دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://axgig.com/images/73898074499567159034.jpg

نشان صبح۹۲-بررسی روایات مربوط به دجال-روایات کتب خاصه۳۰:۰۰
نشان صبح۹۱-بررسی روایات مربوط به دجال-دجال فتنه است۲۹:۵۵
نشان صبح۹۰-بررسی روایات مربوط به دجال-روایات درکتب اربعه شروح آنها و نظر علما۲۹:۵۹
نشان صبح۸۹-بررسی روایات مربوط به دجال-مقدمه(شخص یا کنایه از جریانی خاص)۳۰:۰۰
نشان صبح۸۸-بررسی روایات رایات السود-جمع بندی۲۳۰:۰۰
نشان صبح۸۷-برررسی روایات رایات السود-جمع بندی۱۲۹:۵۲
نشان صبح۸۶-برررسی روایات رایات السود-روایات ولوی(کتاب ملاحم ابن المنادی)۲۸:۴۱
نشان صبح۸۵-برررسی روایات رایات السود-روایات ولوی(روایت ابن حماد از ابن عباس از امیر المومنین(ع))۲۸:۱۰
نشان صبح۸۴-برررسی روایات رایات السود-روایات ولوی(روایت عامر بن طفیل از امیر المومنین(ع))۳۰:۰۰
نشان صبح۸۳-برررسی روایات رایات السود-روایات ولوی(روایت ابو رومان از امیر المومنین(ع))۲۸:۲۷
نشان صبح۸۲-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-روایت ارتات۲۸:۱۵
نشان صبح۸۱-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-روایت سعید بن مسلم از پیامبر اکرم(ص)۲۸:۲۷
نشان صبح۸۰-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-اشارات مرحوم صدر۲۹:۰۲
نشان صبح۷۹-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-روایات بعد از ابو مسلم۲۸:۴۴
نشان صبح۷۸-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-تبیین نظرات معاصرین۲۸:۳۸
نشان صبح۷۷-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-دو دیدگاه متفاوت(روایات زمینه ساز انقلاب امام زمان(عج))۲۹:۵۸
نشان صبح۷۶-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-اکثر روایات از اهل سنت۳۰:۰۰
نشان صبح۷۵-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-مدارک در کتب سنت۲۹:۱۱
نشان صبح۷۴-برررسی روایات رایات السود-روایات نبوی-کتاب مختصر اثبات الرجعه۲۹:۳۳
نشان صبح۷۳-بررسی روایات نعمانی و مناقب در مورد شخصیت ابومسلم در روایات و منظور از خراسانی کسیت؟۲۸:۵۰
نشان صبح۷۲-بحث سفیانی و روایات اسود۲۹:۳۳
نشان صبح۷۱-ادامه بحث بررسی سندی روایات مربوط به ابومسلم خراسانی۲۸:۵۹
نشان صبح۷۰-ادامه بحث بررسی سندی روایات مربوط به ابومسلم خراسانی۲۸:۳۴
نشان صبح۶۹-ادامه بحث بررسی سندی روایات مربوط به ابومسلم خراسانی۲۸:۰۴
نشان صبح۶۸-بررسی روایات نعمانی و مناقب در مورد شخصیت ابومسلم در روایات و منظور از خراسانی کسیت؟۲۹:۵۸
نشان صبح۶۷-ادامه بحث بررسی سندی روایات مربوط به ابومسلم خراسانی۲۹:۴۱
نشان صبح۶۶-ادامه بحث بررسی سندی روایات مربوط به ابومسلم خراسانی۲۹:۴۷
نشان صبح۶۵-ادامه بررسی سندی شخصیت ابومسلم خراسانی۲۹:۵۸
نشان صبح۶۴-بررسی شخصیت ابومسلم خراسانی در روایات۳۰:۰۲
نشان صبح۶۳-قتل نفس زکیه-جمع بندی روایات۲۳:۴۶
نشان صبح۶۲-قتل نفس زکیه-روایت کافی و سندیت آن۲۸:۳۶
نشان صبح۶۱-قتل نفس زکیه-خطبه محضون امیرالمومنین(ع)۲۹:۲۱
نشان صبح۶۰-قتل نفس زکیه-روایت عیاشی از جابر جعفی از امام باقر(ع)۲۸:۰۴
نشان صبح۵۹-قتل نفس زکیه-روایت روضه کافی جلد۸-صفحه۲۱۰۲۹:۰۴
نشان صبح۵۸-قتل نفس زکیه-روایت نعمانی در کتاب غیبت۲۹:۳۱
نشان صبح۵۷-بررسی سندی زیاد قندی-دو نفر بدون صحت۲۸:۰۱
نشان صبح۵۶-بررسی سندی زیاد قندی-صحت روایات در مضمون ، تواتر یا موید(تحقیقات پیرامون ایشان)۲۹:۱۰
نشان صبح۵۵-بررسی سندی زیاد قندی-اقوال علماء۲۸:۴۴
نشان صبح۵۴-بررسی روایات نفس زکیه-۴روایت حتمی۲۸:۴۲
نشان صبح۵۳-بررسی روایات نفس زکیه-مسلمات یا حتمیات۲۸:۴۲
نشان صبح۵۲-بررسی روایات نفس زکیه-توثیق محمد بن متوکل۲۷:۲۴
نشان صبح۵۱-بررسی روایات نفس زکیه-تعدد روایات۲۷:۲۰
نشان صبح۵۰-بررسی روایات نفس زکیه- نفس زکیه کیست؟(۲)۲۹:۴۱
نشان صبح۴۹-بررسی روایات نفس زکیه- نفس زکیه کیست؟(۱)۲۹:۴۱
نشان صبح۴۸-بررسی روایات نفس زکیه-شان روایت در مورد نفس زکیه۲۴:۵۷
نشان صبح۴۷-روایات مربوط به یمانی-جمع بندی روایات۲۷:۴۵
نشان صبح۴۶-روایات مربوط به یمانی-حدیث امام باقر(ع) در تایید یمانی۲۹:۵۶
نشان صبح۴۵-روایات مربوط به یمانی-استدراک بر روایت فلاح السائل۲۹:۰۱
نشان صبح۴۴-روایات مربوط به یمانی-روایت دانی در کتاب سنن وارده جلد ۵ صفحه۱۰۸۹۲۹:۰۱
نشان صبح۴۳-روایات مربوط به یمانی-روایت علامه مجلسی۲۴:۲۲
نشان صبح۴۲-بررسی روایات کعب-روایت نعمانی در کتاب الغیبه۲۷:۴۶
نشان صبح۴۱-بررسی روایات کعب- روایت ابن المنادی ، مرسل یا مسند۲۷:۴۶
نشان صبح۴۰-بررسی روایات کعب-برداشت از یهود (تجسیم و تشبیه)۲۷:۳۸
نشان صبح۳۹-بررسی روایات کعب-بررسی۷۵روایت کعب در قسمت نبوی معجم۲۷:۳۳
نشان صبح۳۸-بررسی روایات مهدویت-درستی یا نادرستی روایات کعب الاحوار۲۹:۴۲
نشان صبح۳۷-بررسی روایات مهدویت-اسرائیلیات در روایات کعب الاحوار۲۷:۲۹
نشان صبح۳۶-بررسی روایات مهدویت-بررسی معجم از کعب الاحوار۳۴:۵۰
نشان صبح۳۵-معرفت امام-روایت مثبت بودن چهره یمانی از امام صادق(ع) در کتاب مختصر ارشاد الرجعه۳۴:۴۱
نشان صبح۳۳-بررسی روایات مهدویت-مشخصات یمانی(باب النادر مجلسی)۳۳:۱۲
نشان صبح۳۴-معرفت امام-بیانات شیخ کلینی(اصل یمانی از مسلمات است)۲۸:۴۴
نشان صبح۳۲-معرفت امام-روایت سیف بن امیره۳۲:۵۴
نشان صبح۳۱-معرفت امام-روایت در کاب مختصر اثبات الرجعه۳۴:۳۳
نشان صبح۳۰-معرفت امام-بیان صدر المتالهین۳۴:۳۳
نشان صبح۲۹-معرفت امام-حدیث مرحوم کلینی در کافی از محمدبن مسلم۳۳:۴۵
نشان صبح۲۸-معرفت امام-بررسی حدیث من مات میته جاهلیه۳۴:۲۹
نشان صبح۲۷-معرفت امام-روایت کافی و بحار۳۴:۲۹
نشان صبح۲۶-معرفت امام-بیان علامه مجلسی۳۲:۰۹
نشان صبح۲۵-احادیث ضرورت شناخت امام۳۲:۰۹
نشان صبح۲۴-احادیث ضرورت شناخت امام۳۱:۴۷
نشان صبح۲۳-معنای معرفت امام زمان۳۴:۴۰
نشان صبح۲۲-روایات پیرامون شناخت امام زمان۳۴:۲۳
نشان صبح۲۱-روایات پیرامون شناخت امام زمان۳۴:۳۵
نشان صبح۲۰-روایات پیرامون شناخت امام زمان۳۱:۵۲
نشان صبح۱۹-احادیث ضرورت شناخت امام زمان۳۲:۱۸
نشان صبح۱۸-بررسی روایات مربوط به ضرورت شناخت امام زمان۳۱:۳۹
نشان صبح۱۷-بررسی روایات مربوط به سید حسنی۳۲:۲۵
نشان صبح۱۶-بررسی روایات مربوط به سید حسنی۳۵:۰۰
نشان صبح۱۵-بررسی روایات مربوط به سید حسنی۳۰:۳۰
نشان صبح۱۴-روایت هفتم پیرامون سید حسنی از بحار علامه مجلسی۳۲:۰۲
نشان صبح۱۳-جمع بندی روایت چهارم سید حسینی از سید بن طاووس(روایت پنجم از الغیبه شیخ طوسی)۳۰:۳۰
نشان صبح۱۲-جمع بندی پیرامون خطبه البیان(روایت چهارم درباره سید حسنی از سید بن طاووس)۳۵:۰۳
نشان صبح۱۱-ادامه بحث از خطبه البیان بر اساس نظر میرزای قمی۳۷:۰۸
نشان صبح۱۰-مهدویت(ادامه بررسی سندی خطبه البیان بر اساس نظر مرحوم طبسی)۳۳:۳۹
نشان صبح۹-مهدویت(ادامه بررسی روایت سید حسنی براساس خطبه البیان)۳۱:۴۱
نشان صبح۸-مهدویت(بررسی شخصیت ابن مسعود)۳۱:۴۱
نشان صبح۷-ادامه سلسله روایات سید حسنی(مواریث نزد امام زمان(عج))۲۸:۳۶
نشان صبح۶-بررسی سند روایت سید حسنی(بررسی روایت عقدالدور از جهت:ابن مسعود ، خطبه البیان۳۵:۰۷
نشان صبح۵-دلیلی بر شیوه بحث موضوعی و بررسی ابعاد آن در کتب اربعه شیعه و کتب معتبر اهل سنت۳۸:۳۸
نشان صبح۴-روایتی دیگر از علامه مجلسی پیرامون سید حسنی و بررسی سندی و اشکالات آن۳۲:۴۵
نشان صبح۳-روایت پیرامون سید حسنی در منابع اهل سنت و بحارالانوار۳۹:۱۷
نشان صبح۲-بررسی روایات پیرامون سید حسنی۳۵:۰۳
نشان صبح۱-مباحث مقدماتی پیرامون مهدویت(آغاز روایات پیرامون سید حسنی)۲۵:۳۷
نقد وهابیت ۱۱۷:۰۱
نقد وهابیت ۲۱۷:۰۱
نقد وهابیت ۳۱۷:۰۲
نقد وهابیت ۴۱۷:۰۲
نقد وهابیت ۵۱۰:۱۱
مسأله قبور / جلسه ۱۳۷:۰۴
مسأله قبور / جلسه ۲۳۷:۵۰
تبرک به قبور۳۱:۵۴
استغاثه به قبور / جلسه ۱۳۵:۲۱
استغاثه به قبور / جلسه ۲۲۸:۲۳
زیارت قبور / جلسه ۱۲۶:۲۸
زیارت قبور / جلسه ۲۲۸:۵۲
زیارت قبور / جلسه ۳۲۷:۳۳
زیارت قبور برای بانوان / جلسه ۱۲۸:۳۱
زیارت قبور برای بانوان / جلسه ۲۳۰:۲۲
دعا و نماز در کنار قبور۲۷:۲۱
بنای آرامگاهها / جلسه ۱۲۹:۲۸
بنای آرامگاهها / جلسه ۲۲۹:۴۰
نذز برای اموات / جلسه ۱۲۸:۳۰
نذز برای اموات / جلسه ۲۲۸:۵۸
روشنایی مقابر۲۵:۲۳
جشن ها و اعیاد۲۸:۲۷
سوگواری برای اموات /جلسه ۱۲۶:۱۳
سوگواری برای اموات /جلسه ۲۲۸:۲۳
سوگواری برای اموات /جلسه ۳۲۸:۱۹
سوگواری برای اموات /جلسه ۴۲۷:۰۷
سوگواری برای اموات /جلسه ۵۲۶:۴۷
سوگند به غیر خداوند /جلسه ۱۲۵:۳۱
سوگند به غیر خداوند /جلسه ۲۲۸:۳۲
توسل به غیر خدا /جلسه ۱۲۸:۱۲
توسل به غیر خدا /جلسه ۲۲۶:۱۴
شفاعت / جلسه ۱۲۷:۲۶
شفاعت / جلسه ۲۲۵:۳۰
شفاعت / جلسه ۳۲۶:۰۶
شفاعت / جلسه ۴۲۶:۰۱
توسل / جلسه ۱۲۸:۴۰
توسل / جلسه ۲۲۷:۳۱
توسل / جلسه ۳۲۷:۱۷
پیشینه وهابیت / جلسه ۱۳۸:۳۷
پیشینه وهابیت / جلسه ۲۳۹:۰۳
پیشینه وهابیت / جلسه ۳۳۷:۰۲
پیشینه وهابیت / جلسه ۴۳۵:۵۹
پیشینه وهابیت / جلسه ۵۳۹:۳۱
پیشینه وهابیت / جلسه ۶۳۵:۴۲
پیشینه وهابیت / جلسه ۷۳۶:۵۷
پیشینه وهابیت / جلسه ۸۳۸:۰۶

10055 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. seyed گفت:

  با سلام
  فایلهای سوگواری برای اموات به صورت صوتی دانلود نمیشود؛بلکه به صورت اکسپلوره می باشد.لطفا پسوند آنها را تصحیح کنید تا قابل استفاده باشد.ممنون
  در ضمن از مظالب فوق العاده ای که برای دانلود گذاشته اید بسیار متشکرم

 2. مصطفی گفت:

  سخنرانی های نشان صبح فوق العاده هستن-قسمت های جدیدترش رو هم می تونید از سایت رادیو معارف دانلود کنین:
  http://radio.irib.ir/persian/modulespage.aspx?modulename=radiomaaref_VAprogram&id=176&PortalID=12

 3. حامد گفت:

  باسلام حقیرمدتی بسارکمی راخدمت استادبزرگوارگذروندم وبسیار استفاده بردم خداایشان وشماراحفظ کنه اجرتون انشالله ضایع نمیشه وصدقه جاریه خواهدبودیاعلی

دسته بندی

اسکرول بار