:۰۳:۰۱
۲۱ دعای ناد علی – نزار قطری ۵,۱۴۰ ۰:۱۰:۵۷
۲۲ دعای معراج ۲,۶۴۷ ۰:۰۱:۵۲

 ۱. پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت رسول اکرم (ص) فرهمند ۴۱۵ ۰:۰۶:۳۸
۲ زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور —- ۴,۹۳۱ ۰:۰۶:۳۸
۳ توسل به حضرت رسول (ص) —- ۳۲۹ ۰:۰۶:۳۸
۴ صلوات حضرت رسول (ص) حسن زاده ۸۶۳ ۰:۰۶:۳۸
۵ کیفیت زیارت حضرت رسول (ص) —- ۱,۵۵۹ ۰:۰۶:۳۸

 ۲. امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت غدیریه (جدید) فرهمند ۳,۲۵۷ ۰:۰۹:۱۵
۲ زیارت مطلقه امیرالمؤمنین —- ۴,۱۵۳ ۰:۴۴:۱۹
۳ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) —- ۵۷۷ ۰:۰۶:۰۵
۴ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) سماواتی ۶۹۸ ۰:۰۷:۲۳
۵ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) طاهری ۱,۴۶۹ ۰:۱۵:۳۷
۶ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) علی یوسف ۳۲۹ ۰:۰۵:۱۴
۷ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک ۱
۱,۸۴۵ ۰:۰۷:۵۱
۸ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک ۲
۱,۰۶۷ ۰:۰۸:۳۷
۹ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند ۵۲۹ ۰:۰۲:۱۵
۱۰ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی ۱,۰۳۵ ۰:۰۴:۲۳

 ۳. حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت زهرا (س) اباذر ۱,۹۵۹ ۰:۰۸:۲۰
۲ زیارت حضرت زهرا (س) فرهمند ۱,۷۲۵ ۰:۰۷:۲۰
۳ زیارت حضرت زهرا (س) محمدرضا طاهری ۳,۵۹۷ ۰:۲۰:۲۶
۴ زیارت حضرت زهرا (س) ۲,۴۳۴ ۰:۱۰:۲۱
۵ زیارت حضرت زهرا (س) ۱,۸۹۳ ۰:۰۸:۰۳
۶ زیارت حضرت زهرا (س) ۲,۷۲۰ ۰:۱۱:۳۵
۷ زیارت حضرت زهرا (س) —- ۷۲۲ ۰:۱۱:۳۸
۸ زیارت حضرت زهرا (س) —- ۴۶۰ ۰:۰۷:۲۲
۹ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی ۱,۰۳۵ ۰:۰۴:۲۳
۱۰ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند ۵۲۹ ۰:۰۲:۱۵
۱۱ صلوات حضرت زهرا (س) حسن زاده ۱,۱۴۰ ۰:۰۷:۲۲
۱۲ صلوات حضرت زهرا (س) طوسی ۱۷۰ ۰:۰۴:۲۳
۱۳ صلوات حضرت زهرا (س) —- ۵۳۵ ۰:۰۲:۱۵

 ۴. امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)  —- ۱۵۶ ۰:۰۲:۲۵
۲ زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) —- ۸۳۷ ۰:۰۳:۳۲
۳ صلوات امام حسن و امام حسین —- ۱,۶۲۰ ۰:۰۶:۵۳

 ۵. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت عاشورا آهنگران ۵,۸۸۲ ۰:۳۳:۱۰
۲ زیارت عاشورا ارضی ۶,۱۰۰ ۰:۳۴:۲۴
۳ زیارت عاشورا حبیبی ۶,۱۰۰ ۰:۳۴:۲۴
۴ زیارت عاشورا حدادیان ۷,۳۰۲ ۰:۴۱:۱۴
۵ زیارت عاشورا کریمی ۸,۱۵۸ ۰:۴۶:۰۷
۶ زیارت عاشورا خلج ۸,۶۶۲ ۰:۴۸:۵۹
۷ زیارت عاشورا منصوری ۴,۰۰۸ ۰:۲۲:۳۰
۸ زیارت عاشورا سازور ۵,۷۳۰ ۰:۳۲:۱۸
۹ زیارت عاشورا طاهری ۶,۶۲۴ ۰:۳۷:۲۳
۱۰ زیارت عاشورا سماواتی ۵,۹۷۷ ۰:۲۰:۱۳
۱۱ زیارت عاشورا فرهمند ۲,۵۳۷ ۰:۱۶:۴۲
۱۲ زیارت عاشورا —- ۹۵۶ ۰:۱۵:۲۶
۱۳ زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی ۶۴۹ ۰:۱۰:۲۷
۱۴ زیارت عاشورا مسلم زمانیان ۲,۶۱۰ ۰:۱۱:۰۵
۱۵ زیارت ناحیه مقدسه میرداماد ۶,۸۲۰ ۰:۳۸:۳۰
۱۶ زیارت وارث حسین سیمرغ ۲,۴۴۱ ۰:۰۶:۵۵
۱۷ زیارت وارث حاج محمد نصر آبادی ۱,۷۰۳ ۰:۰۴:۴۹
۱۸ زیارت وارث —- ۲,۷۵۴ ۰:۱۱:۴۳
۱۹ زیارت وارث رضا سبحانی ۲,۰۹۹ ۰:۰۵:۵۷
۲۰ زیارت وارث صفی خوانی ۲,۴۰۴ ۰:۰۶:۴۹
۲۱ زیارت وارث سماواتی ۴,۴۸۳ ۰:۱۵:۱۷
۲۲ زیارت وارث —- ۳۶۹ ۰:۰۵:۵۳
۲۳ زیارت امام حسین (ع) —- ۴۸۵ ۰:۰۷:۴۶
۲۴ صلوات امام حسین (ع) حسن زاده ۱,۶۰۵ ۰:۰۶:۴۸
۲۵ توسل به امام حسین (ع) —- ۲۸۰ ۰:۰۱:۰۹
۲۶ زیارت اربعین امیر رضا عرب ۲,۶۸۳ ۰:۱۱:۲۵
۲۷ زیارت اربعین حاج سیدمهدی میرداماد ۴,۵۰۶ ۰:۱۹:۱۲
۲۸ زیارت اربعین حاج احمد چینی ۴,۵۰۶ ۰:۱۹:۱۲
۲۹ زیارت اربعین —- ۲,۶۹۷ ۰:۰۹:۱۱
۳۰ زیارت اربعین سعید طوسی ۲,۷۱۷ ۰:۰۹:۱۵

 ۶. امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶

 ۷. امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام محمد باقر (ع) فرهمند ۱,۰۱۲ ۰:۰۸:۱۲
۲ صلوات امام محمد باقر (ع) —- ۴۰۸ ۰:۰۱:۴۳
۳ توسل به امام محمد باقر (ع) —- ۲۵۲ ۰:۰۱:۰۳
۴ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶

 ۸. امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶
۲ زیارت امام جعفر صادق (ع) —- ۵۲۴ ۰:۰۸:۲۴
۳ صلوات امام جعفر صادق (ع) فرهمند ۲۹۶ ۰:۰۱:۱۵
۴ صلوات بر امام جعفر صادق (ع) حسن زاده ۳۷۹ ۰:۰۱:۳۶
۵ قطعه ای از دعای توسل —- ۲۸۲ ۰:۰۱:۱۱

 ۹. امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱ فرهمند ۲,۹۵۱ ۰:۱۲:۳۴
۲ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱ ۱,۱۳۹ ۰:۱۲:۰۶
۳ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۲ ۵۴۲ ۰:۰۵:۴۴
۴ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۳ ۳۸۰ ۰:۰۳:۵۹
۵ صلوات امام موسی کاظم (ع) فرهمند ۱,۱۷۹ ۰:۰۵:۰۱
۶ صلوات امام موسی کاظم (ع) حسن زاده ۹۴۰ ۰:۰۱:۵۹
۷ توسل به امام موسی کاظم (ع) ۵۶۷ ۰:۰۱:۱۱
۸ زیارت مشترک کاظمین ۵۳۴ ۰:۰۵:۳۸

 ۱۰. امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ صلوات خاصه امام رضا (ع) انصاریان ۱,۰۶۴ ۰:۰۱:۳۰
۲ زیارت امام رضا (ع) فرهمند ۵,۵۵۳ ۰:۲۳:۴۱
۳ صلوات امام رضا (ع) —- ۴۲۶ ۰:۰۱:۴۷
۴ قسمتی از دعای توسل —- ۲۶۷ ۰:۰۱:۰۷
۵ وداع با امام رضا —- ۱۴۰ ۰:۰۱:۰۹
۶ در هنگام وارد شدن به حرم —- ۱۷,۷۴۴ ۰:۱۸:۵۵

 ۱۱. امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام جواد (ع) —- ۱,۰۴۲ ۰:۰۳:۳۲
۲ زیارت امام جواد (ع) —- ۲,۰۲۲ ۰:۰۶:۵۲
۳ زیارت امام جواد (ع) —- ۷۶۲ ۰:۰۲:۳۷
۴ زیارت امام جواد(ع) فرهمند ۱,۲۰۵ ۰:۰۵:۰۸
۵ صلوات امام جواد (ع) —- ۴۰۰ ۰:۰۱:۴۱
۶ توسل به امام جواد —- ۲۶۷ ۰:۰۱:۰۷
۷ زیارت مشترک کاظمین ۵۳۴ ۰:۰۵:۳۸

 ۱۲. امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام هادی (ع) فرهمند ۱,۲۰۵ ۰:۰۵:۰۸
۲ صلوات امام هادی —- ۸۸۰ ۰:۰۲:۲۹
۳ توسل به امام هادی محسن حسن زاده ۴۰۷ ۰:۰۱:۰۸

 ۱۳. امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام حسن عسگری (ع) فرهمند ۱,۹۱۴ ۰:۰۸:۰۹
۲ زیارت امام حسن عسگری (ع) —- ۱,۲۱۵ ۰:۱۹:۳۹
۳ صلوات امام حسن عسگری (ع) —- ۳۴۸ ۰:۰۱:۲۷
۴ توسل به امام حسن عسگری (ع) —- ۲۸۷ ۰:۰۱:۱۲

 ۱۴. حضرت بقیه الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) —- ۲۶۵ ۰:۰۴:۱۲
۲ زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) فرهمند ۹۲۳ ۰:۰۳:۵۶
۳ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سازور ۷,۹۸۲ ۰:۴۵:۰۷
۴ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سماواتی ۴,۱۵۹ ۰:۱۴:۰۱
۵ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) فرهمند ۱,۹۰۳ ۰:۱۶:۴۹
۶ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) —- ۹۳۱ ۰:۱۵:۰۱
۷ استغاثه به امام زمان فرهمند ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۸ صلوات امام زمان فرهمند ۱,۰۰۱ ۰:۰۴:۱۵
۹ زیارت مادر امام زمان فرهمند ۱,۸۷۳ ۰:۰۷:۵۹

 ۱۵. خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت زینب (س) شیخ احمد ۱,۳۵۴ ۰:۰۷:۴۰
۲ زیارت حضرت عباس (ع) —- ۸۹۹ ۰:۱۴:۳۱
۳ زیارت حضرت رقیه (س) —- ۲۳۶ ۰:۰۳:۴۴
۴ زیارت حضرت معصومه (س) —- ۵۹۳ ۰:۰۹:۳۳
۵ زیارت حضرت معصومه (س) —- ۴۵۸ ۰:۰۷:۲۰
۶ زیارت حضرت معصومه (س) عباس
حیدر زاده
۱,۲۵۷ ۰:۱۰:۱۳
۷ زیارت حضرت معصومه (س) —- ۵۰۸ ۰:۰۵:۲۱
۸ ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) —- ۹۴۶ ۰:۰۷:۴۰

 ۱۶. متفرقه

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت رجبیه —- ۲۸۷ ۰:۰۲:۵۶
۲ زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) علی یوسف ۲۵۸ ۰:۰۴:۰۴
۳ زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) فرهمند ۲,۳۴۰ ۰:۰۹:۵۸
۴ زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) فرهمند ۱,۵۶۶ ۰:۰۶:۴۰
۵ زیارت جامعه کبیره فرهمند ۹,۹۷۹ ۰:۴۲:۳۴
۶ زیارت جامعه کبیره سماواتی ۹,۳۸۵ ۰:۳۱:۵۱
۷ اذن دخول حرم های شریفه فرهمند ۶۱۷ ۰:۰۵:۱۳

دعای روزهای هفته

موضوع

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
دعای روز شنبه موسوی قهار ۵۰۳ ۰:۰۲:۵۱
—- ۱,۳۳۸ ۰:۰۲:۵۱
—- ۲۵۳ ۰:۰۴:۰۰
دعای روز یکشنبه موسوی قهار ۷۶۱ ۰:۰۴:۱۹
—- ۱,۵۲۰ ۰:۰۴:۱۹
—- ۲۹۳ ۰:۰۴:۳۹
دعای روز دوشنبه موسوی قهار ۱,۰۶۱ ۰:۰۶:۰۱
—- ۲,۱۱۸ ۰:۰۶:۰۱
—- ۵۱۴ ۰:۰۸:۱۵
دعای روز سه شنبه موسوی قهار ۷۸۳ ۰:۰۴:۲۶
—- ۱,۵۶۲ ۰:۰۴:۲۶
—- ۳۳۹ ۰:۰۵:۲۴
دعای روز چهارشنبه موسوی قهار ۶۸۱ ۰:۰۳:۵۲
—- ۱,۳۵۸ ۰:۰۳:۵۱
—- ۲۹۲ ۰:۰۴:۳۸
دعای روز پنجشنبه موسوی قهار ۷۱۷ ۰:۰۴:۰۴
—- ۱,۴۳۰ ۰:۰۴:۰۳
—- ۱۰۶ ۰:۰۱:۳۶
دعای روز جمعه موسوی قهار ۷۶۷ ۰:۰۴:۲۱
—- ۱,۵۳۰ ۰:۰۴:۲۱
—- ۲۸۷ ۰:۰۴:۳۲
اعمال مشترکه ماه رجب

اول، آنکه در تمام ایّام ماه رجب بخواند این دعا را که روایت شده حضرت امام زین العابدین علیه السلام در حجر در غُرّه رجب خواند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا مَنْ یَمْلِکُ حَواَّئِجَ السّاَّئِلینَ ۵۶۷ ۰:۰۱:۳۵

دوم، بخواند این دعا راکه حضرت صادق علیه السلام در هر روز ماه رجب مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ خابَ الوافِدُونَ عَلى غَیْرِکَ ۸۷۹ ۰:۰۲:۲۹

سوم، شیخ در مصباح فرموده مُعَلَّى بن خُنَیْس از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود بخوان درماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ صَبْرَ الشّاکِرینَ لَکَ ۶۱۵ ۰:۰۱:۴۴

چهارم، و نیز شیخ فرموده که مستحبّ است بخوانند در هر روز این دعا را:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعاى اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَهِ ۱,۶۲۹ ۰:۰۴:۳۷

مؤلف گوید: که این دعائى است که در مسجد صَعْصَعهْ نیز خوانده میشود

پنجم، شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مُقَدّسه بر دست شیخ کبیر ابى جعفر محمّد بن عثمان بن سعید (رض ) این توقیع شریف بخوان در هر روز از ایّام رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِمَعانى جَمیعِ ما یَدْعُوکَ بِهِ وُلاهُ اَمْرِکَ ۲,۵۸۶ ۰:۰۷:۲۰

مؤلف گوید: که این دعائى است که در مسجد صَعْصَعهْ نیز خوانده میشود

ششم، و نیز شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مُقَدّسه بر دست شیخ ابوالقاسم (رض ) این دعا در ایّام رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِا المَولوُدینَ فِی رَجَب ۱,۰۹۲ ۰:۰۳:۰۵

هفتم، …زیارت کن در هر مشهدی که باشی از مشاد مشرفه در ماه رجب به این زیارت می گویی چون داخل شدی:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت رجبیه ۱,۳۳۰ ۰:۰۳:۴۶
۲ زیارت رجبیه ۲۸۷ ۰:۰۲:۵۶

هشتم، بگو در هر روز از رجب در صبح و شام و در عقب نمازهاى روز و شب :

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا من ارجوه لکل خیر (فردی) ۵۴۱ ۰:۰۲:۱۷
۲ یا من ارجوه لکل خیر (خانچی) ۵۷۱ ۰:۰۲:۲۴
۳ یا من ارجوه لکل خیر (معنوی) ۵۶۳ ۰:۰۲:۲۲
۴ یا من ارجوه لکل خیر (صدفی) ۶۱۹ ۰:۰۲:۳۷
۵ یا من ارجوه لکل خیر(سبحانی) ۶۴۳ ۰:۰۲:۴۳
۶ یا من ارجوه لکل خیر ۵۵۹ ۰:۰۲:۲۱
۷ یا من ارجوه لکل خیر ۲,۹۳۵ ۰:۰۳:۰۷
۸ یا من ارجوه لکل خیر ۶۶۷ ۰:۰۳:۴۶
۹ یا من ارجوه لکل خیر (همخوانی) ۷۳۵ ۰:۰۳:۰۶

پانزده رجب

عمل امّ داوود که عمده اعمال این روز است و براى برآمدن حاجات و کشف کُرُبات و دفع ظلم ظالمان مؤ ثّر است و کیفیّت آن بنا بر آنچه در مصباح شیخ است آنست که چون خواهد این عمل را بجا آورد روزه بگیرد روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را پس در روز پانزدهم نزد زوال غسل کند و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر را بجا آورد در حالتیکه رکوع و سجودشان را نیکو کند و در موضع خلوتى باشد که چیزى او را مشغول نسازد و انسانى با او تکلّم ننماید پس چون از نماز فارغ شود رو به قبله کند و بخواند حمد را صد مرتبه و سوره اخلاص را صد مرتبه و آیه الکرسى را ده مرتبه و بعد از اینها بخواند سوره انعام و بنى اسرائیل و کهف و لقمان و یَّس و صافّات و حَّم سجده و حَّمعَّسَّق و حَّم دخان و فتح و واقعه و مُلْک و نَّ وَ اِذَا السَّماَّءُ انْشَقَّتْ و ما بعدش را تا آخر قرآن و چون از اینها فارغ شود بگوید در حالتى که رو به قبله باشد:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای ام داوود ۷,۶۵۸ ۰:۳۲:۳۹
بیست و هفتم رجب (شب مبعث)

اوّل، شیخ در مصباح فرموده روایت شده از حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السلام که فرمود همانا در رجب شبى است که بهتر است از آنچه که میتابد برآن آفتاب و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبرخدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله به رسالت مبعوث گردید و بدرستى که از براى عامل در آن شب از شیعه ما اجر عمل شصت سال است بخدمت آنحضرت عرض شد که عمل در آن شب چیست فرمود چون بجا آوردى نماز عشا را و به رختخواب رفتى پس بیدار مى شوى هر ساعتى که خواستى از شب تا پیش از نیمه آن و بجا مى آورى دوازده رکعت نماز مى خوانى در هر رکعتى حمد و سوره اى از سوره هاى کوچک مفصّل ومفصّل ازسوره محمّد است تا آخرقرآن پس چون سلام دادى درهر دو رکعتى وفارغ شدى ازنمازها مى نشینى بعدازسلام و مى خوانى حمد را هفت مرتبه و مُعَوَّذَتَیْن را هفت مرتبه وقُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ و قُلْ یا اَیُّها الْکافِرُونَ هرکدام را هفت مرتبه و اِنّا اَنْزَلْناهُ و آیه الکرسى هر کدام را هفت مرتبه و بخوان در عقب همه این دعا را :

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً ۱,۰۹۲ ۰:۳۲:۳۹

دوم: شیخ کفعمى در بلد الا مین فرموده که در شب مبعث این دعا را بخوانند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِالتَّجَلِىِ الاْعْظَمِ ۴,۳۷۳ ۰:۱۲:۲۵

سوم: در اقبال و در بعض نسخ مصباح است که مستحبّ است در این روز این دعا را بخوانند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَالتَّجاوُزِ ۳,۰۲۸ ۰:۰۸:۳۵
زیارات در ماه رجب

زیارت حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در ماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت امیر المؤمنین علی (ع) ۳,۲۰۵ ۰:۰۹:۰۶

زیارت حضرت رسول اکرم (س) در ماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت رسول اکرم (س) ۷,۶۶۱ ۰:۳۲:۳۹
اعمال مشترکه ماه شعبان

۱. در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن بخوانداین صلوات مَرْویّه ازحضرت امام زین العابدین علیه السلام را:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ صلوات ماه شعبان ۱,۷۰۶ ۰:۰۴:۵۰
۲ صلوات ماه شعبان ۱,۴۹۱ ۰:۰۴:۱۳
۳ صلوات ماه شعبان /سید ولید المزیدی ۳۵۱ ۰:۰۵:۳۵

۲. بخواند این مناجات مرویّه از ابن خالویه را که نقل کرده و گفته این مناجات حضرت امیرالمؤ منین و امامان از فرزندان او است که در ماه شعبان مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات شعبانیه / حاج مهدی سماواتی ۳,۷۲۲ ۰:۱۵:۵۱
۲ مناجات شعبانیه ۳,۸۷۴ ۰:۱۶:۳۰
۳ مناجات شعبانیه ۴,۸۵۹ ۰:۲۰:۴۲
۴ مناجات شعبانیه ۲,۸۰۸ ۰:۱۱:۵۷
۵ مناجات شعبانیه ۵,۶۲۴ ۰:۲۳:۵۸
۶ مناجات شعبانیه/حاج مهدی منصوری ۱۰,۱۹۴ ۰:۵۷:۵۹
۷ مناجات شعبانیه/سید ولید المزیدی ۱,۲۴۷ ۰:۲۰:۱۱
۸ مناجات شعبانیه ۱,۴۶۷ ۰:۲۳:۴۶

 

 

 

اعمال روز سوم شعبان

۱. روز سوم شعبان… روز مبارکی است… پس روزه بگیر آن روز را و این دعا را در آن روز بخوان:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای روز سوم شعبان ۱,۶۹۰ ۰:۰۵:۴۵
اعمال شب و روز نیمه شعبان

۱. روز نیمه شعبان…خواندن این دعا که شیخ و سیّد نقل کرده اند و به منزله زیارت امام زمان صلوات الله و سلامُه عَلَیْهِ است:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ بِحَقِّ لَیْلَتِنا [هذِهِ] وَمَوْلُودِها ۱,۴۵۲ ۰:۰۴:۰۷

۲. بخواند این دعا را که حضرت رسول صلى الله علیه و آله دراین شب مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اقْسِمْ لَنا مِنْ خَشْیَتِکَ ما یَحُولُ بَیْنَنا ۴۷۱ ۰:۰۱:۱۹

و این دعائیست که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود.

۳. در فضیلت شب نیمه شعبان… گفتم به مولاى خودم حضرت صادق علیه السلام که بهترین دعاها در این شب کدام است، فرمود هر گاه به جا آوردى نماز عشا را پس دو رکعت نمازگذار بخوان در رکعت اوّل حمد و سُوره جحد که قُلْ یا اَیُّهَا الْکافِروُنَ باشد و بخوان در رکعت دویّم حمد و سوره توحید که قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ است پس چون سلام دادى بگو سُبْحانَ اللّهِ سى و سه مرتبه و اَلْحَمْدُلِلّهِ سى و سه مرتبه و اللّهُ اَکْبَرُ سى و چهار مرتبه پس بگو:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا مَنْ اِلَیْهِ مَلْجَاءُ الْعِبادِ فِى الْمُهِمّاتِ ۲,۵۵۸ ۰:۰۸:۴۲

پس به سجده مى روى و مى گوئى “یا رَبِّ” بیست مرتبه “یا اَللّهُ” هفت مرتبه “لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ” هفت مرتبه “ما شآءَ اللّهُ” ده مرتبه “لا قُوّهَ اِلاّ بِاللّهِ” ده مرتبه پس صلوات مى فرستى بر پیغمبر و آل او عَلیهمُ السلام و مى خواهى از خدا حاجت خود را پس قسم به خدا که اگر حاجت بخواهى بسبب این عمل به عدد قطرات باران هر آینه برساند به تو خداوند عَزَّوَجَلَّ آن حاجتها را بکَرَم عَمیم و فَضْل جَسیمِ خود.

 

 

 

۴. شیخ طوسى و کفعمى فرموده اند که بخواند در این شب :

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اِلهى تَعَرَّضَ لَکَ فى هذَا اللَّیْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ ۱,۰۰۴ ۰:۰۲:۵۴

و این دعائیست که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود.

۵. بجا آورد سجده ها و دعاهایى را که از رسول خدا (ص) روایت شده از جمله روایتى است که شیخ از حَمّاد بن عیسى از اَبانِ بنِ تَغْلب روایت کرده که گفت حضرت صادق علیه السلام فرمودند شب نیمه شعبانى داخل شد و بود رسول خدا (ص) در آن شب نزد عایشه همین که نصف شب شد برخاست رسول خدا (ص) از رختخواب خود براى عبادت پس چون بیدار شد عایشه یافت که پیغمبر (ص) بیرون رفته از رختخواب او و داخل شد بر او آنچه که فرو گیرد زنها را یعنى غیرت و گمان کرد که آن حضرت رفته پیش بعض زنهاى خود پس برخاست و پیچید بر خود شَمْله یعنى چادر خود را و قسم به خدا که شَمْله او از ابریشم و کتان و پنبه نبود ولکن تار آن مو و پُود آن از کُرکهاى شتر بود و جستجو مى کرد رسول خدا (ص) را در حجره هاى زنهاى دیگرش حجره به حجره پس در این بین که در جستجوى آن حضرت بود به ناگاه نظرش افتاد بر رسول خدا (ص) که در سجده است مثل جامه اى که چسبیده شده بر روى زمین پس نزدیک آن حضرت شد شنید که مى گوید در سجده خود

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ سَجَدَ لَکَ سَوادى وَ خَیالى ۱,۶۱۶ ۰:۰۴:۳۴

پس همین که خواست رسول خدا (ص) برگردد شتافت عایشه به سوى رختخواب خود پس رسول خدا (ص) آمد به رختخواب او و شنید که نفس ‍ بلند مى زند فرمود چیست این نفس بلند آیا نداسته اى که چه شبى است امشب این شب نیمه شعبان است که در آن قسمت مى شود روزیها و در آن نوشته مى شود اَجَلْها و در آن نوشته مى شود روندگان به حج و بدرستى که خداى تعالى مى آمرزد در این شب از خلق خود بیشتر از عدد موهاى بُزهاى قبیله کَلْب و مى فرستد خداى تعالى ملائکه خود را از جانب آسمان به سوى زمین در مکه .

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب آخر ماه شعبان ۱۳۹۱-میثم مطیعی ۸,۸۳۷ ۰:۳۷:۴۰
۲ دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی ۳,۶۷۵ ۰:۱۵:۳۹
۳ منصور ارضی (بخش اول) ۱,۷۰۷ ۰:۰۹:۴۱
۴ منصور ارضی (بخش دوم) ۱,۳۱۵ ۰:۰۷:۲۷

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

۱  ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲  شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای ربنا (با صدای حامد زمانی) ۸۷۷ ۰:۰۲:۴۳
۲ دعای ربنا (با صدای سید علی موسوی) ۱,۱۰۸ ۰:۰۳:۳۱
۳ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت ۱۱۵ ۰:۰۰:۱۸
۴ بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا… ۱۰۵ ۰:۰۰:۱۶
۵ یا واسع المغفره اغفر لی ۷۰ ۰:۰۰:۱۰

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۲ یا علی و یا عظیم (با صدای امیر رضا عرب) ۲,۷۲۰ ۰:۰۲:۵۴
۳ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۴ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۵ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱

دعای سحر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ میثم مطیعی ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶,۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷,۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۲ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۳ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷
۴ حاج منصور ارضی (بخش اول) ۳,۶۰۱ ۰:۲۰:۲۷
۵ حاج منصور ارضی (بخش دوم) ۳,۸۰۱ ۰:۲۱:۳۶

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۲ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۳ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۴ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۵ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ۱,۷۲۰ ۰:۰۹:۴۵
۶ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ۲,۷۱۹ ۰:۱۸:۳۸
۷ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ۳,۲۰۴ ۰:۱۸:۱۲
۸ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ۳,۳۱۱ ۰:۱۸:۴۸
۹ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ۳,۷۰۳ ۰:۲۱:۰۲
۱۰ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ۳,۸۲۳ ۰:۲۱:۴۳
۱۱ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۱۲ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ سید حسن نصر الله ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۳ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۴ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۵ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۶ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۷ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۸ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۹ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۰ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۱ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۲ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۱۳ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۱۴ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۱۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۱۶ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۱۷ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۱۸ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۱۹ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۰ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(میثم مطیعی)- جدید ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ۲,۰۳۵ ۰:۱۱:۳۴
۳ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ۱,۶۳۴ ۰:۰۹:۱۷
۴ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ۱,۰۷۶ ۰:۰۶:۰۶
۵ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ۱,۰۷۵ ۰:۰۶:۰۶
۶ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۷ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ۶۲۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/میثم مطیعی- جدید ۴,۶۴۰ ۰:۱۵:۴۹
۲ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی ۷,۰۴۱ ۰:۳۰:۰۱
۳ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی ۱۰,۴۴۷ ۰:۴۴:۳۲
۴ دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی ۳,۹۰۱ ۰:۱۶:۳۷

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه) ۳,۲۲۱ ۰:۱۳:۴۳
۲ ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه) ۱,۴۹۰ ۰:۰۶:۲۰
ادعیه و اعمال ماه ذی الحجه

اعمال ماه ذی الحجه

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اعمال ماه ذی الحجه ۶,۰۵۰ ۰:۱۴:۲۳

دعای روز مباهله

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱۰ فرهمند آزاد ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶

دعای عرفه

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱

حاج میثم مطیعی در صحرای عرفات سال ۱۳۸۹ (جدید)

۳۱,۸۶۵ ۱:۳۰:۲۴
۲

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

۵,۱۳۳ ۰۰:۲۱:۳۴
۳

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

۵,۶۳۹ ۰۰:۲۳:۴۴
۴

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

۵,۰۵۴ ۰۰:۲۱:۱۴
۵

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

۴,۳۵۷ ۰۰:۱۸:۱۶
۶

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

۵,۴۴۲ ۰۰:۲۲:۵۳
۷

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

۵,۶۲۰ ۰۰:۲۳:۳۹
۸

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۷ (جدید)

۴,۸۱۶ ۰۰:۲۰:۱۳
۹

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۸ (جدید)

۴,۹۶۱ ۰۰:۲۰:۵۰
۱۰

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۹ (جدید)

۵,۱۷۶ ۰۰:۲۱:۴۵
۱۱

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۱۰ (جدید)

۴,۳۳۰ ۰۰:۱۸:۰۹
۱۲ حاج سعید حدادیان-بخش اول ۱۶,۰۱۲ ۰۱:۰۸:۱۷
۱۳ حاج سعید حدادیان-بخش دوم ۱۵,۷۰۶ ۰۱:۰۶:۵۹
۱۴ حاج محمد رضا طاهری ۱۷,۱۱۸ ۰۱:۱۳:۰۰
۱۵ حاج محمود کریمی ۳۰,۵۱۷ ۲:۰۷:۰۷
۱۶

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

۵,۷۳۳ ۰۰:۲۴:۰۸
۱۷

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

۸,۳۰۰ ۰۰:۴۶:۴۷
۱۸

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

۵,۶۵۶ ۰۰:۳۱:۴۴
۱۹

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

۲,۹۹۷ ۰۰:۱۶:۳۶
۲۰

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

۳,۹۰۲ ۰۰:۱۶:۱۹
۲۱

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

۷,۸۷۴ ۰۰:۳۳:۱۶
۲۲ دعای عرفه سال ۹۰ -سلحشور-قسمت اول ۱۶,۲۱۹ ۰۱:۰۹:۱۰
۲۳ دعای عرفه سال ۹۰- قسمت دوم-سلحشور-حجت الاسلام انجوی نژاد ۹,۴۲۱ ۰:۴۰:۱۰
۲۴ سلحشور سال ۸۵ (قسمت اول) ۳,۷۵۳ ۰:۲۵:۳۴
۲۵ سلحشور سال ۸۵  (قسمت دوم) ۳,۵۷۶ ۰:۲۴:۲۱
۲۶ سلحشور سال ۸۵  (قسمت سوم) ۳,۳۲۵ ۰:۲۲:۳۹
۲۷ سلحشور سال ۸۵  (قسمت چهارم) ۳,۵۷۱ ۰:۲۴:۱۹
۲۸ سلحشور سال ۸۵  (قسمت پنجم) ۵,۰۳۶ ۰:۳۴:۱۹
۲۹ دعای عرفه ۵,۸۴۲ ۰:۴۹:۴۹
۳۰

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۱ (جدید)

۱۰,۴۱۰ ۰۰:۴۴:۰۵
۳۱

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۲ (جدید)

۱۰,۵۵۰ ۰۰:۴۴:۴۱
۳۲

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۳ (جدید)

۲,۰۴۲ ۰۰:۰۶:۴۲
۳۳

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۴ (جدید)

۲,۳۰۷ ۰۰:۰۷:۳۷
۳۴

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۵ (جدید)

۲,۵۹۱ ۰۰:۰۸:۳۵
۳۵

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۶ (جدید)

۱,۷۹۳ ۰۰:۰۵:۵۱
۳۶

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۷ (جدید)

۱۰,۴۲۵ ۰۰:۴۴:۰۹
۳۷

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۸ (جدید)

۶,۷۵۴ ۰۰:۲۸:۲۹
۳۸ حاج منصور ارضی (قسمت اول) ۱۳,۰۲۷ ۱:۱۴:۰۶
۳۹ حاج منصور ارضی (قسمت دوم) ۱۰,۹۲۶ ۱:۰۲:۰۸
۴۰ حاج منصور ارضی (قسمت سوم) ۷,۹۱۱ ۰:۴۴:۵۹
۴۱ حاج منصور ارضی (قسمت چهارم) ۱۰,۱۰۶ ۰:۵۷:۲۸
۴۲ موسوی قهار (قسمت اول) ۶,۲۰۹ ۰:۳۵:۰۱
۴۳ موسوی قهار (قسمت دوم) ۶,۶۵۱ ۰:۳۷:۴۹
۴۴

شیخ حسین انصاریان (جدید)

۲۰,۷۲۸ ۰۱:۲۸:۰۶
۴۵ انصاریان (قسمت اول) ۶,۴۶۳ ۰:۳۶:۲۷
۴۶ انصاریان (قسمت دوم) ۷,۱۰۹ ۰:۴۰:۲۵
۴۷ منصوری (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۴۸ منصوری (قسمت دوم) ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۲
۴۹ منصوری (قسمت سوم) ۱,۱۹۲ ۰:۱۹:۱۸
۵۰ منصوری (قسمت چهارم) ۹۸۸ ۰:۱۵:۵۹
۵۱

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

۴,۸۸۰ ۰۰:۱۳:۴۰
۵۲

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

۶,۰۰۷ ۰۰:۲۰:۱۴
۵۳

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

۷,۷۶۹ ۰۰:۲۶:۱۵
۵۴

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

۸,۱۲۹ ۰۰:۳۴:۲۱
۵۵

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

۲,۳۵۴ ۰۰:۰۵:۳۳
۵۶

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

۱,۷۸۲ ۰۰:۰۳:۳۸

دعای وارده در روز عید غدیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ محسن حسن زاده ۲,۵۳۴ ۰:۱۰:۴۸

دعاهای شب و روز عید غدیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ محسن فرهمند آزاد ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۵
مناجات خمس عشر با معنی (۱۵ مناجات از امام سجاد علیه السلام)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان) – میثم مطیعی ۴,۹۸۰ ۰:۲۱:۱۳
۲ مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان) ۱,۰۸۷ ۰:۱۷:۳۶
۳ مناجات الشّاکین (مناجات شکوه داران) ۶۲۶ ۰:۱۰:۰۵
۴ مناجات الخائفین (مناجات ترسناکان) ۲۵۱ ۰:۰۳:۵۸
۵ مناجات الرّاجین (مناجات درخواست کنندگان) ۲۷۳ ۰:۰۴:۱۹
۶ مناجات الرّاغبین (مناجات راغبان و مشتاقان حق) ۸۴۵ ۰:۱۳:۳۹
۷ مناجات الشّاکرین (مناجات شکرگزاران) ۲۵۹ ۰:۰۴:۰۷
۸ مناجات المطیعین للّه (مناجات اهل طاعت خدا) ۵۴۸ ۰:۰۸:۴۹
۹ مناجات المُریدین (مناجات اهل ارادت و اشتیاق) ۸۷۳ ۰:۱۴:۰۶
۱۰ مناجات المُحبّین (مناجات محبان خداوند) ۹۲۶ ۰:۱۴:۵۸
۱۱ مناجات المتوسّلین (مناجات اهل توسل به خدا) ۴۸۵ ۰:۰۷:۴۷
۱۲ مناجات المفتقرین (مناجات نیازمندان به درگاه خدا) ۸۴۲ ۰:۱۳:۳۶
۱۳ مناجات العارفین (مناجات عارفان) ۷۵۰ ۰:۱۲:۰۶
۱۴ مناجات الذّاکرین (مناجات اهل ذکر) ۶۶۳ ۰:۱۰:۴۱
۱۵ مناجات المعتصمین (مناجات معتصمین) ۶۰۱ ۰:۰۹:۴۰
۱۶ مناجات الزّاهدین (مناجات اهل زهد) ۴۱۴ ۰:۰۶:۳۷
صحیفه سجادیه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ۲,۳۹۱ ۰:۱۶:۱۷
۲ درود بر رسول خدا (ص) ۱,۰۵۸ ۰:۷:۱۱
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ۱,۷۴۶ ۰:۱۱:۵۳
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ۱,۴۲۰ ۰:۹:۳۹
۵ برای خود و برای یارانش ۱,۳۶۳ ۰:۹:۱۶
۶ برای خود و برای یارانش ۲,۳۹۳ ۰:۹:۱۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ۹۷۵ ۰:۶:۳۷
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ۸۳۳ ۰:۵:۳۹
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ۷۸۰ ۰:۵:۱۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ۷۵۵ ۰:۵:۰۷
۱۱ در عاقبت به خیری ۷۴۱ ۰:۵:۰۱
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ۲,۱۶۲ ۰:۱۴:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ۱,۷۸۱ ۰:۱۲:۰۷
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ۱,۴۵۶ ۰:۹:۵۴
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ۹۵۶ ۰:۶:۲۹
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ۲,۹۴۳ ۰:۲۰:۰۳
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ۱,۷۲۱ ۰:۱۱:۴۳
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ۴۴۹ ۰:۳:۰۱
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ۹۲۵ ۰:۶:۱۷
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ۴,۵۳۳ ۰:۳۰:۵۴
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ۲,۵۸۳ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ۲۵۵۲ ۰:۱۷:۲۳
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ۱,۶۵۵ ۰:۱۱:۱۶
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ۱,۸۹۱ ۰:۱۲:۵۲
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ۲۰۶۵ ۰:۱۴:۰۳
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ۸۵۰ ۰:۵:۴۶
۲۷ برای مرزداران ۳,۵۳۵ ۰:۲۴:۰۵
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ۸۸۵ ۰:۶:۰۰
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ۶۲۱ ۰:۴:۱۲
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ۹۱۰ ۰:۶:۱۰
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ۳,۹۵۰ ۰:۲۶:۵۶
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ۳,۶۸۹ ۰:۲۵:۰۹
۳۳ در خیر طلبی ۶۷۹ ۰:۴:۳۶
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ۸۰۹ ۰:۵:۲۹
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ۶۶۹ ۰:۴:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ۱,۰۷۰ ۰:۷:۱۶
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ۲,۰۰۳ ۰:۱۳:۳۸
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش ۶۰۵ ۰:۴:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ۱,۷۷۷ ۰:۱۲:۰۶
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ۸۲۸ ۰:۵:۳۷
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ۵۲۸ ۰:۳:۳۴
۴۲ هنگام ختم قرآن ۳,۶۰۲ ۰:۲۴:۳۳
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ۱,۰۹۰ ۰:۷:۲۴
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ۲,۹۷۶ ۰:۲۰:۱۷
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ۵,۵۴۹ ۰:۱۳:۴۹
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ۲,۰۲۹ ۰:۳۷:۵۰
۴۷ در روز عرفه ۹,۶۰۸ ۱:۰۵:۳۳
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ۳,۵۴۰ ۰:۲۴:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ۲,۴۱۴ ۰:۱۶:۲۷
۵۰ در ترس از خداوند ۱,۲۱۵ ۰:۸:۱۵
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ۲,۰۳۹ ۰:۱۳:۵۳
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ۱,۶۲۱ ۰:۱۱:۰۲
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ۹۰۱ ۰:۶:۰۷
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ۱,۱۰۴ ۰:۷:۳۰
ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ۵,۲۵۸ ۰۰:۱۱:۱۲
۲ درود بر رسول خدا (ص) ۱,۸۵۸ ۰۰:۰۳:۵۷
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ۳,۰۰۷ ۰۰:۰۶:۲۴
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ۲,۸۵۳ ۰۰:۰۶:۰۵
۵ برای خود و برای یارانش ۲,۲۳۳ ۰۰:۰۴:۴۵
۶ برای خود و برای یارانش ۴,۰۳۲ ۰۰:۰۸:۳۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ۱,۶۵۶ ۰۰:۰۳:۳۱
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ۱,۴۲۸ ۰۰:۰۳:۰۲
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ۱,۳۰۷ ۰۰:۰۲:۴۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ۱,۲۴۸ ۰۰:۰۲:۳۹
۱۱ در عاقبت به خیری ۱,۰۴۰ ۰۰:۰۲:۱۳
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ۳,۶۲۲ ۰۰:۰۷:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ۳,۰۴۷ ۰۰:۰۶:۳۰
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ۲,۶۰۹ ۰۰:۰۵:۳۳
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۲
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ۵,۹۸۹ ۰۰:۱۲:۴۶
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ۳,۳۳۶ ۰۰:۰۷:۰۶
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ۶۷۹ ۰۰:۰۱:۲۶
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ۱,۷۶۴ ۰۰:۰۳:۴۵
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ۹,۷۵۳ ۰۰:۲۰:۴۸
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ۳,۸۴۰ ۰۰:۰۸:۱۱
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ۳,۹۵۲ ۰۰:۰۸:۲۵
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ۲,۵۳۶ ۰۰:۰۵:۲۴
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ۴,۲۹۷ ۰۰:۰۹:۰۹
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ۴,۱۳۰ ۰۰:۰۸:۴۸
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ۱,۶۱۵ ۰۰:۰۳:۲۶
۲۷ برای مرزداران ۷,۰۱۸ ۰۰:۱۴:۵۸
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ۱,۴۲۹ ۰۰:۰۳:۰۲
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ۹۲۶ ۰۰:۰۱:۵۸
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ۱,۴۸۴ ۰۰:۰۳:۰۹
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ۷,۳۰۶ ۰۰:۱۵:۳۵
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ۷,۵۵۷ ۰۰:۱۶:۰۷
۳۳ در خیر طلبی ۱,۲۳۰ ۰۰:۰۲:۳۷
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ۱,۲۰۸ ۰۰:۰۲:۳۴
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ۱,۱۸۸ ۰۰:۰۲:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۳
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ۳,۶۸۸ ۰۰:۰۷:۵۲
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش ۹۸۰ ۰۰:۰۲:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ۳,۶۰۷ ۰۰:۰۷:۴۱
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ۱,۵۰۱ ۰۰:۰۳:۱۲
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ۹۶۰ ۰۰:۰۲:۰۲
۴۲ هنگام ختم قرآن ۷,۴۱۱ ۰۰:۱۵:۴۸
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ۱,۹۵۵ ۰۰:۰۴:۱۰
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ۵,۳۸۴ ۰۰:۱۱:۲۹
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ۱۱,۴۳۴ ۰۰:۲۴:۲۳
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ۴,۴۱۰ ۰۰:۰۹:۲۴
۴۷ در روز عرفه ۲۲,۱۰۵ ۰۰:۴۷:۰۹
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ۷,۰۹۴ ۰۰:۱۵:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ۴,۴۷۷ ۰۰:۰۹:۳۳
۵۰ در ترس از خداوند ۱,۸۷۹ ۰۰:۰۴:۰۰
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ۳,۴۲۶ ۰۰:۰۷:۱۸
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ۳,۰۲۴ ۰۰:۰۶:۲۷
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ۱,۴۱۸ ۰۰:۰۳:۰۱
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ۱,۹۵۲ ۰۰:۰۴:۰۹
دعای ترویه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای ترویه -۰۱ (جدید) ۱,۸۶۷ ۰:۰۵:۱۷
۲ دعای ترویه -۰۲ (جدید) ۴۴۰ ۰:۰۱:۱۴
۳ دعای ترویه -۰۳ (جدید) ۴۲۶ ۰:۰۱:۱۱

 

9478 بازدید ۱۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ایمان گفت:

  کاشکی متن دعا ها رو هم میذاشتید که هم زمان با صدا خودمونم از روش بخونیم. چون یه ادمی مثل من الان به مفاتیح دسترسی ندارم شدیدا هم به دعای سریع الاستجابه امام زین العابدین نیاز دارم. الان فقط دارم گوش میکنمش. تو نت خیلی گشتم اما متن عربیشو پیدا نکردم

 2. محمد گفت:

  ممنون صحیفه سجادیه رو هم بذارید.باتشکر

 3. محمود طاهري گفت:

  بهترین و زیباترین و کاملترین سایت بوده است خدا اجرتون بده و همیشه در زیر سایه امام زمان باشید و از همه ی گزندها بدور باشید

 4. محمود طاهري گفت:

  لطفا دعا های قرآنی که برای شفاست بگذارید

 5. محمد گفت:

  سلام فیلم ملک سلیمان رو هم بذارید با تشکر

 6. محمد گفت:

  سلام اگه میشه مداهی سیستانی هم بذارید

 7. مجید گفت:

  به نام خداوند تبارک و تعالی
  بااحیای سلام وخداقوت ببخشید یک خواهشی داشتم لطفا فایل پی دی اف دعای هفته ، زیارات کامل ائمه معصومین وصلوات خاصه ها و نماززیارت و اعمال کامل روزانه را بصورت pdf برایم به ایمیلم ارسال می کنید.باتشکر

 8. علی محمد علمدار گفت:

  با سلام
  بسیار سایت خوب و کار آمدی دارید اما متاسفانه لینکهای این بخش خراب شده و نتونستم مفاتیح رو دانلود کنم لطفا اصلاحش نمایید.
  و نیز همچنین اگر لطف کنید تمامی فایلهای صوتی مفاتیح رو در یک پوشه آپلود کنید تا یکجا دانلود بشه و نیز حجم فایلها رو کاهش ندهید تا کیفیتش افت نکنه خیلی ممنون میشم.

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام شرمنده درست شد
   همین فایلها رو هم میشه یه جا دانلود کرد اگه خاستی بگو بهت یاد بدم

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت